06.03.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec, Ocean Wiedzy obdarowuje was tacami pełnymi klejnotów wiedzy. Możecie napełnić swoje fartuchy tymi klejnotami ile tylko chcecie i stać się wolni od wszelkich zmartwień.

Pytanie:
Jaki aspekt ścieżki wiedzy jest również wykonywany na ścieżce czczenia?

Odpowiedź:
Czystości fizycznej (clealiness). Na ścieżce wiedzy wy, dzieci, stajecie się czyste (schludne). Ojciec przyszedł, aby wyczyścić wasze brudne ubrania. A więc tylko kiedy wy, dusze, zostajecie wyczyszczone (clean), tzn. czyste (pure) rozwiniecie skrzydła do lotu i powrócicie do domu. Tym na ścieżce czczenia również bardzo podoba się czystość fizyczna (clealiness). Chodzą kąpać się w Gangesie, żeby się oczyścić (clean), jednak dusze nie mogą zostać oczyszczone wodą.

Om śanti.
Najsłodsze dzieci, nie wolno wam zapominać o pielgrzymce pamiętania. Kiedy praktykujecie ją wcześnie rano, żadne słowa nie są używane, ponieważ to jest sposób, który prowadzi was z powrotem do rejonu nirwany. Dzieci, bez stania się czystymi, nie możecie pofrunąć do domu. Rozumiecie także, że kiedy nastąpi czas rozpoczęcia złotego wieku, niezliczona ilość dusz pofrunie i powróci do domu. Teraz są miliony dusz. W złotym wieku będzie tylko kilka setek tysięcy. Pozostałe dusze będą w domu. Z całą pewnością musi istnieć ktoś, kto daje skrzydła duszom. Dusze, stajecie się czyste przebywając na pielgrzymce pamiętania. Nie istnieje inny sposób na stanie się czystym. Tylko jeden Ojciec jest Oczyścicielem. Chociaż niektórzy mówią Iśwar, inni mówią Najwyższa Dusza, a jeszcze inni nazywają Go Bogiem, On jest tylko jeden. Nie istnieje kilka różnych istot. Ojciec każdego jest ten sam. Każdy posiada innego fizycznego ojca, ale Ojciec z poza tego świata jest ten sam dla każdego. Kiedy On przychodzi, daje szczęście każdemu, a następnie ponownie powraca do domu. Potem, w czasie szczęścia, nie ma potrzeby, aby Go pamiętać. To potem staje się przeszłością. Ojciec teraz wyjaśnia sekrety przeszłości, jak również teraźniejszości i przyszłości. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość drzewa są bardzo łatwe do zrozumienia. Rozumiecie, jak drzewo wyłania się z nasiona i jak potem stale rośnie, aż nie osiągnie końca. To jest znane jako początek, środek i koniec. To jest drzewo różnorodności religii, drzewo różnorodnych rysów. Rysy każdego są inne. Możecie zobaczyć, że kwiaty są różne w zależności od odmiany roślin. Chociaż kwiaty z tej samej odmiany posiadają te same rysy, to rysy w ludzkim drzewie świata są różnorodne. Każdy w tym drzewie posiada własne indywidualne piękno. W tym drzewie istnieje wiele różnych rodzajów piękna. W podobny sposób Ojciec wyjaśnia znaczenie Śam Sundar (brzydkiego i pięknego). Podobnie mówi się o bóstwach, kiedy one zmieniają się z satopradhan w tamopradhan. Teraz zmieniacie się z brzydkich w pięknych. W żadnej innej religii ludzie nie przechodzą zmiany z brzydkich w pięknych w taki sposób. Tylko popatrzcie na ich rysy. Popatrzcie na rysy Japończyków, Europejczyków, Chińczyków itp. Tylko rysy ludzi z Indii zmieniają się. Chwała dotycząca przemiany z brzydkich w pięknych odnosi się do ludzi Bharatu, nie zachodzi w żadnej innej religii. To jest drzewo ludzkiego świata. To jest drzewo różnorodności religii i tego, jak one przychodzą w kolejności. Dzieci, teraz otrzymujecie tę wiedzę. Nikt inny nie może wyjaśniać tych kwestii. Ten cykl trwa pięć tysięcy lat. Także jest nazywany drzewem lub światem. Przez połowę okresu zachodzi czczenie. Ono jest zwane królestwem Rawana. Jest to królestwo pięciu występków, w którym ludzie stają się brzydcy i nieczyści siedząc na stosie żądzy. Jest bardzo duża różnica pomiędzy działalnością społeczeństwa Rawana, diabelskiego społeczeństwa, a czynami bóstw. Ludzie śpiewają ich chwałę, a siebie uważają za zdegradowanych grzeszników. Istnieje wiele różnych rodzajów ludzkich istot. Wykonaliście bardzo dużo czczenia. Odradzając się, kontynuowaliście czczenie i oddanie religiom. Na początku czczenie jest niesfałszowane. Zaczynacie od czczenia tylko Jednego. Potem ono zaczyna stawać się sfałszowane, a teraz na końcu stało się całkowicie nieprawdziwe. Dlatego Ojciec teraz przychodzi i daje wam tę prawdziwą wiedzę, dzięki której otrzymujecie zbawienie. Dopóki ci którzy czczą nie zrozumieją tego, będą dumni ze swojego czczenia. Oni nie wiedzą, że tylko Najwyższa Dusza jest Oceanem Wiedzy. Czciciele zapamiętują Wedy i pisma oraz recytują je. Wszystko to jest ekspansją ścieżki czczenia. Jest piękno w czczeniu. Ojciec mówi: to piękno jest jak miraż. Skrzy się jak piasek i woda i błyszczy jak srebro. Istnieje historia o jeleniu, który był spragniony i biegł do miejsca, gdzie myślał, że jest woda, ale to był tylko miraż i ugrzązł w piasku. Ścieżka czczenia jest tym samym. Wszyscy w niej ugrzęźli. Dużo wysiłku wymaga od was dzieci, aby ich stamtąd usunąć. To w tym powstają przeszkody, ponieważ Ojciec czyni was czystymi. Draupadi także wołała o ratunek. Na całym świecie istnieje wiele Draupadi i Duriodan’ów. Każdy z was może być także nazwany Parwati, która słucha historii o nieśmiertelności. Ojciec opowiada wam historię o nieśmiertelności, a następnie posyła was do ziemi nieśmiertelności. To jest ląd śmierci, gdzie zachodzi nagła śmierć. Niektórzy dostają ataku serca siedząc sobie. Możecie chodzić do szpitali i wyjaśniać: Tutaj chorujecie i długość waszego życia jest krótka. Tam nie będzie chorób. Bóg mówi: Uważaj siebie za duszę i pamiętaj Mnie, swojego Ojca. Usuń swoje przywiązanie do innych, a twoje grzechy zostaną usunięte. Potem nigdy nie będziesz chorował. Śmierć nigdy do ciebie nie przyjdzie. Będziesz zawsze miał długie życie. Życie bóstw jest bardzo długie. A więc gdzie są teraz ci, którzy żyli długo? Odradzając się długość ich życia malała. Nikt nie rozumie tej gry szczęścia i rozpaczy. Dużo spotkań jest organizowanych. Na wielkim spotkaniu (kumbameli) zbiera się niezliczona liczba ludzi, aby się kąpać. Kąpią się każdego dnia, ale nie otrzymują z tego żadnej korzyści. Wy kąpiecie się codziennie a woda wszędzie pochodzi z oceanu. Twierdzi się, że najlepsza woda pochodzi ze studni. Rzeki teraz są pełne śmieci, a woda ze studni jest naturalnie czysta, a więc lepiej jest kąpać się w takiej wodzie. Taki system istniał wcześniej, ale teraz systemem jest kąpać się w rzece. Tamci na ścieżce czczenia także lubią czystość. Teraz wołają głośno do Najwyższej Duszy, aby przyszła i ich oczyściła. Guru Nanak bardzo modlił się do Boga mówiąc: Przyjdź i wypierz nieczyste ubrania. Ojciec przychodzi i oczyszcza nieczyste, brudne ubrania. Ojciec przychodzi tutaj i oczyszcza dusze. Tamci ludzie uważają, że czyny nie wpływają na duszę. Ojciec mówi: To jest królestwo Rawana. To jest stan upadania dla całego świata. Zostało powiedziane, że kiedy wasz stan wznosi się, stan całego świata także się wznosi. Każdy otrzymuje zbawienie. Och, Baba! Każdy doświadcza korzyści przez Ciebie. W złotym wieku każdy doświadcza korzyści. Tam istnieje tylko jedno królestwo, a więc każdy jest spokojny. Wtedy pozostali przebywają w siedzibie spokoju. Obecnie ludzie z wielkim trudem próbują stworzyć pokój na świecie. Kiedy zapytacie ich, czy kiedykolwiek był pokój na świecie, o który teraz proszą, odpowiadają, że pozostało jeszcze 40 000 lat żelaznego wieku. Są w takiej głębokiej ciemności! Cały cykl trwa pięć tysięcy lat, a mimo to twierdzą, że samego żelaznego wieku pozostało jeszcze czterdzieści tysięcy lat. Istnieje wiele różnych koncepcji. Ojciec przychodzi i przekazuje wam prawdę. Istnieją tylko 84 życia. Jeśli cykl trwałby setki tysięcy lat, ludzkie istoty stawałyby się zwierzętami itp. Jednak takie prawo nie istnieje; wszystkie 84 życia są ludzkimi. Ojciec przekazuje wam poprawną liczbę. Dzieci, musicie wdrażać sobie tę wiedzę. Risi i muni itp. mówią: Neti, neti, to znaczy, my Go nie znamy. Zatem oni są ateistami. Z całą pewnością muszą istnieć teiści. Bóstwa są teistami. Każdy w królestwie Rawana jest ateistą. Studiując tę wiedzę stajecie się teistami i otrzymujecie dziedzictwo na 21 żyć. Potem nie ma potrzeby na tę wiedzę. Obecny czas jest najbardziej pomyślnym zbieżnym wiekiem, w czasie którego stajecie się najwznioślejszymi z ludzi, panami nieba. Otrzymacie prawo do wysokiej pozycji w niebie zgodnie z tym, ile uczycie się tutaj. Ci, którzy teraz uczą się dobrze, staną się panami świata. W przeciwnym razie status jest mniejszy. Jednak, tak czy inaczej, tamto królestwo jest królestwem szczęścia. Tutaj jest królestwo rozpaczy. Ci, którzy teraz stają się teistami, będą rządzić w tamtym królestwie szczęścia. Następnie, kiedy przychodzi Rawan, ponownie stają się ateistami i doświadczają bólu rozpaczy. Istniało nieograniczone bogactwo, kiedy Bharat był wypłacalny. Ogromna świątynia została zbudowana dla Somnath. Jeśli posiadali tak dużo pieniędzy, aby wybudować taką świątynię w tamtym czasie, to wcześniej musieli posiadać ich jeszcze więcej. Skąd otrzymali całe bogactwo? Jest zapisane w pismach, że ocean podarował tace pełne klejnotów. Ocean Wiedzy teraz daje wam tace pełne klejnotów wiedzy. Teraz wasze fartuchy są napełniane. Czciciele udają się przed postać Śankara i proszą go, aby napełnił ich fartuchy. Oni nie znają Ojca. Rozumiecie, że Ojciec teraz napełnia wasze fartuchy. Każdy z was może wziąć tyle, ile chce. Im więcej uczycie się, tym wyższe stypendium zdobędziecie. Jeśli chcecie, możecie stać się najwznioślejszymi z ludzi, tymi z podwójną koroną. Lub, jeśli chcecie, możecie stać się biednymi poddanymi lub pokojówkami czy służącymi. Jest wielu, którzy nawet rozwodzą się z Babą. To także jest ustalone w dramacie. Ojciec mówi: Ja nie mam trosk. Jestem wolny od wszelkich zmartwień i was czynię takimi samymi. Zostało powiedziane, że ci, którzy należą do Pana i Mistrza, Satguru, nie mają trosk. Ojciec, który jest Panem każdego, jest także Mistrzem. Ojciec mówi: Jestem waszym nieograniczonym Nauczycielem. Mieliście wielu nauczycieli na ścieżce czczenia i uczyliście się wielu różnych rzeczy. Wiedza, której Ojciec was uczy jest wyjątkowa. On jest Oceanem Wiedzy, ale nie powinien być nazywany Dżanidżananhar (Ten, który zna wszystkie tajemnice). Wielu mówi: Ty znasz wszystko, co dzieje się wewnątrz nas. Ojciec mówi: Ja nic nie wiem. Dzieci, Ja przychodzę tylko, aby was uczyć. Wy, dusze, siedzicie na swoich tronach. Ja także siedzę na tym tronie. Dusza jest takim malutkim punktem. Nikt o tym nie wie. Dlatego Ojciec mówi: Najpierw zrozumcie duszę, a następnie zrozumiecie Ojca. Ojciec najpierw wyjaśnia wiedzę o duszy, a potem przedstawia Ojca. Na ścieżce czczenia są tworzone saligramy, które są czczone, a następnie niszczone. Ojciec mówi: Wszystko to jest czczeniem lalek. Ci, którzy jasno rozumieją te rzeczy, będą także wnosić korzyść innym. Ojciec jest Dobroczyńcą, a więc wy, dzieci, także musicie stać się takie same. Niektórzy wyruszyli, aby wydostać innych z bagna, ale sami w nim ugrzęźli. Stali się nieczyści. Stracili cały zarobiony dochód. Dlatego Ojciec mówi: Bądźcie bardzo uważni. Siedząc na stosie żądzy, staliście się brzydcy. Mówicie: Byliśmy piękni, a teraz staliśmy się brzydcy. Byliśmy bóstwami i byliśmy tymi, którzy upadli. Bo kto inny bierze 84 życia? Ojciec wyjaśnia to konto. Dzieci, musicie czynić bardzo dużo wysiłku, aby wydostać tych, którzy topili się w oceanie trucizny przez połowę cyklu. To nie jest takie łatwe jak odwiedzenie cioci! Nawet jeśli ktoś weźmie odrobinę wiedzy, to ona nigdy nie jest niszczona. Jest to opowieść o stawaniu się prawdziwym Narajanem i poddani także są tworzeni. Ci, którzy odeszli po wzięciu nawet małej ilości wiedzy, później powrócą, aby zrozumieć więcej. W miarę upływu czasu, ludzie będą mieli coraz większy brak zainteresowania. Ludzie mają brak zainteresowania, kiedy idą w miejsca kremacji. Jednak kiedy je opuszczają, ich brak zainteresowania zanika. Kiedy wyjaśniacie im, twierdzą, że to jest bardzo dobre, ale kiedy wychodzą na zewnątrz, wszystko kończy się. Mówią, że wrócą, jak skończą swoją pracę. Jednak, kiedy wychodzą na zewnątrz, Maja odwraca ich twarze. Pojawia się garstka z multimilionów. Osiągnięcie królewskiej pozycji wymaga wysiłku. Każdy z was powinien pytać swojego serca: W jakim stopniu pamiętam nieograniczonego Ojca? Mówicie, że zapominacie pamiętać Baby. Oho! Kiedy szliście ścieżką ignorancji, czy kiedykolwiek zdarzyło wam się powiedzieć, że zapomnieliście swojego ojca? Baba mówi: Bez względu na to, ile sztormów przyjdzie, nie wolno wam się chwiać. Sztormy przyjdą, ale wam nie wolno zrobić niczego złego poprzez swoje organy zmysłów. Mówią: Baba, Maja rzuca na nas urok. Baba mówi: Najsłodsze dzieci, przebywajcie w pamiętaniu, a rdza zostanie usunięta z was. Rdza, która została nagromadzona na duszy może zostać usunięta tylko poprzez pamiętanie. Baba jest bindi, kropką. Nie ma innej metody na usunięcie rdzy niż pamiętanie Ojca. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Jesteście dziećmi Ojca, Dobroczyńcy. Zatem musicie wnosić korzyść sobie i innym. Bądźcie uważni, żeby nie zrobić niczego, co spowodowałoby utratę tego, co już nagromadziliście.

2. Uczcie się dobrze i napełniajcie swoje fartuchy klejnotami wiedzy. Czyńcie wysiłek, aby dostać stypendium. Stańcie się tacy jak Ojciec, wolni od wszystkich zmartwień.


Błogosławieństwo:
Bądź tym, który czyni łatwe wysiłki, który czyni specjalność bramińskiego życia swoją naturalną naturą.

Bramińskie życie jest specjalne, Bramińska religia i działalność są specjalne, to znaczy, one są najwznioślejsze, ponieważ naśladujecie sakar Ojca Brahmę w wykonywaniu bramińskich czynów. Natura braminów jest specjalną naturą. Zwyczajna, czy diabelska natura nie jest naturą braminów. Po prostu utrzymuj w swojej świadomości: Ja jestem specjalną duszą. Kiedy ta natura stanie się naturalna, doświadczysz, że łatwo jest stać się równym Ojcu. Staniesz się uosobieniem pamiętania, a więc, uosobieniem potęgi. To jest łatwy wysiłek.

Hasło:
Ci, który rozsyłają wszędzie światło czystości i spokoju, są latarniami morskimi.