07-05-2020 Poranne murli Om śanti BapDada Madhuban


Słodkie dzieci, tylko śrimat może uczynić was wzniosłymi. Dlatego, nigdy nie zapominajcie śrimatu. Wyrzeknijcie się wskazówek swoich umysłów i przestrzegajcie poleceń Ojca.

Pytanie:

W jaki sposób możesz się stać dobroczynną duszą?

Odpowiedź:

Aby stać się dobroczynną duszą, z miłością i uczciwym sercem pamiętaj jednego Ojca. Nie wykonuj żadnego grzesznego czynu poprzez swoje fizyczne zmysły. Pokazuj każdemu ścieżkę. Pytaj swojego serca: Ile dobroczynności wykonuję? Sprawdzaj siebie, czy nie wykonujesz żadnych czynów, za które musiałbyś doświadczyć stukrotnej kary. Sprawdzając siebie w ten sposób, możesz stać się dobroczynną duszą.

Om śanti. Dzieci, duchowy Ojciec jest tutaj i wam wyjaśnia. Dzieci, wiecie, że teraz przestrzegacie wskazówek Śiw Baby. Jego wskazówki są najwyższe ze wszystkich. Ludzie na świecie nie wiedzą, w jaki sposób Najwyższy ze wszystkich Śiw Baba daje swoim dzieciom wzniosłe wskazówki, by uczynić je wzniosłymi. W tym królestwie Rawana żadna ludzka istota nie może dać ludzkim istotom wzniosłych wskazówek. Staliście się teraz tymi, którzy otrzymują wskazówki Boga. Dzieci, teraz otrzymujecie wskazówki Boga, by stać się czystymi z nieczystych. Teraz wiecie, że byliście panami świata. Ten Brahma, który był panem, także o tym nie wiedział. Pan świata stał się całkowicie nieczysty. Macie bardzo dobrze używać swoich intelektów, by zrozumieć bardzo dobrze tę sztukę. Intelekt zmaga się, próbując zrozumieć, co jest dobre, a co jest złe. Cały świat myli się. Tylko jeden Ojciec ma rację. Tylko On mówi prawdę. On czyni was panami ziemi prawdy, a więc macie brać od Niego wskazówki. Jeżeli przestrzegasz własnych wskazówek, zostaniesz oszukany. Jednak, On jest incognito. On jest bezcielesny. Wiele dzieci popełnia błąd, uważając, że te polecenia płyną od Dady. Maja nie pozwala im na branie wzniosłych wskazówek. Powinieneś przestrzegać śrimatu, prawda? Baba, z całą pewnością, będziemy przestrzegać tego wszystkiego, co nam mówisz. Jednak, niektórzy z was nie akceptują tego. Przestrzegacie wskazówek Boga, zgodnie z wysiłkiem, który czynicie, ale przez resztę czasu przestrzegacie własnych wskazówek. Baba przyszedł tutaj, by dać wam wzniosłe wskazówki. Stale zapominacie takiego Ojca. Maja nie pozwala wam na branie Jego wskazówek. Śrimat jest bardzo łatwy. Nikt na świecie nie rozumie tego, że każdy jest tamopradhan. Moje wskazówki są bardzo słynne, jest to Śrimad Bhagawad Gita. Bóg teraz mówi: Przyszedłem po 5000 lat. Przyszedłem i daję śrimat dla Bharatu oraz czynię go najwznioślejszym lądem ze wszystkich. Ojciec ostrzega was, ale dzieci nie przestrzegają śrimatu! Ojciec każdego dnia mówi: Dzieci, nie zapominajcie przestrzegać śrimatu. To nie jest kwestia tego Brahmy. Zrozum, co Ten ci mówi. On daje wskazówki poprzez niego. To Ten wyjaśnia. On nie je ani nie pije. On mówi: Jestem ponad doświadczaniem czegokolwiek. Dzieci, daję wam śrimat. Najważniejszym śrimatem, który On daje jest: Pamiętaj Mnie! Nie wykonuj żadnego grzesznego czynu! Pytaj swojego serca, ile grzechów popełniłeś? Wiecie, że teraz urna grzechów na głowie każdego jest pełna. Obecnie każdy znajduje się na złej ścieżce. Teraz, dzięki Ojcu znaleźliście właściwą ścieżkę. Wasze intelekty mają pełną wiedzę. W Gicie nie ma tej wiedzy, która powinna tam być. Tamtej Gity nie stworzył Ojciec. To także jest zaplanowane dla ścieżki czczenia. Mówi się, że Bóg przyjdzie i da ci owoc twojego czczenia. Dzieci, zostało wam wyjaśnione, że dzięki wiedzy otrzymujecie zbawienie. Każdy otrzymuje zbawienie, a potem każdy się degraduje. Ten świat jest tamopradan. Nikt nie jest satopradhan. Po przejściu tylu wcieleń teraz dotarliście do końca. Obecnie nad głową każdego jest śmierć. To dotyczy Bharatu. Gita jest pismem religii bóstw. A więc, czy byłoby to korzystne dla was, gdybyście odeszli do innych religii? Ludzie z innych religii studiują Koran, Biblię i tak dalej. Oni znają swoją religię. Tylko ludzie Bharatu odeszli do innych religii. Wszyscy inni są silni w swojej religii. Rysy ludzi z różnych religii są różne. Dzieci, Ojciec przypomina wam, że zapomnieliście swoją religię bóstw. Byliście bóstwami w niebie. Ojciec powiedział wam, ludziom Bharatu, co znaczy mantra „ham so”. Ona nie oznacza tego, że dusze są Najwyższą Duszą. To przewodnicy ze ścieżki czczenia stworzyli te historie. Są miliony przewodników. Kobiecie jest powiedziane, że jej mąż jest jej guru i jej bogiem. Jeżeli jej mąż jest dla niej bogiem, to dlaczego ona woła „O, Boże, Ramo!”? Intelekty ludzi całkowicie zmieniły się w kamienne. Ten sam mówi: Ja także taki byłem. Jest wielka różnica pomiędzy panem Wejkuntu (raju), Śri Kriszną, a tym, którego opisuje się jako wioskowego urwisa. Oni mówią o siam i sundar, ale nie rozumieją, co to znaczy. Ojciec teraz wyjaśnił wam, że ten, który jest najbardziej satopradhan i sundar (piękny), potem staje się najbardziej tamopradhan i siam (brzydki). Rozumiecie, że byliście piękni i że teraz staliście się brzydcy. Przewędrowaliście wokół cyklu 84 żyć. Ojciec teraz daje wam tylko jedno lekarstwo, by uczynić was z brzydkich pięknymi: Pamiętajcie Mnie i wy, dusze staniecie się czyste z nieczystych. Wasze grzechy z wielu żyć będą usunięte. Wiecie, że od czasu, gdy przyszedł Rawan, stałyście się grzesznymi duszami i wciąż upadaliście. To jest świat grzesznych dusz. Ani jedna dusza nie jest piękna. Nikt oprócz Ojca nie może uczynić was pięknymi. Przyszliście tutaj, by stać się pięknymi mieszkańcami nieba. Obecnie jesteście brzydkimi mieszkańcami piekła. Staliście się brzydcy przez siedzenie na stosie żądzy. Ojciec mówi: Żądza jest waszym największym wrogiem. Ci, którzy nad nią zwyciężą, staną się zwycięzcami świata. Największym występkiem jest żądza. Tylko o takich duszach mówi się, że są nieczyste. Nie nazwiecie nieczystymi tych, którzy mają gniew. Wołaliście do Ojca, by przyszedł i uczynił was czystymi z nieczystych. Dlatego Ojciec teraz przyszedł i mówi: Stań się czysty w tym ostatnim życiu. Tak jak dzień przychodzi po nocy, a noc po dniu, tak samo złoty wiek musi przyjść po wieku zbieżnym. Cykl musi się obracać. Jednak, nie ma żadnego innego świata na niebie lub w oceanie. To jest jedyny świat. Wieki złoty, srebrny, miedziany i żelazny istnieją tutaj. Jest także tylko jedno drzewo, nie ma innego. Gdy ludzie mówią, że jest dużo światów, to kłamią. Ojciec mówi: Wszystkie te bajki należą do ścieżki czczenia. Ojciec teraz mówi wam prawdę. Spójrz w głąb siebie i zapytaj: Na ile przestrzegam śrimatu, by stać się satopradhan, to znaczy dobroczynną duszą? Satopradhan dusza jest zwana dobroczynną duszą, a tamopradan dusza jest zwana grzeszną duszą. Grzechem jest wchodzić w występek. Ojciec mówi: Teraz stań się czysty! Teraz, gdy należysz do Mnie, przestrzegaj Moich poleceń. Główną rzeczą jest więcej nie grzeszyć. Największym grzechem jest wejść w występek żądzy. Potem popełnianych jest dużo innych grzechów. Jest bardzo dużo kradzieży, oszukiwania itp. Rząd łapie wielu takich. Dzieci, Ojciec teraz mówi do każdego z was: Spójrzcie w głąb swojego serca i zapytajcie siebie: Czy grzeszę? Tylko dlatego, że Baba jest Dźanidźananhar (Tym, który zna tajemnice serca każdego), nie myśl, że gdy coś kradniesz lub przyjmujesz łapówkę, to Baba tak czy inaczej o wszystkim wie. Dźanidźiananhar tego nie oznacza. Dobrze, ale co z tego, że Ojciec wie, gdy kradniesz? Ci, którzy kradną, z całą pewnością gromadzą stukrotną karę. Doświadczą bardzo dużo kary i ich pozycja będzie zniszczona. Ojciec mówi: Jeżeli wykonujesz takie czyny, to będziesz musiał cierpieć z ich powodu. Jeżeli po staniu się dzieckiem Boga kradniesz, jeżeli ktoś z was kradnie z bandary (kuchni) Śiw Baby, od którego otrzymujesz takie duże dziedzictwo, to wtedy jest to bardzo duży grzech. Ludzie, którzy mają zwyczaj dokonywania kradzieży są zwani więziennymi ptakami. To jest dom Boga, wszystko tutaj należy do Boga. Przychodzicie do domu Boga, by otrzymać od Ojca swoje dziedzictwo. Niektórzy z was rozwijają w sobie takie zwyczaje, a więc gromadzicie stukrotną karę. Doświadczycie bardzo dużo kary, a potem przez wiele żyć będziecie się rodzić w brudnych domach. Dlatego, sam tworzysz dla siebie taką stratę. Jest wielu takich, którzy nie przebywają w żadnym pamiętaniu, a także niczego nie słuchają. Oni w swoich intelektach mają tylko myśli o kradzieży. Wiele takich ludzi przychodzi na satsangi i kradną tam sandały. Na tym polega ich interes. Gdziekolwiek jest jakieś religijne zebranie, pójdą tam, by ukraść sandały. Ten świat jest bardzo brudny. Ten dom jest domem Boga. Zwyczaj kradzieży jest bardzo złym zwyczajem. Mówi się, że ktoś, kto kradnie źdźbło, potrafi także ukraść setki tysięcy. Pytaj siebie: Jak dobroczynny się stałem? Na ile pamiętam Ojca? Na ile obracam dyskiem samorealizacji? Ile czasu przeznaczam na usługę Boga? Ile z moich grzechów zostało usuniętych? Każdego dnia patrz na swój dziennik i pytaj siebie: Ile dobroczynności wykonałem? Jak długo byłem w jodze? Ilu pokazałem ścieżkę? Możecie prowadzić swój interes (pracować) itp. Jesteście karma joginami, dlatego macie wykonywać czyny. Baba polecił zrobienie tych znaczków. Wyjaśniajcie je ważnym ludziom. Ta Mahabharadzka wojna otworzy bramy do nieba. Na samym dole obrazu Kriszny jest bardzo dobre wyjaśnienie. Jednak, niektóre dzieci nie rozwinęły sobie jeszcze takich rozległych i nieograniczonych intelektów. Gdy tylko oni otrzymują trochę pieniędzy, zaczynają tańczyć. Gdy ktoś ma bardzo dużo pieniędzy, wtedy uważa, że nikt nie jest tak bogaty jak on. Gdy dzieciom nie zależy na Ojcu, to także nie zależy im na niezniszczalnych klejnotach wiedzy, które On daje. Baba mówi im, by coś zrobiły, ale one robią coś innego. Ponieważ ich to nie interesuje, to popełniają bardzo dużo grzechów. Nie przestrzegają śrimatu, a więc upadają. Ojciec mówi: To także jest dramat, to nie było w ich fortunie. Baba wszystko wie. Wielu grzeszy. Gdy wierzysz, że to Ojciec cię uczy, to będziesz bardzo szczęśliwy. Wiecie, że macie stać się książętami i księżniczkami przyszłego nowego świata. Dlatego powinniście być bardzo szczęśliwi. Jednak, niektóre dzieci ciągle więdną. Ich stan nie jest stały. Baba wyjaśnił, że próby zniszczenia będą stale się odbywać. Będą także naturalne klęski. Wszystko to stale osłabia Bharat. Ojciec mówi: Wszystko to musi się wydarzyć. Jak inaczej nastąpiłoby zniszczenie? Gdy spadają wielkie deszcze, to w jakim stanie są pola? Setki tysięcy ludzi umiera, ale tego się nie raportuje. Dlatego Ojciec mówi, że główny aspekt, który masz sprawdzać w sobie to: Jak bardzo pamiętam Ojca? Baba, jesteś tak słodki! To jest Twój cud! To są Twoje rozkazy: Pamiętaj Mnie i nigdy nie będziesz chorować przez 21 żyć! Uważaj się za duszę, pamiętaj Mnie, a Ja ci to gwarantuję. Słuchacie osobiście Ojca, a potem przekazujecie to innym. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie, Swojego Ojca i bardzo Mnie kochajcie. Pokazuję wam taką łatwą ścieżkę, jak stać się czystym z nieczystego. Niektórzy mówią: Jestem bardzo grzeszną duszą. Ok, nie popełniaj takich grzechów. Stale pamiętaj Mnie i oczyścisz się z grzechów swoich wielu żyć. Główną kwestią jest pamiętanie. To jest zwane łatwym pamiętaniem. Usuńcie słowo „joga”. Sannjasini mają wiele różnych rodzajów hata jogi. Uczą wielu rodzajów jogi. Ten Baba miał wielu przewodników. Nieograniczony Ojciec mówi: Teraz pozostawcie ich wszystkich. Ja muszę także podźwignąć ich wszystkich. Nikt inny nie ma tej potęgi, by tak powiedzieć. Ojciec powiedział: Podźwigam także mędrców i świętych mężów. A więc, jak oni mogą być przewodnikami? Ojciec mówi wam jeden główny aspekt: Zapytaj swojego serca, czy grzeszę? Czy sprawiam komuś cierpienie? Nie ma w tym żadnej trudności. Sprawdzaj siebie: Ile grzechów popełniłem w ciągu całego dnia? Jak długo byłem w pamiętaniu? Tylko pamiętanie usunie twoje grzechy. Masz czynić takie starania. To jest bardzo ciężka praca. Tylko jeden Ojciec daje wiedzę. Tylko Ojciec pokazuje ścieżkę do wyzwolenia i wyzwolenia w życiu. Aćća.

Najsłodszym ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:

1. Szanuj niezniszczalne klejnoty wiedzy, które Ojciec ci daje. Nie bądź niedbały i nie wykonuj żadnych grzesznych czynów. Gdy będziesz wierzył, że Bóg cię uczy, będziesz stale i bezgranicznie szczęśliwy.

2. Nigdy nie myśl o kradzieży czegoś z domu Boga. Ten zwyczaj jest bardzo brudny. Mówi się, że kto kradnie źdźbło, może również ukraść sto tysięcy. Zapytaj siebie: Jak dobroczynny się stałem?

Błogosławieństwo:

Bądź tym, który czyni intensywne wysiłki i który poprzez dyscyplinę rozwinął swoje wysiłki i usługę.

Brahmin to jest ktoś, kto ma zdyscyplinowane życie. Zadanie kończy się sukcesem, gdy jest wykonane z właściwą metodą. W jakiejkolwiek sytuacji, jeśli nie ma rozwoju w twoich wysiłkach lub usłudze, wówczas na pewno czegoś brakuje w sposobie, w jaki to robisz, a więc sprawdź: Od amrit weli do nocy, czy w moich myślach, słowach, czynach i związkach była dyscyplina, to znaczy, czy nastąpił rozwój? Jeśli nie było, to pomyśl, co mogło być tego przyczyną i znajdź na to rozwiązanie, a nie zniechęcisz się. Jeśli twoje życie opiera się na dyscyplinie, z pewnością będzie rozwój i staniesz się tym, który czyni intensywne wysiłki.

Hasło:

Być pełnym schludności i uczciwości, oznacza mieć prawdziwą czystość.


*** OM ŚANTI ***