06.12.18           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, aby stworzyć swoją fortunę, zaangażujcie się w bożej usłudze. Matki i panny powinny gorąco pragnąć poświęcić się Ojcu. Śiw Śakti mogą rozsławić imię Ojca.

Pytanie:
Jaką dobrą radę Ojciec daje wszystkim kumari?

Odpowiedź:
O kumari (panny): obecnie powinniście pokazać cuda. Macie się stać takie jak Mama. Teraz pozostawcie opinie społeczeństwa i pokonajcie przywiązanie. Jeśli staniecie się pół kumari, będzie w was skaza. Macie pozostawać bezpieczne od kolorowej Mai. Wykonujcie usługę Boga, a tysiące przyjdą i pokłonią się do waszych stóp.

Om śanti. Jesteście Śiw Śakti, które mają wielki entuzjazm. Powinnyście bardzo pragnąć oddać się Ojcu. To jest znane jako boże upojenie. Ojciec musi patrzeć, aby zobaczyć kto tutaj siedzi. W rzeczywistości miejsca do siedzenia na lekcji powinny być zorganizowane w taki sposób, aby nauczyciel mógł każdego widzieć. To wtedy staje się satsangiem. Jednakże cóż można zrobić, jeśli w ten sposób dramat jest ustalony? Nie można was na lekcji sadzać w kolejności. Dzieci, bardzo pragną zobaczyć twarz Ojca, Ojciec także pragnie widzieć twarze dzieci. W domu w którym nie ma dzieci jest tak jakby była ciemność. Dzieci wnoszą światło do domu. Wnosicie światło nie tylko do Bharatu ale do całego świata

Piosenka:
Matko, o Matko jesteś Dawcą fortuny dla wszystkich!

Om śanti.
Ta piosenka jest dla was tak jak pismo. Gita jest klejnotem wszystkich pism. Wszystkie pisma, łącznie z Mahabharatą, Ramajaną, Śiwapuranami, Wedami, Upaniszadami itd. z niej się wynurzyły. Jest to cudowne. Ludzie mówią, że wy gracie piosenki z filmów i że nie macie żadnych pism. My mówimy, że wszystko co ma znaczenie jest wydobyte z tych piosenek, i także wynurza się z nich esencja Wed i Granthu. (Została odtworzona piosenka). Jest to chwała Mamy. Jest wiele matek, ale najważniejszą jest Dżagadamba. Ta Dżagadamba otwiera bramę do nieba, a następnie ona jako pierwsza staje się panem świata. Zatem wy, dzieci, z całą pewnością także jesteście z matką. O chwale Jednego mówi się : Jesteś Matką i Ojcem. To Śiw Baba jest zwany Matką i Ojcem. W Bharacie jest Dżagadamba i Dżagadpita, jednak Brahma nie jest wymieniany tak często, ani też nie ma tak dużo jego świątyń. Jest bardzo dobrze znana świątynia Brahmy w Adźmirze. Tam są również bramińscy kapłani. Są dwa rodzaje braminów: Sarasidh i Puśkarni. Ci, którzy żyją w Puśkar są zwani Puśkarni. Jednak tamci bramini nie wiedzą o tym. Mówią, że są potomstwem zrodzonym poprzez usta (słowo). Imię Dżagadamby jest bardzo dobrze znane. Ludzie nie wiedzą zbyt dużo o Brahmie. Jeśli ktoś otrzymuje wielkie bogactwo, to wierzy, że otrzymał błogosławieństwa od mędrców i świętych. Nie uważa, że jest to błogosławieństwo od Boga. Ojciec mówi: Nikt oprócz Mnie, nie może dać błogosławieństw. Ja sławię nawet sannjasinów. Jeśli sannjasini nie żyliby w czystości, to Bharat spaliłby się na śmierć. Jednak Dawcą Zbawienia jest tylko jeden Ojciec. Ludzkie istoty nie mogą dać zbawienia ludzkim istotom. Baba wyjaśnił, że wszyscy jesteście Sitami w chacie cierpienia. W cierpieniu doświadcza się bólu. Dlaczego nie mielibyście doświadczać cierpienia, kiedy jesteście chorzy? Jeśli chorujesz, to na pewno będziesz myślał: Kiedy poczuję się lepiej? Nie chcesz chorować cały czas. Czynisz wysiłki, aby poczuć się lepiej. Dlaczego inaczej brałbyś leki itp.? Teraz Ojciec mówi: Ja uwalniam was od tej choroby i cierpienia i daję wam nagrodę. Maja, Rawan powoduje wasze cierpienie. Ja jestem zwany Stwórcą świata. Każdy pyta: Czy Bóg stworzył ten świat, aby dać cierpienie? Jednak oni tego w niebie nie powiedzą. Tutaj jest cierpienie i dlatego ludzie pytają: Dlaczego Bóg chciałby stworzyć świat cierpienia? Czy On nie miał nic innego do zrobienia? Jednak Baba mówi: Ta sztuka szczęścia i cierpienia, zwycięstwa i klęski została stworzona. Sztuka dotycząca Ramy i Rawana opiera się na Bharacie. Bharat jest pokonywany przez Rawana, a potem odnosi zwycięstwo nad Rawanem i należy do Ramy. Śiw Baba jest zwany Ramą. Aby wyjaśniać macie wspominać imiona Ramy i Śiwy. Śiw Baba jest Mistrzem, tzn. Panem dzieci. On czyni was panami nieba. Osiągnięcie nieba jest dziedzictwem od Ojca i w tym dziedzictwie jest pozycja. Tylko bóstwa zamieszkują w niebie. Aćća. Teraz słuchacie chwały Tego, który stwarza niebo. (Została odtworzona jedna zwrotka piosenki). Dżagadamba jest dawcą fortuny dla Bharatu. Nikt jej nie zna. Wiele ludzi udaje się do świątyni Ambadżi. Ten Baba także był tam wiele razy. On musiał wiele razy chodzić do świątyń Babulnath, świątyń Lakszmi i Narajana, ale niczego nie wiedział. Był tak nierozsądny. Teraz Ja czynię go bardzo rozsądnym. Tytuł Dżagadamby jest tak wielki (wzniosły) – dawca fortuny Bharatu. Obecnie powinniście iść do świątyni Amby i służyć. Powinniście przekazywać historię 84 żyć Dżagadamby. W rzeczywistości jest wiele świątyń. Nikt nie zaakceptuje tego obrazu Mamy. Aćća. Wyjaśniajcie używając postaci Amby i bierzcie ze sobą tę piosenkę. Ta pieśń jest dla was prawdziwą Gitą. Jest bardzo dużo usługi do wykonania. Jednak dzieci, które służą powinny być uczciwe. Możecie brać tę piosenkę do świątyni Dżagadamby i wyjaśniać. Dżagadamba jest także kumari, braminem. Dlaczego Dżagadamba została pokazana z tak wieloma rękami? Ponieważ ona ma wiele dzieci, które są pomocnikami. To jest armia śakti. Dlatego oni pokazali jej postać z wieloma rękami. Popatrzcie na różnego rodzaju ciała, które pokazują. Pokazać ręce jako symbol jest łatwo i to jest właściwe. Jaka byłaby postać gdyby pokazali wiele nóg? Brahma także został pokazany z wieloma rękami. Wszyscy jesteście Jego dziećmi. Nie wszystkie ręce mogą być pokazane, dlatego wy kumari i matki powinnyście zaangażować się w służenie. Powinnyście stwarzać własną fortunę. Jeśli pójdziecie do świątyni Amby i będziecie chwalić tę pieśń, wielu tam pójdzie. Będziecie sławić imię Baby w takim stopniu, że nawet starsze Brahma Kumari nie mogą tak Go sławić. Wy, małe kumari, możecie pokazać cuda. Baba nie mówi tylko do jednej, ale On mówi do wszystkich panien. Tysiące (ludzi) przyjdzie i upadnie do waszych stóp. Nie tak wielu padnie do stóp tamtych, jak do waszych. Dlatego macie pozostawić opinię publiczną. Macie całkowicie pokonać przywiązanie. Niektóre powiedzą: Ja w ogóle nie chcę wyjść za mąż. Będą żyć w czystości i służyć czyniąc Bharat niebem. Pół kumari będą mieć skazę. Jak tylko kumari zaręcza się, zaczynają pojawiać się w niej skazy. Ona będzie zabarwiona kolorami Mai. W tym życiu ludzkie istoty mogą stać się tym, kim chcą. Mama także stała się taka w tym życiu. Tamci ludzie otrzymują tymczasowe pozycje, podczas gdy Mama otrzymuje pozycję na 21 żyć. Wy także, stajecie się Narajanem ze zwykłego mężczyzny i Lakszmi ze zwykłej kobiety. Kiedy zdasz w pełni, weźmiesz boskie narodziny. Oni doświadczają chwilowego szczęścia, ale także mają wiele zmartwień. My jesteśmy incognito. Nie musimy niczego pokazywać na zewnątrz. Tamci ludzie robią zewnętrzny pokaz. To królestwo jest jak miraż. W pismach mówi się, że Draupadi powiedziała komuś: Dziecko ślepej osoby jest ślepe. To co wy uważacie teraz za królestwo, ma być wkrótce zniszczone. Popłyną rzeki krwi. W czasie podziału, w Pakistanie było tak dużo walki w każdym domu. Teraz nawet na każdej ulicy będzie tak dużo walki. Wszędzie popłynie dużo krwi. Czy to można nazwać niebem? Czy to jest nowe Delhi i nowy Bharat? Nowy Bharat był lądem aniołów. Obecnie występki są widoczne wszędzie. One są waszym największym wrogiem. Tylko w Bharacie pokazywane są narodziny Ramy i narodziny Rawana. Narodziny Śiwy nie są świętowane zagranicą. One są świętowane tylko tutaj. Wiecie kiedy przychodzi Rawan. Rawan przychodzi, kiedy kończy się dzień, a zaczyna noc i to jest zwane ścieżką grzechu. Zostało pokazane, jaki stan osiągnęły bóstwa, kiedy weszły na ścieżkę grzechu. Dzieci, powinnyście służyć. Ci, którzy zostali obudzeni, będą budzić innych. Baba zawsze ma dobre życzenia. On troszczy się o to, aby Maja nie policzkowała dzieci. Nie będziesz mógł służyć, kiedy zachorujesz. To Dżagadamba, a nie Lakszmi otrzymuje naczynie wiedzy. Lakszmi otrzymała bogactwo, które mogła rozdawać. Jednak tam nie ma potrzeby dawania darów. Dary są zawsze dawane biednym. Jeśli kumari pójdą do świątyń i w ten sposób będą służyć, przyjdzie wiele ludzi. Oni powiedzą wam: „Bardzo dobrze” i upadną do waszych stóp. Oni także szanują matki. Kiedy matki to słyszą, są zadowolone. Mężczyźni mają własne upojenie. Baba wyjaśnił: Ten cielesny (Brahma) zna zewnętrzne rzeczy. Pan, który w nim zamieszkuje jest Panem panów. Kriszna jest zwany panem Kriszną. Mówimy, że Panem pana Kriszny jest Najwyższa Dusza. Jemu został dany ten dom (Brahma). Dlatego Brahma jest i gospodynią (właścicielką) i gospodarzem (właścicielem). On jest zarówno mężczyzną jak i kobietą. Jest to niezwykłe. Ofiarowany jest bhog. Aćća. Przekażcie każdemu miłość i pamiętanie Baby. Pokłony i pozdrowienia są posyłane dla Wielkiego Pana z wielkim szczęściem. Taki jest system. Tak jak na początku mieliście wizje, podobnie na końcu Baba będzie was bardzo zabawiał. Wiele dzieci przybędzie do Abu. Ci, którzy są tutaj zobaczą co się wydarzy. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Lekcja wieczorna z 8 kwietnia 1968 roku:

To jest boża misja. Ci, którzy należeli do religii bóstw przybędą. Chrześcijanie mają misję, aby nawrócić innych na chrześcijaństwo. Ci, którzy stają się chrześcijanami otrzymują szczęście w chrześcijańskiej dynastii. Oni otrzymują dobre pieniądze i dlatego wielu przechodzi na chrześcijaństwo. Ludzie Bharatu nie mogą dać tak wiele pieniędzy. Tutaj jest wiele korupcji. Jeśli ludzie w pracy nie biorą łapówek, są zwalniani z pracy. Dzieci pytają Ojca, co w takiej sytuacji powinny robić? Baba mówi: Wykonuj pracę z wielkim taktem i niech ta praca ma dobry cel. Tutaj każdy woła do Ojca: Przyjdź i uczyń nas nieczystych czystymi. Wyzwól nas i zabierz nas do domu. Ojciec z całą pewnością zabierze was z powrotem do domu. Ludzie tak dużo czczą, aby pójść do domu. Tylko kiedy Ojciec przychodzi, On może zabrać każdego z powrotem. Jest tylko jeden Bóg. To nie jest tak, że Bóg przyjdzie i będzie mówił przez każdego. On przychodzi tylko w zbieżnym wieku. Wy dłużej nie wierzycie w tamte rzeczy. Wcześniej wierzyliście. Teraz nie czcicie. Mówicie: Wcześniej czciliśmy; Ojciec teraz przyszedł, aby uczynić nas godnymi czci bóstwami. Powinniście również wyjaśniać Sikhom. Jest chwała tego, że Bóg nie potrzebował długiego czasu, aby zmienić ludzi w bóstwa. Ta chwała jest chwałą bóstw. Bóstwa zamieszkują w złotym wieku. Teraz jest żelazny wiek. W zbieżnym wieku Ojciec daje nauki na temat tego, jak stać się wzniosłymi ludzkimi istotami. Bóstwa są najwznioślejsze ze wszystkich. Dlatego one są tak bardzo czczone. Ci, którzy są czczeni, z całą pewnością żyli w jakimś czasie, ale teraz nie istnieją. Oni rozumieją, że to królestwo teraz przeminęło. Obecnie jesteście incognito. Nikt nie wie, że staniecie się panami świata. Rozumiecie, że uczycie się i staniecie się tacy. Macie zwracać pełną uwagę na naukę. Macie pamiętać Ojca z wielką miłością. Baba czyni nas panami świata, a więc dlaczego nie mielibyśmy Go pamiętać? Jednak potrzebujecie także boskich cnót. Aćća.

Duchowym dzieciom, miłość, pamiętanie, dobranoc i namaste od Duchowego Ojca, Bap i Dady.

Esencja dla dharny:

1. W tym świecie nie róbcie niczego na pokaz. Aby zdać w pełni stale czyńcie incognito wysiłek.

2. Nie wpadaj w pułapkę tego kolorowego świata. Pokonaj przywiązanie i służ sławiąc imię Ojca. Budź fortunę każdego.


Błogosławieństwo:
Przebywaj w stanie szczęścia i miej fortunę szczęścia, stale zjadając i dając innym pokarm szczęścia.

Wy dzieci posiadacie prawdziwe, niezniszczalne bogactwo. A więc wy jesteście najzamożniejsi ze wszystkich. Nawet jeżeli jecie tylko suche ciapati, to one są napełnione pokarmem szczęścia. Nic więcej nie jest potrzebne. Wy jesteście tymi, którzy zjadają najlepszy pokarm, ciapati szczęścia, a więc przebywacie stale w stanie szczęścia. Dlatego stale przebywaj w takim stanie szczęścia, aby inni, którzy cię widzą także stawali się szczęśliwi. Tylko wtedy zostanie o was powiedziane, że jesteście duszami, które posiadają fortunę szczęścia.

Hasło:
Osobą posiadającą wiedzę jest ta, która nie marnuje ani jednej myśli czy słowa.