06.04.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Baba zabawia wasze serca w taki sposób, że przez 21 żyć nie potrzebujecie bawić się chodząc na festyny (targi, jarmarki) itp.

Pytanie:
Jaką gwarancję mają teraz dzieci, które stały się pomocnikami Ojca?

Odpowiedź:
Dzieci, które stały się pomocnikami w zakładaniu królestwa, poprzez przestrzeganie śrimatu, mają gwarancję, że nigdy do nich nie może przyjść śmierć: w złoto-wiecznym królestwie nigdy nie może być przedwczesnej śmierci. Dzieci, które stają się pomocnikami, otrzymują taką nagrodę od Ojca, że stają się nieśmiertelne na 21 pokoleń.

Om śanti.
Zgodnie z góry wyznaczonym cyklem świata Bóg, Śiwa, mówi dokładnie tak, jak mówił w poprzednim cyklu. Dzieciom teraz przedstawiono kim są, a także przedstawiono im Ojca. Teraz znacie Nieograniczonego Ojca, a także początek, środek i koniec nieograniczonego świata. Niektórzy rozumieją to bardzo dobrze, w kolejności, zgodnie ze swoimi wysiłkami, a więc mogą także wyjaśniać innym. Niektórzy rozumieją połowę, a niektórzy jeszcze mniej. W czasie wojny jest główny dowódca, inni są kapitanami, a niektórzy jeszcze kimś innym. W różańcu królestwa także niektórzy stają się bogatymi poddanymi, a inni stają się biednymi poddanymi, jest to w kolejności. Dzieci, wiecie, że przestrzegając śrimatu, zakładacie wzniosłe królestwo świata. Zgodnie z wysiłkiem, który każdy z was czyni, otrzymujecie nagrodę od Ojca. Obecnie ludzie, którzy dają rady dotyczące pokoju, otrzymują nagrody. Wy, dzieci, także otrzymujecie nagrodę. Tamci ludzie nie mogą otrzymać takiej nagrody. Wszystko to, co oni otrzymują, jest na krótki czas. Wy zakładacie swoje królestwo poprzez przestrzeganie śrimatu Ojca. To jest gwarancja na 21 wcieleń i 21 pokoleń. Śmierć tam nie przychodzi do nikogo ani w dzieciństwie, ani w dorosłym wieku. Wiecie także, że nie mieliście tej wiedzy w swoich umysłach i sercach i że jesteście w miejscu, gdzie także są wasze memoriały i gdzie służyliście także 5000 lat temu. Istnieje świątynia Dilwali, Aczal Ghar i Guru Sikhar. Znaleźliście najwyższego ze wszystkich Satguru, którego memoriał został stworzony. Zrozumieliście także znaczenie Aczal Ghar (Dom Tego, który jest nie do poruszenia). Taka jest chwała domu. Zdobywacie najwyższą ze wszystkich pozycję dzięki swoim wysiłkom. To jest wasz wspaniały nie żywy (martwy) memoriał. Teraz przyszliście i usiedliście tutaj w żywych postaciach. To wszystko jest duchową działalnością, która odbyła się w poprzednim cyklu. Tutaj jest pełny (prawdziwy) memoriał tego. To jest memoriał numer jeden. Kiedy ktoś zdaje ważny egzamin, ma wewnętrzną radość i (jaśnieje) upojenie. Jego meble oraz styl ubierania się są także bardzo dobre. Stajecie się panami świata. Nikt nie może porównać się z wami. To także jest szkoła. Teraz znacie Tego, który was uczy. Bóg mówi. Nie wiedzieliście niczego o Tym, którego pamiętaliście i czciliście na ścieżce czczenia. Sam Ojciec osobiście przychodzi tutaj i wyjaśnia wam wszystkie tajemnice, ponieważ wszystkie one są memoriałem waszego końcowego stanu. Wynik nie został jeszcze ogłoszony. Kiedy wasz stan staje się kompletny, wtedy jest stwarzany memoriał tego na ścieżce czczenia. Na przykład jest święto Rakśa Bandhan. Kiedy zawiążemy pełne (ostateczne) rakhi i osiągniemy fortunę królestwa, nie będziemy świętować tego święta. Zostało wam wyjaśnione znaczenie wszystkich mantr. Znaczenie „Om” także zostało wam wyjaśnione. Znaczenie „Om” nie jest długie ani skomplikowane. „Om” znaczy jestem duszą, a to jest moje ciało. Na ścieżce ignorancji (niewiedzy) jesteście świadomi ciała i uważacie siebie za ciało. Dzień po dniu ścieżka czczenia staje się coraz bardziej zdegradowana. Staje się coraz bardziej tamopradhan. Na początku wszystko jest satopradhan. Czczenie na początku, gdy pamiętaliście prawdziwego Śiw Babę, było także satopradhan,. Było was wtedy bardzo niewielu. Dzień po dniu musi następować ekspansja. Za granicą dają nagrody tym, którzy rodzą na raz dużo dzieci. Ojciec mówi: Żądza jest największym wrogiem. Populacja świata bardzo wzrosła. Teraz stańcie się czyści. Dzieci, dzięki Ojcu znacie początek, środek i koniec świata. W złotym wieku nie ma nazwy ani śladu czczenia. Teraz jest tak dużo pokazu, jest tak dużo festynów itp., więc ludzie chodzą tam i bawią się. Ojciec przychodzi i tak was zabawia, że przez 21 wcieleń jesteście stale zabawiani. Nigdy nie będziecie myśleć, aby iść na festyny itp. Ludzie poszukując szczęścia chodzą do tych różnych miejsc. Nie musicie chodzić w góry itp. Popatrzcie, w jaki sposób ludzie tutaj umierają. Ludzie nie wiedzą o złotym czy żelaznym wieku, o niebie czy piekle. Dzieci, otrzymałyście pełną wiedzę. Ojciec nie mówi wam, że musicie z Nim zostać. Macie także dbać o swój dom i rodzinę. Dzieci odsuwają się, jeżeli jest jakiś konflikt. Jednak nie możecie zostać z Ojcem. Nie każdy może stać się satopradhan. Niektórzy mają stan sato, radżo i tamo. Nie każdy jest w stanie żyć razem. Królestwo jest zakładane. Zależnie od tego w jakim stopniu każdy z was pamięta Ojca, otrzyma w kolejności pozycję w królestwie. Główny aspekt to pamiętanie Ojca. Sam Ojciec siedzi tutaj i uczy was musztry. To jest martwa cisza. Na cokolwiek patrzycie tutaj, to nie wolno wam tego widzieć. Macie wyrzec się wszystkiego, łącznie ze swoim ciałem. Na co patrzycie? Najpierw widzicie swój dom, a potem pozycje, którą otrzymaliście odpowiednio do nauki. Znacie to złoto-wieczne królestwo. Kiedy jest złoty wiek, srebrny wiek nie istnieje, a kiedy jest srebrny wiek, miedziany wiek nie istnieje. Kiedy jest miedziany wiek, żelazny nie istnieje. Teraz jest żelazny wiek, a także zbieżny wiek. Chociaż jesteście w starym świecie, intelekt rozumie, że jesteście zbieżno-wieczni. Wiecie, że to jest zbieżny wiek. Najbardziej pomyślny zbieżny rok, najbardziej dobroczynny miesiąc, najbardziej pomyślny dzień są także w najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku. Chwila, w której stajecie się najwznioślejszymi ludzkimi istotami, jest także w najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku. To jest bardzo krótki przestępny wiek. Wykonujecie salto, dzięki któremu idziecie do nieba. Baba widział, w jaki sposób mędrcy, a także inni wykonywali salta na pielgrzymce. Oni zadają sobie bardzo dużo trudu. Tutaj nie ma kwestii trudności. To jest kwestia potęgi jogi. Dzieci, czy uważacie pielgrzymkę pamiętania za trudną? Ona jest zwana łatwą jogą, więc nie obawiacie się, kiedy słyszycie o niej. Niektórzy mówią: Baba, nie potrafię przebywać w jodze. Baba więc czyni to dla ciebie łatwym. To jest pamiętanie Ojca. Możecie pamiętać cokolwiek. Ojciec mówi: Uważajcie siebie za dusze. Jesteście dziećmi, czyż nie? Ten Jeden jest waszym Ojcem, a także Ukochanym. Wszyscy kochający (zakochani) pamiętają Go. Jedno słowo „Ojciec” jest wystarczające. Na ścieżce czczenia pamiętaliście swoich przyjaciół, krewnych itp., a nawet wtedy z pewnością mówiliście: O Boże! O Iśwarze! Po prostu nie wiedzieliście, kim jest Bóg. Ojcem wszystkich dusz jest Najwyższa Dusza. Ojcowie tych ciał są cielesnymi istotami. Ojciec dusz jest bezcielesny. On nigdy nie rodzi się w ciele. Wszyscy inni wchodzą w cykl narodzin i śmierci, dlatego wy pamiętacie tylko Ojca. On z pewnością w jakimś momencie daje wam szczęście. On jest zwany Usuwającym Smutek i Dawcą Szczęścia, ale ludzie nie znają Jego imienia, postaci, miejsca i czasu. Jest tak dużo opinii, jak dużo jest ludzi. Jest niezliczona ilość opinii. Ojciec uczy was z wielką miłością. On jest Bogiem (Ishwar), Tym, który daje wam spokój. Otrzymujecie od Niego tak dużo szczęścia. On wypowiada tylko jedną Gitę i czyni nieczystych czystymi. Musi być także ścieżka rodzinna. Ludzkie istoty powiedziały, że cykl trwa setki tysięcy lat, ale w takim razie byłaby niezliczona ilość ludzkich istot. Oni popełnili taki błąd. Otrzymujecie teraz tę wiedzę, a potem ona zanika. Istnieją wizerunki, które są czczone. Jednak oni nie uważają, że należą do religii bóstw. Jeśli ktoś czci jakiś wizerunek to znaczy, że należy do tej religii. Oni nie potrafią zrozumieć, że należą do oryginalnej, wiecznej, boskiej religii; że to jest ich dynastia. Tylko Ojciec to wyjaśnia. Ojciec mówi: Byliście czyści, a teraz staliście się tamopradhan. Teraz macie stać się czyści i satopradhan. Czy staniecie się tacy kąpiąc się w Gangesie? To Ojciec jest Oczyścicielem. Tylko wtedy gdy przychodzi i pokazuje wam ścieżkę, możecie stać się czyści. Ludzie stale wołają do Niego, ale niczego nie wiedzą. To dusza woła poprzez zmysły: O Baba, Oczyścicielu, przyjdź i oczyść nas. Wszyscy są nieczyści i spalają się na stosie żądzy. Ta gra jest w ten sposób ustalona. Potem przychodzi Ojciec i czyni wszystkich czystymi. Tylko w zbieżnym wieku Ojciec to wyjaśnia. W złotym wieku jest tylko jedna religia, ponieważ cała reszta powróciła do domu. Teraz zrozumieliście tę sztukę życia. Nikt inny tego nie wie. Tylko wy znacie początek, środek i koniec tego stworzenia i czas jego trwania. Wszyscy inni są śudrami, podczas gdy wy jesteście Braminami. Wiecie o tym w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, który czynicie. Kiedy ktoś popełnia błąd, w jego dzienniku widać, że mniej się uczył. Jest także rejestr, w którym jest zapisany charakter każdego. Tutaj powinien być także taki rejestr. To jest ścieżka pamiętania, o której nikt nie wie. Najważniejszym przedmiotem ze wszystkich jest pielgrzymka pamiętania. Uważaj siebie za duszę i pamiętaj Ojca. Dusza mówi poprzez te usta: Zostawiam jedno ciało i biorę inne. To nie Brahma Baba wyjaśnia te wszystkie sprawy, ale to Ocean Wiedzy, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest tutaj w tym powozie i wszystko wyjaśnia. On jest zwany Gaumukh (pysk krowy). Tutaj także stworzono świątynię, w której jesteście. Tak jak są wasze schody, tutaj także są stopnie. Nie męczycie się, wchodząc po nich. Przyszliście tutaj do Ojca, aby uczyć się z Nim i się odświeżyć. Kiedy wracacie do domu macie dużo codziennych zajęć. Nie będziecie w stanie nawet słuchać niczego w spokoju. Wasze myśli będą stale wszędzie biegały: Nikt nie powinien mnie zobaczyć; powinienem szybko wrócić do domu. To wymaga tak dużo uwagi. Nie będzie potrzeby na tyle uwagi tutaj, ile mielibyście w akademiku. To jest rodzina Boga. W rejonie spokoju są bracia. Tutaj są bracia i siostry, ponieważ tu macie grać swoje role, a więc macie być braćmi i siostrami. W złotym wieku także jesteście braćmi i siostrami. Tamto nazywa się niepodzielnym królestwem. Nie ma tam żadnych bitew i walk. Dzieci, otrzymałyście pełną wiedzę o tym jak bierzecie 84 wcielenia. Ojciec opowiedział wam o kontach tych, którzy czcili najbardziej. Wy zaczęliście niezafałszowane czczenie Śiwy. Potem ono stale się powiększało, rosło. Wszystko to jest czczeniem. Jest tylko jedna wiedza. Wiecie, że uczy was Śiw Baba. Ten Brahma niczego nie wiedział. Ten, który był prapradziadkiem, teraz staje się nim, a potem stanie się panem, władcą i to samo odnosi się do was. Nie tylko jeden stanie się panem. Wy także czynicie wysiłki. To jest nieograniczona szkoła. Jest wiele jej placówek. Ośrodki będą na każdej ulicy i w każdym domu. Niektórzy mówią: Trzymamy te obrazy w naszym domu, a kiedy nasi przyjaciele i krewni przychodzą, by nas odwiedzić, wyjaśniamy im ich znaczenie. Ci, którzy są liśćmi tego drzewa, przyjdą tutaj. Wszystko robicie dla ich korzyści. Łatwo jest wyjaśniać używając obrazów. Studiowaliście tak dużo pism, a teraz macie je wszystkie zapomnieć. Ojciec nas uczy. On wypowiada prawdziwą wiedzę. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. By wykonywać ćwiczenie martwej ciszy, nie patrz na to, co możesz zobaczyć tutaj, tymi oczami. Wyrzuć wszystko ze swojego intelektu, włącznie ze swoim ciałem i przebywaj w świadomości swojego domu oraz królestwa.

2. Prowadź dziennik swojego charakteru. W tej nauce nie popełniaj żadnego błędu. W tym zbieżnym wieku macie stać się najwznioślejszymi ludzkimi istotami, a także czynić takimi innych.


Błogosławieństwo:
Uwolnij się od niepotrzebnych, bezużytecznych myśli i występnych snów utrzymując swój intelekt w czystości zgodnie ze wskazówkami Ojca.

Instrukcje Ojca to: Idąc spać, oczyść swój intelekt. Czy jest coś dobre czy złe, powierz to Ojcu i usuń wszystko ze swojego intelektu. Powierz wszystko Ojcu i idź spać z Ojcem, nie sam. Gdy idziesz spać sam, czy po bezużytecznych, niepotrzebnych rozmowach, wtedy będziesz miał niepotrzebne lub występne sny. To jest także niedbałość. Pozbądź się tej niedbałości, postępuj według wskazówek Ojca i uwolnisz się od niepotrzebnych i występnych snów.

Hasło:
Tylko fortunne dusze, dzięki wykonywaniu prawdziwej usługi, mogą otrzymać błogosławieństwa.