07.04.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec przybył z odległego lądu, aby założyć dla was nowe królestwo. Teraz stajecie się godne nieba.

Pytanie:
Co jest znakiem dzieci, które mają niezłomną wiarę w Śiw Babę?

Odpowiedź:
One stale przestrzegają śrimatu Baby z zamkniętymi oczami, bez względu na to, jakie wskazówki otrzymują. One nigdy nie pomyślałyby, że być może mogłaby by to sprawić jakąś szkodę, ponieważ wiedzą, że Ojciec jest odpowiedzialny za dzieci, które mają w swoich intelektach taką wiarę. One otrzymują siłę ze swojej wiary i ich stan staje się niezachwialny i nienaruszalny.

Piosenka:
Ty jesteś Matką i Ty jesteś Ojcem.

Om śanti.
Czyją chwałę usłyszeliście? Tego, którego na świecie nikt nie zna, za wyjątkiem was, dzieci. To jest chwała Najwyższego ze wszystkich, Ojca. Chwała wszystkich innych jest bezużyteczna. Jest tylko jeden Ojciec, który jest Najwyższy ze wszystkich. Jednak, kto dałby wam rozpoznanie Ojca? On Sam przychodzi i daje wiedzę o duszy oraz o Samym sobie. Żadna ludzka istota nie ma wiedzy o duszy, nawet pomimo że oni mówią o wielkich duszach i ucieleśnionych duszach. Gdy ciało jest pozostawiane, oni mówią, że dusza je pozostawia. Ciało staje się zwłokami. Dusza jest niezniszczalna. Ona nigdy nie umiera. Dusza jest taka jak gwiazda i jest w najwyższym stopniu subtelna. Dusza nie może być widziana tymi oczami. To dusza wykonuje wszystko. Jednak, ponieważ jesteście świadomi ciała, wciąż na nowo mówicie: Jestem tym i tym lub robię to i to. W rzeczywistości, to dusza wszystko wykonuje. Ciało to tylko organy. Nawet mędrcy itp. rozumieją, że dusza jest w najwyższym stopniu subtelna i znajduje się w środku czoła. Jednak oni nie wiedzą, że dusza ma sanskary, aby grać rolę. Niektórzy mówią, że dusze nie mają sanskar, ponieważ dusza jest odporna na wpływ czynu. Inni mówią, że narodziny są otrzymywane zgodnie z sanskarami. Jest dużo sprzecznych opinii! Nikt nie wie, które dusze biorą 84 wcielenia. Wiecie, że tylko dusze z dynastii słońca przechodzą wokół cyklu 84 żyć. To dusze przechodzą wokół cyklu 84 żyć i stają się nieczyste. Kto może uczynić dusze czystymi? Tylko jeden, Najwyższy ze wszystkich Ojciec jest Oczyścicielem. Jego chwała jest najwyższa ze wszystkich. Nie każdy bierze 84 wcielenia. Ci, którzy przychodzą później, nie mogą wziąć 84 wcieleń. Nie wszyscy schodzą w dół razem. Królowie i poddani z dynastii słońca, którzy przychodzą na początku złotego wieku, biorą 84 wcielenia. Potem liczba ludzkich istot bardzo wzrasta. Niektórzy biorą 83 wcielenia, a niektórzy 80 wcieleń. W złotym wieku oni żyją 150 lat, pełną długość życia. Nikt nie może tam przedwcześnie umrzeć. Tylko Ojciec siada tutaj i wyjaśnia wszystkie te aspekty. Teraz nikt nie zna Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Ojciec mówi: Tak jak wy jesteście duszami, tak również Ja jestem duszą. Tylko że wy wchodzicie w cykl narodzin i śmierci, podczas gdy Ja nie. Gdy stajecie się nieczyści, wołacie Mnie. Wołacie Mnie, gdy doświadczacie dużo cierpienia. Dzieci, obecnie uczy was Śiw Baba. Niektórzy pytają: Jak możemy uwierzyć, że Najwyższa Dusza przychodzi? Dlatego wyjaśniajcie im. Każdy woła: O, Oczyścicielu przyjdź! On jest bezcielesny. On nie posiada własnego ciała. On musi przyjść do nieczystego świata. On nie przyszedłby do czystego świata. Wyjaśniajcie w ten sposób. Wyjaśniajcie także, że Najwyższa Dusza jest tak mała jak dusza, ale On jest Nasionem drzewa ludzkiego świata. Jest pełen wiedzy. Ojciec mówi: Nazywacie Mnie Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Wołacie Mnie, a więc Ja na pewno przychodzę. Śpiewa się także, że Mieszkaniec odległego lądu, przybył do obcego lądu. Obecnie, dzięki Ojcu rozumiecie, w jaki sposób przybyliście do obcego lądu, tzn. do lądu Rawana. W złotym i srebrnym wieku jesteśmy w lądzie Boga tzn. w naszym własnym lądzie, a potem, od miedzianego wieku wchodzimy do obcego lądu i obcego królestwa. Wchodzimy na ścieżkę grzechu. Wówczas zaczyna się czczenie. Na początku zaczynamy czcić Śiw Babę. Tamci ludzie tworzą tak wielkie lingam Śiw Baby, ale On nie jest tak duży. Teraz zrozumieliście, jaka jest różnica pomiędzy duszą a Najwyższą Duszą. On jest pełen wiedzy; On jest Tym, który jest stale czysty. Jest Oceanem Szczęścia i Oceanem Błogości. Taka jest chwała Najwyższej Duszy. Ludzie wołają: O, Oczyścicielu przyjdź! On jest Najwyższą Duszą, która przychodzi w każdym cyklu. Ludzie wołają do Podróżnika z odległego lądu i śpiewają Jego chwałę. Ludzie nie wołają do Brahmy lub Saraswati. Oni wołają do bezcielesnej Najwyższej Duszy. Dusze wołają: O, Mieszkańcu odległego lądu! Teraz przybądź do obcego lądu, ponieważ każdy stał się nieczysty. Ja przychodzę tylko wtedy, gdy królestwo Rawana ma się skończyć. Ja przychodzę w zbieżnym wieku. Nikt o tym nie wie. Mówi się, że On jest Najwyższą Duszą, małym Punktem. Obecnie oni mówią, że każda dusza jest Najwyższą Duszą i że Najwyższa Dusza jest każdą duszą. Dusze nie może być Najwyższą Duszą. Dusze i Najwyższa Dusza są odrębne, pomimo że forma każdej duszy jest taka sama. Dusze stają się nieczyste. One muszą odgrywać role 84 żyć. Najwyższa Dusza jest poza ponownymi narodzinami. Jeśli mówi się, że każda dusza jest Najwyższą Duszą, czy to oznacza, że Satopradhan, Najwyższa Dusza staje się tamopradhan? Nie! To nie jest możliwe. Ojciec mówi: Ja przychodzę, aby służyć wszystkim duszom. Oni nie mogą mówić o Moich narodzinach. Ja przychodzę, by zmienić mieszkańców piekła, w mieszkańców nieba. On przyszedł do obcego lądu, aby założyć Swoje niebo. Tylko Ojciec przychodzi i czyni nas godnymi nieba. Jest także wyjaśniane, że wszystkie inne dusze mają własne role do odegrania. Najwyższa Dusza jest poza narodzinami i śmiercią. On na pewno przychodzi, dlatego obchodzone jest Śiw Ratri. Jednak nikt nie wie, kiedy On przychodzi. Oni tylko świętowali narodziny Śiwy. On na pewno musiał przyjść w zbieżnym wieku, aby założyć niebo. On na pewno musi przyjść w zbieżnym wieku, aby oczyścić nieczystych. Czysty świat jest niebem. Oni mówią: O, Oczyścicielu przyjdź! On zakłada czysty świat, dlatego to na pewno musiało być w czasie zniszczenia starego świata. On nie przychodzi w każdym wieku. Ojciec mówi: Ja muszę przyjść w zbieżnym wieku, aby oczyścić nieczysty świat. To jest obcy ląd. To jest ląd Rawana. Jednak żadna ludzka istota nie rozumie, że to jest ciągle trwające królestwo Rawana. Oni nic nie wiedzą o tym, kiedy zaczyna się królestwo Rawana. Przede wszystkim wyjaśniajcie główną kwestię, którą jest tajemnica duszy i Najwyższej Duszy. Następnie wyjaśniajcie, że On przychodzi w zbieżnym wieku cyklu, aby każdego oczyścić. To jest tylko Jego zadanie, a nie śri Kriszny. Śri Kriszna sam bierze 84 wcielenia i schodzi w dół. Wszyscy ci, którzy należą do dynastii słońca schodzą w dół. Drzewo nie byłoby w połowie nowe i w połowie stare. Wszystko ma stan rozpadu. Ludzkie istoty nawet nie wiedzą o okresie trwania cyklu. W pismach oni nadali Mu długi czas trwania. Tylko Ojciec siada tutaj i wyjaśnia to wszystko. Co do tego nie może być więcej żadnych pytań. Ojciec, Stwórca mówi tylko prawdę. Jest wielu Brahma Kumars i Kumaris. Wszyscy w to wierzymy i dlatego, ponieważ On istnieje, tak wielu wierzy w Niego. Gdy zrobicie większy postęp, gdy będziecie mieć wiarę, będziecie w stanie wszystko zrozumieć. Przede wszystkim wyjaśniajcie ludzkim istotom, że Bezcielesny, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza przybył z odległego lądu. Jednak w czyje ciało On wszedł? Co mógłby zrobić przychodząc do subtelnego rejonu? On z całą pewnością musi przyjść tutaj. Pradżapita Brahma także potrzebny jest tutaj. Ojciec siada tutaj i także wyjaśnia, kim jest Brahma. Ani ten, w którego Ja wszedłem nie zna swoich wcieleń, ani też wy, dzieci, ich nie znałyście. Stajecie się dziećmi, gdy ja was adoptuję. Dzieci, Ja pytam was wszystkie, włączając w to tego. Czy zapomniałyście swoje życia? Cykl świata teraz zbliżył się do końca, a potem on się powtórzy. Przyszedłem, aby was oczyścić i nauczyć was radża jogi. Nie ma żadnego innego sposobu, by stać się czystym. Gdyby ludzie zrozumieli tę tajemnicę, nie chodziliby kąpać się w Gangesie i na mele itd. Ludzie zawsze kąpali się w wodach rzek. Oni robili to od miedzianego wieku. Oni wierzą, że gdy zanurząc się w Gangesie, będą usunięte ich grzechy. Jednak żaden z ich grzechów nie jest usuwany. Przede wszystkim przekazujcie im tajemnicę o duszach i o Najwyższej Duszy. Dusze wołają do Ojca, Najwyższej Duszy. On jest bezcielesny. Dusze także są bezcielesne. Dusze wołają poprzez te organy. Bóg musi przyjść po czczeniu. To także jest część dramatu. Ojciec mówi: Ja muszę przyjść, aby założyć nowy świat. W pismach jest wspomniane, że Bóg miał myśl. Dlatego On z całą pewnością musiał mieć myśl zgodnie z planem dramatu. Wcześniej, nie rozumieliście tych aspektów. Dzień po dniu rozumiecie coraz więcej. Ojciec mówi: Ja mówię wam o najnowszych i najgłębszych aspektach ze wszystkich. Słuchając ich, zrozumiecie je. Wcześniej nie mówiliście, że Śiw Baba was uczy. Teraz rozumiecie to bardzo jasno. Jest jeszcze dużo więcej do zrozumienia. On wciąż mówi wam każdego dnia, jak wyjaśniać innym. Przede wszystkim oni powinni uwierzyć w to, że ponieważ to jest nieograniczony Ojciec, który wam wyjaśnia, On na pewno mówi tylko prawdę. Nie ma żadnej kwestii bycia w zmieszaniu z tego powodu. Niektóre dzieci są mocne, a niektóre słabe. Ten, kto jest słaby, nie potrafi wyjaśniać innym. W szkole także jest to w kolejności. Wielu ma wątpliwości i pytania, w jaki sposób mieliby uwierzyć, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza przychodzi, aby uczyć, ponieważ ich intelekty wierzą, że śri Kriszna przekazywał wiedzę. Jednak Kriszna nie może przyjść do nieczystego świata. Udowodnijcie im to, że tylko Najwyższa Dusza musi przyjść do nieczystego świata, w nieczyste ciało. Ojciec rozumie, że intelekt każdego jest indywidualny. Niektórzy potrafią zrozumieć bardzo szybko. Wyjaśniajcie tak dużo, jak tylko jest to możliwe. Nie wszyscy bramini są tacy sami, poza tym niektóre dzieci mają dużo świadomości ciała. Ten Baba także rozumie, że każdy jest w kolejności. Dzieci mają przestrzegać wskazówek. Macie akceptować to, co senior Baba wam mówi. Akceptowaliście to, co mówili wam przewodnicy. Teraz powinniście zaakceptować z zamkniętymi oczami to, co mówi Ojciec, Ten, który zabiera was do nieba. Jednak dzieci nie mają w intelektach takiej wiary. Powinniście to akceptować, czy jest w tym strata, czy korzyść. Możecie nawet myśleć, że to może spowodować straty, ale ponieważ Baba tak wam mówi, zawsze uważajcie, że to Śiw Baba do was mówi. Nie myślcie, że to Brahma do was mówi. Śiw Baba będzie odpowiedzialny. To jest Jego powóz, a więc On wszystko naprawi. On mówi: Ja siedzę tutaj. Zawsze uważaj, że to Śiw Baba jest Tym, który wszystko mówi. Ten, niczego nie wie. Zawsze tak myśl. Powinna być ta wiara. Śiw Baba mówi: Stale Mnie słuchaj i zawsze będziesz odnosić korzyść. Nawet jeśli ten Brahma coś mówi, nadal Ja jestem odpowiedzialny. Dzieci, nie powinnyście się tym martwić. Gdy będziecie pamiętać Śiw Babę, wasz stan stanie się jeszcze silniejszy. Dzięki tej wierze, wasze grzechy będą usuwane i otrzymacie siłę. Im bardziej pamiętasz Babę, tym więcej siły otrzymasz. Ci, którzy przestrzegają śrimatu i służą, zdobywają wysoką pozycję. Wielu ma dużo świadomości ciała. Tylko popatrzcie, w jaki sposób Baba odnosi się do wszystkich dzieci z tak wielką miłością. On wciąż z każdym rozmawia. On pyta dzieci: Czy siedzicie wygodnie? Nie ma w tym żadnej trudności, prawda? On ma tę miłość do dzieci. Nieograniczony Ojciec kocha dzieci tak bardzo! W jakim stopniu służysz zgodnie ze śrimatem, w takim stopniu otrzymujesz miłość. Korzyść jest tylko w usłudze. Poświęć swoje kości w usłudze. Gdy dzieci służą cały czas, są sadzane w sercu i są znane jako najlepsze dzieci. Jednak, gdy idziecie naprzód nad każdym mogą pojawić złe omeny. Istnieje opór ze strony Mai. Oni nie są w stanie brać wiedzy z powodu złych omenów. Niektórzy stale niestrudzenie służą w fizyczny sposób. Twoim obowiązkiem jest uczynić każdego panem ziemi szczęścia. Nikomu nie sprawiaj cierpienia. Gdy niektórzy nie mają wiedzy, sprawiają dużo cierpienia. Wtedy bez względu na to, jak dużo im wyjaśniacie, oni po prostu nie rozumieją. Przede wszystkim wyjaśniajcie o duszach i Najwyższej Duszy oraz w jaki sposób dusze mają w sobie nagrane niezniszczalne role 84 żyć. One nigdy się nie zmienią. To jest ustalone w dramacie. Ci, którzy mają taką wiarę, nigdy nie będą się chwiać. Wielu się chwieje. Na końcu, gdy stóg siana będzie podpalony, staniecie się nie do zachwiania. Teraz macie wyjaśniać bardzo taktownie. Bardzo dobre dzieci stale służą. One są w sercu. Wielu wciąż bardzo szybko idzie do przodu. Czynią duży wysiłek. Mają wielkie zainteresowanie usługą. Baba mówi o każdej cnocie, jaką posiadacie. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Poświęć swoje kości w usłudze. Nie miej wątpliwości odnośnie czegokolwiek. Poprzez usługę dawaj każdemu szczęście, a nie cierpienie.

2. Uczyń swój stan nie do zachwiania dzięki potędze wiary. Jakikolwiek śrimat otrzymujesz, w nim zawarta jest korzyść, ponieważ Ojciec jest odpowiedzialny. Dlatego nie martw się!

Błogosławieństwo:
Bądź doskonały w każdym przedmiocie i uczyń łatwą jogę naturalną oraz swoją naturą.

Tak jak jesteście dziećmi Ojca i nie ma w tym procentów, w ten sam sposób, niech skończą się procenty jogi w twoim stanie stałego i łatwego jogina. Niech to się stanie naturalne i twoją naturą. Niektórzy ludzie mają szczególną naturę i idą naprzód zgodnie z tą naturą, nawet wbrew swojemu świadomemu pragnieniu. W ten sam sposób niech to też stanie się twoją naturą. “Co mogę zrobić? Jak mogę mieć jogę?” Zakończ te wszystkie rzeczy, a staniesz się doskonały w każdym przedmiocie. Doskonały oznacza bycie wolnym od efektu i defektu.

Hasło:
Jeśli chcesz coś tolerować, to toleruj to ze szczęściem, nie z przymusu.