07.10.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, siedźcie tutaj w świadomości duszy. Stale szlifuj w sobie: Jestem duszą. Stań się świadomy duszy! Pisz szczerze swój dziennik a stale będziesz stawał się rozsądny oraz doświadczysz wielkiej korzyści.

Pytanie:
Jakie prawo muszą zrozumieć bardzo jasno dzieci, które znają tę nieograniczoną sztukę?

Odpowiedź:
To jest niezniszczalna sztuka, w której każdy aktor musi przyjść w swoim czasie, by grać swoją rolę. Niezgodne z prawem jest to, aby jakiś aktor powiedział, że chce przebywać stale w siedzibie spokoju. On nie byłby wtedy zwany aktorem. Tylko nieograniczony Ojciec mówi wam o tych nieograniczonych rzeczach.

Om śanti.
Siedźcie tutaj, uważając siebie za dusze. Siedźcie, mając wyrzeczenie świadomości ciała. Nieograniczony Ojciec wyjaśnia wam, dzieci. To musi być wyjaśniane tym, którzy są nierozsądni. Dusze, rozumiecie, że Ojciec mówi nam prawdę, gdy On mówi, że my, dusze, stałyśmy się nierozsądne. Ja, ta dusza, jestem niezniszczalna, a to ciało jest zniszczalne. Wyrzekłam się świadomości duszy i wpadłam w pułapkę świadomości ciała. Dlatego jestem nierozsądna. Ojciec mówi: Wszystkie dzieci stały się nierozsądne, wchodząc w świadomość ciała. Teraz Ojciec czyni was świadomymi duszy i dlatego stajecie się całkowicie rozsądni. Niektórzy stali się tacy, podczas gdy inni czynią wysiłek, by się takimi stać. Stanie się nierozsądnymi zajęło wam połowę cyklu. Teraz, w tym ostatnim życiu, macie się stać rozsądni. Przez połowę cyklu stopniowo stawaliście się nierozsądni i teraz staliście się w stu procentach nierozsądni! Zgodnie z planem dramatu staliście się świadomi ciała i wciąż upadaliście. Teraz wam zostało dane zrozumienie. Pomimo to musicie czynić dużo wysiłku, ponieważ wy, dzieci, musicie mieć także boskie cnoty. Dzieci, wiecie, że byłyście całkowicie czyste, pełne wszystkich cnót, pełne 16 niebiańskich stopni. Teraz stałyście się bez cnót; żadne cnoty nie pozostały. Dzieci, rozumiecie tę sztukę, w kolejności zgodnie z wysiłkiem, który czynicie. Niektórym zajęło to tak dużo lat, by ją zrozumieć. Niemniej jednak, to niektórzy nowi stają się bardzo rozsądni. Oni stale wykonują wysiłek, by uczynić innych takimi samymi. Niektórzy w ogóle niczego nie zrozumieli. Oni po prostu pozostają nierozsądni. Ojciec przyszedł, by uczynić was rozsądnymi. Dzieci, rozumiecie, że stałyście się nierozsądne z powodu Mai. Gdy byłyśmy godne czci, byłyśmy rozsądne, a potem stałyśmy się czcicielami i z tego powodu stałyśmy się nierozsądne. Zanikła oryginalna wieczna religia bóstw. Nikt na świecie nie wie o tym. Ci, Lakszmi i Narajan, którzy władali królestwem, byli tak rozsądni! Ojciec mówi: To samo odnosi się do was. Musicie myśleć, że to samo odnosi się do was. Te kwestie muszą być bardzo jasno zrozumiane. Nikt oprócz Ojca nie może wam ich wyjaśnić. Wy teraz uświadamiacie sobie, że Ojciec jest najwyższy ze wszystkich i najrozsądniejszy ze wszystkich. On jest Oceanem Wiedzy, Dawcą Zbawienia dla Wszystkich i Oczyścicielem. To wszystko jest chwałą Jednego. Najwyższy ze wszystkich Ojciec przychodzi i mówi „Dziecko, dziecko” i wyjaśnia wam tak dobrze: Dzieci, teraz macie stać się czyste. Ojciec ma na to tylko jedno lekarstwo. On mówi: Mając jogę, staniecie się wolni od choroby przez swoje przyszłe 21 życia. Wszystkie wasze choroby i cierpienie skończą się i pójdziecie do lądu wyzwolenia. Wieczny Chirurg ma tylko jedno lekarstwo. On przychodzi i daje duszom tylko jeden zastrzyk. To nie jest tak, że jedna osoba studiowałaby, by zostać prawnikiem a także inżynierem. Nie, każda osoba ma własny zawód. Wzywaliście Ojca „Przyjdź i uczyń nas czystymi z nieczystych”, ponieważ jest cierpienie, gdy jest się nieczystym. Ląd ciszy nie jest zwany czystym światem. Tylko niebo jest zwane czystym światem. Jest wam wyjaśniane, że ludzkie istoty pragną spokoju i szczęścia. Prawdziwy spokój istnieje tam, gdzie nie ma ciał i jest to zwane siedzibą spokoju. Wielu ludzi mówi, że oni chcą tylko przebywać w siedzibie spokoju. Jednak nie ma takiego prawa. Jeśli byłoby takie prawo to oni nie byliby nazywani aktorami. Dzieci, teraz rozumiecie tę sztukę. Gdy jest czas na to, by aktor odgrywał swoją rolę, on wejdzie na scenę. Tylko nieograniczony Ojciec wyjaśnia te nieograniczone aspekty. On jest zwany Oceanem Wiedzy. On jest dawcą Zbawienia dla Wszystkich i Oczyścicielem. To nie mogą być żywioły, które oczyszczają każdego. Woda itd. są żywiołami, a więc jak one mogłyby dać zbawienie? To dusze odgrywają role. To dusze grają rolę hatha jogi. Tylko ci, którzy są rozsądni zrozumieją to. Ojciec tak dużo wam wyjaśnił, aby stworzyć sposób na wyjaśnianie ludzkim istotom, jak one stają się godne czci, a następnie czcicielami. Ci, którzy są godni czci istnieją w nowym świecie, podczas gdy czciciele istnieją w starym świecie. Ci, którzy są czyści są godni czci, podczas gdy ci, którzy są nieczyści są czcicielami. Tutaj wszyscy są nieczyści, ponieważ są urodzeni poprzez występek. Tam oni są wzniośli. Zapamiętano: Oni są całkowicie wzniośli. Dzieci, macie się stać takie same. To wymaga wysiłku. Najważniejsze jest pamiętanie. Wszyscy mówicie, że jest trudno przebywać w pamiętaniu, że nie jesteście w stanie przebywać w pamiętaniu tyle, ile chcecie. Jeśli pisalibyście swój dziennik uczciwie, doświadczylibyście wielkiej korzyści. Ojciec daje wam, dzieci, wiedzę o Manmanabhaw. Mówicie to ze zrozumieniem. Ojciec dokładnie wyjaśnia wam właściwe znaczenie wszystkiego. Niektóre dzieci zadają Ojcu dużo różnych pytań, a więc On, by zdobyć ich serca, daje im odpowiedź. Jednak Ojciec mówi: Moje zadanie to oczyszczanie nieczystych. Dlatego Mnie wzywaliście. Dusze, wiecie, że kiedy byłyście czyste, wasze ciała także były czyste. Teraz dusze i ciała stały się nieczyste. Jest konto 84 żyć. Wiecie, że ten świat stał się teraz lasem kolców. Lakszmi i Narajan są kwiatami. Kolce idą, stają przed nimi i mówią: Jesteście pełni wszystkich cnót; my jesteśmy grzesznymi oszustami. Największym kolcem ze wszystkich jest występek żądzy. Ojciec mówi: Pokonajcie go i stańcie się zwycięzcami świata. Ludzkie istoty mówią, że Bóg musi przyjść w takiej lub innej postaci, że On musi wejść w Fortunny Powóz (Bhagirath). On musi przyjść do starego świata, by uczynić go ponownie nowym. Nowy świat jest zwany satopradhan, a stary świat jest zwany tamopradhan. Ponieważ teraz jest stary świat, Ojciec na pewno musi przyjść. Ojciec jest zwany Stwórcą. Dzieci, On tak łatwo wam wyjaśnia! Powinnyście doświadczać tak dużo szczęścia! Jeśli ktoś z was cierpi za swoją karmę, to musi doświadczyć tego. Baba nie może dać błogosławieństwa na to. Wy wzywaliście Mnie: Baba, przyjdź i daj nam nasze dziedzictwo! Do jakiego dziedzictwa chcecie wziąć prawo od Ojca? Do dziedzictwa wyzwolenia i wyzwolenia w życiu. Tylko jeden Ojciec, Ocean Wiedzy jest Dawcą Wyzwolenia i Wyzwolenia w Życiu. Dlatego On jest zwany Dawcą Wiedzy. Bóg dał wiedzę, ale nikt nie wie, kiedy ją dał i poprzez kogo ją dał. Oni wszystko pomieszali. Nikt nie wie, komu On dał wiedzę. Teraz ten Brahma siedzi tutaj; on wie, że był Narajanem i że wziął 84 życia. On jest teraz pierwszym numerem. Baba dzieli się swoim doświadczeniem, jak jego oczy się otworzyły. Wy mówicie, że wasze oczy się otworzyły. Otworzyło się trzecie oko. Mówicie, że otrzymaliście pełną wiedzę o Ojcu i cyklu świata. Moje oczy otworzyły się ze zrozumieniem „Kimkolwiek jestem, jednak jestem”. To jest tak cudowne! Po pierwsze jestem duszą, ale uważałam siebie za ciało. Dusza mówi: Pozostawiłam jedno ciało i biorę następne. Mimo to zapomniałam, że jestem duszą i stałam się świadoma ciała. Dlatego Ja najpierw daję ci zrozumienie, byś siedział tutaj, uważając się za duszę. Stale szlifuj w sobie: Jestem duszą. Gdy nie uważasz się za duszę, zapominasz Ojca. Prawdziwie czujesz, że wciąż na nowo stajesz się świadomy ciała. Macie czynić wysiłek. Siedząc tutaj, siedźcie w świadomości duszy. Ojciec mówi: Ja przyszedłem, aby dać wam, dzieci, królestwo. Wy pamiętaliście Mnie przez połowę cyklu. Gdy pojawia się przed nimi jakaś sytuacja, oni wzywają „O, Ramo!” Jednak oni nie wiedzą, kim jest Iśwar lub Rama. Wy macie udowodnić, że Oceanem Wiedzy, Oczyścicielem, Dawcą Zbawienia dla Wszystkich, Trimurti Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą jest Śiwa. Narodziny Brahmy, Wisznu i Śankara odbywają się jednocześnie. To nie jest tylko Śiw Dżajanti, ale Trimurti Śiw Dżajanti. Gdy są narodziny Śiwy na pewno są też narodziny Brahmy. Ludzie świętują narodziny Śiwy, ale co zrobił Brahma? Istnieje ziemski ojciec (lokik), Ojciec, który jest ponad (Parlokik) a potem ten unikalny ojciec (alokik). Ten jest Pradżapitą Brahmą. Ojciec mówi: Teraz jest wam dawana nowa wiedza dla nowego świata. Ona potem zaniknie. Ci, którzy nie mają wiedzy o Ojcu, Stwórcy i stworzeniu są ignorantami; oni śpią snem ignorancji. Dzięki wiedzy jest dzień i noc z powodu czczenia. Ludzie w ogóle nie znają znaczenia Śiw Ratri i dlatego oni zaprzestali publicznego świętowania dnia Jego narodzin. Wy teraz rozumiecie, że Ojciec przychodzi, by zapalić lampę każdego. Gdy wy zapalacie wszystkie lampy i świece itp., ludzie rozumieją, że to jest dla was bardzo ważny dzień. Wy teraz zapalacie wszystko ze zrozumieniem. Tamci ludzie tego nie rozumieją. Oni nie rozumieją tego w pełni z waszych wykładów. Królestwo Rawana teraz rozprzestrzeniło się na cały świat. Ludzie tutaj są tak nieszczęśliwi. Ci, którzy posiadają okultystyczne potęgi sprawiają innym dużo kłopotów. W gazetach są artykuły na temat złych dusz. One powodują dużo cierpienia. Baba mówi: Wy nie macie związku z tamtymi rzeczami. Ojciec mówi wam wszystko bezpośrednio: Dzieci, pamiętajcie Mnie i staniecie się czyste. Całe wasze cierpienie zostanie usunięte. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Czyń starania, aby dokładnie pamiętać Ojca i stawać się świadomym duszy. Dokładnie prowadź swój dziennik. Będzie dużo korzyści gdy będziesz to robić.

2. Kolcem, który powoduje największe cierpienie jest występek żądzy. Za pomocą potęgi jogi odnieś zwycięstwo nad nim i stań się czysty z nieczystego. Nie masz żadnego związku z niczym innym.

Błogosławieństwo:
Bądź stałym niszczycielem przeszkód, poprzez ciągłe noszenie swojego odpornego na przeszkody, anielskiego ubioru. Żeby być stałym niszczycielem przeszkód dla siebie i innych, pożegnaj się ze znakiem zapytania i stawiając kropkę, utrzymuj pełnym swój zapas wszystkich potęg. Zawsze noś swój odporny na przeszkody, jaśniejący, anielski ubiór; nie noś ubrania z błota. Razem z tym, bądź stale ozdobiony biżuterią wszystkich cnót. Zawsze bądź Śakti z ośmioma potęgami, kompletnym idolem – bożyszczem i utrzymuj swoje stopy wzniosłego życia na kwiecie lotosu.

Hasło:
Zwracaj pełną uwagę na naukę i zdobędziesz numer w pierwszej dywizji.


Drogocenne wersety Mateśwari

Boża wiedza jest dla wszystkich ludzkich dusz.

Przede wszystkim musicie koniecznie mieć jeden punkt w swoim umyśle. Skoro Bóg jest Nasionem drzewa ludzkiego świata, a my otrzymujemy wiedzę od Boga, to wiedza, którą my otrzymujemy jest ważna dla ludzkich istot. Ludzie wszystkich religii mają prawo otrzymać tę wiedzę. Choć wiedza w każdej religii jest jej własną (wiedzą), ich pisma są ich własne, ich opinie są ich własne, i ich sanskary są ich własne, to i tak ta wiedza jest dla każdego. Chociaż oni mogą nie móc wziąć tej wiedzy i mogą nie wejść do naszego klanu, to poprzez jogę z Nim, oni definitywnie staną się czyści, ponieważ On jest Ojcem wszystkich. Z powodu tej czystości, oni z pewnością uzyskają pozycję w swojej sekcji, ponieważ wszystkie ludzkie istoty wierzą w jogę. Wielu ludzi mówi, że chce wyzwolenia, ale to tylko przez tę jogę mogą otrzymać potęgę, aby uwolnić się od kary i być wyzwolonymi.

Niekończąca się mantra, to znaczy stałe pamiętanie Boga.

Jest powiedzenie: Stale, każdym oddechem powtarzaj niekończącą się mantrę. Jakie jest właściwe znaczenie tego (powiedzenia)? Kiedy mówimy, że jest to niekończąca się mantra, to prawdziwym znaczeniem tego jest stałe połączenie intelektu w jodze z Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą w każdym oddechu, bez mantrowania czegokolwiek. Takie pamiętanie Boga z każdym oddechem trwało cały czas. Takie stałe pamiętanie Boga jest zwane niekończącą się mantrą. Inaczej jest mantrować coś słowami: To znaczy mówić np. „Rama, Rama”, cicho powtarzać mantrę w swoim umyśle, ale to nie może trwać cały czas. Ludzie myślą, że nie powtarzają mantry ustami, ale że mantrowanie w sercu jest niekończącą się mantrą. Jednak jest to coś do przemyślenia: Tam gdzie są słowa i niekończąca się mantra, nie ma żadnej potrzeby mantrować. Nie musicie siadać i koncentrować się umysłem na jakimś idolu. Nie musicie niczego powtarzać, ponieważ nawet oni nie mogą stale jeść i pić. Jednak pamiętanie Boga jakie my mamy może trwać cały czas, bo jest bardzo łatwe. Na przykład: Dziecko pamięta swojego Ojca, ono nie musi mieć w tym czasie zdjęcia (obrazu) swojego ojca przed sobą. W myślach, słowach i działaniach ono pamięta wszystko o swoim ojcu, o jego zajęciach, jego czynach, jego cnotach itp. Poprzez pamiętanie tego działania dziecka będą takie same (jak jego ojca) i tylko wtedy „syn może pokazać ojca” W rzeczywistości my także mamy usunąć ze swoich serc pamiętanie wszystkich innych i pamiętać prawdziwego Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę. Poprzez to możemy pozostawać w stałym pamiętaniu, gdy chodzimy, siedzimy, jemy czy pijemy. To dzięki takiemu pamiętaniu możemy stać się karmatyczni. Naturalne pamiętanie jest zwane niekończącą się mantrą. Aćća.