06.02.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, macie teraz stać się bezcielesne i powrócić do domu. Dlatego, kiedykolwiek mówisz do kogoś, uważaj siebie za duszę, która mówi do duszy, do brata. Czyń starania, aby być świadomym duszy.

Pytanie:
Co jest podstawą zasłużenia na tilak przyszłego zwierzchnictwa?

Odpowiedź:
Uczenie się. Każdy z was musi uczyć się i zdobywać tilak zwierzchnictwa. Obowiązkiem Ojca jest was uczyć i w tym nie ma kwestii błogosławieństw. Jeżeli masz pełną wiarę, to przestrzegaj stale śrimatu. Nie popełniaj błędów. Jeśli jest jakiś konflikt opinii i przestajesz się uczyć, to nie zdasz. Dlatego Baba mówi: Słodkie dzieci, bądźcie miłosierne dla samych siebie. Nie proście o błogosławieństwa, ale zwracajcie uwagę na uczenie się.

Om śanti.
Dzieci, uczy was Najwyższy Nauczyciel. Dzieci, wiecie, że Najwyższy Ojciec jest Ojcem, a także Nauczycielem. On uczy was tego, czego nie może uczyć was nikt inny. Mówicie, że uczy was Śiw Baba. Baba nie należy tylko do jednej osoby. On wyjaśnia wam znaczenie Manmanabhaw i Madiadzibhaw: Pamiętaj Mnie. Dzieci, stałyście się teraz rozsądne. Nieograniczony Ojciec mówi: Dziedzictwo macie tak czy inaczej (niezależnie od wszystkiego). Nigdy nie wolno wam o tym zapomnieć. Dusze, Ojciec mówi do was. Teraz jesteście żywymi istotami. Nieograniczony Ojciec jest Bezcielesny. Wiecie, że On uczy nas poprzez to ciało. Nie pomyślelibyście tak o nikim innym. Gdy w szkole uczy nauczyciel, to mówi się, że ziemski nauczyciel uczy ziemskie dzieci. Ten jest parlokik, Najwyższym Nauczycielem, który uczy was, parlokik dzieci. Wy jesteście mieszkańcami świata ponad, świata bezcielesnego. Ojciec także mieszka w świecie ponad (fizycznym światem). Ojciec mówi: jestem mieszkańcem rejonu spokoju i wy także jesteście mieszkańcami tego miejsca. Zarówno wy jak i Ja jesteśmy mieszkańcami tego samego miejsca. Wy uważacie siebie za dusze. Ja jestem Najwyższą Duszą. Teraz gracie swoje role tutaj. Grając swoje role, staliście się teraz nieczyści. To jest nieograniczona scena, na której jest odgrywana sztuka. Ten cały świat jest polem czynu i na nim odgrywana jest ta sztuka. Tylko wy wiecie, że jest to nieograniczona sztuka. W niej także występuje dzień i noc. Słońce i księżyc dają nieograniczone światło. Jest to kwestia nieograniczoności. Obecnie posiadacie wiedzę. Stwórca Sam przychodzi i przedstawia wam Stwórcę, początek, środek i koniec stworzenia. Ojciec mówi: Ja przyszedłem, aby przekazać wam tajemnicę początku, środka i końca stworzenia. To jest szkoła. Ten, który was uczy jest Abhokta (poza wpływem doświadczenia). Nikt inny nie powie: Ja jestem abhokta. W Ahmedabadzie mędrzec zwykł to mówić, ale później został przyłapany na oszustwie. Obecnie jest bardzo dużo oszustw. Wielu nałożyło na siebie różne kostiumy. Ten nie ma żadnego kostiumu. Ludzie uważają, że Kriszna wypowiedział Gitę. Dlatego tak wielu ludzi teraz stało się Kriszną. Nie może istnieć tak wielu Kriszn. Tutaj Śiw Baba przychodzi i uczy was. On mówi do was, do dusz. Ciągle jest wam powtarzane: Uważaj siebie za duszę i przekazuj tę wiedzę swoim braciom. Twój intelekt w tym czasie powinien być świadomy, że przekazujesz swoim braciom wiedzę Baby. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety są braćmi. Dlatego Ojciec mówi: Wszyscy macie prawo do dziedzictwa ode Mnie. Zazwyczaj kobiety nie otrzymują dziedzictwa, ponieważ muszą iść do swoich teściów. Tutaj wszyscy są duszami. Macie powrócić do domu bezcieleśni. Klejnoty wiedzy, które otrzymujecie obecnie, stają się niezniszczalnymi klejnotami. To dusza staje się oceanem wiedzy. To dusza robi wszystko. Jednak, ponieważ ludzie są świadomi ciała, nie stają się świadomi duszy. Teraz macie stać się świadomi duszy i pamiętać jednego Ojca. Jakiś wysiłek jest wymagany. Ludzie tak bardzo dobrze pamiętają swoich ziemskich przewodników - guru. Nawet mają ich zdjęcia. Jest wielka różnica pomiędzy wizerunkiem Śiwy, a wizerunkiem ludzkiej istoty. Jest to różnica, jak pomiędzy dniem a nocą. Ludzie noszą breloczki ze zdjęciem swojego guru. Mężom nie podoba się, gdy ich żony noszą czyjeś fotografie. Ale jeżeli będziecie nosić wizerunek Śiwy, każdemu będzie się to podobać, ponieważ On jest Najwyższym Ojcem. Powinniście nosić Jego wizerunek. To On czyni cię girlandą wokół Swojej szyi. Staniesz się perłą (paciorkiem) różańca Rudry. W rzeczywistości cały świat należy do różańca Rudry i jest także różaniec ojca ludzkości, Brahmy. Powyżej jest genealogiczne drzewo. Istnieje ograniczone genealogiczne drzewo, a to jest nieograniczone drzewo. Istnieje różaniec wszystkich ludzkich istot. Dusza jest najmniejszym punktem ze wszystkich, ona jest nadzwyczaj maleńkim punktem. Jeśli będziecie wciąż liczyć punkty, to i tak one będą nie do policzenia. Nawet zmęczycie się, licząc je. Popatrzcie, jak małe jest drzewo dusz. Pierwiastek brahm istnieje na bardzo małej przestrzeni. Dusze przychodzą tutaj grać swoje role. Tutaj świat jest tak duży i złożony. Ludzie podróżują do różnych miejsc samolotami. Tam nie ma potrzeby na samoloty itd. Tam istnieje tylko małe drzewo dusz. Tutaj drzewo ludzkich istot jest tak duże. Oni wszyscy są dziećmi ojca ludzkości Brahmy, którego niektórzy ludzie nazywają Adamem, a inni Adi Dew. Niewątpliwie istnieją mężczyźni i kobiety. Wasza ścieżka jest ścieżką rodzinną. Nie może być to sztuka ścieżki odosobnienia. Co może się wydarzyć tylko dzięki jednej ręce? Oba koła są potrzebne. Jeżeli są dwa koła, to mogą się ścigać ze sobą. Jeśli drugie koło nie towarzyszy pierwszemu, pierwsze zwalnia. Jednak wam nie wolno się zatrzymywać z tego powodu. Najpierw istniała czysta ścieżka rodzinna, a potem ona stała się nieczysta; wciąż upadaliście. Wy macie w swoich intelektach całą wiedzę o tym w jaki sposób to drzewo rośnie i jak cały czas się rozrasta. Nikt inny nie potrafi stworzyć takiego drzewa. Nikt w swoim intelekcie nie posiada wiedzy o Stwórcy, początku, środku i końcu stworzenia. Dlatego Baba powiedział: Piszcie o tym, że otrzymaliście od Stwórcy całą wiedzę o Stwórcy i o stworzeniu. Ludzie nie znają ani Stwórcy, ani stworzenia. Jeżeli ta wiedza istniałaby od niepamiętnych czasów, to ktoś na pewno musiałby ją wam przekazać. Nikt oprócz was, synów i córek Brahmy, nie może dać tej wiedzy. Wiecie, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza uczy tylko was, Braminów. My, Bramini, mamy najwyższą religię ze wszystkich. Z całą pewnością macie pokazywać im obrazy. Nic nie pozostanie w ich intelektach, jeśli nie zobaczą obrazów. Obrazy powinny być bardzo duże. Zostało wam również wyjaśnione w jaki sposób rośnie drzewo różnorodnych religii. Wcześniej ludzie mówili, że dusza jest Najwyższą Duszą, a Najwyższa Dusza jest duszą. Ojciec teraz przekazał wam znaczenie tego. Obecnie jesteście Braminami, a potem w nowym świecie staniecie się bóstwami. Teraz znajdujemy się w najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku, tzn. to jest wiek zbieżny, aby stać się najwznioślejszymi ludzkimi istotami. Możecie wyjaśnić znaczenie Stwórcy i stworzenia, a także znaczenie „hum so”. „Om” oznacza, że przede wszystkim jestem duszą, a potem jest to ciało. Dusza jest niezniszczalna, ciało jest zniszczalne. Przyjmujemy ciała i gramy swoje role. To jest zwane świadomością duszy. Ja, dusza, gram taką i taką rolę. Ja, dusza, robię to i to. Ja, dusza, jestem dzieckiem Najwyższej Duszy. Ta wiedza jest tak wspaniała. Tylko Ojciec posiada tę wiedzę i dlatego tylko Ojca wzywacie. Ojciec jest Oceanem Wiedzy. W porównaniu z Nim jest ocean ignorancji. Przez połowę cyklu panuje wiedza, a przez połowę cyklu ignorancja - niewiedza. Nikt nie wie o tej wiedzy. Wiedza tzn. poznanie stworzenia dzięki Stwórcy. Stwórca na pewno będzie posiadał tę wiedzę. To dlatego jest zwany Stwórcą. Ludzie uważają, że Stwórca stworzył to stworzenie. Ojciec wyjaśnia, że ta sztuka jest na wieczność z góry ustalona (jest predestynowana). Oni mówią: Oczyścicielu, przyjdź. Więc, jak On mógłby być zwany Stwórcą? On mógłby być nazwany Stwórcą, jeżeli stworzyłby to stworzenie po zniszczeniu. Ojciec czyni nieczysty świat czystym. A więc tylko wy, najsłodsze dzieci znacie początek, środek i koniec drzewa świata. Tak jak ogrodnik zna każde nasiono i drzewo, i gdy widzi nasiono, to całe drzewo pojawia się w jego intelekcie, a Ten także jest Nasionem ludzkości. Nikt Go nie zna. Mówi się, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest Nasionem świata. On jest Prawdą, Żywą Istotą, Uosobieniem Błogości, Oceanem Szczęścia, Spokoju i Czystości. Wiecie, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza daje wam wszystkim tę wiedzę poprzez to ciało. Dlatego On z całą pewnością musi przyjść tutaj. W jaki sposób On mógłby oczyścić nieczystych za pomocą inspiracji? Dlatego Ojciec przychodzi tutaj, oczyszcza każdego i zabiera z powrotem do domu. Ten Ojciec uczy was tej lekcji. To jest najbardziej pomyślny, zbieżny wiek. Możecie dawać wykłady o tym, w jaki sposób ludzka istota może stać się wzniosła i satopradhan z tamopradhan. Macie wiele tematów. Warto zrozumieć, w jaki sposób ten nieczysty i tamopradhan świat staje się satopradhan. Gdy uczynicie dalsze postępy, ludzie będą słuchać tej waszej wiedzy. Nawet jeżeli odejdą, powrócą, ponieważ istnieje tylko jeden sklep, który oferuje wyzwolenie i zbawienie. Możecie powiedzieć, że Dawcą Zbawienia dla Wszystkich jest tylko jeden Ojciec. On jest zwany Śri, Śri. Najwznioślejszym ze wszystkich jest Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. On czyni nas wzniosłymi. Złoty wiek jest wzniosły. Wiek żelazny jest zepsuty (fałszywy). Ludzie mówią, że panuje bardzo dużo zepsucia, ale nie uważają siebie za zepsutych. W nieczystym świecie ani jedna istota nie jest wzniosła. Gdy przychodzi Śri, Śri, On może was uczynić Śri. Bóstwa na początku złotego wieku posiadały tytuł Śri. Tutaj, każdego nazywają „Śri”. W rzeczywistości „Śri” jest słowem określającym czystość. Ludzie z innych religii, nie nazywają siebie Śri. Czy powiecie Śri Papież? W tym świecie każdego nazywają Śri. Jest ogromna różnica pomiędzy łabędziami, które zbierają perły a bocianami, które zjadają śmieci. Jest w tym różnica. Te bóstwa są kwiatami; to jest ogród Allaha. Ojciec czyni was kwiatami. Istnieje różnorodność kwiatów. Najlepszym kwiatem jest król kwiat. Lakszmi i Narajan byliby zwani królem i królową kwiatów nowego świata. Dzieci, powinnyście wewnętrznie być bardzo szczęśliwe. Tutaj nie musicie robić nic na zewnątrz ( na pokaz). Zapalanie świateł itd. musi mieć jakieś znaczenie. Czy powinniście zapalać je w czasie Śiwdżajanti lub Diwali? Ludzie w czasie Diwali przywołują Lakszmi i proszą ją o pieniądze, mimo tego, że to Śiwa, Niewinny Skarbnik napełnia wasze skarbce. Wiecie, że wasz niekończący się skarbiec jest napełniany przez Śiw Babę. Te klejnoty wiedzy są bogactwem. Tam także macie bardzo dużo bogactwa. W nowym świecie będziecie zamożni. W złotym wieku jest tak dużo klejnotów i diamentów. Następnie one znowu się pojawią. Ludzie są w zamieszaniu i zastanawiają się skąd to się pojawi, skoro wszystko się skończy. Kopalnie będą puste, góry rozpadną się, a więc, jak one staną się takie same ponownie? Powiedzcie im, że historia się powtarza. Cokolwiek istniało wcześniej, powtórzy się. Dzieci, czynicie wysiłki, by stać się panami nieba. Historia i geografia nieba powtórzą się. Piosenka mówi: Ty dałeś nam cały świat – ziemię, morze i niebo, nikt nie może nam tego skraść. W porównaniu z tym, co istnieje obecnie? Ludzie ciągle walczą z powodu ziemi, wody i języków. Świętowane są narodziny Baby, Stwórcy nieba. On z całą pewnością musiał dać wam zwierzchnictwo nad niebem. Teraz uczy cię Ojciec. Masz stać się niezależny od imienia i kształtów tego ciała i uważać siebie za duszę. Będziecie musieli się oczyścić albo potęgą jogi, albo poprzez karę. W przypadku kary, wasza pozycja będzie niższa. W intelektach studentów jest wiedza, że otrzymają taką i taką pozycję i to jak dużo nauczył ich nauczyciel. Potem nawet dają swojemu nauczycielowi prezent. Tutaj Ojciec czyni was panami świata, a więc na ścieżce czczenia wciąż Go pamiętacie. Jednak, jaki prezent możecie dać Ojcu? To, co widzicie tutaj nie pozostanie. To jest brudny, stary świat i dlatego wołacie Mnie. Ojciec czyni was czystymi z nieczystych. Powinniście pamiętać o tej grze. Ja mam wiedzę o początku, środku i końcu stworzenia, o której wam mówię. Wy słuchacie tej wiedzy, a potem zapominacie o niej. Cykl skończy się po 5000 lat. Wasze role są tak urocze. Stajecie się wspaniali i satopradhan. Następnie, stajecie się znowu tamopradhan. To wy jesteście tymi, którzy wołają: Baba przyjdź! Teraz przyszedłem. Jeśli w to wierzysz, powinieneś przestrzegać śrimatu. Nie wolno ci popełniać żadnych błędów. Gdy wśród niektórych dzieci jest konflikt opinii, przestają się uczyć. Jeśli nie przestrzegacie śrimatu i nie uczycie się, nie zdacie. Ojciec mówi: Bądź dla siebie miłosierny. Każdy z was ma się uczyć i sam dać sobie tilak zwierzchnictwa. Obowiązkiem Ojca jest was uczyć. Nie ma w tym kwestii błogosławieństw. Jeżeli tak by było, to On musiałby pobłogosławić każdego. To na ścieżce czczenia oni proszą o miłosierdzie itp. To nie ma zastosowania tutaj. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Mieszkając ze swoimi rodzinami, ścigajcie się ze sobą. Jednak, gdy „jedno koło” z jakiejś przyczyny zwalnia, nie wolno ci się z tego powodu zatrzymywać. Stań się godny, aby dać sobie tilak zwierzchnictwa.

2. Świętujcie Śiw Dżiajanti z wielkim splendorem, ponieważ dzięki klejnotom wiedzy, które Śiw Baba daje wam teraz, będziecie zamożni w nowym świecie. Wszystkie wasze skarbce się napełnią.


Błogosławieństwo:
Bądź wolny od pokus i pozostań poza wszelkim przyciąganiem wygód materii i stań się zwycięzcą materii.

Jeśli jakakolwiek wygoda materii pobudza twoje fizyczne zmysły, to znaczy, jeśli coś cię przyciąga, wtedy nie będziesz mógł stać się odłączonym. Pragnienia są formą przyciągania. Niektórzy mówią, że nie mają żadnych pragnień (ichcha), ale że znajdują coś dobrego (achcha). To także subtelna atrakcja. Sprawdzaj to w subtelny sposób, czy przyciąga cię jakaś fizyczna wygoda, która jest środkiem dla tymczasowego szczęścia. Ta fizyczna wygoda jest udogodnieniem materii, a kiedy uwolnisz się od jej przyciągania i staniesz się oddzielony, wtedy staniesz się zwycięzcą materii.

Hasło:
Odłóż na bok zamieszanie "moje, moje" i pozostań w nieograniczoności, a wtedy zostaniesz uznany za dobroczyńcę świata.