08.01.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, powinniście mieć upojenie stawania się bóstwami z braminów. Tylko wy, bramini otrzymujecie od Ojca wzniosłe wskazówki.

Pytanie:
Jakie zainteresowanie i upojenie powinni mieć ci, którzy mają nową krew?

Odpowiedź:
Powinniście interesować się zmianą tego świata, który stał się stary i żelaznowieczny w nowy i złotowieczny świat, aby wszystko co stare uczynić nowym. Kumari mają nową krew, a więc powinny podźwigać równych sobie. Stale powinniście mieć takie upojenie. Powinniście także być bardzo upojone dając wykłady.

Piosenka:
O podróżniku nocy nie stawaj się znużony! Cel świtu nie jest odległy.

Om śanti.
Dzieci rozumiecie znaczenie tej piosenki. Niezwykle ciemna noc ścieżki czczenia teraz się kończy. Dzieci rozumiecie, że teraz otrzymacie korony. Teraz siedzicie tutaj mając jako cel i przedmiot nauki zmianę ludzi w bóstwa. Pewien sannjasin powiedział komuś, żeby uważał się za byka. Ta osoba zaczęła myśleć, że stała się tym. Jest to przykład ze ścieżki czczenia, tak jak jest także przykład Ramy z armią małp. Tutaj siedzicie w wiedzy, abyście mogli stać się podwójnie ukoronowanymi bóstwami. Kiedy uczycie się w szkole, mówicie, że studiujecie, aby być lekarzem czy inżynierem. Poprzez te studia rozumiecie, że stajecie się bóstwami. Kiedy zostawicie to ciało, wasze następne ciało będzie miało na głowie koronę. Ten świat jest bardzo brudny. Nowy świat jest pierwszej klasy, a stary świat jest całkowicie trzeciej klasy. Ten świat kończy się. Stwórcą świata z pewnością czyni was panami nowego świata. Nikt inny nie może was tego nauczyć. Tylko Śiw Baba kształci i uczy was. Ojciec wyjaśnił: Czego jeszcze potrzebujecie kiedy stajecie się całkowicie świadomi duszy? Braminami jesteście tak czy inaczej. Wiecie, że stajecie się bóstwami. Bóstwa są tak czyste. Tutaj ludzie są tak nieczyści. Chociaż ich twarze wyglądają jak twarze ludzkich istot, to zobaczcie jakie są ich charaktery. Czciciele bóstw śpiewają stojąc przed nimi ich chwałę: Jesteście napełnione wszystkimi cnotami, napełnione w 16 niebiańskich stopniach, a my jesteśmy występnymi grzesznikami. Ich twarze także są twarzami ludzkich istot, pomimo to śpiewają chwałę przed bóstwami. O sobie mówią: Jesteśmy brudni i występni. Nie mamy żadnych cnót. Oni są także ludzkimi istotami. Teraz rozumiecie, że zmienicie się i staniecie się bóstwami. Ludzie czczą Krisznę, po to by pójść do lądu Kriszny, jednak nie wiedzą, kiedy będą mogli tam pójść. Stale czczą wierząc, że Bóg przyjdzie i da im owoc czczenia. Przede wszystkim powinniście mieć wiarę w Tego, który was uczy. To są wskazówki Śri, Śri Śiw Baby. Śiw Baba daje wam śrimat. Jak mogą stać się wzniośli ci, którzy tego nie rozumieją. Wy, bramini, wszyscy, postępujecie według wskazówek Śri, Śri Śiw Baby. Tylko wskazówki najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy czynią was wzniosłymi. To pozostanie tylko w intelektach tych, którzy mają to w swojej fortunie. Inaczej ludzie niczego nie rozumieją. Tylko wtedy kiedy to zrozumieją, staną się szczęśliwi i zaczną wam pomagać. Niektórzy nie wiedzą nic. Oni nawet nie wiedzą kim jest ten Jeden. Dlatego Baba nie spotyka się z nikim. Tamci ludzie dają tylko własne wskazówki. Ponieważ nie rozumieją śrimatu zaczynają temu Jednemu dawać własne wskazówki. Dzieci, Ojciec teraz przyszedł, aby uczynić was wzniosłymi. Dzieci, rozumiecie, że Baba przyszedł i spotkał się z wami dokładnie tak jak 5000 lat temu. Ci, którzy nie rozumieją tego nie będą mogli odpowiedzieć w ten sposób. Dzieci, powinnyście być tak bardzo upojone tą nauką. To jest bardzo wysoka pozycja ale Maja jest bardzo przeciwna wam. Rozumiecie, że teraz uczycie się, poprzez co staniecie się podwójnie ukoronowanymi. Staniecie się ukoronowani na przyszłe wiele żyć. W tym celu macie czynić pełny wysiłek. To jest zwane radża jogą. To jest cud. Baba zawsze tłumaczy: Idźcie do świątyni Lakszmi i Narajana. Tam możecie wyjaśniać także kapłanom. Kapłani potem mogą tłumaczyć innym jak Lakszmi i Narajan otrzymali swoje pozycje i jak stali się panami świata. Jeżeli oni będą w ten sposób wyjaśniać, będzie wzrastał dla nich szacunek. Możecie im powiedzieć: Wyjaśnimy wam jak Lakszmi i Narajan otrzymali swoje królestwo. W Gicie mówi się: Bóg mówi: Ja uczę was radża jogi i czynię was królami królów. Stajecie się panami nieba prawda? Dzieci, powinniście być tak bardzo upojone z powodu tego kim się stajecie. Możecie zrobić sobie fotografię taką jak jesteście teraz, a także drugą w królewskich szatach. Na dole miejcie swoje zwykłe zdjęcie, a ponad nim zdjęcie w królewskiej szacie. Nie jest to wielki wydatek. Bardzo szybko możecie się ubrać w królewski kostium i poprzez to stale będziecie pamiętać, że stajecie się bóstwami. Na szczycie możecie także umieścić Śiw Babę. Powinniście także zrobić takie zdjęcie. Zmieniacie się z ludzkich istot w bóstwa. Kiedy pozostawicie swoje ciała, to pójdziecie i staniecie się bóstwami, ponieważ teraz studiujecie radża jogę. Dlatego te zdjęcia pomogą wam. Na górze miejcie obraz Śiw Baby, potem swoje zdjęcie w królewskiej szacie, a pod nim swoje zwykłe zdjęcie. Studiujemy radża jogę u Śiw Baby i stajemy się podwójnie ukoronowanymi bóstwami. Jeśli macie takie zdjęcie, to kiedy ludzie je zobaczą i zapytają was o to, możecie im powiedzieć, że uczy was Śiw Baba. Dzieci, kiedy spojrzycie na to zdjęcie, będziecie doświadczać upojenia. Możecie także powiesić to zdjęcie w swoim sklepie. Kiedy Baba był na ścieżce czczenia miał przy sobie obraz Narajana. Nosił go w kieszeni. Wy także powinniście mieć taką fotografię i będziecie pamiętać, że stajecie się bóstwami. Powinniście znaleźć sposoby, żeby pamiętać Ojca. Upadacie kiedy zapominacie Ojca. Kiedy wejdziecie w występek będziecie zawstydzeni, że nie będziecie mogli stać się bóstwami i będziecie mieć atak serca. Jak teraz będę mogła stać się bóstwem? Baba mówi: Usuńcie zdjęcia tych, którzy weszli w występek. Powiedzcie im: Nie jesteście godni pójść do nieba. Wasz paszport jest skasowany. Oni sami poczują, że upadli i zapytają siebie: Jak mogę teraz pójść do nieba. Jest przykład Narada. Powiedziano mu, żeby spojrzał na swoją twarz i zobaczył czy jest godny poślubienia Lakszmi. On zobaczył twarz małpy. Ludzie mając takie występki są zawstydzeni. Jak więc mogliby poślubić Śri Lakszmi czy Śri Narajana? Baba pokazuje wam wiele metod. Jednak musicie mieć trochę wiary. Kiedy ktoś jest upojony występkiem możecie zrozumieć, że na pewno nie może stać się królem królów i podwójnie ukoronowanym. Powinno się czynić jakieś wysiłki. Baba stale wam wyjaśnia. Twórzcie takie metody i stale wyjaśniajcie każdemu. Teraz poprzez radża jogę odbywa się założenie. Zniszczenie jest przed wami. Dzień po dniu sztormy staną się coraz silniejsze. Są produkowane bomby itp.. Teraz studiujecie, aby w przyszłości osiągnąć wysoką pozycję. Tylko raz stajecie się czystymi z nieczystych. Ponieważ ludzie mają kamienne intelekty, nie rozumieją, że są mieszkańcami piekła. Teraz wasze intelekty z kamiennych stają się boskie. Jeśli ktoś ma to w swojej fortunie, może to bardzo szybko zrozumieć. W innym razie, niezależnie od tego jak bardzo się staracie (łamiecie sobie głowy), to nie pozostaje w ich intelektach. Jeśli nie znają Ojca, są ateistami, to znaczy sierotami. Dlatego skoro są dziećmi Śiw Baby, wy macie uczynić, aby należeli do Pana i Mistrza. Ci, którzy mają tę wiedzę będą stale chronić swoje dzieci przed występkiem. Ludzie bez wiedzy będą stale chwytać w pułapkę swoje dzieci, tak jak sami są schwytani. Wiecie, że tutaj jesteście chronieni przed występkami. Kumari muszą być chronione jako pierwsze. Ich rodzice popychają swoje dzieci do występku. Wiecie, że ten świat jest zepsuty. Ludzie chcą wzniosłego świata. Bóg mówi: Przychodzę w czasie kiedy każdy jest występny, aby uczynić ich wszystkich wzniosłymi. Podźwigam każdego. W Gicie także mówi się: Bóg przychodzi, aby podźwignąć mędrców i świętych. Tylko jeden Bóg podźwiga każdego kiedy przychodzi. Jest zdumiewające jak intelekty ludzkich istot obróciły się w kamienie. Gdyby ci wszyscy ważni ludzie w tym czasie zrozumieli, że Śiwa jest Bogiem Gity, nie wiecie co by się wydarzyło. Byłyby okrzyki rozpaczy. Jednak jest jeszcze na to czas. W przeciwnym razie oni by zadrżeli. Wiele tronów zatrzęsie się! Możecie powiedzieć, że kiedy zacznie się wojna czyjś tron zacznie się trząść i przewróci się. Gdyby one zadrżały teraz, byłoby wiele zaburzeń. Tak wydarzy się w przyszłości. Sam Oczyściciel, Dawca Zbawienia Wszystkim mówi: Ja naprawdę przeprowadzam założenie poprzez ciało Brahmy. „Zbawienie wszystkim” To znaczy, że On podźwiga każdego. Bóg mówi: Ten świat jest nieczysty. Ja muszę podźwignąć każdego. Każdy jest teraz nieczysty. Jak ktoś nieczysty może uczynić każdego czystym? Przede wszystkim on sam musi stać się czysty zanim będzie mógł czynić takimi swoich naśladowców. Kiedy dajecie wykłady macie mieć wielkie upojenie. Wy, kumari macie nową krew. Zmieniacie się ze starych w nowe. Kiedy domieszki są usuwane, wy, dusze, które stałyście się stare i żelaznowieczne, stajecie się teraz nowe, złotowieczne. Dlatego wy, dzieci, powinnyście się tym bardzo interesować. Stale powinniście być upojeni. Macie podźwigać swoich towarzyszy (równych sobie). Pamięta się „Matkę Guru”. Teraz wiecie, kiedy matka staje się guru. Dżagadamba potem staje się księżniczką. Tam nie ma żadnych guru. Guru istnieją obecnie. Ojciec przychodzi i oddaje matkom naczynie z nektarem. Tak było od początku. Ludzie mówią, że chcą Brahma Kumari dla swojego ośrodka. Baba mówi: Sami powinniście go prowadzić. Czy nie macie odwagi? Oni mówią: Nie Baba! Chcemy nauczyciela. Dobrze jest okazywać szacunek. Obecnie ludzie na świecie mało szanują innych. Jednego dnia czynią kogoś premierem, a następnego dnia wyrzucają go. Nikt nie otrzymuje szacunku na stałe. Dzieci, teraz otrzymujecie fortunę królestwa na stałe. Baba wam to wyjaśnia na wiele różnych sposobów. Baba pokazuje wam wiele różnych metod byście mogli być stale radośni. Powinniście mieć takie dobre życzenia: Staję się jak Lakszmi i Narajan! Jednak jeśli nie mają takiej fortuny, to jaki wysiłek będą czynić? Baba pokazuje wam jaki wysiłek macie czynić. Wysiłek nigdy nie idzie na marne. Jest zawsze wartościowy. Królestwo będzie złożone. Zniszczenie musi się odbyć poprzez Mahabharacką wojnę. Kiedy uczynicie dalszy postęp i staniecie się silni, oni wszyscy przyjdą. Teraz nie rozumieją niczego. Inaczej straciliby swoje królestwo. Jest tak wielu guru. Nie ma żadnej ludzkiej istoty, która nie byłaby naśladowcą takiego czy innego guru. Tutaj znaleźliście jednego Satguru, który nagradza was zbawieniem. Wasze obrazy są bardzo dobre. To jest zbawienie, to znaczy ląd szczęścia, a tamto to ląd wyzwolenia. Wasze intelekty mówią: My, wszystkie dusze, żyjemy w lądzie nirwany, z którego przychodzimy do „świata mowy (dźwięku). Jesteśmy mieszkańcami tamtego miejsca. Ta sztuka opiera się na Bharacie. Narodziny Śiwy są świętowane tutaj. Ojciec mówi: Teraz przyszedłem i przyjdę znowu w następnym cyklu. Co każde 5000 lat, kiedy Ojciec przychodzi to staje się rajem. Mówi się że wiele lat przed Chrystusem był raj, niebo. Ono teraz nie istnieje ale nastanie znowu. Dlatego koniecznie musi być założone niebo dla mieszkańców nieba i zniszczenie mieszkańców piekła. Teraz stajecie się mieszkańcami nieba. Wszyscy mieszkańcy piekła będą zniszczeni. Ludzie myślą, że jeszcze pozostało setki tysięcy lat i czekają, aby ich dzieci dorosły i pożeniły się. Wy tego nie mówicie. Jeśli wasze dzieci nie postępują według waszych rad, macie zastosować śrimat. Pytacie: Co powinniśmy zrobić jeśli oni nie staną się mieszkańcami nieba? Ojciec odpowiada: Jeśli są nieposłuszni, zostawcie ich. Jednak macie mieć bardzo silny stan jako niszczyciel przywiązania. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym i teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Postępuj według wzniosłych wskazówek Śri Śri Śiw Baby i uczyń siebie wzniosłym. Nie mieszaj ze śrimatem wskazówek własnego umysłu. Bądź upojony tymi bożymi studiami.

2. Stwarzaj sposoby, by przynieść korzyść swoim towarzyszom. Mając dla siebie nawzajem dobre życzenia okazujcie sobie prawdziwy, nie udawany szacunek

Błogosławieństwo:
Stań się aniołem i doświadczaj doskonalenia, poprzez wykonywanie duchowego ćwiczenia i kontrolowanie siebie.

Szlachetny intelekt i lekkość są osobowością bramińskiego życia. Szlachetność jest wielkością. Jednakże w tym celu, każdego dnia podczas amrit weli, wykonuj duchowe ćwiczenie i zachowuj środki ostrożności, żeby nie spożywać żadnego jedzenia bezużytecznych myśli. Żeby o to zadbać, miej samokontrolę. Zawsze spożywaj takie jedzenie myśli, które powinieneś mieć w danym czasie. Nie jedz dodatkowego jedzenia bezużytecznych myśli, ponieważ tylko wtedy będziesz mieć szlachetny intelekt i będziesz w stanie osiągnąć cel stania się anielską formą.

Hasło:
Wielką duszą jest ta, która dokładnie przestrzega śrimatu, w każdej sekundzie i na każdym kroku.