07.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, czyńcie wysiłek i bardzo dobrze wdrażajcie sobie cnoty. Nigdy nie sprawiajcie nikomu cierpienia. Nie powinnyście działać w diabelski sposób.

Pytanie:
Jakie diabelskie cechy psują waszą dekorację?

Odpowiedź:
Walczyć i kłócić się pomiędzy sobą, dąsać się, stwarzać zamieszanie w swoim ośrodku i sprawiać cierpienie, to są diabelskie cechy, które psują waszą dekorację. Dzieci, które nawet po tym, jak zaczęły należeć do Ojca nie wyrzekają się takich cech i nadal wykonują złe czyny, ponoszą wielką stratę. Konto jest kontem! Dharamradż jest z Ojcem.

Piosenka:
Nikt nie jest tak unikalny jak Niewinny Pan.

Om śanti.
Duchowe dzieci, wiecie, że Bóg jest najwyższy ze wszystkich. Ludzie śpiewają o tym piosenki, natomiast wy rozumiecie to dzięki boskiej wizji. Rozumiecie to również w swoich intelektach, że On was uczy. To dusza uczy się poprzez ciało. To dusza robi wszystko poprzez ciało. Dusza bierze zniszczalne ciało, aby grać swoją rolę. Cała rola jest zapisana w duszy. 84 wcielenia są zapisane w duszy. Przede wszystkim uważaj się za duszę. Ojciec jest Wszechmocnym Autorytetem. Dzieci, otrzymujecie od Niego siłę. Gdy macie jogę, otrzymujecie dużo siły i dzięki tej sile stajecie się czyści. Ojciec daje wam siłę, abyście władali całym królestwem. On daje wam taką wielką potęgę. Ci, którzy mają arogancję z powodu nauki tworzą dużo rzeczy, które odnoszą się do zniszczenia. Ich intelekty pracują nad zniszczeniem, a wasze intelekty pracują nad wzięciem niezniszczalnej pozycji. Otrzymujecie dużo potęgi i dzięki niej zdobywacie królestwo świata. Tam nie ma rządu ludzi nad ludźmi. Tam jest królestwo króla i królowej. Bóg jest Najwyższy ze Wszystkich. Ludzie Go pamiętają. Ludzie budują świątynie dla Lakszmi i Narajana oraz czczą ich, a pomimo tego to Bóg jest zapamiętany jako Najwyższy ze Wszystkich. Teraz rozumiecie, że Lakszmi i Narajan byli panami świata. Najwyższe z najwyższych królestwo jest otrzymywane od nieograniczonego Ojca. Otrzymujecie bardzo wysokie pozycje! Dzieci, dlatego powinnyście doświadczać tak dużo szczęścia! Z pewnością pamiętalibyście kogoś, kto coś wam daje. Panna młoda ma bardzo dużo miłości do swojego męża; ona oddaje mu swoje życie. Gdy on umiera, ona bardzo płacze z rozpaczy. Ten jest Mężem nad Mężami. On teraz ozdabia was bardzo dobrze, abyście wzięli prawo do najwyższej ze wszystkich pozycji. Dzieci, dlatego powinnyście być bardzo upojone! Tutaj macie wdrażać sobie boskie cnoty. Wielu wciąż ma dużo diabelskich cech. Walczyć, kłócić się, dąsać się, tworzyć zamęt w ośrodku to są diabelskie cechy. Baba wie, ponieważ otrzymuje dużo sprawozdań. Żądza jest największym wrogiem, ale gniew nie jest mniejszy. „Takiej lub innej osobie jest okazywana duża miłość. Dlaczego mi nie jest okazywana żadna miłość?” „Taka lub inna osoba była poproszona o wyrażenie swojej opinii. Dlaczego mnie nie poproszono?” Jest wielu, którzy mówią w ten sposób, ponieważ mają wątpliwości w swoich intelektach. Zakładane jest królestwo. Jaką pozycję wzięliby tacy? Są duże różnice w pozycjach. Nawet ci, którzy sprzątają będą przebywać w bardzo dobrych rezydencjach. Inni będą przebywać w innych dobrych domach. Każdy z was ma czynić swoje bardzo dobre starania, aby wdrażać sobie boskie cnoty. Postępujecie w diabelski sposób będąc świadomi ciała. Gdy staniecie się świadomi duszy i bardzo dobrze wszystko sobie wdrożycie, będziecie mogli wziąć prawo do wysokiej pozycji. Macie czynić taki wysiłek, aby wdrożyć sobie boskie cnoty. Nigdy nie sprawiajcie nikomu cierpienia. Jesteście dziećmi Ojca, Tego, który usuwa cierpienie i jest Dawcą Szczęścia. Nigdy nie sprawiajcie nikomu cierpienia. Ci, którzy opiekują się ośrodkami mają wielką odpowiedzialność. Ojciec mówi: Dzieci, jeśli ktoś popełni błąd, gromadzi stukrotną karę. Z powodu stawania się świadomym ciała jest duża strata, ponieważ wy, bramini, macie być instrumentami do zmieniania każdego. Jeśli nie zmieniacie siebie, to jak możecie zmienić innych? Wtedy jest duża strata. Istnieje także Rząd Pandawów. Ojciec jest Najwyższy ze Wszystkich i z Nim jest Dharamradż. Poprzez Dharamradża jest doświadczana bardzo surowa kara. Duża strata jest doświadczana, gdy są wykonywane złe czyny. Jest dokładne konto. Baba ma wszystkie konta. Na ścieżce czczenia także jest odpowiednie konto. Mówi się nawet, że Bóg ma konto wszystkiego, co robisz. Tutaj Sam Ojciec mówi: Dharamradż ma pełne konto wszystkiego, co robisz. Co będziesz w stanie zrobić w tamtym czasie? Będziesz mieć wizje tego, co zrobiłeś. Tam nie będzie kary, ale bardzo dużo kary będzie tutaj. Dzieci, w złotym wieku nie będziecie wchodzić do więzienia łona. Tam łono jest jak pałac. Tam nikt nie popełnia grzechu. Dzieci, dlatego macie bardzo uważać, aby zdobyć taką fortunę królestwa. Niektóre dzieci stają się bystrzejsze niż ich nauczyciele. Ich fortuna staje się większa niż ich nauczyciela. Ojciec także wyjaśnia, że jeżeli ktoś nie służy dobrze, będzie sługą życie po życiu. Gdy tylko Ojciec przychodzi do was, pyta: Dzieci, czy siedzicie tutaj w świadomości duszy? Wzniosłe wersety Ojca dla dzieci to: Dzieci, macie czynić dużo starań, aby stać się świadome duszy. We wszystkim, co robicie, stale ubijajcie ocean wiedzy. Dużo dzieci czuje, że chcą bardzo szybko odejść z tego brudnego świata piekła na ziemię szczęścia. Ojciec mówi: Nawet bardzo dobrzy maharati nie zdają w przedmiocie jogi. Nawet oni muszą być inspirowani, aby czynić starania. Jeśli nie ma żadnej jogi, całkowicie upadacie. Wiedza jest bardzo łatwa. Cała historia i geografia wchodzi do intelektu. Chociaż dobre córki są bardzo bystre w wyjaśnianiu na wystawach, one ani nie mają jogi, ani nie mają boskich cnót. Czasami Baba dziwi się z powodu obecnego stanu niektórych dzieci! Na świecie jest bardzo dużo cierpienia! Wszystko to powinno bardzo szybko się skończyć. Baba (Brahma) czeka, aby szybko pójść na ziemię szczęścia. Niektórzy są bardzo zdesperowani, by odejść tak, jak niektórzy są bardzo zdesperowani, by spotkać Ojca, ponieważ Ojciec pokazuje nam drogę do nieba. Niektórzy są bardzo zdesperowani, by zobaczyć takiego Ojca. Oni czują, że chcą słuchać Ojca twarzą w twarz każdego dnia. Teraz rozumiecie, że tutaj nie ma trudności. Gdy żyjecie na zewnątrz, macie wypełniać swoje odpowiedzialności względem każdego. W przeciwnym razie byłoby dużo konfliktów. Dlatego Baba daje każdemu cierpliwość. To wymaga bardzo incognito wysiłku. Nikt nie jest w stanie wykonać tego wysiłku odnośnie pamiętania. Gdy przebywacie w incognito pamiętaniu, jesteście w stanie przestrzegać wskazówek Ojca. Z powodu bycia świadomymi ciała, niektórzy nawet nie przestrzegają wskazówek Ojca! Baba mówi: Piszcie swój dziennik i zrobicie duży postęp. Kto to powiedział? Śiw Baba! Gdy nauczyciel zadaje pracę domową, uczniowie ją odrabiają. Tutaj Maja nie pozwala nawet niektórym, bardzo dobrym dzieciom, na zrobienie tego. Jeśli Baba miałby otrzymać dzienniki bardzo dobrych dzieci, zobaczyłby, jak długo takie dzieci przebywają w pamiętaniu. Dusze, rozumiecie, że jesteście ukochanymi jednego Umiłowanego. Jest wiele rodzajów fizycznych kochanków i ukochanych. Jesteście bardzo starymi ukochanymi. Teraz macie stać się świadomi duszy. Musicie tolerować różne rzeczy. Nie uważaj siebie za bystrego! Baba nie prosi cię, abyś oddał swoje kości. Baba mówi: Dobrze opiekuj się swoim zdrowiem, abyś mógł dobrze służyć. Jeśli jesteś chory, będziesz musiał pozostać w łóżku. Gdy niektóre dzieci idą służyć do szpitala, lekarze czują, że przyszedł anioł. Oni zabierają ze sobą obrazy. O tych, którzy w ten sposób służą, mówi się, że są miłosierni. Gdy będziecie tak służyć, z całą pewnością ktoś się pojawi. Im więcej macie potęgi pamiętania, tym więcej ludzi będzie tu przyciągniętych. Tylko w tym pamiętaniu jest potęga. Czystość jest pierwsza! Mówi się, że najpierw musi być czystość, następnie spokój, a potem dobrobyt. Stajecie się czyści za pomocą potęgi pamiętania. Potem jest potęga wiedzy. Nie stawajcie się słabi w pamiętaniu. To w pamiętaniu są przeszkody. Przebywając w pamiętaniu, staniecie się czyści, a także rozwiniecie w sobie boskie cnoty. Znacie chwałę Ojca. Ojciec daje tak dużo szczęścia! On czyni was wartymi szczęścia przez 21 żyć. Nigdy nie sprawiajcie nikomu cierpienia. Szkodząc w usłudze, niektóre dzieci przeklinają siebie, a także sprawiają kłopoty innym. Gdy ktoś staje się nieposłuszny, to jest tak jakby siebie przeklinał. Szkodząc w usłudze, niektórzy upadają. Wiele dzieci albo popada w występek albo złoszczą się i przestają się uczyć. Siedzi tutaj dużo różnych dzieci. Kiedy oni odjeżdżają stąd, po odświeżeniu, żałują za swoje błędy. Jednak nic nie jest wybaczane tylko poprzez żałowanie. Ojciec mówi: Masz wybaczyć sam sobie! Przebywaj w pamiętaniu! Ojciec nie wybacza nikomu, ponieważ to jest nauka. Dzieci, uczy was Ojciec, a wy macie mieć miłosierdzie nad sobą dzięki uczeniu się. Macie mieć dobre maniery. Baba prosi nauczycieli, aby przynieśli dziennik. Gdy Baba słyszy wiadomości o każdym, On radzi. Wtedy, ponieważ niektórzy studenci myślą, że ich nauczyciel złożył na nich raport do Baby, zaczynają nawet jeszcze bardziej szkodzić w usłudze. Tutaj potrzebny jest wielki wysiłek. Maja jest wielkim wrogiem. Ona nie pozwala wam zmienić się z bycia takim jak małpa w godnego zamieszkania w świątyni. Zamiast zdobywania prawa do wysokiej pozycji, niektórzy upadają nawet bardziej i nie są w stanie się podźwignąć. Oni umierają. Ojciec stale na nowo wyjaśnia dzieciom, że to jest bardzo wysoki cel. Macie się stać panami świata. Dzieci wysoko postawionych osób zachowują się z wielką królewskością. One troszczą się o to, by nie stracić honoru swojego ojca. O niektórych można powiedzieć: „Twój ojciec jest dobry, a ty jesteś tak niegodny! Tracisz honor swojego ojca.” Tutaj każdy sam traci swój honor. Jest doświadczana duża kara. Baba ostrzega was: Bądź bardzo ostrożny, gdy idziesz tą ścieżką. Nie stawaj się ptakiem więziennym. Więzienne ptaki istnieją tutaj. W złotym wieku nie ma więzień. Niemniej, teraz macie się uczyć i wziąć wysoką pozycję. Nie popełniajcie błędów! Nie sprawiajcie nikomu cierpienia! Przebywajcie na pielgrzymce pamiętania! To pamiętanie jest użyteczne. Najważniejsza rzecz do wyjaśniania na wystawach to: Tylko dzięki pamiętaniu Ojca staniecie się czyści. Każdy chce stać się czysty. To jest nieczysty świat. Tylko jeden Ojciec przychodzi, by dać każdemu zbawienie. Chrystus i Budda itp. nie mogliby zbawić każdego. Ludzie wspominają imię Brahmy, ale nawet Brahma nie może być Dawcą Zbawienia. On jest instrumentem dla religii bóstw. Chociaż Śiw Baba zakłada religię bóstw, Brahma, Wisznu i Śankar są także pamiętani. Ludzie mówią o trimurti Brahmie. Ojciec mówi: On nie jest przewodnikiem. Jest tylko jeden Guru, a wy stajecie się duchowymi przewodnikami poprzez Niego. Ci inni są religijnymi założycielami. Jak religijny założyciel może być nazwany Dawcą Zbawienia? To jest bardzo głęboka kwestia i musi być zrozumiana. Wielu religijnych założycieli po prostu zakłada swoje religie. Następnie ich naśladowcy podążają za nimi w dół. Oni nie mogą zabrać nikogo z powrotem do domu. Oni muszą wchodzić w kolejne wcielenia. To wyjaśnienie odnosi się do każdego. Żaden guru nie może zbawić. Ojciec wyjaśnia: Jest tylko jeden Guru i Oczyściciel. On jest Dawcą Zbawienia dla Wszystkich i Wyzwolicielem. Powiedzcie każdemu, że mamy tylko jednego Guru. On jest jedyny, który zbawia każdego i zabiera wszystkich z powrotem do domu, do rejonu spokoju oraz zabiera nas do ziemi szczęścia. Na początku złotego wieku jest bardzo mało ludzi. Oczywiście, pokazalibyście obrazy, czyje to było królestwo. Ludzie Bharatu i ci, którzy czczą tamte bóstwa, szybko uwierzą, że oni (Lakszmi i Narajan) naprawdę byli panami nieba i że ich królestwo było w niebie. Gdzie były wszystkie pozostałe dusze w tamtym czasie? Powiedzielibyście, że one niewątpliwie były w bezcielesnym świecie. Teraz to wszystko rozumiecie. Wcześniej niczego nie rozumieliście. W waszych intelektach teraz obraca się cykl. Naprawdę, 5000 lat temu, to ich królestwo istniało w Bharacie. Gdy nagroda za wiedzę zacznie się kończyć, rozpocznie się ścieżka czczenia. Następnie musi być brak zainteresowania starym światem. To wszystko! Teraz pójdziemy do nowego świata. Teraz serce jest odsunięte od starego świata. Tam mąż i dzieci itd. będą bardzo dobrzy. Nieograniczony Ojciec czyni was panami świata. Dzieci, które macie się stać panami świata, macie mieć bardzo wzniosłe myśli i królewskie zachowanie. Odnośnie jedzenia, ani nie powinniście jeść zbyt mało, ani nie powinniście mieć żadnej chciwości. Dieta tych, którzy przebywają w pamiętaniu byłaby lekka. Intelekty wielu są rozpraszane z pwodu jedzenia. Dzieci, macie szczęście stawania się panami świata. Mówi się: Nie ma takiego pokarmu jak pokarm szczęścia. Jeśli stale utrzymujecie takie szczęście, wasze jedzenie i picie stanie się bardzo lekkie. Gdy jecie zbyt dużo, stajecie się bardzo ciężcy, a następnie stale drzemiecie. Potem mówicie: Baba, czuję się bardzo śpiący! Wasza dieta powinna być stała. Nie powinno być tak, że gdy jest dobre jedzenie, jecie więcej. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Jesteśmy dziećmi Ojca, który usuwa cierpienie oraz jest Dawcą Szczęścia. Nie wolno nam nikomu sprawiać cierpienia. Nie przeklinaj samego siebie szkodząc w usłudze.

2. Miej bardzo wzniosłe i królewskie myśli. Bądź miłosierny i bądź zajęty służeniem. Wyrzeknij się chciwości do jedzenia i picia.

Błogosławieństwo:
Bądź zwycięzcą nad materią i nad Mają oraz spraw, aby dzięki wiedzy o dramacie twój stan był niezachwiany.

Bez względu na to, jaki rodzaj testu przechodzi z powodu materii lub Mai, nie poddawaj się najmniejszym wstrząsom. Jeśli masz pytania typu „Co to jest? Dlaczego tak się stało? ”, wówczas upadasz, gdy problem cię atakuje. Bez względu na to, więc, co się stanie, niech taki dźwięk wydobędzie się z wewnątrz: „Wah słodki dramat, Wah!” Niech nie będzie takiej myśli: „Ojej! Co się stało?" Niech twój stan będzie taki, aby w żadnej myśli nie było wahań. Niech twój stan będzie stale niewzruszony i niezachwiany, a otrzymasz błogosławieństwo bycia zwyciężcą nad materią oraz zwyciężcą nad Mają.

Hasło:
Przekazywanie dobrych wiadomości oraz dawanie szczęścia jest najwyższym obowiązkiem.