05.12.18           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, ta sztuka życia jest z góry ustalona. Rola każdego aktora jest ustalona w tej sztuce. Nikt nie może otrzymać wiecznego wyzwolenia (mokszy)

Pytanie:
Śiw Baba jest bezcielesny, a więc dlaczego On wchodzi w ciało? Jaką pracę On wykonuje, a jakiej pracy nie wykonuje?

Odpowiedź:
Baba mówi: Dzieci, Ja wchodzę w to ciało tylko po to, żeby wypowiedzieć do was murli. Wykonuję tylko pracę wypowiadania murli. Nie przychodzę tutaj, aby jeść i pić. Przyszedłem tutaj, aby dać wam nowe królestwo, ale to dusza tego smakuje wszystkiego.

Piosenka:
Pozostaw Swój tron na niebie i zejdź w dół na ziemię.

Om śanti.
Tylko piosenki, które nas interesują są odgrywane. Nie ma tronu w niebie. Przestrzeń jest nazywana niebem, ale nie ma tronu w niebie ani Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza nie mieszka na tronie w niebie. Ojciec wyjaśnia wam dzieci: Zarówno Ja, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jak i wy dzieci mieszkacie ponad słońcem, księżycem i gwiazdami i to miejsce jest nazwane bezcielesnym światem. Tak jak jest słońce, księżyc i gwiazdy na niebie, w ten sam sposób, dusze mieszkają w rejonie ponad, który ma kształt drzewa. Tak jak gwiazdy zawieszone są na niebie i nie są przez nic wspomagane, w ten sam sposób my, dusze i Ojciec, Najwyższa Dusza jesteśmy mieszkańcami rejonu ponad. Jesteśmy także takie jak gwiazdy: Słońce Wiedzy, księżyc wiedzy i gwiazdy wiedzy. Zostało wyjaśnione, że kiedy jest dużo cierpienia, wtedy przychodzę. To co jest stare z pewnością musi być zmienione w nowe. Tylko w starym świecie jest cierpienie. W żelaznym wieku jest bardzo dużo cierpienia. W niebie nie ma nic innego tylko szczęście. Ja muszę przyjść i uczyć was ponownie łatwej wiedzy łatwej radża jogi. Każdy woła do Mnie: Przyjdź! Oni nie mówią do Kriszny: Zostaw swój tron i zejdź tutaj na dół! Słowo „tron” nie pasuje do Kriszny. On był księciem. Można mówić o tronie jedynie wtedy, gdy jest otrzymywany. Tak, ojciec może posadzić swoje małe dziecko na kolanach albo obok siebie. Ojciec wyjaśnia: Dusze są w bezcielesnym świecie, tak jak gwiazdy. Potem one stamtąd schodzą dół w kolejności. Oni pokazują w jaki sposób gwiazdy spadają. Dusze także przychodzą stamtąd i wchodzą prosto do łona. Zanotujcie to bardzo dobrze: Każda dusza musi przejść przez stany sato, radżo i tamo. To samo dotyczy Lakszmi i Narajana, którzy przychodzą jako pierwsi. Oni także muszą przejść przez stany sato i radżo oraz osiągnąć swój tamopradan stan przez ponowne narodziny. To dotyczy każdego. Nikt nie może wrócić do domu. Kiedy Abraham i Budda przychodzą, oni także muszą przejść przez stany sato, radżo i tamo. Oni muszą się ponownie narodzić się. Religijni założyciele przychodzą w miedzianym wieku. Oni zaczynają swoje narodziny tam, a później oni musza stać się tamopradan. Teraz, kto może dać im wyzwolenie? Tylko jeden Śiwa jest Dawcą Wyzwolenia. On mówi: Ja muszę przyjść i dać wyzwolenie każdemu. Nikt więcej nie może wykonać tej pracy, którą Ja wykonuję. Ja zakładam boską religię. Ja uczę was radża jogi. Jestem Dawcą Wyzwolenia i Zbawienia. Zabieram was z powrotem, kiedy stajecie się czyste. Ja także daję wam zbawienie. Wspólnie z wami, podźwigam także wszystkich religijnych założycieli innych religii, którzy są z wami. Ozdabiam was wiedzą i czynię was godnymi poślubienia panów nieba, Lakszmi lub Narajana. Później zabieram was z powrotem do domu. Przede wszystkim, zabieram każdego do lądu wyzwolenia. Jestem także Dawcą Wyzwolenia dla wszystkich. Inni religijni założyciele, którzy przychodzą nikomu nie dają wyzwolenia. Oni po prostu zakładają swoją religię, a potem sprawiają, że się rozrasta. Oni rodzą się w swojej religii, a potem przechodzą przez stany sato, radżo i tamo. Teraz wszyscy są tamopradan. Kto uczyniłby ich teraz czystymi i satopradan? Dzieci, Sam Ojciec siedzi tutaj i wam wyjaśnia. Bóg przychodzi i daje zbawienie każdemu, a także zmienia Bharat w niebo. On uczy was radża jogi, abyście zdobyli wyzwolenie w życiu i dlatego Ojciec jest tak bardzo chwalony. Gita jest klejnotem wszystkich pism. Jednak, wpisując imię Kriszny, zapomnieli Boga. Bóg jest Dawcą Zbawienia dla wszystkich i to dlatego Gita jest religijnym pismem wszystkich religii. Wszyscy muszą ją zaakceptować. Nie ma żadnych innych pism dla zbawienia. Jest tylko Jeden, który daje zbawienie. Gita jest wypowiedziana przez Niego. Dzieci, On daje wam wiedzę dla zbawienia. Jeżeli Gita zawierałaby imię Śiwy, byłaby pismem dla wszystkich religii. Ojciec mówi każdemu: Uważajcie się za dusze i miejcie jogę ze Mną a wasze grzechy będą usunięte i przyjdziecie do mojego lądu. Jestem Tym, który udziela zbawienia wszystkim wyznawcom religii. Wszyscy inni przychodzą, by założyć własną religię. Ludzie pytają: Czy nie otrzymamy wiecznego wyzwolenia? Ojciec mówi: Nie. Rola każdej duszy jest ustalona w sztuce życia. Żadna rola nie może być zmieniona. Wieczna sztuka życia wszystkich czynów jest z góry ustalona. Sztuka życia jest wieczna; nie ma początku, środka czy końca. Początkiem świata jest złoty wiek, a żelazny wiek jest zwany końcem, ale nie ma początku czy końca sztuki życia. Nie możecie zapytać, kiedy sztuka życia została stworzona. To pytanie nie może powstać. Baba wyjaśnił: Każdy przyszedł i założył własną religię. Oni nie dali zbawienia. Przyszli i założyli własną religię i ona po nich wciąż się rozrastała. To są takie głębokie punkty. Warto napisać o tym wypracowanie. Tutaj nie ma kłamstw. To jest sztuka życia o zwycięstwie i klęsce. W złotym wieku nie ma potrzeby, aby pamiętać Boga. Jeśli pamiętalibyście Boga, zrozumielibyście także, że On stworzył was braminów. On mówi wam osobiście, że jest Stwórcą. Ten zbieżny wiek jest nowym światem braminów. Nikt nie zna szczytowego węzła. Oni stworzyli różne wizerunki. Pokazali bóstwa, wojowników, kupców i siudrów. Zapomnieli o braminach. W złotym wieku istnieją bóstwa, a w żelaznym wieku są siudrowie. Oni nie znają braminów zbieżnego wieku. Ojciec przychodzi i wyjaśnia tą tajemnicę. Baba mówi: Baba mówi: bez czystości nie możesz tego przyswoić. Baba wyjaśnia, że jest tak wiele Wed i pism. Oni chodzą z nimi wokół. Zabierają wizerunki ze świątyń, jadą z nimi w trasę, a potem wracają z nimi do świątyni. Baba ma doświadczenie we wszystkich tych rzeczach. Oni wypełniają ciężarówkę pismami i jadą z nimi w trasę. W ten sam sposób wkładają postacie bóstw do samochodów i jadą z nimi w drogę. Wszystko to jest ścieżką czczenia. Jesteście Śiw Śakti. Dajecie zbawienie całemu światu. Jednak nikt nie wie, że Świątynia Dilwala jest waszym dokładnym memoriałem. Nigdzie nie ma takiej świątyni jak ta. Jest tam Dżagadamba i także Śiw Baba. Oni także zrobili platformę dla Śakti. Takie świątynie będą ponownie wybudowane na ścieżce czczenia. Potem nastąpi zniszczenie. Wszyscy więc będą zniszczeni. W złotym wieku nie ma świątyń. Wszystko to jest ekspansją ścieżki czczenia. W wiedzy, macie być w ciszy. Po prostu pamiętajcie jednego Śiw Babę. Jeżeli zapominasz Śiw Babę, a pamiętasz innych, to nie zdasz w końcowych chwilach. Nie wolno ci nie zdać. Kiedy osoba umiera, inni mówią jej, aby mantrowała imię Ramy, ale ona nie jest w stanie Go pamiętać w tym czasie. Pomimo tego, to zostało zapamiętane: Ci, którzy powtarzają imię Narajana w swoich końcowych chwilach.... To odnosi się do obecnego czasu. Stos ma być teraz zapalony. Ci, którzy pamiętają Narajana w swoich końcowych chwilach.... Teraz naprawdę rozumiecie, że poślubicie Lakszmi lub Narajana. Przygotowujecie się do nieba. Nikt, oprócz Baby nie może wam dać tej wiedzy. Ten Baba także mówi: Śiw Baba wyjaśnił mi teraz. To zwane jest armią Śakti i armią Pandawów. Nazwa Pandawowie odnosi się do maharati. Następnie oni pokazali Śakti jeżdżące na lwach. Ojciec mówi: Tak jak w poprzednim cyklu uczyłem was łatwej radża jogi, tak samo ponownie jej uczę was w ten sam sposób. Jakikolwiek czyn jest wykonywany, taki sam będzie wykonany w każdym cyklu. W tym nie może być różnicy. Następnie ta sama rola będzie się powtarzała w każdym cyklu. Baba mówi: Mówię wam bardzo głębokie aspekty. Powiem wam później o tym, co się wydarzy na końcu. Jeżeli powiedziałbym wam wszystko teraz, to czy mógłbym po prostu wrócić? On wciąż będzie mówił wam o nowych punktach aż do końca. Bardzo chwalimy Gitę. Jednak, w tej Gicie i Mahabharacie pokazano brutalne bitwy. Takich bitw nie ma. Waszą kwestią jest potęga jogi. Nikt nie rozumie kwestii nie-przemocy. Mówią, że kobieta jest bramą do piekła. W rzeczywistości, obydwoje (mężczyzna i kobieta) są bramami do piekła. Kto mógłby uczynić ich bramami do nieba? Tylko Bóg ma taką siłę by to uczynić. Baba polecił, aby skomponowano te piosenki, ale później niektórzy z nich, wykonali to dokładnie, a niektórzy niepoprawnie. Oni wszystko pomieszali. „O podróżniku nocy, nie męcz się...” Ja poleciłem skomponowanie takich piosenek. A więc rzeczy tutaj są zupełnie inne. Jest Gaushala (obora) i jest kwestia wygnania, ale oni nie rozumieją znaczenia tego. Czy Ja kogoś porwałem? Czy Ja powiedziałem komuś: Przyjdźcie do Karaczi? Zapytajcie te Śakti. To była część sztuki życia. Nawet ci, którzy byli atakowani przyszli tutaj. Ojciec siedzi więc i wyjaśnia wam to, co jest właściwe. To co zostało zapisane w pismach należy do ścieżki czczenia. W ten sposób nikt nie może Mnie spotkać; oni nie mogą przyjść do Mnie dzięki temu. Ja muszę stać się Przewodnikiem i przyjść tutaj. Oni pytają: Dlaczego On nie wziął ciała kogoś kto nie mieszka z rodziną? Oh, Ja muszę wejść w ciało tego, który ma rodzinę i dać mu wiedzę. Ja mówię mu o jego 84 życiach. To są takie głębokie kwestie. To są nowe aspekty nowej religii. Nawet ta wiedza jest nowa. Ojciec mówi: Ja przychodzę w każdym cyklu, aby dać wam tę wiedzę. Nikt inny nigdy nie powie: Przychodzę by w każdym cyklu ustanowić religię. Ani Lakszmi ani Narajan nie powiedzą, że przyszli, by ponownie władać królestwem. Wiedza zanikła zanim oni przyszli. Niezliczona ilość pism została później napisana. Dla nas braminów, istnieje tylko jedna Gita. Ja zakładam religię, a także daję każdemu zbawienie. Dlatego jest to podwójna praca. A więc, czy to co Ja wam mówię jest właściwe, czy to co oni mówią jest właściwe? Wiecie to. Kim Jestem? Jestem Prawdą. Ja nie przekazuję Wed czy pism. Pomimo że, ten tak dużo się uczył, on tego nie przekazuje. To Śiw Baba mówi wam nowe aspekty. Jednak On jest bezcielesny. On przychodzi tutaj tylko po to, by wykonać pracę wypowiadania murli, nie po to, aby jeść czy pić. Dzieci, przyszedłem tutaj, aby ponownie dać wam królestwo. To dusza wszystkiego próbuje. Każda religia jest inna i każdy musi uczyć się pism własnej religii. Tutaj, oni nadal uczą się wielu pism, ale nie ma w nich esencji. Do jakiego stopnia oni się uczą, zgodnie z tym świat staje się bez smaku. Każdy musi stać się tampopradan. Jesteście pierwsi, którzy przychodzą do tego świata. Wy bramini urodziliście się u Matki i Ojca. Z tamtej strony jest diabelska rodzina, a z tej strony jest boża rodzina, a następnie pójdziecie w objęcia bóstw. Staniecie się panami nieba. Jeśli stosujecie wskazówki Matki i Ojca, otrzymacie w niebie bardzo dużo szczęścia. Jednak, niewątpliwie, w tym ofiarnym ogniu wiedzy Rudry, będą przeszkody. Ojciec mówi: Dzieci, tylko poprzez pokonanie występków, możecie zwyciężyć nad światem. To nie jest tak, że jeżeli nie weźmiecie ślubu, staniecie się słabi. Sannjasini stali się czyści, a następnie stali się tak zdrowi. Tutaj musisz robić wszystko z głową, a to wymaga wysiłku. Jest przykład Dadichi Risi. Sannjasini otrzymują dużo pożywnego jedzenia. Baba sam ich karmił takim pożywnym jedzeniem. Tutaj macie przestrzegać wielu środków ostrożności. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:

1. By dobrze przyswajać wiedzę, przyrzeknij czystość. To są końcowe chwile. Dlatego, ćwicz pamiętanie tak, aby na końcu nie pamiętać nikogo innego oprócz Ojca.

2. Służąc tak jak Dadichi Riszi, pokonaj występki i stań się zwycięzcą świata.

Błogosławieństwo:
Ustabilizuj swój intelekt we wzniosłym stanie, zgodnie ze wskazówkami i stań się tak jak Ojciec wszechmocnym autorytetem.

Niektóre dzieci, gdy siadają w jodze, zamiast być w pamiętaniu duszy, pamiętają usługę. Jednakże, tak nie powinno być. Jeżeli zamiast stawania się bezcielesnym w końcowych chwilach będziesz miał myśli o usłudze to nie zdasz egzaminu jednej sekundy. W tym czasie nie wolno ci pamiętać niczego poza Ojcem i poza byciem bezcielesnym, bez występku i bez egoizmu. W usłudze wciąż wchodziłbyś w fizyczną świadomość. Dlatego, jeżeli masz ustabilizować siebie w jakimś szczególnym stabilnym stanie, praktykuj stawanie się stabilnym tylko w tym, ponieważ tylko wtedy będziesz nazywany tak jak Ojciec wszechmocnym autorytetem, który posiada potęgi kontrolowania i władania.

Hasło:
Łatwym sposobem na pokonanie jakiejkolwiek sytuacji w łatwy sposób jest posiadanie jednej Siły i jednego Oparcia.