06.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, zawsze bądźcie szczęśliwe, wiedząc, kto was uczy. To także jest bycie „manmanabhaw”. Jesteście szczęśliwe, ponieważ wczoraj miałyście kamienne intelekty, a dzisiaj wasze intelekty stają się boskie.

Pytanie:
Co jest podstawą tego, że czyjaś fortuna otwiera się?

Odpowiedź:
Wiara. Jeżeli potrzeba długiego czasu na otwarcie czyjejś fortuny, to ta osoba będzie wciąż kuleć. Ci, którzy mają wiarę w intelektach, uczą się bardzo dobrze i pędzą do przodu. Jeżeli masz odnośnie czegokolwiek wątpliwości, pozostajesz z tyłu. Ci, których intelekty mają wiarę i którzy stale biegną w wyścigu do Ojca, staną się satopradhan.

Om śanti.
Kiedy uczniowie uczą się w szkole, są świadomi, kim staną się na końcu swojej nauki. Najsłodsze, duchowe dzieci, wasze intelekty powinny być świadome, że macie stać się panami złotowiecznego lądu boskości. Trzeba wyrzec się wszystkich związków ciała. My teraz mamy stać się panami boskości, panami lądu boskości. Przez cały dzień powinno być takie szczęście. Czy rozumiecie, czym jest ląd boskości? Tam wszystkie budynki itp. są zbudowane ze złota i srebra. Tutaj budynki są budowane z kamienia i cegieł. Mieliście kamienne intelekty, a teraz stajecie się tymi z boskimi intelektami. Tylko gdy przychodzi Ojciec, Pan Boskości, zmienia kamienne intelekty w boskie. Dzieci, będąc tutaj wiecie, że wasza szkoła jest najwyższa ze wszystkich. Nie ma wyższej szkoły niż ta. W tej szkole stajecie się miliardkrotnie fortunnymi panami świata. Dlatego powinniście odczuwać tak wielkie szczęście. To jest najwznioślejszy zbieżny wiek, w czasie którego przechodzicie z lądu kamienia do lądu boskości. Wczoraj mieliście kamienne intelekty, a dzisiaj stajecie się tymi, którzy mają boskie intelekty. Gdy wciąż masz taką świadomość, to także jest „manmanabhaw”. Nauczyciele idą do szkoły, aby uczyć. Studenci wiedzą w swoich sercach, że ich nauczyciel za chwilę przyjdzie. Dzieci, rozumiecie, że Sam Bóg jest waszym Nauczycielem, że On czyni was panami nieba. A więc On z całą pewnością przychodzi w wieku zbieżnym. Ludzkie istoty wzywają Go, podczas gdy wy wiecie, że On już przyszedł. W poprzednim cyklu także tak było. Zostało zapisane, że w czasie zniszczenia byli tacy, którzy nie mieli miłości w swoich intelektach. Tak było, ponieważ ich intelekty były kamienne. Wy macie intelekty, które w czasie zniszczenia są kochające. Wasze intelekty teraz stają się boskie. Powinien być znaleziony mądry sposób, by ludzkie istoty szybko to zrozumiały. Wielu ludzi jest zapraszanych tutaj, jednak oni wciąż pytają, w jaki sposób Śiw Baba uczy poprzez ciało Brahmy i w jaki sposób On tutaj przychodzi. Oni niczego nie rozumieją. Dużo ludzi przybywa do ośrodków. Zatem ci, którzy przychodzą, muszą mieć wiarę w intelektach, prawda? Oni wszyscy mówią, że Bóg Śiwa mówi i że Śiwa jest Ojcem wszystkich dusz. Kriszna nie jest zwany ojcem każdego. Nie ma powodu do zamieszania odnośnie tego. Jednak, jeżeli otwarcie czyjejś fortuny wymaga czasu, to taka osoba wciąż kuleje. O tych, którzy uczą się mniej, mówi się, że kuleją. Ci, którzy mają wątpliwości w intelektach, pozostają z tyłu. Ci, którzy mają wiarę w swoich intelektach i dobrze się uczą, pędzą do przodu. Wszystko jest wyjaśniane w prosty sposób. To jest tak, jak dzieci, które uczestniczą w wyścigu; pędzą do celu, a potem z powrotem do punktu startu. Ojciec mówi: Jeżeli także wciąż będziecie pędzić swoimi intelektami szybko do Ojca, staniecie się satopradhan. Niektórzy bardzo dobrze rozumieją, gdy przychodzą tutaj i strzała trafia w nich, ale gdy tylko stąd odchodzą, wszystko się kończy. Baba daje wam zastrzyk wiedzy. Dlatego wasze upojenie powinno wzrastać. Jednak to upojenie nie wzrasta. Kiedy tutaj wypijasz szklankę nektaru wiedzy, to wpływa na ciebie, ale gdy tylko stąd wychodzisz, o wszystkim zapominasz. Dzieci wiecie, że Oceanem Wiedzy, Oczyścicielem, Dawcą Zbawienia dla wszystkich i Wyzwolicielem jest tylko jeden Ojciec. On daje wam wszystko jako wasze dziedzictwo. On mówi: Dzieci, wy także macie się stać pełnymi oceanami. Wy sami macie przyswoić całą wiedzę, którą posiadam. Śiw Baba nie jest upojony posiadaniem własnego ciała. Ojciec mówi: Dzieci, Ja zawsze jestem cichy. Wy także nie jesteście upojone, gdy nie macie ciał. Śiw Baba nigdy nie mówi, że to ciało należy do Niego. To ciało jest wypożyczone, a to, co jest wypożyczone, nie może do ciebie należeć. Ja wszedłem w tego na krótki czas, aby wykonać usługę. Wy, dzieci, teraz macie wracać do domu. Macie ścigać się, aby spotkać Boga. Ludzie utrzymują ofiarne ognie, wykonują tapasję, ale nie rozumieją, jak mogą znaleźć Boga. Wierzą, że Bóg przyjdzie w takiej lub innej postaci. Ojciec bardzo łatwo wszystko wyjaśnia. Wy także możecie wyjaśniać na wystawach. Czas trwania wieku złotego i srebrnego został zapisany. Jest to całkowicie dokładne do 2500 roku. Po dynastii słońca jest dynastia księżyca. Potem jest pokazane, jak zaczyna się królestwo Rawana i w jaki sposób Bharat zaczyna stawać się nieczysty. Królestwo Rawana jest w wieku miedzianym i żelaznym. Zostały zapisane daty i czas trwania tego okresu. Wiek zbieżny jest pokazywany u góry w środku. Z całą pewnością musi być także Woźnica. Ojciec wchodzi w ten powóz i uczy radża jogi, dzięki czemu oni stają się Lakszmi i Narajanem. Bardzo łatwo jest komuś wyjaśniać. Jak długo trwa dynastia Lakszmi i Narajana? Wszystkie inne dynastie są ograniczone, podczas gdy ta jest nieograniczona. Każdy powinien znać tę nieograniczoną historię i geografię. Teraz jest wiek zbieżny i jest zakładane królestwo bóstw. Ten ląd kamienia, stary świat, musi być zniszczony. Jak mógłby być stworzony nowy świat, gdyby nie odbyło się zniszczenie? Ludzie mówią o Nowym Delhi. Dzieci, wiecie, kiedy będzie Nowe Delhi. Nowe Delhi będzie w nowym świecie. Ludzie zapamiętali, że były pałace nad brzegami rzeki Jamuny. Królestwo Lakszmi i Narajana to Nowe Delhi, ląd boskości. Nowe królestwo złotego wieku może należeć tylko do Lakszmi i Narajana. Ludzie zapomnieli, kiedy zaczyna się sztuka. Trzeba też wiedzieć, kim są główni aktorzy. Jest wielu aktorów i dlatego tylko głównych znacie. Wy także stajecie się głównymi aktorami. Gracie główną rolę. Jesteście duchowymi, społecznymi pracownikami. Wszyscy inni społeczni pracownicy są fizyczni. Wy wyjaśniacie duchom i to dusze się uczą. Ludzie uważają, że ciało się uczy. Nikt nie wie, że to dusza uczy się poprzez te narządy. Ja, dusza, staję się prawnikiem itd. Uczy nas Baba. Sanskary pozostają w duszy. Wy zabieracie te sanskary ze sobą, idziecie do nowego świata i władacie tam. Królestwo, które istniało w złotym wieku, zacznie się ponownie w taki sam sposób. Nie ma tu o co pytać. Najważniejszym aspektem jest: Nigdy nie stawaj się świadomy ciała! Uważaj się za duszę! Nie wykonuj żadnych grzesznych czynów! Przebywaj w pamiętaniu! W przeciwnym razie ciężar jednego grzesznego czynu powiększa się stukrotnie. Wasze kości będą całkowicie skruszone. Głównym występkiem jest występek żądzy. Niektórzy mówią, że ich dzieci sprawiają dużo kłopotu i że muszą im dać klapsa. Ale odnośnie tego nie ma o co pytać. To jest mały grzech, niewart tego. Macie ciężar grzechów z wielu wcieleń na swoich głowach. Zatem, przede wszystkim, przynajmniej spalcie tamte grzechy. Ojciec pokazuje wam bardzo łatwy sposób na stanie się czystym. Stajecie się czyści pamiętając jednego Ojca. Bóg mówi do was, dzieci. On mówi: Ja mówię do was, dusze. Żadna inna ludzka istota nie potrafi tego zrozumieć. Oni uważają siebie za ciała. Ojciec mówi: Wyjaśniam duszom. Zostało zapamiętane, że spotkanie odbywa się pomiędzy duszami a Najwyższą Duszą. Nie ma potrzeby robić hałasu. To jest uczenie się. Wielu przychodzi do Baby z daleka. Ci, którzy mają wiarę w intelektach, będą czuli silne pociągnięcie, gdy zrobią dalszy postęp. Jak dotychczas, nikt z was jeszcze nie ma takiego pociągnięcia, ponieważ nie przebywacie w pamiętaniu. Gdy ktoś podróżował i zbliża się do swojego domu, wtedy bardzo pamięta swój dom, dzieci itd. Gdy tylko przybywa do domu, z wielkim szczęściem spotyka się z każdym. Jego szczęście wciąż wzrasta. Najpierw pamięta swoją żonę, potem swoje dzieci itd. Wy pamiętacie, że idziecie do domu i że tam jest tylko Ojciec i dzieci. Macie podwójne szczęście. Macie powrócić do domu, do rejonu spokoju, a potem do swojego królestwa. Jedyne, co macie robić, to przebywać w pamiętaniu. Ojciec mówi: Manmanabhaw! Uważaj się za duszę, pamiętaj Ojca i swoje dziedzictwo. Baba czyni was, dzieci, pięknymi kwiatami i sadza w Swoich oczach, by zabrać was z powrotem do domu. Nie ma w tym żadnej trudności. Wy, dusze, powrócicie razem z Ojcem w taki sposób, jak leci rój komarów. By stać się czystym, pamiętacie Ojca, nie dom. Spojrzenie Baby przede wszystkim pada na biedne dzieci. Baba jest Panem Biednych. Idziecie służyć w wioskach. Ojciec mówi: Ja także przychodzę i zmieniam waszą wioskę w ziemię boskości. Obecnie to jest piekło, to jest stary świat. Z całą pewnością on musi być zburzony. Nowe Delhi w nowym świecie będzie istnieć tylko w złotym wieku. Tam będzie wasze królestwo. Jesteście upojeni, że tak jak w poprzednim cyklu zakładacie raz jeszcze swoje własne królestwo. Nie mówicie, że będziecie budować takie czy inne budynki. Nie. Gdy się tam znajdziecie, automatycznie zaczniecie je budować, ponieważ taka rola jest nagrana w duszy. Tutaj waszą rolą jest tylko się uczyć. Gdy będziecie tam, automatycznie pojawi się w waszych intelektach, jak powinniście budować pałace. Zaczniecie budować je tak jak zrobiliście to w poprzednim cyklu. To jest już nagrane w duszy. Będziecie budować te same pałace, w których mieszkacie w każdym cyklu. Nowi ludzie, którzy przychodzą tutaj, nie potrafią zrozumieć tego. Wy rozumiecie, że przybywacie tutaj, by słuchać nowych punktów, a potem powracacie odświeżeni. Nowe punkty, które się wyłaniają, także są ustalone w sztuce życia. Ojciec mówi: Dzieci, nie doświadczam żadnego szczęścia w siedzeniu na tym byku (powozie) cały czas. Przychodzę tylko po to, by uczyć was, dzieci. To nie jest tak, że stale siedzę na tym byku. Czy ktoś mógłby dzień i noc siedzieć na byku? Jego przychodzenie i odchodzenie zabiera tylko sekundę. Nie ma takiego prawa, by On tutaj pozostał cały czas. Baba przychodzi z tak daleka tylko po to, by nas uczyć. Tamto miejsce jest Jego domem. On nie pozostaje w tym ciele przez cały dzień. On nie doświadcza w tym szczęścia. To byłoby czymś takim jak papuga w klatce. Ja wypożyczam to ciało tylko po to, by wam wyjaśniać. Mówicie, że Baba, Ocean Wiedzy, przychodzi, aby was uczyć. Powinniście mieć gęsią skórkę ze szczęścia i to szczęście nie powinno się zmniejszać. Ten właściciel siedzi tutaj cały czas. Czy dwie osoby mogłyby stale siedzieć na jednym byku? Śiw Baba przebywa w Swoim rejonie. Gdy On przychodzi, przybycie nie zabiera Mu dużo czasu. Popatrzcie, jak szybka jest rakieta! Jest szybsza od dźwięku. Dusza także jest maleńką rakietą. Popatrzcie, jak dusza szybko leci. Stąd do Londynu przenosi się natychmiast. Zostało zapamiętane wyrażenie „wyzwolenie w życiu w sekundę”. Baba Sam także jest rakietą. On mówi: Przychodzę tutaj, by was uczyć. Potem wracam do Mojego domu. W obecnym czasie jestem bardzo zajęty. Jestem Dawcą boskiej wizji. Zatem muszę zadowalać czcicieli. Ja was uczę. Czciciele chcą mieć wizję albo żebrzą o coś. Najwięcej żebrzą od Dżagadamby. Wy jesteście Dżagadambami, matkami świata. Wy dajecie dar królestwa świata. Biednym są dawane dary. My także jesteśmy biedni, a więc Śiw Baba daje nam zwierzchnictwo świata jako dar. Nie ma innych darów; On po prostu mówi: Pamiętaj Ojca, a twoje grzechy będą usunięte i pójdziesz do rejonu spokoju. Pamiętaj Mnie, a Ja gwarantuję, że powiększy się długość twojego życia. W złotym wieku nie ma wzmianki o śmierci. Tam jest ziemia nieśmiertelności. Tam w ogóle nie mówi się o śmierci. Oni po prostu zostawiają jedną skórę i biorą następną. Czy to można nazwać śmiercią? To jest ziemia nieśmiertelności. Oni mają wizję, że staną się ponownie małym dzieckiem. Zatem jest to kwestia wielkiego szczęścia. Baba chce stać się ponownie małym dzieckiem. On wie, że w złotym wieku będzie miał w ustach złotą łyżkę. Ja jestem tylko dawno zagubionym, a teraz odnalezionym synem Ojca. Ojciec mnie zaadoptował. Jestem dawno zagubionym, a teraz odnalezionym synem. Dlatego Baba bardzo mnie kocha. On natychmiast we mnie wchodzi. To jest także gra. Zawsze jest szczęście w grze. Wiecie, że ten powóz jest najfortunniejszym powozem. To jest powóz, o którym zostało zapamiętane, że Ocean Wiedzy wchodzi w niego, by dać wam wiedzę. Dzieci, odczuwacie wielkie szczęście z powodu jednego aspektu. Bóg przychodzi, by was uczyć. Bóg zakłada królestwo nieba. Jesteśmy Jego dziećmi. Zatem dlaczego jesteśmy w piekle? Ten aspekt nie pojawia się w niczyim intelekcie. Jesteście także bardzo fortunne, ponieważ uczycie się, by stać się panami świata. Dlatego powinnyście zwracać wielką uwagę na uczenie się! Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Odczuwaj podwójne szczęście, że twoja podróż dobiega teraz końca. Najpierw pójdziemy do naszego rejonu spokoju, a potem do naszego królestwa.

2. Ciężar grzechów wielu wcieleń, który jest na twojej głowie, musi być spalony. Nie wykonuj żadnego grzesznego czynu, stając się świadomy ciała.

Błogosławieństwo:
Bądź wielkim dawcą poprzez swój umysł i wszystkim duszom dawaj dar spokoju dzięki wolności swojego umysłu.

Mimo że matki są w fizycznej niewoli, zawsze pozostają wolne w swoich umysłach. Potrafią wykonywać usługę przekształcania świata swoimi postawami i czystymi myślami. Obecnie świat potrzebuje spokoju umysłu. Dusze, które są wolne w swoich umysłach, potrafią rozprzestrzeniać wibracje spokoju swoimi umysłami. Dzięki waszemu przebywaniu w pamiętaniu Ojca Oceanu Spokoju promienie spokoju automatycznie się rozprzestrzeniają. Ci, którzy w ten sposób obdarzają promieniami spokoju są wielkimi dawcami poprzez swoje umysły.

Hasło:
Opowiadacie o doświadczeniach formy miłości, a teraz opowiadajcie o doświadczeniach formy potęgi.