06.02.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, oddajcie teraz występki tak, by złe omeny zostały usunięte, a ten tamopradhna świat stał się satopradhan.

Pytanie:
Dzieci, z jakiego powodu nigdy nie powinniście się denerwować?

Odpowiedź:
Nigdy nie powinniście się denerwować z powodu swojego życia, ponieważ to wasze obecne życie jest chwalone jako życie takie jak diament. Macie się nim opiekować. Jeżeli jesteś zdrowy, wciąż słuchaj wiedzy. Ilekolwiek dni jeszcze będziesz żył, będziesz stale zarabiać dochód i wyrównywać swoje konta.

Piosenka:
Pokłony Śiwie.

Om śanti.
Dzisiaj jest czwartek. Dzieci, mówicie: „Dzień Prawdziwego Przewodnika”, ponieważ to On zakłada ziemię prawdy i praktycznie przekazuje wam historię prawdziwego Narajana. On zmienia zwykłych ludzi w Narajana. On został zapamiętany jako Dawca Zbawienia dla wszystkich. On jest także zwany Panem Drzewa. To jest drzewo ludzkiego świata. Jest zwane drzewem kalpy. Cykl po cyklu, tzn. co każde 5000 lat, powtarza się identycznie. Fizyczne drzewo także się powtarza. Roślina rośnie przez 6 miesięcy, a potem ogrodnik wykopuje je i przechowuje, następnie powtórnie sadzi i roślina znów kwitnie. Dzieci, teraz wiecie, że my również przez połowę cyklu świętujemy narodziny Ojca, a potem także na połowę cyklu zapominamy. Na ścieżce czczenia pamiętamy Go przez połowę cyklu. Kiedy Ojciec przyjdzie i założy ogród kwiatów? Omenów jest wiele. Są omeny Jowisza, a potem są także omeny upadania. Obecnie nad całym Bharatem znajdują się omeny Rahu. Kiedy jest zaciemnienie księżyca, to oni nawet wzywają: Złóż dar tak, by złe omeny zostały usunięte. Obecnie Ojciec mówi: Oddaj 5 występków tak, by złe omeny zostały usunięte. Cały świat jest teraz w zaciemnieniu. 5 żywiołów także zostało zaciemnionych, ponieważ one są tamopradhan. Każda rzecz, która jest nowa z całą pewnością stanie się stara. Nowe jest zwane satopradhan, a stare jest zwane tamopradhan. Nawet małe dzieci są zwane satopradhan. One są uważane za wznioślejsze od wielkich dusz, ponieważ dzieci nie mają 5 występków. Sannjasini także są w swoim dzieciństwie czczą. Np.: Ramatirath był czcicielem Kriszny. Kiedy przyjął ścieżkę wyrzeczenia, przestał czcić. Na ziemi potrzebna jest czystość. Wcześniej, Bharat był najczystszy ze wszystkich. Później, kiedy bóstwa weszły na ścieżkę grzechu, wszystko w niebie, pałace ze złota itp., zostały zniszczone przez trzęsienia ziemi itp. One będą na nowo zbudowane. Zniszczenie z całą pewnością następuje. Klęski naturalne i zaburzenia następują kiedy zaczyna się królestwo Rawana. Obecnie wszyscy są nieczyści. W złotym wieku władają bóstwa. Oni pokazali walkę pomiędzy diabłami i bóstwami. Jednak bóstwa istnieją tylko w złotym wieku. W jaki sposób w złotym wieku mogą być walki? W wieku zbieżnym nie ma bóstw. Wy nazywacie się Pandawami. Pandawowie i Kaurawowie nie walczą ze sobą. Wszystkie tamte historie są wielkimi bajkami. Drzewo jest tak wielkie. Posiada tak wiele liści. Nie jest możliwe, by je wszystkie policzyć. Bóstwa nie istnieją w zbieżnym wieku. Ojciec przychodzi tutaj i wyjaśnia duszom. To dusze słuchają i kiwają głowami. „Jestem duszą, Baba mnie uczy”. Umocnij to w sobie. Ojciec czyni nas czystymi z nieczystych. To dusza ma dobre lub złe sanskary. Ta dusza mówi poprzez swoje organy: Baba mnie uczy. Ojciec mówi: Ja także potrzebuję fizycznych organów, dzięki którym mogę wyjaśniać. Dusza czuje szczęście. Ojciec przychodzi, co każde 5000 lat, by wypowiedzieć nam wiedzę. Siedzicie przede Mną. Tylko Madhuban jest chwalony. On jest Ojcem dusz. Każdy do Niego woła. Jest to bardzo wielka przyjemność dla was, kiedy siedzicie bezpośrednio przed Nim. Ale nie każdy może tu przybyć i zamieszkać. Macie także opiekować się swoim biznesem pracą, swoją pracą itp. Wy dusze przybywacie do Oceanu. Wdrażacie sobie wiedzę, a potem macie pójść i przekazywać ją innym. Bo inaczej jak będziecie wnosić korzyść innym? Ci, którzy są joginami i oświeconymi duszami interesują się tym, by wyjaśniać innym. Teraz będzie świętowane Śiwdżiajanti. Bóg mówi. Nie można powiedzieć o Krisznie, że „Bóg mówi”. On jest ludzką istotą z boskimi cnotami. Ta pierwsza religia jest zwana religią bóstw. Dzieci, rozumiecie, że religia bóstw teraz nie istnieje i ona jest teraz zakładana. Nie powiecie, że teraz należycie do religii bóstw. Nie, teraz należycie do religii bramińskiej. Wy stajecie się tymi, którzy będą należeć do religii bóstw. Nawet cień bóstw nie może paść na ten nieczysty świat. Bóstwa nie mogą wejść do tego świata. Dla was potrzebny jest nowy świat. Kiedy mają czcić Lakszmi to tak bardzo czyszczą swoje domy. Teraz ten świat także będzie w bardzo dużym stopniu oczyszczony. Cały stary świat się skończy. Oni proszą o bogactwo tylko Lakszmi. Kto jest wznioślejszy – Lakszmi czy Dżagadamba? (Amba). Jest również wiele świątyń dla Amby. Ludzkie istoty niczego nie wiedzą. Wy rozumiecie, że Lakszmi jest panem nieba, a Dżagadamba, która jest także zwana Saraswati jest tą samą Dżagadambą, która później staje się Lakszmi. Wasza obecna pozycja jest wznioślejsza niż pozycja bóstw. Najwyższy ze wszystkich jest kok bramiński. Wy jesteście najwyżsi ze wszystkich. Ona jest chwalona jako Saraswati i Dżagadamba. Co otrzymujecie poprzez nią? Zwierzchnictwo świata. Tam jesteście bogaci. Otrzymujecie królestwo świata. Potem stajecie się biedni i zaczyna się ścieżka czczenia. A potem pamiętacie Lakszmi. Co roku Lakszmi jest także czczona. Co roku zapraszają Lakszmi, by przybyła do nich. Nikt, co roku nie zaprasza Dżagadamby, ponieważ Dżagadamba jest czczona stale. Chodzą do świątyni Amby kiedy tylko sobie zażyczą. Tutaj także możecie spotkać Dżagadambę w każdej chwili, kiedy tylko chcecie. Wy także jesteście matkami świata (Dżagadambami), prawda? To wy pokazujecie każdemu ścieżkę, jak stać się panem świata. Oni udają się do Dżagadamby i o wszystko proszą. Lakszmi proszą tylko o bogactwo. Ale przed Dżagadmabą składają wszystkie swoje pragnienia. Teraz, kiedy przyszliście i staliście się dziećmi Ojca, wasza pozycja jest najwyższa ze wszystkich. Ojciec daje dziedzictwo. Wy jesteście teraz bożym społeczeństwem, a potem staniecie się społeczeństwem bóstw. Obecnie wszystkie pragnienia umysłu są spełniane na przyszłość. Ludzkie istoty stale mają pragnienia. Wszystkie wasze pragnienia są spełniane. Ten świat jest diabelski. Popatrzcie, jak oni mają tak wiele dzieci. Dzieci, wam jest dawana wizja tego, w jaki sposób rodzi się Kriszna w złotym wieku. Tam wszystko wydarza się zgodnie z prawem. nie istnieje słowo określające „smutek”. Z całą pewnością tamten świat jest zwany ziemią szczęścia. Wiele razy przeszliście przez takie szczęście. Wiele razy zostaliście pokonani, a także wiele razy odnieśliście zwycięstwo. Teraz macie tę świadomość, że Baba nas uczy. W szkole wiedza jest studiowana. Oprócz wiedzy uczone są także dobre maniery. Tam, nikt nie uczy się takich manier jakie mają Lakszmi i Narajana. Teraz wdrażacie sobie boskie cnoty. To odnośnie Lakszmi i Narajana śpiewana jest chwała: Pełnieni wszystkich cnót… A więc, wy macie się obecnie stać tacy jak oni. Dzieci, nigdy nie powinnyście si denerwować z powodu swojego życiu, ponieważ to wasze życie jest chwalone jako diamentowe. Macie się nim dobrze opiekować. Jeżeli jesteś zdrowy stale słuchaj wiedzy. Możesz słuchać wiedzy nawet w czasie choroby. Możesz także pamiętać Ojca. Bez względu na to ile jeszcze dni będziecie żyć w tym świecie, będziecie szczęśliwi. Będziecie stale zarabiać dochód i konta stale będą wyrównywane. Dzieci pytają: Baba, kiedy nadejdzie złoty wiek? Ten świat jest bardzo brudny. Ojciec mówi: przede wszystkim przynajmniej stwórz stan karmatyczny. Stale, ile tylko to jest możliwe, czyń starania. Dzieci powinny być uczone: pamiętaj Śiw Babę. To jest nie sfałszowane pamiętanie. Czczenie jednego Śiwy jest nie sfałszowanym czczeniem, satopradhan czczeniem. Potem pamiętanie bóstw jest już czczeniem sato. Ojciec mówi: We wszystkim, co robisz pamiętaj Mnie, Ojca. Tylko dzieci wołają: Oczyścicielu, Wyzwolicielu, Przewodniku! To dusza tak mówi. Dzieci pamiętają Babę. Ojciec teraz przypomina wam, w jaki sposób pamiętaliście Mnie: Ty, który usuwasz smutek, Dawco szczęścia, przybądź. Przybądź i uwolnij nas od smutku! Wyzwól nas! Zabierz nas do rejonu spokoju! Ojciec mówi: Ja zabiorę was do rejonu spokoju, ale nie będę towarzyszyć wam do ziemi szczęścia. Tylko teraz, Ja daję wam swoje Towarzystwo. Ja zabieram wszystkie dusze do domu. Daję wam Moje Towarzystwo teraz, abyście mogli się uczyć. Potem wy towarzyszycie Mi w drodze powrotnej do domu, to wszystko! Ja zasiadam tutaj i bardzo jasno się wam dzieci przedstawiam. W jakim stopniu każdy z was czyni starania, tak zgodnie z tym później tam weźmie swoją nagrodę. Ojciec daje wam bardzo dużo zrozumienia. Pamiętaj Mnie na ile jest to możliwe a twoje grzechy będą usuwane i otrzymasz skrzydła, którymi będziesz mógł frunąć. Dusza nie ma fizycznych skrzydeł. Dusza jest malutkim punktem. Nikt nie wie tego, w jaki sposób rola 84 żyć znajduje się w duszy. Ani nikt nie posiada rozpoznania duszy ani też nikt nie posiada rozpoznania Najwyższej Duszy. Dlatego Ojciec mówi: Nikt nie może Mnie poznać – kim jestem i jaki Ja jestem. O Moim stworzeniu i o Mnie można się dowiedzieć tylko ode Mnie. Tylko Ja przychodzę i sam się wam dzieci przedstawiam. Ja także wyjaśniam wam, kim jest dusza. To się nazywa uświadomieniem sobie duszy. Dusza zamieszkuje w środku czoła. Oni mówią: w środku czoła świeci zdumiewająca i unikalna gwiazda. Ale czym jest dusza? Tego nikt w ogóle nie wie. Jeśli ktoś mówi, że chciałby mieć wizję duszy, to wyjaśnijcie mu: Mówisz, że jest gwiazda w środku czoła, więc jaki jest cel tego, że się tylko gwiazdę zobaczy? Kropka (tilak) jest także pokazywana jako gwiazda. Oni także pokazują gwiazdę w środku półksiężyca. Tak naprawdę każda dusza jest gwiazdą. Ojciec teraz wyjaśnił: Jesteście gwiazdami wiedzy. Słońce, księżyc i gwiazdy są to lampy, które oświetlają tę scenę. One nie są bóstwami. Na ścieżce czczenia ofiarują także wodę dla słońca. Ten Baba także robił wszystko na ścieżce czczenia. On mawiał: pokłony dla bóstwa słońca, pokłony dla bóstwa księżyca, a potem także ofiarował wodę słońcu. Wszystko to jest ścieżką czczenia. Ten Brahma bardzo dużo czcił. Ten, który był najbardziej czcigodny, później stał się numer jeden czcicielem. Trzeba brać pod uwagę numery tak, jak są numery w różańcu Rudry. Ten Brahma wykonał najwięcej czczenia. Ojciec teraz mówi: młodzi i starzy – dla wszystkich jest obecnie czas emerytury. Ja teraz zabiorę każdego z powrotem i do tego świata w ogóle już nie powrócicie. To, co oni opisują w pismach np.: unicestwienie, zalany świat i Kriszna przybywający na liściu figowca – nic takiego się nie wydarza. Ojciec wyjaśnia, że nie jest to kwestia oceanu. Tam, w nowym świecie łono jest pałacem, gdzie niemowlęta żyją bardzo szczęśliwe. W tym świecie łono jest zwane więzieniem. W łonie teraz dusza otrzymuje karę za grzechy. Jednak Ojciec mówi: Manmanabhaw! Pamiętaj Mnie! Jeżeli ludzie pytają was: „Dlaczego nie pokazujecie innych religii w obrazie schodów?”, powiedzcie im: Dusze z innych religii nie przechodzą przez 84 życia. Wszystkie inne religie są pokazywane w drzewie. Z tego możecie obliczyć dla samych siebie, ile wcieleń weźmiecie. My musimy pokazywać schody 84 żyć. Wszystko inne jest pokazane w obrazie drzewa i cyklu. W tych dwóch obrazach wszystko jest wyjaśnione. Kiedy patrzysz na mapę, twój intelekt rozumie, gdzie jest Londyn, gdzie leży takie i takie miasto. Ojciec tak bardzo ułatwia wam wyjaśnianie. Pokazujcie każdemu, w jaki sposób obraca się cykl 84 żyć. Jeżeli teraz chcesz się stać satopradhan z tamopradhan, to pamiętaj Nieograniczonego Ojca i staniesz się czysty. Następnie po staniu się czystym, pójdziesz do czystego świata. To nie jest trudna kwestia. Wszelki czas, jaki masz, przeznaczaj na pamiętanie Ojca. Wówczas to stanie się potężnym zwyczajem. Nawet, jeżeli musielibyście pieszo pójść do Delhi i bylibyście w pamiętaniu Ojca, to nie czulibyście żadnego zmęczenia. Jeżeli będziesz mieć prawdziwe pamiętanie, to przełamiesz wszelką świadomość ciała i nawet nie poczujesz zmęczenia. Ci, którzy przychodzą na końcu będą jeszcze szybsi w pamiętaniu. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Przebywaj w nie sfałszowanym pamiętaniu jednego Ojca i skończ ze świadomością ciała. Czyń starania, by uczynić swój stan karmatycznym. Tak długo jak jeszcze będziesz zamieszkiwać w tym ciele, masz gromadzić niezniszczalny dochód.

2. Bądź oświeconą duszą i służ innym. Wdrażaj sobie wszystko, co słyszysz od Ojca, a następnie przekazuj to innym. Oddaj 5 występków i uwolnij się od złych omenów Rahu.

Błogosławieństwo:
Stale doświadczaj potęgi swojego umysłu i używaj jej, aby być współdziałającym w wielkich zadaniach.

Aby przekształcić materię i wibracje tamoguni dusz oraz utrzymywać siebie bezpiecznym w atmosferze i wibracjach niepotrzebnego rozlewu krwi, aby okazywać współdziałanie wielu duszom, aby zacząć nowe stworzenie dla nowego świata potęgą jogi, dla wszystkich tych wielkich zadań potrzebujesz potęgi swojego umysłu. Tylko dzięki potędze swojego umysłu twoje końcowe chwile będą piękne. Potęga umysłu oznacza potęgę wzniosłych myśli, posiadanie niezakłóconej linii z Jednym. Teraz stań się doświadczonym w tym, a potem będziesz w stanie współdziałać w nieograniczonych zadaniach i uzyskasz prawo do nieograniczonego królestwa.

Hasło:
Nieulękłość i pokora są formami duszy, która jest joginem i gjani.