08.03.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, przeżuwajcie ocean wiedzy i wynajdujcie tematy, na które możecie dawać wykłady. Temat wykładów powinien być wszędzie taki sam. To stanie się podstawą jedności wśród was.

Pytanie:
Dzieci, jaki wysiłek powinniście stale czynić, aby zdać z wyróżnieniem?

Odpowiedź:
Maicie czynić wysiłek aby przejść poza wszelkie karmiczne niewole. Kiedy z kimś rozmawiasz, uważaj go za duszę, swojego brata; patrz na brata. Kiedy słuchasz Ojca, patrz na Ojca w środku czoła. Gdy będziecie utrzymywać taką braterską wizję dla każdego, wasza miłość i związek braterstwa stanie się silny. To wymaga wysiłku, ale to ten wysiłek umożliwia ci zdanie z honorem. Dzieci, które mają osiągnąć wysoką pozycję na pewno będą czynić taki wysiłek.

Om śanti.
Najsłodsze dzieci, zostało wam wyjaśnione, że to jest ląd śmierci, w przeciwieństwie do tego istnieje ląd nieśmiertelności. Na ścieżce czczenia zostało pokazane, że Śankar opowiedział Parwati historię nieśmiertelności. Teraz udajecie się do lądu nieśmiertelności. To nie Śankar opowiada tę historię. To Ocean Wiedzy, jeden Ojciec opowiada tę historię. Śankar nie jest Oceanem Wiedzy tak, żeby on mógł opowiadać tę historię. Dzieci, macie wyjaśniać, w jaki sposób pokonać śmierć. To ta wiedza czyni was nieśmiertelnymi i wiecznymi a także powiększa rozpiętość waszego życia. Tam nie ma żadnej śmierci. Pokonując tutaj pięć występków, to znaczy pokonując Rawana, stajecie się panami królestwa Ramy, czyli lądu nieśmiertelności. Królestwo Rawana jest lądem śmierci a królestwo Ramy jest ziemią nieśmiertelności. Śmierć nigdy nie może przyjść do bóstw. Tam nie ma żadnych demonów śmierci. Temat „W jaki sposób ludzkie istoty mogą pokonać śmierć” jest bardzo dobry. Wszystkie te aspekty są wiedzą. Bharat był ziemią nieśmiertelności, w którym ludzie posiadali długą rozpiętość życia. Przykład węża odnosi się do złotego wieku. On zrzuca swoją skórę i w sposób naturalny ma kolejną. To jest zwane nieograniczonym brakiem zainteresowania. Wiecie, że cały świat będzie zniszczony a wy będziecie musieli pozostawić swoje stare ciała. Twoja obecna stara skóra jest ostatnią skórą z twoich osiemdziesięciu czterech żyć. To nie wydarza się w lądzie nieśmiertelności. Tam oni są świadomi, że kiedy ich stare ciało osiąga stan rozkładu, muszą pozostawić je i wziąć nowe. Posiadacie również wizje. Zrozumienie także jest zwane wejrzeniem (wglądem, intuicją). Twoja nowa skóra jest gotowa dla ciebie a ty teraz masz zrzucić swoją starą skórę. W ten sposób to będzie wydarzać się tam. Tamten świat jest zwany ziemią nieśmiertelności, w którym nie ma żadnej śmierci. Pozostawisz swoje ciało w odpowiedniej chwili. Przykład żółwia także odnosi się do tego; on wykonuje swoją pracę a następnie zwraca się do wewnątrz. Przykłady pochodzące stąd zostały skopiowane na ścieżce czczenia, ale tylko dla nazwy. Oni niczego nie rozumieją. Teraz rozumiecie, że wszystkie święta, które oni stale świętują na ścieżce czczenia, takie jak Rakśa Bandhan, Daśera, Diwali i Holi odnoszą się do obecnego czasu. One nie istnieją w złotym wieku. Stwórzcie listę wszystkich tematów, takich jak: „W jaki sposób ludzie mogą pokonać śmierć?” i „W jaki sposób wszystkie dusze pozostawiają ląd śmierci i idą do ziemi nieśmiertelności?” Macie zapisywać wszystkie punkty zanim będziecie je wyjaśniać, tak jak oni piszą scenariusz sztuki i mówią: Dzisiaj jest taka i taka sztuka. Powinniście także posiadać listę punktów tak, że będzie dane wyjaśnienie na taki to, a taki temat: W jaki sposób możecie zostawić królestwo Rawana i pójść do królestwa bóstw. Wyjaśnienie jest takie same, ale kiedy ludzie będą słuchać różnych tematów, zrozumieją jak mogą wziąć swoje nieograniczone dziedzictwo od nieograniczonego Ojca i doświadczą wielkiego szczęścia. Zostało wydrukowane w gazecie, że sannjasini świętują sto dwudziesty piąty ofiarny ogień a poniżej tego była lista tematów, które będą dyskutowane. Tutaj Ojciec mówi: Ja tylko raz stwarzam ten ofiarny ogień, w którym cały świat jest całkowicie poświęcany. Oni stwarzają wiele ofiarnych ogni i mają wiele ogromnych procesji i tym podobnych spotkań. Wy rozumiecie, że Rudra Śiw Baba stwarza tylko ten jeden ofiarny ogień tutaj i że cały stary świat będzie całkowicie w nim poświęcony. Nowy świat jest stwarzany a wy stajecie się bóstwami. Ojciec wyjaśnia wam to wszystko. Ojciec, Stwórca, przychodzi i daje wam wiedzę o Sobie oraz o początku, środku i końcu stworzenia. On uczy również was radża jogi. W złotym wieku są czyste bóstwa. One władają również królestwem. To jest zwane oryginalną, wieczną religią bóstw. Możecie również mieć taki temat: W jaki sposób jest zakładana oryginalna, wieczna religia bóstw złotego wieku i w jaki sposób na całym świecie jest stwarzany spokój. Przyjdźcie i zrozumcie to. Nikt z wyjątkiem Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy nie może wam prawdziwie doradzić jak stworzyć spokój na świecie. Ludziom, którzy mają pomysły na to dawane są nagrody. Jest także temat: Kto może dać nagrodę za ustanowienie pokoju na świecie i w jaki sposób może to być zrealizowane? Ubijacie ocean wiedzy i twórzcie listę różnych tematów. Stwórzcie takie przygotowania, że ten sam temat będzie podejmowany wszędzie. Wtedy powstanie połączenie pomiędzy wami wszystkimi. Stwórzcie listę i niech każdy będzie uprzedzony o tym. Następnie te wiadomości powinny być wysłane do Delhi tak, aby każdy wiedział, że taki sam wykład będzie dawany wszędzie. To jest zwane jednością. Na świecie jest brak jedności, ale chwałą królestwa Ramy jest to, że lew i baranek piją wodę z tego samego źródła. Jeżeli taka historia jest przypisywana srebrnemu wiekowi, to jak musiało być w złotym wieku? Istnieje wiele różnych historii zapisanych w pismach. Teraz słuchacie tylko jednej historii opowiadanej wam przez Ojca. Oni stale stwarzają w świecie niezliczone historie. Żadne z tych pism itp., które zostały stworzone od początku miedzianego wieku do końca żelaznego wieku, nie będą tam istnieć. Wszystko ze ścieżki czczenia kończy się. To co widzicie tutaj jest złem. Dlatego patrzcie, ale nie dostrzegajcie i słuchajcie, ale nie słyszcie. Utrzymujcie w swoich intelektach tylko to, co Ojciec wam wyjaśnia. My, bramini zbieżnego wieku, jesteśmy tak wzniośli. Jesteśmy nawet bardziej wzniośli niż bóstwa. Obecnie jesteśmy dziećmi Boga. Nasza ilość stopniowo wzrasta. Nawet tak łatwe aspekty nie pozostają w niczyich intelektach. Jesteście dziećmi Boga, a więc na pewno macie stać się panami nieba, gdyż to Ojciec stwarza niebo. Ponieważ przypisano cyklowi czas trwania setek tysięcy lat, oni nie są w stanie niczego pamiętać. Ojciec przychodzi i przypomina wam. To jest kwestia pięciu tysięcy lat. Byliście bóstwami. On czyni was teraz takimi ponownie. Słuchając osobiście, doświadczacie wiele szczęścia i jesteście odświeżani. Mądre i rozsądne dzieci, których intelekty są świadome, mają wziąć swoje dziedzictwo od Ojca. Ojciec stwarza nowy świat a my na pewno mamy być w tym nowym świecie. Wszyscy są dziećmi jednego Ojca. Religia każdego jest inna i miejsce zamieszkania każdego jest również inne. Każdy przybywa i odchodzi inaczej. To, w jaki sposób oni idą i zamieszkują w najwyższym rejonie, także jest w intelektach. W najwyższym rejonie istnieje genealogiczne drzewo. Nie można zobaczyć genealogicznego drzewa w subtelnym rejonie. Jakiekolwiek sceny są widziane w subtelnym rejonie one są tylko wizjami. Wszystko to jest ustalone w sztuce życia. Kiedy udajecie się do subtelnego rejonu widzicie wszystko tak jak gdyby to był niemy film. Na początku, filmy, które oni produkowali były nieme, potem zaczęli tworzyć filmy z dźwiękiem. Nie możecie stworzyć sztuki tylko z milczeniem. Dzieci, rozumiecie w jaki sposób zamieszkujecie w milczeniu. Tak jak istnieje tam genealogiczne drzewo dusz, tutaj również istnieje drzewo ludzkich istot. Utrzymujcie to wszystko w swoich intelektach i dawajcie na ten temat wykłady. Nauczenie się wszystkich tych kwestii wymaga czasu. Nawet, jeżeli rozumiesz wszystko, gdzie jest twoja pielgrzymka pamiętania, dzięki której możesz wpajać wszystko i doświadczyć szczęścia? Teraz uczycie się, jak mieć dokładną jogę. Dzieci, zostało wam wyjaśnione, że macie odnosić się do każdego jak do swojego brata. Czoło jest tronem duszy. Dlatego zapamiętany został „szczęśliwy powóz”. Kiedy to wyjaśniacie innym, bądźcie świadomi, że wyjaśniacie swoim braciom. Utrzymywanie takiej postawy wymaga wielkiego wysiłku. Czyniąc ten wysiłek, możesz otrzymać wysoką pozycję. Ojciec również patrzy na ciebie w ten sposób. Spojrzenie Ojca jest przyciągana do środka czoła. Dusza jest tylko malutkim punktem. To dusza słucha. Wy również patrzycie na Ojca w środku czoła. Ojciec jest tutaj i brat (dusza Brahmy) również jest tutaj. Utrzymując takie aspekty w swoich intelektach wy, dzieci Oceanu Wiedzy, również stajecie się oceanami wiedzy. Dla was jest to bardzo łatwe do wykonania. Jest trochę trudne dla tych, którzy mieszkają w domu ze swoimi rodzinami. Oni udają się do domu po wysłuchaniu a atmosfera ich domu jest inna. Tutaj jest to łatwe. Baba przekazuje wam bardzo łatwą metodę: Uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca. Innych uważaj za twoich braci. To dzięki tej braterskiej wizji możecie przejść poza wszelkie karmiczne niewole. Będziecie w stanie zapomnieć ciało i pamiętać tylko Ojca. Jeżeli wciąż będziesz czynić taki wysiłek, zdasz z honorem. Jednak tylko kilku potrafi utrzymywać taki stan i to oni staną się panami świata. Istnieje również różaniec ośmiu, a więc macie czynić wysiłki. Ci, którzy mają wziąć wysoką pozycję, na pewno będą czynić taki wysiłek bez względu na to, co się wydarza. Nie ma żadnej potrzeby, aby wchodzić w inne aspekty. Miłość i związek jest tworzony dzięki braterskiemu sposobowi patrzenia i ten sposób patrzenia staje się silny. Dlatego Ojciec mówi: Ja wyjaśniam wam głębokie kwestie. To wymaga wysiłku, aby włożyć je wszystkie w praktykę. Kiedy siedzisz tutaj uważaj się za duszę. To dusza słucha. Spoglądasz na duszę, która słucha. Tamci ludzie mówią, że dusze są odporne na wpływ (efekt) czynu. Czy to ciało słucha? To nie jest właściwe. Ojciec przekazuje wam takie głębokie aspekty. Dzieci, to wy macie czynić wysiłki. Ci, którzy stali się kimś w poprzednim cyklu, ponownie będą czynić wysiłek. Oni przekazują również swoje doświadczenie: Ja mówię i słucham w taki sposób i rozwinąłem taki nawyk. To duszy mówi się: Mannmanabhaw. Każdemu z was mówi się „mannmanabhaw” to znaczy: Pamiętaj Ojca. Ten wysiłek jest incognito. Studenci idą, siadają pod drzewem i uczą się, ale tamto to jest rzecz fizyczna. Gdy będziesz to wszystko praktykować teraz, ten nawyk wzrośnie dzień po dniu. Słuchacie nowych punktów. To co słyszycie teraz, gdy nowi przybędą też usłyszą. Niektórzy mówią, że oni przybyli późno. Jednak wy w rzeczywistości słyszycie bardzo dobre, pierwszej klasy głębokie i subtelne aspekty i czyniąc wysiłek osiągacie bardzo wysoką pozycję. To dobrze. Maja nie pozostawi was aż do samego końca. Wasza wojna z Mają będzie trwać dopóki nie osiągniecie zwycięstwa. Potem nagle odejdziecie. W zależności od tego jak wiele pamiętania posiadasz, staniesz się świadomy tego, że idziesz do Ojca i wtedy pozostawisz swoje ciało. Baba widział, że kiedy ci, którzy mają cel połączenia się z pierwiastkiem brahm pozostawiają swoje ciała, dookoła rozsiewała się całkowita cisza. Tym niemniej nikt nie potrafi osiągnąć wiecznego wyzwolenia, ani też nikt nie jest w stanie powrócić teraz do domu. W tej sztuce potrzebni są wszyscy aktorzy. Wszyscy muszą być tutaj na dole na końcu. Kiedy ani jedna dusza nie pozostanie tam w górze, każdy będzie musiał powrócić do domu. Ile jest ludzkich istot, one wszystkie będą musiały powrócić do domu. Będzie zaledwie kilku, którzy tutaj pozostaną. Oni powiedzą: Zobaczymy odejście każdego. Złoty wiek jest zakładany teraz. Istnieje tak wiele miliardów ludzkich istot. Tak, więc my zobaczymy odejście każdego a wy pójdziecie do swojego królestwa. Inni być może widzieliby odejście czterdziestu do pięćdziesięciu ludzi, ale odejście jak wielu dusz wy zobaczycie? Wszystkie dusze jak chmara owadów, powrócą do rejonu spokoju. Przybyłem tutaj, aby zabrać ciebie i wszystkich innych z powrotem do domu a następnie wyślę cię z powrotem w dół. To są wspaniałe kwestie. Miliardy ludzkich istot powrócą do domu. Zobaczycie odejście wszystkich. Każdy powróci do domu, do najwyższego rejonu. Twój intelekt teraz ma pracować nad tym wszystkim. Drzewo stopniowo zacznie ponownie rosnąć. Różaniec Rundy stanie się różańcem Rudry. Twój intelekt rozumie, w jaki sposób różaniec Rudry (Śiwy) stanie się różańcem Rundy (Wisznu). Wśród was jedynie ci, którzy posiadają głębokie i subtelne intelekty potrafią zrozumieć wszystkie te subtelne aspekty. Ojciec wyjaśnia wam te kwestie tak, że potraficie to pamiętać. Z różańca Rudry przyjdziecie do różańca Rundy. Przyjdziecie w kolejności. Różaniec Rudry jest ogromny. Nikt inny nie rozumie tej wiedzy. Od samego początku nikt nie był w stanie poznać tej wiedzy. Tylko wy, bramini zbieżnego wieku, potraficie ją zrozumieć. Pamiętaj zbieżny wiek, a cała wiedza wejdzie do twojego intelektu. Jesteście latarniami morskimi, które pokazują każdemu przeznaczenie. Stajecie się tak dobrymi latarniami morskimi. Nie ma żadnych aspektów, których nie stosujecie do siebie. Jesteście chirurgami, właścicielami lombardów i praczami. Wszystkie te specjalności są wewnątrz was. Zatem cała chwała odnosi się do was, ale w kolejności zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. Chwała, jaką otrzymujecie jest zgodna z zadaniem, jakie wykonujecie. Pomyśl o wskazówkach, jakie Ojciec ci daje. Dzieci, waszym zadaniem jest organizowanie seminariów. Baba nie zatrzyma cię w wykonaniu czegokolwiek. Aćća, jaka jest korzyść wyjaśniania tak wiele? Ojciec mówi: mammamabhaw! Baba karmi was tak wartościowym pożywieniem. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowy dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Zawsze miejcie upojenie, że my, bramini zbieżnego wieku, jesteśmy nawet wznioślejsi niż bóstwa, ponieważ obecnie jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy tak jak Ojciec oceanami wiedzy. To teraz wpajamy wszystkie specjalności.

2. Utrzymuj w intelekcie to wszystko, co Baba wyjaśnia. Nie słuchaj, gdy słyszysz cokolwiek innego. Widząc cos innego nie dostrzegaj tego. Nie słuchaj złego, nie patrz na zło.


Błogosławieństwo:
Bądź wolnym od trosk cesarzem, odsuń się od jakiegokolwiek cienia Mai i przebywaj pod baldachimem ochrony pamiętania.

Ci, którzy stale przebywają pod baldachimem ochrony pamiętania Ojca, stale doświadczają siebie jako bezpiecznych. Sposobem na uchronienie siebie od cienia (czaja) Mai jest przebywać pod baldachimem ochrony Ojca (czatra czaja}. Ci, którzy zawsze przebywają pod baldachimem ochrony, zawsze będą wolnymi od trosk cesarzami. Jeżeli są jakiekolwiek zmartwienia twoje szczęście zanika. Kiedy twoje szczęście zanika, wtedy stajesz się słaby i będzie wpływ cienia Mai, ponieważ to słabość przywołuje Maję. Jeżeli jest cień Mai, nawet w twoich snach, ona przyniesie ci wiele zmartwień (rozpacz). Dlatego masz pozostawać stale pod baldachimem ochrony.

Hasło:
Śrubokrętem zrozumienia przykręć luźną śrubę niedbałości i bądź stale uważny.