08.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, aby uchronić się od grzesznych czynów, praktykujcie, wciąż na nowo, bycie bezcielesnymi. To ta praktyka uczyni was zwycięzcami nad Mają i sprawi, że wasza joga pozostanie nieprzerwana.

Pytanie:
Który aspekt wiary powinien być tak silny, że wasza joga będzie się przerywać?

Odpowiedź:
W złotym i srebrnym wieku byliśmy czyści, a w miedzianym i żelaznym wieku staliśmy się nieczyści. Teraz ponownie musimy stać się czyści. Jeżeli ta wiara jest mocna, wasza joga nie będzie przerywana. Maja was nie pokona.

Piosenka:
Deszcz wiedzy spada na tych, którzy są z Umiłowanym.

Om śanti.
Najsłodsze dzieci zrozumiałyście znaczenie tej piosenki. Nie jest to kwestia fizycznego deszczu, który odnosi się do rzek i oceanów. To jest Ocean Wiedzy. Kiedy On przychodzi i spuszcza deszcz wiedzy usuwana jest ciemność ignorancji. Kto może to zrozumieć? Ci, którzy uważają siebie za synów i córki Ojca Ludzi, Brahmy. Dzieci, rozumiecie, że waszym Ojcem jest Śiwa. Jest On Dziadkiem wszystkich was synów i córek Brahmy i jest bezcielesny. Dlatego, że macie wiarę w to, jesteście synami i córkami Ojca Ludzi Brahmy. Nie powinniście o tym zapominać. Wszystkie dzieci są z Umiłowanym; nie tylko wy, wszyscy słuchają murli. Deszcz wiedzy jest tylko dla dzieci. Największa ciemność jest usuwana dzięki tej wiedzy. Rozumiecie, że byliśmy w największej ciemności i że teraz otrzymaliśmy światło. Przychodzicie aby dowiedzieć się wszystkiego. Znacie biografię Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Niech podniosą ręce ci, którzy nie znają biografii Śiw Baby! Wszyscy znają historię życia Boga, nie tylko tego życia. Czy wiecie ile wcieleń obejmuje biografia Śiw Baby? Czy wiecie jaką rolę ma Śiw Baba w tym dramacie? Znacie Go oraz Jego biografię od początku, poprzez środek aż do końca. Naprawdę muszę dać zwrot za wiarę z jaką ludzie czczą na ścieżce czczenia. Tamte istoty, które czciły, nie istnieją teraz w żywej postaci. Tylko Ja daję wizję. Rozumiecie, że czczenie trwa przez połowę cyklu i że wasze pragnienia czczenia teraz się skończyły. Teraz staliście się dziećmi, więc niewątpliwie otrzymacie dziedzictwo. Ojciec daje Swoim dzieciom dziedzictwo; takie jest prawo. Wasze twarze są teraz zwrócone w stronę zbawienia. Znacie świat bezcielesny, subtelny rejon, świat fizyczny i wiecie kto jest głównym aktorem w tej nieograniczonej sztuce życia. On jest Stwórcą, Reżyserem i Krankarawanharem. On daje wam wskazówki. On także was uczy. On mówi: Przyszedłem, aby uczyć was radża jogi. Jest to działanie i Ja także inspiruje innych do działania. Przez połowę cyklu byliście pod wpływem Mai i wykonywaliście fałszywe czyny. Jest to gra zwycięstwa i klęski. Maja sprawiała, że wykonywaliście fałszywe czyny. Jak możecie nazywać Bogiem kogoś, kto sprawia, że wykonujecie fałszywe czyny? Bóg mówi: Jestem jedyny, który uczy każdego jak wykonywać prawdziwe czyny. Teraz jest czas rozliczenia dla wszystkich. Każdy, kto znajduje się na cmentarzu musi zostać obudzony. Wszyscy zostali pogrzebani na cmentarzu. Ojciec przychodzi i budzi każdego. Śmierć jest tuż przed wami. Śiw Baba wyjaśnia nam wszystko poprzez ciało Brahmy. Znacie biografię każdego, a także biografię Śiw Baby, a więc jesteście wzniośli. Ci, którzy niczego nie wiedzą, idą i kłaniają się przed tymi, którzy recytują święte pisma. Wam nie wolno się kłaniać. To jest łatwa kwestia. Dzieci, rozumiecie, że staniecie się mieszkańcami bezcielesnego świata, lądu spokoju, a potem pójdziecie do lądu szczęścia. Jesteście teraz synami i córkami Ojca Ludzi, Brahmy. Jesteście wnuczkami Śiw Baby. Gdy będziecie pamiętać Śiw Babę, otrzymacie dziedzictwo szczęścia. Dzieci, wierzycie, że byłyście czyste, a potem stałyście się nieczyste, a teraz ponownie macie stać się czyste. Jeśli nie ma tej wiary, nie będziecie w stanie mieć jogi i nie otrzymacie dobrej pozycji. Czyste życie jest dobre. Pannom jest okazywane dużo szacunku, ponieważ obecnie, wy, panny wykonujecie bardzo dużo usługi. Żyjecie w czystości. Czystość obecnego czasu jest czczona na ścieżce czczenia. Ten świat jest bardzo brudny. Istnieje historia o Kiczaku (złoczyńcy w Mahabharatcie). Ludzie z bardzo brudnymi myślami, którzy przychodzą tutaj są nazwani Kiczakiem. Dlatego Baba mówi: Bądźcie bardzo ostrożni. To jest bardzo brudny świat kolców. Powinniście mieć to wielkie szczęście: Pójdziemy do rejonu spokoju, a potem do lądu szczęścia. My byliśmy panami lądu szczęścia, a potem przeszliśmy dookoła cyklu. Powinniście w to wierzyć. Powinniście wdrożyć sobie zwyczaj stawania się bezcielesnym. W przeciwnym razie Maja stale będzie was zjadać, a wasza joga będzie się przerywać, i wtedy wasze grzechy nie będą usuwane. Powinniście robić dużo wysiłku, aby przebywać w pamiętaniu. Tylko dzięki pamiętaniu Baby staniecie się wiecznie zdrowi. Bądźcie bezcielesni, na ile jest to możliwe, i pamiętajcie Ojca. Ojciec nas, dusz, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, uczy nas. On nas uczy w każdym cyklu i daje nam naszą fortunę królestwa. Zakładacie swoje królestwo potęgą jogi. Król włada królestwem, a jego armia walczy dla królestwo, ale tutaj czynicie wysiłki dla siebie, nie dla Ojca. Baba mówi: Ja nawet nie władam królestwem. Pokazuję wam metody jak zdobyć królestwo. Wszyscy jesteście na emeryturze. Dla każdego to jest czas śmierci; nie ważne, czy jesteście młodzi, czy starzy. Nie myślcie, że małe dziecko otrzyma dziedzictwo swojego ojca. Świat nie będzie dłużej istnieć dla niego, tak aby mogło otrzymać dziedzictwo. Ludzie są w ogromnej ciemności. Chcą zarabiać dużo pieniędzy, ponieważ uważają, że ich wnuki będą mogły z tego korzystać. Jednak takie pragnienie nie będzie spełnione. Wszystko zamieni się w kurz. Ten świat będzie zniszczony. Tylko jedna bomba zniszczy wszystko. Nie będzie nikogo, kto mógłby kogoś ocalić. Kopalnie złota itp. teraz stały się zupełnie puste. W nowym świecie wszystkie kopalnie ponownie się napełnią. Tam, w nowym świecie, wszystko będzie nowe. Teraz cykl sztuki życia zbliża się do końca i potem ponownie się rozpocznie. Teraz jest oświecenie. Mówi się, że gdy wschodzi słońce wiedzy, ciemność ignorancji zanika. Nie jest to kwestia tego słońca. Ludzie ofiarowują słońcu wodę. Chociaż to słońce umożliwia rozprzestrzenianie się wody na całym świecie, ofiarują wodę słońcu. Jest to cud czczenia. Ludzie potem mówią: Pokłony dla bóstwa słońca i dla bóstwa księżyca! Jak one mogą być bóstwami? Tutaj ludzkie istoty zmieniają się z diabłów w bóstwa. Oni nie mogą być nazwani bóstwami; to jest słońce, księżyc i gwiazdy. Ludzie podnoszą flagę, na której jest symbol słońca. W Japonii mówią o dynastii słońca, ale w rzeczywistości wszyscy należą do dynastii Słońca Wiedzy, jednakże oni nie mają wiedzy. Jest tak wielka różnica pomiędzy Słońcem Wiedzy a tym słońcem. Tutaj są stwarzane wynalazki wiedzy, a mimo to popatrzcie, jaki jest tego wynik? Nie ma żadnego. Zniszczenie na pewno nastąpi. Rozsądne osoby rozumieją, że nauka zniszczy ich. Nauka należy do nich, cisza do was. Oni przeprowadzają zniszczenie poprzez naukę, a wy zakładacie niebo poprzez ciszę. To jest piekło i łódź każdego zatonęła. Z jednej strony są armie, a z drugiej strony jest armia was, którzy macie potęgę jogi. Wy ich zbawiacie. Macie tak dużą odpowiedzialność. Dlatego powinniście stać się pełnymi pomocnikami. Ten stary świat będzie zniszczony. Teraz zrozumieliście sztukę życia. Teraz jest czas zbieżnego wieku. Ojciec przyszedł, aby zabrać wasze łodzie na drugi brzeg. Rozumiecie, że gdy królestwo będzie w pełni założone, nastąpi zniszczenie. Cały czas odbywają się próby. Jest toczonych wiele wojen. To jest brudny świat. Rozumiecie, że Baba pośle was do pięknego świata. Musicie zostawić swoje stare kostiumy, a potem założyć nowe. Ojciec daje gwarancje: Ja w każdym cyklu zabieram was wszystkich z powrotem do domu. Dlatego jestem zwany Śmiercią wszystkich śmierci, Wielką Śmiercią. Jestem także zwany Oczyścicielem i Miłosiernym. Rozumiecie, że robicie wysiłki, aby pójść do nieba dzięki przestrzeganiu śrimatu. Baba mówi: Jeśli pamiętasz Mnie, Ja poślę cię do nieba, ale masz także zarabiać na swoje utrzymanie. Nikt nie może żyć bez wykonywania czynów. Nie może być wyrzeczenia się czynów. Kąpiele itp. to także wykonywanie czynów. Na końcu każdy otrzyma pełną wiedzę. Oni powiedzą, że to, co mówicie jest właściwe, że was uczy Śiw Baba. Bezcielesny Bóg jest Tym, który mówi. Bóg jest tylko Jeden. Dlatego Baba stale wam mówi: Pytajcie każdego, jaki jest jego związek z bezcielesnym Śiwą. Wszyscy są braćmi, a więc bracia niewątpliwie muszą mieć ojca. W przeciwnym razie skąd by się wzięli? Ludzie śpiewiają: Jesteś Matką i Ojcem. Taka jest chwała Ojca. Ojciec mówi: Uczę was, a potem stajecie się panami świata. Gdy tu jesteście macie pamiętać Śiw Babę. To ciało możecie zobaczyć swoimi oczami, ale dzięki intelektowi rozumiecie, że to Śiw Baba nas uczy. Ta radża joga i ten deszcz wiedzy jest dla tych, którzy są z Ojcem. Obowiązkiem Ojca jest to, aby oczyścić nieczystych. On jest Oceanem Wiedzy. Rozumiecie, że jesteście wnuczkami Śiw Baby i dziećmi Brahmy, a Ojcem Brahmy jest Śiwą. Dziedzictwo otrzymuje się od Śiw Baby i to Jego należy pamiętać. Mamy teraz pójść do lądu Wisznu. Podnosicie swoje kotwice. Łódź siudrów nadal stoi, a wasze łodzie zaczęły się poruszać. Wrócicie bezpośrednio do domu. Macie zostawić wszystkie swoje stare ubrania itd. Ta sztuka ma teraz się skończyć, macie pozostawić swoje ubrania i powrócić do domu. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Nie wykonujcie żadnych fałszywych czynów. Śmierć jest tuż przed wami. To jest czas wyrównania, dlatego musicie budzić każdego z tego cmentarza. Wykonujcie usługę poprzez stawanie się czystymi i czynienie innych czystymi.

2. Nie miejcie żadnych pragnień w tym brudnym świecie. W pełni stańcie się pomocnikami Ojca w ratowaniu zatopionej łodzi każdego.

Błogosławieństwo:
Powiększaj wszystkie swoje skarby, eksperymentując z jogą i stań się duszą tapaswi, która odnosi sukces.

Eksperymentuj z jogą, używając wszystkich skarbów, które otrzymałeś od Ojca. Twoje eksperymentowanie polega na mniejszych wydatkach skarbów i większym osiągnięciu. Na przykład, czas i myśli są wzniosłymi skarbami. Zatem używaj mniej myśli, ale niech będzie większe osiągnięcie. Zwykli ludzie osiągają sukces po rozmyślaniu o czymś przez dwie do czterech minut, natomiast ty wykonujesz zadanie w jedną lub dwie sekundy. Gdy osiągniesz większe rezultaty, używając mniej czasu i myśli, powie się o tobie, że jesteś duszą tapaswi, która eksperymentuje z jogą i odnosi sukces.

Hasło:
Utrzymując w swojej świadomości oryginalne i wieczne sanskary, będziesz nie do zachwiania i nie do poruszenia.

Bezcenne wzniosłe wersje Mateśwaridżi

„Zabierz nas z dala z tego świata kolców w cień kwiatów”. To może być śpiewane tylko do Boga. Kiedy ludzie są bardzo nieszczęśliwi pamiętają Boga: Boże zabierz nas z tego świata kolców w cień kwiatów! To pokazuje, że z całą pewnością istnieje taki świat. Wszystkie ludzkie istoty wiedzą, że ten świat jest teraz pełen kolców i z tego powodu ludzie są nieszczęśliwi i niespokojni i pamiętają świat kwiatów. Zatem, z całą pewnością musiał istnieć taki świat, którego sanskary wciąż są w duszach. Wiemy że smutek i niepokój są kontami naszych karmicznych niewoli. Od króli po żebraków, wszystkie ludzkie istoty są związane w ten sposób, dlatego Sam Bóg mówi: ten świat jest żelaznym wiekiem i składa się z karmicznych niewoli. Przyszły świat był złotym wiekiem i był zwany światem kwiatów. Tamten świat jest wolny od karmicznych niewoli, był królestwem bóstw które były wyzwolone w życiu, on nie istnieje teraz. Kiedy mówimy o wyzwoleniu w życiu, to nie oznacza, że jesteśmy wolni od naszych ciał. Oni nie mieli żadnej świadomości swoich ciał i będąc w ciałach nie doświadczali żadnego smutku. To oznacza, że nie było tam żadnych karmicznych niewoli. Rodząc się lub opuszczając ciała oni doświadczali szczęścia od początku, poprzez środek, do końca. Zatem wyzwolenie w życiu oznacza bycie karma tycznym za życia. Obecnie cały świat jest w niewoli pięciu występków. To oznacza, że pięć występków jest wszędzie i ludzie nie mają wystarczająco dużo siły by pokonać te pięć złych duchów. Teraz przychodzi Sam Bóg i wyzwala nas z tych pięciu występków i umożliwia nam zdobycie przyszłej nagrody pozycji bóstwa. Aćća.