06.05.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wy, bramini usiedliście Bogu na kolanach. Powinniście mieć upojenie, że Ojciec sprawił, iż należycie do Niego poprzez to ciało.

Pytanie:
Za jakie boskie zadania, które wykonał Baba, jest On tak bardzo chwalony?

Odpowiedź:
Za zadania zmiany nieczystych w czystych i wyzwolenia wszystkich ludzkich istot z łańcuchów Mai, Rawana. Tylko Ojciec wykonuje te boskie zadania. Otrzymujecie od nieograniczonego Ojca dziedzictwo nieograniczonego szczęścia, które utrzymuje się przez połowę cyklu. W złotym wieku jest złoty jubileusz, a w srebrnym wieku srebrny jubileusz. Jeden jest satopradhan, a drugi sato; oba są zwane lądem szczęścia. Ojciec zakłada taki ląd szczęścia. Dlatego śpiewa się Jego chwałę.

Piosenka:
Jest to Świątynia Sprawiedliwości, dom Boga...

Om śanti.
Obaj Bap i Dada wyjaśniają dzieciom. Czasami Ojciec wyjaśnia, a innym razem wyjaśnia Dada, ponieważ to ciało jest też domem Dady. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, mieszka w najwyższym rejonie. Ludzie z pewnością świętują noc Śiwy dlatego, że Bharat w pewnym czasie staje się Jego domem. Jest wiele świątyń Śiwy, co dowodzi, że On przychodzi tylko do lądu Bharatu, aby oczyścić nieczystych i wyzwolić wszystkie ludzkie istoty z łańcuchów Mai, Rawana, ponieważ teraz jest królestwo Rawana. Oni palą Rawana tylko w Bharacie. Urodziny Śiwy i urodziny Kriszny także są świętowane tylko w Bharacie. Królestwo Rawana utrzymuje się przez połowę cyklu i potem przychodzi Ojciec i zmienia nieczystych w czystych. Gdy On już was oczyści, nie przychodzi ponownie. Imię Ojca jest słynne w Bharacie. On musiał wykonać boskie zadanie i dlatego Jego imię jest pamiętane. Żadna ludzka istota nie potrafi oczyścić innej ludzkiej istoty. Tylko Jeden Ojciec jest zwany Oczyścicielem. Nazwy „niebo” i „piekło” są nadawane tylko Bharatowi. Bharat był niebem pięć tysięcy lat temu. Jest on także zwany „lądem aniołów”. Dlatego on z pewnością musiał otrzymać dziedzictwo od Ojca. Słowo „Ojciec” jest bardzo słodkie. Dziedzictwo nieograniczonego szczęścia, które otrzymujecie od Niego trwa przez pół cyklu. Świętuje się złoty jubileusz, a także srebrny. Złoty wiek jest zwany złotym jubileuszem, a srebrny wiek srebrnym. Jeden jest satopradhan, a drugi jest sato, ale mimo to oba są zwane lądem szczęścia. Dynastia słońca jest pierwsza, a dynastia księżyca jest druga. Gdy Ojciec przychodzi do tego lądu Bharatu, oczyszcza go. Jednak, gdy zaczyna się czczenie, niebiańskie stopnie zaczynają się zmniejszać; drzewo psuje się i staje się tamopradhan. Wszyscy stają się czcicielami i mędrcy czynią duchowe wysiłki, aby spotkać Boga, to znaczy, aby pójść do lądu wyzwolenia i wyzwolenia w życiu. Przez połowę cyklu czcicie, aby spotkać Ojca. Gdy ten czas się kończy, przychodzi Ojciec, aby uczynić czcicieli szczęśliwymi. W złotym wieku jest spokój, szczęście i dobrobyt. Tam przedwczesna śmierć nie istnieje; nikt tam nigdy nie płacze. Kto to wszystko wyjaśnia? Nieograniczony Ojciec; On musi mieć imię. W żelaznym wieku jest tylko ciemność. Dlatego ludzie stale błądzą na ścieżce czczenia. W niebie nie ma kwestii cierpienia; wszyscy są szczęśliwi. Dlatego oni nie wołają do Boga. Złoty wiek jest zwany lądem szczęścia, a żelazny wiek jest zwany lądem cierpienia. Wallabaczari, ludzie Waisznawowie, rozumieją, że w złotym wieku było królestwo Lakszmi i Narajana. Władcy, a także poddani byli szczęśliwi. To jest nazywane złotym wiekiem. Ci, którzy wchodzą w cykl w złotym wieku, to ci, którzy biorą 84 wcielenia. Dzieci, zostało wam wyjaśnione dzieci, że to jest drzewo. Nie wszystkie liście pojawiają się w tym samym czasie. W złotym wieku była tylko jedna oryginalna religia bóstw. Ona nie nazywa się hinduską religią. Bóstwa są pamiętane jako te, które mają wszystkie boskie cnoty, są w szesnastu niebiańskich stopniach czyste, całkowicie bez występków. Ci, którzy są czcicielami bóstw, z całą pewnością muszą należeć do tej religii. Chrześcijanie pamiętają Chrystusa, więc należą do tej religii. W takim razie, dlaczego ludzie Bharatu sprawili, że zanikła nazwa ich religii bóstw? Rozumiecie, że byliście bóstwami. Weszliście w cykl narodzin i śmierci, staliście się bóstwami, a potem wojownikami. Na końcu, gdy wzięliście 84 wcielenia, staliście się siudrami. Musicie stać się braminami z siudrów. Dzieci Brahmy stają się braminami. W rzeczywistości, wszystkie dusze tak czy inaczej są dziećmi Śiwy. On jest nieograniczonym Ojcem. Jest zwany Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą, Bogiem, Ojcem i Niebiańskim Bogiem Ojcem. On jest Stwórcą nieba. Dzieci, powinnyście teraz używać swoich intelektów. Skoro Ojciec zakłada niebo, to dlaczego nie mielibyśmy stać się dziedzicami tego nowego świata? Nowy świat teraz stał się stary; jak może ponownie stać się nowy? Gandhidżi także mówił, że powinno być nowe królestwo Ramy, nowy Bharat. Rozumiecie, że to jest teraz zakładane. Wy, bramini usiedliście teraz na kolanach Boga. Sprawiliście, że nieograniczony Ojciec należy do was w praktyczny sposób. Każdy mówi: O Boże, Ojcze, miej miłosierdzie nad nami. Ojciec przychodzi w tym czasie i sprawia, że należycie do Niego poprzez to ciało. Bramini żelaznego wieku stają się tacy poprzez fizyczne narodziny, natomiast wy jesteście ustami zrodzonym stworzeniem Brahmy. Ponieważ Brahma jest Ojcem Ludzi, on stwarza tak dużo dzieci. Dlatego one są ustami zrodzonym stworzeniem. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, zaadoptował was poprzez usta Brahmy. Dlatego, ten Brahma jest matką. Ty jesteś naszą Matką i Ojcem. O Baba! Sprawiłeś, że należymy do Ciebie poprzez usta Brahmy. Te kwestie muszą być zrozumiane. Jeden Ojciec jest Oceanem Wiedzy. Tylko dzięki wiedzy jest zbawienie, które jest dniem. Gdy jest ignorancja, panuje noc. Żelazny wiek jest nocą i jest on zwany ścieżką czczenia. Wszystkie pisma należą do ścieżki czczenia. Nikt nie może poprzez nie znaleźć sposobu na spotkanie z Ojcem. Ojciec przychodzi cykl po cyklu i dlatego ludzie świętują noc Śiwy. Dlatego On z całą pewnością przychodzi. On nie posiada własnego ciała. Brahma, Wisznu i Śankar są także zwani bóstwami. Ludzie mówią: Pokłony bóstwu Brahmie, pokłony bóstwu Wisznu. Potem mówią: Pokłony Najwyższej Duszy Śiwie. Brahma jest głową tego cielesnego drzewa ludzkości. On jest nią w praktyczny sposób. Ojciec przychodzi w zbieżnym wieku. Obecnie są Jadawowie, Kurawowie i Pandawowie, którzy są armią Śakti z potęgą jogi. Dzieci, teraz rozumiecie, że Śiw Baba wszedł w ciało Brahmy w praktyczny sposób. Istnieje także świątynia bezcielesnego Śiwy. Mimo że noc Śiwy jest świętowana, rząd wstrzymał święto państwowe z okazji urodzin Śiwy. Oni świętują urodziny innych. Nie mają już potęgi prawości. Dlatego stali się nieprawi, niesprawiedliwi i niewypłacalni. Nie ma czystości, nie ma spokoju i nie ma dobrobytu. Pięć tysięcy lat temu, gdy był złoty jubileusz, w tym samym Bharacie była czystość, spokój i dobrobyt. Przedwczesna śmierć nie miała wówczas miejsca. Żaden inny ląd nie może być tak wzniosły i bogaty, jak był Bharat. Bharat był najwznioślejszy. Jego historia także jest zapisana. To ten Bharat staje się czysty i ten Bharat staje się nieczysty. Ci z oryginalnej, wiecznej religii bóstw przeszli dookoła cyklu i teraz stali się klanem siudrów. Potem z klanu siudrów wchodzą do klanu braminów. Klan braminów jest szczytowym kokiem, jest nawet bardziej wzniosły niż klan bóstw. Chwała bóstw złotego wieku jest odrębna od chwały Ojca. Ojciec jest znany jako Ocean Wiedzy, Ocean Błogości, natomiast bóstwa są pełne wszystkich boskich cnót. Tam nie ma kwestii występku. W pismach zostało napisanych tak dużo bajek o tym, jak Rawan i Kans istnieli w lądzie Kriszny. W rzeczywistości to jest ląd Kansy, a potem w złotym wieku będzie ląd Kriszny. Ponieważ jest to zbieżny wiek, oni pomieszali diabły Kansę, Dżarasandhę i Rawana ze złotowiecznymi bóstwami. To jest diabelskie społeczeństwo Rawana. Teraz weszliście do społeczeństwa Boga. Po tym jak usiedliście na kolanach Boga i staliście się czyści, będziecie siadać na kolanach bóstw przez 21 żyć: 8 żyć na kolanach bóstw i 12 na kolanach wojowników. Tylko w Bharacie jest pamiętane, że panna podźwiga 21 pokoleń i wy jesteście tymi pannami. Teraz należycie do klanu Boga. Śiw Baba jest Dziadkiem, a Brahma jest ojcem. Jesteście brahma kumarami i kumari Otrzymujecie swoje dziedzictwo od nieograniczonego Ojca; On jest tym, który daje. Jednak, On jest bezcielesny, a więc jak On uczy radża jogi? Z pewnością potrzebne jest fizyczne ciało, aby zmienić zwykłego człowieka w Narajana. Dlatego On przychodzi w nieczyste ciało tego, który wziął 84 wcielenia. Jest to największy uniwersytet, w którym Sam Bóg uczy radża jogi, aby uczynić nas królami królów. Kriszna nie jest Twórcą Gity. W rzeczywistości, to Matka Gita rodzi Krisznę. Ci, którzy stają się bóstwami, są rodzeni przez Śiw Babę. Chrześcijanie biorą narodziny poprzez Biblię, poprzez Chrystusa. Kto zmienił was z braminów w bóstwa? Śiw Baba poprzez usta Brahmy. Jest to wasze nieograniczone wyrzeczenie. Ich wyrzeczenie jest ograniczone, radżoguni (na wpół czyste). Tamto wyrzeczenie należy do ścieżki odosobnienia. Wy nie interesujecie się tym brudnym starym światem. Rozumiecie, że ten świat ma się skończyć. Zamiast tego, dlaczego nie pamiętać Ojca, Stwórcy nieba? Ojciec mówi: Kochane dzieci, spotkałyście Mnie po tylu wcieleniach. Zakończyłyście 84 wcielenia. Teraz macie iść do klanu bóstw. Dlatego macie bardzo zwracać uwagę na swoją dietę. Nie możecie jeść nieczystego jedzenia. Ojciec mówi: Przychodzę w zbieżnym wieku, aby oczyścić nieczyste ubrania. Śmierć stoi tuż przed wami. Tu są Jadawowie, Kurawowie i Pandawowie. Dlatego Ojciec Pandawów z całą pewnością musi także tu być. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, jest zwany Pandawa Pati (Ojciec Pandawów). Jesteście przewodnikami, ponieważ pokazujecie ścieżkę do lądu szczęścia i lądu spokoju. Dlatego jesteście zwani armią Śiw Śakti i Pandawów. Jadawowie, mieszkańcy Europy, niszczą swój własny klan. Pandawowie i Kurawowie są w Bharacie. To o nich mówi się, że pomiędzy bóstwami a diabłami była wojna. Teraz nie jesteście bóstwami, macie się stać bóstwami. Przestrzegając śrimatu, stajecie się panami świata. Wszyscy inni dają diabelskie wskazówki. Wskazówki Rawana trwają przez pół cyklu. Świat teraz stał się tamopradhan. To jest ofiarny ogień wiedzy Rudry, w którym jest Ojciec i uczy radża jogi. Gdy królestwo będzie założone, pojawią się płomienie zniszczenia i ta wiedza zniknie. Potem, zgodnie z dramatem, te same pisma, które są na ścieżce czczenia znów się pojawią. Sannjasini mają wielu naśladowców, ale sannjasini także idą do Gangesu, aby zmyć z siebie swoje grzechy. Jednak wody rzeki Ganges nikogo nie oczyszczają. One pochodzą z wód oceanu. Wy jesteście rzekami wiedzy, tymi, które wypłynęły z Oceanu Wiedzy. Wody Gangesu nie są Oczyścicielem. Ja ponownie przyszedłem, aby dać wam, dzieci, owoc czczenia, dziedzictwo nieograniczonego szczęścia. Ci, którzy przychodzą do Ojca, aby się uczyć, to są ci, którzy idą do nieba. Wszyscy inni idą do swoich sektorów. Macie także zrozumieć cykl tego dramatu. Gdy zrozumiecie cykl, staniecie się władcami globu. Rząd także ma koło, na którym pokazane są trzy lwy, a poniżej jest napisane: „Zwycięstwo Prawdy”. Śiw Baba teraz przychodzi i opowiada wam, wszystkim Parwati, historię o nieśmiertelności, aby uczynić was panami lądu nieśmiertelności. Jest to również znane jako prawdziwa historia o staniu się Narajanem i historia o nieśmiertelności. Słuchając tej historii tylko raz, stajecie się panami nieba. Wszystkie inne to tylko zmyślone historie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby wejść do klanu bóstw, bądź bardzo ostrożny co do swojej diety. Nie jedz niczego nieczystego.

2. Miej nieograniczony brak zainteresowania tym brudnym starym światem, który jest bliski zakończenia i pamiętaj Ojca, Stwórcę nieba.

Błogosławieństwo:
Bądź współdziałającym i wzniosłym dawcą, który swoimi potęgami i cnotami sprawia, że słabi stają się potężni.

Wszystkie cnoty i potęgi godnych dzieci, które mają wzniosłe stany, stale współdziałają w czasie potrzeby. Specjalną formą usługi, którą wykonują, jest rozdawanie cnót i potęg, które otrzymują od Ojca, duszom, które nie mają tej wiedzy. One również okazują swoje współdziałanie bramińskim duszom. Czynienie słabych potężnymi jest wzniosłym darem i formą współdziałania. Tak, jak służycie słowami i umysłem, w ten sam sposób, okazujcie współdziałanie cnót i potęg, które otrzymaliście, wszystkim duszom i umożliwiajcie im osiągnięcie czegoś.

Hasło:
Ci, którzy ustalają swoją fortunę zdecydowaną wiarą, są stale wolni od trosk.