08.04.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, ten zbieżny wiek jest wiekiem na stanie się najwznioślejszymi ze wszystkich. To w tym wieku macie stać się czyste z nieczystych i uczynić świat czystym.

Pytanie:
Na jakiej podstawie rozwiniecie siłę, aby móc oglądać bolesne sceny na końcu?

Odpowiedź:
Napodstawie usuwania wszelkiej świadomości ciała. Sceny na końcu są bardzo mocne. Dzieci, aby uczynić was silnymi, Ojciec sygnalizuje wam, abyście stały się bezcielesne. Tak jak Ojciec jest oddzielony od tego ciała, On uczy was tego samego: Dzieci, także macie uważać się za odrębne od swoich ciał. Praktykujcie stawanie się bezcielesnymi. W waszych intelektach powinno być to, że teraz macie wrócić do domu.

Om śanti.
Najsłodsze, duchowe dzieci są tutaj z ciałami. Ojciec także jest teraz z ciałem. Dzieci, czego On was uczy, gdy jedzie w tym konnym powozie? Nikt oprócz jednego Ojca nie może uczyć was, jak umrzeć za życia. Dzieci, wam wszystkim został przedstawiony Ojciec. On jest Oceanem Wiedzy i Oczyścicielem. To dzięki wiedzy stajecie się czyści z nieczystych i macie także oczyścić świat. Zgodnie z planem sztuki życia ten świat ma być zniszczony. Tylko ci, którzy rozpoznają Ojca, a także stają się braminami, potem będą władać nowym światem. Aby stać się czystymi, z całą pewnością musicie stać się braminami. Ten zbieżny wiek jest najbardziej pomyślnym wiekiem, to znaczy, jest to wiek na stanie się najwznioślejszymi ludzkimi istotami ze wszystkich. Ludzie mówią, że mędrcy, święci, wielkie dusze, doradcy, bogaci ludzie, prezydent itd. są największymi ludźmi, ale tak nie jest. Jest to żelaznowieczny, zepsuty świat, stary świat. W nieczystym świecie nie ma ani jednej czystej ludzkiej istoty. Teraz stajecie się zbieżnowieczni. Tamci ludzie uważają wodę, nie tylko Ganges, za Oczyściciela. Gdziekolwiek widzą wodę, uważają ją za Oczyściciela. Jest to w ich intelektach. Niektórzy idą do takiego miejsca, jeszcze inni do innego. Chodzą i kąpią się w wodzie. Jednak, nikt nie może oczyścić się wodą. Jeżeli mogliby stać się czyści, kąpiąc się w wodzie, to cały świat byłby obecnie czysty. Wszyscy ci ludzie wówczas powinni być w czystym świecie. Ten stary system trwa. Wszystkie śmieci płyną do oceanu, a więc jak on może uczynić was czystymi? To dusze mają stać się czyste. W tym celu potrzebny jest Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, który może oczyszczać dusze. Musicie wyjaśniać, że czyste istoty istnieją w złotym wieku i że nieczyste istoty istnieją w żelaznym wieku. Jesteście teraz w zbieżnym wieku. Czynicie wysiłki, aby z nieczystych stać się czystymi. Wiecie, że należeliście do klanu siudrów i że teraz należycie do bramińskiego klanu. Śiw Baba czyni was takimi poprzez Pradżapitę Brahmę. Jesteśmy prawdziwymi braminami, zrodzonymi poprzez usta, natomiast tamci ludzie są braminami zrodzonymi poprzez występek. On jest Pradżapitą (Ojcem Ludzi), a więc wszyscy są ludźmi. Brahma jest Ojcem Ludzi. Jest prapradziadkiem. On z całą pewnością istniał, więc dokąd poszedł? Wziął kolejne wcielenie. Dzieci, zostało wam wyjaśnione, że Brahma także bierze kolejne wcielenia. Brahma i Saraswati, matka i ojciec, potem stają się cesarzem i cesarzową, Narajanem i Lakszmi, którzy są zwani Wisznu. Potem po 84 życiach stają się Brahmą i Saraswati. Ta tajemnica została wam wyjaśniona. Mówi się, że Dziagadamba jest matką całego świata. Każdy ma fizyczną matkę, która jest w domu. Jednak, nikt nie zna Dziagadamby. Oni mówią po prostu ze ślepą wiarą, ponieważ nikogo nie znają. Nie wiedzą nawet, czym się zajmują ci, których czczą. Dzieci, wiecie teraz, że Stwórca jest Najwyższy ze Wszystkich. To jest odwrócone drzewo, a jego Nasiono jest na górze. Ojciec musi przyjść z góry na dół, aby was oczyścić. Dzieci, wiecie, że Baba przyszedł. On daje nam wiedzę o początku, środku i końcu tego drzewa oraz czyni nas królami i królowymi, którzy są władcami nowego świata. Dzieci, oprócz was, nikt na świecie nie zna tajemnic tego świata. Ojciec mówi: Przyjdę i przekażę wam tę wiedzę ponownie po 5000 lat. Ta sztuka życia jest z góry ustalona. Jeśli ktoś nie zna Stwórcy, Reżysera, głównego Aktora oraz początku, środka i końca sztuki życia, będzie nazwany nierozsądnym. Ojciec mówi: Wyjaśniałem wam także 5000 lat temu. On przedstawił się wam, tak jak czyni to teraz. Uczyniłem was także czystymi, tak jak czynię to teraz. Uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca. On jest Wszechmocnym Autorytetem i Oczyścicielem. Zostało zapamiętane: Otrzymujesz swoje następne życie zgodnie z tym, co pamiętasz w swoich ostatnich chwilach. To oznacza, że stale odradzasz się w tym gatunku (zgodnie z wierzeniem dusza bierze 8,4 milionów żyć). Teraz rodzicie się, ale nie stajecie się żadnymi zwierzętami takimi jak kury, koty, psy lub ptaki. Nieograniczony Ojciec teraz przyszedł. On mówi: Dusze, jestem Ojcem was wszystkich. Gdy usiedliście na stosie żądzy, wszyscy staliście się brzydcy. Macie usiąść na stosie wiedzy. Teraz siedzicie na stosie wiedzy. Gdy już usiedliście na stosie wiedzy, nie możecie oddawać się występkowi. Obiecujecie, że będziecie żyć w czystości. Baba nie sprawia, że zawiązujesz to raki. To jest system, który trwał na ścieżce czczenia. W rzeczywistości, to odnosi się do obecnego czasu. Rozumiesz, że nie mógłbyś stać się panem czystego świata bez stania się czystym. Jednak, aby uczynić to silnym, dzieci złożyły obietnicę. Niektórzy piszą obietnicę krwią, a inni w inny sposób. Baba, przyszedłeś, więc z pewnością wezmę od Ciebie swoje dziedzictwo. Bezcielesny przychodzi tutaj w formie cielesnej. Tak jak Ojciec przychodzi na dół z najwyższego rejonu, wy, dusze także przychodzicie na dół. Schodzicie na dół z góry, aby grać swoje role. Rozumiecie, że jest to gra szczęścia i cierpienia. Przez pół cyklu jest szczęście i przez pół cyklu jest cierpienie. Ojciec wyjaśnia, że wy otrzymujecie więcej niż ľ szczęścia. Byliście bogaci nawet po połowie cyklu. Wybudowaliście wielkie świątynie. Cierpienie przychodzi później, gdy czczenie staje się całkowicie tamopradhan. Ojciec wyjaśnił, że na początku byliście niezafałszowanymi czcicielami. Czciliście tylko Jednego. Czciliście tylko jednego Ojca, który uczynił was bóstwami i zabrał na ziemię szczęścia. Fałszywe czczenie zaczęło się później. Na początku było czczenie tylko Jednego, a potem zaczęło się czczenie bóstw. Teraz czcicie ciała złożone z pięciu żywiołów. Czcicie żywych i martwych. Ludzie uważają ciało złożone z pięciu żywiołów za wyższe niż postacie bóstw. Tylko bramińscy kapłani dotykają posągów bóstw. Mieliście wielu przewodników itd. Ojciec jest tutaj i wyjaśnia to wszystko. Ten także mówi: Dałem wszystko. Zajmowałem się wszystkim, wszystkimi rodzajami hatha jogi za pomocą uszu, oczu, nosa itd., w których wygina się wszystkie swoje fizyczne członki. Ostatecznie musiałem wyrzec się wszystkiego. Czy powinienem zajmować się tym lub tamtym biznesem? Stałbym się leniwy, a potem miałbym problemy. Jest bardzo dużo trudności w uczeniu się wszystkich różnych pranajam (ćwiczeń oddechowych) itp. Przez pół cyklu byliście na ścieżce czczenia i teraz znacie to. Ojciec mówi wam wszystko dokładnie. Tamci ludzie mówią, że czczenie trwa od niepamiętnych czasów. W jaki sposób mogłoby być czczenie w złotym wieku? Ludzie w ogóle niczego nie rozumieją. Mają głupie intelekty. W złotym wieku tak nie powiecie. Ojciec mówi: Przychodzę co każde 5000 lat. Biorę ciało tego, który nie zna własnych żyć. Ten, który był najpiękniejszy, teraz stał się brzydki. Dusza przyjmuje różne ciała. Ojciec mówi: Teraz jestem w tym, w którego wchodzę. Aby was uczyć, ale czego? Śmierci za życia. Masz umrzeć dla tego świata. Teraz masz stać się czysty, a potem umrzeć za życia. Moją rolą jest was oczyszczać. Wy, ludzie Bharatu wołacie: O, Oczyścicielu! Nikt inny nie mówi: O, Wyzwolicielu. Przyjdź i wyzwól nas ze świata cierpienia. Wszyscy ludzie czynią starania, aby pójść do rejonu wyzwolenia. Dzieci, teraz czynicie starania, aby pójść do lądu szczęścia. Robicie to dla ścieżki rodzinnej. Wiecie, że wy, którzy należeliście do ścieżki rodzinnej, byliście czyści i teraz staliście się nieczyści. Ci na ścieżce izolacji nie mogą robić tego, co robią ludzie na ścieżce rodzinnej. To ci, którzy są na ścieżce rodzinnej mają ofiarne ognie, tapasje i dają dotacje. Czujecie, że teraz znacie każdego. Śiw Baba uczy nas, gdy my siedzimy w domu. Nieograniczony Ojciec daje wam nieograniczone szczęście. Ronicie łzy miłości, ponieważ teraz spotkaliście Go po tak długim czasie. Gdy tylko mówicie „Baba”, macie gęsią skórkę. „Ocho! Baba przyszedł, aby służyć nam, dzieciom. Baba czyni nas pięknymi kwiatami dzięki tej nauce i zabiera nas z powrotem. On zabierze nas ze Sobą z powrotem z tego brudnego świata śmieci.” Dusze, na ścieżce czczenia mówiłyście: Baba, gdy przyjdziesz, oddam się Tobie. Będę należeć tylko do Ciebie i nikogo innego. Jest to w kolejności. Każdy ma swoją rolę. Niektórzy z was bardzo kochają Ojca, ponieważ On daje wam dziedzictwo nieba. W złotym wieku nie ma wzmianki na temat płaczu. Tutaj ludzie bardzo płaczą. Jeśli ktoś poszedł do nieba, dlaczego inni płaczą? Oni powinni jeszcze bardziej bić w bębny. Tam biją w bębny, gdy oni ze szczęściem zostawiają swoje tamopradhan ciała. Ten system trwał tutaj od początku. Tutaj powiecie, że musicie powrócić do domu. Tam rozumiecie, że macie wziąć następne wcielenie. Ojciec wyjaśnia wam to wszystko. Przykład brzęczącej ćmy odnosi się do was. Wy jesteście braminami, którzy brzęczą wiedzę owadom, które żyją w brudzie. Ojciec mówi wam: Wy także musicie zostawić te ciała. Macie umrzeć za życia. Ojciec mówi: Uważaj się za duszę. Teraz masz powrócić do domu. Masz uważać się za duszę i pamiętać Ojca. Zapomnijcie swoje ciała. Ojciec jest bardzo słodki. Mówi: Dzieci, przyszedłem, aby uczynić was panami świata. Teraz pamiętajcie rejon spokoju i ziemię szczęścia. Alfę i betę. To jest ląd cierpienia. Rejon spokoju jest domem nas, dusz. Graliśmy nasze role i teraz musimy powrócić do domu. Tam nie będzie tego brudnego ciała. To ciało stało się teraz całkowicie zepsute. Ojciec jest teraz tu osobiście i uczy nas poprzez sygnały. Jestem duszą i wy także jesteście duszami. Ja staję się niezależny od ciała i uczę was tego samego. Macie uważać się za odrębnych od ciała. Teraz macie powrócić do domu. Nie pozostaniecie tutaj dłużej. Wiecie, że teraz ma nastąpić zniszczenie. W Bharacie popłyną rzeki krwi. Potem w Bharacie popłyną rzeki mleka. Ci ze wszystkich religii są teraz tutaj razem. Wszyscy będą ze sobą walczyć i umrą. Taka śmierć nastąpi na końcu. Co stało się w Pakistanie? Tamte sceny były bardzo silne (w czasie podziału). Jeśli ktoś by je zobaczył, straciłby przytomność. Baba teraz czyni was silnymi. Usuwa także świadomość ciała. Baba widział, że niektóre dzieci nie przebywają w pamiętaniu, że są bardzo słabe i dlatego usługa nie wzrasta. Dzieci stale piszą: Baba, zapominam Cię pamiętać. Mój intelekt nie potrafi skupić się w jodze. Baba mówi: Zapomnij słowo „joga”. Zapominasz Ojca, który daje ci zwierzchnictwo świata? Poprzednio na ścieżce czczenia, jeśli intelekt błądził gdziekolwiek, oni szczypali siebie. Baba mówi: Wy, dusze jesteście niezniszczalne. Stajecie się czyste, a potem nieczyste. To nie jest tak, że dusza staje się większa albo mniejsza. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Rozmawiaj ze sobą: Ocho! Baba przyszedł, aby nam służyć. Uczy nas, gdy siedzimy w domu! Znaleźliśmy teraz nieograniczonego Ojca, Tego, który daje nam nieograniczone szczęście. Mów po prostu „Baba” z wielką miłością, tak, że będziesz mieć łzy miłości i gęsią skórkę.

2. Teraz macie powrócić do domu, dlatego macie usunąć swoje przywiązanie do wszystkich i umrzeć za życia. Zapomnij nawet to ciało. Praktykuj stawanie się niezależnym od niego.


Błogosławieństwo:
Zrozum karmiczne konta czynów i uczyń swój stan nie do zachwiania i stań się łatwym joginem.

Gdy posuwasz się naprzód i pojawia się przed tobą twoje karmiczne konto, nie pozwól, aby stworzyło zaburzenie w twoim umyśle. Nie pozwól, aby twój stan się chwiał. OK, to przyszło, rozpoznaj to i skończ z tym na odległość. Nie stawaj się teraz wojownikiem. Ojciec Wszechmocny Autorytet jest z tobą, więc Maja nie może tobą potrząsać. Po prostu, nadaj fundamentowi wiary praktyczną formę i użyj go w odpowiednim czasie, a staniesz się łatwym joginem. Teraz stań się stałym joginem, a nie wojownikiem, który walczy.

Hasło:
Aby stać się światłem i lekkim, przekaż wszystkie swoje odpowiedzialności Ojcu.