07.02.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, słuchajcie tylko tego, co Baba wam mówi. Nie mów źle! Nie patrz na zło! Nie słuchaj złego!

Pytanie:
Dzieci, do posiadania jakiej wiary inspiruje was Ojciec?

Odpowiedź:
Ojciec inspiruje was, abyście mieli wiarę, że On jest waszym Ojcem, waszym Nauczycielem i waszym Satguru. Macie czynić wysiłek, aby utrzymywać taką świadomość. Jednak Maja sprawia, że zapominacie. Na ścieżce ignorancji nie ma żadnej kwestii Mai.

Pytanie:
Gdy sprawdzasz swój dziennik, to w jakim aspekcie potrzebujesz nieograniczonego, rozległego intelektu?

Odpowiedź:
Gdy sprawdzasz, jak długo uważałeś siebie za duszę i pamiętałeś Ojca. Gdy sprawdzasz ten aspekt w swoim dzienniku, potrzebny ci jest nieograniczony, rozległy intelekt. Tylko gdy staniesz się świadomy duszy i będziesz pamiętać Ojca, twoje grzechy będą usuwane.

Om śanti.
Studenci, rozumiecie, że przyszedł Nauczyciel. Dzieci, wiecie, że On jest Ojcem, Nauczycielem i Najwyższym Satguru. Dzieci, jesteście tego świadome, ale jest to w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. Prawo mówi, że gdy raz się dowiesz, że Ten jest Ojcem, Nauczycielem i Satguru, nie powinieneś tego zapomnieć, ale tutaj Maja sprawia, ze zapominasz. Kiedy byliście na ścieżce ignorancji, nie było takiej kwestii, że Maja zmuszała was do zapominania. Dzieci nigdy nie mogą zapomnieć, kto jest ich ojcem i co on robi. One są szczęśliwe, wiedząc, że są panami (dziecicami) bogactwa swojego ojca.Mimo że one same uczą się, otrzymują także posiadłość swojego ojca. Dzieci, tutaj uczycie się, a także otrzymujecie posiadłość Ojca. Uczycie się radża jogi. Od Ojca otrzymaliście wiarę, że należycie do Ojca i że tylko Ojciec pokazuje ścieżkę do zbawienia. A więc On jest Satguru. O tym nie powinniście zapominać. Macie słuchać tylko tego, co Ojciec wam mówi. Jest wizerunek małp z hasłem: Nie słuchaj złego! Nie patrz na zło! Nie mów źle! To dotyczy ludzkich istot. Ojciec mówi: Nie słuchaj, nie mów ani nie patrz na diabelskie rzeczy. Ludzie stworzyli hasło „Nie słuchaj złego, itd.” używając przykładu małp, podczas gdy teraz oni to zrobili używając przykładu ludzkich istot. Macie obraz Nalini, która to pokazuje. Nie wolno wam słuchać niczego, co zniesławia Ojca. Ojciec mówi: Oni Mnie tak bardzo oczerniają. Wiecie, że kiedy czciciele Kriszny palą kadzidełka, to czciciele Ramy zatykają nosy. Oni nawet nie lubią zapachu kadzidełek tych drugich! To jest tak jakby stali się wrogami. Teraz należycie do rodziny Ramy, rodziny Boga, podczas gdy reszta świata należy do rodziny Rawana. Tutaj nie ma kwestii kadzidełek. Wiecie jaki stan osiągnęliście nazywając Ojca wszechobecnym. Gdy mówiliście, że On jest obecny wskałach i kamieniach, waszeintelekty zmieniły się na kamienne. Jest tak wiele zniewagi nieograniczonego Ojca, który daje wam wasze dziedzictwo. Nikt z nich nie ma wiedzy. To, co oni mówią, to nie są klejnoty wiedzy lecz kamienie. Teraz macie pamiętać Ojca. Ojciec mówi: Nikt nie zna Mnie dokładnie takim jaki jestem i kim jestem. U was, dzieci, to jest również w kolejności. Macie pamiętać Ojca dokładnie. On także jest maleńkim punktem. On ma w sobie całą rolę. Tak jak uważacie siebie za dusze, tak samo macie poznać Ojca dokładnie i pamiętać Go. Mimo że my jesteśmy Jego dziećmi, to nie jest tak, że Ojciec jest dużą duszą, a my jesteśmy małymi duszami; nie. Mimo żeOjciec ma pełną wiedzę, ta dusza nie jest większa niż my. W was, dusze, także jest wiedza,ale w kolejności. W szkole uczniowie zdają w kolejności. Być może zdobywają niższe stopnie ale nikt nie otrzymuje zero stopni. Ojciec mówi: Wiedza, którą teraz wam daję, potem zaniknie i ponownie będą stworzone wizerunki i pisma. Ojciec mówi do was, dusz: Nie słuchaj złego! itd. Co jest do oglądania w tym diabelskim świecie? Musicie zamknąć oczy na ten brudny świat. Wy, dusze, teraz stałyście się świadomego tego, że ten świat jest stary. A więc dlaczego mielibyście chcieć jakiegoś powiązania z nim? Wy, dusze, teraz wiecie o tym, że patrząc na ten świat macie go nie widzieć. Powinnyście pamiętać swój rejon spokoju i krainę szczęścia. Wy, dusze, otrzymałyście trzecie oko wiedzy, a więc macie pamiętać te aspekty. Na ścieżce czczenia ludzie także budzą się wcześnie rano i przesuwają różaniec. Uważają, że pomyślne omeny porannych godzin są najlepsze. Są także wasze, braminów, pomyślne omeny. Jest także chwała Brahma bodżan. To nie jest brahm bodżan ale Brahma bodżan. Zamiast Brahma Kumaris tamci ludzie nazywają was brahm kumaris. Oni niczego nie rozumieją. Dzieci Brahmy nazywają się Brahma Kumars i Kumaris. Brahm jest żywiołem światła. To jest miejsce, gdzie mieszkają dusze. Jaka jest jego chwała? Ojciec skarży się dzieciom: Dzieci, z jednej strony czciłyście Mnie, a z drugiej znieważałyście Mnie. To przez znieważanie Mnie stałyście się całkowicie nieczyste. Musiałyście stać się tamopradhan; cykl musi się powtarzać. Gdy przychodzi ważna osoba, z całą pewnością macie jej wyjaśnić cykl. Cykl ma tylko 5 tys. lat. Macie na to zwracać bardzo dużo uwagi. Po nocy na pewno następuje dzień. Nie jest możliwe, by po nocy nie było dnia. Złoty wiek na pewno przyjdzie po żelaznym wieku. Historia i geografia tego świata powtarzają się. Ojciec mówi do was, dzieci: Najsłodsze dzieci, każde z was ma uważać siebie za duszę. To dusze wszystko robią, odgrywając swoje role. Nikt nie wie, że jest aktorem i że powinien także znać początek, środek i koniec sztuki. Historia i geografia świata powtarzają się. To jest sztuka życia. Sekunda po sekundzie, cokolwiek wydarzyło się w przeszłości, stale powtarza się. Nikt inny nie może zrozumieć tych aspektów. Ci, którzy są niezbyt mądrzy, zawsze nie zdają. Co ich nauczyciel może zrobić? Czy prosicie swojego nauczyciela, by miał dla was miłosierdzie, albo by dał wam błogosławieństwa? Tutaj także jest uczenie się. Sam Bóg uczy radża jogi w tej szkole Gity. Żelazny wiek z całą pewnością musi zostać zmieniony w złoty wiek. Zgodnie ze sztuką życia Ojciec musi przyjść. Ojciec mówi: Ja przychodzę w zbieżnym czasie każdego cyklu. Nikt inny nie może powiedzieć „Ja daję wam wiedzę o początku, środku i końcu świata”. Oni nazywają siebie „Śiwohum” (jestem Śiwą). Co się wydarzy dzięki temu? Śiw Baba przychodzi, by uczyć was. On przychodzi, by uczyć was łatwej radża jogi. Nikt z mędrców ani świętych nie może być zwany Bogiem Śiwą. Wielu nazywa siebie Kriszną, Lakszmi lub Narajanem. Jest taka wielka różnica pomiędzy śri Kriszną, księciem złotego wieku, a tymi nieczystymi ludźmi żelaznego wieku. Nie możecie powiedzieć, że Bóg jest w nich. Możecie iść do świątyń i zapytać czcicieli: Gdzie są bóstwa, które władały w złotym wieku? Po złotym wieku z całą pewnością muszą być wieki srebrny, miedziany i żelazny. W złotym wieku było królestwo dynastii słońca, a w srebrnym wieku było królestwo dynastii księżyca. Cała ta wiedza jest w waszych intelektach, dzieci. Jesteście Brahma Kumars i Kumaris, a więc na pewno musi być także Pradżapita Brahma. Ludzki świat jest stwarzany poprzez Brahmę. Brahma nie jest zwany Stwórcą. Tamten jest zwany Bogiem, Ojcem. W jaki sposób On stwarza? Tylko gdy Ojciec osobiście przychodzi do was, może to wyjaśnić. Wszystkie pisma zostały stworzone później, tak jak Biblia, która była stworzona dopiero po tym, jak Chrystus wytłumaczył wszystkie kwestie. Jego chwała jest śpiewana później. Tylko Ojciec jest sławiony jako Oczyściciel, Dawca Zbawienia wszystkim i Wyzwoliciel wszystkich. Ludzie pamiętają Go i mówią do Niego: O Boże, Ojcze, zmiłuj się! Tylko jeden jest Ojcem. On jest Ojcem każdego na całym świecie. Ludzie nie wiedzą, kto wyzwala ich z całego ich cierpienia. Ten świat jest teraz stary i ludzkie istoty są także stare i tamopradhan. To jest żelaznowieczny świat. Złoty wiek istniał. On na pewno przyjdzie ponownie. Zniszczenie odbędzie się. To zajdzie poprzez światową wojnę, a także przez wiele naturalnych klęsk. To teraz jest ten czas. Populacja ludzkiego świata tak bardzo wzrosła. Mówicie, że Bóg przyszedł. Dzieci, rzucacie wyzwanie każdemu i mówicie, że teraz jest zakładana poprzez Brahmę oryginalna, wieczna religia bóstw. Ludzie będą słuchać was zgodnie ze sztuką życia. Macie także przyswajać boskie cnoty. Wiecie, że nie mieliście żadnych cnót. Wadą numer jeden jest występek żądzy. On tak bardzo wam dokucza. Musicie boksować się z Mają. Sztormy Mai sprawiają, że upadacie wbrew swojej woli. To jest żelazny wiek. Wszyscy brudzą swoje twarze. Nie możecie nazwać tego ciemnoniebieskim. Kriszna jest pokazywany jako ciemnoniebieski, by pokazać trujące ukąszenie węża. By zachować jego honor, pokazują jego twarz ciemnoniebieską. Gdyby pokazali jego twarz brudną, to tak jakby jego honor był stracony. Podróżnik przychodzi tutaj z bardzo dalekiego miejsca, z lądu bezcielesnego. On przychodzi do żelaznowiecznego świata, wchodzi w nieczyste ciało i czyni je pięknym. Ojciec mówi: Teraz macie stać się satopradhan. Pamiętajcie Mnie, a wasze grzechy będą usunięte i staniecie się panami lądu Wisznu. Te kwestie wiedzy trzeba zrozumieć. Baba jest rup i basant. On ma formę bardzo jasnej kropki. On także ma wiedzę. On nie jest poza imieniem i formą. Nikt na świecie nie wie, jaka jest Jego forma. Ojciec wyjaśnia wam: Ja także jestem zwany duszą, ale Ja jestem Najwyższą Duszą. Najwyższa Dusza jest Bogiem. On jest Ojcem i Nauczycielem. On jest zwany Tym, który ma pełną wiedzę. Ludzie wierzą, że On ma pełną wiedzę i że wie, co się dzieje w sercu każdego. Jeżeli Bóg byłby wszechobecny, wszyscy inni także mieliby pełną wiedzę. A więc dlaczego tylko Jednego nazywają pełnym wiedzy? Intelekty ludzi stały się tak zdegradowane! Oni w ogóle nie rozumieją żadnych aspektów wiedzy. Ojciec siedzi tutaj i przedstawia wam kontrast pomiędzy czczeniem a wiedzą. Przede wszystkim jest wiedza, dzień, który składa się z wieków złotego i srebrnego. Potem jest noc wieków miedzianego i żelaznego. To dzięki wiedzy jest zbawienie. Hatha jogini nie mogą wyjaśniać wiedzy radża joginów. Nawet członkowie rodzin nie mogą wyjaśniać, ponieważ oni są nieczyści. A więc kto może uczyć radża jogi? Ten, który mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie, by twoje grzechy mogły być usunięte. Religia ścieżki izolacji całkowicie różni się od religii tych, którzy są na ścieżce rodzinnej. A więc jak ci ze ścieżki odosobnienia mogliby przekazywać wiedzę tym ze ścieżki rodzinnej? Każdy mówi: Bóg, Ojciec, jest Prawdą. Tylko Ojciec mówi prawdę. Dusze są teraz świadome Baby, dlatego pamiętamy Ojca i prosimy Go, by przyszedł i przedstawił prawdziwą historię o tym, jak stać się prawdziwym Narajanem ze zwykłego człowieka. Ja teraz przekazuję wam historię prawdziwego Narajana. Wcześniej słuchaliście fałszywych historii. Teraz słuchacie prawdziwej historii. Słuchając tamtych fałszywych historii nikt nie mógł stać się Narajanem. W jaki sposób tamte historie mogłyby być historiami prawdziwego Narajana? Ludzkie istoty nie mogą uczynić zwykłego człowieka Narajanem. Tylko Ojciec może przyjść i uczynić was panami nieba. Ojciec przychodzi do Bharatu, ale nikt nie rozumie, kiedy On przychodzi. Ludzie pomieszali Śiwę z Śankarem i stworzyli historie. Jest także pismo Śiw Purana. Ludzie mówią, że Gita jest śpiewana przez Krisznę. A więc pismo Śiw Purana powinno być wyżej. W rzeczywistości wiedza jest w Gicie. Bóg mówi: Mammanabhaw! Tego określenia nie może być w żadnym piśmie innym niż Gita. Mówi się, że Śrimat Bhagawad Gita jest klejnotem wszystkich pism. Wzniosłe wskazówki pochodzą od Boga. Przede wszystkim mówcie im: Mówimy, że za kilka lat będzie założony nowy, wzniosły świat. Teraz świat jest zepsuty. We wzniosłym świecie będzie bardzo niewiele ludzi. W obecnym czasie jest tak wiele ludzi. Zniszczenie stoi przed wami. Ojciec uczy radża jogi. Otrzymujecie swoje dziedzictwo od Ojca. Ludzie proszą Ojca o to. Gdy ktoś ma bardzo dużo bogactwa i dzieci, on mówi, że Bóg dał mu to wszystko. A więc Bóg jest tylko jeden. Zatem, jak to jest możliwe, by Bóg był w każdym? Ojciec teraz mówi do dusz: Pamiętajcie Mnie! Wy, dusze, mówicie: Bóg dał nam tę wiedzę, którą my dajemy naszym braciom. Jak długo każdego dnia uważasz się za duszę i pamiętasz Ojca? By utrzymywać ten aspekt w swoim dzienniku, potrzebny ci jest nieograniczony i rozległy intelekt. Masz stać się świadomy duszy i pamiętać Ojca; tylko wtedy twoje grzechy będą usuwane. Wiedza jest bardzo łatwa, ale rozwijaj się uważając siebie za duszę i pamiętając Ojca. Bardzo niewielu z was potrafi prowadzić taki dziennik. Stając się świadomy duszy i pamiętając Ojca, nigdy nie sprawisz nikomu cierpienia. Ojciec przychodzi, by dać szczęście. Dzieci, dlatego wy także powinnyście dawać każdemu szczęście. Nigdy nie powodujcie niczyjego cierpienia. Gdy pamiętacie Ojca, wszystkie złe duchy uciekają. Ten wysiłek jest bardzo incognito. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Zamknij oczy na ten brudny, diabelski świat. Ten świat jest stary, a więc nie powinno cię nic dłużej z nim łączyć. Nawet patrząc na niego masz go nie widzieć.

2. Jesteśmy aktorami w tej nieograniczonej sztuce. Cokolwiek się wydarzyło w przeszłości, powtórzy się sekunda po sekundzie. Miej tę świadomość i zdaj w każdym przedmiocie. Masz mieć nieograniczony, rozległy intelekt.

Błogosławieństwo:
Swoją wzniosłą postawą przekształć postawę innych i stań się uosobieniem stałego sukcesu.

Aby stać się uosobieniem sukcesu wykonuj zadanie przekształcenia postaw własną postawą i myśli swoimi myślami. To badaj. Kiedy staniesz się zajęty taką usługą, ta subtelna usługa, potem automatycznie, zabierze cię poza wiele słabości. Teraz stwórz na to plan, a ilość studentów się zwiększy. Bardzo powiększy się dochód, będą ci (dla usługi) dawane budynki. Łatwo będzie osiągany całkowity sukces. Ta metoda uczyni cię uosobieniem sukcesu.

Hasło:
Stale używaj swego czasu w wartościowy sposób, a zostaniesz uchroniony od bycia oszukiwanym przez czas.