06.09.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, stajecie się czyste, przestrzegając śrimatu Oczyściciela Ojca i w ten sposób otrzymujecie królestwo czystego świata. Ci, którzy stają się czyści przestrzegając własnych wskazówek, niczego nie osiągają.

Pytanie:
Dzieci, na co powinnyście zwracać szczególną uwagę, gdy służycie?

Odpowiedź:
Gdy służycie, nie dąsajcie się na siebie nawzajem z powodu błahych kwestii, tzn. nie denerwujcie się. Jeżeli stajecie się tacy jak słona woda i nie rozmawiacie ze sobą, stajecie się instrumentami szkodzącymi w usłudze. Niektóre dzieci nawet dąsają się na Ojca i zaczynają wykonywać złe czyny. Wtedy adopcja takich dzieci jest unieważniana.

Om śanti.
Oczyściciel Ojciec siada tutaj i wyjaśnia dzieciom, które stają się czyste. Tylko nieczyste dzieci wołają do Oczyściciela Ojca. Plan sztuki życia także mówi, że ponieważ panuje królestwo Rawana, wszystkie ludzkie istoty są nieczyste. Nieczyste istoty to te, które ulegają występkowi żądzy. Jest wielu ludzi, którzy nie żyją w tym występku. Oni żyją w celibacie. Tacy ludzie jak księża, mułłowie, buddyści uważają, że są bez występku. Oni żyją w czystości. Kto uczynił ich czystymi? Oni sami się tacy stali. Jest dużo innych religii, w których oni żyją w czystości, nie ulegają żądzy, ale nie zostali oczyszczeni przez Oczyściciela Ojca. Dlatego nie mogą stać się panami czystego świata, nie mogą nawet pójść do czystego świata. Nawet sannjasini wyrzekają się pięciu występków; jednak, kto nauczył ich wyrzeczenia? To nie Oczyściciel, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza sprawia, że oni się wyrzekają. Nie można odnieść sukcesu bez Oczyściciela Ojca. Oni nie mogą pójść do czystego świata, do rejonu spokoju. Ojciec przychodzi tutaj i daje wam śrimat, aby was oczyścić. Złoty wiek jest zwany światem bez występku. To dowodzi, że ci, którzy idą do złotego wieku z całą pewnością będą czyści. W złotym wieku istniały czyste istoty. Nawet w rejonie spokoju dusze są czyste. Tylko w tym królestwie Rawana, każdy jest nieczysty. Każdy musi się rodzić ponownie. Dusze w złotym wieku także się rodzą ponownie, ale one się nie rodzą poprzez żądzę. Jest to całkowicie czysty świat. Pomimo że srebrny wiek ma już dwa stopnie mniej, nie jest zwany występnym. Oni mówią: Bóg Śri Rama i Bogini Śri Sita. Najpierw istnieje 16 boskich stopni, a potem czternaście. To samo dotyczy księżyca. To jest dowodem, że nikt nie może wejść w wyzwolenie lub w wyzwolenie w życiu, dopóki nie przyjdzie Oczyściciel Ojciec i was nie oczyści. Tylko Ojciec jest Przewodnikiem. Wielu w tym świecie jest czystych. Ludzie wierzą sannjasinom z powodu ich czystości. Jednak oni nie stają się czyści dzięki Ojcu. Dzieci, teraz wiecie, że was oczyszcza bezcielesny Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. Tamci ludzie stają się czyści stosując własne wskazówki; podczas gdy wy stajecie się czyści dzięki Ojcu. Otrzymujecie od Oczyściciela Ojca dziedzictwo czystego świata. Dlatego Ojciec mówi: Dzieci, żądza jest waszym największym wrogiem. Pokonajcie ją! To przez nią każdy upada. Oni nigdy nie piszą: Pobrudziłem swoją twarz, ponieważ się zezłościłem. Z powodu żądzy piszą: Upadłem i pobrudziłem swoją twarz. Dzieci, tylko wy znacie te kwestie. Świat ich nie zna. Zgodnie ze sztuką życia ci, którzy mają stać się braminami, będą nadal przychodzić. Nie ma żadnego celu nauki na innych duchowych spotkaniach. Jest wielu naśladowców Śiwanandy itd., ale z nich tylko kilku jest wyrzeczonych. Ludzie mieszkający z rodzinami nie mają wyrzeczenia. Tylko kilku wyrzeka się swojego domu i rodzin. Oni stają się sannjasinami, ale muszą rodzić się ponownie. Nie powiecie o Śiwanandzie, że on scalił się ze światłem. Rozumiecie, że Dawcą Zbawienia dla wszystkich jest Ojciec. On jest także Przewodnikiem. Nikt nie może powrócić do domu bez Przewodnika. Dzieci, wiecie, że wasz Ojciec jest Ojcem; On ma pełną wiedzę, a także jest Nasionem ludzkiego drzewa świata. Tylko Nasiono posiadałoby wiedzę o początku, środku i końcu ludzkiego świata. Każdy mówi o Ojcu. Dzieci, wiecie, że tylko Jeden jest Bogiem, waszym Ojcem, a więc ten Ojciec byłby miłosierny dla każdego. Jest tak dużo ludzkich istot. Jest tak dużo insektów itp. Tam jest bardzo mało ludzkich istot, a więc musi być mniej rodzajów wszystkiego. W złotym wieku nie ma żadnych śmieci. Tutaj jest tak dużo rodzajów chorób, które stale się pojawiają i na które oni również stale wynajdują nowe lekarstwa. Zgodnie z planem dramatu oni nabywają wiele rodzajów umiejętności. Wszystkie te umiejętności należą do ludzkich istot, ale jaką umiejętność posiada Ojciec, który pochodzi spoza tego świata? O Ojcu mówi się: Oczyścicielu, przyjdź i oczyść nas, dusze! Oni mówią o czystym ciele. Oni wołają tylko jednego Oczyściciela, Tego, który usuwa smutek i daje szczęście. Każdy z całą pewnością pamięta Go w swoim języku. Gdy ktoś umiera, pamięta Boga. On wierzy w to, że żadna inna osoba nie da jej oparcia i dlatego jej jest mówione, by pamiętała Boga Ojca. Chrześcijanie także mówią: Pamiętaj Boga, Ojca. Oni nie mówią „Pamiętaj Chrystusa”. Oni wiedzą, że Bóg jest wyższy od Chrystusa. Bogiem wszystkich jest Jeden. Dzieci, teraz wiecie, czym jest ziemia śmierci, a czym ziemia nieśmiertelności. Nikt inny na świecie tego nie wie. Oni mówią, że i niebo i piekło istnieją tutaj. Niektórzy uważają, że złoty wiek i królestwo bóstw istniało. Nawet teraz tak dużo nowych świątyń jest stale budowanych dla nich. Dzieci, wiecie, że nikt oprócz Jednego Ojca nie może nas oczyścić i zabrać z powrotem do domu. Wasze intelekty są świadome: teraz idziemy do swojego słodkiego domu. Ojciec czyni nas godnymi zabrania z powrotem do domu. Powinniście być tego świadomi. Ojciec wyjaśnia: Dzieci, macie za sobą tak dużo wcieleń. Teraz przyszliśmy i staliśmy się braminami z siudrów, a potem staniemy się bóstwami z braminów. Mamy pójść do nieba. Teraz jest zbieżny wiek. Kok braminów jest bardzo dobrze znany na obrazie przedstawiającym różne klany. Hindusi także mają ten symbol koka. Ludzkie istoty są ludzkimi istotami. Khalse (sikhowie) i muzułmanie itd. mają podobne rysy, więc nie możecie odróżnić ich od siebie, ale możecie rozróżnić po rysach pewne narodowości, takie jak Chińczycy i Afrykańczycy. Chrześcijanie mają powiązanie z Bharatem, a więc uczyli się od nich. Jest wiele różnych religii. Ich zwyczaje, systemy, sposób ubierania się są różne. Dzieci, teraz otrzymałyście wiedzę. Zakładamy złoty wiek. Tam nie było żadnych innych religii. Obecnie, wszyscy z różnych religii są tutaj. Jaka inna religia byłaby założona na końcu? Tak, nowe dusze są czyste, a więc istnieje pewna chwała tych dusz. Rozsądek mówi, że ci, którzy przychodzą na końcu, z całą pewnością otrzymaliby najpierw szczęście i chwałę, a potem doświadczają smutku (cierpienia). Oni mają tylko jedno życie. Tak jak wy długo przebywacie na ziemi szczęścia, tak samo oni długo przebywają w rejonie spokoju. Do samego końca będzie bardzo duży rozrost. Drzewo jest bardzo duże. Obecnie populacja ludzkich istot tak bardzo wzrosła. Dlatego oni próbują znaleźć sposób na kontrolę wzrostu populacji. Jednak niczego poprzez to nie osiągają. Wiecie, że zgodnie z planem sztuki życia populacja musi wzrastać. Nowe liście stale będą przychodzić, a gałęzie i gałązki stale będą wciąż się pojawiać. Jest duża różnorodność. Dzieci, teraz wiecie, że wy nie macie żadnych innych powiązań. Tylko Ojciec was oczyszcza i przekazuje wam wiadomości o początku, środku i końcu świata. Wy także wołacie do Niego: Oczyścicielu, przyjdź i oczyść nas. Dlatego nieczysty świat z całą pewnością zostanie zniszczony. Istnieje to konto. W złotym wieku jest niewiele ludzkich istot, podczas gdy w żelaznym wieku jest ich tak dużo. Dzieci, macie wyjaśniać, że uczy was Ojciec. Ten stary świat teraz będzie zniszczony. Tylko Ojciec mógłby przeprowadzić założenie. Bóg mówi: Inspiruję założenie. Zniszczenie odbywa się zgodnie ze sztuką życia. Są takie obrazy w Bharacie. Popatrzcie, ile jest ustami zrodzonych braminów; stworzenia Brahmy. Inni bramini są stworzeni poprzez łono. Oni nawet nie znają Ojca. Teraz macie entuzjazm. Wiecie, że żelazny wiek będzie zniszczony, a nadejdzie złoty wiek. To jest ofiarny ogień wiedzy Rudry, w którym koń jest poświęcany (dla królestwa). Stary świat musi być w nim poświęcony. Nie ma żadnej innej ofiary. Ojciec mówi: Stworzyłem ten ofiarny ogień, w którym koń jest poświęcany w celu osiągnięcia zwierzchnictwa nad samym sobą. On jest stworzony na całym świecie. To jest jagja-kundź (naczynie ofiarnego ognia i również rejon wokół tego jest uważany za święty). Cały świat będzie w nim poświęcony. Ludzie tworzą jagja-kundź. Ten cały świat jest jagją-kundź. Co wydarzy się w tej jagi-kundź? Wszystko będzie w nim zniszczone. To naczynie stanie się czyste i nowe. Potem ponownie przybędą tu bóstwa. Wszędzie wokół będzie ocean i cały świat stanie się nowy. Będzie bardzo dużo zaburzeń. Nie ma takiego miejsca, które by do kogoś nie należało. Każdy mówi: To jest moje. Wszystkie ludzkie istoty, które mówią „moje, moje”, będą zniszczone, a tylko kilku, których Ja oczyszczę, pozostanie na całym świecie. Najpierw będzie oryginalna, wieczna religia bóstw. Ich królestwo będzie nad brzegami rzeki Jamuny. Wszystkie te kwestie powinny być w waszych intelektach i powinniście być również szczęśliwi. Ludzie siadają i opowiadają sobie historie. To także jest historia o prawdziwym Narajanie. Jest to nieograniczona historia. Te aspekty są teraz w waszych intelektach. Tutaj także intelekty tych, którzy są bardzo dobrzy i usłużni, potrafią sobie to wdrażać. Ich fartuchy będą stawały się pełne i oni będą stale rozdawali. Dlatego mówi się: Bogactwo nie zmniejsza się, gdy je rozdajesz. Mówi się, że poprzez rozdawanie, ono się będzie powiększać. Wasze bogactwo jest niezniszczalne. Wasze bogactwo nie skończy się, gdy będziecie go rozdawać. Im więcej rozdajecie, tym szczęśliwsi będziecie się czuć. W czasie słuchania tej wiedzy niektórzy ludzie przytakują głowami ze zgodą. Niektórzy siedzą tylko jak ludzie bez rozumu. Ojciec przekazuje wam dobre punkty, a więc słuchając Go, automatycznie potakujecie głowami. Dzieci, przychodzicie tutaj do Ojca, aby się odświeżyć. Ojciec siedzi tutaj i bardzo taktownie podaje wam punkty. Wiecie, że w Bharacie istniało królestwo bóstw. Bharat jest zwany niebem. On teraz jest piekłem. Piekło zmieni się w niebo, a wszyscy inni będą zniszczeni. Dla was niebo to kwestia jutra. Wczoraj władaliście. Nikt inny nie może tego powiedzieć. Oni mówią, że dużo lat przed Chrystusem istniał raj. Nie było w tamtym czasie żadnej innej religii. Wszystkie inne religie pojawiają się po tym, gdy zaczyna się miedziany wiek. To jest coś bardzo łatwego do zrozumienia. Jednak intelekty ludzi nie są pociągane w tę stronę tak, by oni mogli zrozumieć. Oni wołają: Oczyścicielu, przyjdź! A więc On z całą pewnością przyjdzie i oczyści nieczystych. Nikt tutaj nie może być czysty. Złoty wiek jest zwany światem bez występku. On teraz jest występnym światem. Najważniejsza jest czystość. Dlatego macie czynić odnośnie tego tak dużo starań. Wiecie, że mówi się, iż wszystko, co wydarzyło się do obecnego czasu było zgodne z dramatem. Nie możemy powiedzieć, że to, co wydarzyło się komuś było dobre lub złe. Cokolwiek się wydarza, jest w planie sztuki życia. Ojciec wyjaśnia wam na przyszłość: Nie wykonujcie takich i takich czynów w usłudze. W przeciwnym razie będziecie wyrządzać szkody w usłudze. Tylko Ojciec powiedziałby wam, że stajecie dla siebie nawzajem słoną wodą. Rozumiecie, że stajecie się jak słona woda dla siebie nawzajem, gdy nie spotykacie się i nie rozmawiacie ze sobą, a gdy komuś z was jest coś mówione, denerwujecie się. Nawet zapominacie Śiw Babę! Dlatego jest wam mówione: Zawsze pamiętajcie Śiw Babę. Dzieci, Ojciec ostrzega was. Wykonując takie czyny, degradujecie się. Jednak, jeżeli to nie jest w twojej fortunie, to nie zrozumiesz. Oni nawet dąsają się na Śiw Babę, od którego otrzymują dziedzictwo. Dąsają się na swojego nauczyciela, a także na Śiw Babę i więcej nie przychodzą na lekcje. Nigdy nie powinniście dąsać się na Śiw Babę. Macie się uczyć Jego murli, a także pamiętać Go. Baba mówi: Dzieci, uważajcie się za dusze, pamiętajcie Mnie, a będziecie zbawione. Gdy jesteś świadomy ciała, dąsasz się na ludzkie istoty. Otrzymujesz dziedzictwo od Dziadka. Tylko gdy należysz do ojca, możesz otrzymać dziedzictwo Dziadka. Jeżeli oddzielasz się od ojca, jak możesz otrzymać dziedzictwo? Gdy opuszczasz klan braminów i należysz do klanu siudrów, twoje dziedzictwo się kończy. Wtedy unieważniana jest adopcja. Nawet wówczas niektórzy z was nie rozumieją. Maja jest taka, że czyni was całkowicie bezrozumnymi. Powinieneś pamiętać Ojca z wielką miłością. Jednak, nie pamiętacie Go. Jestem dzieckiem Śiw Baby i On czyni mnie panem świata! On niewątpliwie rodzi się w Bharacie. Ludzie świętują narodziny Śiwy. Historia i geografia świata powtarza się. A więc przede wszystkim, Śiw Baba musi przyjść i stworzyć niebo. Wiecie, że otrzymujecie zwierzchnictwo nad niebem. Tylko Ojciec przychodzi i czyni was mieszkańcami nieba. On uczy was radża jogi dla nowego świata. Idziecie i władacie w nowym świecie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Napełniaj naczynie swojego intelektu niezniszczalnymi klejnotami wiedzy i rozdawaj je. Tylko poprzez rozdawanie wiedzy będziesz utrzymywać swoje szczęście, a twoje bogactwo wiedzy będzie stale rosnąć.

2. Nigdy nie denerwujcie się na siebie nawzajem lub nie stawajcie się jak słona woda. Pamiętaj Ojca i z wielką miłością słuchaj murli. Nie stawaj się taki, jak bezrozumna osoba.

Błogosławieństwo:
Bądź nauczycielem jak Ojciec i stale gromadź na swoim koncie dobroczynności oraz umożliwiaj innym robienie tego samego.

„Jesteśmy nauczycielami jak Ojciec” – gdy mówisz: mistrz jak Ojciec, automatycznie pamiętasz Ojca. Gdy pamiętasz Jednego, który tworzy cię, automatycznie pamiętasz, że jesteś instrumentem. Zawsze miej tę specjalną świadomość: Jestem dobroczynną duszą i gromadzenie oraz umożliwianie innym gromadzenia na ich kontach dobroczynności, jest specjalną usługą. Dobroczynna dusza nie może nagromadzić nawet jednego procenta grzesznych myśli na swoim koncie. Mistrz nauczyciel oznacza tego, kto gromadzi na swoim koncie dobroczynności i umożliwia innym robienie tego samego, tak jak Ojciec.

Hasło:
Ten, kto rozumie ważność grupy, doświadcza swojego bezpieczeństwa w grupie.