06.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, fundamentem wiedzy jest wiara. Czyńcie wysiłek z wiarą w intelekcie, a dotrzecie do celu.

Pytanie:
Jaki jeden aspekt macie bardzo głęboko zrozumieć i uwierzyć w niego?

Odpowiedź:
Karmiczne konta wszystkich dusz zostaną wyrównane i wszyscy wrócą do słodkiego domu tak, jak chmara komarów. Potem, tylko kilka dusz pójdzie do nowego świata. To trzeba głęboko zrozumieć, a także macie w to wierzyć.

Pytanie:
Patrząc na które dzieci Ojciec jest zadowolony?

Odpowiedź:
Dzieci, które w pełni oddają się Ojcu, którymi Maja nie chwieje, to znaczy takie, które są tak nie do zachwiania i nie do poruszenia jak Angad. Ojciec jest zadowolony, gdy widzi takie dzieci.

Piosenka:
Miej cierpliwość, o umyśle! Twoje dni szczęścia nadchodzą.

Om śanti.
Co dzieci usłyszały? Tylko Ojciec może to powiedzieć. Sannjasini nie mogą tego powiedzieć. Tylko parlokik, nieograniczony Ojciec mówi to do dzieci, ponieważ umysł i intelekt są w duszy. On mówi, żeby dusze miały cierpliwość. Dzieci, wiecie, że nieograniczony Ojciec mówi całemu światu, żeby miał cierpliwość. Wasze dni szczęścia i spokoju nadchodzą. To jest ląd cierpienia. Po nim ma nadejść ziemia szczęścia. Tylko Ojciec zakłada ziemię szczęścia. Ojciec daje dzieciom cierpliwość, ale najpierw potrzebna jest wiara. Bramini, którzy są ustami zrodzonym stworzeniem Brahmy mają tę wiarę. Inaczej, skąd wzięłoby się tylu braminów? Brahma Kumars i Kumaris oznacza synów i córki. Wielu nazywa siebie Brahma Kumars i Kumaris (synowie i córki Brahmy). Dlatego z pewnością musi być Ojciec Ludzi (Pradżapita) Brahma. Wy macie jedną Matkę i Ojca, podczas gdy wszyscy inni mają inną matkę i innego ojca. Tutaj wszyscy macie tę samą Matkę i Ojca. To jest coś nowego. Wcześniej nie byliście braminami, ale teraz staliście się braminami. Tamci bramini są zrodzeni poprzez grzech, podczas gdy wy jesteście ustami zrodzonym stworzeniem. W każdym aspekcie, przede wszystkim, musi być wiara w to, kto nam wyjaśnia. Sam Bóg wyjaśnia. Teraz jest koniec żelaznego wieku i wojna jest tuż przed wami. Są również Jadawowie, mieszkańcy Europy, którzy wynaleźli bomby itp. Zostało zapamiętane, że z ich żołądków wyłoniły się pociski, którymi oni zniszczyli swój klan. Oni naprawdę zniszczą swój klan. W rzeczywistości wszyscy należą do jednego klanu. Oni stale mówią jeden drugiemu: Zniszczymy wszystko. To z pewnością zostało również zapisane. Dlatego Ojciec teraz wyjaśnia: Dzieci, miejcie cierpliwość! Ten stary świat wkrótce się skończy. Tylko kiedy żelazny wiek się skończy, może nadejść złoty wiek. Na pewno przedtem musi nastąpić założenie. Zostało zapamiętane, że założenie zachodzi poprzez Brahmę, a zniszczenie zachodzi poprzez Śankara. Najpierw zachodzi założenie, a kiedy ono jest zakończone, następuje zniszczenie. Teraz odbywa się założenie. To jest unikalna ścieżka, której nikt nie rozumie. Nikt o tym nigdy nie słyszał, a więc ludzie myślą, że Brahma Kumaris jest jak cała reszta ścieżek i kultów. Nie można obwiniać za to tamtych biednych ludzi. W poprzednim cyklu również w taki sam sposób oni tworzyli takie przeszkody. To jest ofiarny ogień wiedzy Rudry. Śiwa jest znany jako Rudra. On uczy radża jogi, która jest znana jako starożytna, łatwa radża joga. Ludzie nawet nie rozumieją znaczenia „starożytny". To odnosi się do zbieżnego wieku. „Czyści i nieczyści” to znaczy zbieżny wiek. Na początku złotego wieku była jedna religia. To jest diabelskie społeczeństwo, podczas gdy wy jesteście boskim społeczeństwem, ale nie ma kwestii wojny itp. To także jest błąd. W jaki sposób bracia mogliby walczyć? Ojciec jest tutaj i wyjaśnia wam poprzez Brahmę esencję wszystkich Wed i pism. W rzeczywistości, są cztery główne religie i cztery główne pisma religijne. Pierwsza jest oryginalna, wieczna religia bóstw i jej pismo Gita, klejnot wszystkich pism. To jest główne pismo Bharatu, dzięki któremu była założona oryginalna, wieczna religia bóstw, to znaczy zostały założone religie dynastii słońca i dynastii księżyca. To z pewnością musiało wydarzyć się w zbieżnym wieku i jest to również zwane kumba melą, spotkaniem. Rozumiecie, że ta kumba mela jest spotkaniem dusz z Najwyższą Duszą. To jest piękne i dobroczynne spotkanie. Żelazny wiek ma się zmienić w wiek złoty i dlatego ten czas jest znany jako wiek dobroczynności. Złoty wiek zmienia się w wiek srebrny, a następnie srebrny wiek zmienia się w wiek miedziany, a więc niebiańskie stopnie stale się zmniejszają; stale są straty. Dlatego Ten, który wnosi korzyść jest z pewnością potrzebny. Gdy jest całkowita strata, przychodzi Ojciec, by wnieść każdemu korzyść. Musicie używać swoich intelektów. Ojciec z pewnością przyjdzie w zbieżnym wieku, by wnieść korzyść. Ojciec zbawia każdego. Nie każdy istnieje w wieku miedzianym. Nie każdy istnieje także w wieku złotym i srebrnym. Dlatego Ojciec przychodzi na końcu, kiedy wszystkie dusze zeszły w dół. Ojciec przychodzi i daje wam cierpliwość. Dzieci mówią: Baba, w tym starym świecie jest bardzo dużo cierpienia, a więc szybko zabierz nas stąd. Ojciec mówi: Nie, dzieci! Ta sztuka życia ma stały plan. Nie możecie natychmiast ze stanu degradacji stać się wzniośli. Rozwińcie sobie wiarę w intelektach, a następnie czyńcie wysiłek. Prawdą jest, że wyzwolenie w życiu otrzymujecie w jednej sekundzie. Jak tylko stajesz się dzieckiem, to znaczy masz prawo do dziedzictwa. Jednak, pozycja jest w kolejności i aby zdobyć wysoką pozycję masz czynić wysiłek w swojej nauce. Nie jest tak, że natychmiast osiągniesz stan karmatyczny. Wówczas musiałbyś również pozostawić swoje ciało. Nie ma takiego prawa. Macie bardzo dobrze walczyć z Mają. Wiecie, że wojna może trwać przez osiem, dziesięć, a nawet piętnaście lat. Wasza wojna jest z Mają i ona będzie trwała tak długo, jak długo Ojciec jest tutaj. Na końcu będzie ogłoszony wynik tych, którzy pokonali Maję i w jakim stopniu osiągnęli stan karmatyczny. Ojciec mówi: Na ile tylko jest to możliwe, pamiętajcie swój dom, to znaczy rejon spokoju. To jest miejsce poza dźwiękiem. Dzieci, teraz macie szczęście w waszych intelektach. Rozumiecie, w jaki sposób ta sztuka życia jest tworzona. Rozumiecie również trzy światy. Tego nie ma w niczyim innym intelekcie. Baba także studiował wiele pism itp., jednak tych aspektów nie było w jego intelekcie. Pomimo że studiował Gitę, jego intelekt nie był świadomy, że był mieszkańcem najwyższego rejonu, odległego lądu. Teraz przyszliśmy, aby dowiedzieć się, że nasz Baba, który jest zwany Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą, mieszka w najwyższym rejonie. Każdy Go pamięta i mówi: Oczyścicielu, przyjdź! Nikt nie może powrócić do domu. To jest tak, jak bycie w labiryncie: gdziekolwiek ludzie idą, docierają do ślepego zaułka i nie potrafią dotrzeć do swojego celu. Kiedy są zmęczeni, wołają: Niech ktoś pokaże nam drogę! Tutaj również, bez względu na to, ile Wed i pism oni czytają, czy na jak wiele udają się pielgrzymek, nadal nie rozumieją dokąd dojdą. Po prostu mówią, że taka i taka osoba zanurzyła się w świetle. Ojciec wyjaśnia: Nikt nie może powrócić do domu. Kiedy sztuka się kończy, wszyscy aktorzy wchodzą na scenę. Taka jest zasada (prawo). Oni wychodzą wszyscy na scenę w swoich kostiumach; pokazują swoje twarze, następnie zmieniają swoje kostiumy i wracają do domu. Później znów powtarzają te same role. To jest nieograniczona sztuka. Teraz stajecie się świadomi duszy. Rozumiecie: Ja, dusza pozostawię to ciało i wezmę następne. Każdy rodzi się ponownie. Przyjęliście 84 imiona w 84 życiach. Ta sztuka teraz się kończy. Każdy osiągnął stan całkowitej degradacji. Ta sztuka raz jeszcze się powtórzy. Historia i geografia świata raz jeszcze się powtórzą. Rozumiecie, że wasze role teraz się skończą, a wy powrócicie do domu. Rozkazy Ojca nie są niczym mniejszym. Ojciec Oczyściciel jest tutaj i wyjaśnia: Dzieci, pokazuję wam bardzo łatwą metodę. We wszystkim co robisz, miej to w swoim sercu, że jesteś aktorem i że twoje 84 życia teraz skończyły się. Ojciec teraz przyszedł, by uczynić nas pięknymi i zmienić z ludzkich istot w bóstwa. Czynimy nieczystych czystymi. Niezliczoną ilość razy staliśmy się czyści z nieczystych i stale będziemy to robić. Ta historia i geografia powtarza się. Ci z religii bóstw przyjdą pierwsi. Sadzonka jest teraz zasadzana. Jesteśmy incognito. Jakie ceremonie itd. możemy przeprowadzać? Wewnętrznie mamy wiedzę, a także doświadczamy szczęścia. Nasza religia bóstw, to znaczy liście drzewa teraz zdegradowały się, to znaczy zepsuli się w swojej religii (dharma) i w czynach (karma). Dharma i karma ludzi Bharatu była wzniosła. Tam Maja nigdy nie spowodowała, że oni popełniali jakiś grzech. To był świat czystych i dobroczynnych dusz, gdzie nie istniał Rawan. Ich czyny były neutralne. Następnie, w królestwie Rawana, czyny zaczęły być grzeszne. Tam nie może być grzesznych czynów; nikt nie może być zepsuty. Dzieci, stajecie się panami świata dzięki potędze jogi i przestrzeganiu śrimatu. Nikt nie może stać się panem świata za pomocą fizycznej potęgi. Rozumiecie, że gdyby oni się zjednoczyli, mogliby stać się panami świata; jednak, nie ma takiej roli w sztuce życia. Oni pokazują, że kiedy dwa koty walczą, małpy zamiast nich zjadają masło. Mieliście wizję Kriszny z masłem w ustach. On otrzymuje masło królestwa świata. Bitwa jest pomiędzy Jawanami (muzułmanami) i Kurawami. Teraz widzicie, że to zachodzi. Kiedy oni czytają w gazetach, że w takim i takim miejscu wydarzyło się tak wiele przemocy, natychmiast idą i zabijają innych. W Bharacie na początku była tylko jedna religia. Skąd pojawiło się następnie królestwo innych religii? Chrześcijanie byli potężni i dlatego zaczęli władać. W rzeczywistości, Rawan ma teraz cały świat pod swoją kontrolą. To jest incognito aspekt. Te rzeczy nie są opisane w pismach. Ojciec wyjaśnia: te występki są waszymi wrogami przez pół cyklu i to poprzez nie doświadczacie cierpienia od początku, poprzez środek, do końca. Dlatego sannjasini również mówią, że szczęście jest jak odchody wrony. Jednak, oni nie wiedzą, że stałe szczęście jest w niebie. Ludzie Bharatu wiedzą o tym; dlatego, kiedy ktoś umiera, mówią, że ta osoba odeszła do nieba. Jest tyle chwały nieba, a więc to z pewnością jest gra. Jednak, jeżeli powiecie komuś, że jest mieszkańcem piekła, zdenerwuje się. To jest zdumiewające! Oni mówią, że taka i taka osoba stała się mieszkańcem nieba, a więc ona musiała z pewnością odejść z piekła. Dlaczego następnie oni ją tutaj przywołują i karmią rzeczami piekła? Jeśli ta osoba jest w niebie, to ma tam wszystko czego potrzebuje. To oznacza, że nie macie wiary w to, co tam istnieje. Niektóre dzieci widziały, co jest w niebie. Popatrzcie, co ludzie robią w piekle! Syn nie obawia się zabić swojego ojca. Kiedy żona zakochuje się w kimś innym, nie obawia się zabić swojego męża. Z jednej strony jest piosenka o Bharacie, która mówi: Co stało się dzisiaj z ludźmi? A z drugiej strony, oni mówią: Nasz Bharat jest najlepszy ze wszystkich; jest jak złoto. Bharat był najlepszy, teraz jednak taki nie jest. Teraz jest ubogi i nie jest bezpieczny. Należeliśmy do diabelskiego społeczeństwa; Baba teraz inspiruje nas do czynienia wysiłków, byśmy stali się częścią społeczeństwa Boga. To nie jest nic nowego. W zbiegu każdego cyklu raz jeszcze bierzemy nasze dziedzictwo. Ojciec przychodzi, aby dać nam dziedzictwo, ale Maja przeklina was. Ona jest tak potężna. Ojciec mówi: Maja, ty jesteś tak potężna. Sprawiasz, że bardzo dobrzy upadają. W armii oni nie boją się śmierci czy zabijania. Pomimo że są ranni, nadal idą walczyć na polu bitwy, ponieważ takie jest ich zajęcie. Nawet otrzymują za to nagrody. Wy bierzecie potęgę od Śiw Baby i pokonujecie Maję. Ojciec jest Prawnikiem, ponieważ uwalnia was od Mai. Wy jesteście armią Śiw Śakti. Matki są stawiane z przodu i mówi się: Ukłony matkom. Kto to powiedział? Ojciec to powiedział, ponieważ wy oddajecie się Ojcu. Baba jest szczęśliwy, gdy ktoś jest bardzo silny i nie chwieje się. Jest przykład Angada: Rawan nie był w stanie nim zachwiać. To odnosi się do końcowych chwil. Taki stan będziecie mieli na końcu. W tym czasie będziecie doświadczać wielkiego szczęścia. Dopóki nie nastąpi zniszczenie, dopóki ziemia nie stanie się czysta, bóstwa nie mogą przyjść tutaj. Stóg siana niewątpliwie musi zostać zapalony. Wszystkie dusze teraz mają wyrównać swoje karmiczne konta i powrócić do swojego słodkiego domu jak chmara komarów. Miliony komarów umierają. Dlatego mówi się, że kiedy odchodzi Rama, Rawan również odchodzi. Każdy musi powrócić do domu, a potem pójdziecie do nowego świata. Tam będzie bardzo niewielu ludzi. Macie zrozumieć te kwestie i mieć wiarę w nie. Tylko Baba może dać wam tę wiedzę. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. We wszystkim, co robisz, uważaj siebie za aktora. Pamiętaj w sercu, że teraz zakończyłeś swoje 84 życia i masz powrócić do domu. Bądź świadomy duszy.

2. Miej wiarę w intelekcie i czyń wysiłek, by zmienić kolce w kwiaty. Walcz z Mają, bądź zwycięski i stań się karmatyczny. Na ile jest to możliwe, pamiętaj swój dom.

Błogosławieństwo:
Bądź tak kochający i niezależny jak Ojciec i uczyń każde zadanie lekkim poprzez swój stan lekkości.

Doświadczenie swoich trzech subtelnych potęg umysłu, intelektu i sanskar jako lekkich, oznacza bycie tak niezależnym i kochającym jak Ojciec. Zgodnie z czasem, zewnętrzna atmosfera jest tamopradhan i postawy ludzkich dusz są ciężkie. W takim stopniu, w jakim zewnętrzna atmosfera jest ciężka, odpowiednio, twoje myśli, czyny i związki muszą być lekkie, ponieważ dzięki tej lekkości wszystkie twoje zadania będą stale lekkie. Nie będziesz ulegać wpływowi żadnego biznesu. To jest stan bycia równym Ojcu.

Hasło:
Utrzymuj alokik upojenie „O, wspaniały ja!” (cud mnie), a twój umysł i ciało będą stale, naturalnie tańczyć.