07.11.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec przyszedł, by nauczyć was duchowej sztuki. Dzięki tej sztuce przechodzicie poza słońce i księżyc do siedziby spokoju.

Pytanie:
Jaka jest różnica pomiędzy tymi, którzy są dumni ze swojej nauki, a tymi, którzy są dumni ze swojej ciszy?

Odpowiedź:
Ci, którzy są dumni ze swojej nauki wydają tak wiele pieniędzy, aby udać się na księżyc i do gwiazd. Ryzykują swoimi ciałami i boją się, że ich rakiety mogą spaść. Wy dzieci, które jesteście dumne ze swojej ciszy, nie wydając grosza przenosicie się poza księżyc i gwiazdy do najwyższego rejonu. Wy nie macie żadnych lęków, ponieważ pozostawiacie swoje ciała tutaj i odchodzicie.

Om śanti.
Duchowy Ojciec zasiada i wyjaśnia wam, duchowym dzieciom. Stale słyszycie o naukowcach, którzy czynią starania, aby udać się na księżyc. Tamci ludzie wydają tyle pieniędzy tylko na próby udania się na księżyc, jednak bardzo się boją tej podróży. Teraz pomyślcie o sobie. Gdzie wy zamieszkujecie? Oni udają się na księżyc, ale wy przechodzicie nawet poza słońce i księżyc, bezpośrednio do najwyższego rejonu. Tamci, kiedy się tam udadzą są nagradzani bardzo dużą ilością pieniędzy. Kiedy powracają z podróży otrzymują setki tysięcy prezentów. Ryzykują swoim ciałem, kiedy się tam do góry udają. Oni są dumni ze swojej nauki, wy jesteście dumni ze swojej ciszy. Dusze, wiecie, że macie powrócić do swojego miejsca spokoju, do żywiołu brahm. To dusze wszystko wykonują. Dusze tamtych ludzi także wędrują do góry, ale ze swoim ciałem. Jest to bardzo niebezpieczne. Boją się, że spadną stamtąd i zginą. Wszystko co oni tam robią jest fizyczną umiejętnością. Ojciec uczy was duchowych umiejętności (sztuki). Studiując tę umiejętność otrzymujecie ogromną nagrodę. To jest nagroda, która trwa przez 21 wcieleń, w kolejności, zgodnie z waszymi staraniami. Obecnie rząd organizuje loterię. Ten Ojciec daje wam nagrodę. Czego On was uczy? On zabiera was na najwyższy szczyt, do waszego domu. Teraz przypomnieliście sobie gdzie jest wasz dom i gdzie jest królestwo, które utraciliście. Rawan je wam skradł. Teraz powtórnie macie pójść do swojego oryginalnego domu, a także wziąć swoje królestwo. Nikt nie wie o tym, że waszym domem jest miejsce wyzwolenia. Teraz popatrzcie skąd Ojciec przychodzi, by uczyć swoje dzieci! On przychodzi z tak daleka! Dusze także są rakietami. Tamci ludzie próbują udać się w górę i zobaczyć co jest na księżycu i co jest w gwiazdach. Dzieci, rozumiecie, że księżyc i gwiazdy to są światła dla tej sceny tak, jak tutaj są światła na fizycznej scenie. Wy także macie takie światła w waszych galeriach. Ale to jest nieograniczony świat, dla którego słońce, księżyc i gwiazdy dostarczają światła. Ludzie uważają, że słońce i księżyc są bóstwami, ale one nie są bóstwami. Teraz rozumiecie, w jaki sposób przychodzi Ojciec i zmienia was ze zwykłych ludzi w bóstwa. Jest Słońce Wiedzy, księżyc wiedzy i fortunne gwiazdy wiedzy. Dzieci, dzięki tej wiedzy otrzymujecie zbawienie. Wędrujecie tak daleko! Ojciec pokazał wam drogę powrotu do domu. Bez Ojca nikt nie może powrócić do domu. Rozumiecie to dopiero, kiedy Ojciec przychodzi i was uczy. Dusze, rozumiecie także, że tylko kiedy staniecie się czyści będziecie mogły powrócić do domu. Macie się oczyścić albo potęgą jogi, albo potęgą kary. Ojciec stale mówi wam, że im więcej Go pamiętasz, tym bardziej czysty się staniesz. Jak Go nie pamiętasz, będziesz nieczysty i będziesz musiał doświadczyć bardzo dużo kary, a pozycja jaką miałeś zostanie zniszczona. Ojciec sam jest tutaj i wyjaśnia jak możesz wrócić do domu. Nie wiedzieliście co to jest żywioł brahm ani co to jest subtelny rejon. Studenci na początku niczego nie wiedzą, ale zaczynają rozumieć, kiedy zaczyna się ich nauka. Jedna wiedza jest niższego poziomu, a inna ma bardzo wysoki poziom. Kiedy zdajesz egzamin czyniący cię najwyższym urzędnikiem państwowym, wówczas mówi się, że jesteś pełen wiedzy. Ale nie ma wyższej wiedzy od tej. Wy także teraz uczycie się takiej wzniosłej wiedzy! Ojciec pokazuje wam sposób jak stać się czystym. Dzieci, jeżeli będziecie pamiętać tylko Mnie, zmienicie się z nieczystych w czystych. Oryginalnie wy, dusze, byłyście czyste i mieszkałyście ponad, w swoim domu. Kiedy byliście w złotym wieku, w życiu wyzwolenia, wszyscy inni byli w lądzie wyzwolenia. Moglibyście nazwać ląd wyzwolenia i ląd wyzwolenia w życiu świątynią Śiwy (Śiwalają). Dzieci, Śiw Baba zamieszkuje w lądzie wyzwolenia i wy, dusze, także tam mieszkacie. To jest najwyższa, duchowa wiedza. Tamci ludzie mówią, że chcą pójść i zamieszkać na księżycu. Próbują tak bardzo. Wykazują się odwagą. Udają się wiele miliardów kilometrów do góry. Jednak ich pragnienia nie są spełniane. Podczas gdy wasze wszystkie pragnienia są spełnione. Oni mają fałszywą, fizyczną dumę, wy macie duchową dumę. Oni wykazują się tak wielką odwagą dla rzeczy Mai. Są tak bardzo oklaskiwani. Otrzymują tyle gratulacji. Otrzymują tak dużo pieniędzy; około 5 czy 10 milionów rupii. Dzieci, wiecie, że wszystkie pieniądze, które oni otrzymują zostaną zniszczone. Pozostało tylko kilka dni. Co jest dzisiaj na świecie, a jak będzie jutro? Dzisiaj mieszkacie w piekle, a jutro zamieszkacie w niebie. To nie wymaga bardzo dużo czasu. Oni mają fizyczną siłę, a wy macie duchową siłę, o której tylko wy wiecie. Jak daleko oni mogą udać się, używając swojej fizycznej siły? Być może dotrą na księżyc i do gwiazd, ale gdy zacznie się wojna, oni wszyscy umrą. Ich umiejętności się skończą. Oni mają najwyższą, fizyczną umiejętność; wy macie najwyższą duchową umiejętność. Udajecie się do rejonu spokoju, zwanego także słodkim domem, a tamci ludzie udają się tak wysoko ponad. Obliczacie, ile kilometrów wy się unosicie. Kim jesteście? Duszami! Ojciec pyta: Czy możecie obliczyć ile kilometrów stąd Ja mieszkam? Oni potrafią obliczyć i powiedzieć, ile kilometrów powędrują, zanim powrócą. Oni są bardzo ostrożni i myślą o tym jak się tam udadzą i w jaki sposób powrócą. Oni tworzą bardzo dużo hałasu. Jaki hałas wy tworzycie? Nikt nie wie gdzie się udajecie i w jaki sposób powracacie. Tylko wy znacie nagrodę, jaką otrzymujecie. To jest cudowne! To jest cud Baby! Nikt o tym nie wie. Moglibyście powiedzieć, że to nie jest nic nowego. Co każde 5000 lat oni będą praktykować swoje fizyczne umiejętności. Wy bardzo jasno rozumiecie początek, środek i koniec trwania tej sztuki świata. A więc powinniście wewnętrznie być bardzo upojeni tym, czego Baba was uczy. Czynicie bardzo wzniosły wysiłek i będziecie go czynić ponownie. Nikt inny o tym nie wie. Ojciec jest incognito. On każdego dnia tak wiele wam wyjaśnia. On daje wam tyle wiedzy. Tamci ludzie udają się tylko do ograniczonego miejsca, podczas gdy wy udajecie się do miejsca nieograniczonego. Oni udają się na księżyc, ale księżyc to tylko wielkie światło, nic innego. Ziemia stamtąd wydaje się być bardzo malutka. Jest taka wielka różnica pomiędzy ich ziemską wiedzą, a waszą wiedzą. Dusze, jesteście bardzo malutkie, ale jesteście bardzo szybkimi rakietami. Dusze mieszkają ponad, a potem przychodzą tutaj w dół, aby grać swoje role. Ten Jeden jest Najwyższą Duszą. Ale w jaki sposób On może być czczony? Czczenie z całą pewnością musi nastąpić. Baba wyjaśnił, że przez połowę cyklu jest wiedza, dzień, a przez drugą połowę cyklu jest czczenie, noc. Wiedzę otrzymujecie teraz, w zbieżnym wieku. W złotym wieku w ogóle nie ma tej wiedzy i dlatego obecny wiek jest zwany najbardziej pomyślnym, zbieżnym wiekiem. Baba czyni was wszystkich najwznioślejszymi. Wy, dusze udajecie się tak daleko. Z tego powodu jesteście bardzo szczęśliwi. Oni pokazują swoje umiejętności tak, aby mogli otrzymać bardzo dużo pieniędzy. Bez względu na to ile oni pieniędzy otrzymują, wy rozumiecie, że nie będą mogli zabrać nic z tego ze sobą. Każdy umrze, ponieważ wszystko będzie zniszczone. Teraz otrzymujecie tak wiele wartościowych klejnotów, że nie jesteście w stanie obliczyć ich wartości. Każdy werset jest wart setki tysięcy rupii. Tak długo tego słuchacie. W Gicie jest bardzo wartościowa wiedza. To jest jedyna Gita, która jest zwana najcenniejszą. Gita zawierająca wzniosłe wskazówki Boga jest klejnotem wszystkich pism. Tamci ludzie stale studiują Gitę, ale nie rozumieją jej znaczenia i nie rozumieją co się wydarzy w wyniku studiowania Gity. Ojciec teraz mówi: Pamiętaj Mnie i staniesz się czysty. Pomimo, że studiują Gitę, ani jeden z nich nie ma jogi z Ojcem. Oni nazywają Ojca wszechobecnym. Oni nie mogą stać się czyści. Macie teraz przed sobą obraz Lakszmi i Narajana. Oni są zwani bóstwami, ponieważ mają boskie cnoty. Dusze, macie stać się czyste, a potem wszyscy macie wrócić do domu. W nowym świecie nie ma tak wiele ludzkich istot. Wszystkie inne dusze będą musiały wrócić do domu. Ojciec daje wam najcudowniejszą, najwspanialszą wiedzę, dzięki której stajecie się bardzo wzniośli i zmieniacie się ze zwykłych ludzi w bóstwa. Dlatego powinniście zwracać bardzo dużą uwagę na taką naukę. Ten także rozumie, że jaką uwagę zwracaliście w ubiegłym cyklu, taką samą będziecie zwracać teraz. Sami potraficie to zrozumieć. Ojciec cieszy się gdy słyszy wiadomości o waszej usłudze. Jeżeli nigdy nie piszesz do Ojca, to trzeba zrozumieć, że joga twojego intelektu została przyciągnięta przez coś błahego (wciągnięta w skały i kamienie), że wy, dusze, stałyście się świadome ciała i zapomniałyście Ojca. W przeciwnym razie, pomyślcie tylko, kiedy jest małżeństwo z miłości, tak bardzo kochają siebie nawzajem. Jednak później u niektórych zmienia się stan umysłu i nawet zabijają swoje żony. Wasze małżeństwo z miłości jest z Jednym. Ojciec przychodzi i sam się wam przedstawia. Nie otrzymujecie wiedzy o Nim automatycznie. Ojciec musi przyjść. Ojciec przychodzi kiedy świat stał się stary. On z całą pewnością przychodzi tylko w zbieżnym wieku, by stary świat zmienić w nowy. Obowiązkiem Ojca jest założyć nowy świat. On czyni was panami nieba, a więc powinniście tak bardzo kochać Ojca! Dlaczego mówisz: Baba, zapominam Cię? Ojciec jest tak wzniosły. Nie ma nikogo wznioślejszego od Niego. Ludzie tak bardzo się starają, by osiągnąć wyzwolenie, próbują na tak wiele sposobów. Tyle jest oszustw i kłamstw. Maharisi i im podobni są bardzo sławieni. Rząd daje im 10 do 20 akrów ziemi. To nie jest tak, że rząd jest niereligijny. Są religijni ministrowie, a niektórzy są niereligijni. Niektórzy w ogóle nie wierzą w żadną religię. Mówi się: Religia jest mocą. Chrześcijanie mieli tyle mocy, że połknęli cały Bharat. Teraz w Bharacie nie pozostała żadna moc. Jest tyle kłótni i walk. Jaki wcześniej był ten sam Bharat? Nikt nie wie w jaki sposób i gdzie przychodzi Ojciec. Nikt niczego nie wie. Rozumiecie, że Ojciec przychodzi w najbardziej zdegradowanym i nieczystym lądzie, tam gdzie są tylko aligatory i krokodyle. Ludzie są tacy, że jedzą wszystko. Bharat był najbardziej wegetariański (Wajsznaw). To było królestwo wajsznawów, prawda? Jest wielka różnica pomiędzy tamtymi wielkimi, czystymi bóstwami, a ludźmi obecnego świata, którzy jedzą wszelkiego rodzaju rzeczy. Tutaj są nawet kanibale, którzy jedzą innych. Jaki stan osiągnął Bharat? Ojciec teraz wyjaśnia wam wszystkie tajemnice. Baba daje wam całą wiedzę od samego szczytu do samego dna. Pierwsi przychodzicie na tę Ziemię, a potem populacja ludzkich istot wzrasta. Już za chwilę będą okrzyki cierpienia. Oni będą ciągle krzyczeć. Popatrzcie, w niebie jest tyle szczęścia! Popatrzcie na symbol waszego celu. Dzieci, macie sobie wdrożyć to wszystko. To jest taka wspaniała nauka! Ojciec wszystko tak jasno wyjaśnia. On także wyjaśnia tajemnicę różańca. Zakończenie reprezentuje Śiw Babę, a potem, ponieważ jest to ścieżka rodzinna, jest podwójny paciorek. Ci na ścieżce odosobnienia, nie mają prawa do przesuwania paciorków różańca. To jest różaniec bóstw. W jaki sposób bóstwa zdobyły swoje królestwo? Wy także jesteście w kolejności. Niektórzy z was potrafią wyjaśniać każdemu bez lęku. Mówicie: Przyjdźcie i powiemy wam to, czego nikt inny nie potrafi wam powiedzieć. Oprócz Śiw Baby nikt nawet o tym nie wie. Kto uczył ich radża jogi? Macie zasiadać razem z nimi i w bardzo słodki sposób wyjaśniać im, jak przechodzą przez 84 życia i jak stają się bóstwami, wojownikami, kupcami i siudrami. Wiedza, którą daje wam Ojciec jest tak łatwa, ale macie także stać się czyści, ponieważ tylko wtedy będziecie mogli wziąć wysoką pozycję. Zakładacie spokój na całym świecie. Ojciec daje wam fortunę królestwa. On jest Dawcą, On niczego nie akceptuje. Królestwo jest nagrodą za waszą naukę. Nikt inny nie może wam dać tej nagrody. Zatem dlaczego nie mielibyście pamiętać takiego Ojca z miłością? Pamiętacie swoich fizycznych ojców przez całe życie, dlaczego nie potraficie pamiętać Parlokik Ojca? Ojciec powiedział wam, że to jest pole bitwy. Potrzeba czasu, by się stać czystym; to zabierze tyle czasu, aż do momentu zakończenia wojny. To nie jest tak, że ci, którzy przyszli na samym początku staną się całkowicie czyści. Baba mówi, że wasza wojna z Mają odbywa się z wielką siłą. Maja jest tak potężna, że pokonuje nawet bardzo dobre dzieci. W jaki sposób ci, którzy upadli mogą słuchać murli? Nawet nie chodzą do ośrodków, a więc jak mogą się czegoś dowiedzieć? Maja czyni ich niewartymi nawet grosza. Gdyby studiowali murli, mogliby pozostać czujni. Jednak oni się zajmują wykonywaniem brudnej pracy. Rozsądne dziecko musi im wyjaśnić, w jaki sposób zostali pokonani przez Maję, co Baba nam mówi, a jednak popatrzcie – gdzie idziecie? Kiedy widzicie, że Maja zjada innych, powinniście próbować ich ratować tak, aby Maja ich całkowicie nie połknęła. Im trzeba powtórnie przywrócić przytomność. W przeciwnym razie, ponieważ znieważają imię Satguru, nie wezmą wysokiej pozycji. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Naucz się od Ojca umiejętności ciszy i przechodź ponad ten ograniczony świat do nieograniczonego świata. Dając nam tę cudowną wiedzę, Ojciec daje nam taką wielką nagrodę, a więc powinniście być w ten sposób upojeni.

2. Masz służyć bez lęku, w bardzo słodki sposób. Bądź potężny w bitwie z Mają i zwyciężaj ją. Słuchaj lekcji, bądź stale czujny i inspiruj innych do czujności.

Błogosławieństwo:
Stań się fortunną duszą o sanskarach samozwierznictwa i uzyskaj prawo do przyszłego królestwa.

Sanskary władania samym sobą przez długi czas dadzą ci prawo do przyszłego królestwa na długi czas. Jeżeli wciąż na nowo wchodzisz pod wpływ i nie posiadasz sanskar posiadania prawa wtedy będziesz przebywać w królestwie tych, którzy tylko władają nad samym sobą, ale nie uzyskują fortuny królestwa. Zatem spoglądaj na obraz swojej fortuny w lustrze wiedzy. Praktykując to przez długi czas możesz uczynić swoich specjalnych współdziałających pracowników swoimi towarzyszami w królestwie, którzy działają pod twoją kontrolą. Stań się królem, a wtedy zostanie powiedziane, że jesteś fortunną duszą.

Hasło:
Aby wykonywać usługę dawania sakaś niech wynurzy się twoja postawa braku zainteresowania.