06.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, gniew sprawia bardzo dużo cierpienia. Sprawia ból tobie, a także innym. Dlatego pokonaj tego złego ducha poprzez przestrzeganie śrimatu.

Pytanie:
Które dzieci mają na sobie plamę w każdym cyklu i jakie jest ich przeznaczenie?

Odpowiedź:
Te, które uważają się za bardzo bystre i nie przestrzegają w pełni śrimatu. Taki czy inny występek pozostaje w nich w incognito sposób lub w widocznej postaci. One go nie usuwają. Maja cały czas otacza takie dusze. Takie dzieci w każdym cyklu mają skazę. Na końcu one będą musiały bardzo żałować. One ponoszą wielką stratę.

Piosenka:
Obecnie, ludzkie istoty są w ciemności.

Om śanti.
Dzieci, rozumiecie, że nieograniczony Ojciec, który jest zwany Niebiańskim Bogiem Ojcem, jest Ojcem wszystkich. On siedzi tutaj i wyjaśnia wam dzieci twarzą w twarz. Ojciec widzi wszystkie dzieci tymi oczami. On nie potrzebuje boskiej wizji, aby widzieć dzieci. Ojciec rozumie: Przyszedłem z najwyższej siedziby do dzieci. Dzieci tutaj stały się ludzkimi istotami, by grać swoje role, tak więc Ja uczę te dzieci twarzą w twarz. Dzieci rozumiecie, że nieograniczony Ojciec, który zakłada niebo, raz jeszcze wyzwala nas od błądzenia na ścieżce czczenia i zapala nasze światła. Dzieci, we wszystkich ośrodkach rozumiecie, że należycie do bożego klanu i że to jest również klan braminów. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest zwany Stwórcą Świata. Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia, w jaki sposób został stworzony świat. Dzieci rozumiecie, że ludzki świat nigdy nie może zostać stworzony bez Matki i Ojca. Nie można powiedzieć, że świat jest stworzony tylko przez Ojca. Nie. Mówi się: Ty jesteś Matką i Ojcem. Ta Matka i Ojciec stwarza nowy świat i czyni dzieci godnymi tego świata. To jest Jego wielka specjalność. To nie jest tak, że bóstwa przychodzą tutaj z rejonu ponad, aby założyć swoją religię tak jak uczynił to Chrystus, zakładając religię chrześcijańską. Chrześcijanie także nazywają Chrystusa swoim ojcem. Jeśli jest to ojciec, to na pewno potrzebna jest matka. Oni mówią, że Maria jest matką, ale kim była Maria? Przyszła nowa dusza Chrystusa i weszła w inne ciało, więc chrześcijanie zostali stworzeni poprzez usta tego, w którego on wszedł. Zostało wyjaśnione, że tamta dusza nie wykonała żadnego takiego czynu, za który musiałaby doświadczyć cierpienia. To czysta dusza przychodzi. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza nie może doświadczać cierpienia. To ten cielesny doświadczył cierpienia i został znieważony. Dlatego, gdy Chrystus został ukrzyżowany, to ten, w którego ciało on wszedł, musiał znosić cierpienie. Czysta dusza Chrystusa nie mogłaby doświadczać bólu. Chrystus był ojcem, a więc skąd mogłaby się pojawić matka? Oni uczynili matką Marię. Przedstawili Marię jako dziewicę, która rodzi Chrystusa. Wszystko to zostało zaczerpnięte z pism. Oni przedstawili Kunti - dziewicę i Karnę, którego ona urodziła. To była kwestia boskiej wizji, ale oni to skopiowali. Podobnie ten Brahma jest matką, poprzez którą wy, dzieci urodziłyście się, a następnie Mama została uczyniona odpowiedzialną za opiekowanie się wszystkimi. To samo dotyczy Chrystusa. Chrystus wchodzi w kogoś innego i zakłada tamtą religię. Jego naśladowcy będą zwani ustami zrodzonym stworzeniem Chrystusa, braćmi i siostrami. Chrystus jest ojcem chrześcijan, a ten, w którego ciało on wchodzi i stwarza dzieci jest matką. Następnie Maria została uczyniona odpowiedzialną za opiekowanie się nimi i dlatego oni uważają Marię za matkę. Tutaj Ojciec mówi: Wchodzę w tego i stwarzam was, dzieci poprzez jego usta; tak więc ta Mama jest również dzieckiem zrodzonym poprzez usta. Te kwestie trzeba szczegółowo zrozumieć. Po drugie, Ojciec mówi, że dziś do Abu przyjeżdża grupa ludzi, którzy mają propagować wegetarianizm. Wyjaśnijcie im więc, że nieograniczony Ojciec zakłada religię bóstw, a bóstwa były czystymi wegetarianami. Ludzie z żadnej innej religii nie są tak silnymi wegetarianami. Oni mają mówić o korzyściach stania się wajsznawą. Jednak, nie każdy może się taki stać, ponieważ oni przyzwyczaili się do swojego sposobu odżywiania i trudno jest im to zostawić. Tak więc macie im wyjaśnić, że w niebie, które stwarza nieograniczony Ojciec, wszyscy będą wajsznawami, częścią dynastii Wisznu. Bóstwa są całkowicie bez występków, podczas gdy wegetarianie w dzisiejszym świecie są występni. 3000 lat przed Chrystusem, Bharat był niebem. Wyjaśniajcie w ten sposób. Żadne inne ludzkie istoty, z wyjątkiem was, dzieci nie rozumieją, czym było niebo, kiedy ono zostało założone i kto nim władał. Oni idą do świątyni Lakszmi i Narajana. Baba również tam chodził, ale nikt z nich nie wie, że królestwo Lakszmi i Narajana istniało w niebie. Po prostu śpiewają ich chwałę, ale kto dał im królestwo? W ogóle niczego nie wiedzą. Nawet obecnie budują wiele świątyń, ponieważ uważają, że to Lakszmi da im bogactwo. Dlatego biznesmeni czczą Lakszmi w czasie święta Dipmali. Macie wyjaśniać tym, którzy zbudowali te świątynie. Podobnie macie wyjaśniać cudzoziemcom chwałę Bharatu: 3000 lat przed Chrystusem Bharat był wegetariański. Nigdzie indziej nie może być tak, jak jest tutaj. W tamtym czasie było bardzo dużo potęgi. To było królestwo bogów i bogiń. Teraz ponownie to samo królestwo jest zakładane. To jest ten sam czas. Zostało zapamiętane, że zniszczenie odbyło się poprzez Śankara. Następnie ponownie nastanie królestwo Wisznu. Jeśli chcecie wziąć swoje dziedzictwo nieba od Ojca, możecie przyjść i zrobić to. Zarówno Rameś jak i Usia są bardzo zainteresowani usługą. Oni są cudowną parą i są bardzo usłużni. Tylko popatrzcie, w jaki sposób nowi przychodzą i wyprzedzają starych. Baba pokazuje wam dużo metod, ale jeśli macie arogancję z powodu jakichś występków, Maja nie pozwoli się wam wznieść. Niektórzy mają niewielki ślad żądzy, podczas gdy wielu ma gniew. Nikt do tej pory nie stał się kompletny. Wy się tacy stajecie. Maja ciągle wewnętrznie gryzie. Gdy zaczęło się królestwo Rawana, zaczęło się również „gryzienie przez mysz”. Obecnie Bharat pogrążył się w całkowitym ubóstwie. Maja uczyniła intelekt każdego kamiennym. Maja okrąża nawet dobre dzieci tak, że nawet sobie nie uświadamiają, iż każdy krok, który wykonują, cofa je. Jednak jest im podawane dające życie zioło, które ponownie przywraca im świadomość. Gniew również powoduje bardzo dużo cierpienia. Gniew unieszczęśliwia ciebie i czyni innych nieszczęśliwymi. U niektórych występuje on w formie incognito, podczas gdy u innych jest widoczny. Bez względu na to, jak dużo im wyjaśniacie, nie rozumieją. Uważają siebie za bardzo bystrych, a później będą musieli żałować i ta skaza pozostanie w nich na każdy cykl. Jest dużo korzyści w przestrzeganiu śrimatu. W przeciwnym razie będzie bardzo duża strata. Wskazówki śrimatu, jak i wskazówki Brahmy są bardzo słynne. Jest takie powiedzenie o kimś, że nawet jeśli sam Brahma przyszedłby sponad, to ta osoba nie posłuchałaby go. W ten sposób nie mówi się o Krisznie. Teraz Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza osobiście daje wskazówki i Brahma również bierze od Niego wskazówki. Dzieci, Ojciec tak bardzo was kocha, że On sadza was na swoich ramionach i na swojej głowie. Ojciec ma cel, aby Jego dziecko zaszło bardzo wysoko i gloryfikowało imię klanu. Jednak, jeśli dzieci nie słuchają Ojca lub Dady, to oznacza, że nie słuchają starszej Matki. Tylko pomyślcie, jaki będzie ich stan. Nawet nie pytajcie! Jednak usłużne dzieci biorą prawo do tronu serca BapDady. Baba osobiście je chwali, a więc one muszą wyjaśniać innym, że ten sam Bharat był królestwem klanu Wisznu i że teraz ponownie to królestwo jest ustanawiane. Baba ponownie czyni ten sam Bharat lądem Wisznu. Tak więc powinniście mieć duże upojenie z tego powodu. Tamci ludzie bardzo się trudzą, aby gloryfikować swoje imię. Ich wydatki są pokrywane przez rząd. Sannjasini otrzymują bardzo dużo pieniędzy. Nawet teraz, gdy mówią, że uczą starożytnej jogi Bharatu, ludzie natychmiast dają im pieniądze. Baba nie potrzebuje niczyich pieniędzy. On Sam pomaga całemu światu. Jest Niewinnym Panem Skarbca i przyjmuje pomoc od dzieci. Gdy dzieci mają odwagę, Ojciec pomaga. Ludzie z zewnątrz, którzy tu przychodzą, mają zwyczaj dawania czegoś na rzecz aśramu. Jednak, powinniście ich zapytać: Dlaczego tutaj dajecie? Nie usłyszeliście jeszcze żadnej wiedzy i jeszcze niczego nie rozumiecie. Zasiewamy nasiono, aby otrzymać owoc w niebie. Jednak oni to zrozumieją, gdy będą słuchać wiedzy. Miliony przyjdą w ten sposób. To dobrze, że Baba przychodzi w sposób incognito. Jeśli On przyszedłby w postaci Kriszny, byłoby ich tak dużo jak ziaren piasku i bardzo szybko przylgnęliby do Niego. Nikt nie mógłby usiedzieć w domu. Jesteście dziećmi Boga, nie zapominajcie o tym! Dzieci, w sercu Ojca jest to, że powinnyście wziąć pełne dziedzictwo. Wielu przyjdzie do nieba, jednak tylko kilku z wielu milionów, tylko garść z niewielu, będzie miała odwagę, by wziąć wysoką pozycję w niebie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Lekcja wieczorna – 15/06/1968

Dzięki powtarzaniu tego, co wydarzyło się w przeszłości, słabość w sercach tych, którzy mają słabe serca, będzie także powtarzana. Dlatego dzieci są umacniane na torach sztuki życia. Główna korzyść jest otrzymywana dzięki pamiętaniu. Tylko dzięki pamiętaniu twoje życie wydłuży się. Jeśli niektóre dzieci zrozumiałyby sztukę życia, nie miałyby żadnych myśli odnośnie czegokolwiek. Obecnie w sztuce życia trwa rola uczenia się i uczenia innych wiedzy. Potem ta rola skończy się. Ani rola Ojca, ani nasze role nie pozostaną. Ani Jego rola dawania, ani nasza rola otrzymywania nie pozostaną. Wszystko więc stanie się jednym. Nasze role będą potem w nowym świecie. Rola Baby będzie w rejonie spokoju. Nagranie ról zostało zapisane: nasze role z naszą nagrodą i rola Baby w lądzie spokoju. Role dawania i otrzymywania są nagrane. Potem role zmienią się na role tych, którzy władają. Wiedza skończy się. Staniemy się tamtymi. Gdy rola jest zakończona, żadna odmienność (różnica) nie pozostanie. Role dzieci i Ojca nie będą trwać. Ten także wziął pełną wiedzę. Nic nie pozostanie również z Nim. Nic nie pozostanie z Tym, który daje i nic nie zostanie utracone przez tych, którzy otrzymują i wszyscy staną się tacy sami. W tym celu potrzebujecie intelektów, które będą przeżuwać. Główny wysiłek dotyczy pielgrzymki pamiętania. Ojciec siada i wyjaśnia. Gdy coś jest przekazywane, to jest zwykłą rzeczą, lecz w intelekcie to jest czymś subtelnym. Sami rozumiecie, jaka jest postać Śiw Baby. Gdy to jest wyjaśniane, to przybiera wielką formę. Na ścieżce czczenia oni tworzą wielki wizerunek lingam. Dusza jest tylko małym punktem. Jest ona cudem natury. Jak długo będziecie wchodzić w głębię tego? Ostatecznie, oni mówią, że ona jest nieskończona. Baba wyjaśnił, że cała rola jest nagrana w duszy. Jest to cud natury. Nikt nie może dotrzeć do jej końca. Możecie dotrzeć do końca cyklu świata. Tylko wy znacie Stwórcę, początek, środek i koniec stworzenia. Baba jest pełen wiedzy. Więc wy także staniecie się pełni. Nic więcej nie pozostanie do osiągnięcia. Ojciec wchodzi w tego i uczy was. On jest tylko kropką. Nie może być szczęścia z powodu otrzymania wizji duszy czy Najwyższej Duszy. Macie czynić starania, aby pamiętać Ojca i wasze grzechy będą wtedy usunięte. Ojciec mówi: Wiedza zostanie we Mnie i zostanie także w was. Bierzecie wiedzę i stajecie się wzniośli. Bierzecie wszystko, mimo to Ojciec jest Ojcem. Dusze pozostaną duszami. Nie staniecie się Ojcem. To jest wiedza. Ojciec jest Ojcem, a dzieci będą dziećmi. To są kwestie, w które macie głęboko wejść i je przeżuwać. Wiecie też, że każdy musi powrócić. Każdy ma powrócić. Tylko dusze pozostaną. Cały świat się skończy. Macie być wolni od lęku odnośnie tego. Macie czynić wysiłek, aby być wolnymi od lęku. Nie powinna pozostać żadna świadomość ciała. Macie wrócić w takim stanie do domu. Ojciec czyni was takimi samymi jak On. Dzieci, wy także macie wciąż czynić innych takimi samymi jak wy. Macie czynić starania, aby mieć tylko pamiętanie Ojca. Nadal macie czas na to. Macie robić intensywne próby. Jeśli nie będziecie praktykować, wejdziecie na ruchome piaski. Wasze nogi będą się trząść i nagle będziecie mieć atak serca. Nie potrzeba dużo czasu, aby tamopradhan ciało miało atak serca. Im bardziej staniesz się bezcielesny i będziesz pamiętać Ojca, tym bardziej się zbliżysz. Tylko ci, którzy mają jogę są wolni od lęku. Otrzymujecie potęgę dzięki jodze i bogactwo dzięki wiedzy. Dzieci potrzebują potęgi. Aby otrzymać potęgę, wciąż pamiętajcie Ojca. Baba jest wiecznym Chirurgiem. On nigdy nie staje się pacjentem. Ojciec teraz mówi: Stale bierz swoje niezniszczalne lekarstwo. Dajemy wam dające życie zioło, a więc nikt nigdy nie zachoruje. Po prostu wciąż pamiętajcie Oczyściciela Ojca i staniecie się czyści. Bóstwa są stale wolne od chorób i są czyste. Dzieci macie wiarę, że bierzecie to dziedzictwo w każdym cyklu. Ojciec teraz przyszedł, ponieważ przychodzi od niepamiętnych czasów. Wszystko, czego Baba was uczy i wyjaśnia wam jest radża jogą. Gita itp. należy do ścieżki czczenia. Tylko Ojciec pokazuje wam ścieżkę wiedzy. Tylko Ojciec przychodzi i podźwiga was z samego dna. Ci, którzy mają mocną wiarę w intelektach stają się paciorkami w różańcu. Dzieci, rozumiecie, że schodziłyście podczas czczenia. Ojciec teraz przyszedł i inspiruje was do zarabiania prawdziwego dochodu. Fizyczny ojciec nie inspiruje was tak bardzo do zarabiania, jak robi to parlokik Ojciec. Aćća. Dobranoc i namaste dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby stać się usłużnym, usuwaj wszelki ślad występku. Miej dużo entuzjazmu do służenia.

2. Jesteśmy dziećmi Boga. W oparciu o śrimat zmieniamy Bharat w ląd Wisznu, w którym każdy będzie silnym wajsznawą (czystym wegetarianinem). Bądźcie tym upojeni.

Błogosławieństwo:
Obracaj dyskiem samouświadomienia i stale bądź wolny od wirowania cierpienia (bycia złapanym w cierpienie) i uwalniaj również innych.

Gdy niektóre dzieci ulegają wpływowi swoich fizycznych zmysłów i mówią: „Dzisiaj moje oczy, moje usta i moje spojrzenie oszukały mnie”, wówczas być oszukanym w ten sposób, oznacza doświadczanie cierpienia. Ludzie na świecie mówią: Nie chciałem, żeby tak się stało, ale dałem się złapać w wir. Dzieci, które obracają dyskiem samouświadomienia, nigdy nie mogą być złapane w wir (sieć) oszustwa. One pozostają wolne od wszelkiego wirowania cierpienia i uwalniają również innych. Są panami, którzy sprawiają, że ich wszystkie fizyczne zmysły działają pod nimi.

Hasło:
Przebywaj na swoim nieśmiertelnym tronie i utrzymuj swój wzniosły honor, a nigdy nie będziesz zmartwiony.