07.02.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jeden sposób na stanie się czystym to potęga pamiętania, a drugi to potęga kary. Macie stać się czyści dzięki potędze pamiętania i wziąć wysoką pozycję.

Pytanie:
Ojciec jest duchowym Chirurgiem. Jaką cierpliwość On wam daje, gdy przychodzi?

Odpowiedź:
Tak jak chirurdzy w szpitalu uspokajają pacjentów i dają im cierpliwość, mówiąc, że wkrótce ich zdrowie się poprawi, podobnie duchowy Chirurg uspokaja was: Dzieci, nie bójcie się choroby Mai. Chirurg daje wam lekarstwo, które ujawni wszystkie choroby. Pojawią się także myśli, jakich nigdy nie mieliście na ścieżce niewiedzy. Wszystko jednak musicie tolerować. Czyńcie trochę wysiłku. Dni waszego szczęścia są już prawie tutaj.

Om śanti.
Dzieci, nieograniczony Ojciec wyjaśnia wam wszystkim Macie teraz dopilnować tego, by posłannictwo, które Ojciec przyniósł dotarło do każdego. Ojciec daje wam cierpliwość, ponieważ na ścieżce czczenia wołaliście: Baba, przyjdź, uwolnij i wyzwól nas od cierpienia. Ojciec pociesza was, że zostało już niewiele dni. Gdy chory dochodzi do zdrowia, dodają mu otuchy, że teraz już będzie w porządku. Dzieci, wy teraz także rozumiecie, że zostało już niewiele dni tego brudnego świata i że potem pójdziecie do nowego świata. Macie stać się go godni. Tam nie będzie wam dokuczać żadna choroba. Ojciec daje wam cierpliwość i mówi: Czyńcie trochę wysiłku. Nikt inny w ten sposób nie może dać wam cierpliwości. Staliście się tamopradhan. Ojciec teraz przybył, aby jeszcze raz uczynić was satopradhan. Teraz wszystkie dusze muszą stać się czyste, niektóre poprzez potęgę jogi, inne poprzez potęgę kary. Jest także potęga kary. Pozycja tych, którzy zostali oczyszczeni poprzez karę będzie obniżona. Dzieci, stale otrzymujecie śrimat. Ojciec mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie i wszystkie twoje grzechy będą spalone. Jeśli nie jesteście w pamiętaniu, wasze grzechy wzrosną stukrotnie, ponieważ przez stanie się grzesznymi duszami znieważacie Mnie. Ludzie powiedzą: Czy to Bóg dał im takie wskazówki, że ich zachowanie jest takie diabelskie? Są wzloty i upadki. Dzieci są pokonywane. Nawet dobre dzieci są pokonywane, więc ich grzechy nie są odcinane. Wtedy trzeba cierpieć. To jest bardzo brudny świat i wszystko stale się w nim wydarza. Dzieci wzywają Ojca: Baba, przyjdź i pokaż nam drogę do przyszłego nowego świata. Baba wie, że po tej stronie jest stary świat, a po drugiej jest nowy świat. Jesteście łódkami. Płyniecie teraz w kierunku stania się najbardziej wzniosłymi ludzkimi istotami. Wasze kotwice zostały podniesione ze starego świata. Macie pamiętać dom, do którego macie pójść. Ojciec powiedział: Dzięki pamiętaniu Mnie wasza rdza zostanie usunięta. Istnieje albo potęga jogi, albo potęga kary. Każda dusza niewątpliwie musi stać się czysta. Nikt nie może powrócić do domu nie stając się czystym. Każdy otrzymał swoją własną rolę. Ojciec mówi: To jest wasze ostatnie życie. Ludzie mówią, że żelazny wiek jeszcze jest w wieku niemowlęcym. To znaczy, że ludzie będą jeszcze bardziej nieszczęśliwi niż są teraz. Wy, bramini zbieżnego wieku rozumiecie, że ten ląd cierpienia teraz się kończy. Ojciec daje wam cierpliwość. W poprzednim cyklu Ojciec także powiedział: Stale pamiętaj tylko Mnie i rdza twoich grzechów będzie usunięta. Gwarantuję ci to. On wyjaśnia także, że żelazny wiek z pewnością będzie zniszczony, a złoty wiek z pewnością nadejdzie. Otrzymujecie taką gwarancję. Dzieci, macie wiarę, ale ponieważ nie przebywacie w pamiętaniu, wykonujecie taki lub inny grzeszny czyn. Mówicie: Baba, zezłościłem się. To jest także zwane złym duchem. W tym królestwie Rawana pięć występków powoduje cierpienie. Karmiczne konta na końcu także muszą być wyrównane. Choroba żądzy ujawnia się u tych, których występek żądzy nigdy nie dręczył. Mówią: Nigdy przedtem nie miałem takich złych myśli. Dlaczego sprawiają mi kłopoty teraz? To jest wiedza. Wiedza powoduje, że ujawniają się wszystkie choroby. Czczenie nie powoduje ujawniania się wszystkich chorób. To jest nieczysty, występny świat. Jest w nim 100% nieczystości. Teraz z nieczystych w 100% macie się stać w 100% czyści. Świat w 100% zepsuty musi się stać w 100% czysty i wzniosły. Ojciec mówi: Dzieci, przyszedłem, aby zabrać was do rejonu spokoju i ziemi szczęścia. Pamiętajcie Mnie i obracajcie cyklem świata. Nie wykonujcie żadnych grzesznych czynów. Wpajajcie cnoty, które miały bóstwa. Baba nie sprawia wam żadnych trudności. W niektórych domach mają diabelskie dusze, które wszystko podpalają i powodują wielkie szkody. Obecnie wszystkie ludzkie istoty są diabelskie. Jest także cierpienie karmy w fizyczny sposób. Dusze sprawiają sobie nawzajem cierpienie poprzez ciała. Nawet, jeśli dusza nie ma ciała to i tak może powodować cierpienie. Dzieci widziały to, co nazywacie duchem, a jest jak biały cień. Jednak, nie wolno wam o tym myśleć. Im bardziej pamiętacie Ojca, tym szybciej takie rzeczy się skończą. To są także konta karmiczne. Córki mieszkające w domach mówią, że chcą żyć w czystości. To mówi dusza. Ci, którzy nie mają wiedzy, mówią: Nie żyj w czystości. Wtedy jest kłótnia. Wówczas jest tak dużo zaburzeń. Teraz stajecie się czystymi duszami.Tamte dusze są nieczyste, więc sprawiają cierpienie. To są także dusze. Są one zwane diabelskimi duszami. One sprawiają cierpienie i będąc w ciałach i będąc poza ciałem. Wiedza jest łatwa. Macie obracać dyskiem samouświadomienia. Jednak, najważniejsza jest czystość. W tym celu macie pamiętać Ojca z wielkim szczęściem. O Rawanie mówi się, że jest złem. Obecnie świat jest zły. Oni stale otrzymują od siebie nawzajem wiele rodzajów cierpienia. Tych, którzy są nieczyści określa się jako złych. Jest wiele odmian pięciu występków w nieczystych duszach. Niektóre mają nawyk żądzy, inne nawyk gniewu, inne mają nawyk denerwowania innych, a inne nawyk powodowania szkód. Ci, którzy mają nawyk żądzy wpadają w gniew, a nawet biją, jeśli nie dostają, czego chcą. Taki jest ten świat. Dlatego Ojciec przychodzi i daje wam cierpliwość: O dusze, bądźcie cierpliwe! Stale pamiętajcie Mnie i także wpajajcie sobie boskie cnoty. On nie mówi wam, abyście nie pracowali itp. Tak samo wojskowi muszą iść i walczyć. Mówi się im, aby trwali w pamiętaniu Śiw Baby. Oni przyjmują słowa Gity i wierzą, że jeżeli umrą na polu bitwy, pójdą do nieba. Dlatego idą w szczęściu walczyć. Jednak, tak nie jest. Baba teraz mówi: Możecie pójść do nieba, ale po prostu pamiętajcie Śiw Babę. Macie pamiętać jednego Śiw Babę i z pewnością pójdziecie do nieba. Jeśli ktoś przyszedł do wiedzy, a potem stał się nieczysty, ponieważ powrócił do starego świata, to i tak z pewnością pójdzie do nieba. Doświadczy kary, stanie się czysty, a potem z pewnością pójdzie tam. Ojciec jest miłosierny. Ojciec wyjaśnia: Nie wykonujcie grzesznych czynów, a pokonacie grzeszne czyny. Lakszmi i Narajan są zwycięzcami nad grzesznymi czynami. Potem, w królestwie Rawana popełniają także grzechy. Zaczyna się era króla Wikrama. Ludzie w ogóle niczego nie wiedzą. Dzieci, teraz wiecie, jak Lakszmi i Narajan pokonują grzech. Można powiedzieć: Istnieli główni zwycięzcy nad grzechami, a potem, po 2500 lat, zaczęła się era tych, którzy wykonują grzeszne czyny. Jest opowieść o królu, który pokonał przywiązanie. Ojciec mówi: Pokonaj przywiązanie. Stale pamiętaj tylko Mnie i twoje grzechy będą odcięte. Dzięki staniu się czystym możesz wymazać grzechy, które popełniałeś przez 2500 lat i stać się satopradhan w ciągu tych 50 – 60 lat. Jeśli nie masz potęgi jogi, otrzymasz numer na tyle. Różaniec jest bardzo duży. Różaniec Bharatu jest specjalny. Cała gra zależy od niego. Główną rzeczą jest pielgrzymka pamiętania. W tym nie ma żadnej trudności. Na ścieżce czczenia ich intelekty są połączone z wieloma innymi ludźmi. Oni wszyscy są stworzeniem. Nikt nie może odnieść korzyści dzięki pamiętaniu ich. Ojciec mówi: Nie pamiętaj nikogo. Tak jak na ścieżce czczenia tylko czciliście, tak teraz, na końcu pamiętajcie tylko Mnie. Ojciec tak jasno wam tłumaczy. Poprzednio tego nie wiedzieliście. Teraz otrzymaliście wiedzę. Ojciec mówi: Odwiąż się od wszystkich innych i połącz się z Jednym, a twoje grzechy będą spalone. Popełniliście dużo grzechów. Używaliście miecza żądzy. Sprawialiście sobie nawzajem cierpienie od początku poprzez środek aż do końca. Główną rzeczą jest miecz żądzy. To także jest w dramacie. Nie możecie pytać, dlaczego taki dramat został stworzony. Ta sztuka jest wieczna. Ja także mam w niej rolę. Nawet nie możecie zapytać, kiedy dramat został stworzony lub kiedy się skończy. Rola zapisana jest w duszy. Płyta duszy nigdy się nie niszczy. Dusza jest niezniszczalna i ma niezniszczalną rolę. O dramacie także mówi się, że jest niezniszczalny. Ojciec, który się nie odradza, przychodzi i wyjaśnia wam wszystkie tajemnice. Nikt inny nie może wam wyjaśnić wszystkich tajemnic o początku, środku i końcu świata. Ludzie nie znają zajęcia Ojca ani duszy. Cykl świata stale się obraca. Teraz jest najbardziej pomyślny zbieżny wiek, gdy wszystkie ludzkie istoty stają się wzniosłe. W rejonie spokoju wszystkie dusze stają się czyste i wzniosłe. Rejon spokoju jest czystym światem. Nowy świat jest także czysty. Jest tam spokój. Potem, gdy otrzymujesz ciało, odgrywasz swoją rolę. Wiecie, że każdy otrzymał własną rolę. Tamten jest naszym domem. Tam jesteśmy spokojni. Tutaj mamy odgrywać swoje role. Ojciec teraz mówi: Na ścieżce czczenia czciliście Mnie w niezafałszowany sposób. Nie byliście nieszczęśliwi. Teraz, gdy czczenie jest fałszywe staliście się nieszczęśliwi. Ojciec mówi: Teraz przyswajaj sobie boskie cnoty. Dlaczego stale jeszcze są diabelskie cechy? Wołaliście Ojca, aby przybył i uczynił was czystymi, więc dlaczego stajecie się nieczyści? Z pewnością musicie pokonać główny występek żądzy i wtedy staniecie się zwycięzcami świata. Ludzie mówią o Bogu, że jest czcicielem i godny czci. To znaczy, że Go poniżają. Przez popełnianie takich grzechów świat stał się bardzo występny. W Garuda Purania mówi się o największych głębiach piekła, gdzie gryzą skorpiony i jaszczurki. Zobaczcie, co ludzie napisali w pismach! Ojciec wyjaśnił: Wszystkie pisma itd. należą do ścieżki czczenia. Poprzez nie nikt nie może Mnie spotkać. Oni stali się jeszcze bardziej tamopradhan. Dlatego wołają Mnie, abym przyszedł i oczyścił ich, co oznacza, że są nieczyści. Ludzie niczego nie rozumieją. Ci z wiarą w intelektach stają się zwycięzcy. Odnoszą zwycięstwo nad Rawanem i idą do królestwa Ramy. Ojciec mówi: Pokonaj żądzę. Z tego powodu są zaburzenia. Ludzie mówią: Dlaczego mielibyśmy wyrzec się nektaru i pić truciznę? Gdy słyszą słowo „nektar” myślą, że nektar wynurza się z Gaumukh (pyska krowy). Woda Gangesu nie może być zwana nektarem. To odnosi się do nektaru wiedzy. Żona myje stopy swojego męża i pije tę wodę, uważając ją za nektar. Gdyby to było nektarem, ona stałaby się jak diament. Ojciec daje wam wiedzę, poprzez którą stajecie się jak diamenty. Oni bardzo rozsławili wodę. Wy dajecie nektar wiedzy do picia, a oni dają wodę. Brahmini, nikt o was nie wie. Mówi się o Kurawach i Pandawach, ale nie uważa się, że Pandawowie są Brahminami. Te słowa nie są zapisane w Gicie, więc nie uważa się Pandawów za Brahminów. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia esencję wszystkich pism. Dzieci, On mówi do was: Rozsądźcie pomiędzy tym, co studiowaliście w pismach i tym, co Ja wam mówię. Wiecie, że to, czego słuchaliście poprzednio było nieprawdziwe, a teraz słuchacie tego, co jest prawdziwe. Ojciec wyjaśnił: Wszyscy jesteście Sitami, czcicielami. I to tylko Rama, Bóg daje owoc czczenia. On mówi: Przychodzę, aby dać wam ten owoc. Wiecie, że w niebie doświadczacie bezkresnego szczęścia. W tym czasie cała reszta (dusz) jest w rejonie spokoju. Oni otrzymują spokój. Tam, w tamtym świecie było szczęście, spokój i czystość, tam było wszystko. Wyjaśniacie, że gdy na świecie była tylko jedna religia, był spokój, jednak ludzie tego nie rozumieją. Mało kto pozostaje tutaj. Na końcu wielu przyjdzie. Dokąd indziej poszliby? To jest jedyny sklep. Gdy sprzedawca ma do sprzedania dobre rzeczy, ma na nie ustaloną cenę. To jest sklep Śiw Baby. On jest bezcielesny. Brahma jest także z całą pewnością potrzebny. Jesteście zwani Brahma Kumarami i Kumari. Nie nazywacie się Śiw Kumari. Brahmini są na pewno potrzebni. Jak moglibyście się stać bóstwami, gdybyście nie stali się Brahminami? Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Macie wpajać sobie cnoty, które mają bóstwa. Muszą być usunięte złe sanskary, jakie macie, np. nawyk gniewu itd. Macie pokonać grzech. Dlatego nie wykonujcie żadnych grzesznych czynów.

2. Abyście się stali wzniośli jak diamenty, pijcie nektar wiedzy i dawajcie go innym do picia. Odnieście całkowite zwycięstwo nad występkiem żądzy. Uczyńcie siebie satopradhan. Wyrównajcie wszystkie swoje stare karmiczne konta potęgą pamiętania.


Błogosławieństwo:
Bądź duszą, która eksperymentuje z udogodnieniami i staje się zwycięską nad nimi dzięki duchowemu wysiłkowi łatwej jogi.

Posiadając udogodnienia i eksperymentując z nimi, niech twój stan jogi nie chwieje się. Być joginem i eksperymentować jest nazywane byciem niezależnym. Będąc instrumentem, posiadając wszystko, uwolnij się od jakiekolwiek przyciągania do tego i eksperymentuj z tym. Jeżeli masz jakiekolwiek pragnienia, one nie pozwolą ci stać się dobrym i twój czas zostanie spędzony na czynieniu wysiłków. W takim czasie, pomimo, że będziesz próbować utrzymywać swój duchowy wysiłek udogodnienia przyciągną cię do siebie. Dlatego bądź duszą, która eksperymentuje i dzięki duchowemu wysiłkowi łatwej jogi, bądź zwycięski nad udogodnieniami, tzn. nad materią.

Hasło:
Być zadowolonym i czynić każdego zadowolonym, tzn. być klejnotem zadowolenia.