08.03.20    Avyakt Bapdada     Polish Murli     04.12.85     Om Shanti     Madhuban


Język myśli jest najwznioślejszym językiem.


Dzisiaj przed BapDadą są dwie grupy dzieci, w dwóch postaciach. Obie grupy są grupami kochających dzieci. Jedna grupa to zgromadzenie dzieci w ich fizycznych formach. Druga grupa to zgromadzenie kochających dzieci w ich subtelnych formach. Świętując spotkanie z Ojcem, Oceanem Miłości, wszystkie dzieci ze wszystkich miejsc w swoich subtelnych formach ujawniają swoją miłość przed BapDadą. BapDada słucha wszystkich myśli miłości płynących od dzieci, ich różnych myśli zapału i entuzjazmu, które płyną z serc. Oprócz różnorodnych myśli płynących z serc, BapDada również słucha słodkich rzeczy, które dzieci mówią o swoich prawach, ponieważ dzieci mają prawo do związku miłości z Ojcem. Każde dziecko przedstawia jasno Ojcu stan swojego serca, stan okoliczności swoich różnych działań oraz wiadomości o swoim służeniu, robiąc to mową oczu i językiem wzniosłych, kochających myśli. BapDada słucha szczerych rozmów wszystkich dzieci, we wszystkich trzech formach. Jedna rozmowa odbywa się poprzez język oczu. Druga rozmowa jest w języku uczuć, a trzecia jest w języku myśli. Język słów jest zwykłym językiem, a te trzy rodzaje mowy – mowa oczu, uczuć i myśli – są to języki duchowego życia, mowa joginów. Te trzy rodzaje porozumiewania się znają i doświadczają tylko duchowe dzieci i duchowy Ojciec. Im bardziej stajecie się skupieni wewnętrznie i umocnieni w słodkiej ciszy, tym więcej doświadczeń będziecie mogli dać wszystkim duszom poprzez te trzy języki. Te alokik języki są tak potężne. Większość ludzi zmęczyła się słuchaniem i używaniem języka słów. Mówiąc językiem słów, potrzeba czasu na wyjaśnienie sytuacji, podczas gdy język oczu jest językiem przekazywania sygnałów. Język uczuć w umyśle jest ujawniany przez wyraz twarzy. Wyraz twarzy ujawnia uczucia w twoim umyśle. Na przykład, kiedy ktoś staje przed drugą osobą, jego oczy i wyraz twarzy mówią, czy przybył z miłością, z wrogością, czy z egoistycznymi motywacjami. Zatem możecie znać i mówić językiem uczuć poprzez wyraz twarzy. Podobnie, język myśli jest najwznioślejszym językiem z wszystkich, ponieważ potęga myśli jest najwznioślejszą potęgą, jest oryginalną potęgą, a najszybszym językiem z wszystkich jest język myśli. Bez względu na to, jak daleko ktoś jest i nawet jeśli nie macie żadnych środków komunikacji, możecie przesłać wiadomość językiem myśli. Na końcu to ten język myśli będzie użyteczny. Kiedy udogodnienia nauki zawiodą, te środki ciszy będą użyteczne. Jednak, aby nawiązać kontakt, linia połączeń musi być zawsze wyraźna. Im więcej praktykujecie bycie stale zajętymi jednym Ojcem, wiedzą, którą On wam dał oraz służeniem tą wiedzą, tym wyraźniejsza będzie wasza linia dzięki tym wzniosłym myślom. Każde zakłócenie jest spowodowane bezużytecznymi myślami. Im bardziej zakończysz całą bezużyteczność i będziesz mieć tylko potężne myśli, tym bardziej wyraźnie ludzie będą doświadczać wzniosłego języka myśli, tak jak ludzie doświadczają języka słów. W sekundę mowa myśli może dać każdemu o wiele większe doświadczenie niż mowa słów. Językiem myśli możecie dać w sekundę doświadczenie esencji trzyminutowej rozmowy. Możecie umożliwiać im doświadczenie „wyzwolenia w życiu w sekundę”, które zostało zapamiętane.

Ten duchowy język jest językiem dusz skupionych wewnętrznie. Teraz, zgodnie z czasem, będziecie doświadczać łatwego sukcesu dzięki tym trzem językom. Będzie to wymagać mniej wysiłku i mniej czasu, a sukces będzie osiągany łatwo. Dlatego teraz praktykujcie tę duchową mowę. Dzisiaj BapDada słucha dzieci poprzez te trzy rodzaje mowy, a także odpowiada wszystkim dzieciom. Widząc głęboką miłość każdego dziecka, BapDada zanurza całą tę miłość w Oceanie Miłości. Daje każdemu wzniosłe błogosławieństwo i pamiętanie każdego czyni memoriałem. Znając różne uczucia w umyśle każdego, BapDada odpowiada wszystkim dzieciom na te uczucia czystymi życzeniami: Bądź zawsze wolny od przeszkód. Bądź zawsze potężny. Bądź pełen wszystkich potęg. Dzięki czystym życzeniom Ojca, jakiekolwiek są czyste życzenia dzieci, jakiekolwiek są uczucia współdziałania i dobrych życzeń stosownie do sytuacji, wszystkie te czyste życzenia będą stale spełniane wzniosłymi życzeniami BapDaday. Na tej ścieżce duchowego rozwoju czasami przed niektórymi dziećmi pojawiają się konta karmiczne z przeszłości w formie egzaminu, czy to w formie choroby ciała, bezużytecznych sztormów umysłu, czy w postaci związków i relacji. Czasami, zamiast otrzymać współdziałanie od tych, którzy są bliscy i współdziałający, pojawia się mały konflikt. Jednak wszystkie te stare konta i stare długi są rozliczane. Dlatego, zamiast wchodzić w zaburzenia i angażować się w dany problem, uczyńcie swoje intelekty potężnymi, a wtedy, dzięki potędze waszych intelektów, zamiast doświadczać tych starych długów jako długi, będziecie zawsze doświadczać, że ich obowiązkiem jest stałe umożliwianie wam zdania. Jednak dzieje się to, że ponieważ intelekt nie jest potężny, doświadczasz długu jako ciężaru. Następnie, z powodu tego ciężaru, nie potrafisz podjąć właściwej decyzji swoim intelektem, a ponieważ nie podjąłeś właściwej decyzji, ciężar jeszcze bardziej cię przygniata, obniżając twój stan. Nie możesz wówczas osiągnąć wyżyn sukcesu, a więc zamiast wyrównania długu, w niektórych przypadkach on wzrasta. Dlatego sposobem na wyrównanie wszystkich waszych starych długów jest stałe utrzymywanie swojego intelektu w czystości. Nie trzymaj żadnego ciężaru w swoim intelekcie. Im lżejszy będzie twój intelekt, tym bardziej potęga twojego intelektu będzie łatwo umożliwiać ci odnoszenie sukcesu. A więc, nie bój się. Zakończ bezużyteczne myśli, które tworzą ciężar, takie jak „Dlaczego to się stało? Co się stało? Może to jest tak…” i niech linia twojego intelektu będzie stale wyraźna. Utrzymuj go w lekkości. Wtedy, z twoją odwagą i pomocą Ojca, ciągle będziesz doświadczać sukcesu. Rozumiecie?

Zamiast być podwójnie lekcy (double light), nakładacie na siebie podwójny ciężar. Czy podwójny ciężar kont z przeszłości i bezużytecznych myśli zabierze was do góry, czy sprowadzi w dół? Dlatego BapDada szczególnie przyciąga uwagę was wszystkich, dzieci: Stale wyrównujcie każdy ciężar, który jest w waszych intelektach. Każdy rodzaj ciężaru zmienia jogę intelektu w cierpienie kont karmicznych. Dlatego pilnujcie, aby wasze intelekty były zawsze lekkie. Potęga jogi i potęga intelektu zakończą każdy rodzaj cierpienia.

Entuzjazm każdego dziecka do służenia dotarł do BapDady. W jakimkolwiek stopniu ktoś służy bezinteresownie uczciwym sercem, Pan jest zadowolony. Oznaką tego, że Pan jest zadowolony, jest zadowolenie w twoim sercu i sukces w usłudze. Cokolwiek zrobiliście do tej pory było dobre i to, co nadal robicie, jest również dobre. W miarę waszych postępów będzie jeszcze lepsze. Dlatego BapDada śle wszystkim dzieciom wszędzie miłość i pamiętanie w formie błogosławieństwa: Stale róbcie postępy i stale wzrastajcie, używając właściwej metody. Wraz z tym błogosławieństwem BapDada przesyła multimilionkrotną miłość i pamiętanie. Wszystkim dzieciom, które napisały listy albo przesłały listy za pomocą swoich umysłów, BapDada odpowiada, a także gratuluje: Zawsze żyjcie tym wzniosłym życiem i czyńcie wzniosłe starania. Z takimi wzniosłymi uczuciami miłości, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

Dziecko i mistrz.
Dzisiaj BapDada patrzy na swoją Armię Szakti, aby zobaczyć, czy ta duchowa Armia Szakti to ci, którzy odnieśli zwycięstwo nad umysłem i zwycięstwo nad światem. Być zwycięzcą umysłu tzn. pokonać bezużyteczne i negatywne myśli umysłu. Dzieci, które w ten sposób są zwycięskie, biorą prawo do królestwa świata. Dlatego zostało zapamiętane: Gdy zwyciężasz umysł, zwyciężasz świat. Im bardziej masz pod kontrolą potęgę swoich myśli, tzn. swój umysł, tym bardziej bierzesz prawo do królestwa świata. Obecnie jesteście bożymi dziećmi i tylko ci, którzy teraz są dziećmi, staną się panami świata. Nie możesz stać się panem nie stając się dzieckiem. Jakiekolwiek masz ograniczone upojenie bycia ograniczonym mistrzem, zakończ to i stań się dzieckiem, gdyż tylko wtedy dziecko stanie się mistrzem. Dlatego na ścieżce bhakti, bez względu na to, jak wielkim przywódcą kraju ktoś może być, nawet jeśli jest panem (właścicielem) wielkiego bogactwa i panem rodziny, to kiedy modli się do Ojca, mówi „Jestem Twoim dzieckiem!” Nigdy nie powie „Jestem takim a takim panem.” Wy, brahmińskie dzieci, też stajecie się dziećmi i dlatego jesteście teraz wolnymi od trosk cesarzami oraz panami świata w przyszłości, tzn. stajecie się cesarzami. Świadomość bycia dzieckiem i mistrzem zawsze daje ci doświadczenie stanu bezcielesnego i wolnego od ego. Stać się dzieckiem tzn. przekształcić swoje ograniczone życie. Kiedy stałeś się braminem, co było pierwszą i najłatwiejszą lekcją twojego brahmińskiego życia, której nauczyłeś się? Dzieci powiedziały „Baba!”, a Ojciec powiedział „Dziecko!” Lekcja tego jednego słowa czyni cię pełnym wiedzy. Jeśli studiowałeś lekcję jednego słowa „dziecko”, to poznałeś całą wiedzę nie tylko o tym jednym świecie, ale o wszystkich trzech światach. Bez względu na to, jak pełni wiedzy mogą być ludzie, oni nie znają wiedzy o wszystkich trzech światach. Pod tym względem ci wielce oświeceni są ignorantami przy was, którzy studiowaliście to jedno słowo. Wy tak łatwo staliście się pełni wiedzy tak jak Ojciec. Baba i dzieci – wszystko jest zanurzone w tych dwóch słowach. Kiedy całe drzewo jest zanurzone w Nasionie, wtedy bycie dzieckiem (bachche) oznacza bycie stale bezpiecznym (bachche hue) od Mai. Bądźcie stale bezpieczni od Mai tzn. zawsze miejcie świadomość, że jesteście dziećmi. Zawsze miej świadomość „Jestem dzieckiem” tzn. zostałem uratowany. Czy ta lekcja jest trudna? Jest łatwa, prawda? A więc dlaczego ją zapominacie? Niektóre dzieci myślą, że nie chcą zapomnieć, ale zapominają. Dlaczego zapominacie? Dzieci odpowiadają: To jest głęboko zakorzeniona sanskara albo to jest bardzo stara sanskara. Jednak, skoro umarliście za życia, co się dzieje, gdy umieracie? Macie ceremonię kremacji, prawda? To wtedy, gdy mieliście kremację starego, następnie urodziliście się ponownie. Jeśli mieliście ceremonię kremacji, to skąd pochodzą stare sanskary? Gdy ciało jest skremowane, wówczas wszelki ślad imienia i postaci kończy się. A więc, jeśli mówicie o takiej osobie, powiecie „Ta osoba była…” Nie powiecie „Ta osoba jest…” (w czasie teraźniejszym). Gdy ciało zostało skremowane, ciało się skończyło. Co kremujecie w brahmińskim życiu? Macie te same ciała, ale kremujecie swoje stare sanskary, swoje stare wspomnienia i starą naturę, i dlatego nazywa się to umieraniem za życia. Jeśli mieliście tę ceremonię kremacji, to skąd pochodzą stare sanskary? Jak nazwiecie kogoś, kto został skremowany i pojawia się przed wami? Nazwiecie to duchem. Również tutaj, jeśli sanskary, które zostały skremowane, są obudzone, to co powiecie? To jest również duch, duch Mai, prawda? Duchy się wypędza. O nich się nawet nie mówi. Po prostu oszukujecie siebie, nazywając je swoimi starymi sanskarami. Jeśli podobają wam się stare rzeczy, to pamiętajcie naprawdę stare rzeczy, które są naprawdę waszymi oryginalnymi sanskarami. Tamte to są sanskary środkowego okresu. One nie są najstarsze. Środkowy okres jest środkiem, a więc pamiętać środek oznacza być w rozpaczy na środku oceanu. Dlatego nigdy nawet nie myślcie o takich słabych rzeczach. Zawsze pamiętajcie te dwa słowa: dziecko i mistrz. Świadomość bycia dzieckiem automatycznie sprowadza świadomość bycia panem. Czy nie wiecie, jak stać się dzieckiem?

Stać się dzieckiem oznacza stać się lekkim, bez ciężarów. Mówić czasami „Twoje”, a czasami „moje”, czyni to trudnym. Kiedy coś jest trudne do wykonania, mówisz „Ty znasz swoje zadanie!” Kiedy coś jest łatwe, mówisz „moje”. Zakończyć świadomość „moje” oznacza być dzieckiem i panem. Ojciec mówi: Bądź żebrakiem. Nawet ten dom, to ciało, nie jest twoje. Wypożyczyłeś je. Baba wypożyczył ci to ciało dla bożej usługi i uczynił cię powiernikiem. Jest to cenna posiadłość Boga powierzona tobie. O wszystkim, co miałeś, powiedziałeś „To jest Twoje” i dałeś to Ojcu. Złożyłeś tę obietnicę, prawda? Czy może zapomniałeś? Złożyłeś tę obietnicę? Czy może jest to w połowie „Twoje”, a w połowie „moje”? Co się wydarzy, jeśli używasz rzeczy, o których powiedziałeś Babie, że są „Twoje”, nadal uważając je za swoje własne? Czy dzięki temu doświadczysz szczęścia? Czy osiągniesz sukces? Jeśli uważasz, że coś zostało ci powierzone i należy do Baby, to automatycznie będziesz mieć szczęście i upojenie, że jesteś dzieckiem, a więc panem. Rozumiecie? Stale umacniajcie tę lekcję. Uczyniliście tę lekcję mocną, prawda? Czy zapomnicie o niej, kiedy powrócicie do swoich miejsc? Bądźcie tymi, którzy niczego nie zapominają. Aćća.

Dzieciom, które stale mają duchowe upojenie bycia dzieckiem i mistrzem; tym, które stale mają świadomość bycia dzieckiem, tzn. tym, które stale mają świadomość bycia wolnym od trosk cesarzem; dzieciom, które stale używają dla usługi tego, co zostało powierzone im jako powiernikom; dzieciom, które mają nowy zapał i nowy entuzjazm, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.


Błogosławieństwo:
Przekształć siebie i osiągnij swój cel doskonałości dzięki świadomości słowa „specjalny”.

Zawsze miej tę świadomość „Ja jestem specjalną duszą, która jest instrumentem dla specjalnego zadania” i okazuj specjalność. Szczególnie pamiętaj słowo „specjalny”. Niech twoje mówienie będzie specjalne, niech twoje patrzenie będzie specjalne, niech to, co robisz, będzie specjalne i niech twoje myślenie będzie specjalne. Czyniąc wszystko specjalnym łatwo staniesz się tym, kto sam przekształca siebie i kto przekształca świat oraz łatwo spełnisz cel osiągnięcia doskonałości, tzn. dotarcia do swojego przeznaczenia.

Hasło:
Zamiast obawiać się przeszkód, uważaj je za egzaminy i zdawaj je.