07.11.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, przekazujcie każdemu tę dobrą wiadomość, że zakładana jest dynastia bóstw. Kiedy świat stanie się czysty, wszystko inne będzie zniszczone.

Pytanie:
Kiedy Rawan was przeklina, co jest oznaką bycia przeklętym?

Odpowiedź:
Otrzymujecie klątwę Rawana, kiedy stajecie się świadomi ciała. Dusze, które są przeklęte stają się nędzarzami i stają się występne; one stale schodzą w dół. Teraz, aby wziąć swoje dziedzictwo od Ojca, stańcie się świadome duszy. Uczyńcie czystymi swój sposób patrzenia i swoją postawę.

Om śanti.
Duchowy Ojciec jest tutaj i opowiada wam, duchowym dzieciom, historię 84 wcieleń. Rozumiecie, że nie każdy przechodzi przez 84 wcielenia. Na początku złotego wieku byliście godnymi czczenia bóstwami. Na początku w Bharacie istniało królestwo religii godnych czczenia bóstw. Było to królestwo Lakszmi i Narajana. Zatem to musiała być dynastia. Musieli tam również być przyjaciele i rodzina królewskiego klanu. Na pewno byli tam także poddani. To jest jak opowiadanie. Przypomnieliście sobie, że 5000 lat temu było ich królestwo. To było królestwo bóstw, należących do oryginalnej religii bóstw w Bharacie. Nieograniczony Ojciec, który posiada pełną wiedzę, jest tutaj i wyjaśnia to. Wiedzę o jakim aspekcie? Ludzie uważają, że On wie co jest wewnątrz każdego, że On wie co każdy zrobił i jakie grzeszne czyny popełnił. Jednak Ojciec teraz wyjaśnia: Każda dusza otrzymała własną rolę. Wszystkie dusze mieszkają w najwyższej siedzibie. Ich cała rola jest w nich nagrana. One przebywają tam, gotowe do zejścia i grania swojej roli na polu czynu. Rozumiecie, że to dusza wszystko robi. To dusza mówi, że coś jest kwaśne, albo że coś jest słone. To dusze rozumieją, że teraz są występnymi grzesznikami, że mają diabelskie natury. To dusze przybierają ciała i tutaj na polu czynu grają swoje role. Powinieneś więc mieć tę wiarę: To ja, dusza, wszystko wykonuję. Teraz spotkaliśmy Ojca i ponownie spotkamy Go po 5000 lat. Rozumiecie, że dusze były godne czczenia, a potem stały się czcicielami, że były czyste, a potem stały się nieczyste. Kiedy istnieją ci, którzy są godni czczenia, wówczas nie mogą istnieć żadne nieczyste istoty, a kiedy istnieją ci, którzy są czcicielami, nie mogą istnieć żadne czyste istoty. W złotym wieku oni są czyści i godni czczenia. Kiedy w miedzianym wieku zaczyna się królestwo Rawana, wszyscy stają się nieczystymi czcicielami. Śiw Baba mówi: Zobaczcie, Śankaraczaria jest także Moim czcicielem. On Mnie czci. Niektóry mają wizerunek Śiwy zrobiony z diamentów, inni ze złota, a jeszcze inni ze srebra. Czciciele, którzy czczą, nie mogą być zwani godnymi czczenia. Na całym świecie nie może istnieć ani jedna godna czczenia osoba. Ci, którzy są godni czczenia są czyści, a potem stają się nieczyści. Czyści istnieją w nowym świecie. Czczeni są tylko ci, którzy są czyści. Tak samo, kiedy dziewczyna jest czysta, jest czczona, ale kiedy staje się nieczysta musi się każdemu kłaniać. W czczeniu jest tyle szczegółów! Kiedy otwieracie galerię czy wystawę, to z całą pewnością macie pisać: Trimurti Śiwa. Poniżej tego jest cel i przedmiot nauki: Lakszmi i Narajan. Zakładamy religię godnych czczenia bóstw. Tam nie ma żadnej innej religii. Możecie to wyjaśniać. Na wystawach nie jesteście w stanie dawać wykładów, a więc trzeba zorganizować to tak, aby móc im wyjaśniać. Najważniejsze jest to, że teraz przekazujemy ludziom Bharatu dobrą wiadomość. Zakładamy to królestwo. Dynastia bóstw istniała, ale obecnie nie istnieje. Jednak teraz jest zakładana ponownie, a potem wszystko będzie zniszczone. Kiedy istniała w złotym wieku jedna religia, nie istniała żadna inna z licznych religii. Nie jest możliwe, by te wszystkie, liczne religie zjednoczyły się i stały się jedną. One przybywają jedna po drugiej i rozrastają się. Pierwsza, oryginalna, wieczna, religia bóstw zanikła. Nikt nie może nazwać siebie kimś, kto należy do oryginalnej, wiecznej, religii bóstw. Ten świat jest zwany występnym światem. Możecie powiedzieć im: Przekazujemy wam dobrą wiadomość, że Śiw Baba zakłada czysty świat. Z całą pewnością jesteśmy dziećmi ojca ludzkości (Pradżapity) Brahmy. Jesteśmy synami i córkami ojca ludzkości Brahmy (Brahma kumarami i Brahma kumari). Przede wszystkim jesteśmy braćmi. Potem, kiedy odbywa się stworzenie, stajemy się braćmi i siostrami. Wszyscy mówicie: Baba, staliśmy się Twoimi dziećmi. Zatem pomiędzy braćmi a siostrami nie może istnieć zbrodniczy sposób patrzenia. W tym ostatnim życiu stańcie się czyści, ponieważ tylko wtedy staniecie się panami czystego świata. Wiecie, że tylko jeden Ojciec jest Dawcą wyzwolenia i zbawienia. Stary świat z całą pewnością się zmieni, nowy zostanie założony. Tylko Bóg może to uczynić. Dzieci, teraz rozumiecie w jaki sposób On stwarza nowy świat. Stary świat także istnieje, on się nie skończył. Założenie poprzez Brahmę zostało pokazane na obrazach. To jest ostatnie z jego wielu żyć. Brahma nie posiada partnera. Jest adopcja Brahmy. Macie wyjaśniać to bardzo taktownie. Śiw Baba wchodzi w Brahmę i sprawia, że należymy do Niego. Tylko kiedy On wejdzie w ciało, może powiedzieć: Duszo, jesteś moim dzieckiem. Dusze istnieją zawsze tak czy inaczej. Kiedy poprzez Brahmę jest tworzony nowy świat, to z całą pewnością są synowie i córki Brahmy, a więc oni są braćmi i siostrami. Wszelki inny rodzaj patrzenia na siebie kończy się. Otrzymujemy od Śiw Baby nasze dziedzictwo czystości. Od Rawana otrzymujemy klątwę. Kiedy stajemy się świadomi duszy, otrzymujemy nasze dziedzictwo od Ojca. Kiedy stajemy się świadomi ciała, otrzymujemy klątwę od Rawana. Będąc przeklętymi, stale schodzimy coraz niżej. Bharat jest teraz przeklęty. Kto uczynił Bharat tak biednym i występnym? Musiał być przez kogoś przeklęty. Była to klątwa Mai, Rawana. Ludzie co rok palą wizerunek Rawana, a więc on na pewno musi być wrogiem. „Religia jest mocą”. Teraz stajemy się tymi, którzy będą należeć do religii bóstw. Baba jest instrumentem do założenia nowej religii. On zakłada taką potężną religię. Otrzymujemy siłę od Baby i odnosimy zwycięstwo nad całym światem. Otrzymujemy siłę poprzez pielgrzymkę pamiętania i nasze grzechy są usuwane. A więc kuście ich również w ten sposób: Mamy dla was bardzo dobrą wiadomość. Ta religia jest zakładana. Jest to zwane niebem. Piszcie to dużymi literami. Baba powiadamia was: Ze wszystkich religii, ta religia jest główna. Jest zakładana oryginalna, wieczna religia bóstw. Jest tutaj również Pradżapita Brahma. My, Pradżapita Brahma kumarowie i kumari, przeprowadzamy to zadanie przez stosowanie śrimatu. To nie są wskazówki Brahmy. Śrimat jest śrimatem Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy, Śiwy, który jest Ojcem wszystkich. Tylko Ojciec zakłada jedną religię i niszczy wszystkie inne. Stajemy się tym, ucząc się radża jogi. My także tym się stajemy. Wyrzekamy się w sposób nieograniczony, ponieważ wiemy, że ten stary świat będzie spalony. Kiedy fizyczny ojciec buduje nowy dom, to jego przywiązanie do starego kończy się. Ojciec mówi: Ten stary świat będzie zniszczony. On teraz zakłada dla was nowy świat. Uczycie się dla nowego świata. Tylko w zbieżnym wieku następuje zniszczenie licznych religii i założenie jednej religii. Będzie wojna i będą także naturalne klęski. Kiedy w złotym wieku istniało ich królestwo, nie było żadnych innych religii. Gdzie była cała reszta? Macie posiadać tę wiedzę w swoich intelektach. To nie jest tak, że kiedy ja utrzymuje tę wiedzę w swoim intelekcie, to już nic innego nie robię. Ja mam tak wiele innych myśli. Muszę czytać i pisać listy, myśleć o budynkach itd. itd., ale nadal stale myślę o Ojcu. Jak inaczej zostałyby usunięte moje grzechy, jeżeli nie pamiętałbym Ojca? Dzieci, teraz otrzymałyście wiedzę. Stajecie się godne czczenia na połowę cyklu. Przez połowę cyklu jesteście tamopradhan czcicielami, a przez połowę cyklu jesteście satopradhan i godni czczenia. Dusze stają się boskie mając jogę z Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Dzięki pamiętaniu dusze przechodzą z wieku żelaznego do złotego. Tylko Jeden jest zwany Oczyścicielem. Wraz z waszym dalszym postępem, wasze posłannictwo będzie rozsiewane. Ta wiedza jest dla wszystkich religii. Mówcie im, że Ojciec mówi: Tylko Ja jestem Oczyścicielem. Pamiętaj Mnie i staniesz się czysty. Potem wyrównasz wszystkie swoje konta i wrócisz do domu. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, możesz zapytać. W złotym wieku jest bardzo niewielu ludzi. Teraz jest niezliczona ilość religii. Oni z całą pewnością wyrównają swoje konta i staną się wtedy tacy, jacy byli. Dlaczego mielibyście wchodzić w takie szczegóły? Wiecie, że każda dusza będzie grała własną rolę. Oni wszyscy teraz mają wracać do domu, ponieważ nie wszyscy byli w złotym wieku. Ojciec przychodzi, by założyć jedną religię i zniszczyć liczne pozostałe religie. Teraz jest zakładany nowy świat. Potem z całą pewnością nadejdzie złoty wiek i cykl na pewno się obróci. Nie powinniście przeznaczać zbyt dużo myśli na to. Najważniejsze jest to, że macie się stać satopradhan i wziąć prawo do wysokiej pozycji. Panny powinny się tym całkowicie zająć. Rodzice nie są utrzymywani z dochodu córki. Jednak w obecnym czasie dusze stały się chciwe na wszystko, a więc nawet córki muszą iść i zarabiać pieniądze. Teraz rozumiecie, że macie się oczyścić i macie stać się panami czystego świata. Jesteśmy radżajoginami i z całą pewnością musimy wziąć nasze dziedzictwo od Ojca. Teraz należycie do armii Pandawów. Oprócz tego, że służysz sobie, masz myśleć o tym, że masz każdemu pokazywać ścieżkę. Im więcej służysz, tym wznioślejszą pozycję weźmiesz. Gdybyś zapytał Babę, jaką pozycję otrzymasz jeżeli umrzesz teraz, w takim stanie w jakim się znajdujesz, Baba mógłby ci natychmiast powiedzieć. Ponieważ nie służysz, urodzisz się w zwykłej rodzinie. Wówczas byłoby ci trudno wziąć wiedzę, ponieważ małe dziecko nie jest w stanie wziąć wiele wiedzy. Na przykład, gdyby zostało tylko 2 czy 3 lata, to ile mógłbyś się jeszcze uczyć? Baba powiedziałby ci, że urodzisz się w klanie wojowników. Być może na samym końcu otrzymasz podwójną koronę, ale nie będziesz mógł doświadczyć pełnego szczęścia nieba. Ci, którzy służą w pełni i uczą się, osiągną całkowite szczęście nieba, w kolejności, zgodnie ze swoimi wysiłkami. Powinieneś się troszczyć o to, że jeżeli nie staniesz się tym teraz, nie staniesz się tym w żadnym cyklu. Każdy z was potrafi sam wiedzieć z jakimi stopniami zdasz. Każdy dowie się tego, ale wtedy można będzie powiedzieć tylko o przeznaczeniu! Będziesz odczuwać wewnętrzne cierpienie. Będziesz czuł, że nie robiłeś nic, tylko tu siedziałeś. Ludzie nawet umierają siedząc gdzieś. Dlatego Ojciec mówi: Nie bądź leniwy! Czyń starania i stale się oczyszczaj. Stale pokazuj innym ścieżkę. Miej miłosierdzie dla swoich przyjaciół i krewnych. Nawet jeżeli widzisz, że ktoś nie potrafi żyć bez występku i stale spożywa nieczyste jedzenie, powinieneś nadal mu wyjaśniać. Jeżeli nie rozumie, to masz sobie uświadomić, że nie należy do waszego klanu. Czyń starania, by duchowo pomagać w domu swoich rodziców i w domu swoich teściów. Nie zachowuj się w taki sposób, że inni mówią, że nie rozmawiasz z nimi, albo że się od nich odsunąłeś. Nie, masz mieć relacje z każdym. Masz każdemu służyć. Masz stać się bardzo miłosierny. Wędrujemy w kierunku szczęścia, dlatego mamy pokazywać innym tę ścieżkę. Jesteście laskami dla ślepych. Ludzie śpiewają: „Jesteś laską dla ślepych”. Wszyscy mają oczy, a jednak wołają tak, ponieważ nie posiadają 3 oka wiedzy. Tylko jeden Ojciec pokazuje wam ścieżkę do spokoju i szczęścia. Dzieci, teraz to jest w waszych intelektach. Wcześniej tego nie rozumieliście. Ludzie na ścieżce czczenia tak wiele mantrują. Mantrują imię Ramy i karmią ryby, karmią mrówki itd. Teraz na ścieżce wiedzy nie musicie nic takiego robić. Tak wiele ptaków umiera. Tak wiele umiera podczas jednej tylko burzy. Naturalne klęski przyjdą z wielką siłą. Próby tych klęsk naturalnych stale będą się odbywać. Wszystko ma być zniszczone. Wewnętrznie jesteście świadomi, że macie pójść do nieba. Tam będziecie mieć zbudowane swoje wspaniałe pałace, tak jak mieliście je zbudowane w poprzednim cyklu. Te same pałace, które były zbudowane w poprzednim cyklu, będą zbudowane ponownie. W odpowiednim czasie pojawi się to w waszych intelektach. Dlaczego myślicie o tym teraz? Teraz macie przebywać w pamiętaniu Ojca. Nie zapominajcie o pielgrzymce pamiętania. Pałace będą zbudowane takie jak w poprzednim cyklu. Macie spełnić odpowiedzialność przebywania na pielgrzymce pamiętania. Powinniście być stale bardzo szczęśliwi: Znaleźliśmy Ojca, Nauczyciela i Przewodnika. Powinniście odczuwać wielkie szczęście! Wiecie, że przyszliście tutaj, by stać się panami lądu nieśmiertelności. To szczęście powinno cały czas istnieć w tobie. Tylko kiedy masz je tutaj przez cały czas, ono pozostanie z tobą tam przez 21 żyć. Kiedy będziesz ciągle przypominać innym, twoje pamiętanie także będzie się powiększać. Potem nabędziesz takiego zwyczaju. Wiecie, że ten nieczysty świat zostanie zapalony. Tylko wy bramini troszczycie się o to, że cały świat będzie zniszczony. W złotym wieku w ogóle nie będziecie o tym wiedzieć. Teraz jest koniec i czynicie wysiłek pamiętania. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Nie bądź leniwy w swoich wysiłkach oczyszczania się. Bądź miłosierny dla swoich przyjaciół i krewnych i wyjaśniaj im. Nie porzucaj ich .

2. Nie zachowuj się w taki sposób, że inni mówią, że się od nich odsunąłeś. Bądź miłosierny i każdemu duchowo pomagaj. Usuwaj wszelkie inne myśli i przebywaj w pamiętaniu jednego Ojca.

Błogosławieństwo:
Bądź tym, który przekształca świat i czyni wszystko co jest niewłaściwe właściwym, dzięki potędze zanurzania.

Nie popełniaj sam jakichś błędów, kiedy widzisz błędy innych. Nawet jeżeli ktoś popełni błąd, ty musisz być w porządku. Nie wchodź pod wpływ ich złego czynu. Ci, którzy wchodzą pod wpływ stają się niedbali. Po prostu każdy musi podejmować odpowiedzialność, aby pozostawać stale na właściwej ścieżce. Nawet, jeżeli ktoś robi coś złego, to w tym czasie używaj potęgi zanurzania, zamiast notowania błędów innych. Zamiast notowania błędów innych okaż im współdziałanie, tzn. napełnij ich swoim współdziałaniem, a zadanie przekształcenia świata łatwo zostanie zakończone.

Hasło:
Aby być stałym joginem przekształcaj każde ograniczone „ja” czy „moje” w nieograniczone.