06.04.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, teraz musicie powrócić do domu. Dlatego zapomnijcie o świadomości ciała, uważajcie się za bezcielesne dusze i przerwijcie wszelkie przywiązanie jakie macie do kogokolwiek.

Pytanie:
Dzieci jakiej mądrości uczycie się od Ojca w zbieżnym wieku?

Odpowiedź:
Tylko teraz uczycie się mądrości, w jaki sposób stać się satopradan z tamopradan i w jaki sposób uczynić swoją fortunę wzniosłą. W jakim stopniu jesteście dokładnie połączenie w jodze i jesteście pełni wiedzy tak, zgodnie z tym, stale będziecie doświadczać postępu. Dzieci, które robią postęp, nigdy nie mogą pozostać ukryte. Na podstawie czynów każdego dziecka Ojciec może zrozumieć, czy dziecko czyni swoją fortunę wzniosłą.

Piosenka:
Żyć przy Tobie i umrzeć przy Tobie.

Om śanti.
Wszystkie dzieci usłyszały tę piosenkę. Baba używa słowa „dzieci”. Dzieci we wszystkich ośrodkach rozumieją, że Baba odnosi to do nas, braminów i dzieci usłyszały piosenkę: Aby za życia stać się girlandą dookoła szyi, aby pójść do bezcielesnego świata i pozostać w domu Baby. To jest dom Śiw Baby, w którym mieszkają wszystkie saligramy. Dzieci, ozdoba bramińskiego klanu, te, którzy obracają dyskiem samorealizacji wiedzą, że Ten sam Baba naprawdę przyszedł. On mówi: Teraz macie stać się bezcieleśni, to znaczy, macie zapomnieć o świadomości ciała. Ten stary świat ma być zniszczony. To ciało musi być pozostawione, to znaczy, każdy musi pozostawić ciało, ponieważ ten świat ma być zniszczony. Teraz macie powrócić do domu. Dzieci, wszystkie jesteście szczęśliwe, ponieważ przez połowę cyklu dużo potykaliście się, aby powrócić do domu, jednak nigdy nie znalazłyście drogi do domu. Zamiast tego, patrząc na pokaz ścieżki czczenia, zostaliście złapani. Ścieżka czczenia to bagno, w które ludzkie istoty zostały wciągnięte po szyję. Dzieci, teraz mówicie: Baba, zapominamy ten stary świat i te stare ciała. Teraz staniemy się bezcielesne i powrócimy z Tobą do domu. W swoich intelektach macie to, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza przyszedł z najwyższego rejonu, aby zabrać nas z powrotem do domu. On po prostu mówi: Bądź czysty i pamiętaj Mnie. Umrzyj za życia. Wiecie, że dusze mieszkają w tamtym domu. Dusza jest tylko punktem. Wszystkie dusze pójdą do bezcielesnego świata. Tam będzie tyle dusz, ile tutaj jest ludzkich istot. Ile miejsca potrzebują dusze w wielkim pierwiastku, a ile miejsca potrzebują ciała, które są tak duże? Ile przestrzeni potrzebowalibyśmy my dusze? Bardzo mało przestrzeni. Dzieci mają wielką fortunę słyszenia tego wszystkiego od Ojca. Ojciec wyjaśnia, że przyszłyście bezcielesne, zaadoptowałyście ciało i odgrywałyście swoją rolę. Teraz macie umrzeć za życia i zapomnieć każdego. Ojciec przychodzi i uczy was, w jaki sposób umrzeć. On mówi: Pamiętaj swojego Ojca i swój dom. Czyń bardzo dużo wysiłku! Wasze grzechy będą usunięte, gdy będziecie w jodze. Potem z bycia tamopradan duszami staniecie się satopradan. Dlatego Ojciec teraz wam mówi, a także mówił wam to w poprzednim cyklu: Wyrzeknij się wszystkich cielesnych związków łącznie ze swoim ciałem i stale pamiętaj tylko Mnie. Ten jest Ojcem wszystkich. Jesteście ustami zrodzonymi dziećmi Pradżapity Brahmy. Stale otrzymujecie wiedzę. Jesteście dziećmi Śiwy, tak czy inaczej. Każdy wierzy, że jest dzieckiem Ojca, jednak ponieważ zostało zapomniane imię, postać, czas i miejsce Boga, nikt nie kocha Boga. Nikt nie może być o to obwiniony, to jest zaplanowane w dramacie. Ojciec wyjaśnia: Dusze jesteście takimi małymi punktami, ale rola 84 żyć jest zapisana w duszy. To jest takie cudowne, w jaki sposób dusza bierze ciało i gra swoją rolę. Teraz znacie tę nieograniczoną rolę. Nikt inny nie ma tej wiedzy. Także wy byliście świadomi ciała. Teraz to, jak każdy z was się zmienia, zależy od fortuny was samych. Teraz macie wizję swojej fortuny poprzedniego cyklu. Na świecie jest bardzo dużo ludzkich istot. Każdy ma swoją fortunę. W zależności od tego jakie czyny każdy wykonał tak, zgodnie z tym, staję się szczęśliwy, nieszczęśliwy, bogaty lub biedny. To dusza się taka staje. Ojciec jest tutaj i wyjaśnia, w jaki sposób dusza jest szczęśliwa, a potem doświadcza cierpienia. Tylko Ojciec uczy was mądrości, w jaki sposób stać się satopradan z tamopradan, dokładnie tak jak On to uczynił w poprzednim cyklu. Jakąkolwiek mądrość każdy z was osiągnął, otrzymujecie tyle samo mądrości teraz. Na końcu zrozumiecie fortunę każdego. Potem będzie powiedziane, że fortuna każdego w każdym cyklu jest taka. Ci, którzy są bardzo dobrzy w jodze i są pełni wiedzy, stale będą służyć. Jest stały postęp w nauce. Niektóre dzieci bardzo szybko idą do przodu, podczas gdy inni mają ból głowy. To samo jest tutaj. To jak każdy się rozwija w każdym cyklu nie może zostać ukryte. Ojciec wie, że połączenie każdego jest z Śiw Babą. Ten rozumie wszystko, widząc czyny dzieci. Tamten także widzi wszystko. Możecie ukryć coś przed tym (Brahmą), ale nie możecie niczego ukryć przed Śiw Babą. Nawet na ścieżce czczenia nikt nie może niczego ukryć przed Bogiem, dlatego, w jaki sposób cokolwiek może być ukryte przed Nim na ścieżce wiedzy? Ojciec stale wam wyjaśnia, że nauka jest bardzo łatwa. Czyny muszą być wykonywane. Żyjcie w starym świecie ze swoimi przyjaciółmi, krewnymi i czyńcie wysiłki. Ci, którzy żyją w domu i mają tak dużo miłości, mogą pójść do przodu szybciej niż ci, którzy żyją tutaj i czynią wysiłki. W pismach jest przykład Ardżuny i tubylca o imieniu Bhil. Chociaż tubylec żył na zewnątrz, praktykując zdobył więcej umiejętności i był szybszy niż Ardżuna w wystrzeliwaniu strzał. Dlatego żyjąc w domu ze swoją rodziną, bądź taki jak kwiat lotosu. Możecie zobaczyć dobre przykłady. Żyjąc w domu możecie bardzo dobrze służyć. Stale będziecie bardzo dobrze się rozwijać. Maja nie pozostawia w spokoju tych, którzy żyją tutaj. To nie jest tak, że oni są wolni od Mai, ponieważ przyszli do Baby. Nie, wszyscy macie czynić własny wysiłek. Ci, którzy żyją w domu ze swoją rodziną, mogą czynić lepszy wysiłek niż ci, którzy żyją tutaj. Oni mogą wykazać się bardzo dobrą odwagą. Tylko ci, którzy żyją w domu i są tacy jak lotos są zwani mahawirami. Niektórzy mówią: Baba, wyrzekłeś się wszystkiego. Baba mówi: Nie wyrzekłem się niczego. Oni opuścili mnie i odeszli. Baba przychodząc tutaj nikogo nie zostawił, zamiast tego jeszcze więcej dzieci przybyło by z nim pozostać. Baba mówi do kumari: Wykonujcie tę bożą usługę! Ten jest ojcem i Tamten jest także Ojcem. Wiele kumari także przybyło, ale one nie były w stanie wytrwać. Kumari są nadal lepsze. Kumari jest uważana za wznioślejszą niż 100 braminów. Kumari jest tą, która podźwiga 21 pokoleń i wystrzeliwuje strzały wiedzy. Nawet ci, którzy żyją w domu ze swoją rodziną są Brahma Kumars i Kumaris. Ponieważ oni się rozwijają, ich niewole kończą się. Usługa musi być wykonana. Dzieci, które służą, są sadzane w sercu BapDady. Oni wnoszą korzyść tysiącom ludzi. Błogosławieństwa są stale dawane tym, którzy są takimi usłużnymi dziećmi. One są w sercu Ojca. Ci, którzy siedzą w sercu, będą siedzieć na tronie. Baba mówi: Stale spotykajcie się ze sobą i twórzcie metody, w jaki sposób pokazywać każdemu tę ścieżkę. Obrazy także będą tworzone. Wszystko to są praktyczne kwestie. Teraz wyjaśniacie, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest bezcielesny. On jest także Punktem, jednak On jest pełen wiedzy, Oczyścicielem. Dusza jest tylko punktem. Dziecko jest nadal małe. Jest różnica pomiędzy dzieckiem i ojcem. Obecnie kilkunastoletnie dzieci stają się ojcami, ale tak czy inaczej ich dzieci są nadal młodsze niż oni. Popatrzcie na cud tutaj. Ojciec jest Duszą i dzieci są także duszami. On jest Najwyższą Duszą tym, który jest pełen wiedzy. Cała reszta bierze wysoką lub niską pozycję, zgodnie z tym ile oni się uczą. Wszystko zależy od nauki. Wykonując dobre czyny, bierzecie wysoką pozycję. Dzieci, teraz macie wiedzę o początku, przebiegu i końcu świata. W niebie był tylko Bharat, nie było żadnych innych lądów, dlatego zróbcie wystawę i pokażcie swoje niebo małej nowej Indii. W taki sam sposób nie powinniście pisać nazwy „Dwarka”, ale „królestwo dynastii Lakszmi i Narajana”. Intelekt mówi, że w złotym wieku będzie najpierw królestwo dynastii bóstw. Będą ich wioski i małe rejony. To także musi być przeżuwane. Razem z tym połączcie jogę waszych intelektów z Śiw Babą. Bierzemy nasze królestwo dzięki pamiętaniu. Rdza musi być usunięta poprzez pamiętanie. W tym celu potrzebny jest wszelki wysiłek. Intelekty niektórych dzieci stale wędrują na zewnątrz. Nawet siedząc tutaj, one nie potrafią być w pamiętaniu. Ich intelekty wędrują we wszystkich kierunkach. To samo jest na ścieżce czczenia. W czasie czczenia śri Kriszny ich intelekty wędrują w różne strony. Ci, którzy intensywnie czczą czynią bardzo dużo wysiłków, aby otrzymać wizje. Oni siadają na wiele godzin, aby pamiętać tylko Krisznę i nie pamiętają niczego innego. Dlatego potrzeba bardzo dużo wysiłku. Tutaj tworzony jest różaniec 8 i 16 tysięcy 108. Oni nawet pokazują różaniec setek tysięcy paciorków. Jednak różaniec ścieżki wiedzy jest bardzo cenny, ponieważ wymaga duchowego wysiłku. Różaniec ścieżki czczenia jest tani. Popatrzcie na Krisznę i popatrzcie z jakim szczęściem on tańczy. Pomiędzy wiedzą a czczeniem istnieje taka różnica, jak różnica pomiędzy dniem a nocą. Oni nie powiedzieli, że gdy będą pamiętać Krisznę, rdza będzie usuwana. Tutaj jest wyjaśniane, że im więcej pamiętasz Ojca tym więcej grzechów zostanie usuniętych. Dzieci, dzięki potędze jogi stajecie się panami świata. Nikt nawet nie śnił by o tym. Lakszmi i Narajan nie walczyli. W jaki sposób oni stali się panami świata? Dzieci, tylko wy to rozumiecie. Ojciec mówi: Otrzymujecie królestwo dzięki potędze jogi. Jednak, jeżeli to nie jest w ich fortunie, oni nie czynią takiego wysiłku, nie robią usługi. Baba stale daje wam wskazówki jak przygotowywać wystawy. Każdego dnia powinno być przynajmniej 150-200 wystaw. Idźcie do wszystkich wiosek. Powinno być tyle wystaw ile jest ośrodków. Gdy w każdym ośrodku będzie mieć wystawy, będziecie mogli łatwo wyjaśniać. Dzień po dniu ośrodki stale będą się powiększać tak, że będziecie mogli mieć tam obrazy. Istnieją również wynalazki odnośnie tworzenia obrazów. Zróbcie obraz nieba w Bharacie z pięknymi pałacami itp. Wraz z waszym rozwojem zostaną stworzone bardzo dobre obrazy, aby można było wyjaśniać innym. Ci, którzy są na emeryturze mogą stale służyć udając się w różne miejsca. Pojawią się ci, których fortuna będzie świecić. Niektóre dzieci wykonują nieczyste czyny, tracą swój honor, a więc tracą honor jagii. Pozycję otrzymujecie zgodnie ze swoim zachowaniem. Są pamiętanie imiona tych, którzy dają szczęście wielu. Nie staliście się jeszcze kompletni, z wszystkimi cnotami. Niektóre dzieci bardzo dobrze służą. Baba jest bardzo szczęśliwy, słysząc imiona takich dzieci. Baba jest zadowolony widząc dzieci, które służą. One stale robią dobry wysiłek w usłudze. One nawet otwierają ośrodki, z których korzystają tysiące. Dzięki nim, wielu się pojawi. Nikt nie stał się jeszcze doskonały, stale jest popełniany taki lub inny błąd. Maja nikogo nie pozostawia w spokoju. Im więcej służycie i robicie dalszy postęp, tym bardziej wspinacie się na tron serca Ojca. Podobnie, zgodnie z tym, otrzymacie również wysokie pozycje, a potem takie będą wasze pozycje w każdym cyklu. Nikt nie może niczego ukryć przed Śiw Babą. Na końcu wszyscy będziecie mieć wizję swoich czynów. Co wtedy zrobicie? Będziecie musieli płakać bardzo gorzkimi łzami. Dlatego Baba stale wyjaśnia: Nie wykonujcie żadnych takich czynów, za które będziecie musieli cierpieć karę, za które będziecie musieli na końcu żałować. Bez względu na to ile to jest wyjaśniane, jeżeli to nie jest w czyjejś fortunie, to on nie będzie robił wysiłku. Obecnie ludzie w ogóle nie znają Ojca. Pamiętają Boga, ale Go nie znają. Oni Go nie słuchają. Teraz w sekundę otrzymujecie od Ojca dziedzictwo złotowiecznego zwierzchnictwa. Każdemu podoba się imię Śiw Baby. Dzieci, rozumiecie, że otrzymujecie swoje dziedzictwo nieba od Nieograniczonego Ojca. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady, Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Swoim zachowaniem sław imię Ojca i imię jagii. Nie wykonuj żadnych czynów z powodu których tracisz honor Ojca. Służ tworząc swoją fortunę.

2. Bądź tak dobroczynny jak Ojciec. Otrzymuj błogosławieństwa od każdego i bierz numer na przodzie. Żyj w domu ze swoją rodziną i bądź bardzo odważny, żyjąc tak, jak lotos.

Błogosławieństwo:
Bądź stałym joginem, który poprzez okazywanie współdziałania, czyni się łatwym joginem.

Współdziałanie z Ojcem w zbieżnym wieku jest sposobem na stanie się łatwym joginem. O tych, którzy każdą myślą, słowem i czynem współdziałają z Ojcem, w Jego zadaniu założenia królestwa, mówi się, że są pełni wiedzy, że są joginami i prawdziwymi sługami. Jeśli nie poprzez swój umysł, to swoim ciałem, jeśli nie swoim ciałem, to swoim bogactwem, a jeśli nie poprzez bogactwo, to współdziałaj, w jakikolwiek sposób możesz, ponieważ to także jest joga. Skoro należysz do Ojca, to jesteś tylko ty i Ojciec, nie ma żadnej trzeciej osoby. W ten sposób staniesz się stałym joginem.

Hasło:
Tolerować, to znaczy umrzeć w zbieżnym wieku, oznacza wziąć królestwo nieba.