07.11.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, bądźcie uważne i zwracajcie pełną uwagę na naukę. Nie myślcie, że macie bezpośrednie połączenie z Śiw Babą. Nawet tak powiedzieć to jest świadomość ciała.

Pytanie:
W jaki sposób Bharat jest niezniszczalnym miejscem pielgrzymek?

Odpowiedź:
Bharat jest niezniszczalną ziemią, ponieważ jest miejscem narodzin Ojca. W wiekach złotym i srebrnym żywe bóstwa władają niezniszczalną ziemią. W tym czasie Bharat jest zwany Śiwalają. Potem, na ścieżce czczenia, ludzie tworzą nieżywe wizerunki i czczą je. Oni nawet budują wiele Śiwalaj (Świątyń Śiwy), więc także w tamtym czasie jest to miejsce pielgrzymek i dlatego Bharat może być nazwany niezniszczalnym miejscem pielgrzymek.

Piosenka:
O, podróżniku nocy, nie męcz się, świt już blisko.

Om śanti.
O, podróżnicy nocy, kto ostrzega was, abyście się nie męczyli? Mówi to Śiw Baba. Niektóre dzieci są takie, że myślą, iż Śiw Baba jest wszystkim dla nich, ponieważ mają połączenie tylko z Nim. Jednak On mówi tylko poprzez usta Brahmy, prawda? Niektórzy myślą, że Śiw Baba inspiruje ich bezpośrednio, ale myśleć tak jest niewłaściwe. Śiw Baba niewątpliwie daje nauki poprzez Brahmę. On wyjaśnia wam: Dzieci, nie męczcie się! Pomimo że macie połączenie z Śiw Babą, Śiw Baba mówi: Manmanabhaw! Brahma także mówi: Manmanabhaw! Nawet córki i synowie Brahmy mówią: Manmanabhaw! Jednak, aby ostrzegać potrzebne są usta. Niektóre dzieci myślą, że mają z Nim połączenie. Jednak, On daje wskazówki poprzez Brahmę, prawda? Jeśli otrzymujecie wskazówki itp. bezpośrednio od Niego (Śiw Baby), to wtedy, czy byłaby potrzeba, aby On przychodził tutaj? Niektóre dzieci mają takie myśli: Jeśli Śiw Baba może mówić poprzez usta Brahmy, On może także mówić poprzez moje usta. Jednak wy nie możecie mieć połączenia z Nim bez Brahmy. Niektórzy dąsają się na Brahmę lub Brahma Kumarów i Kumari i zaczynają mówić takie rzeczy. Mamy mieć jogę z samym Śiw Babą. Ojciec musi coś powiedzieć, aby dać nam, dzieciom, nauki oraz nas ostrzegać. Ojciec mówi: Nie przychodzicie na lekcję na czas. Kto to powiedział? Zarówno Śiw Baba jak i Brahma Dada to powiedzieli. Ciało dla ich obu jest jedno. Oni więc mówią: Bądź uważny i zwracaj pełną uwagę na naukę. Uczy was Najwyższy ze wszystkich Ojciec. Przede wszystkim powinniście chwalić Śiw Babę. Jego chwała jest bardzo ważna. Jego chwała jest nieskończona. Są bardzo dobre słowa sławiące Go, ale dzieci je czasem zapominają. Powinniście ubijać ocean wiedzy i pisać o Jego pełnej chwale. Kto może być nazwany nowym człowiekiem? W rzeczywistości Kriszna jest niebiańskim nowym człowiekiem. Jednak został zapamiętany kok braminów tego czasu. Są stwarzane dzieci, a więc są im dawane nauki. Jeżeli Lakszmi i Narajan są nazywani nowymi ludźmi, to nie ma potrzeby dawać im nauk. Kto więc jest nowym człowiekiem? Te kwestie muszą być zrozumiane i wyjaśnione. Tamten Ojciec jest Wszechmocnym Autorytetem, Wszechmocnym Autorytetem Świata. Zapominacie pisać słowa „Wszechmocny Autorytet Świata” w ramach chwały Ojca. Bharat jest też sławiony jako niezniszczalne miejsce pielgrzymek. W jaki sposób on nim jest odkąd na ścieżce czczenia odbywają się pielgrzymki? Jak Bharat może być zwany niezniszczalnym miejscem pielgrzymek? W jaki sposób on jest niezniszczalnym miejscem pielgrzymek? Czy możemy nazwać go miejscem pielgrzymek w złotym wieku? Jeśli powiemy, że on jest niezniszczalnym miejscem pielgrzymek, to w jaki sposób on nim jest? To powinno być jasno wyjaśnione: Tak, to jest miejsce pielgrzymek w złotym i srebrnym wieku, a także w miedzianym i żelaznym wieku. Jeżeli powiecie, że on jest niezniszczalny, macie udowodnić, że on istnieje we wszystkich czterech wiekach. Pielgrzymki itp. zaczynają się w miedzianym wieku. Potem możemy pisać, że Bharat jest niezniszczalnym miejscem pielgrzymek. Nawet w złotym i srebrnym wieku to jest miejsce pielgrzymek, ponieważ tam mieszkają żywe bóstwa. Tutaj odbywają się pielgrzymki do martwych posągów (nieżywych wizerunków), a gdy jest Śiwalaja, to jest prawdziwe, żywe miejsce pielgrzymek. Tylko Ojciec siada i wyjaśnia tutaj wszystkie te kwestie. Bharat jest niezniszczalnym lądem. Cała reszta jest niszczona. Żadna z ludzkich istot nie wie o tych aspektach. Oczyściciel Ojciec przychodzi tutaj. Ci, których On czyni czystymi bóstwami, potem idą i mieszkają w tamtej Śiwalai. Tutaj ludzie chodzą do Badrinath i Amarnath itp. Tam Bharat sam w sobie jest miejscem pielgrzymki. Nie jest tak, że Śiw Baba tam istnieje. Śiw Baba teraz jest tutaj. Cała Jego chwała dotyczy obecnego czasu. To jest miejsce narodzin Śiw Baby, więc to także jest miejscem narodzin Brahmy. To nie może być nazwane miejscem narodzin Śankara. Tutaj nie ma potrzeby na jego przyjście. On stał się instrumentem zniszczenia. Wisznu przychodzi, gdy włada królestwem i je utrzymuje poprzez swoją podwójną formę. Oni pokazywali parę jako podwójną formę Wisznu. To (Wisznu) jest na tym wizerunku. On istnieje w złotym wieku. Mamy więc śpiewać chwałę Ojca. On jest także naszym Zbawicielem. Tamci ludzie nazywają religijnych założycieli swoimi Zbawicielami. Nazywają Chrystusa i Buddę swoimi Zbawicielami. Wierzą, że oni przychodzą, aby ustanowić pokój. Jednak oni nie przynoszą żadnego pokoju. Nie wyzwalają nikogo z cierpienia. Oni mają założyć swoją religię. Ci, z ich religii, zaczynają schodzić za nimi. Słowo „Zbawiciel” jest bardzo dobre. To słowo powinno być także używane. Gdy tamte obrazy będą pokazane za granicą, one będą drukowane we wszystkich językach. Tamci ludzie śpiewają tak chwałę papieża itp. Śpiewają dużą chwałę prezydenta itp., gdy on umrze. Im jest ważniejsza osoba, tym większa jest jej chwała. Jednak obecnie wszystko stało się takie samo. Oni mówią, że Ojciec jest wszechobecny. Wszystkie dusze znieważają Ojca, gdy mówią, że one same są Ojcem. Ziemskie dzieci nie mogłyby powiedzieć, że są ojcem. Tak, gdy oni stwarzają własne stworzenie, stają się ojcami. To jest możliwe. Tutaj Ojciec wszystkich nas, dusz, jest jeden. Nie możemy stać się Jego Ojcem. On nie może być nazwany Dzieckiem. Tak, to jest gra wiedzy, gdy mówimy, że czynimy Śiw Babę naszym Dzieckiem, Dziedzicem. Zaledwie kilku ludzi, którzy mogą zrozumieć te aspekty, będzie je rozumieć. Oni czynią Śiwę swoim Dzieckiem i poświęcają się Jemu. Dzieci poświęcają siebie Śiw Babie; następuje wymiana. Nadaje się tak duże znaczenie dziedzictwu. Ojciec mówi: Cokolwiek masz, włączając w to swoje ciało, uczyń Mnie Dziedzicem tego wszystkiego. Jednak to jest trudne, aby wasza świadomość ciała się przerwała. Tylko gdy masz wiarę, że jesteś duszą i pamiętasz Ojca, może być przerwana twoja świadomość ciała. Bycie świadomym duszy wymaga od ciebie dużego wysiłku. My dusze, jesteśmy niezniszczalne. Zaczęłyśmy uważać siebie za ciała. Teraz nasz wysiłek polega na tym, aby ponownie uważać siebie za dusze. Świadomość ciała to największa ze wszystkich choroba. Grzechy tych, którzy nie uważają siebie za dusze i nie pamiętają Ojca, nie są odcinane. Ojciec wyjaśnia: Jeśli uczysz się dobrze, staniesz się panem. Powinniście przestrzegać śrimatu. W przeciwnym razie będzie niemożliwe dla was zdobycie serca Śri, Śri. Tylko gdy zdobędziecie Jego serce, możecie potem zasiąść na tronie. Macie stać się bardzo miłosierni. Ludzie są bardzo nieszczęśliwi. Z pozoru oni są bardzo bogaci. Popatrzcie, jak dużo szacunku otrzymuje papież! Ojciec mówi: Jestem bez egoizmu. Tamci ludzie nie powiedzą wam, aby nie przeznaczać tak dużo pieniędzy na ich powitanie. Gdziekolwiek Baba idzie, wcześniej on pisze do nich: Nie wolno wam mieć żadnego pokazu. Nie każdy musi przyjść na stację, ponieważ ja jestem incognito. Nawet nie ma potrzeby, aby to robić. Nikt nie wie, kim On jest. Oni znają każdego, ale w ogóle nie znają Śiw Baby. A więc to jest dobre, aby pozostawać incognito. Im bardziej jesteś bez egoizmu, tym lepiej. Twoją wiedzą jest pozostawanie cichym. Masz siedzieć i śpiewać chwałę Ojca. Dzięki temu ludzie będą mogli zrozumieć, że Ojciec jest Oczyścicielem i Wszechmocnym Autorytetem. Tylko od Ojca otrzymujecie dziedzictwo. Nikt za wyjątkiem dzieci nie może tego powiedzieć. Mówicie, że otrzymujecie dziedzictwo nowego świata od Śiw Baby. Istnieją obrazy. My także stajemy się tacy, jak tamte bóstwa. Śiw Baba daje nam nasze dziedzictwo poprzez Brahmę i dlatego chwalimy Śiw Babę. Nasz cel i przedmiot nauki jest tak jasny! On jest Tym, który daje. On uczy nas poprzez Brahmę. Macie wyjaśniać, używając obrazów. Zostało stworzonych tak dużo wizerunków Śiwy. Ojciec przychodzi i czyni was czystymi z nieczystych oraz zabiera każdego do wyzwolenia i wyzwolenia w życiu. To bardzo wyraźnie widać na obrazach. Dlatego Baba podkreśla, że powinniście dawać je każdemu tak, aby mogli wziąć je i studiować. Gdy oni biorą stąd rzeczy, używają ich tam do ozdabiania swoich miejsc. To jest coś bardzo dobrego. Materiał na zasłony jest bardzo użyteczny. Na te obrazy wciąż mają być nanoszone poprawki. Słowo Zbawiciel jest bardzo konieczne. Nikt inny nie jest Zbawicielem ani Oczyścicielem. Chociaż przychodzą czyste dusze, one nie uczynią nikogo czystym. Dusze z ich religii muszą schodzić i grać swoje role. To są punkty, które przyswoją tylko rozsądne dzieci. Gdy nie przestrzegacie w pełni śrimatu, nie możecie się uczyć, a potem upadacie. W szkole jest widoczny sposób zachowania. Jakie jest zachowanie tej osoby? Wszystkie występki przychodzą z powodu świadomości ciała. Wtedy nie może być żadnej dharny. Ojciec kocha tylko posłuszne dzieci. Macie czynić bardzo dużo wysiłku. Gdy wyjaśniacie innym, przede wszystkim mówcie im o chwale Ojca i w jaki sposób otrzymujecie dziedzictwo od Ojca. Macie pisać o pełnej chwale Ojca. Nie możecie zmieniać obrazów, ale macie pisać pełne objaśnienia. Chwała Ojca jest oddzielna. Kriszna otrzymuje swoje dziedzictwo od Ojca, a więc jego chwała jest oddzielna. Z powodu tego, że oni nie znają Ojca, nie rozumieją, że Bharat jest największym miejscem pielgrzymek. Macie powiedzieć im i udowodnić, że Bharat jest niezniszczalnym miejscem pielgrzymek. Dzieci, gdy siadacie i wyjaśniacie te aspekty, ludzie będą zachwyceni, gdy je usłyszą. Bharat był jak diament, a więc kto uczynił go takim jak łuska? Jest potrzeba na bardzo dużo wyjaśnień i ubijanie oceanu wiedzy. Baba natychmiast ci powie: To powinno być poprawione. Dzieci nie pokazują tego Babie, ale Baba chce, aby były zrobione te poprawki. Był jakiś inżynier, który nie wiedział, dlaczego maszyna się zepsuła, a wtedy jego asystent usiadł i pokazał mu, że dzięki zrobieniu czegoś maszyna będzie działać. Następnie ta maszyna naprawdę zaczęła działać i ten inżynier był bardzo zadowolony. On powiedział, że tamta osoba powinna być nagrodzona. Jego wynagrodzenie więc wzrosło. Ojciec także mówi: Zróbcie to dokładnie i powiem, że to jest cud, tak jak Dżagdisz (Sandżej), gdy on wprowadza nowe punkty, Baba jest zadowolony. Dzieci powinny interesować się służeniem. Tamte wystawy i mele wciąż się odbywają. Tam, gdzie jest jakaś wystawa, on powinien też rozłożyć tę wystawę. Tutaj czoło intelektu powinno całkowicie się otworzyć. Powinniście dawać każdemu szczęście. Tamci, którzy uczą się w szkole, są w kolejności. Jeśli oni nie uczą się, ich sposób zachowania pozostanie zły. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Nie możecie dąsać się na nikogo i przez to przestawać uczyć się. Wyrzeknij się świadomości ciała i miej miłosierdzie dla siebie. Stań się bez egoizmu, tak samo jak Ojciec.

2. Wdrażaj sobie dobry sposób zachowania. Dawaj każdemu szczęście. Bądź posłuszny.

Błogosławieństwo:
Bądź pogromcą przywiązania i uosobieniem pamiętania, który w sekundę stawia kropkę, dzięki potędze spakowania.

Pytanie w ostatnim sprawdzianie, na końcu będzie brzmiało: "Stawianie kropki w sekundę". Nie pamiętaj o niczym innym: tylko Ojciec i ja i nic więcej. W jednej sekundzie przynależ do jednego Ojca i nikogo innego. Potrzeba czasu nawet na tę myśl, ale musisz być stabilny w tej świadomości i w ogóle się nie chwiać. Kiedy nie masz żadnych pytań: "Dlaczego?" lub "Co?", wtedy możesz stać się pogromcą przywiązania i uosobieniem pamiętania. A więc praktykuj wchodzenie w ekspansję, kiedy chcesz i pakowanie się, kiedy pragniesz. Upewnij się, że twój hamulec jest potężny.

Hasło:
Ci, którzy mają poczucie własnej wartości bez arogancji, są stale pokorni.