07.02.21    Avyakt Bapdada     Polish Murli     29.10.87     Om Shanti     Madhuban


Potęgi ciała, umysłu, bogactwa i związków.


Dzisiaj Ojciec, Wszechmocny Autorytet, patrzy na swoje potężne dzieci. Każda brahmińska dusza stała się potężna, ale wszyscy są w kolejności. Wszystkie potęgi są dziedzictwem od Ojca i błogosławieństwem od Dawcy Błogosławieństw. Mając podwójny związek z Ojcem i z Dawcą Błogosławieństw, każde dziecko ma to wzniosłe osiągnięcie od momentu narodzin. Przy narodzinach Ojciec daje ci prawo do wszystkich potęg, tzn. daje ci twoje wrodzone prawo. Wraz z tym, jak tylko się rodzisz, jako Dawca Błogosławieństw On czyni cię wszechmocnym autorytetem takim samym jak On i daje ci błogosławieństwo „Miej wszystkie potęgi”. Wszystkie dzieci otrzymują to podwójne prawo jednakowo od Jednego, ale wasza potęga przyswajania go sprawia, że jesteście w kolejności. Ojciec czyni wszystkie dzieci stale pełnymi wszystkich potęg, ale dzieci stają się potężne zgodnie ze swoją zdolnością. Ogólnie biorąc, czy to w życiu ziemskim, czy duchowym, potęgi są podstawą sukcesu. Im więcej potęg posiadasz, tym większy sukces. Głównymi potęgami są: potęga ciała, potęga umysłu, potęga bogactwa i potęga związków. Wszystkie cztery są niezbędne. Jeśli brak choć jednej z tych czterech, to nie ma stałego i całkowitego sukcesu życiu. Również w życiu duchowym wszystkie cztery potęgi są niezbędne.

W tym duchowym życiu niezbędne jest zdrowie zarówno duszy, jak i materii. Kiedy dusza jest zdrowa, wtedy, dzięki twojemu dobremu stanowi, konta twojego ciała lub choroby twojego ciała zmieniają się z krzyża w kolec i doświadczasz, że jesteś zdrowy. Na twojej twarzy nie ma żadnych oznak choroby ani cierpienia. Nawet nie mówisz o swojej chorobie i zamiast mówić o cierpieniu karmy, mówisz o stanie karma jogi, ponieważ mówienie o chorobie powoduje nasilenie się choroby. Taka dusza nigdy nie doświadczy cierpienia spowodowanego chorobą ani nie rozprzestrzeni fali smutku, mówiąc o swoim cierpieniu. Zamiast tego, dzięki potędze przekształcenia, przekształci cierpienie w zadowolenie, będzie stale zadowolona i wywoła falę zadowolenia u innych. Oznacza to, że stanie się tak jak Ojciec wszechmocnym autorytetem i dzięki błogosławieństwu potęg użyje potęgi tolerowania lub potęgi przystosowania, zgodnie z czasem. Kiedy w chwili potrzeby używasz błogosławieństwa lub dziedzictwa potęg, które otrzymujesz od Ojca, Wszechmocnego Autorytetu, te błogosławieństwa lub dobre życzenia działają dla ciebie jak lekarstwo, ponieważ wszystkie te potęgi mogą współdziałać z tobą w takiej formie, jakiej potrzebujesz, zgodnie z sytuacją, czasem i sposobem, w jaki chcesz ich użyć. Możesz przyswajać te potęgi lub błogosławieństwa od Boga w taki sposób, w jaki chcesz: minuta w formie opanowania, minuta w formie spalania. One mogą sprawić, że doświadczysz chłodu wody, a także doświadczysz palenia w ogniu; mogą działać jak lekarstwo, a także jak pożywny pokarm, który czyni cię potężnym. Po prostu stań się autorytetem, aby używać tych potęg we właściwym czasie. Wszystkie te potęgi są sługami was, wszechmocnych autorytetów jak Ojciec. Kiedykolwiek rozkażesz którejś z nich, ona powie „Tak, mój panie” i będzie z tobą współdziałać. Jednak ci, którzy przyjmują od nich usługi, muszą być równie mądrzy. Zatem możesz stale doświadczać potęgi ciała w oparciu o potęgę duszy, to znaczy możesz doświadczać, że stale jesteś zdrowy.

To alokik życie brahmińskie jest stale zdrowym życiem. Otrzymaliście od Dawcy Błogosławieństw błogosławieństwo „Bądź stale zdrowy”. BapDada widzi, że niektóre dzieci w czasie potrzeby nie potrafią używać błogosławieństw, które otrzymały, nie potrafią z nich korzystać. Można powiedzieć, że nie potrafią przyjąć usługi od tych potęg, swoich sług, w nieograniczony sposób. Ich intelekty nie są nieograniczone. Stan bycia tak jak Ojciec wszechmocnym autorytetem nie jest czymś małym. Jest to wzniosły stan i jest to również najwyższy tytuł bezpośrednio od Najwyższej Duszy. Na ile jesteś upojony tym tytułem? Ten tytuł czyni tak wiele zadań sukcesem. To jest tytuł od Boga, jest wypełniony wielkim szczęściem i mocą. Jeśli stale znajdujesz się na tronie stanu tego tytułu, będziesz doświadczać, że wszystkie te potęgi są zawsze gotowe, aby ci służyć. Będą czekać na twoje rozkazy. Zatem używaj błogosławieństw i dziedzictwa. Jeśli nie jesteś stabilny w szacunku dla siebie, że jesteś tak jak Ojciec wszechmocnym autorytetem, to zamiast mieć swoje potęgi pod swoimi rozkazami, wciąż prosisz Ojca, aby dał ci określoną potęgę, albo wykonał dla ciebie jakieś zadanie, albo żeby stało się to lub tamto. Ci, którzy składają prośby, nigdy nie mogą być stale szczęśliwi. Jedna rzecz zostanie osiągnięta, a wtedy zacznie się inna. Zatem bądź panem, bądź joga jukt i mądrze korzystaj z usługi swoich sług, a automatycznie będziesz doświadczać, że jesteś stale zdrowy. To jest osiągnięcie potęgi ciała.

W ten sam sposób istnieje potęga umysłu, to znaczy potęga wzniosłej myśli. Każda myśl tego, kto jest jak Ojciec wszechmocnym autorytetem, ma taką potęgę, że może on robić, co chce, kiedy chce, a także sprawić, by to się stało, ponieważ jego myśli są zawsze czyste, wzniosłe i dobroczynne. Zatem tam, gdzie są wzniosłe myśli dobroczynności, one z pewnością odniosą sukces, a ponieważ ty jesteś jak Ojciec wszechmocnym autorytetem, twój umysł nigdy nie może oszukać swojego pana, nie może sprawić, że doświadczysz smutku. Umysł pozostaje skoncentrowany, to znaczy jest stabilny w jednym miejscu, nie błądzi. Możesz wtedy ustabilizować swój umysł, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Umysł nigdy nie może być nieszczęśliwy, ponieważ staje się twoim sługą, twoim służącym. To jest potęga umysłu, którą osiągnęliście w swoim alokik życiu jako dziedzictwo i błogosławieństwo.

W ten sam sposób trzecią potęgą jest potęga bogactwa, to znaczy potęga bogactwa wiedzy. Bogactwo wiedzy automatycznie umożliwia ci osiągnięcie bogactwa fizycznego. Tam, gdzie jest bogactwo wiedzy, natura automatycznie staje się sługą. Fizyczne bogactwo jest dla fizycznych udogodnień. Dzięki bogactwu wiedzy automatycznie osiągasz wszystkie fizyczne udogodnienia. Dlatego bogactwo wiedzy jest królem wszelkiego bogactwa. Tam, gdzie jest król, wszystkie fizyczne materiały są automatycznie osiągane, nie musisz czynić starań. Jeśli musisz czynić starania, aby osiągnąć jakieś fizyczne rzeczy, oznacza to, że brakuje ci bogactwa wiedzy. W rzeczywistości bogactwo wiedzy czyni cię multimilionerem. Robienie wszystkiego w imieniu Boga automatycznie przynosi ci sukces we wszystkim, co robisz. Ci, którzy mają bogactwo Boga, stają się tymi, którzy robią wszystko dla Boga. Nawet nie muszą o tym myśleć; wszelkie ich potrzeby automatycznie są stale spełniane. Mają tak wielką potęgę bogactwa, że to bogactwo wiedzy czyni ich królami królów przez wiele żyć. Zatem, wy także łatwo osiągacie potęgę bogactwa.

W ten sam sposób istnieje potęga związków. Istnieje czyste pragnienie osiągnięcia potęgi związków, ponieważ dzięki związkom jest osiągnięcie miłości i współdziałania. W tym alokik życiu osiągacie potęgę związków w dwojaki sposób. Czy wiecie, jak w podwójny sposób osiągacie potęgę związków? Jeden to mieć wszystkie związki z Ojcem, a drugi to związki z boską rodziną. Jest to więc relacja podwójna – z Ojcem i między sobą. Dzięki związkom stale osiągacie bezinteresowną miłość, niezniszczalną miłość i niezniszczalne współdziałanie. Zatem macie także potęgę związków. W każdym razie, dlaczego Ojciec chce mieć dzieci i dlaczego dzieci chcą Ojca? Dla współdziałania, aby otrzymać współdziałanie w czasie potrzeby.

Zatem, w tym alokik życiu, macie osiągnięcie wszystkich czterech potęg jako błogosławieństwo i dziedzictwo. Jaki byłby wasz stan w każdej chwili, jeśli osiągnęlibyście wszystkie cztery rodzaje potęg? Zawsze wszechmocny autorytet tak jak Ojciec. Czy zawsze jesteście stabilni w tym stanie? O tym stanie innymi słowy mówi się, że jest to bycie królem siebie albo radża joginem. Skarbiec króla jest stale pełny. Zatem radża jogin to ten, którego skarbiec wszystkich potęg jest stale pełny. Czy rozumiecie? To jest zwane alokik życiem wzniosłego brahmina. Dlatego zawsze bądź panem i używaj wszystkich potęg. Zamiast być „stosownie do możliwości”, bądź stale potężny. Nie bądź jednym z tych, którzy składają prośby, ale bądź tym, który jest stale szczęśliwy. Aćća.

Wzniosłym duszom, które mają prawo do całego dziedzictwa i błogosławieństw; wszystkim wzniosłym duszom, które tak jak Ojciec są wszechmocnymi autorytetami; wszystkim zadowolonym duszom, które nieustannie rozprzestrzeniają fale zadowolenia; wielkim duszom, które zawsze osiągają sukces we wszystkich swoich interakcjach, działając w imieniu Boga; BapDady miłość i pamiętanie wypełnione potęgą oraz namaste.

Inspiracje Awjakt BapDady dla programu „Globalne współdziałanie dla lepszego świata”.

Ten temat jest taki, że każdy przyjdzie sam, aby zaoferować swoje współdziałanie. Poprzez swoje współdziałanie oni również wejdą w związek i dlatego sami to zaproponują. Niech to będą tylko słudzy pełni dobrych życzeń i czystych uczuć, którzy idą naprzód w tej usłudze. Po prostu nie jest możliwe, abyście nie otrzymali owocu swoich dobrych życzeń. Ląd dobrych życzeń i czystych uczuć sług z łatwością stanie się instrumentem dawania owocu. Owoc jest gotowy, należy tylko jeszcze trochę przygotować ląd. Owoc pojawi się szybko, ale w tym celu ląd musi być urodzajny. Ten ląd jest teraz przygotowywany.

W istocie każdemu należy służyć, ale jak dotąd dusze ze specjalnych działów nie zbliżyły się. Chociaż służono już tym z obszarów polityki lub religii, nadal jest potrzeba, aby stali się współdziałający, wyszli naprzód i współdziałali w czasie potrzeby. W tym celu musicie wystrzelić potężną strzałę. Potężna strzała to taka, która ma dobre życzenia współdziałania, dobre życzenia szczęścia i czyste uczucia dla wszystkich dusz. Kiedy tego użyjecie, z łatwością odniesiecie sukces w każdym zadaniu. Obecnie wszystkie rodzaje usługi wykonujecie osobno. Jednak na początku, gdy ktoś udawał się, by zrealizować jakieś zadanie, starał się o błogosławieństwa całej rodziny. Te błogosławieństwa sprawiały, że wszystko stawało się łatwe. A więc to musi być dodane do usługi. Zatem, zanim zaczniesz jakieś zadanie, weź dobre życzenia i czyste uczucia od każdego oraz napełnij to zadanie potęgą zadowolenia każdego. Tylko wtedy wyłoni się potężny owoc. Teraz nie musicie tak ciężko pracować. Każdy stał się pusty. Nie ma potrzeby ciężkiej pracy. Oni stali się tacy puści, że gdybyście na nich dmuchnęli, pofrunęliby i przybyli tutaj. Obecnie każdy myśli, że potrzebna jest jakaś inna potęga, która mogłaby kontrolować wszystko, czy to rząd, czy religia. Oni poszukują wewnętrznie. Musi być różnica w metodzie służenia duszom brahmińskim i to stanie się mantrą. Obecnie po prostu używacie mantry i odnosicie sukces. Przez 50 lat pracowaliście ciężko i to wszystko musiało się wydarzyć, a wy staliście się doświadczeni. Teraz utrzymujcie cel używania w każdym zadaniu tego tematu „Sukces dzięki współdziałaniu każdego”. To jest temat dla brahminów. Jednak dla ludzi na świecie niech to będzie temat „Globalne współdziałanie dla lepszego świata”. Aćća.

Praktyczna forma sukcesu każdego będzie teraz widoczna. Każde zadanie, które się nie powiodło, z łatwością zostanie naprawione poprzez wasze driszti i współdziałanie. Następnie, z tego powodu, będą wołać z wdzięcznością na ścieżce bhakti. Cały ten sukces przyjdzie do was w praktyczny sposób. „Tak, to wydarzy się dla was” – nie powiecie tak o ich sukcesie, ale wasze wskazówki automatycznie umożliwią im osiągnięcie sukcesu. Tylko wtedy poddani zostaną łatwo stworzeni. Pojawią się zewsząd i przyjdą do was. Ta część sukcesu będzie teraz mieć miejsce, ale najpierw musicie stać się tak potężni, aby nie zaakceptować tego sukcesu; tylko wtedy nastąpi ujawnienie. W przeciwnym razie, co by się stało, gdyby ci, którzy zapewniają sukces, sami złapali się w pułapkę tego sukcesu? A więc wszystkie te rzeczy muszą rozpocząć się tutaj. Chwałą Ojca jest: „On jest Chirurgiem, On jest Inżynierem, On jest Prawnikiem, On jest Sędzią”. Każdy doświadczy tego praktycznie. Tylko wtedy intelekt każdego zostanie usunięty ze wszystkich innych miejsc i zwróci się w tym kierunku. Teraz przyjdą do was wielkie tłumy. Taką scenę widzi BapDada. Czasami On widzi tę obecną scenę i wydaje się, że jest duża różnica. Kim jesteście? Ojciec to wie. To będzie bardzo, bardzo wspaniała rola, o której nigdy nawet nie myśleliście ani nie marzyliście. W tej chwili ona tylko trochę utknęła, tak jak kurtyna czasami trochę się zacina. Nawet kiedy podnosicie flagę, ona czasami się zacina. W ten sam sposób wszystko obecnie trochę utknęło. Kimkolwiek jesteście, jacy jesteście, jesteście bardzo wspaniali. Tylko gdy wasze specjalności zostaną ujawnione, staniecie się szczególnie ukochanymi bóstwami. Ostatecznie nawet różaniec bóstw zostanie ujawniony, ale najpierw trzeba ozdobić i przygotować małe „thakury” (wizerunki Boga). Wtedy przyjdą czciciele. Aćća.

Błogosławieństwo:
Bądź stale zadowolony i radosny i służ, nawet wyrzekając się własnego odpoczynku.

Sługa wyrzeka się własnego odpoczynku w dzień i w nocy, a doświadcza odpoczynku w usłudze. Ci, którzy wchodzą w kontakt z takimi duszami, albo mieszkają z nimi, albo mają z nimi relację, doświadczają bliskości, jakby siedzieli w źródle opanowania, potęgi i spokoju. Takie dusze stają się sługami ze wzniosłymi charakterami, stają się Kamdenu, które spełniają pragnienia każdego na zawsze. Tacy słudzy automatycznie otrzymują błogosławieństwo bycia radosnymi i zadowolonymi.

Hasło:
Aby stać się uosobieniem wiedzy, w każdej chwili zwracaj uwagę na uczenie się. Niech będzie jednakowa miłość do Ojca i do nauki.