07.01.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, ludzie tworzą wiele sposobów na wnoszenie korzyści swoim ciałom. Sposób na rozwój i podźwignięcie stanu dusz podaje wam tylko Ojciec. Tylko Ojciec ma tę odpowiedzialność.

Pytanie:
Dzieci, jakie wzniosłe wskazówki daje wam Ojciec, aby wasz postęp był stały?

Odpowiedź:
Dzieci, aby robić postęp: 1) Zawsze przebywajcie na pielgrzymce pamiętania. Tylko dzięki pamiętaniu rdza zostanie usunięta z duszy. 2) Nigdy nie pamiętajcie przeszłości i nie miejcie oczekiwań odnośnie przyszłości. 3) Wykonujcie czyny w celu utrzymania ciała, ale nie marnujcie czasu, jaki macie. Używajcie czasu w wartościowy sposób pamiętając Ojca. 4) Przynajmniej przez 8 godzin wykonujcie usługę Boga i stale będziecie robić postęp.

Om śanti.
Duchowy Ojciec wyjaśnia wam, duchowym dzieciom, to znaczy wam, duszom. Ludzie mówią, że Najwyższa Dusza ma odpowiedzialność wobec dusz, że tylko On może pokazać wszystkim duszom sposób na rozwój i na spokój umysłu. Dusza mieszka w środku czoła, niezależna od wszystkiego. Generalnie, choroba jest w całym ciele, ale nie w czole. Choć możecie mieć ból głowy, ale nie będzie żadnych kłopotów tam, gdzie jest tron duszy, ponieważ na tym tronie zasiada dusza. Tylko jedna Najwyższa Dusza, która jest Chirurgiem, sprawia, że dusza się rozwija oraz daje wam spokój umysłu. Dusza otrzymuje zdrowie i bogactwo tylko wtedy, gdy się rozwija. Bez względu na to, ile robicie dla ciała, nie będzie poprzez to rozwoju. Stale będzie taki czy inny konflikt związany z ciałem. Nikt za wyjątkiem Ojca nie może doprowadzić do rozwoju duszy. Wszyscy na tym świecie znajdują sposoby dla naprawy ciała, ale nie mają sposobów na poprawę i podźwignięcie stanu duszy. Tylko Ojciec tego was uczy. Wszystko zależy od duszy. To dusza staje się pełna w 16 niebiańskich stopniach i to dusza potem staje się całkowicie pozbawiona stopni. Dusza napełnia się w 16 niebiańskich stopniach. Tylko Ojciec wyjaśnia wam, jak zmniejszają się stopnie duszy. Ojciec mówi: W złotym wieku mieliście wielkie szczęście. Dusza była we wzniosłym stanie. Na innych duchowych zgromadzeniach nie wyjaśniają, jak dusza może się rozwijać. Oni mają fizyczne upojenie. Są świadomi ciała, podczas gdy Ojciec czyni was świadomymi duszy. Dusze, które stały się tamopradhan, mają być uczynione satopradhan. Tutaj wszystko jest duchowe, a tam wszystko jest fizyczne. Chirurdzy wykonują przeszczepy serc. To nie ma żadnego związku z duszą. Dusze mieszkają w środku czoła. One nie są operowane. Aćća. Ojciec wyjaśnia, że dusza robi postęp tylko raz. Kiedy dusze stają się tamopradhan, przychodzi Ojciec, który zapewnia duszom postęp. Gdyby nie On, żadna dusza nie mogłaby wejść w stan wznoszenia się. Ojciec mówi: Tamte brudne dusze tamopradhan nie mogą przyjść do Mnie. Gdy ludzie do was przychodzą, pytają was jak może być spokój i jak może być rozwój. Oni nie wiedzą, dokąd pójdą, gdy nastąpi u nich rozwój i co się potem wydarzy. Wołają: Przyjdź i uczyń nieczystych czystymi. Przyjdź i zabierz nas do ziemi wyzwolenia w życiu. On zabiera dusze ze sobą z powrotem. Ciała będą zniszczone tutaj. Jednak ludzkie intelekty tego nie wiedzą. To są wskazówki Boga. Wszystkie inne to są wskazówki ludzkich istot. Poprzez przestrzeganie wskazówek Boga dotrzecie do nieba (fizycznego), dotrzecie do rejonu spokoju i krainy szczęścia. Potem, zgodnie ze sztuką życia, musicie także upaść. Nie ma innego Chirurga oprócz Ojca, który może sprawić, że dusze będą czynić postęp. Chirurg czyni was takimi samymi jak On. Niektórzy zapewniają bardzo dobry rozwój innym, niektórzy na średnim poziomie, a jeszcze inni na poziomie trzeciego stopnia. Za rozwój dusz odpowiedzialny jest tylko Ojciec. Nikt na świecie tego nie wie. Ojciec mówi: Przychodzę, aby podźwignąć mędrców itp. Kiedy dusze schodzą na początku, są czyste. Ojciec teraz przyszedł, aby każdemu zapewnić rozwój. Popatrzcie, wy stale rozwijacie się, w kolejności, zależnie od starań, jakie czynicie. Tam otrzymacie najlepsze ciała. Ojciec jest niezniszczalnym Chirurgiem. On sam przychodzi i zapewnia wam rozwój. Potem pójdziecie do swojego najwyższego ze wszystkich słodkiego domu. Ludzie lecą na Księżyc. Dla waszego rozwoju niezniszczalny Chirurg mówi: Stale pamiętajcie tylko Mnie i wasze grzechy będą usunięte. Ojciec wyzwala dzieci tego świata. Gdy wy pójdziecie do nieba, wszyscy inni będą w rejonie spokoju. Ojciec przeprowadza cudowne zadanie. To jest cud Ojca! Dlatego mówi się: Tylko Ty znasz swoje środki i sposoby. Wskazówki dawane są duszom. Gdyby dusza odłączyła się (od ciała), nie mogłaby otrzymywać wskazówek. Wskazówki Boga podźwigają stan (duszy), wskazówki ludzi powodują jego spadek; to także jest ustalone w sztuce życia. Ludzie myślą, że teraz jest niebo. Wmiarę waszego rozwoju będziecie wiedzieć, czy jest to piekło, czy niebo. Ludzie tworzą dużo zaburzeń z powodu różnic językowych. Oni są nieszczęśliwi. W niebie nie ma cierpienia. Tam nie będzie trzęsień ziemi. Stary świat ma być teraz zniszczony i będzie stworzone niebo. Potem, po połowie cyklu, nawet ono zniknie. Mówią, że Dwarka zatonęła w oceanie. Złote przedmioty zostały pogrzebane pod ziemią. One z pewnością znikają pod ziemią w trzęsieniach ziemi. Ludzie nie kopią w dnie oceanu i nie wydobywają ich stamtąd. Gdy kopią w ziemi, znajdują skarby. Ojciec mówi: Podźwigam każdego. Potem każdy Mnie zniesławia i znieważa. Podźwigam nawet tych, którzy Mnie zniesławiają. Dlatego chwała powinna Moją chwałą. Spójrzcie, ile szacunku oni mają na ścieżce czczenia. Wy, dzieci, także bardzo chwalicie Ojca; pokazujecie 32 cnoty na plakacie. Teraz stajecie się tak pełni cnót jak Ojciec, więc powinniście czynić wielkie starania. Nie powinniście marnować czasu. Najwyższy ze wszystkich Ojciec uczy was, więc codziennie powinniście studiować. On jest niezniszczalnym Ojcem, a także Nauczycielem. Ci, którzy przyszli później, wyprzedzają starszych. Teraz dzięki Ojcu cały świat się rozwija. To Ojciec uczynił Śri Krisznę pełnym cnót. On jest jedynym, który każdemu daje; wszyscy inni biorą. Ta dynastia jest stwarzana, w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. Spójrzcie, jak słodki i uroczy jest nieograniczony Ojciec! Wy wszyscy teraz rozwijacie się dzięki najwyższemu Ojcu. Wszyscy inni muszą zejść po schodach. To jest wspaniałość Ojca! Możecie jeść, pić i robić inne rzeczy, ale po prostu śpiewajcie chwałę Ojca. Nie jest tak, że gdy pamiętacie Ojca, nie jesteście w stanie jeść. W nocy macie bardzo dużo czasu. Macie przynajmniej 8 godzin. Ojciec mówi: Służcie temu Rządowi przynajmniej przez 8 godzin. Każdemu, kto przychodzi tutaj, pokażcie metodę na rozwój duszy. Wyzwolenie w życiu to znaczy być panem świata, a wyzwolenie oznacza być panem Brahmandu. To jest łatwe do wyjaśnienia. Jednak, jeśli nie jest to w czyjejś fortunie, to jaki wysiłek będą oni czynić? Ojciec wyjaśnia: Rdza na duszy nie może być usunięta bez pamiętania Ojca. Możesz dawać wiedzę nawet przez cały dzień, ale dusze nie mogą doświadczyć rozwoju bez pamiętania. Dzieci, Ojciec wyjaśnia wam, dzieci, każdego dnia z wielką miłością, ale każdy z was sam może zrozumieć, czy się rozwija czy nie. Dzieci, to nie tylko wy tutaj słuchacie tego, słuchają tego dzieci we wszystkich ośrodkach. Tutaj jest magnetofon. On zapisuje dźwięk i służy. Wykonuje wielką usługę. Dzieci rozumieją, że słuchają murli Śiw Baby. Gdy słuchają go poprzez was, słuchają murli pośrednio, a potem przyjeżdżają tutaj i słuchają bezpośrednio. Baba wypowiada murli poprzez usta Brahmy, to znaczy, On daje nektar wiedzy poprzez usta. Obecnie świat stał się tamopradhan, a więc potrzebuje deszczu wiedzy. Jest bardzo dużo opadów. Nikt nie może się oczyścić poprzez tamtą wodę. To wszystko jest kwestia wiedzy. Ojciec mówi: Teraz obudźcie się! Zabieram was do rejonu spokoju. W tym jest zawarty rozwój duszy. Wszystko inne to fizyczne rzeczy. Tylko wy słuchacie duchowych rzeczy. Tylko wy stajecie się multimilionerami i fortunnymi. Ojciec jest Panem Biednych. Tylko biedni słuchają tego. Dlatego Ojciec mówi: Dawajcie tę wiedzę tym, którzy mają kamienne intelekty i tym, którzy nie mają cnót. Takie rzeczy nie istnieją w złotym wieku. Tam jest nieograniczona Śiwalaja. Teraz jest nieograniczony dom publiczny, on jest całkowicie tamopradhan. Nie może stać się gorszy. Ten nieczysty świat teraz musi się zmienić. W Bharacie jest królestwo Ramy i królestwo Rawana. Gdy istnieją niezliczone religie, panuje niepokój. Wojna teraz trwa cały czas. Wojna teraz odbywa się z wielką siłą. Będzie wielka wojna, a potem to skończy się, ponieważ królestwo będzie założone, a wy osiągniecie swój stan karmatyczny. Nikt o tym nie wie. Gdy nadejdzie taki stan, uczenie się skończy się. Wtedy zostaniecie przeniesieni zgodnie z wysiłkiem, jaki wykonaliście. Ten stóg siana zapali się i zniszczenie natychmiast się odbędzie. Mówi się, że będzie rozlew krwi bez powodu. Każdy umrze niepotrzebnie. Popłyną rzeki krwi. Potem popłyną rzeki ghee i mleka. Po krzyku cierpienia będą okrzyki zwycięstwa. Reszta umrze śpiąc snem niewiedzy. Założenie odbywa się z wielkim taktem. Będą także przeszkody i ataki. Bramy nieba otwierają się poprzez matki. Jest także wielu mężczyzn, ale ponieważ to kobiety dają życie (rodzą), otrzymują większą nagrodę niż mężczyźni. Każdy w kolejności pójdzie do nieba. Niektórzy znów mogą narodzić się jako mężczyźni, kolejno dwa razy. Odbędzie się to, co jest ustalone w sztuce życia. Jest duża różnica odnośnie postępu u dusz. Niektórzy stają się najwyżsi, a niektórzy stają się najniżsi. Jest ogromna różnica pomiędzy królami i poddanymi. Ojciec wyjaśnia wam, najsłodsze dzieci: Teraz czyńcie wysiłek. tańcie się czyste poprzez jogę i wtedy będzie dharna. Cel jest bardzo wysoki. Macie uważać siebie za dusze i pamiętać Ojca z wielką miłością. Dusze kochają Najwyższą Duszę. To jest duchowa miłość, dzięki której dusze się rozwijają. Poprzez fizyczną miłość dusze upadają. Gdy ktoś nie ma tego w swojej fortunie, ucieka. Ofiarnym ogniem (jagią) trzeba się opiekować. Każdy grosz matek służy ofiarnemu ogniowi (jagii). Tutaj biedni stają się bogaci. Wszystko zależy od uczenia się. Teraz macie fortunę bycia poślubionymi. Wszyscy macie to uczucie. Ci, którzy stają się paciorkami różańca, muszą mieć takie dobre uczucia. Stale pamiętajcie Śiw Babę, służcie i będzie wielki rozwój. Powinniście poświęcić nawet swoje ciało w usłudze Śiw Baby. Utrzymywać w ciągu dnia takie upojenie nie jest tak łatwe, jak odwiedzić ciocię! Macie sprawdzać, na ile się rozwinęliście. Baba mówi: Nie pamiętaj przeszłości i nie miej oczekiwań odnośnie przyszłości. Macie wykonywać czyny w celu własnego utrzymania. W wolnym czasie, jaki macie, pamiętajcie Ojca i wasze grzechy będą usunięte. Baba wyjaśnia nawet tym, którzy są w niewoli: Masz tłumaczyć swojemu mężowi z wielką pokorą i miłością. Jeśli cię bije, obsypuj go kwiatami. Potrzebujesz wielkiego taktu, by chronić siebie. Wasze oczy muszą być bardzo spokojne. Nigdy nie wolno wam chwiać się. Jest przykład Angada. On był całkowicie nie do zachwiania. Wszyscy jesteście mahawirami. Cokolwiek wydarzyło się w przeszłości, nie wolno wam tego pamiętać. Zawsze bądźcie weseli. Bądźcie silni w sztuce życia. Sam Ojciec mówi: Ja także jestem związany niewolą sztuki życia. I nie ma nic innego. Zapisano, że Kriszna zabił diabły dyskiem samorealizacji. To wszystko są bajki. Ojciec nie może dopuścić się przemocy. Ten Ojciec jest także Nauczycielem. Nie ma kwestii, że On zabija kogoś. Wszystko to dotyczy obecnego czasu. Z jednej strony jest wiele ludzkich istot, a drugiej strony jesteście wy. Ci, którzy chcą przyjść, będą stale przychodzić. Oni będą otrzymywać swoje pozycje tak jak w poprzednim cyklu. Nie ma w tym kwestii cudu. Ojciec jest miłosierny. On usuwa cierpienie i jest Dawcą Szczęścia. Jak On mógłby powodować cierpienie? Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.
 

Esencja dla dharny:

1. Służ przynajmniej osiem godzin Rządowi Boga i używaj swojego czasu w wartościowy sposób. Stań się tak pełen cnót, jak Ojciec.

2. Nie pamiętaj przeszłości. Niech przeszłość będzie przeszłością i zawsze bądź wesoły. Bądź nie do zachwiania w sztuce życia.

Błogosławieństwo:
Utrzymuj linię zagwarantowanego zwycięstwa i stań się zwycięzcą Mai, otrzymując multimilionkrotną pomoc od Ojca.

Dzieci, które są godne otrzymywania multimilionkrotnej pomocy od Ojca, rzucają wyzwanie atakowi Mai i mówią, że jej obowiązkiem jest przyjść, a ich obowiązkiem jest osiągnąć zwycięstwo. Takie dzieci uważają formę Mai, taką jak lew, za taką jak mrówka, ponieważ wiedzą, że to jest jej królestwo, które wkrótce się skończy. Zwycięstwo was, dusz, które były zwycięskie wiele razy, jest zagwarantowane w stu procentach. Upojenie taką gwarancją umożliwia wam uzyskanie prawa do multimilionkrotnej pomocy od Ojca. Z takim upojeniem łatwo staniesz się zwycięzcą Mai.

Hasło:
Gromadź swoją potęgę myśli i używaj jej dla siebie i dla świata.


Specjalny wysiłek na stanie się równym Ojcu Brahmie.
Jeżeli masz miłość do Ojca Brahmy, to stań się aniołem takim samym jak ojciec. Niech twoja anielska forma światła zawsze będzie widoczna przed tobą w ten sposób, że masz stać się taki. Niech twoja przyszła forma także będzie widoczna. Teraz wyrzeknij się tej, a przyjmij tamtą. Gdy masz takie doświadczenie, to zrozum, że jesteś bliski doskonałości.