06.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jesteście mahawirami (tymi, którzy są odważni). Nie wolno wam obawiać się sztormów Mai. Koniecznie stańcie się czyste i nie interesujcie się nikim innym, tylko Jednym Ojcem.

Pytanie:
Dzieci, jaką odwagę powinniście mieć stale, tak byście były w stanie otrzymać wysoką pozycję?

Odpowiedź:
Odwagę w przestrzeganiu śrimatu i stawania się czystymi. Bez względu na to, jakie zaburzenia się pojawiają, czy też jak dużo musicie tolerować, gdy stale będziecie przestrzegać wzniosłych wskazówek, które Ojciec daje wam, abyście stały się czyste, wtedy możecie uzyskać bardzo wysoką pozycję. Nie wolno wam się niczego obawiać. Cokolwiek się wydarza, to nie jest nic nowego!

Piosenka:
Nikt nie jest tak unikalny jak Niewinny Pan.

Om śanti.
Ta piosenka została skomponowana przez tych ze ścieżki czczenia. Na ścieżce wiedzy nie ma potrzeby na piosenki, ponieważ zostało zapamiętane, że otrzymacie swoje nieograniczone dziedzictwo od Ojca. W tym nie ma zawartych systemów i zwyczajów ze ścieżki czczenia. Niektóre dzieci tworzą poezję itd., aby wyjaśniać innym wiedzę. Dopóki nie wyjaśnicie, nikt nie będzie mógł zrozumieć jej znaczenia. Teraz wy, dzieci odnalazłyście Ojca. Dlatego poziom waszego szczęścia powinien wewnętrznie wzrastać. Ojciec przekazał wam wiedzę na temat cyklu 84 wcieleń. Powinnyście odczuwać szczęście, że teraz obracacie dyskiem samorealizacji. Bierzecie od Ojca swoje dziedzictwo ziemi Wisznu. Tylko ci, którzy mają wiarę w intelektach, stają się zwycięzcy. Ci, którzy mają wiarę, z całą pewnością pójdą do nieba. Dlatego wy, dzieci, powinnyście stale być szczęśliwe. Naśladujcie Ojca! Dzieci rozumiecie, że od momentu, kiedy bezcielesny Śiw Baba wszedł w tego, pojawiło się tak dużo zaburzeń. Z powodu czystości miało miejsce tak dużo walk. Gdy tylko dzieci podrastają, one szybko są popychane do małżeństwa. Ludzie myślą, że dopóki oni się nie pobiorą, nie ma dla nich przyszłości. Pomimo tego, że ludzie studiują Gitę, oni nic z niej nie rozumieją. Baba studiował najwięcej. On nigdy nie opuszczał nauki Gity, nawet przez jeden dzień. Gdy odkrył, że Bogiem Gity jest Śiwa, stał się upojony, że ma się stać panem świata. To są wersety Boga Śiwy. Potem były zaburzenia z powodu czystości. W tym aspekcie musicie mieć wielką odwagę. Jesteście mahawirami. Nie interesujcie się nikim innym oprócz Tego Jednego. Człowiek jest twórcą. Gdy sam twórca jest czysty, stworzenie, które tworzy jest również czyste. Z powodu tego aspektu było dużo walki. Przyszło wielu, którzy pochodzili z wielkich domów i znakomitych rodzin. Oni nie interesowali się nikim innym. Jak można zrozumieć coś, co nie jest w czyjejś fortunie? „Jeżeli chcesz żyć w czystości, to żyj w czystości! W przeciwnym razie możesz zająć się swoimi sprawami!” Masz mieć tyle odwagi. Baby widział tak dużo zaburzeń. Czy widzieliście kiedykolwiek, żeby Baba się złościł? Wiadomości o tym dotarły nawet do gazet w Ameryce. Nic nowego! To wydarza się dokładnie tak samo, jak wydarzyło się w poprzednim cyklu. Nie musicie się niczego obawiać. Chcę wziąć prawo do mojego dziedzictwa od Ojca. Chcę ochronić swoje stworzenie. Ojciec rozumie, że w obecnym czasie całe stworzenie jest nieczyste. Ja Sam mam oczyścić każdego. Każdy mówi do Ojca: O! Oczyścicielu, Wyzwolicielu, przyjdź! Dlatego, On ma dla was miłosierdzie. On jest miłosierny, prawda? Ojciec wyjaśnia: Dzieci, nie obawiajcie się niczego! Gdy będziesz się obawiać, nie będziesz w stanie wziąć prawa do wysokiej pozycji. Matki były atakowane. Jest memoriał Draupadi, która była obnażana. Ojciec chroni was przed obnażaniem na 21 żyć. Świat nie rozumie tych kwestii. Świat z całą pewnością musi stać się nieczysty, tamopradhan i stary. Wszystko z całą pewnością musi stać się stare z nowego. Masz opuścić swój stary dom. Nowy świat jest złotym wiekiem, a stary świat jest żelaznym wiekiem. On nie może pozostać nowy przez cały czas. Dzieci, wy rozumiecie, że to jest cykl świata. Królestwo bóstw jest ponownie zakładane. Ojciec mówi: Ja ponownie przekazuję wam wiedzę Gity. Tutaj w królestwie Rawana jest cierpienie. Nikt nie rozumie, czym jest królestwo Ramy. Ojciec mówi: Ja przyszedłem, by założyć niebo, królestwo Ramy. Wy, dzieci otrzymałyście to królestwo wiele razy, a następnie utraciłyście je wiele razy. W intelektach was wszystkich jest to, że przebywacie w złotym wieku przez 21 żyć, to znaczy przez 21 pokoleń. To oznacza, że tam pozostawiacie swoje ciała, gdy osiągacie wiek emerytury. Tam nie ma przedwczesnej śmierci. To jest tak jakbyście teraz stali się znawcami trzech aspektów czasu. Wiecie, kim jest Śiw Baba. Oni zbudowali dużo świątyń dla Śiwy. Oni nawet umieszczają w swoich domach wizerunki. Jednak ścieżka czczenia jest także ustalona w dramacie. Wszystko musi być zrozumiane intelektem. Oni mogą umieścić wizerunek Kriszny lub Śiwy w swoim domu. To jest ta sama rzecz. Dlaczego oni udają się tak daleko, by czcić ich? Czy poprzez chodzenie tam, otrzymują dziedzictwo lądu Kriszny? Teraz rozumiecie, że czciliście życie po życiu. Zobaczcie tylko, jak wielki jest splendor (okazałość) w tym królestwie Rawana! To jest świetność końca (finału). W złotym wieku istniało królestwo Ramy. Tam istniały wimany itd. Potem one wszystkie znikły. Obecnie wszystkie te rzeczy teraz pojawiły się. Oni teraz uczą się wszystkich tych umiejętności, a później przenoszą ze sobą te sanskary. Oni pójdą tam i zbudują te wimany. Wszystkie te rzeczy dadzą wam szczęście w przyszłości. Ta nauka będzie dla was użyteczna. Obecnie nauka daje cierpienie, jednak tam ona będzie istnieć po to, aby dawać szczęście. Teraz odbywa się założenie. Ojciec zakłada królestwo nowego świata. Dzieci, macie się stać dzielnymi mahawirami. Nikt na świecie nie rozumie, że Bóg przyszedł. Ojciec mówi: Mieszkając w domu ze swoją rodziną, bądź tak czysty, jak kwiat lotosu. W tym nie ma kwestii obawiania się. Najwyżej, będziecie znieważani. Nawet ten był tak bardzo znieważany. Zostało pokazane, że również Kriszna był znieważany. Jednak, Kriszna tak naprawdę nie może być znieważany. To w żelaznym wieku ten (Brahma) jest znieważany. Postacie, w których jesteście obecnie, zaistnieją ponownie po upływie cyklu. One nie mogą istnieć ponownie pomiędzy (w międzyczasie). Życie po życiu wasze rysy stale się zmieniają. Ten dramat jest z góry ustalony. Jakiekolwiek rysy mieliście w każdym z 84 wcieleń, z tymi samymi rysami pojawicie się w kolejnych wcieleniach ponownie. Teraz wiecie, że rysy Brahmy zmienią się w jego następnym życiu i że będzie on miał rysy Lakszmi i Narajana. Teraz zamki na waszych intelektach otworzyły się. To jest coś nowego. Baba jest nowy, a także kwestie, które wam mówi są nowe. Nie każdy szybko zrozumie te aspekty. Tylko jeśli jest to w ich fortunie, oni mogą coś zrozumieć. Mahawirami są tylko ci, którzy się nie chwieją, bez względu na to, jak dużo sztormów przychodzi. W obecnym czasie nie możecie mieć takiego stanu. Z całą pewnością będziecie mieć taki stan. Mahawirzy nie będą się obawiać sztormów. Pod koniec osiągniecie taki stan. Dlatego jest wyrażenie: „Zapytajcie gop i gopio ponadzmysłową radość”. Dzieci, Ojciec przyszedł, aby uczynić was, godnymi nieba. Piekło musi być zniszczone dokładnie tak, jak było zniszczone w poprzednim cyklu. W złotym wieku będzie tylko jedna religia. Oni chcą, aby zapanowała jedność, oni chcą, aby była jedna religia. Nikt nie rozumie, że królestwo Ramy jest odrębne od królestwa Rawana. Teraz, gdy macie silną wiarę w Ojca, macie przestrzegać śrimatu. Puls każdego jest wyczuwany i każdemu jest dawana odpowiednia rada. Baba powiedział swojemu synowi: „Jeżeli chcesz ożenić się, zrób to! Jest wielu przyjaciół i krewnych itp., którzy cię ożenią.” Ktoś zjawi się ( aby się z nim ożenić). Dlatego, wyczuwany jest puls każdego. Oni pytają: „Baba, sytuacja jest taka. Chcę żyć w czystości, ale moi krewni wyrzucają mnie z domu, więc co powinnam zrobić?” Pytasz, czy możesz żyć w czystości. Jeżeli nie możesz żyć w czystości, to idź i wyjdź za mąż! OK. Na przykład, jeżeli ktoś jest zaręczony i musi ją zadowolić (wywiązać się z obietnicy małżeństwa), wtedy to nie jest problemem. Gdy para pobiera się, wtedy pannie młodej jest mówione, że jej mąż jest jej guru. OK. Możesz sprawić, żeby napisała: „W porządku, akceptuję, że mój mąż jest moim guru i moim bogiem.” Potem powiedz jej: „Teraz rozkazuję ci żyć w czystości.” Do tego potrzebna jest odwaga. Cel jest bardzo wysoki. Osiągnięcie jest także bardzo wysokie. Ogień żądzy zaczyna się, gdy nie jest się świadomym osiągnięć. Ojciec mówi: Macie tak wielkie osiągnięcie! Dlatego, czy wielką rzeczą jest żyć w czystości przez jedno życie? Jestem twoim mężem, twoim bogiem! Będziesz musiała żyć w czystości, zgodnie z moimi wskazówkami. Baba pokazuje wam wiele metod. Taki jest system w Bharacie. Kobiecie mówi się, że jej mąż jest jej bogiem i że ma robić to, co on jej powie. Oni wierzą, że ponieważ Lakszmi masowała stopy Narajana, to żona musi masować stopy męża. Skąd pojawił się ten zwyczaj? Z wizerunków ze ścieżki czczenia.Takie kwestie nie istnieją w złotym wieku. Czy Narajan kiedykolwiek byłby tak zmęczony, żeby Lakszmi musiała masować jego stopy? Tam nie ma kwestii zmęczenia. To jest aspekt dotyczący cierpienia. Czy tam mógłby być jakiś ból lub cierpienie? Dlatego Baba usunął z obrazu wizerunek Lakszmi masującej stopy Narajana. On był upojony. On od dzieciństwa miał brak zainteresowania i dlatego dużo czcił. Baba pokazuje wam wiele metod. Rozumiecie, że jesteście dziećmi jednego Ojca, dlatego dla siebie nawzajem jesteście braćmi i siostrami. Bierzecie prawo do dziedzictwa od Dady (Dziadka). Wołacie Ojca, aby przyszedł do nieczystego świata: O, Oczyścicielu! Ramo wszystkich Sit! Ojciec jest zwany Prawdą, Tym, który zakłada ląd prawdy. On przekazuje wam prawdziwą wiedzę o początku, środku i końcu tego całego świata. Wy, dusze, teraz stajecie się oceanami wiedzy. Słodkie dzieci, powinnyście mieć odwagę, by przestrzegać śrimatu Baby. Nieograniczony Ojciec czyni nieograniczone stworzenie panami nieba. Dlatego musicie czynić starania i osiągnąć swoje pełne dziedzictwo. Musicie oddać się Jemu. Gdy czynicie Go swoim dziedzicem, On da wam dziedzictwo na 21 żyć. Ojciec oddaje siebie dzieciom. Dzieci mówią: Baba, to ciało, umysł, bogactwo, wszystko należy do Ciebie! Jesteś Ojcem, a także Dzieckiem. Nawet śpiewacie: Ty jesteś Matką, Ty jesteś Ojcem. Jest tak wielka chwała tylko dla Jednego. On jest zwany Ty, który usuwa cierpienie i Dawcą Szczęścia dla wszystkich. W niebie nawet 5 żywiołów daje szczęście. W żelaznym wieku 5 żywiołów sprawia cierpienie, ponieważ są one tamopradhan. Tam panuje tylko szczęście. Sztuka życia jest z góry ustalona. Wiecie, że ta wojna jest tą samą wojną, która odbyła się 5000 lat temu. Teraz zakładane jest niebo. Dlatego wy, dzieci, powinnyście stale być szczęśliwe z tego powodu, że Bóg was zaadoptował! Teraz Ojciec ozdabia was, a także uczy was. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom, namaste.

Esencja dla dharny:
1. Stale utrzymuj odwagę, by stać się równym Ojcu. Całkowicie oddaj siebie Ojcu.

2. Nie obawiaj się niczego. Z całą pewnością stań się czysty.

Błogosławieństwo:
Bądź tym, który przekształca świat, który stale służy światu, swoją wizją miłosierdzia i dobroczynności.

Główną kwalifikacją dusz, które przekształcają świat i sług świata, jest ich wizja miłosierdzia i dobroczynności, dzięki której czynią świat doskonałym i szczęśliwym. Cokolwiek pozostaje do osiągnięcia – bogactwo duchowego szczęścia, spokoju, wiedzy i wszystkich potęg – oni dają te osiągnięcia i zmieniają żebraków, w tych, którzy mają wszystkie prawa. Tacy słudzy używają swojej każdej sekundy, słowa, czynu, związku i relacji dla usługi. Usługa jest zanurzona w ich sposobie patrzenia, chodzenia, interakcji i jedzenia.

Hasło:
Wyrzeczenie się szacunku i honoru oraz używanie swojego czasu w wartościowy sposób dla nieograniczonej usługi, oznacza bycie tym, kto podźwiga innych.


Drogocenne wersety Mateshwari

Będąc dobroczynnym wobec innych wnosisz korzyść sobie.

Bóg mówi: Wiedząc ode Mnie o najwyższym celu, osiągniecie najwyższą pozycję, to znaczy gdy wiecie o dobroczynności wobec innych, wszystko dla was staje się sukcesem. Spójrzcie, materia staje przed bóstwami jako sługa u ich stóp. Te pięć żywiołów staje się uosobieniem szczęścia i służy wam zgodnie z życzeniami waszych umysłów. Obecnie ludzkie istoty doświadczają cierpienia i niepokoju, ponieważ nie dostają szczęścia. którego pragną ich umysły. W złotym wieku natura jest cudowna. Spójrzcie jak obrazy bóstw są wysadzane diamentami i klejnotami, a więc gdy są one w żywych postaciach będą miały bardzo dużo materialnych wygód. Obecnie ludzie głodują, a miliony rupii są wydawane na wizerunki (obrazy). A więc, na czym polega różnica? Z pewnością one musiały wykonać takie wzniosłe czyny, że zostały stworzone ich memoriały. One także musiały być bardzo czczone. Żyjąc w rodzinach bez występku, one miały stan taki jak lotos, ale teraz zamiast żyć w rodzinach bez występków, weszły do występnych rodzin (pełnych występków) i z tego powodu zapomniały o dobroczynności dla innych, w wyniku czego wszystko idzie źle. Teraz sam Bóg przychodzi i wyciąga was z występnych rodzin i uczy was o rodzinach bez występku, poprzez to wasze życie staje się szczęśliwe na zawsze. I dlatego przede wszystkim macie być dobroczynni wobec innych i mieć dla nich wzniosłe życzenia, dopiero potem dla siebie. Wnosząc korzyść innym, automatycznie sami korzystacie.