06.01.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, z całą pewnością otrzymujecie owoc wszelkich czynów, które wykonujecie. Tylko jeden Ojciec służy bezinteresownie.

Pytanie:
Dzięki czemu ta klasa jest tak wspaniała? Jaki główny wysiłek macie tutaj czynić?

Odpowiedź:
To jest jedyna klasa gdzie młodzi, dorośli i starzy ludzie zasiadają razem. Ta klasa jest tak wspaniała, że pewnego dnia, nawet ci, którzy mają kamienne intelekty, ci bez cnót i święci przyjdą i tutaj usiądą. Główny wysiłek, jaki musicie tutaj czynić, to wysiłek pamiętania. Tylko dzięki pamiętaniu zachodzi naturalne leczenie duszy i ciała. Jednak, aby przebywać w pamiętaniu, potrzebna jest także wiedza.

Piosenka:
O podróżniku nocy nie stawaj się znużony! Cel świtu nie jest odległy!

Om śanti.
Najsłodsze, duchowe dzieci, usłyszałyście piosenkę. Dzieci, duchowy Ojciec wyjaśnia wam jej znaczenie. Cudem jest to, że ci, którzy napisali Gitę i pisma, nie rozumieją ich znaczenia. Oni z wszystkiego wyciągają złe znaczenie. Duchowy Ojciec, który jest Oceanem Wiedzy i Oczyścicielem, zasiada i wyjaśnia ich znaczenie. Tylko Ojciec uczy was radża jogi. Dzieci, rozumiecie, że stajecie się ponownie królami królów. W innych szkołach nie powiedzą, że ponownie staną się prawnikami. Nikt inny nie rozumie, w jaki sposób używać określenia „ponownie”. Mówicie, że teraz ponownie uczycie się u Nieograniczonego Ojca tak, jak uczyniliście to 5000 lat temu. To zniszczenie z całą pewnością nastąpi ponownie. Oni stale produkują tak wiele wielkich bomb. Produkują bardzo potężne bomby. Nie tworzą ich po to, aby je po prostu trzymać. To zniszczenie jest także dla pomyślnego celu. Dzieci, nie musicie się niczego obawiać. Ta wojna jest korzystna. Ojciec przychodzi, by wnieść wam korzyść. Mówi się: Ojciec przychodzi i przeprowadza założenie poprzez Brahmę i zniszczenie poprzez Śankara. Dlatego te bomby itp. środki są dla zniszczenia. Nie ma nic potężniejszego niż te bomby. Są także naturalne klęski. One nie mogą być zwane „bożymi klęskami”. Te naturalne klęski są w planie sztuki życia. One nie są czymś nowym. Oni stale produkują tak wiele wielkich bomb. Mówią: Możemy zmieść całe miasta. Bomby, które zrzucili na Japonię, były bardzo małe. Oni teraz stworzyli bardzo duże bomby. Kiedy będą doświadczać większych trudności i nie będą w stanie znieść tych trudności, zaczną tych bomb używać. Będzie wyrządzonych tak wiele szkód. Oni w tej chwili robią próby, aby zobaczyć, co się wydarzy. Przeznaczają na to miliardy rupii. Nawet zarobki tych, którzy produkują bomby są bardzo wysokie. Dzieci, powinnyście być szczęśliwe. Stary świat będzie zniszczony. Dzieci, czynicie starania dla nowego świata. Rozsądek mówi, że stary świat na pewno zostanie zniszczony. Dzieci, rozumiecie, co jest w wieku żelaznym, a co będzie w złotym wieku. Teraz znajdujecie się w zbieżnym wieku. Rozumiecie, że nie będzie tak wielu ludzi w złotym wieku. Dlatego oni wszyscy zostaną zniszczeni. Te naturalne klęski odbyły się także w poprzednim cyklu. Stary świat musi być zniszczony. Dotychczas wystąpiło już wiele klęsk naturalnych, ale one były na małą skalę. Cały ten stary świat zostanie zniszczony. Dzieci, powinnyście mieć wielkie szczęście. Ojciec, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza zasiada i tłumaczy nam, duchowym dzieciom. To zniszczenie odbywa się dla was. Zostało zapamiętane to, że płomienie zniszczenia wyłoniły się z ofiarnego ognia wiedzy Rudry. Niektóre aspekty zawarte w Gicie mają bardzo dobre znaczenie, ale nikt ich nie rozumie. Oni stale proszą o spokój. Mówicie, że zniszczenie powinno nastąpić tak szybko, abyście mogli odejść i być szczęśliwi. Ojciec mówi: Tylko, kiedy staniesz się satopradhan, będziesz szczęśliwy. Ojciec przekazuje wiele punktów wiedzy, ale one bardzo dobrze wchodzą do intelektów niektórych dzieci, ale nie tak dobrze wchodzą do intelektów innych dzieci. Stare matki rozumieją, że mają pamiętać Śiw Babę i to wszystko. Dla nich jest wyjaśniane: Uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca. Jednak one biorą swoje dziedzictwo. One żyją razem. Każdy przychodzi na wasze programy. Grzeszników tak wie jak Adżamil, prostytutki itp. wszystkich trzeba podźwignąć. Nawet ci, którzy sprzątają, przychodzą po założeniu dobrych ubrań. Gandhi uwolnił niedotykalnych. Oni teraz już zasiadają wraz z innymi do posiłków. Ojciec nie zabrania wam także tego czynić. On rozumie, że nawet oni muszą zostać podźwignieci. To nie ma nic wspólnego z pracą, którą oni wykonują. Wszystko zależy od łącznia twojego intelektu w jodze z Ojcem. Mamy pamiętać Ojca. Dusza mówi: Jestem niedotykalna. Teraz rozumiemy, że byliśmy satopradhan bóstwami. Obecnie, na końcu, przechodząc przez kolejne wcielenia, staliśmy się nieczyści. Ja, dusza, mam się teraz ponownie stać czysta. Wiecie, w jaki sposób w Sindh kobieta, która pochodziła z tubylczego plemienia przychodziła i wchodziła w trans. Ona biegła na spotkanie z Babą. Zostało wam wyjaśniane, że ona także jest duszą. Dusze mają prawo do wzięcia od Ojca swojego dziedzictwa. Poprosiliście jej rodzinę, aby pozwolili jej dalej brać wiedzę, ale oni powiedzieli, że jeżeli ona będzie to czynić, to w ich społeczności nastąpi bardzo duże zaburzenie. Ponieważ się obawiali, zabrali ją do siebie. Wam nie wolno odmawiać nikomu, kto do was przychodzi. Zostało zapamiętane to, że Bóg podźwiga niewinne matki, prostytutki, kobiety z plemion tubylczych, świętych – wszystkich, od świętych do tubylców. Dzięki służeniu jagii, będzie bardzo dużo osiągnięć i wielu także z tego skorzysta. Dzień po dniu będzie wzrastać służenie za pomocą wystaw. Baba stale zleca tworzenie znaczków. Gdziekolwiek idziesz, powinieneś wyjaśniać ten znaczek: To jest Ojciec, to jest Dada, a to jest dziedzictwo Ojca. Ojciec teraz mówi: Pamiętaj Mnie i będziesz się oczyszczać. To stwierdzenie jest również zawarte w Gicie: Stale pamiętaj tylko Mnie. Tylko, że oni wyjęli z Gity Moje imię i wstawili imię dziecka. Nawet ludzie Bharatu nie rozumieją związku pomiędzy Radhe i Kriszną. W ogóle nie została pokazana ich historia przed ich małżeństwem. Każde z nich należało do innego królestwa. Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia wam te aspekty. Jeżeli sannjasini zrozumieliby to i zaczęli mówić, że są to wersety Boga Śiwy, ludzie wypędziliby ich. Ludzie zapytaliby ich: Gdzie się tego nauczyliście? Co to był za guru? Oni wszyscy byliby bardzo wzburzeni, gdyby sannjasini powiedzieli, że dowiedzieli się tego od Brahma Kumaris. Wtedy królestwo tych przewodników całkowicie by się zakończyło. Wielu takich ludzi tutaj przybywa. Nawet coś piszą, ale potem znikają. Dzieci, Ojciec nie sprawia wam żadnych trudności. On pokazuje wam bardzo łatwe metody. Kiedy para nie ma dziecka, proszą Boga, aby pobłogosławił ich dziećmi. Następnie, kiedy im się rodzi dziecko, bardzo dobrze się nim opiekują. Kształcą je. Kiedy ono podrasta mówią mu, aby samo na swoje życie zarabiało. Zazwyczaj ojciec wychowuje i utrzymuje swoje dziecko i czyni je godnym. A więc ojciec jest sługą dla swoich dzieci. Ten Ojciec służy wam, dzieci, i zabiera was ze sobą z powrotem. Fizyczny ojciec uważa, że jego dzieci staną się niezależne, zajmą się biznesem, a potem będą służyć rodzicom, kiedy ci się zestarzeją. Ten Ojciec nie prosi was o żadną usługę. On jest bezinteresowny. Fizyczny ojciec wierzy, że obowiązkiem jego dzieci jest opiekowanie się nim do końca jego życia. On ma takie pragnienie. Ten Ojciec mówi: Ja służę bezinteresownie. Ja nie władam królestwem. Jestem tak bezinteresowny! Cokolwiek czynią inni, oni z całą pewnością otrzymują owoc tego. Ten jeden jest Ojcem wszystkich. On mówi: Dzieci, Ja daje wam królestwo nieba. Osiągacie takie wzniosłe pozycje. Ja jestem tylko Panem Brahmandu. Wy także stajecie się tym, również otrzymujecie królestwo, a potem je tracicie. Ja ani nie otrzymuję królestwa, ani też go nie tracę. Taka jest Moja rola w sztuce życia. Dzieci, stale czynicie starania, aby osiągnąć swoje dziedzictwo szczęścia. Wszyscy inni proszą tylko o spokój. Tamci guru mówią, że szczęście jest takie, jak odchody wrony. Oni tylko pragną spokoju. Oni nie mogą wziąć tej wiedzy. Nie rozumieją nic na temat szczęścia. Ojciec wyjaśnia: Tylko Ja mogę dać wam dziedzictwo spokoju i szczęścia. W złotym i srebrnym wieku nie ma żadnych przewodników. Rawan tam nie istnieje. Tam jest boże królestwo. Ta sztuka życia ma stały plan. Te aspekty nie wejdą do intelektów innych ludzi. Dzieci, dlatego powinnyście bardzo dobrze wdrażać sobie te aspekty i brać wysokie pozycje. Teraz znajdujecie się w wieku zbieżnym. Rozumiecie, że zakładane jest królestwo nowego świata. Jesteście w wieku zbieżnym, a cała reszta jest w wieku żelaznym. Oni mówią, że cykl trwa setki tysięcy lat. Oni są w całkowitej ciemności. Zostało zapamiętane to, że oni spali snem Kumbakarny. Zostało zapamiętane zwycięstwo Pandawów. Jesteście braminami. Tylko bramini tworzą ofiarne ognie. To jest największy, nieograniczony, ofiarny ogień Boga Rudry. Jest wiele rodzajów ograniczonych ofiarnych ogni. Ten ofiarny ogień jest tworzony tylko raz. W złotym i srebrnym wieku nie jest tworzony żaden ofiarny ogień, ponieważ nie ma tam klęsk. Wszystkie tamte ofiarne ognie są ograniczone. Ten jest nieograniczony. Ten ofiarny ogień, w którym trzeba złożyć nieograniczoną ofiarę, jest stworzony przez Nieograniczonego Ojca. Później przez połowę cyklu nie będzie żadnych ofiarnych ogni. Tam nie ma żadnego królestwa Rawana. Wszystko to rozpoczyna się wraz z powstaniem królestwa Rawana. Ten nieograniczony ofiarny ogień jest stwarzany tylko raz i cały stary świat jest w nim poświęcony. To jest nieograniczony, ofiarny ogień wiedzy Rudry. Głównymi kwestiami tutaj są wiedza i joga. Joga tzn. pamiętanie. Słowo „pamiętanie” jest bardzo słodkie, podczas gdy słowo „joga” stało się bardzo zwykłe. Nikt nie rozumie znaczenia jogi. Możecie wyjaśniać, że joga oznacza pamiętanie Ojca. Baba, Ty dajesz nam nieograniczone dziedzictwo! Dusza mówi: Baba, przyszedłeś ponownie! Ja Ciebie zapomniałam! Dałeś mi zwierzchnictwo. Ty teraz przyszedłeś i spotkałeś mnie ponownie! Z cała pewnością będę przestrzegać Twojego śrimatu. Masz w ten sposób ze sobą rozmawiać. Baba pokazujesz mi bardzo dobrą ścieżkę. W każdym cyklu ją zapominam. Ojciec teraz czyni cię takim, że nie zapominasz. Dlatego obecnie masz pamiętać tylko Ojca. Tylko dzięki temu pamiętaniu otrzymasz swoje dziedzictwo. Kiedy Ja osobiście przychodzę i jestem przed wami, wtedy wam wyjaśniam. Do tego czasu stale śpiewacie: Ty, który usuwasz cierpienie i jesteś Dawcą szczęścia. Śpiewacie taką chwałę, ale nic nie rozumiecie na temat dusz, ani na temat Najwyższej Duszy. Teraz rozumiecie, że niezniszczalna rola jest zakodowana w takim malutkim punkcie. Ojciec także to wyjaśnia. On jest zwany Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. On jest Najwyższą Duszą. To nie jest tak, że On jest jak słońce, które nigdy nie przygasa. Ja stale uczę was tak, jak czyni to nauczyciel. Jest tak dużo dzieci. Popatrzcie, jak cudowna jest ta klasa. Popatrzcie, kto tutaj się uczy. Nawet niewinne kobiety, ci bez cnót oraz święci mężowie itp. przyjdą któregoś dnia i tutaj zasiądą. Są tutaj i stare kobiety i małe dzieci. Czy gdziekolwiek wcześniej widzieliście taką szkołę? Tutaj staracie się, aby mieć pamiętanie. To pamiętanie wymaga czasu. Czynić starania aby mieć pamiętanie, to także wiedza. Jest również wiedza aby mieć pamiętanie. Jest również wiedza dla wyjaśniania cyklu. To jest zwane prawdziwym, naturalnym leczeniem. Wy dusze, stajecie się całkowicie czyste. Tamte sposoby leczenia są dla ciała, podczas gdy to leczenie jest dla duszy. W duszy zawarta jest domieszka. Z prawdziwego złota powstaje prawdziwa biżuteria. Dzieci, rozumiecie, że Śiw Baba osobiście tutaj przyszedł. Dzieci, z całą pewnością macie pamiętać Ojca. Teraz mamy wracać do domu. Mamy z tej strony przejść na drugą stronę. Pamiętaj Ojca, dziedzictwo i swój dom. Jest to słodki dom ciszy. Cierpienie jest spowodowane brakiem spokoju, podczas, gdy poprzez spokój doświadcza się szczęścia. W złotym wieku macie spokój, szczęście, dobrobyt; macie wszystko. Tam nie ma kwestii walk czy kłótni. Dzieci, jedyna troska, jaką powinniście mieć to troska, by stać się satopradhan, prawdziwym złotem, ponieważ tylko wtedy weźmiecie wysoką pozycję. Otrzymujecie duchowy pokarm, który macie przeżuwać i trawić. Jakie główne punkty dzisiaj usłyszeliśmy? Zostało wyjaśnione, że są dwa rodzaje pielgrzymki – duchowa i fizyczna. Tylko ta duchowa pielgrzymka jest użyteczna. Bóg mówi – Manmanabhaw. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. To zniszczenie jest pomyślne, a więc nie wolno wam się obawiać. Stale bądźcie szczęśliwe, mając tę świadomość, że Dobroczynny Ojciec inspiruje tylko to, co jest dobroczynne (korzystne).

2. Stale troszcz się tylko o to, aby stać się satopradhan, szczerym złotem i wziąć wysoką pozycję. Stale przeżuwaj i traw duchowy pokarm, który otrzymujesz.

Błogosławieństwo:
Bądź stale pogodny i double light (lekki i świetlany) oraz koloruj się duchowym kolorem, utrzymując duchowe towarzystwo.

Dzieci, które czynią Ojca swoim prawdziwym Towarzyszem serca, zawsze są pokolorowane duchowym towarzystwem. Utrzymywać towarzystwo prawdziwego Ojca, prawdziwego Nauczyciela i prawdziwego Satguru w swoim intelekcie, oznacza mieć towarzystwo Prawdy (satsang). Ci, którzy przebywają w towarzystwie Prawdy, są stale pogodni i double light (lekcy i świetlani). Nie doświadczają żadnego ciężaru. Doświadczają, że są pełni, tak, jakby mieli w sobie kopalnię szczęścia i że cokolwiek należy do Ojca, należy do nich.

Hasło:
Czyń zniechęconych silnymi, współdziałając swoimi słodkimi słowami, zapałem i entuzjazmem.