07.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, otrzymałyście od Ojca wiedzę o Jego boskiej działalności i wiedzę na temat początku, środka i końca sztuki życia. Wiecie, że ten dramat teraz zbliża się do końca, a wy macie powrócić do domu.

Pytanie:
Jakim zasadom musicie być posłuszni, aby zarejestrować się u Ojca?

Odpowiedź:
Aby zarejestrować się u Ojca: 1) Całkowicie poświęć siebie Ojcu. 2) Używaj wszystkiego, co masz w usłudze czynienia Bharatu niebem. 3) Złóż obietnicę stania się całkowicie bez występku i daj tego dowód, praktycznie żyjąc w ten sposób. Imiona takich dzieci są zapisywane w rejestrze Wszechmocnego Rządu. One mają upojenie, że czynią Bharat niebem, to znaczy czynią go lądem królów. Poświęcamy siebie Ojcu, aby służyć Bharatowi.

Piosenka:
Ukłony Śiwie.

Om śanti.
Ten, który jest chwalony w piosence, siada tutaj i śpiewa chwałę Swojego stworzenia. Jest to także zwane cudowną sztuką. Sztuka jest nazywana grą. Cnotliwi są chwaleni, a więc chwała Tego Jednego jest unikalna. Jednak ludzie tego nie rozumieją. Dzieci, rozumiecie, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest tak bardzo chwalony. Rozumiecie także, że Jego narodziny, to znaczy Śiwdżajanti wkrótce nadejdą. Ta piosenka jest bardzo dobra na Śiwdżajanti. Dzieci, gdy poznajecie Jego chwałę, poznajecie również sztukę. To na pewno jest sztuka. Tak jak jest to nazywane dramatem, jest to również nazywane sztuką. Ojciec mówi: Moja działalność jest nawet bardziej unikalna niż działalność tamtych bóstw. Działalność każdego jest odrębna, podobnie jak w rządzie pozycja prezydenta jest odrębna od pozycji ministra. Gdyby Bóg był wszechobecny, czyny każdego byłyby takie same. Z powodu mówienia, że Bóg jest wszechobecny, oni głodują. Ludzkie istoty nie znają ani Ojca, ani nieograniczonej chwały Ojca. Dopóki nie rozpoznają Ojca, nie będą mogli zrozumieć Jego stworzenia. Dzieci, teraz rozumiecie temat stworzenia. Żywioł brahm, subtelny rejon, cykl ludzkiego świata, stale obracają się w waszych intelektach. To jest sztuka, to znaczy, wiedza o początku, środku i końcu stworzenia. Ludzie na świecie stali się teraz ateistami. Zupełnie niczego nie rozumieją i tylko kłamią. Święci mężowie stale organizują konferencje itp., ale biedacy nie wiedzą, że sztuka teraz ma się skończyć. Jednak, ponieważ teraz sztuka ma się skończyć, oni są dotykani. Każdy teraz mówi, że pragnie królestwa Ramy. Gdy władali tutaj chrześcijanie, nie mówili, że powinien istnieć nowy Bharat. Teraz panuje dużo cierpienia. Każdy woła: „O Boże, uwolnij nas od cierpienia!”. Na pewno na końcu żelaznego wieku musi panować dużo cierpienia. Dzień po dniu cierpienie stale wzrasta. Oni uważają, że każdy zacznie władać własnym królestwem. Nikt jednak nie wie, że musi odbyć się zniszczenie. Dzieci, powinnyście być bardzo szczęśliwe. Każdemu możecie powiedzieć, że nieograniczony Ojciec stwarza niebo, a więc Jego dzieci muszą otrzymać królestwo nieba. Ludzie Bharatu specjalnie o tym pamiętają. Aby spotkać Boga, oni wykonują czczenie. Pragną pójść do lądu Kriszny, który jest znany jako niebo, ale nie rozumieją, że królestwo Kriszny istnieje tylko w złotym wieku. Żelazny wiek teraz zbliża się do końca, a złoty wiek, w którym będzie królestwo Kriszny, ma teraz nadejść. Każdy wie, że wszyscy są dziećmi Śiwy, Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Dlatego Bóg musiał stworzyć nowy świat. On niewątpliwie musiał stworzyć go poprzez usta Brahmy. Ustami zrodzonym potomstwem na pewno musiały być klejnoty bramińskiego klanu a tamtym okresem musiał być wiek zbieżny. Zbieżny wiek jest dobroczynnym wiekiem, w którym Bóg siada i uczy was radża jogi. Jesteśmy teraz ustami zrodzonym potomstwem Brahmy, braminami. Dlatego pytacie: Jak możemy zaakceptować to, że Bóg wchodzi w ciało Brahmy i uczy radża jogi? Stańcie się ustami zrodzonym potomstwem Brahmy; studiujcie tę radża jogę a doświadczycie tego automatycznie. Nie ma w tym żadnej kwestii uwierzenia lub kwestii ślepej wiary. Ślepa wiara istnieje na całym świecie ogólnie, a w Bharacie szczególnie, gdzie odbywa się wielkie czczenie lalek (posągów). Bharat jest znany jako ląd posągów. Brahma jest przedstawiony z wieloma rękami. Ale w jaki sposób mogłoby to być możliwe? Tak, Brahma ma dużo dzieci. Wisznu jest przedstawiany z czterema rękami: dwie ręce Lakszmi i dwie Narajana. Brahma musi mieć tak dużo dzieci. Przypuśćmy, że on miałby 4 miliony dzieci, to oznaczałoby, że ma 8 milionów rąk. W rzeczywistości tak nie jest, ale ludzie na pewno są potrzebni. To także jest ustalone w sztuce życia. Ojciec przychodzi i wyjaśnia wszystkie te aspekty. Ludzie nie rozumieją tego, co ostatecznie ma się wydarzyć. Wciąż tworzą różne plany. Tutaj Baba ma dla was dzieci tylko jeden plan i tamto królestwo jest teraz zakładane. Im więcej robisz wysiłku, aby uczynić innych podobnymi do siebie, tym wyższą pozycję zdobędziesz. Ojciec jest zwany jako Ten, który jest Pełen Wiedzy, Pełen Błogości i Miłosierny. On mówi: Ja także mam rolę w sztuce życia. Maja nie ma miłosierdzia dla nikogo. Ja muszę przyjść i każdemu okazać miłosierdzie. Uczę was, dzieci radża jogi. Wyjaśniam wam także tajemnice na temat cyklu świata. Ja, Pełen Wiedzy, jestem nazywany Oceanem Wiedzy. Dzieci, wiecie o tym, a więc możecie to wyjaśniać także innym. Tutaj nie ma żadnej kwestii ślepej wiary. Wierzymy w bezcielesnego Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę. Przede wszystkim powinniście Go chwalić. On przychodzi i tworzy niebo poprzez radża jogę. Następnie powinniście chwalić mieszkańców nieba. Gdy Bharat był niebem, wszyscy byli pełni boskich cnót, 16 niebiańskich stopni pełni. Jest to kwestia 5000 lat. Chwała Najwyższej Duszy jest najbardziej unikalna. Potem jest chwała bóstw. Nie ma w tym żadnej ślepej wiary. Tutaj wszyscy są dziećmi; nie są naśladowcami. To jest rodzina. Jesteśmy rodziną Boga. Oryginalnie my, dusze jesteśmy dziećmi Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy, jesteśmy więc rodziną. Najpierw jesteśmy bezcieleśni, następnie stajemy się cieleśni. Obecnie to jest najcudowniejsza rodzina. Odnośnie tego nie ma żadnej wątpliwości. Wszyscy są dziećmi Śiwy. Dzieci Pradżapity Brahmy także są pamiętane. Wy jesteście synami i córkami Brahmy. Nowy świat jest zakładany, stary świat stoi przed wami. Przede wszystkim macie przedstawiać Ojca. Jeśli nie stajecie się klanem Brahmy, nie możecie otrzymać od Ojca dziedzictwa. Brahma nie miał tej wiedzy. Śiw Baba jest Oceanem Wiedzy. My bierzemy od Niego swoje dziedzictwo. Jesteśmy ustami zrodzonym potomstwem. My wszyscy uczymy się radża jogi. Śiw Baba uczy nas wszystkich. On wchodzi w ciało Brahmy i nas uczy. Gdy Pradżapita Brahma, który jest cielesny, staje się kompletny, wtedy staje się aniołem. Mieszkańcy subtelnego rejonu są nazywani aniołami. Tam w ogóle nie ma ciała z mięśni i kości. Dzieci mają wizje tego. Ojciec mówi: Na ścieżce czczenia otrzymujecie ode Mnie szczęście na pewien czas. Jestem jedynym Dawcą i dlatego każdy oddaje się w imię Boga. Oni wierzą, że Bóg daje owoc za ich czczenie. Oni nigdy nie wymieniają imienia mędrca lub świętego itp. Tylko Ojciec jest Tym, który daje. On może uczynić kogoś innego instrumentem, aby czymś obdarzyć. W ten sposób On powiększa chwałę tej osoby. Wszystko to jest szczęściem tylko przez pewien czas. Tutaj istnieje bezgraniczne szczęście. Gdy przybywają nowe dzieci, rozumieją, że muszą wyjaśniać tę wiedzę tym, których wskazówek przestrzegali. Obecnie każdy przestrzega wskazówek Mai, podczas gdy tutaj otrzymujecie wskazówki Boga. Te wskazówki trwają przez pół cyklu, ponieważ nagroda, którą otrzymujecie trwa przez wieki: złoty i srebrny. Tam nie ma żadnych złych wskazówek, ponieważ tam Maja nie istnieje. Niewłaściwe wskazówki zaczynają się później. Baba czyni nas teraz podobnymi do Siebie: znawcami trzech aspektów czasu (trikaldarsi) i panami trzech światów (trilokinat). Stajemy się panami żywiołu światła (Brahmandu), a następnie stajemy się także panami świata. Ojciec nadał dzieciom nawet większą chwałę niż Jego własna. Czy kiedykolwiek spotkaliście takiego Ojca, który czyniłby wysiłek dla całego świata i który uczyniłby dzieci mądrzejszymi nawet od Siebie? On mówi: Daję wam, dzieci królestwo świata. Ja nie doświadczam tego. Jednak, w Swoim ręku mam klucz do boskich wizji. Ten klucz jest dla Mnie użyteczny na ścieżce czczenia. Nawet teraz daję duszom wizje Brahmy. Mówię im, aby udali się do tego Brahmy i studiowali radża jogę oraz stawali się książętami w przyszłości. Wielu otrzymuje te wizje. Wszyscy książęta noszą korony, ale dzieci nie rozumieją, czy miały wizję księcia z dynastii słońca, czy z dynastii księżyca. Ci, którzy stają się dziećmi Ojca, na pewno staną się książętami i księżniczkami, czy to na początku, czy też później. Jeśli twoje wysiłki są dobre, będziesz należeć do dynastii słońca, w przeciwnym razie będziesz należeć do dynastii księżyca. Nie stawaj się szczęśliwy tylko z tego powodu, że widzisz księcia. Wszystko zależy od twoich wysiłków. Baba wyjaśnia bardzo jasno. Nie ma żadnej kwestii ślepej wiary. To jest rodzina Boga. Jednak, w odniesieniu do tego, wszyscy są dziećmi Boga, ale są w żelaznym wieku, podczas gdy wy jesteście w zbieżnym wieku. Do kogokolwiek idziecie, mówcie mu: Jesteśmy klanem Śiwy, ustami zrodzonym potomstwem Brahmy i tylko bramini mogą zdobyć dziedzictwo nieba. Macie czynić starania, aby każdemu bardzo jasno to wyjaśniać. Gdy wyjaśniacie 100 lub 150 osobom, wyłoni się z nich tylko jedna. Tylko kilku spośród wielu milionów ma tę fortunę. Uczynienie innych równymi sobie wymaga czasu. Głosy bogatych są ważniejsze. Gdy udajecie się do ministrów, oni pytają: Czy inni ministrowie przychodzą do was? Gdy mówicie: „Tak”, wtedy oni mówią: „w porządku, ja także przyjadę”. Ojciec mówi: Jestem całkowicie zwykły, a więc prawie nikt z bogatych nie przychodzi. Oni na pewno przyjdą, ale dopiero na końcu. Wy, dzieci powinnyście mieć bardzo dużo upojenia. Macie wyjaśniać im, że służymy Bharatowi swoim umysłem, ciałem i bogactwem. Poświęciliście siebie, aby służyć Bharatowi. Nikt inny nie jest takim filantropem. Tamci ludzie zbierają pieniądze i konstruują budynki. Na końcu wszystko obróci się w kurz. Macie wszystko poświęcić Babie. Macie używać wszystkiego, aby służyć Bharatowi, w celu jego zmiany w niebo. Potem staniecie się tymi, którzy biorą dziedzictwo. Macie upojenie, że jesteście dziećmi Wszechmocnego Autorytetu, że zarejestrowaliście się u Niego. Wymaga dużego wysiłku to, aby zarejestrować się u Baby. Gdy obiecasz, że staniesz się całkowicie bez występku i dowiedziesz tego, wówczas Baba zarejestruje cię. Dzieci, powinnyście być bardzo upojone, że zmieniacie Bharat w niebo, czynicie go lądem królów (Radżastanem). Potem będziecie tam władać. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Jesteśmy dziećmi Boga, rodziną jedynego Boga. Otrzymujemy teraz wskazówki Boga. Miejcie takie duchowe upojenie. Nie przestrzegajcie złych wskazówek.

2. Aby służyć Bharatowi, poświęć siebie całkowicie tak jak Brahma Baba. Dobrze używaj swojego ciała, umysłu i bogactwa, aby zmienić Bharat w niebo. Stań się całkowitym filantropem.

Błogosławieństwo:
Bądź stale bezpieczny pod baldachimem miłości Boga i dzięki temu, bądź wolny od wszelkich fal cierpienia.

Lotos utrzymuje się na powierzchni błotnistej wody, a mimo to pozostaje oddzielony. Jest tak bardzo niezależny, tak jak jest uroczy. W ten sam sposób wy dzieci zostałyście oddzielone od świata cierpienia i jesteście kochane przez Ojca, a więc ta Boża miłość staje się baldachimem ochrony. Co może ktokolwiek zrobić tym, nad którymi jest baldachim Boga? Dlatego utrzymuj swoje duchowe upojenie stałego przebywania pod baldachimem ochrony Boga i żadne fale cierpienia nie będą w stanie nawet dotknąć cię.

Hasło:
Ci, którzy swoimi wzniosłymi charakterami gloryfikują imiona BapDady i bramińskiego klanu, są lampami klanu.