06.11.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wasze bezpieczeństwo jest zawarte w byciu świadomymi duszy. Bądźcie zajęci duchową usługą, zgodnie ze śrimatem, a żaden wróg w jakiejś postaci świadomości ciała nie zaatakuje was.

Pytanie:
Co wskazuje na posiadanie ciężaru grzechów na waszych głowach? Jaka jest metoda, by uczynić ten ciężar lekkim?

Odpowiedź:
Gdy jest ciężar grzesznych czynów, nie możecie przyswajać sobie wiedzy. Takie czyny zostały wykonane, że wciąż na nowo stwarzają przeszkody. One nie pozwalają wam się rozwijać. Aby uczynić ten ciężar lekkim, pokonaj sen. Nie śpij w nocy i pamiętaj Babę, a twój ciężar stanie się lekki.

Piosenka:
Matko, o matko, jesteś dawcą fortuny dla świata.

Om śanti.
To jest chwała Dżagadamby, ponieważ to jest nowe stworzenie. Nie może być całkowicie nowego stworzenia. Starzy stają się nowi. Macie iść z lądu śmierci do lądu nieśmiertelności. To jest kwestia życia i śmierci: Macie albo umrzeć w lądzie śmierci i stać się całkowicie martwi, albo umrzeć za życia i pójść do lądu nieśmiertelności. „Matka Świata” oznacza Tego, który stwarza świat. To z pewnością Ojciec jest Stwórcą nieba i On stwarza stworzenie poprzez Brahmę. Ojciec mówi: Zakładam królestwa dynastii słońca i księżyca. Muszę przyjść w zbieżnym wieku. On mówi: Przychodzę w zbieżnym wieku cyklu. Przychodzę w każdym zbieżnym wieku cyklów. To jest bardzo jasne wyjaśnienie. Ludzie po prostu popełnili błąd i zmienili imię. Gdy ludzie mówią o wszechobecności, powinniście ich zapytać: Kto to powiedział? Kiedy On to powiedział? Gdzie jest to napisane? Aćća, kto jest Bogiem Gity, który to powiedział? Śri Kriszna jest cielesną istotą. On nie może być wszechobecny. Jeżeli imię Śri Kriszny jest zmienione, wszystko spada na Ojca. Ojciec musi dać wam dziedzictwo. On mówi: Uczę was radża jogi, by dać wam dziedzictwo dynastii słońca i księżyca. W przeciwnym razie, kto dałby jemu dziedzictwo na 21 żyć? Jest także napisane, że bramini zostali stworzeni poprzez usta Brahmy. On siada i wypowiada wiedzę do braminów o początku, środku i końcu świata. Dlatego z pewnością Ten, który daje tę wiedzę spowodował namalowanie tych obrazów, by wyjaśniać tę wiedzę. W rzeczywistości nie ma kwestii uczenia się tego, ale te obrazy zostały namalowane, więc można łatwo wyjaśniać. Dzięki nim dużo może być osiągnięte. Istnieje także chwała Dżagadamby. Mówi się także: Śiw Śakti. Od kogo otrzymujecie siłę? Od Wszechmocnego Ojca Świata. Macie także pisać te słowa „Wszechmocny Autorytet Świata” jako Jego chwałę. „Autorytet” oznacza, że On ma całą wiedzę wszystkich pism itd. On wie o wszystkim. On ma autorytet, aby to wyjaśniać. Oni pokazują pisma w rękach Brahmy, a także mówią: Tajemnice Wed i pism są wypowiadane lotosowymi ustami Brahmy. Jest On więc Autorytetem, prawda? Dzieci, On wyjaśnia wam tajemnice wszystkich Wed i pism. Świat nie wie, czym są religijne pisma. Mówi się, że są cztery religie. Wśród nich jest także jedna główna religia. To jest fundament. Jest podawany przykład drzewa banianu. Jego podstawa obumarła, ale istnieją gałęzie i gałązki. To jest tylko przykład. Jest dużo drzew na świecie. W złotym wieku także będą drzewa. Tak, tam nie będzie dżungli, ale będą ogrody. Będą istnieć także lasy w użytecznym celu. Drewno itd. będzie potrzebne. W lasach żyje dużo zwierząt i ptaków. Wszystko więc tam będzie bardzo dobre i żyzne. Tam będzie także piękno ptaków i zwierząt. Tam nie będzie niczego, co tworzyłoby brud. Tam potrzebne jest piękno ptaków i zwierząt. Świat sam w sobie jest satopradan, a więc wszystko też jest satopradan. Czego mógłbyś więcej oczekiwać w raju? Pierwszą i główną rzeczą jest to, że masz wziąć swoje dziedzictwo od Ojca. Wciąż będą powstawać obrazy, a wy macie pisać na nich: Założenie poprzez Brahmę, utrzymanie poprzez Wisznu... Ludzie nie rozumieją tych słów i dlatego jest podwójna forma Wisznu, Lakszmi i Narajan, którzy wszystko tam utrzymują. Oni to rozumieją. Tylko garść z wielu milionów to zrozumie. Zostało także napisane: Są tacy, którzy są zachwyceni wiedzą, gdy jej słuchają, przekazują ją innym i potem biorą swoją pozycję w kolejności, zgodnie z wysiłkami, które czynią. Te kwestie są gdzieś zapisane. Słowa „Bóg mówi” są też w porządku. Jeżeli biografia Boga jest sfałszowana, to wszystkie pisma stają się fałszywe. Widoczne jest, że dzień po dniu Ojciec stale daje wam bardzo dobre punkty. Przede wszystkim, macie umożliwić im posiadanie wiary, że Bóg jest Oceanem Wiedzy, Nasionem ludzkiego drzewa świata. Jaką wiedzę ma żyjące Nasiono? Ona z pewnością powinna być o drzewie. Ojciec przychodzi i wyjaśnia wiedzę poprzez Brahmę. Nazwa „Brahma Kumar i Kumari” jest dobra. Jest dużo synów i córek Pradżapity Brahmy. W tym nie ma kwestii ślepej wiary. To jest stworzenie. Każdy mówi: Baba, Mama lub: Jesteście Matką i Ojcem. Dżagadamba, Saraswati jest córką Brahmy. Ona jest Brahma Kumari w praktyczny sposób. Nowy świat także był stworzony przez Brahmę w poprzednim cyklu. Dlatego on niewątpliwie także teraz byłby stworzony poprzez Brahmę. Tylko Ojciec wyjaśnia tajemnice o początku, środku i końcu świata. To dlatego On jest nazywany pełnym wiedzy. Nasiono niewątpliwie będzie miało wiedzę o całym drzewie. Jego stworzenie to żywy ludzki świat. Ojciec uczy was radża jogi. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza siedzi tutaj i uczy was, braminów poprzez Brahmę. Potem wy, bramini staniecie się bóstwami. Wam wszystkim bardzo podoba się to w czasie słuchania Go, ale z powodu świadomości ciała nie wszyscy z was jesteście w stanie przyswajać to sobie. Gdy tylko wychodzicie stąd, wszystko się kończy. Istnieje dużo rodzajów świadomości ciała. To wymaga dużego wysiłku. Ojciec mówi: Pokonaj sen. Wyrzeknij się świadomości ciała. Stań się świadomy duszy. Nie śpij w nocy i pamiętaj Ojca, ponieważ masz wielki ciężar grzechów wielu żyć na swojej głowie i to nie pozwala ci przyswajać wiedzy. Wykonywałeś takie czyny, że nie stajesz się świadomy duszy. Dużo kłamiesz. Piszesz dziennik z dużymi kłamstwami i wysyłasz go do Baby: Jestem w pamiętaniu 75% czasu. Jednak, Baba mówi: To jest niemożliwe. Ten, który jest przed innymi mówi: Bez względu na to, jak bardzo próbuję przebywać w pamiętaniu, Maja sprawia, że zapominam. Powinniście pisać uczciwy dziennik. Baba sam opowiada o własnym doświadczeniu, a więc dzieci powinny go naśladować. One nie naśladują go, a więc nawet nie wysyłają swoich dzienników. Dostaliście czas, aby czynić wysiłek. Wchłanianie wiedzy nie jest czymś takim jak pójście do domu cioci! Nie wolno wam męczyć się tym. Niektórzy potrzebują czasu, aby zrozumieć. Jeżeli nie dzisiaj, to jutro oni zrozumieją. Baba już wcześniej powiedział, że ci, którzy należą do religii bóstw, a zostali nawróceni na inne religie, przyjdą tutaj. Pewnego dnia będzie także konferencja tych z Afryki. Oni wciąż będą przyjeżdżać do Bharatu. Wcześniej oni nigdy nie przyjeżdżali tutaj. Teraz wszyscy ważni ludzie wciąż tu przyjeżdżają. Książę Niemiec nigdy nie wyjeżdżał. Król Nepalu nigdy nie widział kolei. On nigdy nie dostał pozwolenia, aby wyjść poza własne granice. Sam papież nigdy nigdzie nie jeździł, ale potem on przyjechał tutaj. Każdy przybędzie, ponieważ ten Bharat jest największym miejscem pielgrzymek dla wszystkich tych religii. Dlatego to będzie bardzo mocno ogłaszane. Macie mówić to tym ze wszystkich religii i zapraszać ich. Tylko ci z religii bóstw, którzy zostali nawróceni, wezmą tę wiedzę. Do tego jest potrzebne zrozumienie. Jeżeli ktoś rozumie, z pewnością będzie dął w konchę. Jesteśmy braminami i mamy przekazywać tylko tę Gitę. To jest bardzo łatwe. Nieograniczony Ojciec jest Stwórcą nieba. To jest naszym prawem, aby wziąć od Niego nasze dziedzictwo. Każdy ma prawo, aby pójść do domu Rodzica, do lądu wyzwolenia. Oni wszyscy mają prawo do wyzwolenia i wyzwolenia w życiu. Każdy ma otrzymać wyzwolenie w życiu. Stajecie się wolni od niewoli w życiu i idziecie do spokoju. Potem, gdy schodzicie tutaj, jesteście wyzwoleni w życiu. Jednak, nie każdy otrzymuje wyzwolenie w życiu w złotym wieku. W złotym wieku to bóstwa są wyzwolone w życiu. Ci, którzy przychodzą później, doświadczają mniej szczęścia i mniej cierpienia. To jest konto. Bharat, który był najwyższy, stał się najbiedniejszy. Sam Ojciec mówi: Ta religia bóstw daje bardzo dużo szczęścia. Ta sztuka życia jest z góry wyznaczona. Wszyscy przychodzą i grają swoje role w swoim czasie. Tylko Niebiański Bóg, Ojciec zakłada niebo. Nikt inny nie może tego zrobić. Oni mówią, że 3000 lat przed Chrystusem było prawdziwe niebo, był nowy świat. Chrystus tam nie przychodzi. On przychodzi w swoim czasie. On musi ponownie powtórzyć swoją rolę. Tylko wtedy, gdy to jest w waszych intelektach, będziecie przestrzegać śrimatu. Nie każdego intelekt jest taki sam. Aby przestrzegać śrimatu, potrzebna jest odwaga. W takim razie „Śiw Baba, czymkolwiek mnie karmisz, cokolwiek dajesz mi do ubrania”... poprzez Brahmę i Dżagadambę. Wszystko jest robione poprzez Brahmę, prawda? A więc, oni są połączeni (Śiwa i Brahma). On przeprowadza Swoje zadanie tylko poprzez Brahmę. Nie ma dwóch połączonych ciał. Baba widział takich z połączonymi ciałami (syjamskie bliźnięta). Dusze tych dwóch są oddzielne. Baba wchodzi w tego. On jest pełen wiedzy. Więc, poprzez kogo On dawałby wiedzę? Postać Kriszny jest oddzielna. Brahma jest tutaj potrzebny. Jest dużo córek i synów Brahmy. To nie jest ślepa wiara. Bóg uczy was, zaadoptowane dzieci. Ci, którzy byli zaadoptowani w poprzednim cyklu, są tymi, którzy są zaadoptowani teraz. Nikt w urzędach, biurach, na zewnątrz nie powie, że jest BK. To jest incognito. Jesteście dziećmi Śiw Baby tak czy inaczej. Jednak stworzenie musi być stworzone dla nowego świata. On czyni stary świat nowym. Gdy dusza ma dodaną domieszkę, staje się stara. Gdy złoto ma dodaną domieszkę, jest fałszywe. Gdy dusze stają się fałszywe, nawet ciała stają się fałszywe. W jaki więc sposób one mogą stać się ponownie prawdziwe? Nieczyste rzeczy wkładane są do ognia, aby je oczyścić. Zachodzi ogromne zniszczenie. Wszystkie te święta itd. dotyczą Bharatu. Nikt nie wie, czyje one są i od kiedy się odbywają. Bardzo niewielu ludzi jest w stanie wziąć wiedzę. Być może otrzymają królestwo na końcu, ale jaka jest z tego korzyść? To jest bardzo małe szczęście, prawda? Cierpienie stopniowo narasta. To dlatego macie czynić bardzo dobrze wysiłek. Tak dużo nowych dzieci stało się bardzo bystrymi. Ci starsi nie zwracają tak dużo uwagi. Mają dużo świadomości ciała. Tylko ci, którzy służą, są w stanie zdobyć serce Baby. Mówi się: Wewnątrz oni są kimś innym, a na zewnątrz są kimś innym. Baba daje dobrym dzieciom od Siebie dużo miłości. Niektórzy są dobrzy zewnętrznie, ale wewnętrznie są źli. Niektórzy nie wykonują żadnej usługi; nie stają się laską dla ślepych. Teraz to jest kwestia życia i śmierci. Macie wziąć wysoką pozycję na ziemi nieśmiertelności. Możecie rozpoznać tych, którzy wykonali wysiłek w poprzednim cyklu i wzięli wysokie pozycje. To wszystko jest widoczne. Im bardziej stajesz się świadomy duszy, tym bardziej będziesz mógł bezpiecznie żyć. Świadomość ciała pokonuje cię. Ojciec mówi: Im więcej duchowo służysz zgodnie ze śrimatem, tym lepiej. Baba wyjaśnia każdemu. Jest bardzo łatwo wyjaśniać, używając obrazów. Wszyscy jesteście córkami i synami Brahmy. Ten Śiw Baba jest Babą Seniorem i On stwarza nowy świat. Śpiewa się: To nie zajęło Bogu dużo czasu, by zmienić ludzkie istoty w bóstwa. Nawet ci z religii Sikhów chwalą takiego Boga. Słowa, których używał Guru Nanak są bardzo dobre. Pamiętaj imię Pana i otrzymasz szczęście. To jest esencja: Jeżeli pamiętasz prawdziwego Pana, otrzymasz szczęście, to znaczy otrzymasz dziedzictwo. Oni wierzą w Jednego Bezcielesnego. Śmierć nie może przyjść do dusz. Dusze stają się brudne, ale nie są niszczone. Dlatego to jest zwane nieśmiertelnym wizerunkiem. Ojciec wyjaśnia: Jestem Nieśmiertelnym Wizerunkiem, a więc dusze także są nieśmiertelne. Jednak, one także rodzą się wciąż na nowo. Zawsze jestem taki Sam. On mówi wam bardzo jasno: Jestem Oceanem Wiedzy, Rup i także Basant. Macie zrozumieć te kwestie, a następnie im wyjaśniać. Macie stać się laskami dla ślepych i dawać dar życia. Potem nigdy nie będzie przedwczesnej śmierci. Odnosicie zwycięstwo nad śmiercią. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Służ duchowo zgodnie ze śrimatem. Bądź laską dla ślepych. Z całą pewnością dmij w konchę.

2. By stać się świadomym duszy, prowadź dziennik pamiętania. Szczególnie w nocy bądź obudzony i przebywaj w pamiętaniu. Nie męcz się pamiętaniem.

Błogosławieństwo:
Bądź wszechmocnym autorytetem, jak Ojciec, który nieustannie utrzymuje swoją wzniosłą dumę i kończy ze wszystkimi rodzajami cierpienia.

Nieustannie utrzymuj to błogosławieństwo w swojej świadomości: Jestem wszechmocnym autorytetem, jak Ojciec, który nieustannie utrzymuje swoją wzniosłą dumę i kończy również z całym cierpieniem innych. Nie jestem słaby. Przebywam na tronie wzniosłego honoru. Ci, którzy siedzą na nieśmiertelnym tronie, na tronie serca Ojca i utrzymują swoją wzniosłą dumę, nie mogą być przygnębieni nawet we śnie. Bez względu na to, jak bardzo ktoś ich niepokoi, zachowują swoją wzniosłą dumę.

Hasło:
Utrzymuj nieustannie szacunek do siebie, a będziesz stale otrzymywać szacunek od każdego.