07.01.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, kiedy Bharat był niebem, byłyście w całkowitym świetle. Teraz jest ciemność; jeszcze raz wejdźmy w światło.

Pytanie:
Ojciec przyszedł, by opowiedzieć swoim dzieciom opowieść. Jaka to opowieść?

Odpowiedź:
Baba mówi: Słodkie dzieci, opowiadam wam o waszych 84 życiach. Kiedy urodziliście się pierwszy raz, istniała tylko religia bóstw. Następnie, po dwóch wiekach zaczęliście czczenie i zbudowaliście ogromne świątynie. Teraz jest koniec waszych wielu wcieleń. Wzywaliście: O Ty, który usuwasz cierpienie, Dawco Szczęścia, przyjdź! Dlatego Ja teraz przybyłem.

Piosenka:
Ludzie dzisiaj są w ciemności.

Om śanti.
Dzieci, rozumiecie, że teraz jest żelaznowieczny świat, w którym każdy jest w ciemności. Najpierw, kiedy Bharat był niebem, byliście w świetle. Ci sami ludzie Bharatu, którzy nazywają siebie Hindusami, byli oryginalnie bóstwami. Oni byli mieszkańcami nieba w Bharacie i w tamtym czasie nie było żadnej innej religii. Była tylko jedna religia. Nazwy dla tamtego Bharatu to niebo, Wajkunth, Bahist, raj. Starożytny Bharat był oryginalnie czysty i bogaty. Teraz Bharat jest bardzo biedny, ponieważ teraz jest żelazny wiek. Wiecie, że jesteście w ciemności. Kiedy byliście w niebie, byliście w świetle. Cesarzową i cesarzem nieba byli Śri Lakszmi i Śri Narajan. To było zwane ziemią szczęścia. Macie wziąć prawo do swojego dziedzictwa nieba od Ojca i ono jest zwane wyzwoleniem w życiu. Teraz każdy jest w niewoli życia. Bharat w szczególności a świat ogólnie są w więzieniu Rawana, w chacie cierpienia. To nie jest tak, że Rawan istniał tylko na Lance i że Rama istniał w Bharacie oraz że Rawan przybył i uprowadził Sitę. Wszystko to są wielkie bajki. Gita jest najważniejszym pismem. To jest klejnot wszystkich pism oraz jest wypowiedziana w Bharacie przez Boga. Ludzkie istoty nie mogą nikogo zbawić. W złotym wieku były bóstwa, które były wyzwolone w życiu i one zdobyły swoje dziedzictwo na końcu żelaznego wieku. Ani ludzie Bharatu o tym nie wiedzą, ani nie jest o tym wspominane w żadnym z pism. Pisma mają wiedzę ścieżki czczenia. Żadne ludzkie istoty nie mają w ogóle wiedzy o zbawieniu. One wszystkie uczą czczenia. Oni proszą was byście studiowali pisma, składali dary i wykonywali charytatywność. Tamto czczenie trwało od miedzianego wieku. W złotym i srebrnym wieku jest nagroda wiedzy. To nie jest tak, że ta wiedza tam również trwa. Wy teraz ponownie otrzymujecie dziedzictwo, które Bharat otrzymał od Ojca w zbieżnym wieku. Kiedy ludzie Bharatu doświadczają nieograniczonego cierpienia i stają się mieszkańcami piekła, wzywają: O, Oczyścicielu! Ty, który Usuwasz Cierpienie i Dawco Szczęścia! Dla kogo? Dla siebie, ponieważ każdy w Bharacie w szczególności, a na świecie ogólnie ma pięć występków. Ojciec jest Oczyścicielem. On mówi: Ja przychodzę u zbiegu cyklów. Ja staję się Dawcą Zbawienia dla Wszystkich. Ja muszę podźwignąć tych, którzy mają kamienne intelekty, tych bez cnót i guru, ponieważ to jest nieczysty świat. Złoty wiek jest zwany czystym światem. W Bharacie było królestwo Lakszmi i Narajana. Ludzie Bharatu nie wiedzą, że byli panami nieba. Nieczysty ląd oznacza ląd fałszu, a czysty ląd oznacza ląd prawdy. Bharat był czystym lądem. Ten Bharat jest niezniszczalnym lądem, który nigdy nie jest niszczony. Kiedy to jest ich królestwo (Lakszmi i Narajana), nie ma innych lądów. One wszystkie pojawiają się później. Ludzkie istoty napisały, że cykl ma setki tysięcy lat. Ojciec mówi: Czas trwania cyklu to 5000 lat. Tamci ludzie mówią, że ludzkie istoty biorą 8,4 milionów wcieleń. Oni uczynili ludzkie istoty psami, kotami, osłami, itd. Jednak psy i koty mają inne wcielenia; jest 8,4 milionów gatunków, podczas gdy jest tylko jeden gatunek ludzkich istot. Są tacy, którzy biorą 84 wcielenia. Ojciec mówi: Zgodnie z planem sztuki życia ludzie Bharatu zapomnieli swoją religię. Pod koniec żelaznego wieku oni stali się całkowicie nieczyści. Ojciec przyszedł w zbieżnym wieku, aby was oczyścić. To jest zwane lądem cierpienia. Potem Bharat stanie się ziemią szczęścia. Ojciec mówi: O, dzieci! Wy, dzieci Bharatu, byłyście mieszkańcami nieba. Następnie zeszliście w dół schodów 84 żyć. Z pewnością musicie przejść poprzez stany sato, radżo i tamo. Nikt nie jest wiecznie szczęśliwy, wiecznie zdrowy i bogaty jak byłyście wy, bóstwa. Bharat był tak bogaty! Diamentów i klejnotów było tak dużo jak kamieni. Po dwóch wiekach, na ścieżce czczenia, oni zbudowali ogromne świątynie. Zbudowali bardzo okazałe świątynie. Świątynia Somnat była największą ze wszystkich. Nie istniała tylko jedna świątynia. Wielu innych królów miało także świątynie. One tak bardzo zostały rozgrabione. Dzieci, Ojciec przypomina wam: Byliście tak bogaci. Tak, jak cesarz i cesarzowa, wy także byliście pełni wszystkich cnót, w szesnastu niebiańskich stopniach pełni. Oni także mogliby być nazywani bogami i boginiami, ale Ojciec wyjaśnił, że jest tylko jeden Bóg i On jest Ojcem. Kiedy mówicie Iśwar lub Prabhu, nie pamiętacie Go jako Ojca wszystkich dusz. Ojciec siada tutaj i opowiada wam historię: Teraz jest koniec wielu waszych żyć. To nie odnosi się tylko do jednego. Nie ma pola bitwy itp. Ludzie Bharatu zapomnieli, że to było ich królestwo. Ponieważ oni bardzo wydłużyli czas trwania złotego wieku, on stał się bardzo odległy. Ojciec przychodzi i wyjaśnia, że ludzkie istoty nie mogą być nazywane Bogiem. Ludzkie istoty nie mogą nikomu dać zbawienia. Mówi się: Dawcą Zbawienia dla Wszystkich, Oczyścicielem wszystkich nieczystych jest tylko jeden. Jest tylko jeden prawdziwy Baba, który zakłada ląd prawdy. Ludzie także czczą, ale oni nie znają biografii nikogo z tych, których czczą na ścieżce czczenia. To dlatego Ojciec wyjaśnia: Świętowaliście narodziny Śiwy, prawda? Ojciec jest Stwórcą nowego świata; Niebiańskim Bogiem, Ojcem. On daje nieograniczone szczęście. W złotym wieku było bardzo dużo szczęścia. Jak on był założony i kto go założył? Tylko Ojciec siada i to wyjaśnia. Zmiana mieszkańców piekła w mieszkańców nieba, zepsutych ludzi we wzniosłe bóstwa jest zadaniem tylko Ojca. Ojciec mówi: Dzieci, Ja was oczyszczam. Stajecie się panami nieba. Kto czyni was nieczystymi? Rawan! Ludzkie istoty mówią, że Bóg daje także cierpienie. Ojciec mówi: Ja daję wam wszystkim tak dużo szczęścia, że przez połowę cyklu nie pamiętacie Boga. Potem, kiedy zaczyna się królestwo Rawana, zaczynacie czcić każdego. To jest ostatnie z waszych wielu żyć. Niektórzy pytają: Baba, jak dużo wzięliśmy wcieleń? Baba mówi: Najsłodsi ludzie Bharatu, dusze, Ja teraz daję wam nieograniczone dziedzictwo. Dzieci, wzięłyście 84 życia. Teraz przychodzicie, by wziąć od Ojca swoje dziedzictwo 21 żyć. Nie każdy przyjdzie w tym samym czasie. Tylko wy ponownie zdobywacie pozycję dynastii słońca złotego wieku. To znaczy, że tylko wy słuchacie prawdziwego Ojca mówiącego prawdziwą wiedzę stawania się Narajanem ze zwykłego człowieka. To jest wiedza, a tamto to czczenie. Wszystkie pisma itp. są dla ścieżki czczenia. One nie są dla ścieżki wiedzy. To jest duchowa wiedza. Najwyższy Duch siada tutaj i daje wam tę wiedzę. Dzieci, macie się stać świadome duszy. Uważaj siebie za duszę i stale pamiętaj tylko Mnie. Ojciec wyjaśnia: To dusza ma dobre i złe sanskary i to według nich ludzkie istoty biorą dobre lub złe wcielenie. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia: Ten (Brahma) był czysty, a teraz w swoim ostatnim wcieleniu stał się nieczysty i to samo odnosi się do was. Ja, Ojciec, muszę przyjść do starego, nieczystego świata Rawana. Ja muszę wejść w ciało tego, który potem stanie się numer jeden. Tylko ci z dynastii słońca biorą pełne 84 życia; to znaczy Brahma i bramini, którzy są stworzeniem Brahmy. Ojciec wyjaśnia to każdego dnia. Zmienić tych, którzy mają kamienny intelekt w tych, którzy mają boski intelekt, to nie jest tak, jak odwiedzić ciocię! O, dusze, stańcie się teraz świadome duszy! O, dusze, pamiętajcie jednego Ojca i pamiętajcie królestwo! Wyrzeknijcie się cielesnych związków! Każdy musi umrzeć. To jest emerytura dla każdego. Nikt za wyjątkiem jednego Satguru nie może być Dawcą Zbawienia dla Wszystkich. Ojciec mówi: O, dzieci Bharatu, jesteście tymi, którzy pierwsi oddzielili się ode Mnie. Zapamiętano, że dusze były oddzielone od Najwyższej Duszy przez długi czas. Przede wszystkim przybyliście wy, ludzie Bharatu, którzy należeliście do religii bóstw. Ci z innych religii biorą mniej żyć. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia, jak obraca się cykl. Nawet ci, którzy nie potrafią sobie wdrażać, mogą bardzo łatwo sobie to wdrożyć. Dusze wszystko wdrażają. Dusze stają się dobroczynne i grzeszne. To jest wasze ostatnie 84 wcielenie. Wszyscy jesteście na emeryturze. Ci na emeryturze obierają sobie guru, aby otrzymać mantrę. Wy nie potrzebujecie obierać fizycznego guru. Ja jestem Ojcem, Nauczycielem i Guru was wszystkich. Wzywaliście Mnie: O, Oczyścicielu! Śiw Baba! Teraz pamiętacie. On jest Ojcem wszystkich dusz. Dusze są prawdą i żywymi istotami, ponieważ one są nieśmiertelne. We wszystkich duszach nagrana jest rola. Ojciec także jest Prawdą i Żywą Istotą. Ponieważ On jest Nasionem ludzkiego drzewa świata, On mówi: Ja znam początek, środek i koniec całego drzewa i dlatego jestem nazywany Pełnym Wiedzy. Wy także macie całą wiedzę o tym, jak drzewo wyrasta z Nasiona. Drzewo potrzebuje czasu, by urosnąć. Ojciec mówi: Jestem Nasionem. Całe drzewo pod koniec osiąga stan całkowitego rozkładu. Boski fundament teraz nie istnieje. On raz jeszcze zniknął. Ojciec musi przyjść, kiedy religia bóstw zanika. On zakłada jedną religię i inspiruje zniszczenie wszystkich pozostałych. Ojciec przeprowadza założenie oryginalnej, wiecznej religii bóstw poprzez Pradżapitę Brahmę. Ta sztuka życia jest z góry wyznaczona. Ona nie ma końca. Ojciec przychodzi na koniec cyklu, kiedy musi wypowiedzieć wiedzę o początku, środku i końcu świata. Dlatego On z pewnością musi przyjść w zbieżnym wieku. Macie jednego Ojca. Wszystkie dusze są braćmi, mieszkańcami bezcielesnego świata. Każdy pamięta tego jednego Ojca. Każdy pamięta Go w czasie cierpienia. W królestwie Rawana jest cierpienie. Tutaj każdy Go pamięta. Dlatego Ojcem, Dawcą Zbawienia dla wszystkich jest Jeden. Jest tylko Jego chwała. Kto uczyniłby Bharat niebem, jeśli Ojciec by nie przyszedł? Obecnie wszyscy są tamopradhan. Każdy z całą pewnością musi się ponownie narodzić. Teraz ponownie rodzicie się w piekle. To nie jest tak, że ktoś idzie do nieba. Hindusi mówią, że taka i taka osoba poszła do nieba, co oznacza, że jeśli ta osoba teraz poszła do nieba to z całą pewnością była w piekle. Niech to będzie róża w twoich ustach (niech to stanie się prawdą)! Jeśli ta osoba stała się mieszkańcem nieba, dlaczego karmicie ją nieczystym jedzeniem piekła? W Bengalu, oni nawet karmią ich rybami itp. Jaka jest potrzeba, by oni jedli takie jedzenie? Oni mówią: Taka i taka osoba poszła do rejonu Nirwany. Ojciec mówi: Wszystko to są kłamstwa. Skoro nawet ten, który jest pierwszym numerem musi wziąć 84 życia, nikt inny nie może jeszcze powrócić do domu. Ojciec mówi: W tym nie ma trudności. Jest tak wiele trudności na ścieżce czczenia. W czasie kiedy mantrują imię Ramy, mają gęsią skórkę. To wszystko jest ścieżka czczenia. Wiecie, ze słońce i księżyc wnoszą światło. One nie są bóstwami. W rzeczywistości są Słońce Wiedzy, księżyc wiedzy i gwiazdy wiedzy. Jest ich chwała. Tamci ludzie potem mówią: Pokłony Bóstwu Słońca! Oni uważają słońce za bóstwo i ofiarowują mu wodę. Dlatego Ojciec wyjaśnia: Wszystko tamto to ścieżką czczenia i to wszystko się powtórzy. Najpierw jest niezafałszowane czczenie Śiw Baby a potem czczenie bóstw. Potem schodzicie w dół schodów. Teraz oni nawet zapalają lampy na skrzyżowaniach dróg. Oni rzucają nasiona sezamu i ziarna we wszystkich kierunkach i wykonują tam czczenie. Oni czczą nawet żywioły. Oni nawet robią podobizny ludzkich istot i czczą je. To wszystko nie daje im żadnych osiągnięć. Dzieci, tylko wy to rozumiecie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby usunąć złe sanskary z duszy, praktykuj stawanie się świadomym duszy. To jest twoje ostatnie 84 życie. Teraz to jest twoja emerytura. Dlatego czyń wysiłek by stać się dobroczynną duszą.

2. Wyrzeknij się wszystkich cielesnych związków i pamiętaj jednego Ojca oraz królestwo. Ubijaj wiedzę o Nasionie i drzewie, a będziesz stale wesoły.

Błogosławieństwo:
Bądź wizerunkiem oparcia i bądź double light(lekki i świetlany), podczas wypełniania odpowiedzialności wzniosłego zadania przekształcenia świata.

Ci, którzy są wizerunkami oparcia, noszą na sobie wszystkie odpowiedzialności. Gdziekolwiek i jakkolwiek teraz postawisz stopę, inne dusze będą cię w ten sposób naśladować. To jest twoja odpowiedzialność, ale ta odpowiedzialność pomaga ci bardzo w tworzeniu swojego stanu, ponieważ robiąc to, otrzymujesz błogosławieństwa od wielu dusz, dzięki czemu odpowiedzialność staje się lekka. Ta odpowiedzialność kończy twoje zmęczenie.

Hasło:
Utrzymując równowagę serca i głowy, odnosisz sukces w usłudze.