07.10.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, nie słuchajcie złego! Słuchajcie tylko jednego Ojca. Mieszkając w domu, żyjcie jak lotos.

Pytanie:
Dzieci, znając dokładnie jaką sztukę nigdy nie wpadacie w zamieszanie?

Odpowiedź:
Ci, którzy znają dokładnie sztukę szczęścia i cierpienia, wiedzy i czczenia, nigdy nie wpadają w zamieszanie. Wiecie, że Bóg nigdy nikomu nie sprawia cierpienia. On jest Tym, który usuwa cierpienie i jest Dawcą szczęścia. Kiedy każdy staje się nieszczęśliwy, On przychodzi i wyzwala ich z cierpienia.

Piosenka:
Kto przybył tutaj wcześnie rano?

Om śanti.
Dzieci, co usłyszałyście? Usłyszałyście piosenkę czczenia. Czczenie w języku angielskim oznacza filozofię. Oni otrzymują tytuły takie jak doktor filozofii. Młodzi i starzy – wszyscy znają filozofię (czczenie). Kiedy zapytacie kogoś gdzie mieszka Bóg, ta osoba odpowiedziałaby, że Bóg jest wszechobecny. To także jest filozofia. Ojciec nie przekazuje wam nic co pochodzi z pism. Żaden z czcicieli nie może być zwany Oceanem Wiedzy. Oni nie mają wiedzy ani nie są dziećmi Oceanu Wiedzy. Nikt z nich nie zna Ojca, Oceanu Wiedzy ani nie uważają siebie za Jego dzieci. Wszyscy czczą, aby spotkać Boga. Ale oni nie znają Boga, a wiec jaką korzyść oni otrzymują czcząc? Wielu otrzymuje ten tytuł: Doktor filozofii. Oni w swoich intelektach mają tylko jedno, że Bóg jest wszechobecny. Uważają, że to jest filozofia. To z tego powodu oni zeszli w dół schodów. Jest to zwane zniewagą religii. My nie możemy dyskutować z innymi ludźmi na temat pism. My nie słuchamy tego od ludzkich istot. Wszystkie inne ludzkie istoty słuchają od ludzkich istot. Oni uczą się Wed i pism itp. od ludzkich istot. To ludzkie istoty je napisały. Tylko jeden Duchowy Ojciec daje wam tę wiedzę. On przychodzi tylko raz aby wam wyjaśniać. Teraz nie musimy słuchać niczego od ludzkich istot. Teraz macie słuchać tylko Duchowego Ojca. To duchowe dzieci, dusze słuchają Go. Wszystkie tamte, ludzkie istoty przekazują ludzkim istotom. To jest wiedza od Duchowego Ojca, podczas gdy tamta wiedza jest wiedzą od ludzkich istot. Ten Baba jest także cielesną, ludzką istotą. Powiedzcie im: Duchowy Ojciec wyjaśnia poprzez tego. Ja, duch, słucham Go, a potem ja, duch, przekazuję to innym poprzez ciało. To jest duchowa wiedza. Wszyscy inni są fizyczni. Na ścieżce czczenia oni czczą ciała. Ojciec mówi: Nie wolno wam uważać siebie za ludzkie istoty lub czcicieli. Uważajcie się za dusze i pamiętajcie Mnie, Ojca. Dusze, jesteście braćmi. Zostało zapamiętane, że dusze były przez długi okres czasu oddzielone od Najwyższej Duszy. Nie wolno nam słuchać ludzkich istot. Jeżeli ktoś zadaje wam pytania powiedzcie mu, że wasza wiedza nie pochodzi z żadnych pism. Tamtą wiedzę my nazywamy filozofią tzn., że oni mają wiedzę ścieżki czczenia. Tylko jeden Ojciec daje wam wiedzę dla zbawienia. Tylko Jeden został zapamiętany, jako Dawca zbawienia wszystkim. Dzieci, nie wolno wam z nikim dyskutować. Ojciec mówi: Jestem Autorytetem Wiedzy, Oceanem Wiedzy. Ja nie przekazuję wam żadnych pism, ani niczego podobnego. Ta Moja wiedza jest duchową wiedzą, podczas gdy cała inna wiedza jest wiedzą fizycznych aspektów. Tamte, duchowe zebrania są dla ścieżki czczenia. Duchowy Ojciec zasiada tutaj i wyjaśnia wam, duchom. Dlatego dzieci czują, że bycie świadomymi duszy wymaga wysiłku. My, dusze, bierzemy od Ojca nasze dziedzictwo. Dzieci ojca z całą pewnością staną się dziedzicami tronu ojca (pozycji). Lakszmi i Narajan są także cielesnymi istotami. Ich dzieci otrzymują swoje dziedzictwo od swojego fizycznego ojca. To jest unikalny aspekt. W złotym wieku także to jest fizyczny aspekt. Tam nie powiecie, że otrzymujecie dziedzictwo od Duchowego Ojca. Musi być przełamana świadomość ciała. Jestem duszą i mam pamiętać Ojca. Ta starożytna joga Bharatu jest pamiętana. Słowo „jaad” (pamiętanie) jest słowem w języku hindi. Kto obecnie daje wam tę wiedzę? Żadna ludzka istota tego nie wie. Życie po życiu ludzkie istoty rozmawiały z ludzkimi istotami. Duchowe dzieci, teraz rozmawia z wami Duchowy Ojciec. Duch mówi i dlatego jest to zwane duchową wiedzą. Oni również uważają Gitę za duchową wiedzę. Jednak oni umieścili w niej imię cielesnej istoty, Kriszny. Ojciec mówi: Żadna ludzka istota nie może dać tej wiedzy. Kiedy ktoś z wami dyskutuje powiedzcie mu: Wasza wiedza jest wiedzą czczenia. Jest to wiedza z pism, napisana przez ludzkie istoty. Tylko jeden Ojciec, Ocean Wiedzy ma tę prawdziwą wiedzę. On sam teraz daje wam wiedzę. On jest zwany Najwyższym Ojcem. Czczony jest Bezcielesny. Jeżeli czczone są inne, bezcielesne istoty one także są Jego dziećmi. Oni tworzą z gliny saligramy i czczą je. Oni stwarzają ofiarny ogień. Wiecie, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza zamieszkuje w bezcielesnym świecie. My, dusze, także tam zamieszkujemy. Ten, Ocean Wiedzy przychodzi i daje wiedzę każdemu wypowiadając ją. On jest Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą, która zamieszkuje daleko ponad. Wszystkie dusze, bracia, otrzymały role. Potem oni adoptują ciała i stają się braćmi i siostrami. Wszystkie dusze są dziećmi jednego Ojca. Kiedy w niebie dusza adoptuje ciało, jest szczęście, podczas gdy w piekle jest cierpienie. Dlaczego tak się dzieje? Zostało wyjaśnione, że jest wiedza i czczenie. Wiedza jest dniem, a czczenie nocą. Wiedza wnosi szczęście, a czczenie cierpienie. Ta sztuka została stworzona. To nie jest tak, że Bóg daje szczęście i cierpienie. Ludzie wołają do Boga, tylko kiedy są nieszczęśliwi. Oni rozumieją, że On jest Dawcą szczęścia. Potem, kiedy czas szczęścia się kończy, zaczyna się cierpienie z powodu Rawana, 5 występków. To jest sztuka, która ma być zrozumiana dokładnie. To jest duchowa wiedza. Cała reszta to jest wiedza fizycznych aspektów. My nie chcemy tego słuchać. Otrzymaliśmy rozkaz: Słuchaj tylko Mnie, Bezcielesnego Ojca. Ojciec mówi: Nie słuchaj złego. Słuchamy tylko Boga, podczas gdy wy słuchacie ludzkich istot. Jest to taka różnica jak różnica pomiędzy dniem i nocą. Nawet wielcy uczeni i im podobni studiują pisma. My także studiowaliśmy je intensywnie. Bóg teraz mówi: Mieliście wielu guru. Teraz zostawcie ich wszystkich i słuchajcie tego, co Ja wam mówię. Bóg jest bezcielesny i Jego imię to Śiwa. Teraz słuchamy Jego. Ojciec sam się nam przedstawia i przedstawia nam początek, środek i koniec swojego stworzenia. A więc dlaczego mielibyśmy słuchać od was aspektów z pism? Przekazujemy wam duchową wiedzę. Jeżeli chcecie, to słuchajcie tego. Nie ma kwestii popadania w zamieszanie. Cały świat jest z jednej strony, podczas gdy po drugiej stronie jest was tylko kilku. Ojciec teraz mówi: Pamiętaj Mnie a ciężar grzechu, który masz zostanie usunięty i się oczyścisz. Ci, którzy się oczyszczają staną się panami czystego świata. Stary świat musi się teraz zmienić. Po żelaznym wieku musi nadejść złoty wiek. Złoty wiek jest czystym światem. Tylko w żelaznym wieku ludzie wołają do Mnie, abym przyszedł i oczyścił nieczysty świat. A więc Ja przyszedłem. Stale pamiętaj tylko Mnie. Świat teraz się zmienia. To jest twoje ostatnie życie. Diabelskie królestwo ma być zniszczone w tym starym świecie, a królestwo Ramy ma być założone. Dlatego w tym ostatnim życiu, żyjąc w domu ze swoja rodzina, masz się stać tak czysty jak lotos. To jest ocean trucizny. Lotos rośnie ponad wodą. Dlatego teraz żyjąc w domu macie stać się tak czyści jak lotos. Dzieci, wiecie, że zakładamy królestwo. Cały świat ma być teraz zmieniony. Tamci, religijni założyciele po prostu zakładają własną religię. Oni najpierw są czyści, a potem stają się nieczyści. Tylko jeden Satguru jest Dawcą Zbawienia. Ludzkie istoty biorą guru, kiedy chcą otrzymać zbawienie. Duchowy Ojciec wypowiada wam tę wiedzę, kiedy jest dużo grzechu. Otrzymujecie od Boga wiedzę, jako owoc czczenia. Bóg nie uczy was czczenia. On daje wam wiedzę. On mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie i twoje grzechy będą usunięte. Nie ma żadnej innej metody na stanie się czystym. W nowym świecie wszyscy byli mieszkańcami nieba. Teraz, w starym świecie, wszyscy są mieszkańcami piekła i dlatego Ojciec mówi: Ja przychodzę, aby podźwignąć każdego. Przychodzę i daję tę duchową wiedzę. Ojciec sam się przedstawia: Jestem waszym Ojcem. Teraz jest piekło. Nowy świat jest zwany niebem. W jaki sposób moglibyście powiedzieć, że niebo i piekło istnieją tutaj (w tym samym czasie)? Ci, którzy mają bardzo dużo bogactwa uważają, że są w niebie. Niebo istnieje w nowym świecie. W jaki sposób niebo mogłoby istnieć tutaj? Dlatego my nie słuchamy ludzkich istot. Ojciec mówi: Jeżeli chcesz się stać satopradhan z tamopradhan, wtedy stale pamiętaj tylko Mnie. Ta wiedza powinna pozostawać w twoim intelekcie przez cały dzień. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Słuchaj od jednego Ojca tylko duchowych kwestii. Z nikim nie dyskutuj.

2. Czyń wysiłek, aby stać się świadomym duszy. Aby stać się satopradhan pozostawaj w pamiętaniu jednego Ojca.

Błogosławieństwo:
Bądź wolny od trosk i zmartwień, czyniąc wszystko co jest trudne łatwym poprzez świadomość dłoni Ojca i Jego towarzystwa.

Gdy twoja dłoń jest w dłoni starszego, twój stan staje się wolny od trosk i zmartwień. W ten sam sposób, wykonując każdy czyn, zawsze uważaj, że BapDada jest z tobą i że w tym alokik życiu, twoja dłoń jest w Jego dłoni. To oznacza, że twoje życie jest w Jego dłoniach, zatem On jest odpowiedzialny. Oddaj wszystkie ciężary Ojcu i stań się lekki. Sposobem na usunięcie ciężaru i uczynienie wszystkiego trudnego łatwym, jest trzymanie dłoni Ojca i przebywanie w Jego towarzystwie.

Hasło:
Niech w twoich wysiłkach będzie uczciwość, a doświadczysz dodatkowej pomocy od BapDady.


Bezcenne wersety Mateśwari

1) Podstawą życia jest gjan, joga i wpajanie boskich cnót.

Macie wiarę, że otrzymujecie wiedzę od Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Są trzy główne punkty wiedzy, na które macie zwracać pełna uwagę w swoich wysiłkach. Po pierwsze joga – ciągłe pamiętanie Boga poprzez które nasze grzechy są wymazane. Po drugie wiedza: jaki jest początek, środek i koniec świata. Tylko kiedy mamy tę wiedzę może nastąpić praktyczna zmiana w naszych życiach i możemy stworzyć dla siebie dobrą nagrodę. Po trzecie nasze kwalifikacje stania się pełnymi wszystkich cnót, pełnymi w 16 stopniach. Tylko wówczas będziemy mogli stać się bóstwami. Konieczne jest zwracanie uwagi na te trzy punkty podczas chodzenia, poruszania się, jedzenia i picia. Tylko w tym jednym życiu mamy potęgę wiedzy, potęgę jogi i wpajanie boskich cnót. Te trzy są ze sobą połączone. Nie możemy mieć jogi bez wiedzy i nie możemy wdrażać boskich cnót bez jogi. Te trzy punkty są podstawą naszego życia, ponieważ tylko wtedy będziemy mogli zakończyć nasze konta grzechu i wykonywać dobre czyny. To jest zwane boskim życiem.

2) Starożytna joga Bharatu nauczana przez Boga.

Ta Boża joga jest dobrze znana w Bharacie jako starożytna joga. Dlaczego ta joga jest zwana niezniszczalną jogą? Ponieważ jest nauczana przez niezniszczalnego Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę. Mimo iż inne ludzkie dusze uczą jogi i otwierają aśramy jogi, oni nie mogą uczyć tej starożytnej jogi. Gdyby tam była taka joga, wówczas gdzie jest ich potęgą? Z każdym dniem Bharat staje się słabszy i to pokazuje, że ich joga nie jest niezniszczalna. Tylko Ten, z którym macie jogę, może Was nauczyć tej jogi. Nie wolno nam mieć jogi z innymi, zatem jak oni mogliby nas uczyć? Tylko Bóg może przeprowadzić to zadanie. Tylko On może nam przekazać sekrety, inni tylko wciąż opowiadają, że mogą nauczyć nas jogi. Wiemy, że tylko Bóg może nauczyć nas starożytnej jogi i utworzyć dynastie słońca i księżyca. Bóg przychodzi i uczy nas tej starożytnej jogi w każdym cyklu. On mówi: O dusze, miejcie ciągłą jogę ze Mną, z Bogiem, a wasze grzechy będą zniszczone. Aćća.