07.12.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, te studia w celu stania się czystym, są łatwiejsze niż wszystkie inne studia. Małe dzieci, dorośli i starsze osoby, wszyscy mogą studiować. Po prostu musicie poznać swoje 84 wcielenia.

Pytanie:
Co każdy z was, młody i stary, powinien praktykować

Odpowiedź:
Każdy z was powinien praktykować mówienie o wiedzy, ponieważ jesteście dziećmi Murlidhara. Jeśli nie przekazujesz wiedzy, nie jesteś w stanie osiągnąć wysokiej pozycji. Wciąż przekazuj wiedzę takiej lub innej osobie, a twoje usta otworzą się (uzyskasz pewność przekazywania wiedzy). Każdy z was musi stać się nauczycielem takim jak Ojciec. Musisz uczyć innych tego, czego sam się uczysz. Małe dzieci także mają prawo do tej nauki. One także mają prawo do wzięcia swojego dziedzictwa od Nieograniczonego Ojca.

Om śanti.
Wkrótce będzie rocznica urodzin Śiw Baby. Jak opowiecie o tym innym? Macie wyjaśniać innym tak samo jak Ojciec wyjaśnia wam. Baba nie ma uczyć wszystkich tak, jak uczy was. Śiw Baba was uczy. Wiecie, że On uczy was poprzez to ciało. Niewątpliwie świętujecie narodziny Śiwy. Wspominacie imię Śiwy. On jest Bezcielesny. On jest zwany Śiwą. Ludzie na świecie mówią, że Śiwa jest ponad cyklem narodzin i śmierci. A więc jak możecie świętować Jego narodziny? Rozumiecie, w jaki sposób świętowaliście je na różne sposoby i w jaki sposób dalej będziecie je świętować. Dlatego, macie im to wyjaśniać. Ojciec przychodzi i bierze oparcie tego ciała. On z całą pewnością potrzebuje ust, aby mówić do was, dlatego chwalony jest pysk krowy. To jest w jakiś sposób skomplikowana tajemnica. Macie zrozumieć, co robi Śiw Baba. Rozumiecie, że nasz Nieograniczony Ojciec przyszedł. Tylko od Niego otrzymujemy nasze nieograniczone dziedzictwo. Ludzie Bharatu z całą pewnością mieli nieograniczone dziedzictwo. Nikt inny tego nie miał. Bharat nazywany jest ziemią prawdy i Ojciec także jest zwany Prawdą. Powinniście wyjaśniać te aspekty. Ale tak czy inaczej, niektórzy nie zrozumieją tego tak szybko jak inni. Tutaj i joga i wiedza mogą wam bardzo szybko „wyślizgnąć się”. Z tych dwóch, joga jest bardziej śliska. Wiedza pozostaje w intelekcie, ale o pamiętaniu stale zapominacie. Wiedza, w jaki sposób przechodzicie przez 84 wcielenia pozostaje w waszych intelektach. Ci, którzy mają tę wiedzę to ci, których intelekty mogą zrozumieć, że 84 wcielenia wezmą tylko ci, którzy przyjdą przychodzą z pierwszym numerem. O Lakszmi i Narajanie mówi się, że są pierwszymi i najwznioślejszymi bóstwami. Bardzo dobrze jest również znana historia zmiany zwykłego człowieka w Narajana. W wielu miejscach, w dniu pełni księżyca, czytają historię o stawaniu się prawdziwym Narajanem. Rozumiecie, że teraz naprawdę uczycie się u Baby w jaki sposób zmienić się z ludzkiej istoty w Narajana. To jest nauka, która ma na celu oczyszczenie. Jest to również najłatwiejsza z wszystkich nauk. Po prostu masz zrozumieć cykl 84 wcieleń. Ta nauka jest taka sama dla każdego i dla młodych i dla starych. Małe dzieci także mają prawo do tej nauki. Rodzice mają dużo czasu na to, aby stopniowo uczyć swoje dzieci . Dzieci mają być nauczone pamiętania Śiw Baby. Ojciec dusz jest odrębny od ojca ciała. Dusze są bezcielesnymi dziećmi i Ojciec także jest bezcielesny. Dzieci, w swoich intelektach macie wiedzę o tym, że ten bezcielesny, Śiw Baba jest waszym Ojcem i że On jest bardzo mały. Macie to dobrze pamiętać. Nie wolno wam o tym zapominać. My, dusze, też jesteśmy tak małe jak punkty. Nie jest tak, że gdy się uniesiesz, będziesz wyglądać na większy punkt, a gdy jesteś niżej wyglądasz na mniejszy. Nie, zawsze jesteś punktem. Gdy się uniesiesz do góry, to będzie tak, jakby w ogóle nie było cię widać, ponieważ jesteś punktem. Jak można zobaczyć punkt? Dzieci, macie głęboko zastanawiać się na ten temat. Ja dusza, przyszłam tutaj z ponad tego świata, aby grać swoją rolę poprzez ciało. Wymiary dusz nie powiększają się, ani nie zmniejszają. Fizyczne organy są początkowo małe, a potem rosną. Macie teraz wyjaśniać te aspekty innym, w taki sposób, w jaki sami je zrozumieliście. To jest pewne, że będziesz uczyć tej wiedzy w taki sposób, w jaki ty ją studiowałeś a w tym każdy jest w kolejności. Wszyscy koniecznie macie się stać nauczycielami i uczyć każdego tej wiedzy. Ojciec ma całą tę wiedzę. On jest bardzo małą Najwyższą Duszą. On zawsze przebywa w najwyższej siedzibie. On przychodzi tutaj tylko raz, w tym zbieżnym wieku. Gdy ludzie stają się bardzo nieszczęśliwi, wołają do Ojca: Przyjdź i uczyń nas szczęśliwymi. Dzieci, teraz rozumiecie, że wołaliście: Ojcze przyjdź i zabierz nas z tego nieczystego świata, do czystego, nowego, szczęśliwego świata złotego wieku. Pokaż nam ścieżkę jak tam pójść. Tylko, kiedy On sam przychodzi, może pokazać wam ścieżkę. On przychodzi tylko wtedy, kiedy świat ma być przekształcony. To jest prosta kwestia do zrozumienia. Zapisuj, co Baba wyjaśnia każdego dnia tak, abyś mógł w taki sam sposób wyjaśniać. Gdy będziesz tak praktykować, będziesz pewny w przekazywaniu wiedzy. Jesteście dziećmi Murlidhara, dlatego z całą pewnością macie stać się dawcami wiedzy (murlidharami). Wnosząc innym korzyść w ten sposób, weźmiesz wysoką pozycję w nowym świecie. Inne nauki są dla tego świata. Ta nauka jest dla przyszłego nowego świata, w którym panuje stałe szczęście. Tam nie istnieje pięć występków, które są przyczyną nieszczęścia dla każdego. Tutaj jesteście w królestwie Rawana, które jest obcym królestwem. Na samym początku byliście w swoim królestwie. Nazwiecie to królestwo nowym światem. Potem Bharat jest nazwany starym światem. Mówi się, że Bharat istnieje w nowym świecie. Nie powiecie, że w nowym świecie istnieją ludzie należący do islamu, a także buddyści; nie. Dzieci, teraz wasze intelekty wiedzą o tym, że Ojciec przychodzi i budzi was. Taka jest Jego rola w sztuce życia. On przychodzi, aby zmienić Bharat w niebo. Bharat jako pierwszy ląd, jest zwany niebem. Czas trwania Bharatu jest ograniczony. Powiedzieć, że wynosi on setki tysięcy lat, czyni go nieograniczonym. Niczyj intelekt nie jest w stanie zapamiętać dziejów setek tysięcy lat. Bharat był nowy a więc powiecie, że Bharat jest teraz stary. Bharat ponownie ma się stać nowym światem. Rozumiecie, że teraz stajecie się panami nowego świata. Dusze, Baba wam radzi, abyście pamiętały Go tak, abyście stawały się nowe i czyste; wtedy otrzymacie nowe ciała. Wy dusze i wasze ciała stajecie się satopradhan. Otrzymujecie królestwo tylko dla szczęścia. Ta sztuka życia ma wieczny scenariusz. W nowym świecie jest szczęście i spokój. Nie ma tam żadnych sztormów ani podobnych rzeczy. W nieograniczonym świecie spokoju każdy jest spokojny. Tutaj, ponieważ panuje niepokój, nikt nie jest spokojny. Każdy w złotym wieku jest spokojny. Jest to coś wspaniałego! Ta sztuka życia ma wieczny scenariusz. Jest to nieograniczony aspekt. Prawo, inżynieria itp. nauki, które inni studiują, są ograniczone. Wasze intelekty mają obecnie nieograniczoną wiedzę. Ojciec przychodzi tylko raz i wyjaśnia sekrety tej nieograniczonej sztuki życia. Nigdy wcześniej nie słyszeliście, w jaki sposób ta nieograniczona sztuka życia stale jest odgrywana. Teraz rozumiecie jak przeminęły wieki - srebrny i złoty i jak wtedy było królestwo bóstw. W srebrnym wieku było królestwo Ramy. Wszystkie inne religie pojawiły się później. Wiecie wszystko o innych religiach takich jak islam, buddyzm, chrześcijaństwo itd. Wszystkie te religie pojawiły się w ciągu 2500 lat. Wiek żelazny trwa 1250 lat. Wszystko można obliczyć. To nie jest tak, że świat trwa 2500 lat; nie. Dobrze, kto jeszcze tam był? Macie o tym myśleć. Zanim przyszły różne religie, z całą pewnością były tam bóstwa. One także były ludzkimi istotami, ale one posiadały boskie cnoty. Dynastie słońca i księżyca trwały przez 2500 lat. Wszyscy inni przyszli w czasie drugiej połowy cyklu. Nikt nie wyliczyć więcej lat. Są cztery części: jest pełnia, ľ , połowa i Ľ. Jest to podzielone równo. Bóstwa istnieją w czasie pierwszej połowy cyklu. Mówi się, że w złotym wieku było królestwo dynastii słońca, a w srebrnym wieku było królestwo Ramy, królestwo dynastii księżyca. Możecie udowodnić, że ci, którzy przyszli na samym początku złotego wieku, żyli najdłużej. Cykl ma 5000 lat, ale ludzie mówią o 8 milionach 400 tysiącach gatunków. Mówią także, że ten cykl trwa setki tysięcy lat. Nikt nie mógłby tego zaakceptować. Populacja świata nie mogłaby być tak wielka. Dlatego Ojciec siada i wyjaśnia: Wszystko, co oni mówią, jest ignorancją, podczas gdy to jest wiedza. Skąd pojawiła się ta wiedza? Tego także nikt nie wie. Tylko jeden Ojciec jest Oceanem Wiedzy. On daje wiedzę poprzez te usta. Oni mówią o „pysku krowy”. To dotyczy tego, że wy wszyscy zostaliście zaadoptowani przez tę matkę, tę „krowę”. Bardzo łatwo wyjaśnia się tę małą kwestię. Jeśli będziesz wyjaśniać tylko przez jeden dzień, a potem przestaniesz, ich intelekty zajmą się innymi sprawami. Czy dzieci w szkole uczą się tylko przez jeden dzień, czy regularnie? Wiedzy nie można się nauczyć w ciągu jednego dnia. Uczy was Nieograniczony Ojciec, a więc nauka, której On uczy musi być również nieograniczona. On daje wam nieograniczone królestwo. To nieograniczone królestwo istniało w Bharacie. Lakszmi i Narajan władali tym nieograniczonym królestwem. Nikt inny nawet nie śni o takich rzeczach. Oni nawet nie pytają jak bóstwa wzięły swoje królestwo. Ponieważ one były joginami i miały wielką czystość, dlatego żyły długo. My także byliśmy joginami, ale potem przechodząc przez 84 wcielenia na pewno musieliśmy oddawać się zmysłowym przyjemnościom. Ludzie nie wiedzą, że oni także przechodzili przez kolejne wcielenia. Oni nie mogą być zwani bogiem ani boginią. Nikt inny nie był przed tymi, którzy przeszli przez 84 wcielenia. Ci, którzy władają na początku złotego wieku, przechodzą przez 84 wcielenia. Potem inne dusze przychodzą tu w dół w kolejności. Wy, dusze, stajecie się bóstwami, a potem wojownikami, wasze boskie stopnie stale się zmniejszają. Zostało zapamiętane, że ci którzy byli godni czci, stają się czcicielami. Zmieniacie się z satopradhan w tamopradhan. Przechodząc przez kolejne wcielenia, upadacie. Pomimo, że to wszystko bardzo łatwo zapamiętać, Maja powoduje, że wszystko zapominacie. Moglibyście zebrać wszystkie punkty wiedzy i stworzyć z nich książkę. Jednak nic z nich nie pozostanie; one są krótkotrwałe. Ojciec nie recytował Gity. Ojciec teraz wyjaśnia wszystko tak samo, jak czynił to w poprzednim cyklu. Wszystkie te Wedy, pisma itp. rzeczy będą stworzone później. One wszystkie, a jest ich bardzo dużo, zostaną spalone w czasie zniszczenia. W złotym i srebrnym wieku nie ma żadnych religijnych ksiąg. One zostaną stworzone ponownie na ścieżce czczenia. Tak wiele rzeczy jest tworzone na ścieżce czczenia. Tworzą postać Rawana, ale ponieważ nie rozumieją, dlaczego tworzą ten wizerunek, nie potrafią niczego wyjaśnić. Ojciec wyjaśnia, dlaczego oni co roku tworzą postać Rawana i palą ją. Rawan z całą pewnością jest wielkim wrogiem, ale nikt nie wie, dlaczego on jest wrogiem każdego. Oni uważają, że on jest wrogiem, dlatego że porwał Sitę. Jeżeli on porwałby Sitę Ramy, to byłby wielkim bandytą. Kiedy on ją porwał? Powiecie, że na początku wieku srebrnego czy na jego końcu? Macie myśleć o tym. Czy ona mogłaby być porwana? Żona, którego Ramy została porwana? Czy istniało królestwo Ramy i Sity? Czy był tylko jeden Rama i jedna Sita? To jest jak historia z pism. Macie myśleć o tym, która Sita to była. Jest dwunastu Ramów i dwanaście Sit. Która z Sit została porwana? Musiała to być ta, na samym końcu! Mówicie o porwaniu Sity (żony) Ramy. W obrębie królestwa Ramy (srebrnego wieku) nie mogło to być królestwo tylko jednego. Musiała to być dynastia. Dlatego która Sita została porwana? Wszystkie te kwestie trzeba bardzo dobrze zrozumieć. Dzieci możecie z wielkim spokojem wyjaśniać każdemu wszystkie te tajemnice. Ojciec wyjaśnia, że ludzie stali się bardzo nieszczęśliwi, błądząc na ścieżce czczenia. Kiedy są najbardziej nieszczęśliwi, wołają: Baba, zabierz mnie z tego cierpienia. Rawan nie jest niczym fizycznym. Gdyby on był kimś to, dlaczego zabijacie co roku swojego króla? Rawan musi mieć także żonę. Oni pokazują Madodri jako jego żonę. Czy kiedykolwiek widzieliście, żeby ktoś tworzył wizerunek Madodri i palił go? Dlatego Ojciec przychodzi tutaj i wyjaśnia: wszystko tamto jest fałszywą Mają i fałszywymi ciałami. Teraz siedzicie tutaj, aby zmienić się z fałszywych ludzi w prawdziwe bóstwa. Jest to tak wielka różnica. Tam zawsze będziecie mówić prawdę. Tamten świat jest ziemią prawdy, podczas gdy ten świat jest ziemią fałszu i w tym świecie wszystko, co ludzie mówią jest fałszywe. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Przeżuwaj tę nieograniczoną naukę, której codziennie uczy cię Baba, Ocean Wiedzy. Musisz uczyć innych tego, czego ty się uczysz.

2. Zrozum bardzo jasno, jak odgrywa się ten nieograniczony dramat i jaki jest to wiecznie predestynowany i cudowny dramat. Potem wyjaśniaj tajemnicę tego innym.

Błogosławieństwo:
Bądź radź risi i panem siebie, który jest władcą swoich subtelnych potęg.

Łatwo jest stać się zwycięzcą zmysłów, ale stanie się władcą swojego umysłu, intelektu i sanskar – swoich subtelnych potęg, wymaga subtelnej praktyki. Mówi się, że jesteś władcą swoich subtelnych potęg wtedy, gdy możesz przywołać sanskarę lub myśl jakiej potrzebujesz w określonym czasie. To jest stan radż riszi. Jeśli rozkazujesz swojej potędze myśli skoncentrować się natychmiast i jeśli królewskie rozkazy są przestrzegane natychmiast, to jest to oznaką, że jesteś panem siebie. Praktykując to zdasz końcowy egzamin.

Hasło:
Największym ze wszystkich podarunkiem są błogosławieństwa jakie otrzymujesz wykonując usługę.