07.03.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wydział wiedzy jest odrębny od wydziału jogi. Mając jogę, wy dusze stajecie się satopradan. Aby mieć jogę potrzebujecie samotności.

Pytanie:
Na jakiej bazie wasze pamiętanie pozostaje stabilne?

Odpowiedź:
Na bazie zapominania wszystkiego co posiadasz. Nie powinieneś pamiętać nawet swojego ciała. Używaj wszystkiego co masz dla Bożej usługi. To wymaga wysiłku. Poświęcając wszystko, twoje pamiętanie może być stabilne. Dzieci, jeśli pamiętacie Ojca z miłością, wtedy wasze pamiętanie przyciągnie Jego pamiętanie. Baba da wam także strumień dzięki któremu wy dusze stajecie się wiecznie zdrowe i długość waszego życia wzrasta.

Om śanti.
Teraz, są dwie kwestie: wiedza i joga. Dzieci, Ojciec ma ogromny skarbiec, który wam daje. Ci, którzy najwięcej pamiętają Ojca, otrzymują wielki strumień (siły i światła), ponieważ twoje pamiętanie przyciąga Jego pamiętanie. Takie jest prawo, ponieważ główną kwestią jest pamiętanie. Jeżeli ktoś posiada bardzo dużo wiedzy, to nie oznacza, że ma pamiętanie; nie. Dział wiedzy jest odrębny, a przedmiot jogi jest bardzo wielkim przedmiotem. Wiedza jest niżej od jogi. Dusze stają się satopradan dzięki jodze, poprzez wielkie pamiętanie. Jeżeli nie masz pamiętania, to niemożliwe jest stanie się satopradan. Dzieci, jeżeli nie pamiętacie Ojca przez cały dzień, wtedy Ojciec także was nie pamięta. Dzieci, kiedy macie dobre pamiętanie, wtedy pamiętanie przyciąga pamiętanie Ojca; przyciągacie Ojca. To także jest w sztuce życia i musi być bardzo jasno zrozumiane. Potrzebna jest ci wielka samotność, by mieć pamiętanie. Ci, którzy przychodzą później, także mogą wziąć wysoką pozycję, ale w oparciu o pamiętanie. Oni pozostają bardzo dużo w pamiętaniu; ich pamiętanie przyciąga pamiętanie Baby. Dzieci, kiedy wy macie bardzo dużo pamiętania, Ojciec także pamięta was bardzo dużo; On przyciąga was. Kiedy mówisz: „Baba, bądź miłosierny, miej współczucie”, to także wymaga pamiętania. Jeżeli twoje pamiętanie jest dokładne, wtedy jest automatyczne przyciąganie i automatycznie otrzymujesz strumień (sakaś). Dusze, wiecie wewnętrznie, że kiedy pamiętacie Babę, to jesteście całkowicie wypełnione tym pamiętaniem. Wiedza jest waszym bogactwem. Pamiętanie umożliwia wam przyciągnięcia pamiętania Baby. Dzięki temu stajecie się zdrowi i czyści. On ma tyle potęgi, że potrafi oczyścić cały świat. Dlatego ludzie wołają do Niego: Baba, przyjdź i oczyść nas nieczystych. Ludzie niczego w ogóle nie wiedzą. Oni po prostu wołają i marnują swój czas. Oni nawet nie znają Ojca. Pomimo, że wykonują intensywne czczenie i nawet poświęcają siebie w świątyni Śiwy w Kasi, to nic nie otrzymują za to. Oni nadal grzeszą. Maja natychmiast łapie ich pułapki. Niczego nie osiągają. Teraz, kiedy wiesz, że Ojciec jest Oczyścicielem, powinieneś się Mu poświęcić. Ludzie uważają, że Śiwa i Śankar są jednym. To także jest tylko ignorancja. Tutaj, Baba ciągle mówi: manmanambhaw. Pamiętaj mnie i oczyścisz się. Masz pokonać śmierć. Jednak, ile wysiłku czynisz w tym celu, tak zgodnie z tym Maja będzie stawiać przeszkody na twojej drodze, ponieważ ona wie, że jak będziesz pamiętać Ojca, zostawisz ją. A więc teraz, kiedy staliście się Moimi, macie wszystkiego się wyrzec. Nie wolno wam dłużej pamiętać swoich przyjaciół, rodziny, bogactwa itp. Jest taka historia, która mówi o tym, że trzeba się wyrzec nawet laski. Inni też mówią wam, byście się wszystkiego wyrzekli, nikt nigdy nie mówi wam byście nie pamiętali nawet swojego ciała. Ojciec mówi: Te ciała są stare. Musicie także je zapomnieć. Musicie zapomnieć wszystko ze ścieżki czczenia. Musicie całkowicie zapomnieć o wszystkim. Tylko kiedy będziecie używać wszystkiego co macie dla usługi, tylko wtedy wasze pamiętanie pozostanie stabilne. Jeżeli chcecie zdobyć wysoką pozycję, to macie czynić bardzo wiele starań. Nie wolno wam pamiętać nawet swoich ciał. Przyszliście bezcieleśnie i macie powrócić bezcieleśnie. Dzieci, Ojciec was uczy. On nie ma żadnych pragnień. On po prostu służy. Tylko Ojciec posiada tę wiedzę. Ojciec i wy gracie w tej sztuce razem. Dzieci, pamiętacie Ojca, a potem Ojciec zasiada tutaj i przekazuje wam światło. Dzieci, kiedy mocno pociągacie Ojca, wtedy Ojciec siada i przekazuje im światło. Jeżeli one nie potrafią przyciągnąć Baby wystarczająco, to wtedy ten Brahma Baba siada i pamięta Ojca. Jeżeli w jakimś czasie, ktoś potrzebuje siły (sakaś), wtedy Baba nie może spać. On troszczy się o to, że ta i ta osoba potrzebuje siły (sakaś). Długość twojego życia nie wzrasta poprzez studiowanie wiedzy. Długość twojego życia wzrasta i stajesz się wiecznie zdrowy jak otrzymujesz ten strumień (światła i siły). Są tacy ludzie na świecie, którzy żyją 125 do 150 lat. Z całą pewnością muszą być zdrowi. Oni musieli także wykonać bardzo dużo czczenia. Jest korzyść w czczeniu. Nie ma w nim żadnych szkody. Ci, którzy nie mają żadnego czczenia, nie mają także żadnych manier. W czczeniu jest wiara w Boga. Dlatego oni nie kłamią, ani nie grzeszą, nie złoszczą się w swojej pracy. Czciciele także są chwaleni. Ludzie nie wiedzą, kiedy zaczęła się ścieżka czczenia. Oni nie wiedzą nic na temat tej wiedzy. Ścieżka czczenia stała się potężna, ale kiedy wzrośnie wpływ tej wiedzy, czczenie zostanie pozostawione całkowicie. Ta sztuka jest na temat szczęścia i smutku; wiedzy i czczenia Ludzie po prostu mówią, że Bóg daje szczęście i smutek, a potem mówią także, że On jest wszechobecny! Szczęście i smutek to są dwie odrębne kwestie. Nie znają sztuki życia i dlatego nie rozumieją niczego. Każda z was dusz opuszcza swoje ciało i bierze następne. Tylko wy to wiecie. W złotym wieku nie mówi się, że jesteście świadomi duszy. Ojciec teraz uczy was byście stali się świadomi duszy. On mówi: uważaj siebie za duszę i pamiętaj Ojca. Musisz się oczyścić. Tamten ląd jest czystym lądem szczęścia. Nikt nie pamięta Boga w czasie szczęścia. Tylko kiedy doświadczają smutku, pamiętają Boga. Popatrzcie tylko, jak wspaniała jest ta sztuka życia. Tylko wy to rozumiecie, ale w kolejności. Kiedy masz dać wykład, zapisuj punkty aby je potem powtórzyć. Lekarze i adwokaci także notują. Teraz otrzymujecie wskazówki Ojca. Powinniście także je przygotowywać, zanim dacie wykład. Baba wszedł w tego (Brahmę). Kiedy Ojciec wyjaśnia wam, Brahma także słucha. Jeżeli On by wam nie przekazał punktów, to w jaki sposób ja bym je znał, aby je potem wam wyjaśnić? Ojciec mówi: To jest ostatnie życie z waszych wielu żyć. Jest także obraz Brahmy i Wisznu. Pójdziecie do swojego królestwa w kolejności. Weźmiesz pozycję zgodnie z tym, ile masz pamiętania i ile sobie wdrożyłeś. Ojciec mówi: Ja wyjaśniam wam bardzo subtelne i głębokie aspekty. Powinniście notować nowe punkty. Stare punkty nie będą użyteczne. Po daniu wykładu, pamiętasz, że powinieneś był wyjaśnić dany punkt tak, żeby to naprawdę weszło bardzo dobrze do ich intelektów. Wszyscy jesteście „mówcami tej wiedzy”, ale w kolejności. Najlepsi ze wszystkich są maharati. Baba, to coś odrębnego. Bap i Dada są połączeni. Wyjaśnianie Mamy było najlepsze. Dzieci miały wizję doskonałej Mamy. Kiedykolwiek to było konieczne, Baba także przychodził i wykonywał swoje zadanie. Wszystko to trzeba zrozumieć. Kiedy tylko masz czas, uczysz się. Przez cały dzień musicie zajmować się swoją pracą itd. Potrzebujesz też czasu, by przeżuwać ocean wiedzy. Potrzebna jest ci cisza. Na przykład jeśli ktoś, kto dobrze służy potrzebuje siły (sakaś), wtedy tę duszę trzeba pamiętać, by jej pomóc. Najpierw poprzez pamiętanie twarzy, potem możesz pamiętać duszę. Macie stwarzać takie metody. Jeżeli usłużne dzieci doświadczają trudności, to trzeba im pomóc. Musisz uważać siebie za duszę i pamiętać Ojca, a potem pamiętać także trochę tamtą duszę. To jest tak, jak przekazanie tej duszy światła. To nie jest tak, że masz siadać w danym miejscu i mieć pamiętanie. Pamiętaj Ojca we wszystkim co robisz. Jeżeli chcesz przekazać innym siłę (strumień, sakaś), to masz nie spać w nocy. Dzieci, zostało wam wyjaśnione: zgodnie z tym ile pamiętasz Ojca wcześnie rano, na tyle Baba będzie do ciebie przyciągany i da ci światło. Zadaniem Baby jest dawać duszom światło. Kiedy trzeba dać bardzo dużo światła, ten Baba (Brahma) pamięta bardzo dużo Ojca, a więc Ojciec przekazuje światło. Masz pamiętać duszę i wtedy przekazać jej światło. Ten Baba (Brahma) także daje światło. Możecie nazwać to miłosierdziem, błogosławieństwem czy czymś innym. Jeżeli usłużne dziecko zaczyna chorować, to wtedy ta dusza potrzebuje siły, Baba czuje współczucie, nie śpi w nocy i pamięta tę duszę. Jeżeli dusze mają pamiętanie, to jako zwrot Baba także je pamięta. Ojciec bardzo kocha dzieci, a więc Jego pamiętanie dociera do duszy. Wiedza jest łatwa, w niej nie ma przeszkód Mai. Główną kwestią jest pamiętanie, ale są w tym przeszkody. Dzięki pamiętaniu, twój intelekt staję się złotym naczyniem, które umożliwia ci wdrażanie sobie wiedzy. Mówi się, że tylko w złotym naczyniu można przechowywać mleko lwicy. Potrzebne ci jest złote naczynie, by zachować to bogactwo wiedzy dane przez Ojca. To może wydarzyć się tylko kiedy przebywasz na pielgrzymce pamiętania. Gdy nie masz pamiętania, to nie możesz sobie tej wiedzy wdrażać. Nie myśl, że Ojciec jest znawcą wszystkich tajemnic. Przepowiadanie czegoś co ma się wydarzyć, to zachodzi na ścieżce czczenia. Jeżeli mają dziecko, mówią, że jest to wynik błogosławieństw guru. Jeżeli się nie rodzi, to mówią, że taka była wola Boga. To jest różnica dnia i nocy. Ojciec bardzo jasno wyjaśnił dzieciom tajemnice sztuki życia. Nie znaliście tego wcześniej. To jest wasza śmierć za życia i odrodzenie się. Wiecie, że stajecie się bóstwami. Możecie dać wykład na temat tego, w jaki sposób Lakszmi i Narajan zdobyli swoje królestwo i w jaki sposób ponownie je utracili. Powiedzcie im, że możemy im wyjaśnić całą historię i geografię. Ten Brahma także mówi: Ja czciłem Lakszmi i Narajana, a także studiowałem Gitę. Kiedy Baba wszedł w moje ciało, wyrzekłem się wszystkiego. Miałem wizję, w której Baba powiedział: Pamiętaj tylko Mnie i wszystkie twoje grzechy będą zniszczone. W tym nie było kwestii studiowania Gity. Ojciec usiadł w nim i sprawił, że on wszystko zostawił. To nie było tak, że on udał się do świątyni i otrzymał wizję Śiwy. Kwestia czczenia całkowicie znikła. Intelekt jest napełniany wiedzą o Stwórcy, początku, środku i końcu stworzenia. Dzięki poznaniu Ojca, poznajesz wszystko. Powinniście pisać o tych wspaniałych kwestiach tak, by ludzie byli zachwyceni i przybiegali by was słuchać. Idźcie do świątyni i zapytajcie kogoś: Czy w czasie kiedy Lakszmi i Narajan byli panami świata istniała jakaś inna religia? W tym czasie był tylko jeden Bharat, a więc jak możecie powiedzieć, że złoty wiek trwa setki tysięcy lat? Mówi się, że raj istniał 3 tysiące lat przed Chrystusem, więc w jaki sposób złoty wiek może trwać setki tysięcy lat? Po setkach tysiącach lat, populacja byłaby tak nie do obliczenia, jak liczba komarów. Powiedzcie im tylko trochę i oni także będą zdumieni. Ta wiedza pozostanie w intelektach tylko tych, którzy należą do tego klanu. Bo inaczej oni powiedzą, że wiedza Brahma Kumaris jest wspaniała. Potrzebujecie intelektów aby zrozumieć. Główne jest pamiętanie. Mąż i żona pamiętają siebie nawzajem. Dusze pamiętają Najwyższą Duszę. Teraz każdy jest chory i musi być uwolniony od choroby. Miejcie taki temat. Mówcie im: Jeżeli stale chorujesz, to my możemy ci dać takie dające życie zioło, że nigdy powtórnie nie zachorujesz. Jednak to może się wydarzyć tylko wtedy, gdy właściwie będziesz brał lekarstwo, które ci dajemy. To lekarstwo jest tak tanie, jednakże uchroni cię od choroby na dwadzieścia jeden pokoleń w złotym i srebrnym wieku. Jest to niebo. Notujcie te punkty, a potem o nich piszcie. Jesteście chirurgami wszystkich chirurgów. Wielki Niezniszczalny Chirurg wszystkich chirurgów da wam takie lekarstwo, że na wasze przyszłe 21 żyć nigdy nie zachorujecie. Teraz jest wiek zbieżny. Ludzie będą szczęśliwi, słysząc takie rzeczy. Bóg mówi: Jestem Niezniszczalnym Chirurgiem. Ludzie stale pamiętają Go: O Oczyścicielu! Niezniszczalny Chirurgu przybądź! Teraz kiedy Ja przybyłem, stale każdemu to wyjaśniajcie. Na końcu każdy z całą pewnością zrozumie. Baba stale daje wam metody. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom miłość pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. By otrzymać światło od Ojca, budź się wcześnie rano i siadaj w pamiętaniu Ojca. Stawaj się Jego pomocnikiem czuwając w nocy i dając innym strumień światła.

2. Używaj wszystkiego co masz w sposób wartościowy w bożej usłudze. Zapomnij swoje stare ciało i pozostawaj w pamiętaniu Ojca. Poświęć siebie całkowicie i czyń wysiłki by stać się świadomym duszy.


Błogosławieństwo:
Bądź miłosierny i skończ z jakimkolwiek zaburzeniem słowa „moje” i słowa „twoje”, pozwalając wynurzyć się swoim uczuciom miłosierdzia.

Od czasu do czasu tak wiele dusz jest schwytanych przez fale smutku. Kiedy jest najmniejsze zaburzenie natury, kiedy są klęski naturalne, tak wiele dusz cierpi i prosi o miłosierdzie. Kiedy słyszycie wołanie takich dusz, niech wynurzy się wasze uczucie miłosierdzia. Zaadoptuj swoją godną czci miłosierną formę. Uczyń siebie kompletnym i ten świat smutku się skończy. Teraz niech z dużą prędkością rozejdzie się fala dobrych życzeń dla przekształcenia, a zaburzenie „moje” i „twoje” się skończy.

Hasło:
Zamiast próbować rozbić górę problemów młotkiem bezużytecznych myśli, dokonaj wysokiego skoku i przeskocz tę górę.