07.09.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec przybył, aby dać wam, starym czcicielom, owoc waszego czczenia. Owocem czczenia jest wiedza, dzięki której otrzymujecie zbawienie.

Pytanie:
W jaki sposób niektóre dzieci zestrzeliwują własną fortunę, gdy idą naprzód?

Odpowiedź:
Gdy już zaczęliście należeć do Ojca, a nie służycie, jeśli nie macie miłosierdzia dla siebie lub innych, wówczas zestrzeliwujecie swoją fortunę, tzn. psujecie swoją pozycję. Jeżeli dobrze się uczysz i pozostajesz w jodze, otrzymujesz dobrą pozycję. Usłużne dzieci powinny być bardzo zainteresowane służeniem.

Piosenka:
Kto tutaj przyszedł wcześnie rano?

Om śanti.
Duchowe dzieci, rozumiecie, że jesteście duszami, a nie ciałami. Tylko obecnie otrzymujecie tę wiedzę od Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Ojciec mówi: Ponieważ przyszedłem, miejcie wiarę, że jesteście duszami. To dusza wchodzi w ciało. Dusze stale pozostawiają swoje ciała i biorą następne. Dusze się nie zmieniają, ciała tak. Dusze są niezniszczalne. Dlatego uważaj siebie za duszę. Nikt inny nie może nigdy dać wam tej wiedzy. Ojciec przyszedł, gdy usłyszał wołanie dzieci. Nikt nawet nie wie, że to jest najbardziej wzniosły, zbieżny wiek. Ojciec przychodzi i wyjaśnia: Przychodzę w najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku, kiedy cały świat ma stać się najwznioślejszy. Obecnie cały świat jest najbardziej zdegradowany i nieczysty. Tamten świat jest nazywany ziemią nieśmiertelności, a ten świat jest zwany ziemią śmierci. W lądzie śmierci istnieją ludzkie istoty z diabelskimi cechami, podczas gdy w lądzie nieśmiertelności żyją ludzkie istoty z boskimi cnotami i dlatego są zwane bóstwami. Tutaj także o tych, którzy mają dobrą naturę mówi się, że są tacy jak bóstwa. Niektórzy mają boskie cnoty. Obecnie wszystkie ludzkie istoty mają diabelskie cechy. Są złapane w 5 występków. Dlatego śpiewają: Przyjdź i wyzwól nas z cierpienia. To nie tylko jedna Sita została wyzwolona. Baba wyjaśnił, że czciciele są nazwani Sitą, a Bóg jest nazywany Ramą. On przychodzi, aby dać czcicielom owoc za ich czczenie. Cały świat jest uwięziony w nieograniczonym królestwie Rawana. On przychodzi i wyzwala ich, a następnie zabiera do królestwa Ramy. To nie jest kwestia króla Ramy ze srebrnowiecznego klanu wojowników. Tamten król ze srebrnego wieku teraz jest tamopradhan i w stanie całkowitego upadku. On zszedł w dół schodów i osiągnął dno. Z bycia godnym czczenia stał się czcicielem. Bóstwa nikogo nie czczą. One same są godne czczenia. Następnie, gdy stają się kupcami i siudrami, zaczyna się czczenie. Kiedy wchodzą na ścieżkę grzechu, stają się czcicielami. Czciciele kłaniają się wizerunkom bóstw. Obecnie ani jedna osoba nie jest godna czczenia. Bóg, Najwyższy ze wszystkich jest godny czczenia i złotowieczne bóstwa też są godne czczenia. Obecnie wszyscy są czcicielami. Przede wszystkim jest czczenie Śiwy. To jest niesfałszowane czczenie. Najpierw jest satopradhan czczenie, a następnie ono staje się sato. Potem oni odchodzą od bóstw i zaczynają czcić wodę, ludzkie istoty, ptaki itp. Dzień po dniu następuje coraz większe czczenie. Obecnie jest wiele religijnych konferencji – czasami religii Adi Sanatan (oryginalnej, wiecznej, starożytnej religii), czasami religii Dźinizmu, czasami religii Arja Samadź. Oni zapraszają wielu ludzi, bo każdy uważa swoją religię za wzniosłą. Ponieważ jest taka lub inna wartość w każdej religii, oni uważają siebie za wzniosłych. Jest wiele różnych odłamów Dźinistów. Istnieje przynajmniej 5 do 7 odłamów dźinistów. Niektórzy z nich pozostają nawet nadzy. Oni nie rozumieją znaczenia bycia nagim. Bóg mówi: Być nagim tzn. przybyć bezcielesnym i powrócić bezcielesnym. Tak więc oni potem zdejmują swoje ubrania i chodzą nadzy. Nie rozumieją znaczenia wersetów Boga. Ojciec mówi: Dusze, przybyłyście tutaj i zaadoptowałyście ciała, aby odgrywać swoje role. Teraz macie powrócić do domu. Dzieci, rozumiecie te kwestie. Dusze przychodzą i odgrywają swojej role. Drzewo wciąż rośnie. Wciąż powstaje wiele nowych różnych religii. Dlatego to jest zwane grą, sztuką różnorodności. To jest drzewo różnorodności religii. Popatrzcie na religię islamu. Ona ma dużo gałęzi. Mahomet przybył później. Wcześniej byli ci z islamu. Populacja muzułmanów teraz jest bardzo duża. Ci, w Afryce są bogaci. Oni posiadają kopalnie złota i diamentów. Ludzie atakują kraj, który posiada duże bogactwo po to, aby je zdobyć. Chrześcijanie również się wzbogacili. W Bharacie też istnieje bogactwo, ale ono jest incognito. Oni wciąż konfiskują dużo złota itp. Teraz ci ze społeczności dźinistów stale organizują konferencje, ponieważ każdy uważa siebie za wzniosłego. Wszystkie religie stale powiększają się. W pewnym momencie zniszczenie na pewno nadejdzie. Oni niczego nie rozumieją. Z wszystkich religii, wasza bramińska religia, o której nikt nie wie, jest najwznioślejsza. Istnieje również wielu żelaznowiecznych braminów, jednak tamto stworzenie jest zrodzone poprzez grzech. Całe ustami zrodzone stworzenie Pradżapity Brahmy powinno być braćmi i siostrami. Jeśli oni nazywają siebie dziećmi Brahmy, muszą być braćmi i siostrami. Dlatego nie mogą zawierać małżeństw. To dowodzi, że tamci bramini nie są ustami zrodzonym stworzeniem. Oni tylko nadają sobie ten tytuł. W rzeczywistości, o was, braminach, mówi się, że jesteście nawet bardziej wzniośli niż bóstwa, ponieważ jesteście kokiem na głowie. Wy, bramini, zmieniacie ludzkie istoty w bóstwa. To Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza was uczy. Tylko On jest Oceanem Wiedzy. Nikt o tym nie wie. Niektórzy przychodzą do Ojca, stają się braminami, a jednak jutro stają się siudrami. Zmiana sanskar wymaga wielkiego wysiłku. Masz wierzyć, że jesteś duszą i brać od Ojca swoje dziedzictwo. To duchowe dzieci mają wziąć swoje dziedzictwo od Duchowego Ojca. To w waszym pamiętaniu Ojca Maja stwarza przeszkody. Ojciec mówi: Niech twoje ręce wykonują pracę, a serce niech pamięta Ojca. To jest bardzo łatwe. To jest tak jak z ukochaną i ukochanym, którzy nie są w stanie wytrzymać bez patrzenia na siebie. Ojciec jest Umiłowanym, a wszystkie dzieci, które wciąż pamiętają Ojca są tymi, które są zakochane. Tylko jeden Ojciec nie jest przyciągany do nikogo, ponieważ nikt nie jest wyżej od Niego. Jednak On chwali dzieci i mówi: Od początku ścieżki czczenia wszyscy byliście Moimi ukochanymi. Wołaliście do Mnie: Przyjdź, wyzwól nas z cierpienia i oczyść nas! Wszyscy jesteście pannami młodymi, a Ja jestem Panem Młodym. Wszyscy jesteście w pułapce więzienia diabła, a ja przybywam, aby was wyzwolić. Tutaj potrzebny jest wielki wysiłek. Zbrodniczy sposób patrzenia oszukuje cię. Potrzebny jest wysiłek, aby mieć przyzwoity sposób patrzenia. Bóstwa mają bardzo dobre charaktery! Wy na pewno potrzebujecie kogoś, kto stwarza takie bóstwa. Tematem konferencji jest: Potrzeba religii w ludzkim życiu. Ponieważ oni nie znają sztuki, dlatego wszyscy są w zamieszaniu. Nikt, z wyjątkiem was, nie potrafi tego wyjaśniać. Chrześcijanie i buddyści nie wiedzą, kiedy Chrystus i Budda ponownie przyjdą. Możecie natychmiast im powiedzieć dokładną datę. Powinniście wyjaśniać, że jest potrzeba na religię. Mówcie im: Która religia istniała najpierw, a która religia nastąpiła potem. Nawet ci z ich własnej religii nie rozumieją tego w pełni. Oni nie mają jogi. Nie możecie otrzymać siły, nie mając jogi. Żadna potęga wtedy nie jest otrzymywana. Tylko Ojciec jest nazywany Wszechmocnym Autorytetem. Stajecie się wszechmocni w takim stopniu, że stajecie się panami świata. Nikt nie może skraść wam waszego królestwa. W tamtym czasie nie ma żadnego innego kraju. Obecnie jest bardzo dużo krajów. W jaki sposób obraca się ten cykl świata? To jest cykl 5000 lat. Nie możecie zmierzyć świata. Możecie zmierzyć Ziemię. Ocean nie może być zmierzony. Nikt nie może znaleźć końca nieba czy oceanu. Dlatego wyjaśniajcie, dlaczego jest taka potrzeba na religię. Cały cykl jest oparty na religiach. To jest drzewo różnorodności religii. To drzewo (obraz) jest czymś takim jak lustro dla ślepca. Teraz służycie. Wasza liczba stopniowo wzrasta. Kiedy następują burze i sztormy, wiele liści opada. Nie ma żadnych kwestii sztormów w innych religiach. Oni muszą zejść w dół z góry. Tutaj założenie waszej religii jest cudowne. Bóg musi przyjść i dać owoc, zabierając z powrotem do domu tych czcicieli, którzy przyszli na początku. Wołaliście: Zabierz nas, dusze do naszego domu! Nikt nie wie, że Ojciec daje wam fortunę królestwa nieba. Sannjasini nie wierzą w szczęście. Pragną wiecznego wyzwolenia. Wieczne wyzwolenie nie jest nazywane dziedzictwem. Śiw Baba sam musi odgrywać swoją rolę, a więc w jaki sposób On mógłby kogoś trzymać w wiecznym wyzwoleniu? Wy, Brahma Kumar i Kumari, znacie własną religię oraz religie wszystkich innych. Powinniście mieć miłosierdzie dla każdego. Wyjaśniajcie tajemnice o cyklu. Mówcie im: Założyciel waszej religii przyjdzie ponownie w swoim czasie. Ci, którzy wyjaśniają innym, mają być bystrzy. Możecie wyjaśnić, że każdy musi się stać satopradhan, a następnie musi przejść przez stany sato, radżo i tamo. Teraz to jest królestwo Rawana. Gita, którą Ojciec, wam przekazuje jest prawdziwą Gitą. Bezcielesny jest nazywany Bogiem. Dusze wołają do bezcielesnego Boga, Ojca. Dusze, wy tam mieszkacie. Nie jesteście nazywani Najwyższą Duszą. Jest tylko jedna Najwyższa Dusza – Bóg, Najwyższy ze wszystkich. Następnie są wszystkie dusze, dzieci. Dawcą zbawienia dla wszystkich jest Jeden, a następnie są bóstwa. Spośród nich Kriszna jest pierwszy, ponieważ zarówno jego dusza jak i ciało są czyste. Jesteście zbieżnowieczni i wasze życia są bezcenne. Życia bóstw nie są bezcenne. Życie was, braminów jest bezcenne. Ojciec czyni was swoimi dziećmi, a następnie czyni względem was duży wysiłek. Bóstwa nie czynią takiego dużego wysiłku. One po prostu posyłają swoje dzieci do szkoły, aby były wykształcone. Tutaj Ojciec siada i was uczy. On jest Ojcem, Nauczycielem i Guru – wszystkimi trzema. Dlatego powinniście bardzo Go szanować! Usłużne dzieci powinny mieć wielkie zainteresowanie służeniem. Jest bardzo niewielu, którzy są mądrzy w usłudze i którzy stale służą. Potrzebne są ręce. Ci, którzy są przygotowywani, aby pójść na wojnę, są zwalniani ze swojej pracy itp. Rząd ma listę wszystkich tych ludzi. Nikt nie może odmówić armii i nie pójść na pole bitwy. Oni są przygotowywani i mówi się im, że będą wzywani w czasie potrzeby. Oni wytaczają sprawę przeciwko tym, którzy odmawiają służenia w armii. Tego tutaj się nie stosuje. Tutaj jest niszczona pozycja tych, którzy dobrze nie służą. Nie służyć tzn. ustrzelić samego siebie i zniszczyć swoją pozycję. Oni zestrzeliwują własną fortunę. Jeżeli dobrze się uczysz i pozostajesz w jodze, możesz otrzymać wysoką pozycję. Masz mieć miłosierdzie dla siebie. Jeżeli masz miłosierdzie dla siebie, umiesz być miłosierny dla innych. Ojciec stale na wiele sposobów wyjaśnia. Popatrzcie, w jaki sposób odbywa się gra tego świata. Jest również zakładane królestwo. Nikt na świecie o tym nie wie. Obecnie otrzymujecie zaproszenia. Co bylibyście w stanie wyjaśnić w ciągu 5 do 10 minut? Gdyby oni dali wam godzinę lub dwie, moglibyście coś wyjaśnić. Oni zupełnie nie znają dramatu. Powinniście wszędzie zapisać bardzo dobre punkty. Jednak dzieci zapominają to zrobić. Ojciec jest Stwórcą. Dzieci, On was stwarza. On sprawił, że należycie do Niego. On staje się Reżyserem i daje wam wskazówki. Przekazuje wam śrimat, a potem także przekazuje wam wiedzę. To jest Jego najwyższa ze wszystkich rola. Jaki jest pożytek z ciebie, jeżeli nie znasz Stwórcy, Reżysera i Głównego Aktora dramatu? Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry, od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Miej wielki szacunek do Nauczyciela, który uczy cię w tym bezcennym życiu. Stań się bardzo mądry w tej nauce i służ. Miej dla siebie miłosierdzie.

2. Aby przekształcić siebie, stań się przyzwoity. Napraw swój charakter. Służ, aby zmienić ludzkie istoty w bóstwa.

Błogosławieństwo:
Bądź zwrócony do wewnątrz oraz sprowadź do esencji rozbudowane myśli i słowa.

Spakuj ekspansję bezużytecznych myśli i stań się stabilny w stanie ich esencji, tzn. zanurz dźwięk bezużyteczności w słowa i uczyń ją potężną, tzn. włóż ją w jej esencję. Na tym polega introspekcja. Takie zwrócone do wewnątrz dzieci, dzięki potędze ciszy, potrafią pokazać błądzącym duszom ich właściwy cel. Ta potęga ciszy może pokazać wiele pięknych, duchowych, kolorowych gier. Dzięki potędze ciszy możesz usłyszeć dźwięki w umysłach każdej duszy, tak blisko, jak gdyby oni osobiście mówili przed tobą.

Hasło:
Pozostawać lekkim w swojej naturze, sanskarach, związkach i kontaktach tzn. stać się aniołem.