07.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, dzień i noc miejcie tylko jedną troskę o to, jak każdemu przedstawić Ojca. Ojciec pokazuje syna, a syn pokazuje Ojca; używaj swojego intelektu tylko do tego.

Pytanie:
Na co powinniście zwracać uwagę, aby wiedza nawet w najmniejszym stopniu nie była marnowana?

Odpowiedź:
Wyczuwajcie puls przed przekazywaniem bogactwa wiedzy: Czy ta osoba należy do naszego bramińskiego klanu? Próbujcie dawać bogactwo wiedzy tym, którzy są albo czcicielami Śiw Baby albo bóstw. Nie każdy zrozumie tę wiedzę. Zrozumieją tylko ci, którzy zmieniają się z siudrów w braminów. Musicie próbować przekazywać każdemu przynajmniej jedną rzecz: Tylko Ojciec jest Dawcą Zbawienia dla Wszystkich. On mówi: Stań się bezcielesny i pamiętaj Mnie, a twoja łódź przepłynie na drugi brzeg.

Piosenka:
Pokłony Śiwie.

Om śanti.
Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia dzieciom. Obaj ojcowie są obecni. Czy wyjaśnia to tamten Ojciec, czy ten ojciec, ale to Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia. Gdy siedzicie w ciszy w pamiętaniu Baby, to jest znane jako prawdziwy spokój. To jest prawdziwy spokój, który daje natychmiastowy owoc; inny jest fałszywy. Wy nie macie świadomości swojej oryginalnej religii. Świadomość (dusza) nie zna swojego Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy, a więc, kto inny może dać spokój i siłę? Tylko Ojciec jest Dawcą Spokoju. A więc Ojciec mówi: Dzieci, stawajcie się bezcielesne i siedźcie uważając siebie za dusze. Jesteście niezniszczalne. Siadajcie w oryginalnej religii siebie. Nikt inny tego nie robi (nie siada w ten sposób). Dusza na pewno zostawia jedno ciało i bierze następne. Jest tylko jeden Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. Jego chwała jest wielka. On jest Ojcem, nie jest wszechobecny. Gdy będziecie potrafili udowodnić tę jedną rzecz, wtedy odniesiecie zwycięstwo. To także udowodni, kto jest Bogiem Gity. Otrzymujecie dużo punktów. Sikhowie również mówią, że Prawdziwy Przewodnik jest Nieśmiertelny, że On jest Nieśmiertelnym Wizerunkiem. Mówi się także: On jest Wyzwolicielem, a także Dawcą Zbawienia dla Wszystkich. On przychodzi i wyzwala nas z cierpienia. Tylko Ojciec jest także Oczyścicielem. Powinniście ciągle rozważać takie punkty. To z powodu zapomnienia Ojca wszyscy stali się zdegradowani. Bóg jest tylko jeden, a więc nikt inny nie może być nazwany Bogiem. Mieszkańcy subtelnego rejonu także nie mogą być nazwani Bogiem. Jest tylko jeden Bóg, Najwyższy ze Wszystkich. Tu jest świat ludzi, którzy biorą kolejne wcielenia. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza nie wchodzi w cykl kolejnych wcieleń. A więc, jak możecie powiedzieć, że Bóg jest w kotach, psach itd.? To powinno pozostawać w waszych intelektach przez cały dzień, jak możecie każdemu przedstawić Ojca. Dzień i noc powinniście troszczyć się o to, jak możecie każdemu pokazać ścieżkę. Tylko Jeden czyni wszystkich nieczystych czystymi. Bóg Gity będzie wtedy także udowodniony. Tylko wy, dzieci odniesiecie zwycięstwo, ale tylko wtedy, gdy będziecie czynić wysiłek. Są jeźdźcy na słoniach, kawaleria i piechota. Dzieci, teraz rozumiecie, że tylko Bharat otrzymał dziedzictwo od Ojca i że ono potem zostało odebrane. Ojciec teraz ponownie wam je daje. Ojciec przychodzi tylko w Bharacie. Wszystkie te religie, które teraz istnieją, będą zniszczone i wtedy nastanie złoty wiek. Po krzykach cierpienia, nastąpi zwycięstwo. Ludzie wołają do Boga w czasie cierpienia. Oni mówią: Złóż dar w imię Ramy (Boga). Są o tym śloki (wersety). Sikhowie są bardzo dobrze znani; oni także mówią o nieśmiertelnym tronie. Dzieci, co jest waszym tronem? Wy, dusze, jesteście teraz nieśmiertelnymi wizerunkami. Śmierć nigdy nie może do was przyjść. To ciało skończy się. Oni sądzą, że nieśmiertelny tron jest w Amritsarze. Jednak to żywioł brahm jest nieśmiertelnym tronem. My, dusze, jesteśmy mieszkańcami tamtego miejsca. Śpiewa się także: Baba, pozostaw swój tron i zejdź na dół. Tamten jest tronem spokoju dla każdego, podczas gdy tron królestwa nie jest dla wszystkich. Tron Baby jest naszym tronem. Przychodzimy stamtąd, by grać nasze role; bo inaczej nie byłoby kwestii opuszczenia nieba. Dzieci, powinnyście używać swoich intelektów tylko w tym celu: Komu i jak możemy przedstawiać Ojca? Ojciec pokazuje syna, syn pokazuje Ojca. Kim jest nasz Baba? Jakie jest Jego bogactwo i posiadłość, którą zdobędziemy? To jest w waszych intelektach. Najważniejszą rzeczą jest przedstawianie Baby. Całe zamieszanie dotyczy tego; cała sztuka jest z powodu tego jednego błędu. To Rawan sprawia, że popełniacie ten błąd. W złotym wieku pozostajecie świadomymi duszy. My jesteśmy duszami. Jednak, nie możemy tam powiedzieć, że znamy Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę. Nie, tam jest tylko szczęście. Każdy pamięta Boga w czasie cierpienia. Ścieżka czczenia została zakończona i rozpoczęła się ścieżka wiedzy. Otrzymaliście dziedzictwo, a więc dlaczego mielibyście pamiętać Boga? Otrzymujecie dziedzictwo cykl po cyklu. Ten dramat jest stworzony w taki sposób. Nikt nie zna Ojca. Dzieci, Ojciec teraz Sam się wam przedstawił. To są rzeczy, które powinny być dzień i noc ubijane przez wasze intelekty. To jest pokarm dla intelektu: W jaki sposób można każdemu przedstawić Ojca? Jest zapamiętana tylko jedna reinkarnacja Ojca. Oni rozumieją, że On na pewno przyjdzie w zbiegu końca żelaznego wieku i początku złotego wieku, aby oczyścić nieczystych. Gita jest najważniejszym pismem. Tylko dzięki Gicie możecie stać się tacy jak diament. Wszystkie inne pisma są dziećmi Gity. Nikt nie może otrzymać od nich dziedzictwa. Gita jest największym klejnotem ze wszystkich. Śrimat jest dobrze znany. Śri oznacza najwyższy ze wszystkich. Jest różaniec Rudry, śri, śri 108. To jest różaniec Śiw Baby. Rozumiecie, że On jest Ojcem wszystkich dusz. Każdy woła do Niego: Baba, Baba. Oni są stworzeniem, które zostało stworzone przez Babę. Nikt nie może tego zrozumieć. Baba mówi: Nie sprawiam wam dużo kłopotów. Po prostu upadliście z powodu zapomnienia o Babie. Macie Go rozpoznać. Wy teraz przeszliście z ogromnej ciemności w ogromne światło. Macie tańczyć taniec wiedzy. Mira itp. tańczyła taniec czczenia. On jest bez znaczenia. Ludzie mówią, że Wijas jest Bogiem, ale Wijas odnosi się do Ojca, który wypowiada Gitę. Możecie udowodnić to każdemu: Jest tylko jeden Baba i my zdobywamy nasze dziedzictwo tylko od Niego. Kto może dać dziedzictwo nieba Bharatowi? Nikt poza Ojcem nie może założyć nieba. Wyzwolenie wszystkich jest zadaniem jednego Ojca. Papież mówi: Powinna być jedność. Ale jak to jest możliwe? My wszyscy teraz należymy do Jednego, a więc w jaki sposób jesteśmy braćmi i siostrami? To także musi być zrozumiane. Bycie jednym oznacza, że jest Ojcostwo, a więc tutaj wszyscy są braćmi. Cały świat mówi: O, Boże, Ojcze miej nad nami miłosierdzie! A więc z pewnością jest ktoś, kto nie ma miłosierdzia. Oni nie rozumieją, kto jest bez miłosierdzia. Tylko jeden Ojciec ma miłosierdzie. Rawan, którego ludzie palili, nie ma miłosierdzia, ale on nie został spalony. Jeśli wróg zginąłby, nie byłoby potrzeby, aby go wciąż na nowo palić. Nikt z nich nie rozumie, co oni ciągle robią. Wcześniej wy także byliście w ogromnej ciemności. Już dłużej nie jesteście w ciemności. A więc, jak to można wyjaśnić ludziom, że tylko jeden Ojciec może uczynić Bharat ziemią szczęścia? Baba musi być przedstawiony. To także musi być wyjaśnione, mimo że nie każdy zrozumie. Zrozumieją ci, którzy mają się zmienić z siudrów w braminów. Baba mówi: Starajcie się dawać tę wiedzę tym, którzy są Moimi czcicielami. Nie marnujcie bogactwa wiedzy. Czciciele bóstw muszą należeć do klanu bóstw. Jeden Ojciec jest Najwyższy ze wszystkich. Każdy Go pamięta. To jest Śiw Baba. Dziedzictwo ma być wzięte od Ojca. Są czczeni ci, którzy wykonali dobre czyny i odeszli. W żelaznym wieku nikt nie jest w stanie wykonywać dobrych czynów, ponieważ tutaj są tylko diabelskie wskazówki. Gdzie jest tutaj szczęście? Ojciec wyjaśnia bardzo jasno, ale to pozostanie w intelektach innych, gdy przedstawicie im Ojca. On jest Ojcem, Nauczycielem, a także Prawdziwym Przewodnikiem. On nie ma ojca lub nauczyciela. On jest przede wszystkim Matką i Ojcem, potem Nauczycielem, a następnie, aby ofiarować zbawienie, staje się Przewodnikiem. To jest cud! Nieograniczony Ojciec jest tylko jeden; On jest Ojcem, Nauczycielem i Prawdziwym Przewodnikiem. Rozumiecie, że Ojciec jest Najwyższy ze wszystkich. To On daje dziedzictwo nieba Bharatowi. Po piekle musi być niebo. Płomienie zniszczenia są już przygotowane, by zniszczyć piekło. W czasie święta Holi oni ubierają się w taki sposób i wyśmiewają siebie nawzajem pytając: Swamidżi, co wyłoni się z jego żołądka? Z pewnością widać, że bardzo dużo naukowych wynalazków wyłoniło się z intelektów mieszkańców Europy, Jadawów. Musicie próbować i wyjaśniać tylko jedną rzecz: Tym, który daje zbawienie jest tylko jeden Ojciec. Ojciec przychodzi tylko w Bharacie. To jest największe miejsce pielgrzymek. Oni mówią, że Bharat był starożytnym lądem, ale nie rozumieją tego. Teraz rozumiecie, że to, co było starożytne, stanie się tym ponownie. Uczyliście się radża jogi i teraz ponownie jej się uczycie. W waszych intelektach jest to, że Baba daje nam tę wiedzę w każdym cyklu. Śiwie nadano wiele imion. Jest także świątynia dla Babulnatha. Ten, który zmienia kolce w kwiaty, jest zwany Babulnath. Jest bardzo dużo takich imion, możecie wyjaśnić ich znaczenie. A więc najpierw przedstawiajcie Ojca, Tego, którego każdy zapomniał. Jeśli oni najpierw zrozumieją Ojca, wtedy mogą mieć jogę intelektu. Macie wziąć swoje dziedzictwo od Ojca. Macie pójść z lądu wyzwolenia do lądu wyzwolenia w życiu. To jest nieczyste życie niewoli. Baba mówi: Stańcie się bezcieleśni! Stańcie się bezcieleśni i pamiętajcie Ojca! Tylko dzięki temu wasza łódź przepłynie na drugą stronę. Tylko Tamten jest Ojcem wszystkich dusz. Rozkazem Baby jest: Pamiętaj Mnie i poprzez tę jogę twoje grzechy będą rozgrzeszone, a następnie twoje ostatnie myśli poprowadzą cię do twojego przeznaczenia. Mamy powrócić do domu. Powróćcie tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Jednak, to nie może nastąpić szybko. Jeżeli chcecie zdobyć wysoką pozycję, macie pamiętać Babę. Jesteśmy dziećmi jednego Ojca. Teraz Ojciec mówi: Manmanabhaw! Kriszna tego nie mówi. Gdzie jest Kriszna? To jest Ojciec, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, który przeprowadza założenie poprzez Pradżapitę Brahmę. A więc niewątpliwie On musi tutaj być. To jest fizyczny, nieczysty świat, podczas gdy tamten jest czystym światem. Nie może być żadnych czystych istot w nieczystym świecie. Na obrazie drzewa Brahma jest pokazywany, że stoi na szczycie, a na dole poniżej on jest pokazywany, że wykonuje tapasję. Jego rysy są widoczne w subtelnym rejonie. On staje się aniołem. Obecnie śri Kriszna jest brzydki. Nic innego nie będzie zrozumiane dopóki nie wyjaśnicie pierwszej rzeczy. To wymaga wysiłku. Maja bardzo szybko sprawia, że zapominacie o pamiętaniu Ojca. Niektórzy piszą z wiarą: Na pewno zdobędziemy pozycję Narajana, ale oni wciąż zapominają. Maja jest bardzo potężna. Bez względu na to, jak dużo sztormów Maja może sprowadzić, nie wolno wam się chwiać. To jest ostateczny stan. Maja będzie walczyć z wami w potężny sposób. Ona sprawi, że ci, którzy są tacy jak kozy, upadną natychmiast. Nie wolno wam się bać. Lekarze homeopaci mówią, że choroba wybucha przed jej zakończeniem. Przyjdzie dużo sztormów Mai. Gdy staniecie się bardzo silni, napór ze strony Mai zmniejszy się. Ona zrozumie, że nie będziecie się chwiać. Baba Sam przychodzi i zmienia was z tych z kamiennymi intelektami w tych z boskimi intelektami. To jest bardzo zabawiająca wiedza. Starożytna radża joga Bharatu została zapamiętana. Tylko wy to rozumiecie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Stań się bezcielesny i pamiętaj Ojca. Praktykuj bycie stabilnym w swojej oryginalnej religii. Tańcz taniec wiedzy i sprawiaj, aby inni tańczyli.

2. Nie bądź potrząsany przez sztormy Mai, nie bój się. Stań się silny i skończ z naporem Mai.

Błogosławieństwo:
Bądź wszechmocnym autorytetem jak Ojciec i przekaż wszystkie swoje odpowiedzialności Ojcu oraz graj w grę służenia duszom.

Wykonując każde zadanie, stale bądź świadomy, że Ojciec, Wszechmocny Autorytet jest twoim Towarzyszem i że ty jesteś, tak jak Ojciec, wszechmocnym autorytetem, a nie będziesz mieć wówczas żadnego rodzaju ciężaru. Gdy uważasz, że coś jest twoją odpowiedzialnością, twoja głowa staje się ciężka. Dlatego, w bramińskim życiu, gdy oddajesz wszystkie swoje odpowiedzialności Ojcu, usługa, którą wykonujesz, będzie doświadczana jako gra. Bez względu na to, jak duże zadanie ma twój umysł, czy jak dużo uwagi musisz zwracać, będąc pobłogosławionym wszechmocnym autorytetem jak Ojciec, będziesz niestrudzony.

Hasło:
Ci, którzy dzięki murli od Murlidhara, zapominają świadomość swojego ciała i którzy huśtają się na huśtawkach szczęścia, są prawdziwymi ukochanymi i umiłowanymi Boga (gopes i gopis).