06.1.19    Avyakt Bapdada     Polish Murli     08.04.84     Om Shanti     Madhuban


Osiągaj ąc prawa w zbieżnym wieku, m asz prawo do królestwa świata.


Dzisiaj BapDada patrzy na boski dwór wzniosłych dusz, które wzięły prawo do bycia panami siebie. Wy, wzniosłe dusze, bierzecie prawo do dworu królestwa świata i dworu samo-zwierzchnictwa. Tylko ci, którzy mają prawo do bycia panami siebie, mają prawo do królestwa świata. Czy stale macie to podwójne upojenie? Należeć do Ojca oznacza wzięcie niezliczonych praw. Czy wiecie, ile rodzajów prawa wzięliście? Przypomnijcie sobie różaniec swoich praw. Pierwszym prawem jest to, że stałeś się dzieckiem Boga, tzn. wziąłeś prawo do stania się najwznioślejszą duszą, która jest godna szacunku i czczenia. Nie możesz wziąć prawa do bycia duszą godną czczenia, nie stając się najpierw dzieckiem Ojca. Zatem pierwszym prawem jest to, że stałeś się duszą godną czczenia. Drugim prawem jest to, że stałeś się panem skarbów wiedzy, tzn. wziąłeś wszystkie prawa. Trzecim prawem jest to, że wziąłeś prawo do wszystkich potęg. Czwartym prawem jest to, że stałeś się panem siebie, który odniósł zwycięstwo nad wszystkimi fizycznymi narządami. Mając te wszystkie prawa, stałeś się zwycięzcą Mai, a więc zwycięzcą świata, tym, kto ma prawo do królestwa świata. A więc, utrzymując stale wszystkie te prawa w swojej świadomości, stałeś się potężną duszą. Staliście się potężni w ten sposób, prawda?

Możecie odnieść sukces w osiąganiu samo-zwierzchnictwa i królestwa świata dzięki szczególnemu przyswojeniu trzech rzeczy. Podstawą sukcesu w każdym wzniosłym zadaniu jest wyrzeczenie, tapasja i służenie. W oparciu o te 3 aspekty, nie ma kwestii, czy będzie sukces, czy nie. Gdy wszystkie trzy są przyswojone, sukces jest zagwarantowany w sekundę – to jest już wykonane. Czego masz się wyrzec? Wyrzeczenie tylko jednej rzeczy, łatwo i naturalnie umożliwia ci wyrzeczenie się wszystkiego innego. Tym jednym wyrzeczeniem jest wyrzeczenie się świadomości ciała, które łatwo umożliwia ci wyrzeczenie się świadomości każdego ograniczonego „ja”. Ta świadomość jakiegokolwiek ograniczonego „ja” powstrzymuje cię od wykonywania tapasji i służenia. Tam, gdzie jest świadomość ograniczonego „ja”, nie może być wyrzeczenia, tapasji ani służenia. Potrzebne jest wyrzeczenie się jednej rzeczy i jest to świadomość każdego ograniczonego „ja” i „moje”. Gdy usuniesz „ja” i „moje”, to co pozostaje? To, co jest nieograniczone. Ja jestem czystą duszą i mój jest jeden Ojciec, nikt więcej. Gdy jest z tobą nieograniczony Ojciec, Wszechmocny Autorytet, to sukces jest dla ciebie zagwarantowany. Dzięki temu wyrzeczeniu automatycznie masz również tapasję. Czym jest tapasja? Należę do Jednego; przestrzegam wzniosłych wskazówek tylko Jednego. To dzięki temu twój stan automatycznie staje się stały i stabilny. Tapasja to stale być świadomym jednego Boga. Twoim wzniosłym tronem jest stały i stabilny stan. Twoim tronem tapasji jest stan bycia jak kwiat lotosu. Dzięki wyrzeczeniu automatycznie osiągasz tapasję. Gdy już stałeś się uosobieniem wyrzeczenia i tapasji, to co zrobisz? Wyrzec się świadomości siebie oznacza, że skończyła się świadomość „ja”. Wówczas masz taką tapasję, że jesteś zagubiony w miłości Jednego i nie możesz żyć bez służenia. Każde ograniczone „ja” i „moje” nie pozwala ci prawdziwie służyć. Ci, którzy są uosobieniem wyrzeczenia i tapasji, są rzeczywistymi sługami. Gdy masz najmniejszą świadomość ciała „Ja to zrobiłem”, „Ja jestem taki”, to czym stajesz się zamiast być sługą? Stajesz się sługą tylko z nazwy; nie stajesz się prawdziwym sługą. Fundamentem prawdziwego służenia jest wyrzeczenie i tapasja. Ci, którzy są tak wyrzeczonymi, tapaswi sługami, są stałym uosobieniem sukcesu. Zwycięstwo i sukces stają się girlandą wokół ich szyi. Stają się tymi, którzy mają to jako wrodzone prawo. Dlatego BapDada daje wszystkim dzieciom na świecie te wzniosłe nauki: Bądź wyrzeczony, wykonuj tapasję i stań się rzeczywistym sługą.

Dzisiejszy świat jest światem wypełnionym lękiem przed śmiercią. (W tym czasie była burza.) Mimo że jest zaburzenie żywiołów natury, wy jesteście nie do zachwiania, prawda? Obowiązkiem tamoguni żywiołów natury jest tworzyć zaburzenie, a waszym obowiązkiem, nie do zachwiania dusz, jest przekształcać żywioły natury. Nic nowego! Wszystko to ma się tak czy inaczej wydarzyć. Tylko poprzez zaburzenie staniecie się nie do zachwiania. A więc czy wy, wzniosłe dusze, które są mieszkańcami dworu i panami siebie, zrozumiałyście? To też jest królewski dwór, prawda? „Radża jogini” tzn. ci, którzy są królami siebie. „Dwór radża joginów” tzn. dwór tych, którzy są samo-zwierzchnikami. Wy wszyscy staliście się również politycznymi przywódcami, prawda? Oni są politycznymi przywódcami swojego kraju, a wy jesteście przywódcami siebie. Przywódca tzn. ten, kto kieruje wszystkim zgodnie z właściwymi zasadami. Zatem wy jesteście przywódcami siebie, którzy przestrzegają zasad religii i królestwa. Dokładne, wzniosłe zasady są śrimatem. Wzniosłe wskazówki są właściwymi zasadami moralnymi. Ci, którzy przestrzegają tych moralnych zasad, są przywódcami odnoszącymi sukces.

BapDada gratuluje przywódcom świata, ponieważ przynajmniej czynią starania, mimo że są różnorodni. Przynajmniej kochają swój kraj. Przynajmniej czynią starania z myślą, że ich królestwo powinno trwać zawsze. Ich miłość do utrzymywania wzniosłości ich Bharatu, automatycznie inspiruje ich do czynienia starań. Nadejdzie czas, gdy autorytet królestwa i autorytet religii połączą się. Na całym świecie rozlegną się wtedy okrzyki zwycięstwa Bharatu. Bharat będzie latarnią morską. Oczy każdego zwrócą się na Bharat. Każdy doświadczy, że Bharat jest lądem inspiracji. Bharat jest niezniszczalnym lądem. Jest to ląd inkarnacji wiecznego Ojca. Dlatego chwała Bharatu jest zawsze wielka. Aćća.

Wszyscy dotarliście do swojego słodkiego domu. BapDada gratuluje wszystkim dzieciom przybycia tutaj. Witajcie! Ojciec wita ozdobę domu Ojca. Aćća.

Wszystkim gwiazdom sukcesu, które zawsze są umocnione na tronie stałego i stabilnego stanu; dzieciom, które wykonują tapasję, wielkim duszom, które zawsze przebywają w pamiętaniu jednej Najwyższej Duszy; dobroczyńcom świata, usłużnym dzieciom, które mają wzniosłe dobre życzenia i wzniosłe czyste uczucia, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

BapDada spo tyka się z gubernatorem Gudża ratu:

Witaj w domu Ojca i twoim domu! Ojciec wie, że bardzo kochasz służenie. Tacy słudzy są garstką z multimilionów. Dlatego będziesz stale otrzymywać natychmiastowy owoc intensywnej pracy, jaką wykonujesz służąc. Tym natychmiastowym owocem będzie wewnętrzne szczęście. Ten wysiłek jest podstawą sukcesu. Jeśli wszyscy instrumentalni słudzy podejmą ten wysiłek, królestwo Bharatu będzie stale osiągać sukces. Z całą pewnością otrzymasz sukces. To jest zagwarantowane, ponieważ ci, którzy stają się instrumentami, z całą pewnością otrzymują natychmiastowy owoc służenia, a także otrzymują owoc w przyszłości. Ty jesteś instrumentem usługi. Miej świadomość bycia instrumentem i stale idź do przodu w usłudze. Tam, gdzie jest świadomość bycia instrumentem i nie ma żadnej świadomości „ja”, będzie stały postęp. To uczucie bycia instrumentem automatycznie budzi dobre życzenia i czyste uczucia. Powodem tego, że nie ma dobrych życzeń i czystych uczuć w dzisiejszym świecie jest to, że zamiast uczucia bycia instrumentem jest świadomość „ja”. Gdyby oni uważali siebie za instrumenty, zrozumieliby też Karawanhara Ojca. Karankarawanhar Swami (Pan, który działa i inspiruje innych do działania) zawsze będzie inspirować cię do robienia tego, co jest wzniosłe. Zamiast być powiernikami, oni stali się właścicielami królestwa. W byciu właścicielem jest ciężar, a w byciu powiernikiem jest lekkość. Dopóki nie staniesz się lekki, nie możesz mieć potęgi podejmowania decyzji. Jeśli jesteś powiernikiem, to jesteś lekki i twoja potęga podejmowania decyzji jest także wzniosła. Dlatego zawsze bądź powiernikiem. Świadomość bycia instrumentem jest owocna. Z całą pewnością otrzymujesz owoc tej świadomości. To uczucie bycia instrumentem zawsze będzie ci dawać wzniosły owoc. A więc przypomnij wszystkim swoim towarzyszom, by mieli świadomość bycia instrumentem i powiernikiem. Te zasady królestwa staną się wzniosłymi zasadami dla całego świata. Cały świat skopiuje zasady rządu Bharatu. Jednak podstawą tego jest świadomość bycia powiernikiem, tzn. bycia instrumentem.

BapDada mówi do kuma rów:

Kawalerowie tzn. ci, którzy gromadzą wszystkie potęgi i wszystkie skarby, służą i czynią innych potężnymi. Stale jesteście zajęci tą usługą, prawda? Jeżeli będziecie stale zajęci, będzie stały postęp. Gdy jesteście w najmniejszym stopniu wolni, są bezużyteczne myśli. Bądź zajęty, by być potężnym. Stwórzcie swój własny harmonogram. Tak jak macie harmonogram dla swojego ciała, tak samo stwórzcie harmonogram dla swojego intelektu. Stwórzcie plan, aby intelekt był stale zajęty. Gdy będzie stale zajęty, będziecie stale doświadczać postępu. Zgodnie z obecnym czasem, bycie wzniosłym w życiu kumara jest wielką fortuną. Zawsze uważaj, że jesteś wzniosłą, fortunną duszą. Zawsze utrzymuj równowagę pomiędzy pamiętaniem a służeniem. Ci, którzy stale utrzymują tę równowagę, stale otrzymują błogosławieństwa. Aćća.

Bądź stale zaabsorbowany miłością Boga .

Miłość Boga jest błogą huśtawką. Huśtając się na tej huśtawce szczęścia, bądź stale zaabsorbowany bożą miłością i wtedy żadna niepomyślna sytuacja ani zaburzenie Mai nie może przyjść do ciebie. Boża miłość jest nieskończona, nie do zachwiania i jest jej tak dużo, że każdy może ją osiągnąć. Jednak sposobem na osiągnięcie miłości Boga jest bycie niezależnym. Odpowiednio do tego, jak stajesz się niezależny, zdobędziesz prawo do miłości Boga. Bądź zaabsorbowany miłością Boga w takim stopniu, żeby nic ograniczonego nie mogło wpłynąć na ciebie ani przyciągnąć cię do siebie. Stale bądź zagubiony w swoich nieograniczonych osiągnięciach, poprzez które zapach duchowości rozprzestrzenia się w atmosferze. Oznaką miłości jest to, że poświęcasz wszystko dla tego, kogo kochasz. Ojciec ma tak dużo miłości do dzieci, że każdego dnia pisze list, dając odpowiedź miłości. On daje miłość i pamiętanie i jako Towarzysz stale wypełnia obowiązek miłości. Dla tej miłości poświęć wszystkie swoje słabości. Ojciec kocha was, dzieci, i dlatego stale mówi: Dzieci, czymkolwiek jesteście, jakiekolwiek jesteście, jesteście Moje. Podobnie, wy też jesteście zaabsorbowane miłością i mówicie swoimi sercami: Baba, czymkolwiek jesteś, jesteś wszystkim. Nigdy nie bądźcie pod wpływem królestwa fałszu. Nie musicie świadomie pamiętać kogoś, kogo kochacie, ponieważ kochacie go automatycznie. Po prostu niech wasza miłość będzie prawdziwa, altruistyczna i z serca. Skoro mówicie: „Mój Baba, kochany Baba”, to nie możecie zapomnieć Tego, kogo kochacie. Nie możecie otrzymać altruistycznej miłości od żadnej duszy oprócz Ojca. Dlatego nie pamiętajcie Go z powodu jakichś innych motywów, ale bądźcie zaabsorbowani altruistyczną miłością. Stańcie się doświadczeni w miłości Boga, ponieważ poprzez to doświadczenie staniecie się łatwymi joginami i stale będziecie fruwać. Miłość Boga jest środkiem sprawiającym, że fruwacie. Ci, którzy fruwają, nie mogą być schwytani przez żadne pociągnięcie grawitacji. Bez względu na to, jak atrakcyjna może być postać Mai, ta atrakcja nie może dosięgnąć tych, którzy są we fruwającym stanie. Sznur miłości Boga przyciąga was tutaj z bardzo, bardzo daleka. Ta miłość daje ci tak dużo szczęścia, że jeśli zatracisz się w tej miłości choć na sekundę, zapomnisz wszystkie rodzaje smutku i zaczniesz huśtać się na huśtawce szczęścia. Gdy otrzymujesz od kogoś to, czego potrzebujesz w życiu, to jest oznaka miłości. Ojciec ma tak dużo miłości do was, dzieci, że spełnia wszystkie wasze pragnienia szczęścia i spokoju w życiu. Ojciec nie tylko daje wam szczęście, ale On także czyni was panami skarbu szczęścia. Wraz z tym, On także daje wam pióro, którym kreślicie linię swojej wzniosłej fortuny. Możecie stworzyć fortunę tak dużą, jak chcecie. To jest miłość Boga. Promienie blasku, upojenie i doświadczenie dzieci, które są stale zaabsorbowane i zagubione w miłości Boga, są tak potężne, że jakikolwiek problem jest nie tylko daleko od nich, ale nie może nawet podnieść oczu, aby na nie spojrzeć. One nie mogą mieć żadnego rodzaju trudności.

Ojciec ma tak dużo miłości do dzieci, że On utrzymuje was od amrit weli. Początek dnia jest tak wzniosły. Sam Bóg wzywa was, aby świętować spotkanie, ma szczerą rozmowę i napełnia was potęgą. To piosenki miłości Ojca budzą was. On woła was i budzi z tak wielką miłością: Słodkie dzieci, urocze dzieci, przyjdźcie! Praktyczną formą tego utrzymania miłością jest życie łatwego jogina. Na ogół robicie to, co podoba się osobie, którą kochacie. Dzieci, Ojcu nie podoba się, gdy się denerwujecie. A więc nigdy nie mówcie: Co mogę zrobić? Taka była sytuacja i dlatego byłem wyprowadzony z równowagi. Nawet jeśli pojawia się przed wami sytuacja, która może was niepokoić, nie pozwólcie sobie na wejście w stan niepokoju.

Dzieci, Baba ma do was tak dużo miłości, że On czuje, że każde z Jego dzieci powinno wyjść naprzód przed Niego. Również na świecie, gdy macie dla kogoś dużo miłości, stawiacie go przed sobą. To jest oznaka miłości. BapDada także mówi: Niech w Moich dzieciach nie pozostają żadne słabości. Niech wszystkie staną się kompletne, doskonałe i równe. Na początku dnia, w amrit weli, całkowicie napełniajcie swoje serca miłością Boga. Gdy wasze serca są napełnione miłością Boga, potęgami Boga i wiedzą Boga, to wasze uczucia przywiązania i miłości nigdy nie mogą pójść w żadnym innym kierunku.

Miłość Boga może być otrzymywana tylko w tym jednym życiu. Przez 83 wcielenia otrzymywaliście miłość od dusz bóstw i od zwykłych dusz. Tylko teraz otrzymujecie miłość Boga. Miłość do dusz powoduje, że tracicie fortunę królestwa, podczas gdy miłość Boga umożliwia wam otrzymanie fortuny królestwa. A więc bądźcie zatraceni w doświadczaniu tej miłości. Jeśli macie prawdziwą miłość do Ojca, to oznaką jej jest stanie się równym i karmatycznym. Wykonujcie czyny jako „karawanhar” (ten, kto inspiruje). Nie tak, ze twoje fizyczne narządy powodują, że coś robisz, ale raczej to ty powodujesz, że twoje fizyczne narządy działają. Nie wykonuj żadnych czynów pod wpływem swojego umysłu, intelektu ani sanskar.

Błogosławieństwo:
Błogosławieństwo: Bądź odważną duszą, która czyni niemożliwe możliwym, stając się mocną ze słabej.

Na podstawie błogosławieństwa „Gdy dziecko ma odwagę, Ojciec pomaga”, najpierw miałeś zdecydowanie, że z całą pewnością masz stać się czysty. Ojciec okazał ci multimilionkrotną pomoc. On powiedział: Wy, dusze, jesteście wiecznie i oryginalnie czyste. Musiałyście stać się tym wiele razy i nadal będziecie to robić. Stając się świadomym „wiele razy wcześniej”, stałeś się potężny. Z bycia słabym stałeś się tak mocny, że rzucasz ludziom wyzwanie i mówisz, że z całą pewnością uczynisz świat czystym i pokażesz to każdemu. O tym, co rishi, muni i wielkie dusze uważają za trudne – życie w rodzinie i zachowywanie czystości – ty mówisz, że jest bardzo łatwe.

Hasło:
Złożyć przysięgę oznacza mieć zdecydowanie. Prawdziwi czciciele nigdy nie łamią swojej przysięgi.


Specjalny wysiłek, aby stać się równym Ojcu Brahmie .

W swojej zwyczajnej formie Ojciec Brahma miał niezwykły i alokik stan. Podobnie, naśladuj Ojca. W galaktyce gwiazd, blask i skrzenie specjalnych gwiazd jest widoczne z daleka jako unikalne i urocze. W ten sam sposób wy, gwiazdy, jesteście widoczne jako specjalne dusze pośród zwyczajnych dusz.