08.04.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, stańcie się kwiatami i każdemu dawajcie szczęście. Tylko klejnoty będą wyłaniać się z ust dzieci, które są kwiatami.

Pytanie:
Jakie są nauki Boga dla dzieci, które mają stać się kwiatami, tak by stale pachniały?

Odpowiedź:
Dzieci, o Moje kwiaty, sprawdzajcie siebie, czy nie macie żadnych diabelskich kolców w formie słabości. Tak jak nie podobają ci się słabości u innych, to jeśli ty masz jakieś kolce, tak samo niech nie podobają się ci diabelskie słabości, które masz w sobie, a wtedy kolce zostaną usunięte. Stale siebie sprawdzaj. Sprawdzaj, czy nie popełniasz żadnych grzechów poprzez swoje myśli, słowa lub czyny, za które musiałbyś doświadczyć kary.

Om śanti.
Duchowy Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia duchowym dzieciom. Obecnie wszystkie ludzkie istoty są świadome ciała, ponieważ to jest królestwo Rawana. Dlatego oni są nazwani kolcami w dżungli. Kto to wyjaśnia? Nieograniczony Ojciec, który teraz zmienia kolce w kwiaty. W niektórych przypadkach Maja jest taka, że gdy niektórzy stają się kwiatami, ona bardzo szybko zmienia ich w kolce. To jest zwane dżunglą kolców. Jest w niej dużo ludzkich istot, które są jak zwierzęta. One są ludzkimi istotami, ale stale kłócą się i walczą ze sobą jak zwierzęta. Kłótnie są w każdym domu. Każdy znajduje się w oceanie trucizny. Ten cały świat jest ogromnym oceanem trucizny, w którym brną ludzkie istoty. To jest zwane nieczystym, zepsutym światem. Teraz zmieniacie się z kolców w kwiaty. Ojciec jest także zwany Panem Ogrodu. Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia, że w Gicie jest wiedza, a w Bhagawacie działalność ludzkich istot. Popatrzcie, co oni tam napisali. O tym nie będzie się mówiło w złotym wieku. Złoty wiek jest ogrodem kwiatów. Teraz stajecie się kwiatami. Po staniu się kwiatami, potem niektórzy stają się kolcami. Dzisiaj być może doświadczasz bardzo dobrego postępu, ale następnie pojawią się sztormy Mai. Popatrzcie, co Maja robi z waszym stanem, gdy tylko gdzieś siedzicie. Ojciec mówi: Ja czynię was panami świata. On mówi do ludzi Bharatu: Byliście panami świata. To było wczoraj. Wczoraj istniało królestwo Lakszmi i Narajana. Tam były pałace wysadzane diamentami i klejnotami. To było zwane ogrodem Allacha. Tutaj jest dżungla, a tam będzie ogród. Bharat był niebem i były tam tylko kwiaty. Tylko Ojciec stwarza ogród kwiatów. Podczas stawania się kwiatami niektórzy wchodzą w złe towarzystwo i psują się. Oni mówią: Baba, chcę się ożenić. Oni widzą pompę Mai! Tutaj panuje absolutna cisza Ten cały świat jest dżunglą. Dżungla z całą pewnością zostanie podpalona. Ci, którzy mieszkają w tej dżungli zostaną zniszczeni. Ten sam ogień, który zaistniał 5000 lat temu, zaistnieje powtórnie. Jest to zwane Mahabharacką wojną. Najpierw jest wojna z użyciem bomb atomowych wyprodukowanych przez Jadawów. To także zostało zapamiętane. Dzięki nauce oni wynaleźli pociski. W pismach jest dużo historii. Dzieci, Ojciec wyjaśnia wam, że nikt nie może sprawić, by pociski wyłoniły się z ich żołądków. Możecie zobaczyć, ile oni teraz wyprodukowali bomb itd. dzięki nauce. Popatrzcie, ile miast zostało zniszczonych tylko dwoma bombami, które zostały zrzucone i jak dużo ludzi zostało zabitych. Umarło setki tysięcy. Teraz są miliony ludzi mieszkających w tej dżungli, która będzie podpalona. Śiw Baba wam to wyjaśnia, bo przecież Ojciec jest miłosierny! Ojciec musi każdemu wnieść korzyść. Dokąd pójdą wszyscy inni? Oni zobaczą, że będzie taki ogień, a więc przyjdą do Ojca szukać schronienia. Ojciec jest Dawcą Zbawienia dla Wszystkich. On jest ponad odradzaniem się. Ludzie powiedzieli, że On jest wszechobecny. Teraz jesteście zbieżnowieczni. W swoich intelektach macie całą wiedzę. Macie również spełniać swoje obowiązki względem swoich przyjaciół i krewnych. Oni mają diabelskie cechy, podczas gdy wy macie boskie cnoty. Waszym obowiązkiem jest uczyć tego innych. Stale dawajcie im tę mantrę. Na waszych wystawach i programach wyjaśniacie tak wielu. Wy, mieszkańcy Bharatu, teraz zakończyliście 84 życia. Teraz przyszedł Ojciec, by zmienić was z ludzi w bóstwa, to znaczy zmienić was, ludzkie istoty, które mieszkają w piekle, w mieszkańców nieba. Bóstwa mieszkają w niebie. Teraz wam nie podobają się diabelskie cechy. Popatrz na siebie i sprawdź, czy stałeś się kimś z boskimi cnotami? Czy są we mnie jakieś słabości? Czy wykonałem jakieś diabelskie czyny swoimi myślami, słowami lub czynami? Czy prowadzę interes zmieniania kolców w kwiaty, czy nie? Baba jest Panem Ogrodu, a wy, synowie i córki Brahmy, jesteście ogrodnikami. Są różnego rodzaju ogrodnicy. Niektórzy są takimi buddhu, że nie potrafią czynić innych podobnymi do siebie. Pan Ogrodu nie pójdzie na wystawy. Ogrodnicy tam idą. Ten ogrodnik jest razem z Śiw Babą, a więc on także nie może tam pójść. Wy, ogrodnicy idziecie tam, by służyć. Zapraszani są tylko bardzo dobrzy ogrodnicy. Nawet Baba mówi: Nie zapraszajcie tych, którzy są buddhu! Baba nie wymienia żadnych imion. Są nawet ogrodnicy trzeciej klasy. Pan Ogrodu kocha tych ogrodników, którzy tworzą bardzo dobre kwiaty. On jest także z nich zadowolony. Z ich ust stale wyłaniają się tylko klejnoty. Co powiedziałby Baba, jeżeli zamiast klejnotów wyłaniałyby się z ich ust kamienie? Ludzie ofiarowują Śiwie kwiaty akk. Tacy więc mogliby ofiarować samych siebie, prawda? Popatrzcie, jakie jest ich zachowanie! Nawet kolce ofiarowują same siebie, a następnie oni wracają do dżungli. Zamiast stać się satopradan, stają się jeszcze bardziej tamopradan A więc, jaki wtedy będzie ich stan? Ojciec mówi: Po pierwsze, Ja jestem altruistyczny, a po drugie, podźwigam tych, którzy mnie znieważają. Jestem miłosierny i podźwigam ludzi Bharatu, którzy bardzo mnie znieważają. Ojciec mówi: Ja przychodzę w obecnym czasie, by założyć niebo. Gdy mówicie niektórym, aby poszli do nieba, odpowiadają, że tutaj są w niebie. Och, ale niebo istnieje w złotym wieku. Jak może niebo istnieć w żelaznym wieku? Żelazny wiek jest zwany piekłem. To jest stary tamopradan świat. Ludzie nie wiedzą, gdzie jest niebo. Oni wierzą, że niebo jest ponad fizycznym niebem. W świątyni Dilwala pokazano niebo na suficie i ich siedzących na dole w tapasji. Dlatego ludzie mówią, że taka a taka osoba odeszła do nieba. Gdzie jest niebo? Oni mówią, że każdy, kto umiera staje się mieszkańcem nieba. To jest ocean trucizny. Ląd Wisznu był zwany oceanem mleka. Oni potem stworzyli ogromny staw z mlekiem i umieścili tam Wisznu, by go czcić. Dzieci, teraz czynicie przygotowania, by pójść do nieba, w którym będą rzeki mleka. Dzieci, macie teraz stale stawać się kwiatami. Nie zachowuj się w taki sposób, by ktoś powiedział, że jesteś kolcem. Zawsze czyń starania, by być kwiatem. Maja czyni cię kolcem, a więc bardzo uważaj. Ojciec mówi: Mieszkając w domu ze swoją rodziną, stawaj się tak czysty jak lotos. Baba, Pan Ogrodu przyszedł, by zmienić was, kolce w kwiaty. Sprawdzaj, czy stałeś się kwiatem. Tylko kwiaty są wszędzie zapraszane, aby służyć. Baba, przyślij nam róże! Ci, którzy są kwiatami, są widoczni. Ojciec mówi: Ja przychodzę, by uczyć was radża jogi. To jest historia stawania się prawdziwym Narajanem, a nie historia stawania się prawdziwymi poddanymi. Niektórzy stają się królami i królowymi. Jest to jasne, że poddani również będą stworzeni. Teraz rozumiecie, że królowie, królowe i poddani są tworzeni w kolejności. Co mogliby dać biedni ludzie, którzy nie potrafią zaoszczędzić nawet dwóch do pięciu rupii? Oni otrzymują za to taką nagrodę, jak ktoś, kto daje 1000 rupii. Bharat jest najbiedniejszy ze wszystkich. Nikt z mieszkańców Bharatu nie pamięta, że oni mieszkali w niebie. Oni śpiewają chwałę bóstw, ale jej nie rozumieją. Żaba rechocze, podczas gdy słowik śpiewa tak pięknie i słodko, ale w tym nie ma żadnej treści. Obecnie jest tak wielu ludzi, którzy przekazują Gitę. Teraz nawet kobiety to robią. Oni nie rozumieją, jaka religia została założona poprzez Gitę. Jeżeli ktoś pokaże jakąś małą okultystyczną siłę, oni wierzą, że ta osoba jest Bogiem. Oni pamiętają Oczyściciela. Dlatego to oznacza, że są nieczyści. Ojciec mówi: Największym grzechem jest wejście w występek żądzy. Cały świat jest nieczysty. Każdy woła: Oczyścicielu, przyjdź! Teraz, czy On ma przyjść, czy wy staniecie się czyści dzięki kąpaniu się w Gangesie? Ojciec musi czynić tak dużo starań, by zmienić was z ludzi w bóstwa. Ojciec mówi: Pamiętajcie Mnie i zmienicie się z kolców w kwiaty. Nigdy nie pozwól na to, by kamienie wyłaniały się z twoich ust. Stańcie się kwiatami. To jest także nauka. Idąc tą ścieżką, niektórzy doświadczają złych omenów, a więc nie zdają. Najpierw mają nadzieję, ale po jakimś czasie tracą ją i mówią: Chcę pójść do Baby. Nieczyści nie mogą wejść na dwór Indry. To jest dwór Indry. Bramiński nauczyciel, który przyprowadza tutaj takie osoby, także ma ogromną odpowiedzialność. Jeżeli ta przyprowadzona osoba wchodzi w występek żądzy, wtedy bramiński nauczyciel także gromadzi ciężar. Dlatego, gdy przyprowadzacie kogoś tutaj, musicie być ostrożni. Z upływem czasu, zobaczycie mędrców, świętych mężów itd. czekających w kolejce. Są takie imiona jak Biszampitamai itp. Dzieci, powinnyście mieć bardzo szerokie i nieograniczone intelekty. Możecie mówić każdemu, że Bharat był ogrodem kwiatów i że tam żyły bóstwa. One teraz stały się kolcami. Macie w sobie pięć występków. Królestwo Rawana to znaczy dżungla. Ojciec przychodzi i zmienia kolce w kwiaty. Tylko pomyśl o tym: jeżeli nie stanę się różą teraz, to życie po życiu będę stawać się kwiatem akk. Każdy z was ma wnosić sobie korzyść. Wy nie robicie Śiw Babie żadnej wielkiej przysługi. Masz sobie zrobić przysługę. Masz teraz przestrzegać śrimatu. Gdy ktoś idzie do ogrodu, patrzy tylko na pachnące kwiaty. Nie będzie patrzył na kwiaty akk. Oni mają pokazy kwiatów, a więc tutaj także jest pokaz kwiatów. Jest otrzymywana ogromna nagroda. Stańcie się bardzo dobrymi, najlepszymi kwiatami. Wasze zachowanie musi być bardzo słodkie. Bądź bardzo pokorny w stosunku do gniewnej osoby: Chcę stać się czysty poprzez przestrzeganie śrimatu i chcę stać się panem czystego świata nieba. Metod jest wiele. Kobiety używają dużo sztuczek. Macie czynić starania ze sprytem, by żyć w czystości. Możesz powiedzieć: „Bóg mówi: żądza jest największym wrogiem! Stań się czysta i staniesz się satopradan! A więc, czy nie powinnam słuchać Boga?” Chroń siebie, używając właściwej metody. Stajesz się panem świata, a więc, czy jest to coś wielkiego, jeżeli trochę będziesz tolerować? Robicie wszystko dla samych siebie. Tamci ludzie walczą dla rządu, podczas gdy wy tutaj robicie wszystko dla samych siebie. Musicie naprawdę czynić jakiś wysiłek. Gdy zapominacie Ojca, upadacie, a potem czujecie wstyd. Jak potem możecie stać się bóstwami? Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. By chronić się przed złymi omenami Mai, niech tylko klejnoty wiedzy wyłaniają się z twoich ust. Bardzo uważaj na towarzystwo, które utrzymujesz.

2. By stać się pachnącym kwiatem, stale usuwaj wady. Przestrzegaj śrimatu i bądź bardzo, bardzo pokorny. Nigdy nie bądź pokonany przez żądzę, największego wroga. Chroń siebie z taktem.

Błogosławieństwo:
Bądź wolny od ograniczonych rzeczy i pozostawaj stale zaangażowany w nieograniczone służenie, poprzez swoją potężną postawę.

Tak jak sakar Baba nie widział niczego oprócz usługi, w ten sam sposób, wy dzieci również swoją potężną postawę macie być zaangażowane w wykonywanie nieograniczonej usługi, a wszystkie ograniczone rzeczy automatycznie się skończą. Poświęcać czas ograniczonym rzeczom jest jak zabawa lalkami, w której marnowany jest czas i energia. A więc nie marnuj swojego czasu ani potęg, które nagromadziłeś, na błahe sprawy.

Hasło:
Żeby osiągnąć sukces w usłudze, niech twoje słowa, zachowanie i działalność będą takie, że mają wpływ.