06.03.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, szczęście tego starego świata jest tylko chwilowe i nie pójdzie z wami. To, co pójdzie z wami to niezniszczalne klejnoty wiedzy. Dlatego gromadźcie swój niezniszczalny dochód.

Pytanie:
Czego nie jesteście uczeni na studiach, których Baba was uczy?

Odpowiedź:
Nie jesteście uczeni potęgi okultystycznej. Czytanie czyichś myśli jest potęgą okultystyczną. Wy nie jesteście uczeni takiej wiedzy. Ojciec nie czyta w myślach. On jest zwany Dźanidźiananhar (Znawca wszystkich tajemnic), to znaczy, że On jest pełny wiedzy. Ojciec przychodzi, aby uczyć was tej duchowej wiedzy, dzięki której otrzymujecie królestwo świata na dwadzieścia jeden żyć.

Om śanti.
W Bharacie, mieszkańcy Bharatu śpiewają, że dusze i Najwyższa Dusza były oddzielone przez długi czas. Dzieci wiecie, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, która jest Ojcem nas, dusz, uczy nas teraz radża jogi. On Sam Siebie przedstawia, a także przedstawia początek, środek i koniec cyklu świata. Niektórzy mają silną wiarę w intelekcie, podczas gdy inni rozumieją tylko trochę. To jest w kolejności. Dzieci, wiecie, że jesteście żyjącymi istotami i siedzicie osobiście przed Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Oni śpiewają, że dusze i Najwyższa Dusza były oddzielone przez długi czas. Nie ma kwestii dusz oddzielonych od Ojca, gdy one są w bezcielesnym świecie. Tylko, gdy one schodzą tutaj i stają się żyjącymi duszami (przyjmują ciała), wtedy wszystkie są oddzielone od Ojca, od Najwyższej Duszy. One oddzielają się od Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy i przychodzą tutaj, by grać swoje role. Wcześniej śpiewaliście o tym bez zrozumienia znaczenia tego. Ojciec teraz siedzi tutaj i tłumaczy to wszystko. Dzieci, wiecie, że oddzieliłyście się od Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy i przybyłyście tutaj, by odgrywać swoje role. Jesteście tymi, którzy oddzielili się pierwsi ze wszystkich. Dlatego Śiw Baba spotyka was jako pierwszych ze wszystkich. Ojciec przybył ze względu na was. W poprzednim cyklu On również was uczył i wy następnie staliście się panami świata. W tamtym czasie nie było innych lądów. Dzieci, wiecie, że należałyście do oryginalnej, wiecznej religii bóstw. Ona jest też zwana religią bóstw, dynastią bóstw. Każdy ma własną religię. Zostało powiedziane: „Religia jest mocą”. Jest siła w religii. Dzieci wiecie, jak wielką potęgę mieli Lakszmi i Narajan. Mieszkańcy Bharatu niczego nie wiedzą o swojej religii. To nie wchodzi do ich intelektów, że naprawdę ich religia była w Bharacie. Oni stali się niereligijni, ponieważ nie znali swojej religii. Dzięki temu, że wracacie do własnej religii, macie tak dużo siły w sobie, że podnosicie żelaznowieczną górę i zmieniacie ją w złotowieczną. Zmieniacie Bharat w górę złota. Tam kopalnie są pełne złota. Tam są góry złota, które potem ujawnią się. Złoto jest topione i wytwarzane są cegły. Budynki będą budowane z dużych cegieł. Sztuka o Mai, kocie, jest pokazana tutaj. To wszystko to tylko opowieści. Ojciec mówi: Przekazuję wam esencję tego wszystkiego. Oni pokazują, że ktoś wchodzi w trans i myśli, że przyniesie stamtąd fartuch napełniony złotem. Jednak, gdy wraca z transu, niczego nie ma. To samo zdarza się wam. To jest nazywane boską wizją. Nic poprzez to nie jest osiągane. Wielu intensywnie czci. Tamten różaniec czczenia jest oddzielny od tego różańca wiedzy. Są także różańce Rudry i Wisznu. One potem stają się różańcem czczenia. Teraz uczycie się dla królestwa. Macie jogę swoich intelektów z Nauczycielem i z królestwem. Gdy studiujecie na uczelni, joga waszych intelektów jest połączona z nauczycielem. Prawnik uczy was i czyni podobnymi do siebie. Jednak, tutaj cudem jest to, że Baba nie staje się Tym, kim nas czyni. To są wasze duchowe studia. Macie jogę swoich intelektów z Śiw Babą. Tylko On jest nazywany Pełnym Wiedzy, Oceanem Wiedzy. Być Dźanidźananhar nie oznacza być Tym, który siedzi i wie wszystko, co jest w sercu każdego, co dzieje się wewnątrz każdego. To ci, którzy czytają myśli są tymi, którzy powiedzą wam wszystko o tym. To jest nazywane wiedzą okultystycznej potęgi. Tutaj Ojciec uczy was, aby zmienić was ze zwykłych ludzi w bóstwa. Istnieje także piosenka: To nie zabrało Bogu dużo czasu, by zmienić ludzi w bóstwa. Dzieci, rozumiecie, że teraz jesteście braminami i w następnym wcieleniu będziecie bóstwami. Zostały zapamiętane oryginalne, wieczne bóstwa. Dużo historii o nich zostało zapisanych w pismach. Ojciec siedzi tutaj i uczy was bezpośrednio. Bóg mówi: Tylko Bóg jest Oceanem Wiedzy, Oceanem Szczęścia i Oceanem Spokoju. On daje wam dzieci wasze dziedzictwo. To są studia dla waszych, przyszłych 21 wcieleń, powinniście więc uczyć się bardzo dobrze. Ojciec przychodzi tylko raz w cyklu, aby uczyć was tej duchowej nauki i ustanowić nowy świat. W nowym świecie jest królestwo bóstw. Ojciec mówi: Ustanawiam oryginalną, wieczną religię bóstw poprzez Brahmę. Gdy ta religia istniała, nie było innych religii. Teraz istnieją wszystkie religie. Dlatego, gdy wyjaśniacie obraz Trimurti, macie wyjaśniać, że poprzez Brahmę jest ustanawiana jedna religia. Ta religia nie istnieje teraz. Oni nawet śpiewają: Jestem bez cnót! Nie mam żadnych cnót! Dlatego, proszę, miej miłosierdzie nade mną! Nie mam żadnych cnót! Gdy oni to śpiewają, ich intelekty kierują się do Boga, Ojca. On jest nazywany Miłosiernym. Ojciec przybywa, aby skończyć z cierpieniem dzieci i dać im 100% szczęścia. On ma tak dużo miłosierdzia! Rozumiecie, że skoro przybyliście do Ojca, powinniście wziąć od Niego całkowite szczęście. Tam jest ziemia szczęścia, a tutaj jest ziemia cierpienia. Macie bardzo dobrze zrozumieć ten cykl. Pamiętajcie rejon spokoju i ziemię szczęścia, a wasze ostatnie myśli zaprowadzą was do waszego celu. Jeżeli pamiętasz rejon ciszy, niewątpliwie opuścisz swoje ciało. Dusze powrócą do rejonu ciszy. Nie powinno być pamiętania nikogo innego oprócz jednego Ojca. Linia twojego intelektu musi być całkowicie wyraźna. Dzięki pamiętaniu Jednego Ojca poziom waszego wewnętrznego szczęścia wzrasta. Szczęście w tym starym świecie jest chwilowe. Ono nie może pójść z wami. Pójdą z wami tylko niezniszczalne klejnoty wiedzy, tzn. zabierzecie ze sobą swój dochód niezniszczalnych klejnotów wiedzy. Doświadczacie owocu tego przez 21 żyć. Tak, nawet zniszczalne bogactwo idzie z tymi, którzy pomagają Ojcu. „Baba, weź te łuski od nas, a w zamian daj nam tam pałace”. Ojciec daje tak dużo klejnotów w zamian za łuski. Amerykanie wydają dużo pieniędzy na antyki. Ludzkie istoty wysoko cenią antyki. Oni wzięliby od Amerykanów tysiące rupii za coś, co jest warte jeden grosz. Baba jest także bardzo dobrym Klientem. On jest zapamiętany jako Niewinny Pan. Ludzie tego niewiedzą. Oni mylą Śiwę z Śankarem i mówią: Napełnij nasze fartuchy! Dzieci, rozumiecie teraz, że otrzymujecie klejnoty wiedzy, którymi napełniacie swoje fartuchy. To jest nieograniczony Ojciec. Ludzie wspominają Śankara, mówiąc, że on jadł gorzkie kwiaty i pił odurzający napój. Oni usiedli i stworzyli bardzo dużo różnych opowieści. Dzieci, studiujecie w celu zbawienia. Te studia są po to, by pozostawać zupełnie cichym. Zapalacie i pokazujecie te lampy, więc ludzie mogą przybyć i zapytać was, dlaczego świętujecie Śiw Dźajanti z takim splendorem? Tylko Śiwa czyni Bharat bogatym. Kto uczynił Lakszmi i Narajana panami nieba? Wy wiecie o tym. Kim byli Lakszmi i Narajan w poprzednim wcieleniu? W swoim poprzednim wcieleniu Lakszmi była Dźagadambą, matką świata, uosobieniem wiedzy. Ona potem została księżniczką. Czyja więc pozycja jest większa? Jest widoczne, że ona jest panią nieba. Ale skąd Dźagadamba wzięła się jako pani? Dlaczego ludzie idą do niej? Brahma jest portretowany ze stoma, dwustoma, a nawet tysiącem rąk. Liczba rąk wzrasta proporcjonalnie do liczby dzieci. Więcej rąk jest pokazywanych u Dźagadamby niż u Lakszmi. Ludzie idą do niej i proszą o wszystko. Oni przedstawiają jej swoje pragnienia; oni chcą mieć dziecko, chcą mieć to itp. Oni nigdy nie mają takich pragnień, gdy idą przed wizerunek Lakszmi. Ona ma dużo bogactwa. Otrzymujecie swoje zwierzchnictwo nieba poprzez Dźiagadambę. Jednak nikt nie wie, o co powinien prosić Dźagadambę. To jest nauka. Czego Dźagadamba was uczy? Radża jogi. To jest zwane jogą intelektu. Joga waszych intelektów jest wycofywana z innych kierunków i łączona z jednym Ojcem. Na ogół intelekt biega w różnych kierunkach. Ojciec teraz mówi: Połącz jogę swojego intelektu ze Mną. W przeciwnym razie twoje grzechy nie będą usunięte. Dlatego Baba zakazuje wam robić zdjęcia. To ciało należy do tego. Ojciec Sam staje się Agentem i mówi: Ten wasz kontrakt jest teraz nieważny. Zejdźcie ze stosu żądzy i usiądźcie na stosie wiedzy. Zejdźcie ze stosu żądzy. Uważajcie się za dusze i pamiętajcie Mnie, waszego Ojca, a wasze grzechy będą usunięte. Żadna ludzka istota nie może tego powiedzieć. Ludzkie istoty nie mogą być nazywane Bogiem. Dzieci, wiecie, że Ojciec jest Oczyścicielem. On usuwa was ze stosu żądzy i sprawia, że siadacie na stosie wiedzy. On jest duchowym Ojcem. On siada w tym i mówi: Ty też jesteś duszą, wyjaśniaj to także innym. Ojciec mówi: Manmanabhaw! Wasza świadomość budzi się, gdy jest mówione „Manmanabhaw”. Zniszczenie tego starego świata stoi przed wami. Ojciec tłumaczy: To jest wielka Mahabharadzka Wojna. Ludzie następnie mówią: W zagranicznych lądach też toczą się wojny. Dlaczego to jest nazwane wielką Mahabharadzką Wojną? Ten ofiarny ogień został stworzony tylko w Bharacie. Tylko z tego ognia wyłonią się płomienie zniszczenia. Nowy świat jest potrzebny dla was. Dlatego, słodkie dzieci, stary świat niewątpliwie musi być zniszczony. Wojna ma swoje źródło tutaj. Płomienie zniszczenia w tej Mahabharadzkiej Wojnie wyłonią się z tego ofiarnego ognia wiedzy. Chociaż to wszystko jest napisane w pismach, nikt nie wie, kto powiedział o tym. Ojciec teraz wyjaśnia odnośnie nowego świata. Teraz bierzecie prawo do królestwa. Stajecie się bóstwami. W waszym królestwie nie będzie nikogo innego. Diabelski świat jest niszczony. Pamiętajcie swoimi intelektami, że wczoraj rządziliście światem. Ojciec dał wam królestwo, a następnie wzięliście 84 wcielenia. Baba obecnie przybył ponownie. Dzieci, macie tę wiedzę. Ojciec dał wam tę wiedzę. Gdy religia bóstw będzie ustanowiona, cały diabelski świat będzie zniszczony. Ojciec siedzi tutaj i tłumaczy to wszystko poprzez Brahmę. Brahma też jest dzieckiem Śiwy. Znaczenie Wisznu zostało również wyjaśnione. Brahma staje się Wisznu, a Wisznu Brahmą. Teraz rozumiecie, że jesteście braminami i że potem staniecie się bóstwami, a później weźmiecie 84 wcielenia. Tylko jeden Ojciec daje wam tę wiedzę. W jaki sposób więc moglibyście otrzymać tę wiedzę od ludzkiej istoty? To wszystko jest kwestią intelektu. Ojciec mówi: Wycofaj swój intelekt z wszystkich innych kierunków. To intelekt jest niszczony. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie i twoje grzechy będą usunięte. Możesz nadal żyć ze swoją rodziną. Twój cel i przedmiot nauki jest przed tobą. Wiesz, że staniesz się taki dzięki uczeniu się. Wasze studia odbywają się w zbieżnym wieku. Obecnie nie jesteś ani po tej stronie, ani po tamtej, jesteś na zewnątrz. Ojciec jest też zwany Przewoźnikiem. Ludzie śpiewają: Zabierz naszą łódź na drugą stronę. Istnieje historia o tym. Niektórzy wciąż podróżują, podczas gdy inni zatrzymują się. Ojciec teraz mówi: Siedzę tutaj i mówię do was poprzez usta Brahmy. Skąd pojawił się Brahma? Ojciec ludzi (Pradźapita) jest na pewno potrzebny tutaj. Ja go adoptuję i daję mu imię. Jesteście braminami, dziećmi Brahmy zrodzonymi poprzez słowa. Teraz jesteście na końcu żelaznego wieku i na początku złotego. Jako pierwsi oddzieliliście się od Ojca i zeszliście tutaj, aby grać swoje role. Nawet wśród was nie każdy tak by powiedział. Wy także dowiecie się, kto bierze pełne 84 wcielenia. To jest zagwarantowane dla Lakszmi i Narajana. Chwała tego pięknego, który staje się brzydki dotyczy ich. Bóstwa były piękne. Z bycia brzydkimi one stały się piękne. On zmienia się z wioskowego urwisa w pięknego księcia. Obecnie, wszyscy są wioskowymi urwisami. Jest to kwestia nieograniczoności. Nikt o tym nie wie. Wy tak dobrze wyjaśniacie. Jest tylko jeden Chirurg dla każdego. On jest wiecznym Chirurgiem. Joga jest nazywana ogniem, ponieważ tylko dzięki jodze domieszka może być usunięta z duszy. To dzięki ogniowi jogi tamopradhan dusze stają się satopradhan. Jeżeli ogień wygasa, domieszka nie może być usunięta. Pamiętanie jest nazywane ogniem jogi, dzięki któremu wasze grzechy są usuwane. A więc Ojciec mówi: Wyjaśniam wam tak dużo. Macie to sobie wpajać. Aćća, manmanabhaw! Nie bądźcie tym zmęczeni. Wy nawet zapominacie pamiętać Ojca. Mąż wszystkich mężów ozdabia was tak pięknie wiedzą. Bezcielesny Ojciec mówi: Przerwij jogę intelektu ze wszystkimi i pamiętaj Mnie, swojego Ojca. Ojciec wszystkich jest Jeden. Teraz jest wasz stan wznoszenia się. Jest powiedziane: Każdy korzysta dzięki wam. Ojciec przybył, aby wnieść każdemu korzyść. Rawan chwyta każdego w degradację, podczas gdy Rama chwyta każdego w zbawienie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby doświadczać nieograniczonego szczęścia dzięki posiadaniu kochającego pamiętania Ojca, macie utrzymywać jasną linię swojego intelektu. Dusze stają się satopradhan, gdy pamiętanie przyjmuje formę ognia.

2. Jako zwrot za wasze łuski, Ojciec daje klejnoty. Napełnijcie swoje fartuchy dzięki Niewinnemu Panu. Bierzcie zbawienie dzięki studiowaniu nauki pozostawania w ciszy.

Błogosławieństwo:
Bądź stale zwycięski i uzyskaj trzy medale zwycięstwa.

Aby zdobyć miejsce w różańcu zwycięstwa przede wszystkim odnieś zwycięstwo nad samym sobą, następnie nad wszystkimi innymi, a następnie nad materią. Gdy uzyskałeś te trzy medale, wtedy będziesz w stanie stać się paciorkiem różańca zwycięstwa. Odnieść zwycięstwo nad samym sobą, tzn. przekształcić swoje bezużyteczne intencje i naturę swoimi wzniosłymi intencjami i dobrymi życzeniami. Ci, którzy odnoszą zwycięstwo nad sobą w taki sposób są także w stanie odnieść zwycięstwo nad innymi. Odnieść zwycięstwo nad materią tzn. odnieść triumf nad atmosferą, wibracjami i problemami fizycznej materii.

Hasło:
Ci, którzy władają swoimi fizycznymi organami są prawdziwymi radża joginami.