08.01.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, aby stać się czystymi, niezbędne jest mieć pielgrzymkę pamiętania. To jest główny przedmiot. Dzięki potędze jogi możesz stać się usłużny i cnotliwy.

Pytanie:
W jaki sposób joga, której wy, dzieci uczycie się, jest unikalna?

Odpowiedź:
Do dzisiaj, wszystkie rodzaje jogi, których ludzie uczyli siebie i innych łączyły ludzkie istoty z ludzkimi istotami. Jednak, my teraz mamy jogę z Bezcielesnym. Gdy bezcielesne dusze pamiętają Najwyższego Ojca, to jest unikalne. Gdy ludzie na świecie pamiętają Boga, robią to, nie wiedząc, kim On jest. Pamiętać kogoś, nie wiedząc, co on robi, jest czczeniem. Dzieci pełne wiedzy pamiętają Ojca, wiedząc, kim On jest.

Om śanti.
Dzieci, duchowy Ojciec jest tutaj i wam wyjaśnia. Dzieci, przede wszystkim przedstawiono wam Ojca. Gdy dziecko się rodzi, najpierw pokazuje się mu jego rodziców. Wam także przedstawiono Ojca, Stwórcę, w kolejności zgodnie z waszymi wysiłkami. Dzieci, wiecie, że tylko Ojciec jest Najwyższy ze Wszystkich, a więc macie także innym powiedzieć o Jego chwale. Śpiewacie chwałę: Pokłony Śiwie. Powiedzieć: „Pokłony Brahmie i pokłony Wisznu” nie jest właściwe. Właściwe jest powiedzieć „Pokłony Śiwie”. Właściwe jest powiedzieć: Pokłony bóstwu Brahmie, pokłony bóstwu Wisznu. O nich mówi się, że są bóstwami. Bóg jest Najwyższy ze Wszystkich. Gdy ktoś przychodzi, przede wszystkim, na pewno opowiedzcie mu o chwale Ojca. On jest Najwyższym Ojcem. Dzieci zapominają, jak opowiadać o chwale Ojca. Przede wszystkim wyjaśnij, że On jest Najwyższym Ojcem, Nauczycielem, a także Prawdziwym Przewodnikiem. Trzeba pamiętać wszystkich trzech. Naprawdę musisz pamiętać tylko Śiw Babę we wszystkich trzech formach. Masz to umocnić. Znasz chwałę Ojca i dlatego Go chwalisz. Ludzie powiedzieli, że najwyższy ze wszystkich Ojciec jest w kamieniach i kamyczkach. Mówią także, że On jest w ludzkiej formie. Jednak, On nie może zawsze przebywać w ludzkim ciele. On je po prostu pożycza. On Sam mówi: Biorę oparcie ciała tego. A więc, umocnij ten pierwszy aspekt, że Ojciec jest Prawdą. Tylko On opowiada wam historię o prawdziwym Narajanie. Tylko prawdziwy Ojciec zmienia cię ze zwykłego człowieka w Narajana. W złotym wieku istniało królestwo Lakszmi i Narajana. Tylko teraz rozumiecie, w jaki sposób oni tacy się stali, kto ich takimi uczynił, kiedy opowiedziano tę historię i kiedy uczono radża jogi. Wszystkie inne rodzaje jogi zachodzą pomiędzy ludzkimi istotami. Oni nie mają żadnego rodzaju jogi, w której ludzkie istoty miałyby jogę z Bezcielesnym, a także znałyby Go. W dzisiejszych czasach, chociaż ludzie mają jogę z Śiwą, a także czczą Go, nikt Go nie zna. Ludzie nie rozumieją nawet, że Pradżapita Brahma byłby z całą pewnością w świecie cielesnym. Są w zamieszaniu. Myślą, że Pradżapita Brahma powinien przede wszystkim być w złotym wieku. Jeśli Pradżapita Brahma istnieje w złotym wieku, to dlaczego pokazali go w subtelnym rejonie? Oni nie rozumieją, co to oznacza. Ten cielesny jest w niewoli karmy, podczas gdy subtelna postać jest karmatyczna. Nikt nie ma tej wiedzy. Tylko jeden Ojciec daje wam wiedzę. Gdy On przychodzi i daje wam wiedzę, wtedy możecie dawać ją innym. Bardzo łatwo jest przedstawiać innym Ojca. Musicie tylko wyjaśnić na temat Alfy. Ten jest nieograniczonym Ojcem wszystkich dusz. Nie jest trudno przedstawiać Go komuś. To jest bardzo łatwe. Jednak, jeśli nie masz takiej wiary lub praktyki, nie możesz wyjaśniać innym. Jeśli nie dajesz nikomu wiedzy, to znaczy, że sam nie masz wiedzy. Jeśli nie ma wiedzy, wtedy jest to czczenie. Jest świadomość ciała. Tylko ci, którzy są świadomi duszy mają wiedzę. Jestem duszą, a mój Ojciec, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, jest także Ojcem, Nauczycielem i Prawdziwym Przewodnikiem. Istnieje również Pradżapita Brahma. Ojciec opowiedział wam, co robi Pradżapita Brahma, a także powiedział o Sobie. Ludzie pomieszali Śiwę z Śankarem i powiedzieli, że obaj są jednym. Mówią, że zniszczenie odbyło się, gdy Śankar otworzył oko. Zniszczenie odbędzie się poprzez bomby i klęski naturalne. Ludzie mówią: Śiwa, Śankar, Mahadew! Tamte obrazy nie są dokładne. Wszystkie tamte obrazy należą do ścieżki czczenia. Nie ma niczego podobnego tam. Pradżapita Brahma jest także cielesną istotą. On ma tak dużo dzieci. A więc, wszystkie tamte obrazy są w celu czczenia. Ojciec wyjaśnił wam: Ten (Brahma) jest cielesny (wjekt), a tamten jest subtelny (awjekt). Gdy on staje się awjekt, staje się aniołem. Są z pewnością oba miejsca: bezcielesny świat i subtelny rejon. Wy także idziecie do subtelnego rejonu. Ojciec wyjaśnił, że Pradżapita Brahma, który jest ludzką istotą, staje się następnie aniołem. Potem, pokazano mu także królestwo. On będzie tam panować. Trudno byłoby wyjaśnić bez obrazów subtelnego rejonu. Tak naprawdę, czteroręka postać Wisznu w rzeczywistości nie istnieje. Tamten obraz jest obrazem ze ścieżki czczenia. Ojciec wyjaśnia, że to dusza musi stać się czysta z nieczystej. Dusze oczyszczą się i powrócą do swojego lądu. Dusze zamieszkują w bezcielesnym świecie, a tutaj stają się cielesne. Jednak, w subtelnym rejonie nie opowiada się ważnych historii. Tylko obecnie Ojciec wyjaśnia wam tajemnice subtelnego rejonu. A więc, jest bezcielesny świat, subtelny rejon, a potem cielesny świat. Dlatego, przede wszystkim, przedstawiaj każdemu Ojca. Na ścieżce czczenia ludzie wzywają Babę ”O Boże! O Prabhu!”, ale Go nie znają. Zawsze mówi się: Pokłony Najwyższej Duszy Śiwie. Nigdy nie mówi się: Bóstwu Śiwie. Mówi się: Bóstwo Brahma. Tylko Śiwa jest zwany Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Nigdy nie mówi się: Bóstwo Śiwa. Zawsze mówi się: Najwyższa Dusza Śiwa. On nie może być zwany wszechobecnym. On musi przeprowadzić zadanie oczyszczenia nieczystych. Dlatego, czy mógłby to zrobić wchodząc w kamienie i skały? To jest zwane najgłębszą ciemnością. To także jest ustalone w dramacie. Ojciec przychodzi i wyjaśnia zawsze, gdy jest największa nieprawość. Zniewaga czego? Tamci ludzie po prostu recytują wersety i potem je wyjaśniają. Dzieci, powinnyście iść do nich i zobaczyć, jak oni to robią. Powinniście im powiedzieć: Wyjaśnimy wam znaczenie tego. Potem od razu dajcie im tę wiedzę. Oni nie uświadomią sobie, że jesteście BK. Chociaż jesteście ubrani na biało, nie macie na sobie pieczątki. Możecie pójść i słuchać ich wszędzie i prosić, aby wyjaśnili wam znaczenie tego, o czym mówią. Następnie, zobaczcie, co wam powiedzą. Wszystkie te obrazy są po to, aby zrozumieć szczegóły. Istnieje dużo wiedzy. Nawet, jeśli mielibyście zamienić ocean w atrament, nie byłoby końca wiedzy. Następnie, powiedziano wam także, że to wymaga tylko jednej sekundy. Macie tylko przedstawić Ojca. Ten Sam nieograniczony Ojciec jest Stwórcą nieba. Wszyscy z nas, Jego dzieci, jesteśmy braćmi. A więc, my także powinniśmy z pewnością mieć królestwo nieba. Jednak, nie każdy może je otrzymać. Ojciec przychodzi tylko w Bharacie i tylko ludzie Bharatu stają się mieszkańcami nieba. Inni przychodzą później. To jest bardzo łatwe, ale oni nie rozumieją. Baba jest zdumiony. Pewnego dnia, nawet ci, którzy śpiewają piosenkę, że są bez cnót lub ci, którzy należą do innych organizacji, także przyjdą i posłuchają. Ci, którzy przyjdą na końcu staną się mądrzejsi. Każdy może pójść i służyć również im. Wielu z was krępuje się. Jest dużo świadomości ciała. Baba mówi: Musicie także wyjaśniać prostytutkom. One zdegradowały imię Bharatu. Główna rzecz, która jest tutaj potrzebna to potęga jogi. Każdy jest całkowicie nieczysty, a więc pielgrzymka pamiętania jest potrzebna, aby się oczyścić. Obecnie brakuje tej potęgi pamiętania. Niektórzy mają wiedzę, ale brakuje im pamiętania. To jest trudny przedmiot. Tylko, kiedy w tym zdajecie, możecie podźwigać tych bez cnót. Dobre doświadczone matki mogą iść i im wyjaśniać. Panny nie mają takiego doświadczenia. Matki mogą im wyjaśniać. Ojciec mówi: Stań się czysty i staniesz się panem świata. Świat sam nie stanie się Śiwalają. Złoty wiek jest zwany Śiwalają. Jest tam bardzo dużo szczęścia. Możesz także im mówić: Ojciec mówi: Teraz złóż obietnicę, że będziesz żyć w czystości. Aby oczyścić takich nieczystych miecz musi być bardzo ostry. Być może jest jeszcze na to czas. Wasze wyjaśnianie jest w kolejności. Baba wie, że ci, którzy mieszkają w ośrodkach, nie wszyscy są tacy sami. Jest taka różnica jak różnica pomiędzy dniem a nocą odnośnie tych, którzy idą, aby służyć. A więc, przede wszystkim, gdy komuś wyjaśniasz, najpierw przedstaw mu Ojca. Chwal Ojca. Nikt oprócz Ojca nie może mieć wszystkich cnót. Tylko On czyni was cnotliwymi. Sam Ojciec zakłada złoty wiek. Teraz, w zbieżnym wieku, stajecie się najwznioślejsi. On jest tutaj i mówi wam, duszom: Wyjaśniajcie, że to ciało należy do duszy. W jakim stopniu ktoś rozumie, jest to widoczne na jego twarzy. Twarz tych, którzy są w złym nastroju zmienia się całkowicie. Gdy będziesz siedzieć tutaj, uważając siebie za duszę, twoja twarz będzie stale dobrze wyglądać. To także trzeba praktykować. Ci, którzy żyją w domu z rodziną nie mogą wykonać takiego skoku, ponieważ mają do wykonywania swój ziemski interes. Tylko, gdy praktykują to w pełni we wszystkim, co robią, mogą stać się silni. Tylko dzięki pamiętaniu staniesz się czysty. Na ile wy, dusze, przebywacie w jodze, na tyle stajecie się czyste. W złotym wieku, byliście satopradan, a więc byliście bardzo szczęśliwi. Teraz śmiejecie się i cieszycie w zbieżnym wieku. Dlatego, teraz skoro znalazłeś nieograniczonego Ojca, cóż więcej możesz chcieć? Masz oddać siebie Ojcu. Bogaci prawie się nie pojawiają. Tylko biedni mogą to otrzymać. Dramat jest stworzony w ten sposób. Stopniowo będzie następować ekspansja. Garstka z wielu milionów staje się paciorkami różańca zwycięstwa. Jednak, poddani muszą być stworzeni w kolejności. Tak wielu będzie stworzonych. Będą wszystkie rodzaje: bogaci i biedni. Całe królestwo jest zakładane. Cała reszta powróci do swoich sekcji. A więc, Ojciec wyjaśnia: Dzieci, wy także macie wpajać boskie cnoty. Wasze jedzenie i picie także ma być dobre. Nigdy nie powinniście chcieć zjeść czegoś szczególnego. Te pragnienia powstają tutaj. Baba widział dużo aśramów tych, którzy są na emeryturze. Oni żyją tam bardzo spokojnie. Tutaj, Ojciec wyjaśnia wam wszystkie te nieograniczone kwestie. Prostytutki i tamci bez cnót przyjdą i staną się nawet mądrzejsi niż wy. Będą śpiewać takie najlepsze piosenki, że poziom waszego szczęścia wzrośnie. Tylko, gdy będziesz wyjaśniać tym, którzy upadli bardzo nisko i będziesz czynić ich wzniosłymi, twoje imię będzie sławione. Oni będą mówić: Ty także uczyniłeś prostytutki wzniosłymi. Oni sami powiedzieliby: Byliśmy siudrami, teraz staliśmy się braminami, potem staniemy się bóstwami, a następnie wojownikami. Baba może zrozumieć odnośnie każdego, czy będzie się rozwijał czy nie. Ci, którzy przychodzą na końcu mogą ich wyprzedzić. W miarę rozwoju wszystko zobaczycie. Widzicie to nawet teraz. Nowe dzieci mają bardzo dużo entuzjazmu do służenia. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:

1. Służ oczyszczając nieczystych. Dawaj wiedzę prostytutkom, tym bez cnót oraz podźwigaj tych, którzy upadli. Tylko gdy ich podźwigniesz, twoje imię będzie sławione.

2. Aby oczyścić swój sposób patrzenia, we wszystkim, co robisz praktykuj „Jestem duszą. Mówię do duszy”. Przebywaj w pamiętaniu Ojca, a staniesz się czysty.


Błogosławieństwo:
Stań się stale potężny dzięki wierze i upojeniu bycia tym, który posiada prawo do samozwierzchnictwa i w ten sposób jest łatwym i stałym joginem.

Błogosławieństwo:
Przebywaj w samotności i poprzez jedną minutę skoncentrowanego stanu miej potężne doświadczenie, które przekazuj je innym.
Być w samotności, to znaczy, stabilizować siebie w potężnym stanie. Możesz stabilizować siebie w stanie nasiona. Możesz stać się latarnią morską lub generatorem mocy i przesyłać światło oraz moc światu, lub dawać innym doświadczenie awjekt stanu, stabilizując się w stanie anielskim. Jeżeli staniesz się skoncentrowany i ustabilizujesz się w takim stanie przez jedną minutę, możesz wnieść bardzo dużo korzyści sobie i innym. Masz po prostu to praktykować.

Hasło:
Brahmachari jest ten, którego każda myśl i słowo jest zanurzona w wibracjach czystości.


Specjalny wysiłek na stanie się równym Ojcu Brahmie
Aby doświadczyć anielskiego stanu, takiego jak Ojciec Brahma, wykonując czyny wciąż na nowo, ćwicz swój umysł w formach bezcielesnej i anielskiej. Widzieliście Ojca Brahmę w cielesnej formie. On zawsze był lekki, był światłem, nie miał żadnego ciężaru usługi. W taki sam sposób naśladuj Ojca i łatwo staniesz się równym Ojcu.