06.11.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, teraz jesteście na bożej usłudze. Macie każdemu pokazać ścieżkę do szczęścia i czynić wysiłek, aby zdobyć stypendium.

Pytanie:
Dzieci, jaki wasz lęk jest usuwany, gdy wasze intelekty wdrażają sobie bardzo dobrze wiedzę?

Odpowiedź:
Gdy przychodzicie do wiedzy i wpajacie tę wiedzę, usuwany jest lęk przed klątwą waszego guru ze ścieżki czczenia, ponieważ na ścieżce wiedzy nikt nie może was przekląć. Rawan przeklina was, a Ojciec daje wam dziedzictwo. Ci, którzy uczą się okultystycznych potęg sprawiają kłopoty innym i robią rzeczy, które sprawiają innym cierpienie. Dzieci, wy na ścieżce wiedzy dajecie każdemu szczęście.

Om śanti.
Najsłodsze, duchowe dzieci, duchowy Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia wam, że przede wszystkim wszystkie jesteście duszami. Macie mieć taką silną wiarę. Dzieci, rozumiecie, że jesteście duszami, które przychodzą z najwyższej siedziby i przyjmują ciała, by odgrywać swoje role. To dusza odgrywa rolę. Ludzkie istoty myślą, że to ciało odgrywa rolę. To jest największy błąd. Dlatego nikt nie zna duszy. Oni zapomnieli jak my, dusze, przyszłyśmy i przeszłyśmy dookoła cyklu. Dlatego Ojciec przyszedł i czyni was świadomymi duszy. Nikt o tym nie wie. Tylko Ojciec wyjaśnia, jak dusze odgrywają swoje role. Ludzie istoty biorą maksimum 84 życia i minimum jedno lub dwa życia. Dusze muszą wciąż na nowo się rodzić. To dowodzi, że ci, którzy mieli wiele żyć, wiele razy muszą się rodzić. Ci, którzy mają mało żyć, rodzą się mało razy. W sztuce także, niektórzy grają rolę od początku aż do końca, podczas gdy inni grają tylko małą rolę. Ludzkie istoty nie wiedzą o tym. Dusze nie znają samych siebie, jak więc mogą znać Ojca? Wszystko to dotyczy duszy. Ojciec jest Ojcem dusz. Kriszna nie może być Ojcem dusz. Kriszna nie może być zwany Bezcielesnym. On może być rozpoznany tylko w cielesnej postaci. W każdej istocie jest dusza. W każdej duszy jest zapisana rola. Wśród was, ci, którzy potrafią wyjaśniać te aspekty, są w kolejności, zgodnie ze swoimi staraniami. Dzieci, teraz rozumiecie, jak jako dusze wzięłyście 84 wcielenia. Nie jest tak, że każda dusza jest Najwyższą Duszą, nie. Ojciec wyjaśnił, jak my, dusze, stałyśmy się najpierw bóstwami. Obecnie jesteśmy nieczyści i tamopradhan, a mamy stać się czyści i satopradhan. Ojciec przychodzi, gdy świat staje się stary. Ojciec przychodzi, by uczynić stary świat nowym. On ustanawia nowy świat. W nowym świecie jest oryginalna, wieczna religia bóstw. To o nich mówicie, że wcześniej należeli do żelaznowiecznej religii siudrów. Teraz staliście się braminami, potomstwem Pradżapity Brahmy zrodzonym poprzez słowa. Teraz weszliście do klanu braminów. Nie istnieje dynastia bramińskiego klanu. Bramiński klan nie włada królestwem. Obecnie ani bramiński klan, ani klan siudrów nie ma królestwa w Bharacie. Nikt z nich nie ma królestwa. Teraz są rządy ludzi nad ludźmi. Wy, bramini nie macie królestwa. Jesteście studentami, którzy się uczą. Tylko Ojciec wyjaśnia wam, jak obraca się cykl 84 żyć. Istnieją: złoty, srebrny, miedziany i żelazny wiek, a potem ten zbieżny wiek. Żaden inny wiek nie ma takiej chwały jak zbieżny wiek. To jest najwznioślejszy zbieżny wiek. Gdy przechodzicie ze złotego do srebrnego wieku, stopnie (czystości) zmniejszają się o dwa, jak więc możecie to sławić? Nie sławicie schodzenia. Żelazny wiek jest zwany starym światem. Teraz jest ustanawiany nowy świat, w którym będzie królestwo bóstw. Oni są najwznioślejszymi ludzkimi istotami. Potem stopniowo ich stopnie zmniejszają się, oni degradują się, ich intelekty stają się intelektami siudrów. Nazywa się ich także tymi, którzy mają kamienne intelekty.Ich intelekty stają się takie jak kamień, takie, że nie znają nawet historii tych, których czczą. Jeśli dzieci nie znają historii życia swojego Ojca, to jak mogłyby otrzymać dziedzictwo od Niego? Dzieci, teraz znacie historię życia Ojca. Otrzymujecie od Niego dziedzictwo. Pamiętacie nieograniczonego Ojca. Śpiewa się: Ty jesteś Matką i Ojcem, a my otrzymujemy od Ciebie nieograniczone szczęście. Dlatego Ojciec z pewnością musiał przyjść i dać wam dużo szczęścia. Ojciec mówi: Dzieci, przychodzę i daję wam nieograniczone szczęście. Dzieci, ta wiedza powinna pozostawać w waszych intelektach. Dlatego macie obracać dyskiem samorealizacji. Teraz otrzymaliście trzecie oko wiedzy. Wiecie, że teraz jeszcze raz z siudrów stajecie się braminami. Istnieją także żelaznowieczni bramini, prawda? Ponieważ są to żelaznowieczni bramini, nie wiedzą kiedy ich religia i klan były założone. Teraz staliście się bezpośrednio dziećmi Pradżapity Brahmy i należycie do najwyższego klanu. Ojciec siedzi tutaj i służy kształcąc was, troszcząc się o was i ozdabiając was. Wy także jesteście tylko na bożej usłudze. Bóg, Ojciec mówi: Dzieci, przyszedłem, aby służyć wam wszystkim. Dzieci, muszę pokazać wam ścieżkę do szczęścia. Ojciec mówi: Teraz powróćcie do domu! Ludzkie istoty czczą, by otrzymać wyzwolenie. Oni z pewnością żyją w niewoli. Ojciec przychodzi, by uwolnić was od całego tego cierpienia. Dzieci, rozumiecie, że będzie krzyk z rozpaczy. Po krzyku z rozpaczy będą okrzyki z powodu zwycięstwa. Teraz w waszych intelektach jest to, jak wielka będzie rozpacz, gdy nadejdą naturalne klęski. Są Jadawowie – Europejczycy. Ojciec wyjaśnił, że Europejczycy są zwani Jadawami. Zostało przedstawione jak z żołądków wyłoniły się pociski rakietowe i jak rzucili klątwę. Jednak nie jest to kwestia klątwy. To jest dramat. Ojciec daje wam dziedzictwo, podczas gdy Rawan rzuca na was klątwę. Sztuka została w ten sposób stworzona. Są takie ludzkie istoty, które rzucają klątwy. A inni ludzie usuwają klątwy. Ludzie obawiają się przewodników itp., by nie rzucili na nich klątwy. W rzeczywistości, nikt na ścieżce wiedzy nie może was przekląć. Nie ma kwestii klątw na ścieżce wiedzy lub na ścieżce czczenia. Ci, którzy uczą się potęg okultystycznych rzucają klątwy i sprawiają ludziom wielkie cierpienie. Zarabiają w ten sposób wielkie pieniądze. Czciciele tego nie robią. Baba także wyjaśnił, że o zbieżnym wieku na pewno macie napisać słowa „najbardziej dobroczynny”. Macie także napisać słowa „Trimurti” i „Pradżapita”, ponieważ wielu ludzi ma na imię „Brahma”. Gdy piszecie słowo „Pradżapita” ludzie mogą zrozumieć, że Ojciec Ludzkości (Pradżapita) musi istnieć w cielesnej postaci. Gdy napiszecie tylko „Brahma”, będą uważać go za mieszkańca subtelnego rejonu. Oni nazywają Brahmę, Wisznu i Śankara Bogiem. Gdy mówicie „Pradżapita”, możecie wyjaśniać, że Pradżapita jest tutaj. Jak on mógłby być w subtelnym rejonie? Oni pokazują, jak Wisznu wyłania się z pępowiny Brahmy. Dzieci, otrzymałyście wiedzę. Nie ma w niej żadnej kwestii wyłaniania się z pępowiny. Jak Brahma staje się Wisznu i jak Wisznu staje się Brahmą? Możecie wyjaśniać całą wiedzę o cyklu, używając obrazów. Wyjaśnianie bez obrazów wymaga wielkiego wysiłku. Brahma staje się Wisznu, a Wisznu staje się Brahmą. Lakszmi i Narajan przechodzą przez cykl 84 żyć i stają się Saraswati i Brahmą. Baba dawał wam imiona wcześniej, gdy stworzone zostało bhatthi. Potem wielu odeszło. Dlatego mówi się, że różaniec braminów nie może być stworzony. Ponieważ oni czynią wysiłki, stale się chwieją; są złe omeny. Baba był jubilerem. Miał doświadczenie, jak robić naszyjniki z pereł itp. Różaniec braminów powstaje na końcu. My, bramini wpajamy sobie boskie cnoty i stajemy się bóstwami. Potem musimy zejść po schodach. Inaczej, jak wzięlibyśmy 84 wcielenia? Możecie obliczyć to biorąc pod uwagę konto 84 żyć. Gdy przemija połowa czasu, dochodzą ci z innych religii. Zrobienie naszyjnika wymaga wielkich starań. Perły kładzie się na stole z wielką uwagą, by się nie potoczyły. Potem są nawlekane igłą. Czasami, gdy naszyjnik nie jest wystarczająco dobry, musi być rozerwany. Ten różaniec jest wielki. Dzieci, rozumiecie, że uczycie się dla nowego świata. Baba wyjaśnił, że powinniście tworzyć hasła: Przyjdź i zrozum, jak zmieniamy się z siudrów w braminów, a potem w bóstwa. Dzięki poznaniu cyklu staniecie się władcami globu. Staniecie się panami świata. Twórzcie takie hasła i uczcie dzieci. Baba pokazuje wam wiele metod. W rzeczywistości, macie wielką wartość. Otrzymujecie rolę bohaterów (hero) i bohaterek. Stajecie się jak diamenty (hiro), a potem przechodzicie przez cykl i jesteście warci łusek. Teraz otrzymaliście życie warte diamentów, dlaczego więc mielibyście uganiać się za łuskami? Nie musicie opuszczać swojego domu i rodziny. Baba mówi: Żyjąc w domu ze swoją rodziną, bądźcie tak czyści jak lotos. Potem dzięki zrozumieniu wiedzy o cyklu świata i wpojeniu sobie boskich cnót staniecie się jak diamenty. Naprawdę 5000 lat temu Bharat był jak diament. Ten obraz to wasz cel i przedmiot nauki. Macie nadawać wielkie znaczenie temu obrazowi (Lakszmi i Narajana). Dzieci, macie bardzo dużo służyć na wystawach i w muzeach. Jak możecie stwarzać poddanych, gdy nie służycie z dużą prędkością? Chociaż ludzie słuchają tej wiedzy, mało kto osiągnie wysoką pozycję. O tych się mówi: Garść spośród multimilionów. Tylko niewielu zdobędzie stypendium. Spośród 40 lub 50 studentów w szkole prawdopodobnie jeden zdobywa stypendium. Niektórzy otrzymują wyższe stopnie, a więc także zdobywają stypendium. Tak samo jest tutaj. Jest wielu, którzy mają dobre stopnie. Jest 8 paciorków i one są także w kolejności. Są ci, którzy jako pierwsi zasiądą na tronie królestwa. Potem ich stopnie stopniowo będą się zmniejszać. Obraz Lakszmi i Narajana jest numer jeden. Jest także ich dynastia, ale na obrazie pokazani są tylko Lakszmi i Narajan (pierwszy). Tutaj rozumiecie, że obrazy stale się zmieniają. Jaka jest korzyść z pokazywania ich obrazów? Zmienia się wszystko, nazwa, imię i miejsce. Najsłodsze, duchowe dzieci, duchowy Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia wam. Ojciec także wyjaśniał to cykl temu. Nie jest tak, że Kriszna opowiadał tę wiedzę gopom i gopi. Kriszna nie miał gopów i gopi ani też nie dawał im wiedzy, on jest księciem w złotym wieku. Jak on tam mógłby uczyć radża jogi albo oczyszczać nieczystych? Teraz macie pamiętać swojego Ojca. Ojciec jest także Nauczycielem. Studenci nigdy nie zapominają swojego nauczyciela. Dzieci nie mogą zapomnieć swojego ojca czy swojego guru. Ojca mają od urodzenia. Kiedy kończą 5 lat otrzymują nauczyciela, a gdy osiągają wiek emerytury, przyjmują guru. Nie ma żadnej korzyści w przyjmowaniu guru od urodzenia. Oni przyjmują guru i mogą umrzeć następnego dnia. Co więc guru może zrobić? Śpiewa się nawet: Nie możesz otrzymać zbawienia bez Satguru. Jednak oni odchodzą od Satguru i przyjmują guru. Jest wielu przewodników. Baba mówi: Dzieci, nie musicie przyjmować żadnych fizycznych przewodników. Nie wolno wam prosić nikogo o nic. Mówi się: Lepiej jest umrzeć niż o coś prosić. Każdy martwi się o to, jak przenieść swoje pieniądze (na przyszłe życie). Oni dają ofiary w imię Boga na swoje następne życie i w tym starym świecie otrzymują na krótko za to zwrot. Tutaj wszystko, co jest wasze, jest przenoszone do nowego świata na 21 żyć. Macie oddać Bogu swoje ciało, umysł i bogactwo. To można zrobić tylko, gdy On przyjdzie. Nikt nie zna Boga, dlatego każdy trzyma się guru. Oni ofiarowują swoje bogactwo itd. guru. Gdy nie mają dziedzica, oddają wszystko swojemu guru. Obecnie nikt nie daje niczego regularnie, nawet w imię Boga. Ojciec wyjaśnia: Jestem Panem Biednych i dlatego przychodzę w Bharacie. Przychodzę i czynię was panami świata. Jest wielka różnica pomiędzy robieniem czegoś bezpośrednio a robieniem tego pośrednio. Ludzie nie wiedzą niczego, tylko mówią, że oddają coś w imię Boga. Wszystko to jest bez znaczenia. Dzieci, teraz zrozumiałyście. Z bezrozumnych stałyście się rozsądne. Wasze intelekty wiedzą, jak Ojciec dokonuje cudów. Z całą pewnością otrzymacie nieograniczone dziedzictwo od nieograniczonego Ojca. Otrzymujecie dziedzictwo od Ojca poprzez Dadę. Dada także bierze swoje dziedzictwo od Niego. Jest tylko Jeden, który daje dziedzictwo. Macie pamiętać tylko Jego. Ojciec mówi: Dzieci, przychodzę i wchodzę w tego (Brahmę) w jego ostatnim z wielu żyć oraz oczyszczam go tak, że on potem staje się aniołem. Możecie bardzo dużo służyć używając znaczka. Wszystkie wasze znaczki są pełne znaczenia. Ten obraz daje wam dar życia. Nikt nie jest świadomy jego wartości. Baba zawsze lubi duże rzeczy tak, by każdy mógł z nich czytać na odległość. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby wziąć nieograniczone dziedzictwo od Ojca, stań się rozsądny i oddaj swoje ciało, umysł i bogactwo bezpośrednio Ojcu. Przenieś wszystko, co masz na 21 żyć.

2. Ojciec służy w ten sposób, że kształci was, troszczy się o was i ozdabia was. Dlatego wy służcie w taki sam sposób jak Ojciec. Uwalniajcie każdego z życia w niewoli i zabierajcie ich do życia w wyzwoleniu.

Błogosławieństwo:
Stwórz oszczędny budżet wszelkich skarbów i stań się tym, który czyni subtelne wysiłki.

W zwyczajnym życiu, jeżeli w rodzinie nie ma kogoś oszczędnego, to dom nie może funkcjonować dobrze. Podobnie, jeżeli instrumentalne dzieci nie są oszczędne, ośrodek nie będzie funkcjonował. Tamte to są ograniczone gospodarstwa, a to nieograniczone. Tak więc masz sprawdzać jak dużo ekstra wydajesz, jeśli chodzi o twoje myśli, słowa i czyny. Ci, którzy tworzą oszczędny budżet wszystkich swoich skarbów i działają w życiu zgodnie z tym, są nazywani tymi, którzy czynią subtelne wysiłki. Żadne z ich myśli, słów, czynów czy potęg wiedzy nie może być zmarnowane.

Hasło:
Napełnij się skarbami miłości, każdemu dawaj miłość i otrzymuj miłość.