08.02.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, ten duchowy szpital czyni was wiecznie zdrowymi na połowę cyklu. Siadajcie tutaj w świadomości duszy.

Pytanie:
Jaką wskazówkę powinny pamiętać wasze intelekty w czasie pracy itd.?

Odpowiedź:
Wskazówką Ojca jest: Nie pamiętajcie żadnych cielesnych czy subtelnych istot. Tylko kiedy pamiętacie jednego Ojca, wasze grzechy będą usuwane. Nikt z was nie może powiedzieć, że nie ma na to czasu; wykonując wszystko, możesz przebywać w pamiętaniu.

Om śanti.
Najsłodszym, duchowym dzieciom Ojciec mówi „dzień dobry”. Po powiedzeniu „dzień dobry”, dzieciom mówi się, aby pamiętały Ojca. Wołacie: Hej, Czyścicielu, przyjdź i oczyść nas! Tak więc przede wszystkim Ojciec mówi: Pamiętaj duchowego Ojca. Duchowy Ojciec wszystkich jest tylko jeden. Nigdy nie uważa się ojca za wszechobecnego. Tak więc dzieci, na ile tylko jest to możliwe, przede wszystkim pamiętajcie Ojca. Nie pamiętajcie żadnej cielesnej lub subtelnej istoty; pamiętajcie tylko jednego Ojca. To jest bardzo łatwe, prawda? Ludzie mówią, że są zajęci, że nie mają czasu. Jednak, wy zawsze macie na to czas. Ojciec pokazuje wam metodę. Wiecie także, że tylko dzięki pamiętaniu Ojca, wasze grzechy będą usunięte. To jest główny aspekt. Nikt nie zabrania wam wykonywania pracy, ale wykonując to wszystko, pamiętajcie tylko Ojca, tak, aby wasze grzechy były usuwane. Rozumiecie, że jesteście nieczyści. Mędrcy, święci, risi, muni itp., wszyscy czynią duchowe wysiłki. Duchowy wysiłek czyni się, aby spotkać Boga. Dopóki On nie jest wam przedstawiony, nie możecie Go spotkać. Wiecie, że nikt na całym świecie nie zna Ojca. Każdy zna ciało. Przedstawienie rzeczy dużych jest bardzo szybkie. Wprowadzenie o duszy może być wyjaśnione tylko przez Ojca, kiedy On przychodzi. Dusza i ciało są odrębne. Dusza jest gwiazdą i ona jest bardzo subtelna. Nikt nie może jej zobaczyć. Tak więc kiedy przychodzicie i siadacie tutaj, powinniście siedzieć w świadomości duszy. To jest także szpital. To jest szpital dla stanie się wiecznie zdrowym przez połowę cyklu. Dusze są niezniszczalne. One nigdy nie są niszczone. Cała rola jest w duszy. Dusza mówi: Ja nigdy nie mogę być zniszczona. Wszystkie te dusze są niezniszczalne. Ciała są zniszczalne. Teraz jest to w waszych intelektach, że wy dusze jesteście niezniszczalne, bierzecie 84 wcielenia i że to jest dramat. Wiecie, którzy religijni założyciele przychodzą i kiedy oraz ile wcieleń biorą. 84 wcielenia, które zostały zapamiętane, na pewno muszą być z jednej religii. To nie może odnosić się do każdego. Nie wszystkie religie przychodzą w tym samym czasie. Dlaczego mielibyśmy siadać i liczyć czas trwania innych religii? Wiemy, że taka a taka osoba przychodzi w takim a takim czasie i zakłada religię. Potem ona się rozwija. Każdy na pewno musi stać się satopradhan z tamopradhan. Kiedy świat staje się tamopradhan, wtedy Ojciec ponownie przychodzi i stwarza satopradhan złoty wiek. Dzieci, teraz wiecie, że tylko wy, ludzie Bharatu przyjdziecie ponownie i będziecie władać w nowym świecie. Tam nie będzie żadnych innych religii. Spośród was, dzieci, także ci, którzy wezmą wysoką pozycję, będą czynić większy wysiłek, aby pozostawać w pamiętaniu, a także będą pisać wiadomości: Baba, pozostaję w pamiętaniu tyle a tyle czasu. Z powodu wstydu, niektórzy w ogóle nie piszą wiadomości. Oni myślą: Co powie Baba? Ale Baba wie. W szkole nauczyciel powie studentom: Jeżeli się nie uczysz, nie zdasz. Fizyczni rodzice także rozumieją to na podstawie nauki swoich dzieci. To jest bardzo duża szkoła. Tutaj wy nie jesteście sadzani w kolejności. Wasze intelekty rozumieją to w kolejności. Baba posyła dobre dzieci stąd do innych miejsc. Kiedy one potem udają się gdzie indziej, to inni piszą (za nimi) „My chcemy maharati”. Na pewno można zrozumieć, że oni są mądrzejsi i bardziej znani niż ci, którzy o nich proszą. Każdy jest w kolejności. Różni ludzie przychodzą na wystawy, a więc powinni być jacyś prowadzący, kierujący, którzy tam stoją i sprawdzają kto przychodzi. Ci, którzy witają ludzi powinni wiedzieć jakiego rodzaju ludzie przychodzą. I oni powinni dawać sygnał tym, którzy wyjaśniają.: Możesz tym osobom wyjaśnić. Możecie także zrozumieć, że wszyscy dzielą się na tych z pierwszej klasy, drugiej klasy i trzeciej klasy. Tam macie służyć każdemu. Jeżeli jakaś ważna osoba przychodzi, to każdy na pewno przyjmie ją z wielką gościnnością. Takie jest prawo. Ojciec lub nauczyciel chwali dzieci w szkole. Zwracana jest także specjalna uwaga. Dzieci, które gloryfikują imię Ojca są chwalone lub okazywana jest im specjalna uwaga. Powiedzieć, że ktoś jest bogaty i religijny, jest także chwaleniem go. Teraz wy wiecie, że Najwyższym ze wszystkich jest Bóg. Ludzie mówią, że On naprawdę jest Najwyższym ze wszystkich, ale gdy poprosicie ich, aby opowiedzieli wam Jego biografię, to mówią, że On jest wszechobecny. Degradują Go całkowicie. Teraz możecie wyjaśnić, że Najwyższym ze wszystkich jest Bóg i że On jest mieszkańcem najwyższej siedziby, podczas gdy bóstwa są w subtelnym rejonie. Ludzkie istoty są tutaj. Tak więc, Najwyższy ze wszystkich jest Bóg, Bezcielesny. Teraz wiecie, że byliście tacy jak diamenty, a teraz staliście się tacy jak łuski, a więc dlatego pokazaliście Boga nawet niżej niż samych siebie. Nawet Go nie rozpoznajecie. Wy, ludzie Bharatu uzyskujecie takie rozpoznanie, a potem to rozpoznanie słabnie. Teraz stale każdemu przedstawiacie Ojca. Wielu Ojciec zostanie przedstawiony. Waszymi głównymi obrazami są Trimurti, cykl i drzewo. One wnoszą tak dużo oświecenia. Każdy powie, że Lakszmi i Narajam byli panami złotego wieku. OK, co było przed złotym wiekiem? Tylko obecnie to wiecie. Teraz jest koniec żelaznego wieku i władza ludzi nad ludźmi. Teraz nie ma królestwa. To jest tak duża różnica. Na początku złotego wieku byli królowie i w żelaznym wieku także są królowie, jednak nikt z nich nie jest czysty. Niektórzy z nich po prostu kupują te tytuły. Nikt nie jest prawdziwym Maharadżą, oni po prostu kupują ten tytuł. Na przykład, są Maharadżowie Patiali, Jodhpuru, Bikaneru itp. Oni wspominają ich imiona. Te imiona trwają wiecznie. Najpierw cesarze byli czyści, a teraz są nieczyści. Tytuły „królowie”, „cesarze” trwają. Powiecie, że Lakszmi i Narajam byli panami złotego wieku, tymi, którzy wzięli prawo do królestwa. Teraz wiecie, w jaki sposób królestwo jest zakładane. Tamci ludzie uczą się i stają się prawnikami itp. w tym samym życiu. Wy uczycie się teraz, a cesarzami i cesarzowymi staniecie się w przyszłości. Zgodnie z planem dramatu odbywa się założenie nowego świata. Teraz to jest stary świat. Bez względu na to, ile wspaniałych i wielkich pałaców istnieje, nikt nie ma potęgi, aby zbudować pałace wysadzane diamentami i klejnotami. W złotym wieku oni budują wszystkie pałace z diamentami i klejnotami. Budowa ich nie trwa długo. Tutaj także, kiedy są trzęsienia ziemi, oni zatrudniają wielu wykonawców, którzy wznoszą całe miasto w ciągu kilku lat. Aby zbudować Nowe Delhi potrzebowali 8 do 10 lat, ale jest różnica między pracownikami tutaj a pracownikami tam. Obecnie oni stale odkrywają nowe rzeczy. Jest tak dużo siły w nauce budowania. Oni mogą otrzymać każdą rzecz już gotową i mieszkania są budowane bardzo szybko. Tutaj oni budują je tak szybko, a więc ta nauka będzie użyteczna tam. Wszystko to pójdzie razem z wami; te sanskary pozostaną. Nawet sanskary nauki pójdą z wami. Tak więc teraz Ojciec stale wam wyjaśnia: Jeżeli chcesz stać się czysty, pamiętaj Ojca. Ojciec mówi „dzień dobry”, a potem także uczy was: Dzieci, czy siedzicie w pamiętaniu Ojca? Podczas wszystkiego co robisz, pamiętaj Ojca, ponieważ ciężar wielu żyć jest na twojej głowie. Bierzecie 84 wcielenia, schodząc w dół schodów. Teraz to jest stan wznoszenia się w czasie jednego życia. Na ile pamiętasz Ojca, na tyle doświadczysz szczęścia i otrzymasz także siłę. Jest dużo dzieci, które zostały postawione na przedzie, ale one w ogóle nie przebywają w pamiętaniu. Chociaż są mądre w wiedzy, nie pozostają na pielgrzymce pamiętania. Dzieci, Ojciec chwali was. Ten jest pierwszy, a więc on musi niewątpliwie czynić bardzo dużo wysiłku. Musicie zawsze uważać, że to Śiw Baba wyjaśnia wam i wtedy joga intelektu będzie z Nim połączona. Ten także musi się uczyć. Pomimo to on mówi: Pamiętaj Babę. Obrazy są wyjaśniane każdemu. Bezcielesny jest zwany Bogiem. On przychodzi i przyjmuje ciało. Dzieci jednego Boga są duszami, braćmi. Oni teraz są w swoich ciałach. Wszyscy są nieśmiertelnymi wizerunkami. To ciało jest tronem nieśmiertelnego wizerunku (duszy). Nieśmiertelny tron nie jest niczym specjalnym; to jest tron nieśmiertelnego wizerunku. Dusza zamieszkuje w środku czoła. Jest to zwane nieśmiertelnym tronem. To jest nieśmiertelny tron nieśmiertelnego wizerunku. Wszystkie dusze są nieśmiertelne. To jest bardzo subtelne. Ojciec jest bezcielesny. Skąd On otrzymałby Swój tron? Ojciec mówi: To jest Mój tron. Ja przychodzę i pożyczam ten tron. Ja przychodzę i siadam na nieśmiertelnym tronie w zwykłym starym ciele Brahmy. Teraz wiecie, że to jest tron wszystkich dusz. To odnosi się tylko do ludzkich istot. To nie odnosi się do zwierząt. Przede wszystkim, to ludzkie istoty, które stały się gorsze niż zwierzęta, przynajmniej powinny poprawić się. Jeżeli ktoś pyta was o zwierzęta, powiedzcie im: Przede wszystkim, przynajmniej poprawcie siebie. W złotym wieku nawet zwierzęta są bardzo dobre, pierwszej klasy. Tam nie będzie żadnych śmieci itd. Jeżeli gołębie zostawiłyby swoje odchody w królewskim pałacu, wtedy byłaby grzywna. Tam nie będzie żadnych śmieci. Tam oni są bardzo uważni. Oni stoją na straży tak, że żadne zwierzę nie może wejść. Tam jest utrzymywana bardzo duża czystość. W świątyni Lakszmi i Narajana także jest tak bardzo czysto. Oni nawet pokazują gołębia w świątyni Śankara i Parwati, a więc na pewno gołębie muszą zanieczyszczać świątynie. W pismach napisano dużo takich historii. Dzieci, teraz Ojciec wyjaśnia wam. Jednak jest niewielu, którzy potrafią sobie wpajać. Cała reszta niczego nie rozumie. Dzieci, Ojciec wyjaśnia wam z tak dużą miłością: Dzieci, stańcie się bardzo, bardzo słodkie. Niech klejnoty zawsze wyłaniają się z waszych ust. Jesteście rup i basant. Kamienie nie powinny wyłaniać się z waszych ust. Chwalona jest dusza. Dusza mówi: Jestem prezydentem. Jestem tym a tym. To jest imię mojego ciała. Ok. Czyimi dziećmi są dusze? Jednej Najwyższej Duszy. Tak więc z pewnością musicie otrzymać od Niej dziedzictwo. A więc, w jaki sposób Ona może być wszechobecna? Teraz rozumiecie, że wcześniej niczego nie wiedzieliście. Teraz wasze intelekty tak bardzo zostały otwarte. Jeżeli teraz idziecie do jakiejś świątyni, to rozumiecie, że wszystkie tamte obrazy są fałszywe. Czy może być ktoś z 10-cioma rękami lub z trąbą słonia tak jak na obrazie? To są wszystko szczegóły ścieżki czczenia. W rzeczywistości tylko jeden Śiw Baba, który jest Dawcą zbawienia dla wszystkich, powinien być czczony. Jest w waszych intelektach to, że Lakszmi i Narajan biorą 84 wcielenia. Potem przychodzi Najwyższy ze wszystkich Ojciec i wszystkim daje zbawienie. Nikt nie jest wznioślejszy niż On. Nawet wy potraficie sobie przyswajać te aspekty wiedzy w kolejności. Jeżeli ktoś nie potrafi sobie wpajać, to jaki jest z niego pożytek? Zamiast stać się laskami dla ślepych, oni sami stają się ślepi. Jeżeli krowa nie daje mleka, oni zamykają ją w oborze. Tutaj także niektórzy nie potrafią dawać mleka wiedzy. Jest wielu takich, którzy w ogóle nie czynią żadnego wysiłku. Oni nie rozumieją, że powinni przynajmniej komuś przynieść korzyść. Oni nie dbają o własną fortunę. Oni są zadowoleni z tego, co otrzymują. A więc Ojciec powiedziałby: To nie jest w fortunie tej osoby. Powinniście czynić wysiłek, aby być zbawionymi. Macie stać się świadomi duszy. Ojciec jest Najwyższy ze wszystkich i popatrzcie, w jaki sposób On wchodzi w nieczyste ciało w nieczystym świecie. On jest zapraszany do nieczystego świata. Kiedy Rawan całkowicie was degraduje, Ojciec przychodzi i czyni was wzniosłymi. Ci, którzy czynią dobry wysiłek stają się królami i królowymi, a ci, którzy nie czynią żadnego wysiłku, stają się biedni. Oni nie potrafią czynić wysiłku, ponieważ to nie jest w ich fortunie. Niektórzy tworzą bardzo dobrą fortunę. Każdy może sprawdzić siebie: Jaką usługę wykonuję? Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.
 

Esencja dla dharny:
1. Stań się rup i basant i niech tylko klejnoty zawsze wyłaniają się z twoich ust. Stań się bardzo, bardzo słodki. Nigdy nie pozwól na to, aby kamienie (złe słowa) pojawiały się na twoich ustach.

2. Stań się mądry w wiedzy i jodze oraz wnoś korzyść sobie i innym. Czyń wysiłek, aby stworzyć swoją wzniosłą fortunę. Stań się laską dla ślepych.

Błogosławieństwo:
Bądź wizerunkiem nagradzającym wizjami poprzez dawanie wizji swojej anielskiej postaci gdy znajdujesz się w przestrzeni swojego gospodarstwa (rodziny).

Będąc w przestrzeni swojego gospodarstwa, praktykuj zanurzanie ekspansji ipozostawanie ponad. W jednym momencie przeprowadzaj fizyczne zadanie, a wnastępnym stawaj się bezcielesny. Ta praktyka da wizję twojej anielskiej formy. Gdy będziesz w najwyższym, najwznioślejszym stanie, pospolite rzeczy będą doświadczane jako zwyczajne. Będąc w górze, uwolnisz się od bycia nisko ibędziesz uchroniony od trudzenia się. Oszczędzony będzie czas i odbędzie się szybka usługa. Twój intelekt stanie się tak szeroki i nieograniczony, że będziesz mógł jednocześnie przeprowadzić wiele zadań.

Hasło:
Aby być zawsze szczęśliwym, stale wlewaj olej wiedzy do lampy duszy.