08.05.22    Avyakt Bapdada     Polish Murli     31.12.90    Om Shanti     Madhuban


Tapasja to największe świętowanie. Tapasja oznacza doświadczanie przyjemności bycia z Ojcem.


Dzisiaj BapDada gratuluje miłości dzieciom z wszystkich miejsc, dzieciom, które doświadczają nowego życia, nowej postawy, nowego sposobu patrzenia i nowego świata dzięki nowej wiedzy. W tej chwili dzieci wszędzie oglądają obecną boską scenę w telewizji swoich serc. Każde dziecko ma tylko jedną myśl: doświadczyć bliskości, będąc daleko. BapDada również widzi wszystkie dzieci. BapDada słyszy muzykę pozdrowień płynącą z serc dzieci, ich nowy zapał i entuzjazm. Dźwięk różnorodnej muzyki przepełnionej miłością, płynący od każdego, jest bardzo piękny. Dlatego BapDada odpowiada w zamian: Gratulacje na zawsze z okazji Nowego Roku, nowego zapału i entuzjazmu oraz wprowadzania boskości w sobie. Pozdrowienia nie są dawane tylko dzisiaj z okazji Nowego Roku, ale każda chwila zbieżnego wieku przynosi nowość w życiu dzieci, które wypełniają obowiązek wiecznej miłości do wiecznego Ojca. Dlatego w każdej chwili otrzymujecie niezniszczalne gratulacje od niezniszczalnego Ojca. Wy wszyscy, brahmini, idziecie naprzód dzięki specjalnym gratulacjom szczęścia od BapDady. Podstawą utrzymania w brahmińskim życiu są gratulacje. Stale idziecie naprzód ze szczęściem płynącym z gratulacji. Przez cały czas otrzymujecie gratulacje od Ojca. Słowa Nauczyciela „bardzo dobrze, bardzo dobrze” sprawiają, że zdajecie z wyróżnieniem. Błogosławieństwa od Satguru dla każdego wzniosłego działania sprawiają, że doświadczacie łatwego i przyjemnego życia. Dlatego jesteście multimilionkrotnie fortunni. Staliście się dziećmi Boga, Dawcy Fortuny, to znaczy, że wzięliście prawo do całej fortuny. Ludzie pozdrawiają się w specjalny sposób w szczególne dni. Czy wy otrzymujecie pozdrowienia tylko w Nowy Rok? Czy po pierwszym, kiedy jest już drugi stycznia, pozdrowienia się kończą? Dla was każda chwila jest zawsze specjalna. Wiek zbieżny jest specjalnym wiekiem, wiekiem pozdrowień. Każdego dnia w amrit weli otrzymujecie pozdrowienia od Ojca, prawda? Ten dzień obchodzony jest z nazwy jako Nowy Rok, ale zawsze pamiętajcie, że każda chwila jest chwilą przyjemności. Jest przyjemność i tylko przyjemność, prawda? Gdyby ktoś zapytał was, co macie w życiu, co byście odpowiedzieli? Przyjemność i tylko przyjemność. W tym życiu doświadczacie wszystkich przyjemności całego cyklu, ponieważ doświadczenie przyjemności spotkania z Ojcem daje wam doświadczenie posiadania prawa do królestwa i prawa do stania się godnym czczenia na cały cykl. To obecnie macie wiedzę o obu – o byciu godnym czczenia i o władaniu. Dlatego teraz doświadczacie przyjemności.

Co zrobicie w tym roku? Wniesiecie nowość, prawda? Ten rok ma być obchodzony jako rok świętowania. Czy zastanawiacie się: „Czy będziemy wykonywać tapasję, czy będziemy świętować?” Tapasja jest największym świętowaniem ze wszystkich. Wy i tak nie macie zamiaru wykonywać hatha jogi. Tapasja oznacza doświadczanie przyjemności z Ojcem: przyjemności spotkania, przyjemności wszystkich osiągnięć, przyjemności doświadczania bliskości i przyjemności stanu bycia równym. Więc to jest świętowanie, prawda? Nie będziecie mieć wielkich obchodów dla usługi, ale atmosfera tapasji pociągnie dusze i przyciągnie je do Baby bardziej niż jakiekolwiek uroczystości z użyciem słów. Tapasja jest duchowym magnesem, który umożliwia duszom doświadczanie spokoju i siły na odległość. Jaką nowość wprowadzicie w sobie? Każdemu bardzo podoba się nowość. Dlatego zawsze sprawdzaj siebie: „Jaką konkretną specjalność wprowadziłem dzisiaj do mojego umysłu, to znaczy do potęgi moich myśli? I w jakim stopniu powiększyłem służenie swoim umysłem, to znaczy metodą dobrych życzeń i czystych uczuć dla innych dusz?” To oznacza: jaką nowość wprowadziłeś w swoim wzniosłym stanie? A wraz z tym: „W jakim stopniu wprowadziłem w moich słowach nowość słodyczy, zadowolenia i łatwości?” Słowa dusz brahmińskich nie są zwykłymi słowami. W swoich słowach musicie doświadczyć tych trzech aspektów dla siebie i dla innych dusz. To jest znane jako nowość. Wraz z tym, nowość w każdym działaniu oznacza, że każde działanie powinno sprawić, że ty i inne dusze doświadczycie osiągnięcia. Powinniście doświadczyć zarówno natychmiastowych owoców, jak i nagromadzenia przyszłych owoców karmy. W chwili obecnej powinniście doświadczać zadowolenia płynącego ze szczęścia i siły jako natychmiastowego owocu oraz doświadczać gromadzenia na przyszłość. Będziesz wtedy stale doświadczać, że jesteś kompletny i doskonały. Niech nasiono karmy zostanie wypełnione drzewem osiągnięcia. Ono nie powinno być puste. Dusza, która jest pełna, w naturalny sposób doznaje duchowego upojenia. Czy wykonaliście działania o takiej nowości? Oprócz tego, jaką nowość macie wprowadzić w swoich związkach i relacjach?

W tym roku powinniście doświadczać świadomości, że jesteście dawcami tak jak Ojciec, dziećmi Dawcy. Bez względu na to, czy tworzysz relację lub związek z duszą brahmińską, czy zwykłą duszą, niech ta dusza doświadczy osiągnięcia od dawcy takiego jak Ojciec. Ona może otrzymać odwagę, może otrzymać zapał i entuzjazm, może otrzymać spokój albo siłę, może z łatwością zrobić postępy albo otrzymać szczęście; niech znajdzie łatwy sposób, aby poczuła, że jej doświadczenia się powiększają. Każdemu macie coś dać. Nie wolno wam brać, macie dawać. W dawaniu zawarte jest otrzymywanie. Jednak „Ja, dusza, mam być dawcą tak jak Ojciec”. W ten sposób macie wprowadzić nowość stania się takim samym jak Ojciec w waszej naturze i sanskarach. Nie powinno być świadomości „moja natura”. Jaka jest natura Ojca, taka jest „moja natura”. Sanskary Brahmy są sanskarami brahminów. W ten sposób każdego dnia wprowadzajcie w sobie nowość, a wtedy nowy świat powstanie automatycznie. Czy rozumiecie, co macie zrobić w Nowym Roku? Świętujcie ceremonię zakończenia tego, co wydarzyło się w minionym roku i świętujcie obecną równość i bliskość Babie. Świętujcie także swój przyszły stały sukces. Celebrujcie rok świętowania i stale fruńcie.

Wy, podwójni cudzoziemcy, wolicie przebywać w przyjemności, prawda? Aby pozostać w przyjemności, pamiętajcie dwa słowa. Po pierwsze „kropka”, a po drugie „nie”. Wiecie, na co powiedzieć „nie”: Maja nie jest dozwolona. Czy wiecie, jak powiedzieć „nie”? A może pozwolicie jej trochę? Postawcie kropkę i to stanie się „nie”. Jesteście podwójne upojeni, prawda?

Co zrobią mieszkańcy Bharatu? Bharat to wielki kraj. Tak brzmi obecne hasło. Wielkie dusze Bharatu są pamiętane jako mahatmy. Zatem, skoro Bharat jest wielki, mieszkańcy Bharatu są wielkimi duszami. Poprzez swoją wielkość przez cały czas czynicie Bharat miejscem wielkich dusz, miejscem dusz bóstw w cielesnej formie. Obrazy się skończą i miejsce życia dusz bóstw zostanie ujawnione wszystkim, prawda? Nie jesteście więc podwójnymi cudzoziemcami i mieszkańcami Bharatu, ale jedni i drudzy jesteście teraz mieszkańcami Madhubanu. Aćća.

Wszystkim duszom wszędzie, które są dawcami tak jak Ojciec; specjalnym duszom, które stale otrzymują pozdrowienia od Ojca; fortunnym duszom, które stale przebywają w przyjemności; wielkim duszom, które stale wprowadzają w siebie nowość; najbardziej wzniosłym duszom, które mają stać się aniołami, a więc duszami bóstw, BapDady miłość, pamiętanie, pozdrowienia w każdej chwili i namaste.

BapDada spotyka się z grupami:

1) Czy doświadczacie siebie jako dusze nie do zachwiania i nie do poruszenia? Z jednej strony są zaburzenia, a z drugiej strony jesteście wy, brahmińskie dusze, stale nie do poruszenia. Im więcej tam jest zaburzeń, tym bardziej doświadczacie, że wewnętrznie wzrasta wasz niezachwiany i niewzruszony stan. Bez względu na to, co się dzieje, najłatwiejszą metodą do zastosowania jest „Nic nowego!” Nic nie jest nowe. Czy kiedykolwiek czułeś się zaskoczony: „Co się dzieje?” albo: „Co się stanie?” Zaskoczenie jest wtedy, gdy jest to coś nowego. Jeśli nie myślałeś o czymś, nie słyszałeś o tym, nie rozumiałeś tego i nagle to się dzieje, jesteś zaskoczony. Niech więc nie będzie wykrzyknika, lecz kropka. Świat jest pełen zamętu (munj), podczas gdy wy pozostajecie w przyjemności (moj). Nawet w błahych sprawach świat myśli „Co możemy zrobić? Jak możemy to zrobić?”, podczas gdy wy zawsze doświadczacie przyjemności, a wasze zamieszanie już się skończyło. Brahmini tzn. przyjemność, a wojownicy tzn. zamieszanie – czasami jest przyjemność, a czasami zamieszanie. Wszyscy mówicie, że nazywacie się Brahma Kumarami i Kumari. Nie jesteście kumarami i kumari wojownika. Stale pozostajecie w szczęściu swojej fortuny. W waszych sercach stale i automatycznie dźwięczy jedna piosenka: Wspaniały Baba i wspaniała moja fortuna! Ta piosenka dźwięczy automatycznie. Nie musicie jej włączać, ona gra wiecznie. Wszystkie krzyki rozpaczy ustały i teraz mówicie „Wspaniale! Wspaniale!” Większość woła w rozpaczy, ale bardzo niewielu mówi „Wspaniale! Wspaniale!”. O czym więc będziecie pamiętać w Nowym Roku? Wspaniale! Wspaniale! Cokolwiek widzicie przed sobą, cokolwiek słyszycie, cokolwiek mówicie, wszystko jest „Wspaniale! Wspaniale!” , a nie „Oj, oj” (okrzyk rozpaczy). Nie „Och! Co się teraz stało?”, ale „Wspaniale! Cokolwiek się stało, było bardzo dobre”. Nawet jeśli ktoś zrobi coś złego, swoją potęgą przekształć zło w dobro. To jest właśnie przekształcenie, prawda? W waszym brahmińskim życiu nie może być nic złego. Nawet jeśli ktoś cię znieważa, to jest wielkością osoby, która cię znieważa, że uczy cię lekcji tolerowania. To jest jej wielkość, że stała się twoim mistrzem. Przynajmniej dowiedziałeś się, ile masz potęgi tolerancji, więc czy to jest złe, czy dobre? W sposobie patrzenia brahminów nie może być nic złego. Uszy brahminów nie słyszą nic złego. Dlatego życie brahmińskie jest życiem przyjemności. Jeśli w jednej chwili jest coś dobrego, a w następnej coś złego, to nie może być przyjemności. Wy stale macie przyjemność i tylko przyjemność. Z całego cyklu, Brahma Kumarowie i Kumari są wzniośli. Nawet dusze bóstw są niczym w porównaniu z brahminami. Zawsze bądźcie tym upojeni. Bądźcie stale szczęśliwi i czyńcie również innych stale szczęśliwymi. Nie mówcie ,,Tak czy inaczej jestem szczęśliwy”. Nie. Niech będzie „Ja uszczęśliwiam też wszystkich innych”. Mówienie „I tak jestem szczęśliwy” jest egoizmem. Na czym polega służenie brahminów? Wy dajecie wiedzę dla szczęścia.

2) Bez względu na to, jak bardzo pamiętane są wzniosłe dusze świata, wy jesteście o wiele bardziej wzniośli niż one. Ojciec teraz należy do was. Więc staliście się tak wzniośli! Staliście się najbardziej wzniośli. Zawsze utrzymujcie w swojej świadomości, że Najwyższy ze wszystkich Ojciec uczynił was najbardziej wzniosłymi duszami ze wszystkich. Wasz sposób patrzenia stał się tak wzniosły, wasza postawa stała się tak wzniosła. Wszystko się zmieniło. Teraz, jeśli patrzycie na kogoś, patrzycie na niego w sposób świadomy duszy, a wasze nastawienie do każdego stało się dobroczynne. Brahmińskie życie oznacza, że wasz sposób patrzenia i postawa stały się wzniosłe dla każdej duszy.

3) Czy czujecie, że jesteście gwiazdami sukcesu? Tam, gdzie są wszystkie potęgi, sukces jest waszym wrodzonym prawem. Bez względu na to, jakie zadanie przeprowadzacie, czy to jest dla utrzymania swojego ciała, czy dla bożej usługi, przed wykonaniem tego zadania miejcie tę wiarę. Dobrze jest mieć wiarę, ale stań się duszą, która ma to praktyczne doświadczenie i utrzymuje swoją wiarę oraz upojenie. Wszystkie potęgi są łatwym sposobem na odniesienie sukcesu w brahmińskim życiu. Jesteście panami wszystkich potęg. Dlatego, jakiej potędze rozkażesz w dowolnym czasie, ona staje przed tobą. Niektórzy słudzy są gotowi do służenia, kiedy im rozkażesz. Tak samo niech wszystkie potęgi będą pod twoimi rozkazami. Im bardziej będziesz tak jak Ojciec wszechmocnym autorytetem, tym bardziej wszystkie potęgi będą pozostawać pod twoimi rozkazami. Kiedy opuścisz miejsce tej świadomości, choćby w niewielkim stopniu, potęgi nie będą posłuszne twoim rozkazom. Jeśli chodzi o sługi, również niektórzy są posłuszni, podczas gdy inni sprawiają trochę kłopotu. Zatem, jak wszystkie wasze potęgi zachowują się wobec was? Czy są posłuszne, czy przybywają trochę spóźnione? Tak jak wasze fizyczne organy pracują zgodnie z waszymi rozkazami, kiedy tylko mówicie im, by coś zrobiły, tak samo subtelne potęgi powinny funkcjonować zgodnie z waszymi rozkazami. Sprawdźcie: w ciągu dnia, czy wszystkie potęgi były pod moimi rozkazami? Ponieważ tylko kiedy te potęgi będą pozostawać pod waszymi rozkazami od teraz, będziecie w stanie osiągnąć sukces na końcu. Do tego potrzebna jest długotrwała praktyka. Więc w tym Nowym Roku miejcie specjalną praktykę sprawiania, by wszystko działało zgodnie z waszymi rozkazami, ponieważ chcecie osiągnąć królestwo świata, czyż nie tak? Zanim staniesz się władcą świata, stań się władcą samego siebie.

Wiara i upojenie dają każdemu dziecku doświadczenie fruwającego stanu. Wy, podwójni cudzoziemcy, jesteście szczęściarzami, ponieważ przyszliście w czasie stanu fruwającego. Nie musieliście ciężko pracować, by się wspiąć do góry. Tilaki zwycięstwa stale świecą na waszych czołach. Te tilaki zwycięstwa umożliwią innym otrzymanie szczęścia, ponieważ twarz zwycięskiej duszy jest zawsze radosna. Widząc wasze radosne twarze, każdy zostanie przyciągnięty do tego szczęścia, ponieważ dusze świata poszukują szczęścia. Dlatego, kiedy oni dostrzegą blask szczęścia na waszych twarzach, sami staną się szczęśliwi. Uświadomią sobie, że doświadczyliście jakiegoś osiągnięcia. W miarę waszych postępów, wasze twarze poprzez atrakcję szczęścia sprawią, że dusze się przybliżą. Nikt nie będzie miał czasu, by czegoś słuchać, a więc wasze twarze będą służyć tym duszom w sekundę. Kiedy wy wszyscy zobaczyliście tę miłość i szczęście, staliście się brahminami, prawda? Tak więc w tym roku tapasji musicie wykonywać tego rodzaju usługę.

4) Czy jesteście współdziałającymi duszami, które są stale stabilne w stanie należenia do jednego Ojca i nikogo innego? Łatwo jest pamiętać Jednego, podczas gdy trudno jest pamiętać wielu. Jest tak dużo szczęścia w pozostawieniu ekspansji wielu i przebywaniu w doświadczeniu należenia do formy esencji, do jednego Ojca. Szczęście jest waszym wrodzonym prawem, ono jest skarbem Ojca, a więc skarby Ojca są wrodzonym prawem dzieci. Kiedy skarb należy do ciebie, jesteś dumny z tego, że to jest twoje, ale od kogo ten skarb otrzymałeś? Od niezniszczalnego Ojca. To, co niezniszczalny Ojciec daje, jest niezniszczalne. Upojenie niezniszczalnymi skarbami jest niezniszczalne. Nikt nie może zabrać wam tego upojenia i to nie jest upojenie, które byłoby szkodliwe. To jest upojenie, które wprowadza osiągnięcia. To inne upojenie sprawia, że tracicie swoje osiągnięcia. Zatem, kogo stale pamiętacie? Jednego Ojca i nikogo innego. Jeżeli jest jakaś druga lub trzecia osoba, jest konflikt, a gdy jest jeden Ojciec, macie stały stan. Bardzo dobrze jest pozostawać zanurzonym w miłości Jednego, ponieważ oryginalną formą dusz jest pozostawanie niezmiennym.

Pozdrowienia z okazji pomyślnego początku Nowego Roku wypowiedziane przez Babę w czasie pożegnania:

Gratulacje za każdą chwilę specjalnego nowego zapału i nowego entuzjazmu dla wszystkich uroczych i fortunnych dzieci zewsząd. Wy sami jesteście diamentami i wasze życie także jest diamentem, a więc niech to zawsze będzie diamentowy poranek, diamentowy wieczór i diamentowa noc. Dzięki tej metodzie bardzo szybko ustanowicie swoje królestwo, a potem będziecie tam władać. Swoje własne królestwo kocha się, prawda? Więc szybko sprowadźcie je, a potem tam władajcie. Potraficie zobaczyć przed sobą swoje własne królestwo, prawda? Zatem teraz stańcie się aniołami, a więc bóstwami. Wszystkie dzieci zewsząd, specjalnie przyjmijcie multimilionkrotną miłość i pamiętanie. Ci z zagranicy i ci z tego lądu mają bardzo dobry zapał i entuzjazm do tapasji, a tam, gdzie jest tapasja, automatycznie wykonywana jest usługa. Gratulacje za stały sukces. Każdy z was musi pokazać taką nowość, żeby cały świat was zobaczył. Stańcie się latarnią morską nowości. Aćća. Niech każdy z was przyjmie osobiście miłość, pamiętanie i gratulacje.

Błogosławieństwo:
Bądź lekki dzięki swoim czystym myślom i wzniosłemu towarzystwu oraz tańcz w szczęściu jako alokik anioł.

Dla was, brahmińskich dzieci, murli każdego dnia to są czyste myśli. Otrzymujecie od Ojca tak wiele czystych myśli każdego ranka. Utrzymuj swój intelekt zajęty tymi czystymi myślami i stale przebywaj w towarzystwie Ojca, a staniesz się lekki i stale będziesz tańczyć w szczęściu. Łatwym sposobem na bycie szczęśliwym jest stałe bycie lekkim. Czyste myśli są lekkie, a bezużyteczne myśli są ciężkie, zatem stale bądź zajęty czystymi myślami, bądź lekki i stale tańcz w szczęściu, a wtedy zostaniesz nazwany alokik aniołem.

Hasło:
Formą utrzymania przez miłość Boga jest łatwe życie jogina.