08.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, teraz szczególnie nad Bharatem, a także ogólnie nad całym światem będą omeny Jowisza. Dzieci, poprzez was Baba czyni Bharat ziemią szczęścia.

Pytanie:
Dzieci, jakie starania czynicie, aby stać się w 16 niebiańskich stopniach pełnymi?

Odpowiedź:
Starania, aby zgromadzić potęgę jogi. To dzięki potędze jogi staniecie się pełni w 16 niebiańskich stopniach. W tym celu Ojciec mówi: Złóż ofiarę, a zaćmienie omenów zostanie usunięte. Ofiaruj występek żądzy, który powoduje twój upadek, a staniesz się w 16 niebiańskich stopniach pełny. 2) Wyrzeknij się świadomości ciała i stań się świadomy duszy. Wyrzeknij się jakiejkolwiek świadomości ciała.

Piosenka:
Ty jesteś Matką i Ty jesteś Ojcem!

Om śanti.
Najsłodsze, duchowe dzieci, usłyszałyście chwałę waszego duchowego Ojca. Ludzie stale ją śpiewają, podczas gdy wy, dzieci, w praktyczny sposób otrzymujecie od Baby swoje dziedzictwo. Rozumiecie, że poprzez was Baba czyni Bharat ziemią szczęścia. Ci, poprzez których On to czyni, z pewnością staną się panami lądu szczęścia. Dzieci, powinnyście być bardzo szczęśliwe. Chwała Baby jest nieograniczona. Bierzemy nasze dziedzictwo od Niego. Dzieci, teraz nad wami, tzn. nad całym światem, są niezniszczalne omeny Jowisza. Tylko wy, bramini wiecie, że teraz nad Bharatem szczególnie, a także ogólnie nad całym światem będą omeny Jowisza, ponieważ wy teraz stajecie się w 16 niebiańskich stopniach pełni. Obecnie nie ma żadnych stopni. Dzieci, powinnyście być bardzo szczęśliwe. Nie powinno być tak, że będąc tutaj jesteście szczęśliwe, a gdy wychodzicie na zewnątrz, wasze szczęście zanika. Ten, którego sławicie, teraz jest przed wami. Ojciec wyjaśnia, że odszedł 5000 lat temu, dając wam królestwo. Zobaczycie, że stopniowo wszyscy będą Go wzywać. Stale będziecie tworzyć hasła. Indira Gandhi mówiła, że powinna być jedna religia, jeden język i jedno królestwo. To dusza jest tą, która mówi. Dusza rozumie, że w Bharacie naprawdę było jedno królestwo i że teraz ono jest przed wami. Rozumiecie, że w każdej chwili wszystko może być całkowicie zniszczone. To nie jest nic nowego. Bharat z pewnością znowu musi stać się pełny w 16 niebiańskich stopniach. Wiecie, że dzięki potędze jogi napełniacie się w 16 niebiańskich stopniach. Mówi się: Złóż ofiarę i omeny zaćmienia będą usunięte. Ojciec także mówi: Oddaj występki i wady. To jest królestwo Rawana. Ojciec przychodzi i uwalnia was od tego. Spośród wszystkich występków żądza jest największą wadą. Staliście się świadomi ciała. Teraz macie stać się świadomi duszy. Macie wyrzec się świadomości ciała. Dzieci, tylko wy to rozumiecie. Świat tego nie rozumie. Bharat, który był napełniony w 16 stopniach, który był królestwem doskonałych bóstw, teraz jest w zaćmieniu. Tam było królestwo Lakszmi i Narajana. Bharat był niebem, a teraz jest zaćmiony przez występki i dlatego Ojciec mówi: Złóż ofiarę i omeny zaćmienia będą usunięte. To występek żądzy powoduje wasz upadek. Dlatego Ojciec mówi: Oddaj go i napełnisz się w 16 niebiańskich stopniach. Jeśli nie oddasz, nie będziesz mógł się tym stać. Dusze otrzymały swoje role, prawda? Macie to w swoich intelektach. Dusze, wy macie takie wielkie role! Osiągacie swoją fortunę królestwa świata. To jest nieograniczona sztuka życia, w której jest wielu aktorów. Aktorami pierwszej klasy są Lakszmi i Narajan. Oni grają pierwsze role. Wisznu staje się Brahmą i Saraswati, a potem Brahma i Saraswati stają się Wisznu. Jak oni biorą 84 wcielenia? Macie w swoich intelektach cały cykl. Oni studiują pisma i nikt niczego nie rozumie. Ludzie mówią, że cykl trwa setki tysięcy lat. W takim przypadku swastyka nie mogłaby być podzielona na cztery równe części. Biznesmeni rysują swastyki na swoich księgach rachunkowych. Oni czczą Ganesia (Swastykę). To jest nieograniczona księga rachunkowa. W swastyce są cztery części. W świątyni Dżagadnat gotują w naczyniu ryż i gdy on się ugotuje, można zobaczyć, że jest podzielony na cztery równe części. Ofiarowują ryż jako bhog, ponieważ ludzie tam jedzą dużo ryżu. W świątyni Śrinat Dwar nie ma ryżu na bhog. Tam wszystko jest wzbogacane klarowanym masłem. Gdy tam gotują, przykrywają sobie usta serwetką, aby utrzymać czystość. Święte pożywienie ofiarowują z wielkim szacunkiem. Po ofiarowaniu jest ono rozdawane bramińskim przewodnikom. Potem ludzie także zabierają je do swoich sklepów, gdzie są wielkie tłumy. Baba to widział. Dzieci, kto teraz was uczy? Najukochańszy Ojciec przychodzi i staje się waszym Sługą. On wam służy. Czy macie takie wielkie upojenie? Ojciec uczy nas, dusze. To dusze robią wszystko. Ludzkie istoty mówią, że dusze nie podlegają efektom czynów. Dusze, wiecie, że macie w sobie zapisaną niezniszczalną rolę 84 żyć. Dlatego powiedzieć, że dusza nie podlega efektowi czynu, stanowi taką różnicę jak różnica pomiędzy dniem a nocą. Tylko wtedy, gdy ludzie siądą na 4-6 tygodni i zrozumieją tę wiedzę, te punkty pozostaną w ich intelektach. Dzień po dniu pojawia się dużo punktów. One są jak piżmo (zapach). Gdy dzieci uwierzą całkowicie, zrozumieją, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza rzeczywiście przychodzi i z degradacji zabiera je do zbawienia. Ojciec mówi: Teraz macie nad sobą omeny Jowisza. Czynię was panami nieba, ale Rawan rzuca na was wszystkich omeny zaćmienia Rahu. Teraz Ojciec przybył jeszcze raz, aby uczynić was panami nieba. Dlatego nie wolno wam powodować strat dla siebie. Biznesmen zawsze ma porządek w swoich rachunkach. Ci, którzy sami powodują własne straty, są zwani głupcami. Ten interes teraz jest największym interesem. Bardzo mało biznesmenów robi takie interesy. Ten interes jest niezniszczalny, podczas gdy wszystkie inne obrócą się w pył. Teraz prowadzicie prawdziwy interes. Ojciec jest Oceanem Wiedzy, Biznesmenem i Kupcem Klejnotów. Spójrzcie, jak wielu ludzi przychodzi na wystawy. Mało kto z nich przychodzi do ośrodków. Bharat jest ogromny. Macie chodzić wszędzie. Woda Gangesu jest wszędzie w Bharacie, prawda? Macie także wyjaśniać, że woda Gangesu nie jest Oczyścicielem. Wy, Gangesy Wiedzy, macie chodzić wszędzie. We wszystkich czterech stronach stale będą mele i wystawy. Dzień po dniu będą tworzone nowe obrazy. One powinny być tak piękne, żeby ludzie patrząc na nie cieszyli się i czuli, że to, co wyjaśniacie jest bardzo dobre. Teraz jest zakładane królestwo Lakszmi i Narajana. Obraz schodów jest pierwszej klasy. Teraz także jest zakładana bramińska religia. Bramini, potem staniecie się bóstwami. Teraz czynicie starania. Dlatego stale pytaj swojego serca: Czy jest we mnie jakiś mały lub duży kolec? Czy jest we mnie kolec żądzy? Nawet mały kolec gniewu jest bardzo zły.Bóstwa nie mają gniewu. Zostało pokazane, że gdy Śankar otwiera swoje oko, następuje zniszczenie. To także jest fałszywe twierdzenie. Zniszczenie musi nastąpić. W subtelnym rejonie Śankar nie może mieć węża owijającego się wokół niego. W subtelnym rejonie ani w bezcielesnym świecie nie ma parków, ogrodów ani węży. Wszystko to istnieje tutaj. Niebo także istnieje tutaj. Obecnie ludzkie istoty są jak kolce i dlatego to nazywa się lasem kolców. Złoty wiek jest ogrodem kwiatów. Możecie zobaczyć, jaki rodzaj ogrodu tworzy Baba. On czyni go najpiękniejszym. On czyni każdego pięknym. On Sam jest wiecznie piękny. On czyni wszystkie panny młode, to znaczy wszystkie dzieci, pięknymi. Rawan uczynił was całkowicie brzydkimi. Dzieci, powinnyście czuć szczęście, że są nad wami omeny Jowisza. Jaka byłaby korzyść, gdyby szczęście i cierpienie były po połowie? Jest trzy czwarte szczęścia i jedna czwarta cierpienia. Ta sztuka życia jest z góry wyznaczona. Wielu ludzi pyta, dlaczego dramat został w ten sposób stworzony. Ten dramat jest wieczny. Nie możecie pytać, dlaczego został stworzony. Ten wieczny i niezniszczalny dramat jest z góry wyznaczony. Odbywa się to, co jest z góry wyznaczone. Nikt nie może otrzymać wiecznego wyzwolenia. Ten wieczny świat trwa cały czas i będzie nadal istniał. Nigdy nie będzie całkowitego zniszczenia. Ojciec odnawia świat, ale jaki będzie ten świat? Gdy ludzkie istoty stają się nieczyste i nieszczęśliwe, wzywają Go. Ojciec przychodzi i czyni ciało każdego czystym, abyście nigdy, przez połowę cyklu, nie doświadczali nagłej śmierci. Dzieci, odnosicie zwycięstwo nad śmiercią, dlatego powinnyście czynić dużo starań. Im wyższą pozycję osiągacie, tym lepiej. Każdy czyni starania, by osiągnąć większy dochód. Nawet ci, którzy zbierają drewno, powiedzą, że chcą zarabiać więcej. Niektórzy zarabiają, oszukując. Pieniądze są powodem problemów. Tam nikt nie może ograbić was z pieniędzy. Popatrzcie, co wydarza się na świecie. Tam nie ma żadnego cierpienia. Teraz otrzymujecie od Ojca wielkie dziedzictwo! Sprawdzajcie siebie i zobaczcie, czy jesteście godni pójść do nieba. (Przykład Narada). Ludzie stale chodzą na wiele pielgrzymek, ale niczego nie osiągają. Istnieje także piosenka: Chodziliśmy na cztery strony świata i ciągle jesteśmy daleko od Ciebie. Ojciec teraz uczy was bardzo dobrej pielgrzymki! Nie ma w tym żadnej trudności. Ojciec mówi: Po prostu, pamiętaj Mnie i twoje grzechy będą zniszczone. Dzieci, podaję wam bardzo dobrą metodę, a wy tego słuchacie. To jest ciało, które pożyczyłem. Ten ojciec jest bardzo szczęśliwy, że pożyczył swe ciało Babie. Baba czyni mnie panem świata. Nazwa tego ciała to „Fortunny Powóz”. Dzieci, teraz czynicie starania, by pójść do lądu Ramy. Dlatego powinnyście całkowicie zająć się czynieniem starań. Dlaczego mam być kolcem? Jesteście braminami. Wszystko zależy od murli. Skąd moglibyście otrzymać śrimat, nie mając murli? Wiele dobrych wystaw obrazów zostało zrobionych, abyście mogli wyjaśniać innym. Trzymajcie w swoich sklepach najważniejsze obrazy i wielu będzie miało z tego korzyść. Powiedzcie im: Wejdźcie, wyjaśnimy wam, jak obraca się ten cykl świata. Nie ma znaczenia, że wniesienie komuś korzyści zajmie trochę czasu. Robiąc tamte interesy, możecie także zajmować się tym interesem. To jest sklep niezniszczalnych klejnotów wiedzy Baby. Obraz schodów jest obrazem numer jeden. Jest także obraz Śiwy, Boga Gity. Ponieważ Bóg Siwa przybył w Bharacie, tutaj obchodzone są Jego narodziny. Ten Ojciec teraz przybył ponownie. Stworzony został także ofiarny ogień. Dzieci, dostajecie wiedzę radża jogi. Tylko Ojciec czyni was królami królów, gdy przychodzi. Ojciec mówi: Czynię was królami i królowymi dynastii słońca, którym kłaniają się królowie oddający się występkom. Aby stać się cesarzem i cesarzową nieba, powinniście czynić dużo starań. Baba nie zabrania wam budować domów. Możecie je budować. Pieniądze tak czy inaczej zamienią się w pył. Dlaczego więc nie zbudować domu, by żyć w nim wygodnie? Pieniądze powinny być używane. Budujcie domy i miejcie też trochę pieniędzy na jedzenie. Ludzie także dają dary i wykonują dobroczynność. Na przykład król Kaszmiru oddał wszystkie swoje prywatne posiadłości dla Arja Samadż. Ludzie robią wszystko dla tych, którzy należą do ich własnej kasty i religii. Tutaj tak nie jest. Tutaj wszyscy są dziećmi. Tutaj nie ma kwestii kasty itp. Tamte kasty są ograniczone. Dusze, czynię was czystymi i daję wam zwierzchnictwo nad światem. Zgodnie z dramatem, wy, ludzie Bharatu, otrzymujecie swoją fortunę królestwa. Dzieci, rozumiecie, że teraz macie nad sobą omeny Jowisza. Śrimat mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie! Nie musicie robić nic innego. Na ścieżce czczenia biznesmeni przeznaczają część dochodów na dobroczynność. Za to otrzymują krótkotrwałą nagrodę w swoim następnym życiu. Teraz przybyłem tutaj bezpośrednio. Dlatego powinniście wszystkiego używać dla tego zadania. Ja nie chcę niczego. Czy Śiw Baba buduje domy dla Siebie? To wszystko jest dla was, braminów. Zarówno biedni jak i bogaci, wszyscy są tutaj razem. Niektórzy są zaniepokojeni, ponieważ myślą, że Bóg nie patrzy jednakowo na każdego. Mówią, że niektórym dawane są rezydencje, a inni muszą żyć w chatach. Oni zapominają Śiw Babę. Gdyby pamiętali Śiw Babę, nigdy nie mówiliby czegoś takiego. Każdy musi być brany pod uwagę. Jeśli oni w domu żyją w ten sposób, powinno się im stworzyć podobne warunki. Dlatego mówi się wam, abyście byli gościnni dla każdego. Jeśli czegoś nie macie, to może być wam dane. Ojciec kocha swoje dzieci. Nikt inny nie może mieć tak dużo miłości. Dzieci, dużo razy powiedziano wam, że macie czynić starania. Twórzcie metody dla innych. W tym celu potrzebujecie trzech stóp ziemi, gdzie mogłybyście stale wyjaśniać. Jeśli jakaś ważna osoba ma dużą salę, zapytajcie ją, czy możecie tam trzymać obrazy. Poprowadzimy tutaj lekcję przez jedną czy dwie godziny, a potem odejdziemy. Pokryjemy wszystkie koszty i wasze nazwisko będzie słynne. Wielu przyjdzie i zmieni się z łusek w diamenty. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Sprawdzaj siebie i usuń z siebie wszystkie kolce. Czyń starania, by pójść do lądu Ramy (Boga).

2. Prowadź interes niezniszczalnych klejnotów wiedzy i przeznaczaj czas, by wnosić innym korzyść. Stań się piękny i czyń innych pięknymi.

Błogosławieństwo:
Bądź mahawirem, który dzięki zastosowaniu pełnej kropki otrzymuje medal w postaci wzniosłego stanu.

Nikt nie daje medali żołnierzom w tej duchowej armii w wiecznej sztuce życia, ale zgodnie ze sztuką życia otrzymują oni automatycznie medal w postaci wzniosłego stanu. Taki medal otrzymują tylko ci, którzy patrzą na rolę każdego aktora jako niezależni obserwatorzy i łatwo stawiają pełną kropkę. Fundamentem takich dusz jest ich doświadczenie i dlatego przeszkoda w formie jakiegokolwiek problemu nie może ich zatrzymać.

Hasło:
Stań się latającym ptakiem, przefruwajnad każdą górą przeciwnej sytuacji i dotrzyj do celu.