07.05.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, teraz stańcie się świadome duszy, tak samo jak Ojciec. Jedynym pragnieniem Ojca jest to, aby dzieci stały się takie same jak On i wróciły z Nim do domu.

Pytanie:
Dzieci, widząc jaki cud, dziękujecie Ojcu?

Odpowiedź:
Cudem, który widzicie jest to, w jaki sposób Baba spełnia Swój obowiązek. On uczy swoje dzieci radża jogi i czyni je godnymi. Dzieci, wewnętrznie mówicie „dziękujemy” takiemu słodkiemu Babie. Baba mówi: To słowo „dziękuję” należy do czczenia. Dzieci mają prawo; nie ma kwestii dziękowania Mu za to. Ojciec musi dać dziedzictwo zgodnie z dramatem.

Piosenka:
Co mogą zrobić sztormy tym, których Towarzyszem jest Bóg?

Om śanti.
Ta piosenka jest dla dzieci. Co mogą zrobić sztormy tym, których Towarzyszem jest Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, Wszechmocny Autorytet? To nie tamte fizyczne sztormy, ale sztormy Mai wygaszają światło duszy. Teraz skoro znaleźliście Towarzysza, który was budzi, co może zrobić Maja? Dano wam tytuł „Mahawirzy” – ci, którzy odnoszą zwycięstwo nad Mają, Rawanem. W jaki sposób odniesiecie zwycięstwo? Dzieci, siedzicie przed BapDadą twarzą w twarz. Bap i Dada są nazywani Ojcem i starszym bratem. Dlatego oni są BapDadą. Dzieci, rozumiecie, że siedzicie przed duchowym Ojcem. Duchowy Ojciec mówi do duchów. Dusze słuchają poprzez organy zmysłów; one także mówią. Dzieci, stworzyłyście zwyczaj bycia świadomymi ciała. Byłyście świadome ciała w ciągu trwania cyklu. Gdy opuszczałyście jedno ciało i brałyście następne, imię także się zmieniało. Ktoś nazywa się Paramanand, a ktoś inny nazywa się inaczej. Baba mówi: Jestem wiecznie świadomy duszy; nigdy nie biorę ciała, a więc nigdy nie jestem świadomy ciała. To ciało należy do tego Dady; Ja pozostaję wiecznie świadomy duszy. Dzieci, pragnę uczynić was takimi jak Ja, ponieważ wy macie teraz powrócić ze Mną. Musicie pozostawić świadomość ciała. To wymaga czasu. Praktyka bycia świadomym ciała była zaszczepiana przez długi czas. Teraz Baba mówi: Pozostawcie swoje ciała i stańcie się tacy jak Ja, ponieważ macie być Moimi gośćmi. Macie powrócić ze Mną. Dlatego mówię: Najpierw miej wiarę, że jesteś duszą. Ja mówię to tylko do dusz: Pamiętaj Ojca i wtedy wszystkie inne wizje skończą się. To wymaga wysiłku. Ja służę wam, duszom. Dusza słucha poprzez narządy zmysłów. Ja, dusza daję wam posłannictwo Baby. Dusza nie określa siebie, że jest męska lub żeńska. Określenia „męski” i „żeński” nadaje się ciału. Baba jest Najwyższą Duszą. Ojciec mówi: O dusze, czy słuchacie? Dusza mówi: Tak, słucham. Czy rozpoznajesz Ojca? On jest Ojcem wszystkich dusz. Po prostu, tak jak ty jesteś duszą, w taki sam sposób, Ja jestem twoim Ojcem. On jest zwany Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. On nie ma swojego ciała. Brahma, Wisznu i Śankar mają swoje formy. Duszę po prostu nazywa się duszą, ale Moje imię to Śiwa. Ciału nadano wiele imion. Ja nie biorę ciała, dlatego nie mam cielesnego imienia. Jesteście saligramami. Dusze, jesteście pytane: O dusze, czy słuchacie? Teraz masz mieć praktykę bycia świadomym duszy. Dusza słucha i mówi poprzez organy zmysłów. Ojciec jest tutaj i wyjaśnia duszom. Ponieważ dusze zapomniały Ojca, stały się nierozsądne. To nie jest tak, że Śiwa jest Bogiem i Kriszna jest także Bogiem. Ludzie mówią, że Bóg jest w skałach i kamieniach. Ta niewłaściwa idea rozeszła się na cały świat. Wielu akceptuje, że są dziećmi Boga, Ojca, ale większość nadal mówi, że Bóg jest wszechobecny. Powinniście usuwać każdego z tego bagna. Z jednej strony jest cały świat, a z drugiej strony jest Ojciec. Chwała Ojca brzmi: Boże, Twoja boska gra, dzięki której cały świat otrzymuje zbawienie, jest unikalna. Jest tylko Jeden, który zbawia. Ludzie tak bardzo starają się, aby otrzymać zbawienie. Tylko Satguru daje wyzwolenie i wyzwolenie w życiu. Teraz Ojciec mówi: Muszę przyjść, aby dać zbawienie tym mędrcom, świętym mężom itp. Daję zbawienie wszystkim. Mówię do dusz. Jestem waszym Ojcem. Nikt inny nie może powiedzieć: Wszystkie wy, dusze jesteście Moimi dziećmi. Oni mówią, że Bóg jest wszechobecny, ale oni nigdy nie mogą tego powiedzieć (wszyscy są Moimi dziećmi). Ojciec Sam mówi: Przyszedłem, aby dać czcicielom owoc czczenia. Pamięta się Boga jako jedynego Obrońcę czcicieli. Wszyscy są czcicielami, a więc, z pewnością Bóg musi różnić się od nich. Jeśli czciciele byliby Bogiem, nie potrzebowaliby pamiętać Boga. Każdy nazywa Boga w taki czy inny sposób, w swoim języku. Jednak, Jego dokładnym imieniem jest Śiwa. Gdy ktoś znieważa lub obraża inną osobę, wytacza się mu sprawę sądową, ale to jest w sztuce życia i nikt nie może niczego na ten temat powiedzieć. Ojciec wie, że staliście się nieszczęśliwi i że to także wydarzy się ponownie. To samo pismo Gita pojawi się, ale nikt nie rozumie niczego po prostu czytając Gitę itp. Potrzebna jest potęga. Ci, którzy recytują pisma, nie mogą każdemu powiedzieć: O dzieci, gdy będziecie mieć jogę ze Mną, wasze grzechy będą usunięte. Oni po prostu czytają Gitę i przekazują ją. Teraz jesteście doświadczeni. Rozumiecie, w jaki sposób przechodzicie dookoła cyklu 84 wcieleń. Wszystko w sztuce życia wydarza się zgodnie ze swoim czasem. Ojciec mówi do dzieci, dusz: Uczcie się, jak wyjaśniać: „Mówię do duszy: Ja, dusza mówię tymi ustami, a ty dusza słuchasz uszami. Daję posłannictwo Ojca: Jestem duszą.” Bardzo łatwo jest to wyjaśniać. Ty dusza zostawiasz ciało i bierzesz następne. Dusza zakończyła 84 życia. Teraz Ojciec mówi: Jeśli Bóg byłby wszechobecny, wtedy powinieneś powiedzieć „Najwyższa Ludzka Dusza.” Dlaczego oni potem mówią o ludzkich istotach (duszach)? Ty mówisz do tej duszy. Moi bracia, dusze, czy rozumiecie, że przekazuję wam posłannictwo Ojca sprzed 5000 lat? Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie! To jest ziemia cierpienia. Złoty wiek jest ziemią szczęścia. O dusze, żyłyście na ziemi szczęścia. Przeszłyście dookoła cyklu 84 żyć. Z pewnością przechodzicie przez stany satopradan, sato, radżo i tamo. Powróćmy teraz do lądu Śri Kriszny. Kim chciałbyś się tam stać? Czy staniesz się cesarzem lub cesarzową, czy staniesz się poddanym? Mów w ten sposób do dusz. Niech będzie taki entuzjazm. To nie jest tak, że ty jesteś Najwyższą Duszą. Najwyższa Dusza jest Oceanem Wiedzy. Ona nigdy nie staje się oceanem niewiedzy. Wy stajecie się oceanami niewiedzy i oceanami wiedzy. Biorąc wiedzę od Ojca, stajecie się panami oceanami. W rzeczywistości, tylko jeden Ojciec jest Oceanem. Wszyscy inni są rzekami. To jest różnica. To wszystko jest wyjaśniane duszom, gdy one stają się nierozsądne. W niebie nic z tego nie jest wyjaśniane. Tutaj, każdy jest nierozsądny, nieczysty i nieszczęśliwy. Tylko biedni siedzą komfortowo i rozumieją tę wiedzę. Bogaci mają własne upojenie. Prawie nikt z nich się nie pojawi. Król Dżanak oddał wszystko. Tutaj, wszyscy są Dżanakami. Bierzecie wiedzę, aby pójść do wyzwolenia w życiu, a więc macie umocnić to, że jesteście duszami. Baba, jak możemy Ci podziękować? Zgodnie ze sztuką życia, Ty musisz dać dziedzictwo, a my musimy stać się Twoimi dziećmi. Za co dziękować? Musimy stać się Twoimi dziedzicami. W tym nie ma kwestii „dziękuję.” Ojciec Sam przychodzi, wyjaśnia to i czyni nas godnymi. Słowo „dziękuję” pojawia się na ścieżce czczenia, gdy ludzie śpiewają chwałę. Ojciec musi spełnić Swój obowiązek. On przychodzi raz jeszcze, aby pokazać ścieżkę do nieba. Zgodnie ze sztuką życia, Baba musi przyjść, aby uczyć radża jogi. On musi dać dziedzictwo. Potem pójdziesz do nieba zgodnie z tym, ile wysiłku czyniłeś. To nie jest tak, że Baba cię tam pośle. Automatycznie pójdziesz do nieba zgodnie z wysiłkiem, jaki wykonałeś. W tej kwestii nie ma za co Mi dziękować. Teraz jesteście zachwyceni grą, którą Baba pokazuje. Nie wiedzieliśmy o tym wcześniej, ale teraz wiemy. Baba, czy zapomnimy tę wiedzę ponownie? Tak dzieci, ta wiedza zniknie z Mojego intelektu jak również z waszych intelektów. Potem, gdy jest czas, aby dawać tę wiedzę, ona się pojawi. Ja mam teraz powrócić do lądu nirwany, a potem będę odgrywał Swoją rolę na ścieżce czczenia. Tamte sanskary automatycznie wyłonią się w duszy. Przyjdę po cyklu w to samo ciało. To pozostaje w waszych intelektach, ale niemniej, macie pozostawać świadomi duszy. W przeciwnym razie staniecie się świadomi ciała. Główną kwestią jest pamiętać Ojca i dziedzictwo. Bierzecie dziedzictwo cykl po cyklu zgodnie ze swoimi wysiłkami. To jest wam wyjaśniane w taki łatwy sposób, ale potrzebny jest incognito wysiłek, aby dotrzeć do tego celu. Gdy na początku przychodzi dusza, ona jest z pewnością czystą, satopradan duszą. Potem ona staje się grzeszną, tamopradan duszą. Z pewnością masz stać się satopradan z tamopradan. Ojciec przekazał posłannictwo „Pamiętaj Mnie.” Całe stworzenie otrzymuje dziedzictwo od Ojca. On daje zbawienie wszystkim. On ma do wszystkich współczucie, to znaczy, On ma do każdego miłosierdzie. W złotym wieku nie ma cierpienia. Wszystkie inne dusze idą i mieszkają w rejonie spokoju. Dzieci, rozumiecie, że teraz jest czas wyrównania. Karmiczne konta cierpienia muszą być spłacone potęgą jogi a następnie macie gromadzić swoją fortunę konta szczęścia poprzez wiedzę i jogę. Im więcej nagromadzicie, tym więcej szczęścia otrzymacie i tym bardziej konto cierpienia zostanie spłacone. Teraz, w czasie zbiegu cyklów, spłacamy konta cierpienia, a z drugiej strony także gromadzimy. To jest interes. Baba daje klejnoty wiedzy i czyni was cnotliwymi, ale potem to zależy od tego, jak dużo każdy z was sobie wpaja. Każdy klejnot jest wart milionów i dzięki nim stajecie się w przyszłości stale szczęśliwi. To jest ziemia cierpienia, podczas gdy tamta jest ziemią szczęścia. Sannjasini nie wiedzą, że w niebie nie ma niczego oprócz stałego szczęścia. Tylko jeden Ojciec czyni Bharat tak wzniosłym poprzez Gitę. Tamci ludzie recytują bardzo dużo pism itd., mimo to świat musi stać się stary. Najpierw, w nowym świecie, w królestwie Ramy żyły bóstwa. Teraz bóstwa nie istnieją. Dokąd one poszły? Kto wziął 84 życia? Nie może być konta 84 żyć dla nikogo innego. To z pewnością ci, którzy należą do religii bóstw biorą 84 życia. Ludzie myślą, że Lakszmi i Narajan są Bogiem. Oni mówią: Gdziekolwiek spojrzę, widzę tylko Ciebie. Aćća, czy oni stali się szczęśliwi z koncepcją wszechobecności? Koncepcja wszechobecności trwała przez długi czas, a mimo to Bharat stał się zubożałym piekłem. Bóg musi dać owoc czczenia. Jak sannjasini, którzy sami czynią duchowy wysiłek, mogą dać owoc czczenia? Żadna ludzka istota nie może być Dawcą Zbawienia. Ci wszyscy, którzy należą do tej religii, przyjdą. Jest wielu, którzy zostali nawróceni na religię sannjasinów. Oni również przyjdą. Wszystko to trzeba zrozumieć. Baba wyjaśnia: Masz mieć praktykę bycia duszą. Każde ciało funkcjonuje w oparciu o duszę. Ciało jest zniszczalne, podczas gdy dusza jest niezniszczalna. Cała rola jest nagrana w tej małej duszy. To jest taki cud! Nawet naukowcy nie rozumieją tego. Nieśmiertelna, niezniszczalna rola jest nagrana w małej duszy. Dusza jest niezniszczalna i jej rola również jest niezniszczalna. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. W zbiegu cyklów, wyrównaj konta cierpienia potęgą jogi i gromadź na swoim nowym koncie. Wpajaj klejnoty wiedzy i stań się kimś, kto ma cnoty.

2. Jestem duszą. Mówię do duszy, mojego brata. To ciało jest zniszczalne. Praktykuj: Daję posłannictwo duszy mojego brata.

Błogosławieństwo:
Bądź kochany przez wszystkich, dzięki swoim dobrym życzeniom i wzniosłym intencjom oraz stań się zwycięski i bądź nanizany na różaniec zwycięstwa.

Bez względu na to, z jakimi intencjami ktoś coś mówi lub jakie ma z tobą interakcje, ty masz mieć dobre życzenia i wzniosłe intencje dla każdego. Bądź zwycięski w tym, a zdobędziesz prawo do bycia nanizanym w różańcu. Jest tak, ponieważ sposobem na bycie kochanym przez wszystkich jest posiadanie wzniosłych uczuć dla każdego w swoich związkach i relacjach. Ci, którzy mają takie wzniosłe intencje, będą stale dawać każdemu szczęście i będą otrzymywać szczęście. To jest również służenie, posiadanie dobrych życzeń jest wzniosłym sposobem służenia poprzez umysł. Ci, którzy wykonują taką usługę, stają się paciorkami w różańcu zwycięstwa.

Hasło:
Doświadczanie jogi w czynach, jest bycie karma joginem.