06.11.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, sprawdzajcie siebie i zobaczcie jak długo przebywacie w pamiętaniu Ojca, ponieważ w korzyść jest pamiętaniu, a w zapominaniu strata.

Pytanie:
W tym świecie grzesznych dusz, co jest całkowicie niemożliwe i dlaczego?

Odpowiedź:
Tutaj całkowicie niemożliwe jest, aby ktokolwiek mógł powiedzieć, że jest dobroczynną duszą, ponieważ ten świat jest żelaznowieczny, tamopradhan. To co ludzkie istoty uważają za dobroczynne działania, w rzeczywistości są grzesznymi czynami, gdyż każdy czyn, wykonywany jest pod wpływem takiego czy innego występku.

Om śanti.
Dzieci, rozumiecie, że jesteście dziećmi Brahmy, jesteście Brahma Kumars i Kumaris i że później stajecie się bóstwami. Tylko wy to rozumiecie. Inni tego nie rozumieją. Wy, Brahma Kumars i Kumaris rozumiecie, że studiujecie nieograniczoną naukę. Studiujecie naukę 84 żyć, a także cyklu świata oraz otrzymujecie również nauki o tym, że musicie stać się czyści. Dzieci, siedząc tutaj, na pewno pamiętacie Ojca po to, aby stać się czystym. Spytaj swojego serca: Czy rzeczywiście siedziałem w pamiętaniu Ojca, czy też Maja, Rawan zabrała mój intelekt gdzie indziej? Ojciec powiedział: Pamiętaj tylko Mnie, aby twoje grzechy zostały odcięte. Dlatego teraz masz pytać siebie: Czy pozostawałem w pamiętaniu Baby, czy też mój intelekt wędrował gdzieś indziej? Powinna być taka świadomość. Jak długo pozostawałem w pamiętaniu Ojca? Gdzie i na jak długo mój intelekt błądził? Sprawdzaj swój stan. Jak długo pamiętasz Ojca, tylko czyniąc to, staniesz się czysty. Masz prowadzić konto swojego zysku i straty. Jeśli stworzysz nawyk tego, to będziesz miał pamiętanie i będziesz to stale zapisywał. Każdy trzyma dziennik w swojej kieszeni. Dzienniki, które prowadzą ludzie interesu są ograniczone. Wasze dzienniki są nieograniczone. Dlatego masz zapisywać w swoimi dzienniku konto zysku i straty. Rozkazem Ojca jest: Nadal prowadź swoje interesy i rób wszystko inne, ale stwórz czas, aby Mnie pamiętać. Sprawdzaj swoje konto i stale powiększaj swój zysk; nie popadaj w stratę. Prowadzicie bitwę, więc zysk jest w jednej sekundzie, a strata w następnej. Bardzo szybko możesz zrozumieć, czy zyskałeś, czy poniosłeś stratę. Jesteście biznesmenami, czyż nie tak? Zaledwie kilku jest w stanie prowadzić ten interes. Jest zysk w pamiętaniu, a strata w zapominaniu. Dlatego masz siebie sprawdzać. Ci, którzy mają osiągnąć wysoką pozycję, będą troszczyć się, aby zobaczyć, jak długo pozostawali w stanie zapominania. Dzieci, rozumiecie, że Ten Jeden jest Ojcem wszystkich dusz, Oczyścicielem. Oryginalnie, jesteśmy duszami. Zeszliśmy tutaj w dół z naszego domu. Zaadoptowaliśmy ciało i ogrywamy swoją rolę. Ciała są zniszczalne, a dusze są wieczne. Nasze sanskary także są w nas, w duszach. Baba pyta: O, dusze! Przypomnijcie sobie, czy wykonałyście jakiekolwiek złe czyny od dzieciństwa waszego obecnego życia? Potrafisz pamiętać, co zrobiłeś od czasu, kiedy miałeś 3 do 4 lat, jak spędziłeś swoje dzieciństwo i co robiłeś. Spróbuj i przypomnij sobie – czy twoje sumienie gryzie cię z jakiegokolwiek powodu? W złotym wieku żadne grzeszne czyny nie są wykonywane. Toteż tam nie powstaje nawet kwestia takiego pytania. Tutaj grzechy są stale popełniane. Czyny, które ludzkie istoty uważają za dobroczynność, w rzeczywistości również są grzechami. To jest świat grzesznych dusz. Wasze relacje i związki są także z grzesznymi duszami. Tutaj nie istnieją dobroczynne dusze. W świecie dobroczynnych dusz, nie ma ani jednej grzesznej duszy. W świecie grzesznych dusz, nie może być ani jednej dobroczynnej duszy. Guru, do stóp których ludzie padają, również nie są dobroczynnymi duszami. To jest tamopradhan, żelazny wiek. Niemożliwe jest, aby tutaj istniały jakiekolwiek dobroczynne dusze. Aby stać się dobroczynną duszą, wy dusze, wołacie Ojca, aby przybył i was oczyścił. To nie jest tak, że jeżeli ktoś przeznacza wielką sumę pieniędzy lub wykonuje dobroczynne czyny, takie jak budowanie dharamsiali (schronisk dla pielgrzymów) itp., że jest dobroczynną duszą; nie. Budowanie sal itp. dla przeprowadzania ceremonii małżeńskich nie jest też czynem dobroczynności. Te sprawy muszą być zrozumiane. To jest królestwo Rawana! To jest diabelski świat grzesznych dusz. Nikt poza wami o tym nie wie. Rawan istnieje, ale nikt go nie rozpoznaje. Istnieje także postać Śiwy, ale Jego również nikt nie rozpoznaje. Oni tworzą ogromne Śiwalingamy itp., a jednak mówią, że On jest poza nazwą i formą, że jest wszechobecny. Dlatego Ojciec powiedział, że On przychodzi, kiedy jest zniewaga religii. Śiw Baba, Ojciec, który czyni was panami świata, jest w Bharacie znieważany. Znieważaliście Go tak bardzo, przestrzegając wskazówek ludzkich istot. Istnieje książka na temat wskazówek ludzkich istot i wskazówek Boga. Tylko wy wiecie o tym i przestrzegając śrimatu, wyjaśniacie innym, w jaki sposób stajecie się bóstwami. Przestrzegając wskazówek Rawana, stajecie się diabelskimi, ludzkimi istotami. Ludzkie wskazówki są zwane diabelskimi wskazówkami. Ludzie stale wykonują diabelskie czyny. Stale mówią, że Bóg jest wszechobecny; że inkarnuje w rybę i w krokodyla. Dlatego oni stali się tak diabelscy i brudni! Dusze, wy nie bierzecie narodzin jako ryba czy krokodyl. Wchodzicie tylko w ludzkie ciała. Teraz rozumiecie, że nie stajecie się ani rybą, ani krokodylem, nie bierzecie też narodzin w 8 milionach 400 tysiącach różnorodnych gatunków. Teraz otrzymujecie śrimat Ojca. Dzieci, bierzecie 84 wcielenia. Jakim procentem 8 milionów 400 tysięcy jest 84? To, co oni mówią jest całkowicie fałszywe, nie ma w tym nic prawdziwego. Macie zrozumieć także znaczenie tego aspektu. Popatrzcie na stan Bharatu! Bharat, który był zwany niebem, był także nazywany lądem Prawdy. Przez pół cyklu istnieje królestwo Ramy, a przez drugą połowę jest królestwo Rawana. Królestwo Rawana jest także zwane diabelską społecznością. Słowa są bardzo mocne. Przez pół cyklu trwa królestwo bóstw. Ojciec wyjaśnił, że są Lakszmi i Narajan I; Lakszmi i Narajan II; Lakszmi i Narajan III tak, jak oni mają Edwarda I i II. Jest pierwsza generacja, a potem druga. To trwa w ten sposób. Wy także najpierw macie królestwo dynastii słońca, a potem królestwo dynastii księżyca. Ojciec przyszedł i wyjaśnił tajemnicę sztuki bardzo jasno. To nie jest wspomniane w waszych pismach. W pismach istnieją pewne wersety, ale ci, którzy stworzyli pisma niczego nie rozumieli. Kiedy Baba udał się do Benares, jemu nie podobał się ten świat. On siadał tam i rysował linie na murach. Ojciec inspirował mnie do robienia tego wszystkiego. W tamtym czasie byłem dzieckiem i nie było pełnego zrozumienia. Było tylko poczucie, że był ktoś, kto sprawiał, że robiłem to wszystko. Kiedy miałem wizję zniszczenia, było także wewnętrzne szczęście. W nocy, kiedy spałem, czułem się tak, jakbym fruwał, jednak niczego nie rozumiałem. Po prostu rysowałem linie. Czułem, że była jakaś potęga (siła), która we mnie weszła. Byłem zdumiony. Wcześniej prowadziłem biznes itp., ale po tym co się wydarzyło, było tak, że spoglądałem na ludzi a oni bardzo szybko wchodzili w trans. Pytałem: Co się dzieje? Na kogo spojrzałem, oczy tej osoby zamykały się. Kiedy pytaliście tamtych ludzi co widzieli, odpowiadali, że widzieli raj, lub że widzieli Krisznę. To także trzeba zrozumieć. Dlatego wyrzekłem się wszystkiego i udałem się do Benares, aby próbować zrozumieć. Siedziałem tam przez cały dzień. Rysowałem na ścianie ołówkiem i nie robiłem nic innego. Byłem małym dzieckiem! Kiedy patrzyłem na tamte rzeczy, czułem, że nie chcę zajmować się tamtym biznesem tak, że wyrzekłem się mojego interesu itp. Byłem szczęśliwy, że pozostawiam tamtą oślą pracę. To było królestwo Rawana. Głowa osła jest przedstawiona na postaci Rawana. Myślałem więc, że tamto nie jest królestwem, lecz oślą pracą. Osioł stale tarza się w kurzu i wciąż zanieczyszcza czyste pranie pracza. Ojciec pyta również: Kim byłeś? Jaki stan teraz osiągnąłeś? Tylko Ojciec siada tutaj i to wyjaśnia. Ten Dada także to wyjaśnia. Obaj wciąż wyjaśniają w ten sposób. Ci z was, którzy potrafią wyjaśniać tę wiedzę bardzo dobrze, są zwani mądrymi. Wszyscy jesteście w kolejności. Dzieci, wyjaśniacie także, że jest zakładane to królestwo, a więc każdy na pewno weźmie pozycję, w kolejności. Dusze odgrywają swoje role cykl po cyklu. Nie każdy w równym stopniu weźmie wiedzę. To założenie jest cudowne! Inni nie przekazują wiedzy na temat założenia. Na przykład: kiedy była zakładana religia sikhów, to czysta dusza weszła w ciało, a po pewnym czasie została założona religia sikhów. Kto był ich przywódcą? Guru Nanak. On przyszedł, a potem zostało stworzone Dżapsaheb (pismo sikhów). Na początku dusze są nowe, ponieważ są czyste. Czysta dusza jest zwana wielką duszą. Tylko jeden Ojciec jest zwany Najwyższym. Ponieważ one zakładają religie, są zwane wielkimi, a ich naśladowcy schodzą w dół za nimi, w kolejności. 500 lat temu nowa dusza przybyła i założyła religię sikhów. W jaki sposób mógłby istnieć Grant? Sukhmani (hymn pokoju) i Dżapsaheb itp. musiałby być napisane później. Czego one uczą? Kiedy mają entuzjazm, siadają i chwalą Ojca. Ale ich księgi itp. są pisane później, kiedy jest ich znacznie więcej, ponieważ potrzeba ludzi, którzy będą czytać te pisma. Pisma każdej religii są stwarzane po tym, jak religia już jest założona. Pisma są czytane, gdy zaczyna się ścieżka czczenia. Potrzebna jest wiedza. Na początku dusze są satopradhan, a potem stają się sato, radżo i tamo. Tylko po tym, kiedy nastąpił wielki rozwój religii, jest jej chwała i stwarzane są jej pisma. W przeciwnym razie, jak mogłaby nastąpić ta ekspansja? Oni muszą stać się naśladowcami. Dusze religii sikhów przybyły i poszły w ślady założyciela. Na to potrzeba dużo czasu. Nowe dusze, które przychodzą, nie doświadczają cierpienia. Prawo na to nie pozwala. Tylko potem, gdy dusze przechodzą ze swojego stanu satopradhan do stanu sato, radżo i tamo, wówczas doświadczają cierpienia. Takie jest prawo. Tutaj oni są wymieszani; istnieje społeczność Rawana, a także społeczność Ramy. Jak na razie, nie staliście się kompletni. Kiedy staniecie się kompletni, pozostawicie swoje ciała. Ci, którzy są w karmatycznym stanie nie mogą w żaden sposób cierpieć. Oni nie mogą mieszkać w tym brudnym świecie. Oni musieliby odejść. Ci, którzy pozostaną, nie staną się karmatyczni. Nie każdy może stać się karmatyczny w tym samym czasie. Nawet kiedy nastąpi zniszczenie, niektórzy ludzie przetrwają. Całkowite zniszczenie nie następuje. Śpiewa się, że kiedy odszedł Rama, odszedł także Rawan. Rodzina Rawana jest ogromna. Wasza rodzina jest mała. Jest niezliczona ilość religii. Tak naprawdę, wasza rodzina powinna być największa, ponieważ boska rodzina była pierwsza. Teraz oni wszyscy są wymieszani i wielu stało się chrześcijanami. Kiedy ludzie widzą, że jest możliwość zdobycia szczęścia i pozycji, oni dołączają do tej religii. Kiedy przybywa papież wielu staje się chrześcijanami i potem następuje wielka ekspansja. W złotym wieku jest tylko jeden syn i jedna córka. Żadna inna religia nie rozrasta się w taki sposób. Teraz popatrzcie! Chrześcijanie są najsilniejsi z wszystkich. Ci, którzy rodzą wiele dzieci, dostają nagrody, gdyż oni potrzebują ludzkich istot, które mogą być użyteczne dla armii. Oni wszyscy są chrześcijanami. Rosja i Ameryka to chrześcijanie. Istnieje historia o tym, jak dwie małpy walczyły, a kot zjadł masło. To jest ustalone w dramacie. Wcześniej hinduiści i muzułmanie żyli razem. W czasie podziału stworzony został oddzielny kraj – Pakistan. To także jest w sztuce. Kiedy dwa kraje walczą, one kupują uzbrojenie i będzie między nimi prowadzony biznes. To jest ich najważniejszy interes, ale zwycięstwo w dramacie jest waszym przeznaczeniem. To jest w 100% pewne, że nikt nie może was pokonać. Wszyscy inni zostaną zniszczeni. Wiecie, że w nowym świecie będzie wasze królestwo i że studiujecie, aby stać się tego godni. Byliście godni, ale teraz jesteście niegodni. Powtórnie macie stać się godni. Ludzie śpiewają: O, Oczyścicielu przyjdź... Ale oni nie rozumieją znaczenia tego. To jest dżungla. Ojciec teraz przyszedł. On przyszedł i zmienia dżunglę kolców w ogród kwiatów. Tamten świat to świat bóstwa, ten to świat diabła. Zostały wam wyjaśnione tajemnice całego ludzkiego świata. Teraz rozumiecie, że zapomnieliście swoją religię. Wasza religia się zepsuła, a wszystkie wasze czyny są grzeszne. Baba wyjaśnił głęboką filozofię czynu, grzesznego czynu i czystego czynu. Rozumiecie, kim byliście wczoraj, a kim staliście się dziś. To było niedawno, czyż nie tak? Baba mówi: Wczoraj uczyniłem was bóstwami. Dałem wam fortunę tamtego królestwa. Gdzie w takim razie to wszystko odeszło? Czy pamiętacie? Na ścieżce czczenia utraciliście tak wiele bogactwa. To jest kwestia tylko dnia wczorajszego. Ojciec przychodzi, aby włożyć raj w wasze ręce. Ta wiedza powinna pozostawać w waszych intelektach. Baba wyjaśnił także, że wasze oczy bardzo was oszukują. Macie uczynić wasze zbrodnicze oczy cywilizowanymi dzięki wiedzy. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Prowadź swój dziennik w swoim nieograniczonym notesie: Jak długo pozostawałem w pamiętaniu i jak bardzo powiększył się mój zysk dzięki pamiętaniu? Czy była jakaś strata? Gdzie wędrował mój intelekt podczas pamiętania?

2. Notuj, jakie złe czyny i grzechy popełniłeś w tym życiu od chwili, kiedy byłeś bardzo młody. Powiedz Ojcu o wszystkim co sprawia, że twoje sumienie cię gryzie. W ten sposób stań się lekki. Nie wolno ci dłużej grzeszyć.

Błogosławieństwo:
Bądź kochający dla Boga, ale zamiast być pod wrażeniem czyjejś dobroci wpajaj ją sobie.

Jeżeli pragniesz być kochającym dla Boga wtedy sprawdzaj jakiekolwiek przeszkody świadomości ciała. Niektóre dzieci mówią „Ta osoba jest bardzo dobra i dlatego czuję dla niej trochę miłosierdzia”. Niektórzy mają przywiązanie do czyjegoś ciała, a inni do czyjejś cnoty czy specjalności. Jednakże, kim był ten, kto dał tę specjalność czy cnotę? Jeżeli ktoś jest dobry to możesz sobie wpajać tą dobroć, ale nie wchodź pod jej wrażenie. Bądź niezależny i kochający dla Boga. Dzieci, które są kochające, tzn., które są kochające Boga stale są bezpieczne.

Hasło:
Niech wynurzy się potęga ciszy, a prędkość usługi stanie się szybka.