07.12.18           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, nie ukrywajcie niczego przed wiecznym Chirurgiem. Jeżeli jesteście w czymkolwiek nieposłuszne, proście o wybaczenie. W przeciwnym razie ciężar będzie stale się powiększał i staniecie się tymi, które zniesławiają imię.

Pytanie:
Jaka jest podstawa prawdziwego dochodu? Dlaczego są przeszkody we własnym rozwoju?

Odpowiedź:
Podstawą prawdziwego dochodu jest nauka. Jeżeli nie uczysz się dobrze, nie będziesz w stanie zarobić prawdziwego dochodu. Jeśli twoje towarzystwo nie jest właściwe, są przeszkody w twoim postępie. Mówi się: dobre towarzystwo zabiera cię na drugi brzeg, a złe towarzystwo topi cię. Jeżeli masz złe towarzystwo, nie uczysz się i nie zdasz. To towarzystwo sprawia, że zabieracie siebie nawzajem w największe głębie piekła. To dlatego wy, dzieci, macie być bardzo ostrożne odnośnie wpływu towarzystwa, które utrzymujecie.

Piosenka:
Jesteś Oceanem Miłości; jesteśmy spragnieni jednej kropli.

Om śanti.
Dzieci śpiewają chwałę nieograniczonego Ojca. Ta chwała jest ze ścieżki czczenia. Wy, godne dzieci, teraz osobiście śpiewacie chwałę Ojca. Rozumiecie, że nieograniczony Ojciec przyszedł i daje nam wiedzę oraz czyni nas panami nieba, ponieważ On sam jest Oceanem Wiedzy. Bóg posiada wiedzę. Jest ona zwana Bożą wiedzą. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest Tym, który daje wiedzę. Komu? Dzieciom. Waszej Mamie nadano imię „Bogini Wiedzy”, a więc skoro Dżagadamba jest Boginią Wiedzy, jej dzieci także powinny mieć tę samą wiedzę. Bóg daje wiedzę Saraswati, Bogini Wiedzy, ale poprzez kogo On ją daje? To są kwestie, które powinny być bardzo dobrze zrozumiane. Świat nie wie, kim jest Dżagadamba. Dzieci, wiecie, że jest tylko jedna Dżagadamba. Oni nadali (jej) wiele imion. Ludzie nie wiedzą, że Saraswati jest ustami zrodzonym stworzeniem Pradżapity Brahmy. To Bóg, Ojciec daje jej wiedzę. Bóg, Ojciec daje wiedzę o tym, jak obraca się cykl świata. Ojciec dał wiedzę wam, dzieci. Jak Saraswati ją otrzymała? Z pewnością skoro ona jest ustami zrodzonym stworzeniem Pradżapity Brahmy, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, który jest Oceanem Wiedzy, musiał dać wiedzę Saraswati poprzez jego usta. On musiał dać tę samą wiedzę także innym. Bóg Ojciec uczy was, a więc z pewnością dzieci Boga Ojca są tak jak Ojciec bogami. To dlatego jej nadano imię „Bogini Wiedzy”. Dzieci, wiecie, że wy i wasza Mama teraz otrzymujecie wiedzę od Oceanu Wiedzy, który jest także zwany Bogiem Gity. Bóg jest Jeden. Żadne bóstwo czy ludzka istota nie mogą być Bogiem. Skoro ona jest Boginią Wiedzy, jaką wiedzę ona posiada? Tą (wiedzę) radża jogi. To dzięki tej wiedzy łatwej radża jogi ta Saraswati, Bogini Wiedzy staje się Lakszmi, Boginią Bogactwa. Skoro jest chwała Bogini Wiedzy, jest także chwała was, dzieci. Wszyscy są dziećmi Pradżapity. One nie byłyby nazwane dziećmi Mamy. One są dziećmi zrodzonymi poprzez lotosowe usta Brahmy. Wszystkie wy, Boże dzieci, macie wiarę. Bóg Ojciec mówi: Jestem obecny tylko przed dziećmi. Tylko one Mnie znają. Zatem Dżagadamba jest Boginią Wiedzy. To jest wiedza łatwej radża jogi, nie pism. Bóg dał jej tę wiedzę i ona została nazwana boginią. Dżagadamba jest matką. Potem, w jej następnym życiu, ona staje się Lakszmi, Boginią Bogactwa, do której ludzie modlą się o coś. Dlatego, to dowodzi, że Dżagadamba otrzymuje dziedzictwo radża jogi od Ojca. Ona jest zwana Boginią Wiedzy. Wiedza jest źródłem dochodu. To jest prawdziwy dochód, który zarabiacie dzięki prawdziwemu Ojcu. Teraz zarabiacie prawdziwy dochód w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. Jeżeli nie uczycie się, nie możecie zarabiać prawdziwego dochodu. Jeżeli nie utrzymujecie dobrego towarzystwa ani nie będziecie w stanie się uczyć, ani rozwijać się (czynić postępu). Dobre towarzystwo zabiera cię na drugi brzeg, a złe towarzystwo topi cię. Jeśli macie złe towarzystwo i nie uczycie się, nie zdacie i stale będziecie siedzieć z tyłu. Nauczyciel zna przyczynę tego, ale Ojciec jej nie zna. Tak, Ojciec z pewnością zrozumiałby, że nie uczyliście się wystarczająco i że utrzymywaliście złe towarzystwo, z powodu czego nie zdaliście. Na przykład, jeśli oni pokochaliby się i nie uczyliby się, wtedy zabraliby jeden drugiego w największe głębie piekła. Ojciec rozumie, że oni się nie uczą, a więc powinni być rozdzieleni. Bez uczenia się o ludzkich istotach mówi się, że są bezrozumne. Jeśli one uczą się, powie się, że są mądre. Jeśli nie przestrzegasz wskazówek Boga, powiedziano by, że jesteś pasierbem. Jednak oni nie rozumieją znaczenia tego. Wiecie, że ci, którzy nie uczą się, pozostaną nieczyści; oni nie zdadzą, a następnie uciekną. Ojciec mówi: O, Rawanie, ty nawet połykasz Moje dzieci! Jesteś tak potężny! Dzieci potem zaczynają przestrzegać nakazów Szatana; one nie przestrzegają śrimatu. Powinieneś obiecać sobie: Na każdym kroku będę przestrzegać wskazówek Baby. O tych, którzy nie przestrzegają śrimatu, mówi się, że są tymi z diabelskimi wskazówkami. Baba wtedy rozumie, że tacy nie będą mogli zdobyć wysokiej pozycji. Jeśli nie potrafisz wyjaśniać komuś, można by powiedzieć, że jesteś pod wpływem Rawana. Nie masz jogi, aby twój intelekt stał się czysty. Musi być także joga intelektu. Zachowanie dzieci Boga powinno być bardzo królewskie. Nie może być króla, który jest mądry od urodzenia. Dlatego Baba mówi: Macie pokonać pięć występków Rawana poprzez przestrzeganie śrimatu. Baba powiedziałby o tych, którzy nie przestrzegają śrimatu: Oni przestrzegają diabelskich nakazów. Niektórzy przestrzegaliby śrimatu w 5%, a inni przestrzegaliby go w 10%. Jest konto. Tak, Dżagadamba jest tylko jedna. Dżagadamba jest Saraswati, ustami zrodzonym stworzeniem Brahmy. To jest jej pełne imię. Saraswati została pokazana z sitarem. Ona jest Boginią Wiedzy i z pewnością byłyby także jej dzieci. One także powinny mieć swoje sitary. Zobaczcie, Saraswati siedzi na obrazie drzewa. Ona uczy się radża jogi, a potem staje się Lakszmi, Boginią Bogactwa. Zdrowie, bogactwo i szczęście, to wszystko jest w tym zawarte. Nikt oprócz Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy nie może tego wam dać. On jest Niebiańskim Bogiem Ojcem. Zobaczcie, Mama teraz wykonuje usługę. Na przykład, jeżeli ktoś daje Mamie zaproszenie, on przede wszystkim powinien wiedzieć, czym się Mama zajmuje. Przede wszystkim oni mają mieć wiedzę, kim ona jest. Świat nie wie tego. Oni mówią: Kriszna był znieważany, ale to nie było możliwe. To jest niemożliwe. To Śiw Baba odebrał najwięcej zniewag, a potem na drugim miejscu Brahma. Kriszna i Brahma, ale nikt nie może znieważyć Kriszny. Ludzie nie wiedzą, że Saraswati, Bogini Wiedzy, staje się w przyszłości Radhe. To po małżeństwie ona staje się Lakszmi, Boginią Bogactwa. Zdrowie, bogactwo i szczęście, to wszystko jest w tym zawarte. Powinniście mieć wielkie upojenie wyjaśniając to. Macie wyjaśniać, kim jest Mama. Ona jest Saraswati, ustami zrodzoną córką Brahmy. Ludzie Bharatu w ogóle niczego nie wiedzą. Nie mają żadnej wiedzy. Jest bardzo dużo ślepej wiary. Ludzie Bharatu mają bardzo dużo ślepej wiary. Oni nawet nie wiedzą, kogo czczą. Chrześcijanie wiedzą o swoim Chrystusie. Sikhowie wiedzą, że Guru Nanak założył religię Sikhów. Oni znają założyciela swojej religii. Tylko Hindusi, ludzie Bharatu, nie znają. Oni stale czczą ze ślepą wiarą, ponieważ nie wiedzą co one (bóstwa) robią. Ponieważ wydłużyli czas trwania cyklu, niczego nie rozumieją. Ci z islamu i buddyści przychodzą później. Z pewnością byłyby bóstwa przed nimi. One byłyby tutaj przez tę długość czasu. Jeśli wszystkie inne religie trwają połowę cyklu, wtedy ta jedna religia także ma być pokazana jako połowa cyklu. Nie możecie powiedzieć, że to jest setki tysięcy lat. Idźcie do świątyni Dżagadamby i wyjaśniajcie: Kto dał tę wiedzę tej Bogini Wiedzy? Nie powie się, że Kriszna dał wiedzę Dżagadambie. Jednak, tylko ci, którzy praktykują to dobrze, będą w stanie wyjaśniać. Niektórzy mają bardzo dużo świadomości ciała. Oni stale pamiętają tego czy innego przyjaciela lub krewnego. Ojciec mówi: Jeżeli pamiętasz innych, zapominasz pamiętać Mnie. Śpiewacie nawet: Oderwiemy się od wszystkich innych i połączymy się z Jednym. Ten Jeden właśnie tu siedzi. Baba, ja należę do Ciebie i będę przestrzegać twoich wskazówek. Ja nie wykonam żadnych takich czynów, który zniesławiłyby Twoje imię. Wiele dzieci wykonuje takie czyny, które zniesławiają imię Baby. Dopóty, dopóki one tego nie zrozumieją, stale będą obrzucać obelgami. Imię także zostało rozsławione. O, Boże, Twoje boskie działania są pamiętane! Jednak wy, dzieci, możecie zrozumieć, że nikt inny tego nie rozumie. Ojciec mówi: Dzieci, ja wykonuję altruistyczną usługę. Ja podźwigam także tych, którzy Mnie zniesławiają. Czynię Bharat Złotym Wróblem. Jestem pierwszym numerem w podźwiganiu was. Jednak ludzie nazywają Mnie wszechobecnym i tak bardzo Mnie znieważają. Dzieci, Ja daję wam wiedzę. Jest więc wiele przeszkód ze strony diabelskiego społeczeństwa dla tego ofiarnego ognia wiedzy. Baba wyjaśnia, że wszystkie śmieci wpadają tu z powodu dzieci, które nie potrafią właściwie tego zrozumieć. One zniesławiły Mnie. Niektóre dzieci bardzo dobrze służą, podczas gdy inne nawet szkodzą w usłudze. Z jednej strony niektórzy przeprowadzają budowę (construction), a z drugiej strony inni przeprowadzają także zniszczenie, ponieważ oni nie mają wiedzy. Są zakładane królestwa dynastii słońca i księżyca. Macie wyjaśniać tym, którzy nie rozumieją w pełni. Jest miłosierdzie dla nich. Jeśli ktoś nie bierze swojego dziedzictwa po przynależeniu do Ojca, jaki jest z niego pożytek? Znaleźliście Ojca, a więc powinniście czynić pełen wysiłek i przestrzegać śrimatu, aby wziąć swoje dziedzictwo. Nie wykonujcie żadnych czynów, które zniesławiłyby imię Ojca. Ojciec wie, że żądza i gniew są największymi wrogami. One stale łapią was za nos i uszy. To będzie się wydarzać, ale macie pójść ponad to. Niektórzy zostają złapani w pułapkę imienia i kształtu. Nie wszystkie dzieci są takie same. Ojciec stale was ostrzega: Bądźcie ostrożni! Jeśli wykonasz jakieś złe czyny i zniesławisz Mnie, twoja pozycja będzie zniszczona. Maja także staje się potężna z potężnymi i walczy z nimi. Kiedy pamiętasz Ojca, sztormy Mai zabierają cię gdzie indziej. Niektóre dzieci nie mówią prawdy i nie szukają rady. Nie wolno wam niczego ukrywać przed wiecznym Chirurgiem. Jeżeli nie mówicie Mu, stajecie się nawet jeszcze bardziej brudni. Nie myśl, że Baba jest Dżanidżananhar (Ten, który zna wewnętrzne tajemnice) i że On wie wszystko; nie. Macie mówić Śiw Babie o swoim nieposłuszeństwie. Śiw Baba, popełniłem ten błąd i teraz chcę prosić o przebaczenie. Jeżeli nie poprosisz o wybaczenie, będziesz stale popełniać błędy. Tzn. będziesz stale powiększać ciężar grzechu na swojej głowie. Ojciec wyjaśnia: Nie niszczcie swojej pozycji na cykl po cyklu. Jeśli nie tworzycie wysokiej pozycji teraz, taki będzie wasz stan na cykl po cyklu. To jest wiedza. Baba wie, że królestwo jest zakładane, tak, jak było (założone) w poprzednim cyklu. BapDada może zrozumieć dużo więcej. Ten wciąż jest specjalnie ukochanym dzieckiem. Chwała matek ma być wzmocniona. Matki są utrzymywane z przodu. Baba wyjaśnia braciom: Postawcie je (matki) z przodu. Bracia także mogą bardzo dużo służyć. Wyjaśniajcie, używając obrazów: To jest Bóg, Najwyższy ze wszystkich. Potem jest Trimurti: Brahma, Wisznu i Śankar. Kto jest najwyższy z nich? Czyje imię jest wymieniane? Wszyscy powiedzieliby: To dzięki Pradżapicie Brahmie otrzymujemy dziedzictwo. Śankar czy Wisznu nie byliby nazwani „ojcem”. Nie otrzymujecie od nich dziedzictwa. Ten jeden jest zwany Pradżapitą Brahmą. Jakie dziedzictwo otrzymujecie od niego? Brahma jest dzieckiem Śiw Baby. Śiw Baba jest Oceanem Wiedzy, Tym, który zakłada niebo. Zatem wy z pewnością otrzymujecie nauki dla nieba. Te wskazówki są dla radża jogi. Ojciec daje wam śrimat poprzez Brahmę. Śrimat jest po to by stać się bóstwami. Ta Brahma Kumari potem staje się Śri Lakszmi, Boginią Bogactwa. Ci są braminami, a tamci są bóstwami. W bezcielesnym świecie wszyscy są duszami. Baba bardzo dużo wyjaśnia dzieciom, ale tylko ci, którzy mają zrozumieć, zrozumieją. Ludzkie istoty stają się naśladowcami sannjasinów i guru poprzez ślepą wiarę. Oni nawet nie wiedzą, co od nich otrzymają. Nauczyciel przynajmniej wie, że otrzymacie pozycję. Jednak oni nie wiedzą, jakie osiągnięcie oni otrzymają od tych, których naśladowcami się stali. Jest to ślepa wiara. Tak czy inaczej oni nie są naśladowcami! Oni ani nie czynią was takimi jak oni, ani wy nie stajecie się tacy jak oni. Oni w ogóle nie wiedzą, jaki jest cel lub przedmiot nauki. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.


Esencja dla dharny:

1. Zawsze bądź bezpieczny od wpływu złego towarzystwa. Ucz się tej prawdziwej nauki i gromadź magazyn prawdziwego dochodu.

2. Obiecaj sobie, że na każdym kroku będziesz przestrzegać śrimatu Baby.

Błogosławieństwo:
Stań się uosobieniem całkowitego sukcesu znając tajemnicę bycia wiernym Jednemu i tajemnicę zadawalania Dawcy Błogosławieństw.

Błogosławieństwa Ojca, Dawcy Błogosławieństw są nieskończone i ktokolwiek ich pragnie, może wziąć tak wiele, jak tylko sobie życzy. Skarbiec jest otwarty. Niektóre dzieci stają się pełne otwartego skarbca, niektóre zgodnie ze swoją pojemnością, możliwościami. Niewinny Pan w formie Dawcy Błogosławieństw wasze fartuchy najbardziej napełnia na końcu. Wy po prostu macie znać sposób jak Go zadowolić, a otrzymacie całkowity sukces. Dawca Błogosławieństw najbardziej kocha jedno wyrażenie: „Bycie wiernym Jednemu”. Niech nie będzie nikogo innego nawet w twoich myślach, czy snach. Niech będzie to w twojej postawie, że należysz do Jednego i nikogo innego. Fartuchy tych, którzy rozumieją ten sekret pozostają stale pełne.

Hasło:
Służ poprzez swoje myśli i słowa równocześnie, a stale będziesz otrzymywać podwójny owoc.