07.09.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jesteście studentami Boga, Ojca. Macie stać się prawdziwie rup i basant i zawsze niech tylko klejnoty wiedzy wyłaniają się z waszych ust.

Pytanie:
Dzieci, jakie dające podźwignięcie zioło daje wam Baba aby ponownie uczynić was świadomymi?

Odpowiedź:
Manmanabhaw, to znaczy pamiętaj Ojca. Utrzymuj upojenie: Studiujemy z Bogiem, aby stać się bóstwami, to znaczy, aby zdobyć królewską pozycję. Ta świadomość jest dającym podźwignięcie ziołem, który czyni was ponownie świadomymi. Stan takich dzieci nigdy nie może zwiędnąć. One zawsze sprawdzają siebie i stale ostrzegają innych.

Om śanti.
To jest uczelnia; dokładnie tak jak uczniowie, którzy siedzą w szkole i rozumieją, że siedzą przed swoim nauczycielem. W ich intelektach jest to, jaki egzamin będą zdawać. Na duchowych zgromadzeniach, gdzie przekazywane są Wedy i pisma, nie ma żadnego celu. Tamte pisma zostały usunięte z waszych intelektów. Wiecie, że zmieniacie się z ludzi w bóstwa na przyszłe 21 żyć. Gdy studenci siedzą w domu lub idą gdzieś, w swoich intelektach są świadomi, że będą zdawać taki a taki egzamin. Dzieci, wiecie, że siedząc na lekcji stajecie się bóstwami. Uważacie siebie za studentów, czyż nie tak? Jesteśmy duchami i studiujemy poprzez nasze ciała. Duch wie, że pozostawi swoje ciało i weźmie nowe. Potem będziecie zwani bóstwami. To są występne i nieczyste ciała, a potem otrzymacie nowe ciała w przyszłości. Obecnie otrzymujecie to zrozumienie: Ja, dusza, uczę się i uczy mnie Ocean Wiedzy. Tutaj nie martwicie się o rodzinę. Macie w intelektach to, że z ludzkich istot stajecie się przyszłymi bóstwami. Bóstwa zamieszkują w niebie. Dzieci, gdy stale będziecie o tym myśleć, doświadczycie szczęścia i będziecie czynić wysiłek. Będziecie także żyć w czystości w waszych myślach, słowach i czynach, a także stale będziecie każdemu dawać posłannictwo szczęścia. Jest wielu Brahma Kumars i wszyscy prowadzą życie studenta. Nie jest tak, że gdy jesteś zaangażowany w swój interes itp. zapominasz o tym życiu. Np.: ten cukiernik rozumie, że jest studentem. Czy studenci muszą produkować słodycze? Tutaj wszystko jest unikalne. Musicie pracować na utrzymanie swojego ciała, ale wraz z tym macie również pamiętać, że uczycie się u Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Jest w waszych intelektach to, że obecnie każdy na świecie jest mieszkańcem piekła. Jednak nikt nie rozumie, że my, ludzie Bharatu, jesteśmy mieszkańcami piekła i że my, ludzie Bharatu, byliśmy także mieszkańcami nieba. Dzieci, nie macie tego upojenia przez cały dzień. Wciąż o tym zapominacie. Jesteście synami i córkami Brahmy, ale jesteście także nauczycielami. Dajecie nauki by zmienić ludzkie istoty w bóstwa, mieszkańców piekła w mieszkańców nieba. Jednak zapominacie o tym. Wiecie, że obecnie cały świat jest diabelskim społeczeństwem. Dusza jest nieczysta i ciało też jest nieczyste. Dzieci, teraz czujecie niechęć do występków. Żądza, gniew i wszystkie inne, są tym, do czego czuje się niechęć. Tym, do czego jest największa niechęć, są występki. Sannjasini mają trochę gniewu, z tego powodu, że jedzenie, które spożywają, wpływa na umysł. Oni jedzą pożywienie dawane przez ludzi rodziny. Niektórzy nie biorą od nich pożywienia, ale biorą pieniądze. Na nich wpływa nieczystość. Was także pożywienie od nieczystych może uczynić tylko nieczystymi. Teraz macie rewolucję czystości. To będzie stale się powiększać. Każdy będzie pragnąć stać się czystym. To dotknie ich serc. Nie możecie stać się panami nieba, bez stania się czystymi. Stopniowo to wejdzie do każdego intelektu. Ci, którzy mają stać się mieszkańcami nieba, staną się tacy. Oni powiedzą, że stają się czyści i niewątpliwie będą panami czystego świata. To jest dobroczynny, zbieżny wiek, w którym nieczysty świat jest oczyszczany. Dlatego jest on zwany najbardziej pomyślnym wiekiem. W wieku dobroczynności korzyść jest wnoszona dla całego ludzkiego świata. Ojciec jest Dobroczyńcą, a więc On uczyni także dzieci takimi. On przychodzi, uczy was jogi i zmienia z ludzkich istot w bóstwa. Wiecie, że to jest wasza najważniejsza szkoła. Tutaj nikt nie ma żadnych ziemskich interesów itp. Gdy udajecie się na zewnątrz, jesteście zajęci swoim interesem itp., a więc nie pamiętacie, że jesteście studentami i że zmieniacie się z mieszkańców piekła w mieszkańców nieba. Kiedy macie czas, macie tylko te myśli w swoich intelektach. Powinniście próbować znaleźć czas. W swoich intelektach powinniście pamiętać, że stajecie się satopradhan z tamopradhan. Macie pamiętać tylko jednego Ojca. Macie trochę wolnego czasu w pracy. Powinniście próbować używać intelektów, aby pamiętać, że jesteście studentami Boga, Ojca. Zajmujcie się swoim interesem itp. tylko dla utrzymania ciała. Tamten to jest ziemski interes. To także jest waszym utrzymaniem. To jest prawdziwy dochód na przyszłość. Do tego potrzebny jest bardzo dobry intelekt. Uważaj się za duszę i pamiętaj Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę. Macie wyjaśniać, że my, dusze, teraz mamy powrócić do domu i że Baba przybył, by zabrać nas z powrotem. Przez cały dzień w intelektach powinno być przeżuwanie tej wiedzy. Tak jak krowa przeżuwa trawę, którą zjadła, wy macie robić to samo. Dzieci, otrzymujecie niezniszczalne skarby. To jest pokarm dla was, dusz. Powinniście pamiętać, że studiujecie u Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy, aby stać się bóstwami i zdobyć królewską pozycję. Powinniście to pamiętać. Wciąż na nowo to zapominacie. Potem, zamiast odczuwać szczęście, wasze stany więdną. To jest dające życie zioło, które macie utrzymywać przed sobą, a także dawać innym, by przywrócić ich do życia. W pismach ludzie zapisali długie i skomplikowane historie. Baba siada tutaj i przekazuje wam znaczenie tych pism. Manmanabhaw to znaczy, pamiętajcie Ojca i staniecie się panami nieba. Pytaj swoje serca i wciąż sprawdzaj siebie. Stale siebie wzajemnie ostrzegajcie. Gdy panuje konflikt, intelekty są tak bardzo w to zaangażowane i jeżeli ktoś coś mówi, nie uważacie tego za słodkie. Ponieważ Maja zajęła intelekt, tylko tym się martwicie. Dzieci, powinnyście być szczęśliwe. Pamiętajcie Ojca. Jednak jeżeli jesteś w swoim zamieszaniu, to lekarstwo nie będzie działać i wciąż będziesz się dławić. Nie powinieneś tego robić. Studenci nie pozostawiają swojej nauki. Dzieci, wiecie, że te wasze studia są dla przyszłości i że tylko w tym istnieje dla was korzyść. Bierz kurs, prowadząc swój interes itd. Utrzymuj także swój intelekt zajęty przeżuwaniem wiedzy o tym, w jaki sposób obraca się cykl świata. Pamiętanie jest dającym życie ziołem. Przypominajcie sobie nawzajem. Mąż i żona powinni przypominać sobie nawzajem. Śiw Baba uczy nas tego poprzez Brahmę. Ozdabiacie powóz Śiw Baby, a więc powinniście Go pamiętać. Trudno jest pamiętać Go przez cały dzień. Dopiero na końcu będziecie mieć taki stan. Dopóki oni nie osiągną swojego karmatycznego stanu, Maja wciąż będzie walczyć z potężnymi. Zostało powiedziane, że macie ostrzegać siebie nawzajem i czynić postęp. Urzędnicy mówią swoim podwładnym, aby im o czymś przypominali. Wy także powinniście przypominać sobie nawzajem o pamiętaniu. Cel jest bardzo wysoki. Ojciec mówi: Pamiętając Mnie, staniesz się czysty. Ojciec nie mówi wam niczego nowego. Słyszeliście tę wiedzę setki tysięcy razy i będziecie słuchać jej ponownie. Na żadnym innym duchowym zgromadzeniu nikt nie powie, że słuchasz tego w każdym cyklu, że słuchasz tego teraz i będziesz tego słuchać ponownie. Nikt nie może powiedzieć, że słuchaliście tego w każdym cyklu. Ojciec mówi: Czciliście przez pół cyklu. Teraz otrzymaliście wiedzę, dzięki której jest zbawienie. Wasze grzechy będą usunięte dzięki pamiętaniu Ojca. To jest coś, co musi być zrozumiane. Czyń starania! Jeżeli dziecko sędziego, czy ważnej osoby wykonałoby coś złego, znieważałoby imię swojej rodziny. Tutaj należycie do Ojca i dlatego nie wolno wam wykonywać takich czynów. W przeciwnym razie Ojciec będzie znieważony. Ci, którzy znieważają Prawdziwego Przewodnika nie mogą osiągnąć swojego celu, to znaczy, oni nie mogą uzyskać wysokiej pozycji. Gdy jesteś dzieckiem Boga, powinieneś mieć lęk przed wykonywaniem diabelskich czynów. Masz przestrzegać śrimatu. Przestrzegając własnych wskazówek, jesteś oszukany i twoja pozycja jest niszczona. Możesz nawet spytać: Czy dokładnie przestrzegam Twoich wskazówek? Pierwszą wskazówką Ojca jest: Pamiętaj Ojca! Nie wykonuj żadnych grzesznych czynów. Baba, jakie grzechy popełniam? Jeżeli wiesz, to proszę, powiedz mi. Gdyby On wiedział, powiedziałby ci: To są błędy, które popełniasz i one są grzesznymi czynami. Najgorszym grzesznym czynem jest ten występek żądzy. Z tego powodu jest dużo walki. Dzieci, macie być odważne i o tym myśleć. Powinna być grupa panien, które powiedzą: Nie chcemy wyjść za mąż. Teraz jest zbieżny wiek cyklu, w którym mamy stać się najwznioślejszymi istotami ze wszystkich. O Lakszmi i Narajanie mówi się, że są najwznioślejszymi istotami ze wszystkich. Ci, którzy są występni, nie mogą być zwani najwznioślejszymi istotami. Teraz stajecie się najwznioślejszymi istotami z wszystkich. Każdy ma prawo takim się stać. W miesiącu dobroczynności możecie bardzo dużo służyć. Służcie z wielką okazałością i pokazem. Ten zbieżny wiek jest najwznioślejszym wiekiem, w którym ludzkie istoty z mieszkańców piekła stają się mieszkańcami nieba. To jest coś zwykłego. Dzieci, macie to wyjaśniać bardzo dobrze. Najwznioślejsze istoty są w złotym wieku. W żelaznym wieku nie ma żadnych wzniosłych istot. To jest nieczysty świat. Tam, każdy jest czysty. Dzieci, Ojciec wyjaśnia wszystkie te kwestie, abyście wyjaśniali je innym. Powinniście wyjaśniać, kiedykolwiek macie możliwość. Będąc tutaj rozumiecie, że Bezcielesny Baba, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza uczy was, studentów, radża jogi. Stajecie się bóstwami nieba poprzez te studia. Największym egzaminem z wszystkich jest zdobycie tego królestwa. Nikt, poza Najwyższą Duszą nie może was tego uczyć. Ojciec sam podźwiga każdego. On sam nie staje się panem nieba. Śri Kriszna staje się księciem nieba. Usługa Baby jest altruistyczna. On mówi: Nie staję się królem. Czynię was królami królów. Tego nie ma w intelekcie nikogo innego. Jest wielu, którzy są tutaj bogaci, ale oni staną się tam biedni, podczas gdy ci, którzy teraz są biedni, staną się tam bogaci. Stanie się panem świata, jest nieograniczoną kwestią. Jest zapamiętane (w Gicie): Ja czynię was królami królów. On czyni was panami nieba. Wiecie, że stajecie się panami nieba, a więc powinno być wielkie upojenie, że to Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza uczy was. Obecnie zmieniamy się z mieszkańców piekła w bóstwa, które są mieszkańcami nieba. Gdy będziecie to pamiętać, to stopień waszego szczęścia wzrośnie. „Życie studenta jest najlepsze.” Powinnyście czynić wysiłek i stać się królami i królowymi. Nie powinniście mówić ludziom, że staniecie się królami, a potem staniecie się żebrakami. Nie wolno tego ludziom mówić. Spytajcie ich: Kim chcecie się stać? Oni wszyscy odpowiedzą, że staną się panami świata. Jedynie Bóg, Ojciec może was tym uczynić. On mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie i z tamopradhan staniesz się satopradhan. To jest bardzo łatwe! Bez względu na to jak ktoś jest biedny może się taki stać, ponieważ tutaj nie ma kwestii pieniędzy. Dlatego Ojciec jest zwany Panem Biednych. Pamiętaj Ojca i opróżnij naczynię grzechów. Otrzymacie wszystko zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. Na obrazie schodów możecie zobaczyć, jak wysoko się wspięliście. Ci, którzy wspinają się wysoko smakują nektaru nieba, podczas gdy ci, którzy upadają są całkowicie miażdżeni. Baba mówi: Jeśli wejdziesz w występek, czy odejdziesz od Ojca, upadniesz. Godne dzieci, będą czynić wysiłek i uczynią swoje życie takim jak diament. Dzieci, macie czynić wielki wysiłek. Ci, którzy coś robią, otrzymają za to nagrodę. Wszystkim wam jest mówione, abyście naśladowali Matkę i Ojca oraz czynili innych podobnymi sobie. Im bardziej miłosierni się staniecie, tym bardziej sami skorzystacie. Nie marnuj swojego czasu, ale stale pokazuj te metody innym. W przeciwnym razie nie będziesz w stanie zdobyć wysokiej pozycji. Na końcu będziecie mieć dużo wizji, ale wtedy nie będziecie w stanie niczego zrobić. Skoro nie zdałeś egzaminu, to koniec. Nie powinno być tak, że na końcu będziesz żałował. Na końcu nie będziecie w stanie czynić wysiłku. Dlatego, na ile tylko możecie, wnoście korzyść sobie i innym. Stań się laską dla ślepych. Zakładaliście niebo w każdym cyklu i teraz niewątpliwie zrobicie to. Jest to ustalone w sztuce życia. Ci, którzy coś robią, otrzymają za to zwrot. Ukochane dzieci BapDady nie mogą pozostawać ukryte. Niech tylko klejnoty pojawiają się w waszych ust. Stańcie się rup i basant. Nie stawajcie się oszustami. Nie powodujcie dla innych straty. Gdy ktoś mówi wam coś złego, po prostu uważajcie tę osobę za oszusta i bądźcie z nim ostrożni. Zaangażujcie się w pełni w uzyskiwanie od Ojca swojego nieograniczonego dziedzictwa. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Wnoś korzyść sobie i innym. Stań się laską dla ślepych. Gdy ktoś mówi złe rzeczy, bądź ostrożny z tą osobą.

2. Stań się czysty w myślach, słowach i czynach. „Jestem studentem i Bóg mnie uczy nauki, jak stać się bóstwem – utrzymuj takie upojenie”.

Błogosławieństwo:
Stań się wizerunkiem, który obdarza wizjami i poprzez swoje potężne lustro, dawaj każdemu wizje ich siebie.

Gdy stajesz przed lustrem, bardzo jasno widzisz siebie. Jednak jeśli lustro nie jest potężne, wówczas zamiast swojej prawdziwej formy, zobaczysz coś innego. Możesz być szczupły, a zobaczysz, że jesteś gruby. Dlatego stań się takim potężnym lustrem, że będziesz dawać każdemu wizję jego samego, to znaczy, gdy tylko ktoś stanie przed tobą, zapomni swoje ciało i stanie się stabilny w swojej świadomej duszy formie. To jest prawdziwa usługa i dzięki temu nastąpi zwycięstwo.

Hasło:
Ci, którzy wkładają nauki w praktyczną formę, są duszami, które są uosobieniem wiedzy i uosobieniem miłości.